Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецькийСторінка1/19
Дата конвертації30.04.2017
Розмір3,39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА
ІСТОРІЯ
Т. 18

Донецьк - 2007

Український культурологічний центр

Східний видавничий дім
Засновано в 2001 р.Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ – 2007. – 288 с.

Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор т. 18);

д.і.н., проф. Н. Темірова, д.і.н., проф. П. Тригуб;

д.і.н., проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В.Кравченко, к.ф.н., проф. В.Чумаченко


Донецьке відділення НТШ, 2007


Український культурологічний центр, 2007
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА (Т.18)

Набір та комп’ютерна верстка А. Лисенко

Коректор і редактор К. Саливон

Підп. до друку 25.09.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 12,2.

Обл.-вид. арк. 8,1. Наклад 150 прим. Зам. 17-09.

Східний видавничий дім

83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80

e-mail: ukcdb@stels.net

ЗМІСТ
1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Василь Пірко. УКРАЇНСЬКА ЛІНІЯ …………………………... 6

Володимир Давиденко, Василь Пірко. ОБОРОННІ

СПОРУДИ ХVII СТОЛІТТЯ У МЕЖИРІЧЧІ

СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ І ТОРУ ………………………………... 19

Лариса Мазітова. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ

І РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ ДОНБАСУ

В 60-70-і рр. XX СТОРІЧЧЯ ………………………………….... 44

Костянтин Нікітенко. ПРИВАТНА ОРЕНДА

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВЩИНИ

В ДОБУ НЕПУ ………………………………………………….. 50

Оксана Титаренко. ВИТОКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ …………………………………………….. 61Ярослав Загнітко. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ

ГОСПОДАРЧОГО ПРАВА В РУСЬКІЙ ПРАВДІ ……………. 72Микола Алфьоров. ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ

НАСЕЛЕННЯ В ДОНБАС У 1930-1940-і рр. ……………….... 77

Дмитро Білий. СПІВПРАЦЯ МІЖ КЕРІВНИМИ

ОРГАНАМИ УРСР ТА РРФСР ВІДНОСНО

ПРОВЕДЕННЯ УКРАЇНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

НА КУБАНІ В 20-Х РОКАХ ХХ ст. ……………...…………… 83В’ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ

УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ

ЙОГО ПРАВ ПРОТЯГОМ 30-Х рр. ХХ СТ. ………………….. 90

Тамара Пішванова. ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАСИЛЯ СТУСА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

(За матеріалами українського періодичного друку

західої діаспори 70-80-х рр. ХХ ст.) ………………………….. 100Тетяна Болбат РОБІТНИЧИЙ РУХ

ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ НА ДОНЕЧЧИНІ

(1989 – початок 1990-х років) ……………………………….... 115

Володимир Білецький, Геннадій Гайко.

ІСТОРІЯ ГІРНИЦТВА В УКРАЇНІ ………………...………… 122


2. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА КУБАНІ
Виктор Чумаченко. КУБАНСКИЙ КРАЕВЕД-

УКРАИНОФИЛ В. Н. ОРЕЛ:

ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА …………………………….. 139

Анатолій Авраменко. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ

КУБАНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ……………........ 155Юрий Зеленский. ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ

О «ТМУТОРОКАНСКОМ БЛВАНЕ» ………………………... 185Сергій Ктиторов. УКРАЇНСЬКІ СТОРІНКИ

В ІСТОРІЇ ПЕРШОГО ЗИМОВОГО ТЕАТРУ НА КУБАНІ

(Штрихи біографії антрепренера П. В.Прохоровича) ………. 189

Тетяна Федіна. УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК

І. С. ЇЖАКЕВИЧ І КАТЕРИНОДАР ……………………….… 196


Натилья Корсакова. ОТНОШЕНИЕ ГЕНЕРАЛА

П.Н. ВРАНГЕЛЯ К КУБАНСКОМУ КАЗАЧЕСТВУ

(По материалам дневников В.Г. Науменко) …………………. 199

Ольга Хвостенко. УКРАЇНА І КУБАНЬ

В ІСТОРИЧНІЙ СПАДЩИНІ ПРОКОПА ПЕТРОВИЧА

КОРОЛЕНКА (1834-1913) ……………………………………. 208


Юрий Лучинский. ЗАПРЕТ НА ЯЗЫК:

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» КУБАНСКОЙ

ПРЕССЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА ……………………………….. 216

Наталья Гангур. ТРАДИЦИОННОЕ

ЖИЛИЩЕ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ

(конец XVIII – середина ХIХ в.) …………………………….... 223

Аркадий Слуцкий. КУБАНСКИЕ СЮЖЕТЫ

В ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ Б.Д. ГРИНЧЕНКО

(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭТЮД) ……………………….…. 235

Борис Фролов. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЗАКОВ

ЧЕРНОМОРСКОГО ВОЙСКА НА КУБАНЬ ……………….. 244


Анастасия Цыбульникова. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

БРАЧНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРНОМОРСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ

АДМИНИСТРАЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIX В. ……. 255

Максим Кирчанов. КУБАНСКАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ

ПРОЗА КАК ТИП РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(На материале творчества Ивана Бойко) ……………..………. 261

Людмила Решетняк. ПРАЖСКИЙ ЖУРНАЛ

О КУБАНИ И ДЛЯ КУБАНЦЕВ ………………………..……. 266


Валентина Чурсина. КУБАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ …... 272


3. АРХІВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Василь Орел. СВЯЗИ Т.Г. ШЕВЧЕНКО С СЕВЕРНЫМ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький iconНаукового товариства
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка