До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладахСторінка14/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір2,96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

і/JVj « Л*« і


Українська шкільна*організація «Рідна Школа>


паню аЬстршського *


Український інститут


національної пам яті


'Н’еспош


ании


Л


нареи


Шепт


'w'


Design: Artem Davydenko


ииысии


L865-L344)


на:


Організації, ясі створив чи підтримував Анаоеи Шептицький:


тське ім я - Роман Марія


«/Троса


Алексанао Шептииький.


'Богослове


ьке на


іроб <


Аьвівсц


UHL


Походить ід графського


Молодіжні оі


дкоое товариство

7 «Пм


m
■■


, «Сокіл>, «С'г>


Світська діяльність:


і Ышак


гСракооа, Вроцлава Мюнхена. Отри ‘


жегах


Львова.


ступінь


/
4k.


доктора праоа, теологи і


і \


«П'є Suae иісраїнсьісого моноліти, ісоли


ҐН7\


депутат


ГЯЛ


lqoa-lqla рр.


член


Палати


ицького соиму


парламенту у Відні Один U ініціаторі <


ЧН.Т


иісраінці-самостшниіси не уіожцть мимо


осіх річниць, ЛІСІ їх ділять, ^яоести між


Мережа порятунку:


У роки Голодомору ісрр,-±срп


страхо


компанії


чСа


/ соГою якнайбільшої едности>


пастирське


послання на


голодуючих


Зерна.


затримку


декілька


іагшо


Земельного іпотечного


анку у


Аьвові [1CJL0 р), чиї цінні папери виднавали осі банки Ан


Навчальні даклади, ясі створив чи підтримдвав


роки


нала


Голокост


, Горо


MHjfpeU


и Шептицький:


нськии


уніоерс


ІіТЄТ


у Аьоооі • JJiooxa имнадія сестер Василія


WpjRWUM


НОН


2 ЭО


1 ЯЗЄ pooh - Митрополит Української


греко-католицької церкви


,


ш католицький ін


ька грека-католицька богословська академіям У к


Рутського


Запровадив живу українську мову у


церковне доюслужіння


й кінець
icgoрр. в УГЩ


..,,паоат о


більше а мільйонів віруючих.


Виступав да обеднання правослаоя


та католици-


аі нськии


кооного ч єднання імені ІЛосифа-Веніаміна


реиських дітей.


Помер у АМі Похований у соборі святого Юра.

image25
м - а *
Штучний Голод

як знаряддя знищення українцівimage26


перг5« «л м у скпмі Пак ш,ї\м«ііі.Чем» Споорротіи

мли. т збіжжя

«МЙШ Мотор» ЦИМ II І М(і6ІІ*А*ЦІМ4иГбфіМ/>Я сливи м» 1 <*чма МЗЗ Р, врі гвтм»*і от 15 мт гчдея по мввит> ярвма«

\1 БЛОКУ ВАННЯ ВИЇЗДУ N^1 ВІДМОВА ПРИЙМАТИ

' *!в голодуючих


ДОПОМОГУ З-ЗА КОРДОНУ

Галасе Уірмиі прагиишип


3,034

»\ і, ВІДСУТНІСТЬ У \от 1912-»913 РОКАХ *
НС І РОЖАЮ


1254 кгр». <*риИ - кпібаигогаеі ДЛИ
Уі|ММіСАМС( СРР и ірамн УҐ13 рмс»


\ ], ВІДСУТНІСТЬ 'о ГОЛОДУ НІ ТЕШТОИІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ


ч \ І ГОЛОДОМОР - ЗДвГР- а\]. у
, ШЕИИЯ ПРИМУСОВОЇ ’■ колектив ПАШІ


розкуркулєння


352:

. селянських (Господарств лквідовано в Україні в ході рожуркулеммз 11928-1931 рр.і


Пимаомср І^й-451 роси ста* імшиеммім млектмиаик

70%™™


ОЛО/ мсЮТмкллмиЬми О и /0 МІНЛММЮТ) а»«*чі* Н32 р«*і

1 і КРАЇН ОФІЦІЙНО ВИЗНАЛИ ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ image27 image28 image29

мета голодомору

ЗНИЩИТИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ. ОСКІЛЬКИ її ВІДРОДЖЕННЯ СТАНОВИЛО
ЗАГРОЗУ ЄДНОСТІ Й САМОМУ ІСНУВАННЮ РАДЯНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ


ПАВЛО ПОСТИШЕВ, друг*« секретар ЦК ЩбІУ секретар Харківського обласного комітету КП/бГУ. 1934 р:

ігОстанній 119331рік був роком розгрому націоналістичної контрреволюції І коли сказали; бий його ■ націоналіста, контрреволюціонера, бий цю наволоч, бий міцніше, не бійся, - ці активісти, партійці, комсомольці взялися за справу по-більшовицькому і колгоспи пішли вгору»-

всесоюзний перепис населення (1926 р.)

альсмі* час вломи« я г.ч 20.4 ним 187,6% І ■ цгук ротнії

кількість жертв


млн. осіб

мггпииі« УСРР


УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

% - нлн.
о


нлн. осіб


0


V
Я

ІТ


ГУ-в


тис. осіб

1112 р


СІГЬСМИК

АМ»Гв/ОТ

України


тттттт

рморі


*


тис.осіб

іУТисеред жертв Голодомору в УСРР


МЖІ

тж.тис. осіб

" ІУМрВИ СПОЙЛБНО. 2311.2015


млн. дітей

«■ОТІ ЧНЦЦІІ

)»№РМ

^ ІІМГАІМСНІНЇ

[ У1] Увеніаонеспітут

«Ці ГГіиііт *«п1й'

1 Куі «июмігьиа »ті от
118


О Іл*
Для нотаток

Навчально-методичне видання

ЗБІРКА

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

до відзначення пам’ятних дат
у загальноосвітніх навчальних закладах


Макет і верстка: Ю. Матвєєв

Підписано до друку 22.04.2016. Формат 60х84/16
Папір офсетний. Гарнітура Minion. Друк офсетний.
Умовн. друк. арк. 6,98
Наклад 500 прим. Зам. № 74


Видавництво і друкарня ПП «Ліра ЛТД»
49010, м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 25/27
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №188 від 19.09.2000


ISBN 978-966-383-692-89


789663


836928


>1 Рекомендовано листом МОН від 11.01.2016 № 1/9-5

2 Рекомендовано листом МОН від 09.04.2015 № 1/9-188

3 Рекомендовано листом МОН від 24.03.2016 № 1/3-148

4 Ефективний інтерактивний тренінг із формування толерантності та (в даному випадку) засвоєння й аналізу історичної інформації.

5 Схематичне викладення учнями історичної інформації (зазвичай - однієї теми або параграфа підручника) на одному розвороті зошита.

32

6Рекомендовано листом МОН від 31.08.2015 № 1/9-410

7Рекомендовано листом МОН від 25.09.2015 № 1/9-448

8 Рекомендовано листом МОН від 25.09.2015 № 1/9-455

9 Рекомендовано листом МОН від 30.10.2015 № 1/9-521

10 Момент прийняття монашого одягу під час посвяти в монахи

11 Цитати вибрані із видання О. Гайової «365 днів з Великим Митрополитом»,- 2015.

79


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України
...
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconНавчального року: 150 років від дня народження Михайла Грушевського
В планах роботи навчальних закладів необхідно передбачити заходи щодо відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconКалендар знаменних та пам’ятних дат
Календар знаменних І пам’ятних дат Виноградівщини на 2017 р. [Текст] / црб; Уклад.: Вовканич Л. С; Відпов за вип. К. Г. Вашкеба –...
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік
«Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на… рік» бібліотека видає з початку 60-х років ХХ століття
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2017 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2016. – 61...
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconНаукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2010. – 54...
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconКалендар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2009. – 46...
До відзначення пам’ятних дат д загальноосвітніх навчальних закладах iconЗбірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів до державних свят та пам’ятних дат
М’ятних дат, підготовлений співробітниками установ культури України / передмова заступника начальника управління, начальника відділу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка