Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б


Вестник Московского университета. С. 22. Теория перевода [7, 13]Сторінка4/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Вестник Московского университета. С. 22. Теория перевода [7, 13]
Вестник Московского университета. С. 1. Математика. Механика.– М., 1946 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Вестник Московского университета. С. 11. Право.– М., 1960 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Вестник Московского университета. С. 12. Полити-ческие науки.– М.: Издательство Московского ун-та, с 1946 г. Кількість випусків за рік: 6 [1]

Вестник Московского университета. С. 14. Психоло-гия. Научный журнал.– М., 1977. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вестник Московского университета. С. 15. Вычисли-тельная математика и кибернетика.– М.: 1977 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вестник Московского университета. С. 16. Биология.– М., 1977 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вестник Московского университета. С. 18. Социо-логия и политология. Научный журнал.– М., 1946 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Вестник Московского университета. С. 19. Лингвис-тика и межкультурная коммуникация.– М., 1946 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [7]
Вестник Московского университета. С. 21. Управ-ление (Государство и общество). Научный журнал.– М.: 1946 г. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [14]
Вестник Московского университета. С. 6. Экономика. Научный журнал.– М.: 1966 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 13]
Вестник Московского университета. С. 7. Философия. Научный журнал.– М.: 1946 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Вестник Новосибирского государственного универси-тета. Сер. Лингвистика и межкультурные коммуникации [7]
Вестник оториноларингологии [2, 8]
Вестник офтальмологии [2]
Вестник Пенсионного фонда [13]
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Лингвистика [7]
Вестник Российской академии медицинских наук [8]
Вестник Российской таможенной академии [12]
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент [23]
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология, востоковедение, журналистика [7]
Вестник спортивной науки [17]
Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. При-орова [2]
Вестник хирургии им. И.И. Грекова [2, 8]
Ветеринария. Ежемесячный научно-производствен-ный журнал / Учред. – Министерство сельского хозяйства РФ; АНО «Редакция журнала «Ветеринария».– М.: 1924 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [16]
Ветеринарна практика [16]
Ветеринарная медицина Украины. Науково-вироб-ничий щомісячник Державного департаменту ветеринарної медицини / Заснов. – Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України.– К. Кількість випусків за рік: 12 [1, 16]
Виноград. Вино. Науково-популярний журнал / Зас-новник і видавець – КП «Редакція журналу «Дім, сад, город».– К.: 1997. Виходить раз на два місяці [1]
Виховна робота в школі [7]
Вишиванка [7]
Вишиті картини (Тернопіль) / ВІД Діана плюс.– Тернопіль.– Виходить 10 разів на рік [1]

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Теоретичний та науково-практичний часопис / Засновники – Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України.– К: Видавництво «Педагогіка і преса».– 2001. Виходить щоквартально [16, 17, 26]
Вища освіта України. Теоретичний та науково-практичний часопис / Засновники: Міністерство освіти і науки України; Академія педагогічних наук України; Інститут вищої освіти АПН України.– К.: Видавництво «Педагогіка і преса».– 2001. Виходить щоквартально [1, 6, 10, 13, 16, 17, 19, 23,26]
Вища школа. Науково-практичне видання.– К.: Това-риство «Знання», Україна КОО. Виходить раз на два місяці [1, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 23]
Власть. Общенациональный, научно-политический журнал / Учред. – Фонд «Евразийские цивилизации».– М.: 1993 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [14]
Вода і водоочисні технології. Український науково-практичний журнал / Заснов. – Українська Водна Асоціація.– К.: Аква Консалтинг, 2001 р. Кількість випусків за рік: 4 [1, 10]
Вода и экология: Проблемы и решения. Информа-ционно-теоретический журнал / Учред. и издат. – ЗАО «Водопроект гидрокоммунводоканал».– Санкт-Петербург. Виходить щоквартально. Кількість випусків за рік: 4 [1]
Водне господарство України [10, 16]
Водопостачання та водовідведення [10]
Водоснабжение и санитарная техника. Научно-техни-ческий и производственный журнал.– М., 1911 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [10]
Военно-исторический журнал. Научно-теоретический журнал / Учред. – Орган Министерства обороны СССР.– М., 1959 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]

Военные знания. Научно-популярный массовый журнал: научно-теоретический журнал / Учред. – Орган Министерства обороны СССР.– М., 1959. Виходить щомі-сячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Вокруг света. Украина. Ежемесячный познаватель-ный журнал / Учред. – ООО «Издательство «Вокруг света».– М., 1961 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 20]
Вопросы гематологии, онкологии и иммунопатологии в педиатрии [2]
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии [2]
Вопросы истории. Научно-теоретический журнал / Учред. – АН СССР. Отделение истории. Министерство высшего и среднего специального образования.– М., 1926 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры [8]
Вопросы литературы. Журнал критики и литера-туроведения / Учред. – Орган Союза писателей СССР и Инс-титута мировой литературы им. А.М. Горького.– М., 1957 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Вопросы наркологии [8]
Вопросы онкологии [2, 8]
Вопросы питания. Научно-практический журнал / Учред. – Министерство здравоохранения СССР. Всесоюзное научное общество гигиенистов.– М., 1932 г. Виходить раз на два місяці [8]
Вопросы психологии. Научный журнал.– М., 1955 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 13]
Вопросы статистики. Научно-информационный жур-нал. С 1919 г. выходил под названием «Вестник статистики».– М., 1994 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]

Вопросы философии. Научно-теоретический жур-нал.– М.: Наука, 1947 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10, 14]
Вопросы экономики. Научно-практический журнал / Учред. – АН СССР. Институт экономики.– М., 1929 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 13, 14]
Воспитание и обучение детей с нарушением разви-тия (в т.ч. с нарушением опорно-двигательного аппарата) [17]
Воспитание школьников. Теоретический и научно-методический журнал / Учред. – Министерство просвещения СССР.– М.: Школьная пресса, 1966 г. Виходить 10 разів на рік. Кількість випусків за рік: 10 [1]
Врач и информационные технологии [2]
Все о мясе [16]
Вселенная, постранство, время. Кількість випусків за рік: 12 [7]
Всесвіт. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Орган спілки письмен-ників України та Українського товариства дружби і культур-ного зв’язку з зарубіжжям.– К., 1958.– Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 10]
Всесвітня література в сучасній школі. Науково-методичний журнал / Заснов. – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.– К., 1978 р. [1, 7]
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. Щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Заснов.: Івано-Франківський обласний ін-т післядипломної освіти; в-во «Антросвіт».– К. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7]
Всеукраинский журнал Здоровье [7]
Высокомолекулярные соединения. Журнал теорети-ческой и экспериментальной химии и физики высокомоле-кулярных соединений.– М., 1959 г. Виходить щомісячно [19]
Высшее образование сегодня [19]
Вышиваю крестиком: лучший друг рукодельницы / Грейм Лэнд.– М. Виходить щомісячно [1]
Вяжем сами [7]
Вяжем сами «Мини» [7]
Вязание – ваше хобби [7]
Вязание для взрослых / Учред. – Ниола-пресс.– М. Виходить щомісячно [1]
Генеральный директор. Журнал для первых лиц / Учред. и издат. – ООО «Медиа Про».– К., 2003 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Гео / Geo. Иллюстрированный журнал о неопознан-ном мире / Учр. – ЗАО «Грунер Яр».– М. Виходить щомі-сячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 10]
Геоінформатика. Науковий журнал / Заснов.: Національна Академія наук України; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про землю ІГН НАН України.– К., березень 2002 р. Виходить щоквартально [6]
Географія та економіка в сучасній школі. Науково-методичний журнал / Заснов.: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Національна академія педаго-гічних наук.– К., 1996 р. [1, 6, 7]
География – Первое сентября.– М.: ИД «Первое сен-тября», 1992 г. Виходить щотижнево. Кількість випусків за рік: 24 [1]
География в школе. Теоретический и научно-мето-дический журнал / Учред. – ООО Издательство «Школа-Пресс».– М., с 1934 г. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 8 [1, 6]

Геоинформатика / Geoinformatika. Научный журнал / Организации-учредители: Министерство природных ресур-сов РФ, Всероссийский научно-исследовательский инсти-тут, ВНИИ Россистем.– М. Виходить щоквартально [1]
Геологічний журнал [6]
Гигиена и санитария. Научно-практический журнал / Министерство здравоохранения СССР. Всесоюзное науч-ное общество гигиенистов.– М., 1922 г. Виходить щомісячно [8]
Гидробиологический журнал [6, 16]
Главный врач (Днепропетровск) [2]
Глюкауф (на русском языке) [25]
Головбух. Праця та зарплата [12]
Головна медична сестра (Дніпропетровськ) [2]
Горный информационно-аналитическй бюллетень [25]
Господарське судочинство. Судова практика у госпо-дарських справах. Науково-практичний юридичний журнал / Заснов. – Інформаційно-аналітичний центр правової та ділової інформації «Праксіс».– К., січень 2006 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Государственная власть и местное самоуправление [14]
Государственная служба [14]
Государство и право. Научно-теоретический журнал РАН. До 1992 – «Советское государство и право» / Ин-т государства и права.– М.: НПО «Издательство «Наука», 1927 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Готовим вкусно. Популярное издание, рецепты при-готовления блюд.– К.: ООО «Компьютер-Медиа», 2007 г. Виходить щомісячно [1]

Гражданская авиация. Иллюстрированный массово-производственный журнал / Министерство гражданской авиации СССР и ЦК Профсоюзов авиаработников.– М.: 1931. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Грані. Науково-теоретичний та громадсько-політич-ний альманах. Центр соціально-політичних досліджень.– Дніпропетровськ. Виходить раз на два місяці [1, 6, 7, 10, 14, 16, 19, 23]
Діловий вісник. Журнал торгово-промислової палати / Торгово-промислова палата України.– К.: 1996. Виходить щомісячно [1]
Дім і сім’я [7]
Дім, сад, город. Виробничо-практичний журнал / Зас-нов. і видавець – КП «Редакція журналу «Дім, сад, город». Видається російською та українською мовами / Млеевский НИИ садоводства Лесостепи УССР им. Л.П. Симеренко.– К., 1989 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 16]
Делаем сами. Практический журнал для домашних умельцев / Учред. – Издательский дом «Гефест».– М.: Издательский дом «Гефест», 1997 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Деньги и технологии. Украинский промышленный журнал.– К. Виходить щомісячно [1]
Держава і право. Збірник наукових праць. Затверджено ВАК України як наукове фахове видання. Висвітлюються питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституцій-ного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримі-нального і кримінально-процесуального права / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [1, 7, 13, 14, 15]

Держава та регіони. Cерія: «Економіка та підприємництво» [14, 16, 23]
Держава та регіони. Cерія: «Державне управління». Кількість випусків за рік: 4 [12, 14]
Державний інформаційний бюлетень про привати-зацію. Офіційне видання Фонду Державного майна України / Засновник – Фонд державного майна України. Друкується російською та українською мовами.– К., 1992 р. Виходить щомісячно [1]
Державний бухгалтер & аудитор [12]
Державний вісник України. Збірник актів Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів. Інформаційно-видавниче агентство «ІВА», Ужгород. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 24 [1]
Держзакупівлі [10]
Дерматологія і венерологія.– Харків [8]
Детская хирургия [8]
Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. Науково-методичний журнал / Заснов.: Мініс-терство освіти і науки, молоді та спорту України; Націо-нальна академія педагогічних наук України.– К.: Педагогічна преса, 1996 р. Виходить щоквартально [1, 6]
Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та гро-мадсько-політичний часопис Національної спілки пись-менників України.– Львів, 1940 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
ДИ – диалог искусств = Ди (декоративное искусство). Журнал Московского музея современного искусства / Гл. редактор – Ада Сафорова.– М.: УК «Московский музей современного искусства». Виходить раз на два місяці [1, 7]
Диабет. Образ жизни. Медицинский журнал.– М. Виходить раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Диана моден. Журнал о направлениях в моде, с выкройками / Учред. – ЗАО «КОН-Лига Пресс».– М. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Дивослово (Українська мова і література в навчаль-них закладах). Науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України.– К.: ТОВ «Редакція журналу «Диво-слово», 1951 р. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 10, 16, 17, 19]
Директор школи, ліцею, гімназії. Науково-практичний журнал.– К., 1991 р. Виходить раз на два місяці [1]
Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політич-ний журнал України.– К., 1927 р. Виходить щомісячно [1, 6, 7]
Добрые советы (Украина) [7]
Добрые советы. Домашний доктор [7, 20]
Довідник кадровика [23, 26]
Довідник нотаріуса. Науково-довідкове видання.– Київ / Засновник і видавець – ТОВ «Видавництво «Істина». Виходить щоквартально [1]
Довідник спеціаліста з охорони праці [19, 25, 26]
Довкілля та здоров’я. Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони праці / Заснов. – Україн-ський науково-гігієнічний центр.– К., 1996 р. Виходить щоквартально [1, 6, 7, 8]
Доказательная кардиология [8]
Дом, сад, огород. Производственно-практический журнал. Издается на русском и украинском языках / Млеевский НИИ садоводства Лесостепи УССР им. Л.П. Симе-ренко / Учред. – ООО «Издательский дом «Лад» при участии ГЖО «Воскресенье», ТОВ «Евразия».– М. Виходить раз на два місяці [7, 20]

Домашний очаг. Популярное иллюстр. издание / Учред. – ООО «Роллс-Арт».– М. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Доповіді Національної академії наук України. Мате-матика, природознавство, технічні науки. Науковий журнал / Заснов. – Президія НАН України.– К. Виходить щомісячно [1, 6, 7, 19, 25]
Дошкільне виховання. Щомісячний науково-мето-дичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків.– К.: Світоч, 1931 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 17, 26]
Дошкольное образование – Первое сентября.– М.: ИД «Первое сентября». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 24 [1]
Дружба народов. Независимый литературно-худо-жественный и общественно-политический журнал / Учред. – коллектив редакции «ДН» / Орган Союза писателей СССР.– М., 1939 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [7]
Единственная. Самый любимый журнал украинских женщин.– К.: ЭДИПРЕСС Украина, 1997 г. Виходить щомі-сячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 26]
Екологічний вісник. Науково-популярний екологічний журнал / Заснов.: Всеукраїнська екологічна ліга; ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації».– К., 2002 р. Виходить щомісячно [1, 6, 7, 16]
Екологія та охорона навколишнього природного середовища [10]
Економіка і прогнозування. Науково-аналітичний журнал.– К., 2000 р. Виходить щоквартально [1, 7, 14, 23]
Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал / Заснов.: Національний науковий центр «Ін-т аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»); Луганський національний аграрний ун-т (ЛНАУ); Миколаївський державний аграрний ун-т (МДАУ); Сумський національний аграрний ун-т (СНАУ).– К. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 16]

Економіка та держава. Міжнародний науково-прак-тичний журнал / Заснов.: Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України; ТОВ «Редакція журналу «Еконо-міка та держава».– К. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 14, 16, 23]
Економіка України. Політико-економічний журнал / Заснов.: Міністерство економіки України; Міністерство фінансів України; НАН України.– К., 1960 р. Виходить щомі-сячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 23]
Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний науково-практичний журнал / Заснов.: Академія муніципального управління; АФ «Аналітик».– К.: АФ «Аналітик», 1994 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 23]
Економіст. Науковий та громадсько-політичний жур-нал / Заснов. та видавець: ПП «Колегіум»; Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності.– К., 1904 р, відновлено в 1997 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6, 7, 10, 13, 23]
Економічний вісник Донбасу (Луганськ) [23]
Економічний часопис ХХІ. Науковий часопис.– К., 1996 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія.– Львів [8]
Електрик [1]
Ендокринологія / Endokrynologia [2]
Енергетика та електрифікація. Науково-виробничий журнал / Заснов.: Міністерство палива та енергетики Укра-їни; Науково-технічна спілка енергетиків та електротехників України.– К.: ТОВ «Корвус». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Ефективні корми та годівля [16]

Ефективне птахівництво. Спеціалізований журнал з питань птахівництва / Заснов. та видавець – ТОВ фірма «ПоліграфІнко».– К., Обухів-2. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 16]
Ефективне тваринництво. Спеціалізований журнал з питань тваринництва / Заснов. та видавець – ТОВ фірма «ПоліграфІнко».– К., Обухів-2. Виходить 8 разів на рік. Кількість випусків за рік: 8 [1, 16]
Жінка / Заснов.: Видавництво «Преса України»; редакція журналу «Жінка».– К., 1920 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7, 10]
Железнодорожный транспорт. Технико-экономи-ческий журнал / Учред. – Орган Министерства путей сообще-ния СССР.– 1826. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [10]
Железные дороги мира: Научно-технический журнал / Учред. – Министерство путей сообщения СССР.– М., 1961 г. Виходить щомісячно [10]
Женский журнал – Здоровье [7]
Женский журнал. Популярный иллюстрированный журнал / Учредитель и издатель – Издательство «Дом Свет».– К. Виходить щомісячно [1, 7]
Женское здоровье. Полезная информация от лучших специалистов / Учред. – Информационное агентство «Ново-сти науки».– М.: ООО «Женское здоровье», 1996 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Журнал європейської економіки. Научно-теоретичес-кий журнал / Издание Тернопольской академии народного хозяйства.– Тернополь. Виходить щоквартально [7, 13, 14]
Журнал акушерства и женских болезней.– Санкт-Петербург [2]
Журнал аналитической химии. Научный журнал АН СССР.– М., 1946 г. Виходить щомісячно [19]
Журнал вушних, носових і горлових хвороб [2]
Журнал для изучающих английский язык [1]
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуно-биологии [6, 8]
Журнал мод. Вязание. Популярное издание.– М., 1945 г. Виходить двічі на рік. Кількість випусків за рік: 2 [1]
Журнал мод. Шьём. Современные направления моды.– М., 1945 г. [1]
Журнал національної академії медичних наук України [8]
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова [2, 8]
Журнал неорганической химии [19]
Журнал общей химии. Научно-теоретический журнал / Учред. – АН СССР.– М., 1869 г. Виходить щомісячно [19]
Журнал органической химии. Научно-теоретический журнал / Учред. – АН СССР.– М., 1965 г. Виходить щомісячно [19]
Журнал практического психолога. Научно-теорети-ческий журнал / Учред. – Издательство «Фолиум» и Лидерс А.Г. Победитель национального психологического конкурса «Золотая Психея 2000».– М., 1997 г. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1]
Журнал прикладной химии [19]
Журнал физической химии. Научно-теоретический журнал / АН СССР.– М., 1930 г. Виходить щомісячно [19]
Журналіст України. Журнал Національної спілки України та Київського національного університету ім. Т. Шев-ченка. Видавництво Правління Спілки журналістів УРСР.– К., 1975 р. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 6]

Зібрання законодавства України. Серія 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України / ТОВ «Україн-ський інформаційно-правовий центр».– К., 1997 р. Кількість випусків за рік: 48 [1]
За рулём (Россия). Научно-популярный автомо-бильный журнал / Учред. – ОАО «За рулём».– М.: ООО «Издательство «За рулём», 1928 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 10, 20]
Загадки истории [20]
Загадки природы и вселенной. Раньше Непоседа [7]
Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства) [5]
Закони України. Офіційне видання. Додаток до щоти-жневика «Відомості Верховної Ради України».– К. Виходить двічі на місяць [7]
Законность. Ежемесячный правовой научно-практи-ческий журнал. До 1992 г. – «Социалистическая закон-ность».– М., 1934 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]
Законодавство в бібліотеці [7]
Залізничний транспорт України. Науково-практичний журнал.– К.: ВП «Редакція науково-практичного журналу «Залізничний транспорт», 1996 р. Виходить один раз на два місяці. Кількість випусків за рік: 6 [1, 10, 20]
Запорожский медицинский журнал.– Запорожье [8]
Зарубіжна література в школі [26]
Зарубіжна література в школах України / Заснов.: Івано-Франківський обласний ін-т післядипломної педаго-гічної освіти; вид-во «Антросвіт». Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1, 7]

Зарубежное военное обозрение. Ежемесячный информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерство обороны СССР.– М.: ФГУП «ИД «Красная звезда», 1921 г. Виходить щомісячно. Кількість випусків за рік: 12 [1]


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconБібліотеки Дніпропетровщини
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни
Упоряд. І. Голуб, Л. Задворна, К. Костіна.– Дніпропетровськ: доунб, Дніпропетровськ, 2005.– 651 с
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила І Мефодія
Олесь Гончар – син Придніпров’я: До 95-річчя від дня народження: Біобібліограф покажчик / Упорядн.: Т. Бреславець, І. Голуб.– Дніпропетровськ:...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека Відділ наукової організації І методики бібліотечної роботи
Бібліотеки Дніпропетровщини: літопис подій 2016: Інформаційний бюлетень. — Вип. 12/ Упоряд., І. Луньова, І. Білоус — Дніпро: доунб,...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
Недосєкіна Т. Український родовід як джерело вивчення історії України [Текст]: Посібник зі складання родоводу для вчителів, школярів...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії Серія «дослідники рідного краю»
Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908–1985). (До 100-річчя від дня народження): Біобібліограф покажчик / Упорядн.:...
Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б iconВолян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка