Доповідь ректора М. В. ПоляковаСторінка1/20
Дата конвертації02.09.2017
Розмір4,33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара


Про підсумки роботи

університету

в 2012/2013 навчальному році

Доповідь ректора М.В. Полякова

на зборах трудового колективу

серпень 2013 р.

Дніпропетровськ


2013
Шановні колеги!
На серпневій нараді ми, як завжди, підводимо підсумки роботи за минулий навчальний рік і накреслюємо завдання, першочергові заходи на наступний навчальний рік.

Замислюємося і радіємо: який у нас потужний університет, які талановиті люди працюють самовіддано і натхненно.

І, кажучи відверто, мені приємно, що повсякденна робота, недоліки, негаразди не можуть заступити головне — наше бажання зробити університет кращим.

Щиро та сердечно вітаю Вас, колеги, з початком нового навчального року. Зичу Вам міцного здоров'я, нових творчих здобутків.

2012/2013 навчальний рік став роком завершення підготовки та проходження акредитації університету. В цьому навчальному році колективом університету проведено значну роботу та вжито конкретних заходів з удосконалення організаційного, кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, розвитку його матеріально-технічної та соціальної бази, що дало змогу в цілому успішно пройти акредитацію та планову перевірку університету Державною інспекцією навчальних закладів України.

Дякую колективу викладачів, науковців, студентів за плідну роботу в минулому навчальному році.

Наше головне завдання - зберегти і примножити досягнуте; піднятися на новий рівень у справі підготовки кадрів, розвитку наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази, соціального захисту студентів і співробітників.

Нижче наводимо основні досягнення 2012/2013 навчального року і невідкладні завдання на 2013/2014 навчальний рік.


1. Навчально-методична робота
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара проводив підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – за 66 напрямами, спеціаліст – за 78 спеціальностями, магістр – за 76 спеціальностями.

На 1 червня 2013 року контингент студентів (слухачів), що навчалися за програмами підготовки на денній формі навчання, нараховував 9833 особи, на заочній формі навчання – 2653 осіб, на вечірній формі навчання – 377 осіб. За формою екстернату здобувала освіту 1 особа.

Загальне виконане середнє навчальне навантаження на одного науково-педагогічного працівника становило 760 годин, професора – 741 годину, доцента – 764 години, старшого викладача – 780 годин, викладача, асистента – 737 годин. Середнє лекційне навантаження становило 157 годин, аудиторне – 428 годин.


1.1. Навчально-методичний відділ
Навчально-методичний відділ у 2012/2013 н. р. основну увагу приділяв завданням, спрямованим на контроль та якість надання освітніх послуг, згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України щодо процедур ліцензування та акредитації. Проведено значну консультативну роботу з випусковими кафедрами, які готували акредитаційні та ліцензійні справи.

На початок нового 2013/2014 навчального року університет має ліцензію на підготовку студентів за ОПП «бакалавр» на 69 напрямів, «спеціаліст» – 86 спеціальностей, «магістр» – 80 спеціальностей.

У 2012/2013 н. р. в університеті пройшли акредитацію 37 (54%) напрямів підготовки, 60 (70%) спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 54 (72%) спеціальності за ОКР «магістр» та 5 спеціальностей перепідготовки за ОКР «спеціаліст». У червні університет пройшов акредитацію в цілому та підтвердив ІV рівень акредитації.

У 2012/2013 н. р. в університеті пройшли повторну акредитацію 36 (54%) напрямів підготовки із 67, 54 (68%) спеціальності за ОКР «спеціаліст» із 80, 54 (72%) спеціальності за ОКР «магістр» із 75 та 5 спеціальностей перепідготовки за ОКР «спеціаліст». Первинну акредитацію успішно пройшли 4 спеціальності, а університет підтвердив ІV рівень акредитації.


1.1.1. Акредитація
У грудні 2012 р. завершено акредитацію після переходу до «відкритого» аналогу однієї із спеціальностей ФТФ:


За напрямом підготовки

Факультет

6.170102

Системи технічного захисту інформації

Фізико-технічний факультет

За ОКР «спеціаліст»

7.17010201

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

У 2012/2013 н. р. пройшли повторну акредитацію:
Напрями підготовки

Факультет

з/п


Шифр

Назва

За ОКР «бакалавр»6.020205

Образотворче мистецтво

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства6.020207

Дизайн6.030101

Соціологія

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин6.030104

Політологія6.130102

Соціальна робота6.030301

Журналістика

Факультет систем

і засобів масової комунікації

6.030102

Психологія

Факультет психології6.030203

Міжнародні економічні відносини

Факультет міжнародної економіки6.030505

Управління персоналом та економіка праці6.030502

Економічна кібернетика

Економічний

факультет

6.030504

Економіка підприємства6.030508

Фінанси і кредит6.030509

Облік і аудит6.050403

Інженерне матеріалознавство

Фізико-технічний факультет6.050501

Прикладна механіка6.050503

Машинобудування6.050701

Електроніка та електротехнології6.051003

Приладобудування6.051101

Авіа- та ракетобудування6.051102

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів6.051103

Авіоніка6.170102

Системи технічного захисту інформації6.040203

Фізика

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем6.050101

Комп’ютерні науки6.050102

Комп’ютерна інженерія6.050902

Радіоелектронні апарати6.050903

Телекомунікації6.040101

Хімія

Хімічний факультет6.051301

Хімічна технологія6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Факультет біології, екології та медицини6.040103

Геологія

Геолого-географічний факультет6.040201

Математика

Механіко-математичний факультет6.040202

Механіка6.050601

Теплоенергетика6.040301

Прикладна математика

Факультет прикладної математики6.050103

Програмна інженерія

За ОКР «спеціаліст», «магістр»

1.

7.02020701

Дизайн (за видами)

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

2.

7.8.02030301

Українська мова і література

3.

7.8.02030302

Мова і література (китайська)

4.

7.8.02030302

Мова і література (японська)

5.

7.8.02030302

Мова і література (англійська)

6.

7.8.02030302

Мова і література (французька)

7.

7.8.02030302

Мова і література (німецька)

8.

7.8.02030302

Мова і література (російська)

9.

7.8.02030201

Історія

Історичний факультет

10.

7.8.03010101

Соціологія

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

11.

7.8.03010401

Політологія

12.

7.8.13010201

Соціальна робота

13.

7.8.03020301

Міжнародні економічні відносини

Факультет міжнародної економіки

14.

7.8.03050501

Управління персоналом та економіка праці

15.

7.8.03030101

Журналістика (за видами)

Факультет систем

і засобів масової комунікації16.

7.8.03010201

Психологія

Факультет психології

17.

7.8.05040301

Прикладне матеріалознавство

Фізико-технічний

факультет18.

7.8.05050103

Роботомехнічні системи та комплекси

19.

7.8.05050301

Металорізальні верстати та системи

20.

7.8.05070107

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

21.

7.8.05100305

Прилади і системи неруйнівного контролю

22.

7.8.05110102

Ракетні та космічні комплекси

23.

7.8.05110104

Технології виробництва літальних апаратів

24.

7.8.05110201

Ракетні двигуни та енергетичні установки

25.

7.8.05110302

Системи керування літальними апаратами та комплексами

26.

7.8.03050201

Економічна кібернетика

Економічний

факультет27.

7.8.03050401

Економіка підприємства

28.

7.8.03050801

Фінанси і кредит

29.

7.8.03050802

Банківська справа

30.

7.8.03050901

Облік і аудит

31.

7.8.04020301

Фізика (за напрямами)

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

32.

7.8.04020302

Фізика конденсованого стану

33.

7.8.04020402

Радіофізика і електроніка

34.

7.8.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

35.

7.8.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

36.

8.05090204

Біотехнічні та медичні апарати і системи

37.

7.8.05090303

Технології та засоби телекомунікацій

38.

7.8.04010101

Хімія

Хімічний факультет

39.

7.8.05130108

Хімічні технології високомолекулярних сполук

40.

7.8.04010201

Біологія

Факультет біології, екології та медицини

41.

7.8.04010202

Мікробіологія

42.

7.8.04010203

Вірусологія

43.

7.8.04010205

Біохімія

44.

7.8.04010207

Зоологія

45.

7.8.04010208

Ботаніка

46.

7.8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

47.

7.8.04010302

Гідрогеологія

Геолого-географічний факультет

48.

7.8.01010401

Географія

49.

7.8.04020101

Математика (за напрямами)

Механіко-математичний факультет

50.

7.8.04020201

Теоретична та прикладна механіка

51.

7.8.04020202

Механіка суцільних середовищ

52.

7.8.04020203

Комп’ютерна механіка

53.

7.8.05060102

Теплофізика

54.

7.8.04030101

Прикладна математика

Факультет прикладної математики

55.

7.8.05010301

Програмне забезпечення систем

Перепідготовка спеціалістів

1.

7.02030302

Мова і література (англійська)(перепідготовка)

Центр післядипломної освіти

2.

7.03030101

Журналістика (за видами) (перепідготовка)

3.

7.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)

4.

7.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (перепідготовка)

5.

7.03050901

Облік і аудит (перепідготовка)

Первинну акредитацію пройшли таки спеціальності:
За ОКР «спеціаліст»

Факультет

з/п

Шифр

Назва

1.

7.03030201

Реклама

Факультет систем і засобів масової комунікації

2.

7.03030202

Зв’язки з громадськістю

3.

7.04010503

Гідрологія

Геолого-географічний факультет

4.

7.05170112

Технології харчування

Хімічний факультетПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Доповідь ректора М. В. Полякова iconРегламент роботи Доповідь 15 хвилин

Доповідь ректора М. В. Полякова iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Доповідь ректора М. В. Полякова iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України

Доповідь ректора М. В. Полякова iconНародився 16 (28) листопада 1880 року. Мати Блока дочка ректора Санкт-Петербурзького університету Андрія Бекетова

Доповідь ректора М. В. Полякова iconС. А. Копилов доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Доповідь ректора М. В. Полякова iconРектора Маріупольського державного університету
Кадрове забезпечення І науково-педагогічний потенціал університету
Доповідь ректора М. В. Полякова iconЖиттєвий та творчий шлях івана боберського
Доповідь на урочистій Академії з нагоди відзначення 135-річчя від дня народження Івана Боберського
Доповідь ректора М. В. Полякова iconВеликі фальсифікації християнства доповідь
Біблія, яку ми читаємо зараз – плід численних редакцій, ідеологічної цензури, підтасовок, за допомогою яких представники різних напрямів...
Доповідь ректора М. В. Полякова iconВідділ освіти Збаразької районної державної адміністрації Районний методичний кабінет
Обладнання: комп’ютер, телевізор, підручник, портрет письменника, доповідь, фрагменти кінофільму «Камінний хрест», презентації учнів,...
Доповідь ректора М. В. Полякова icon«Як добре ви знаєте англомовні країни?»
Вдосконалювати навички аудіювання та говоріння, вміння робити доповідь. У формі вікторини перевірити лінгвокраїнознавчу компетентність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка