Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категоріїДата конвертації31.12.2017
Розмір68,3 Kb.
ТипДодаток

Додаток 1

до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

від 08.06.2016 № 24-ОД
УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста-юрисконсульта відділу зовнішньоекономічної діяльності управління зовнішньоекономічних відносин департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної адміністрації:


Загальні умови

Посадові обов’язки

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері міжнародного співробітництва, інвестиційної, науково-технічної, інноваційної, виставкової діяльності, зовнішньоекономічних відносин, європейської інтеграції, правильного застосування законодавства в департаменті, у представленні інтересів органу виконавчої влади в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів за напрямками діяльності департаменту, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів директора департаменту;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис директора департаменту;

4) бере участь у юридичній експертизі та погодженні проектів нормативно-правових актів;

5) бере участь у перегляді нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує директора департаменту про необхідність внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, або скасування нормативно-правових актів та інших документів департаменту;

7) вносить директору департаменту пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію;

8) узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд директора департаменту;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів департаменту;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності департаменту, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності департаментом, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) подає пропозиції директору департаменту про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю;

17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в департаменті;

18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

19) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників департаменту;

20) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів департаменту в судах та інших органах;

21) бере участь в межах повноважень у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції;

22) бере участь у проведенні електронних закупівель;

23) за дорученням керівництва департаменту розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, листи підприємств, установ та організацій, запити про доступ до публічної інформації тощо.


Умови оплати праці

посадовий оклад 3274 грн; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких складає згідно штатного розпису та нормативних актів Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорту громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, щодо незастосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону (за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (останній день прийому документів – 29.06.2016 року)


Дата, час і місце проведення конкурсу

07 липня 2016 року о 10:00 год.

за адресою: місто Краматорськ,

вулиця Героїв України, 31.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Василенко Людмила Володимирівна,

068 538 39 46, inv.d@dn.gov.ua


Вимоги


до професійної компетентності на посаду головного спеціаліста-юрисконсульта відділу зовнішньоекономічної діяльності управління зовнішньоекономічних відносин департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин


Загальні вимоги

1

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, спеціальність адміністративний менеджмент або правознавство

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

6) Закон України «Про очищення влади»;

7) Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;

8) інші нормативні акти, що стосуються державної служби, діяльності місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, запобігання корупції, регулюють організацію та методику ведення правової роботи у сфері міжнародного співробітництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних відносин та виставково-конгресної діяльності.3

Професійні чи технічні знання

  • знання:

адміністративного процесу;

порядку державної реєстрації нормативно-правових актів;

трудового законодавства;

вимог норм до проектувальної техніки та етапів нормотворчого процесу;

порядку укладення та оформлення договорів і угод;

основ діловодства

порядку проведення електронних закупівель;

порядку реєстрації та моніторинг проектів міжнародної технічної допомоги,

порядку видачі ліцензій на здійснення експортних та імпортних операцій;

порядку проведення супроводу проектів з іноземними та вітчизняними інвестиціями;основ ділового етикету

4

Спеціальний досвід роботи

  • не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, вміння користуватись оргтехнікою, досвід роботи з програмними пакетами Microsoft Office (Word, Exсel, Power Point) та ПАРУС, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

6

Особистісні якості

компетентність, вміння працювати в колективі, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня, наполегливість, інноваційність та креативність, дипломатичність, відповідальність, вміння працювати в стресових ситуаціяхПоділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconДодаток 1 до наказу Апеляційного суду Житомирської області від 21 вересня 2017 р. №122-о/д умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
Організовує планування роботи відділу з питань персоналу у суді та забезпечує виконання покладених на нього завдань І функцій
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconРозпорядження від 29 лютого 2016 року с. Велика Олександрівка №8 Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, зареєстрованого в Міністерстві...
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconДержавна установа «центр громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я україни»
«Про затвердження положень», наказу Генерального директора цгз моз україни від 02. 12. 2016 №74/1-дт «Про проведення конкурсу на...
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconДодаток 1 до наказу відділу освіти «07» 05 2009 р. Умови проведення історико-краєзнавчої акції

Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconДодаток до рішення районної ради від 2015 року № Програма
Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки 6
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconКонкурсу художньої творчості «Таврійський барвограй»
Додаток до наказу управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconОголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги На виконання наказу Міністерства юстиції України від 19серпня
У адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській...
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconКонкурсу «Мистецтво проти засилля корупції»
Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової освіти «атенеум» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту...
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconУмови проведення в 2017 році ІІ міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових І творчих робіт імені володимира маняка І лідії коваленко
Преамбула
Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Додаток до листа Інституту модернізації змісту освіти від 25. 07. 2016 №1/10-1828


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка