Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації»Сторінка1/5
Дата конвертації17.09.2017
Розмір0,92 Mb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5

Віртуальна довідка для фахівців
Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку

«Практичні рекомендації» методичного сайту (http://profy.nplu.org/)

протягом 2003-2007 рр.

1. Чи має право методист з бібліотечної справи зі стажем роботи понад 30 років отримувати доплату за вислугу років, якщо входить у штатний розпис працівників методичного

центру при районному відділі культури?

2. Чи мають право отримувати доплату за вислугу років працівники клубу-бібліотеки за фахом, які є бібліотечними працівниками і отримують заробітну плату у сільських радах?
1. Згідно Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (затверджені Постановою КМ України від 22 січня 2005р. № 84)
доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек. Оскільки посада, яку ви займаєте, не входить до штатного розпису бібліотеки, Ви не маєте права на доплату за вислугу років.

2. Це залежить від кількох чинників. Зокрема:

– від запису в трудову книжку (як сформульована ваша посада),

– від змісту Положення про клуб-бібліотеку, що там визначено основним і наскільки це відповідає типології бібліотек, визначених згідно Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”.Чи зараховується до стажу бібліотечної роботи, що дає право на доплату за вислугу років працівникам бібліотек, час роботи на посаді методиста-бібліотекаря, а не просто методиста чи бібліотекаря? Ця посада існувала в бібліотеці ВПШ в 1989-1991 роках. Яким нормативним актом це можна підтвердити?

Запис до трудової книжки про посаду має відповідати переліку професій, згідно „Класифікатору професій”. І методист, і бібліотекар мають право на доплату за вислугу років згідно Постанови КМ України від 22 січня 2005р. №84. Що саме викликає непорозуміння?


Скажите, пожалуйста, имеет ли право программист (автоматизатор) работающий в библиотеке на доплату за выслугу лет? Я имела ввиду не тарифную сетку, а выслугу лет. Может, подскажете, где об этом можно почитать.
Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, згідно з додатком. В додатку, нажаль, не зазначено програміста (оператора ЕОМ чи іншу категорію працівників, які працюють з інформаційними технологіями).

Працівник був прийнятий на роботу до бібліотеки з 1 серпня 1996 року. З якої дати здійснюється доплата 20% – з 1 серпня чи з 1 вересня?

Якщо працівник був прийнятий на роботу до бібліотеки з стажем роботи, який вже дає право на 20 % доплату, то з дня укладання трудового договору.Чи зараховуються бібліотечному працівникові роки навчання у вузі (стаціонарна форма) при обрахуванні стажу роботи, що дає право на доплату за вислугу років, якщо стаж роботи до моменту вступу у вуз становить 11 місяців та 28 днів?

У цьому випадку доплата за вислугу років не нараховується.Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на доплату за вислугу років працівникам бібліотек час роботи на посадах державного службовця з 1993 по 1997 рік.

Робота на посаді державного службовця зараховується до загального стажу, і не дає права на доплату бібліотечних працівників за вислугу років.З 1990 року працювала на повну ставку шкільним бібліотекарем. З 2000 року в зв'язку із зменшенням кількості класів працюю на половину ставки. Чи зараховуються останні 5 років до стажу роботи і чи маю я право на доплату за вислугу років?

Відповідно до ст. 6 Закону України від 16.03.00 року № 1561-ІІІ „Про внесення змін до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, ст. 56 Кодексу законів про працю, постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.05 року № 84 „Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек” доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу роботи. Така доплата обчислюється з посадового окладу без урахувань інших надбавок і доплат. Нарахування та виплата доплат проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується.

Крім того, виплата доплат за вислугу років здійснюється у межах фонду оплати праці працівників бібліотек, затвердженого на відповідний рік.

Якщо бібліотечний спеціаліст працює на 0.5 або на 0.75 посадового окладу, як в майбутньому це вплине на доплату за бібліотечний стаж?

В майбутньому це вплине на суму доплати за бібліотечний стаж, адже доплата обчислюється з посадового окладу за основним місцем роботи.


Бібліограф ЦБС є відповідальним (керівником) центру регіональної інформації ЦБ і займається створенням електронних баз даних, чи передбачена в такому випадку додаткова оплата праці. На підставі чого?
Доплата до основної ставки працівників ЦБС, які працюють на комп’ютері, в т.ч. і створюють електронні бази даних, ведуть Інтернет-сторінку тощо, офіційно не передбачена. Керівництво бібліотеки може здійснювати їм доплату на основі загального положення про сумісництво у межах фінансування, у разі наявності вільних ставок), так і за рахунок платних послуг та ін. До того ж, працівники, що працюють на комп’ютерах мають право на скорочений робочий день, додаткові перерви через кожну годину тощо. У великих бібліотеках по мірі збільшення комп’ютерного парку, вводиться ставки операторів, інженерів тощо.
При яких умовах можлива доплата працівнику бібліотеки-філії в разі відкриття відділу іноземної літератури. Якими нормативними документами вона регулюється?
Відділ іноземної літератури при бібліотеці-філії, як правило, не відкривається. На практиці бібліотека-філія може бути реорганізована у відділи іноземної літератури від центральної бібліотеки ЦБС. Але обов’язковою умовою є наявність відповідного фонду, зацікавлених користувачів (реальних і можливих), знання бібліотечними працівниками відповідних іноземних мов. Навантаження на бібліотекаря по кількості користувачів, та книговидачі при цьому не зменшується. Бібліотечні працівники бібліотек державної та комунальної власності за знання іноземних мов та застосування їх в роботі надбавок у заробітній платі, на жаль, не отримують.

Прошу допомоги в роз'ясненні питання про надбавку до зарплати директору ЦБС, який має бути її розмір, хто його визначає та яким документом це регламентується?
Згідно пункту 3 Наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” (виданого на виконання постанов КМ України від 30.08.2002р. №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами) і від 22.08.2005 № 790 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” ) надбавки надаються керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівниками бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

Чи зобов’язаний директор бібліотеки зробити відповідний запис в трудову книжку і додатково доплачувати, якщо бібліограф ЦБС виконує, згідно наказу директора, функції керівника Інтернет-центру бібліотеки. Якщо так, то який вигляд буде мати запис? (бібліограф ЦБС, керівник....?)

Питання задано не зовсім коректно, тому пропонуємо кілька можливих варіантів відповідей:

1. Якщо бібліограф виконує функції керівника Інтернет-центру бібліотеки на умовах сумісництва, то відповідно до п.2.14 „Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників” запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника. Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу (див. Постанову КМУ від 03.04.93 № 245 „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”).

2. Якщо бібліограф виконує функції керівника Інтернет-центру бібліотеки на умовах суміщення професій (посад), запис відомостей про це до трудової книжки не здійснюється. Доплата за суміщення професій, коли суміщувана посада є в штатному розписі, але не заповнена. Розмір доплати визначається у колективному договорі (стаття 105 КЗ пПУ).

3. Доручення додаткової роботи працівникові приймається власником, або уповноваженим ним органом у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. У цьому випадку не раніше ніж за два місяця до запровадження таких змін видається наказ, з яким працівника ознайомлюють під розписку. Якщо працівник не погоджується з рішенням керівника, він підлягає звільненню з

роботи за пунктом 6 Ст. 36 КЗ пПУ.


Більш конкретна відповідь на поставлені питання можлива лише після ознайомлення з первинними документами (наказ та ін.).Чи є наказ або постанова (чи інший документ) про скасування атестації робітників бібліотек (орієнтовний час травень - червень 2005 р.)?

Дійсно, є Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 04.04.2005 N 194 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 08.07.93 N 145-к „Про затвердження положення про порядок проведення атестації працівників органів управління, закладів, підприємств та організацій Міністерства України”Чи відносяться бібліотечні працівники до категорії працівників з ненормованим робочим днем? І чим це регламентується?

Так, згідно Галузевої угоди між Міністерством культури і мистецтв України та Центральним комітетом профспілки працівників культури України на 2004-2005рр., де у додатку 2 „Орієнтовний перелік посад, робіт, професій з ненормованим робочим днем підприємств, установ, організацій системи міністерства культури і мистецтв України, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів” представлені бібліотекарі, бібліографи, методисти.Чи є обов'язковим щорічне проходження медогляду для працівників бібліотек, що обслуговують дорослих?

Так. Згідно з Постановою КМ України від 23 травня 2001 р. N 559 Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок” ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 170 ( 170-2002-п ) від 15.02.2002 № 720 (720-2004-п) від 02.06.2004) „працівники закладів культури (театрів, цирків, клубів, будинків культури тощо), що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів, мають проходити медогляд”.Як здійснюється розрахунок втрат робочого часу на 1-го працівника?

Під час розрахунку втрат робочого часу потрібно керуватись наступними документами, що регламентують втрати: 1. відпустка (щорічна, учбова, декретна, з причин тимчасової непрацездатності). Ці втрати як правило передбачаються у розмірі 2% від фонду робочого часу;

 2. втрати, пов’язані з переключенням бібліотекаря (в продовж робочого дня) з одного процесу на інший. Такі втрати становлять 1,5% робочого часу. Їх доцільно планувати у відділах, де працівники в продовж робочого дня виконують процеси різного характеру;

 3. чергування по бібліотеці (планується для керівників відділів, головних спеціалістів і завідуючих секторами);

 4. скорочений робочий день (для неповнолітніх працівників),

 5. додаткова відпустка працівникам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років.

Можливі ще втрати часу (наприклад, додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем, яка передбачена колективним договором).

Чи може бібліотечний працівник бути прийнятий на роботу з випробувальним терміном тривалістю один рік?

Згідно ст. 27 Кодексу законів про працю України „строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації – шести місяців”.


Могут ли в областной библиотеке отец занимать место директора, а сын – юриста?
Пояснення щодо цього дає ст. 25 Кодексу законів про працю України.
Чи можуть працювати по сумісництву на 0,5 ставки бібліотекаря наступні працівники ЦБС: завідуючий сектором, завідуючий бібліотекою-філією, головний бібліограф?

Згідно „Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” (Наказ N 43 від 28.06.93 Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України) п. 4 ”Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Таким чином, під це положення не підпадає лише посада головного бібліографа.


Чи має право методист, заступник директора по роботі з дітьми ЦБС працювати по сумісництву?
Пропонуємо звернути увагу на сайт http://www.avers.dp.ua (Інтернет-сторінка Довідник кадровика). Щодо посади заст. директора по роботі з дітьми ЦБС, то згідно з „Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” (Наказ Мін-ва праці України, Мін-ва юстиції України, Мін-ва фінансів України від 28.06.93 №43), сумісництво забороняється. Щодо посади методиста – обмеження відсутні.

Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить на зав. филиала ЦБС полставки технички?

Згідно до п. 4 Постанови Кабінету міністрів України „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” за сумісництвом не мають права працювати керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).Де можна знайти в електронному вигляді кваліфікаційні вимоги до працівників бібліотеки?

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: загальні положення, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336 (із змінами та доповненнями від 21.06.2006) можна знайти за такою електронною адресою:http://posada.com.ua/useful/employer/5/41/. Слідкуйте за змінами у законодавстві.

Де можна знайти текст Державного класифікатора професій по культурі?

Див. „Все о бухгалтерском учете”, №74 від 9 серпня 2005 року.


Потрібні посадові інструкції для працівників ЦБС (бібліотекарі, зав. секторами та зав. відділами).
При розробці посадових інструкцій рекомендуємо взяти до уваги ”Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”, звернутись до сайту http://www.avers.dp.ua „Довідник кадровика”, де є консультація та примірна схема посадової інструкції.

Рекомендації щодо складання посадових інструкцій викладено у газеті „Праця і зарплата” №7 за 2005р., стор.22-23.Де знайти посадову інструкцію на головного інженера в штаті ЦБС?

При складанні посадової інструкції головного інженера в штаті ЦБС варто користуватися Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників: Ч.7 (від 24.09.2005, затверджений Наказом М-ва праці та соціальної політики 29.12.2004 № 336, із змінами та доп. від 21.06.2006).Будь ласка, дайте роз’яснення або примірні інструкції щодо посад вченого секретаря, наукового співробітника та наукового відділу наукової бібліотеки та норми їх праці.

Посада ученого секретаря будь-якої бібліотеки належить до посад наукових працівників лише за умови, що ця бібліотека має статус наукової установи відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (див. також Постанову КМУ від 04.03.04 № 257).

Науковий співробітник будь-якої бібліотеки повинен відповідати наступним умовам:


 • бути вченим (фізична особа, яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати);

 • за основним місцем роботи професійно займатися науковою діяльністю;

 • працювати в науковій установі чи науковому підрозділі юридичної особи;

 • працювати на основі контракту;

 • мати відповідну кваліфікацію;

 • прийматися на роботу лише на основі конкурсного відбору;

 • представляти результати своєї діяльності шляхом наукових доповідей, публікацій та захисту дисертацій;

 • проходити атестацію.

Науковий підрозділ (відділ, сектор, група) у складі юридичної особи повинен відповідати наступним вимогам:

 • мати затверджений керівником цієї юридичної особи положення;

 • наукова діяльність підрозділу становить понад 70% загального річного обсягу виконаних робіт.

Що входить в обов'язки прибиральниці бібліотеки навчального закладу. Тільки миття підлоги чи й витирання пилу зі стелажів?
Зверніть увагу на титульну сторінку методичного модуля бібліотеки. Там ми пропонуємо у випадку потреби використати сайт http://www.avers.dp.ua „Довідник кадровика”. Рекомендації досить конкретні.

В обов’язки прибиральниці входить те, що записано в її посадовій інструкції, яку вона мала підписати при оформленні на роботу. Хоча посадова інструкція розробляється тільки для службовця, що займає певну посаду, в останній час використовуються так звані „робочі інструкції”, де приводиться характеристика робіт для даної професії. Крім переліку робот, які визначені згідно тарифно-кваліфікаційного довідника його можна доповнити положеннями з інших інструктивних документів, у даному випадку що регламентують роботу бібліотеки (вимоги санітарно-епідеміологічної служби, технічні умови зберігання книжкових фондів).Примірну посадову інструкцію додаємо.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УБОРЩИЦЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Уборщицы (наименование организации).

1.2. Под термином «Уборщица» имеется в виду непосредственная штатная уборщица Фонда или другой сотрудник, осуществляющий уборку помещений Фонда на постоянной или временной основе.

1.3. Уборщица подчиняется непосредственно Начальнику хозяйственной службы.

1.4. Уборщица должна знать: • правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых мест;

 • устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и приспособлений;

 • правила уборки;

 • назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств;

 • правила эксплуатации санитарно-технического оборудования;

 • перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;

 • правила внутреннего трудового распорядка;

 • правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Уборщица обязана осуществлять: • уборку помещений, коридоров, лестниц;

 • удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойку вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д;

 • сбор и транспортировку мусора и отходов в установленное место;

 • расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфицирование;

 • чистку и дезинфицирование душевых, гардеробных, туалетов и других мест общего пользования;

 • приготовление моющих и дезинфицирующих растворов;

 • соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых местах.

3. ПРАВА


Уборщица имеет право:

 • получать моющие средства, инвентарь и обтирочный материал;

 • находиться в служебных помещениях Фонда до начала или после окончания рабочего времени с целью осуществления функциональных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 • необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей;

 • невыполнение приказов, распоряжений и поручений Генерального директора Фонда, его заместителей и своего непосредственного начальника;

 • нарушение Правил противопожарной безопасности и техники безопасности,

 • разглашение служебной и коммерческой тайны;

 • несохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, если несохранность, порча произошли по вине Уборщицы.

Подпись заместителя или юриста

На яку прибираєму площу до штату бібліотеки ЦБС вводиться одиниця прибиральниці?

Одна одиниця прибиральників встановлюється у бібліотеці на кожні 300 метрів площі, що прибирається і 0,5 одиниці на кожні наступні 150 м. площі. Джерело: Руководящие материали по библиотечному делу. Справочник. М.:”Книга”,1982р.с.104.

Крім того, місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів підвищуються на 10% згідно з п.3.5.14 наказу Міністерства праці та соціальної політики від 06.04.2001р. №161/137.

Чи мають право на скорочений робочий день працівники бібліотеки, яка розташована в напівпідвальному приміщенні?

Технічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги щодо робочих приміщень встановлюються державними будівельними нормами, державними стандартами, державними санітарними нормами та ін. актами. Зокрема, це ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99, СНиП ІІ-4-79. У випадку порушень цих вимог Ви маєте звернутись до санітарно-епідеміологічної служби, яка проведе експертизу і надасть висновок. На підставі цього документу Ви офіційно отримаєте право на скорочений робочий день, або взагалі закриття бібліотеки.Может ли должность зав. отделом быть освобожденной от обслуживания в библиотеке 4 категории? Каким документом это регламентируется?

Для бібліотек 4 категорії вводяться посади зав. відділами з основних напрямів діяльності, одним з яких, безперечно, є обслуговування користувачів. На мою думку, абсолютно звільнити від обслуговування користувачів зав. відділом, яка і відповідає за цей напрям роботи, просто неможливо. По-перше, навряд чи у бібліотеках цієї категорії зав. відділом займається тим, що він має робити згідно „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, вип.81, по-друге, зав. відділом повинен знати реальний стан обслуговування користувачів, з якими потрібно спілкуватись, проводити вивчення їх потреб та запитів. Великою мірою це залежить і від штатного розкладу, кількості людей які обслуговують користувачів. І головне, це регламентується посадовою інструкцією, з якою працівник ознайомився і підписав.


Допоможіть вияснити, яка найменша кількість осіб може бути у відділі, щоб ввести посаду завідувача? Група оплати – поза групою.
Сьогодні немає документів, що регламентують кількість працівників для введення посади керівника. Це рішення місцевої влади.

Шановні колеги просимо допомогти у вирішенні такого питання. Чи має право на пенсію за вислугу років працівник бібліотеки системи міністерства культури, які посади входять до переліку, що надає право на цю пенсію?

Закон України "Про пенсійне забезпечення", Стаття 52. "Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років" визначає перелік категорій громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Бібліотекарі не мають цієї пільги.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» icon7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити»
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconTest завдання Прочитайте шість оголошень про роботу. Дайте відповіді на запитання (1-11) після тексту, оформивши відповідь не більш ніж п’ятьма словами. Впишіть відповіді у відповідні клітинки. На початку наведено приклад – 0
Завдання 1 Прочитайте шість оголошень про роботу. Дайте відповіді на запитання (1-11) після тексту, оформивши відповідь не більш...
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconМетодичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки

Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconКонтрольна робота за творчістю В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо. Тести, відповіді на запитання
Тема: Контрольна робота за творчістю В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо. Тести, відповіді на запитання
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconІванова Ольга Миколаївна
Де знайти відповіді на свої запитання? Як вирішити проблеми? До кого звернутися? Заново перечитую праці відомих педагогів І розумію,...
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» icon«О. Аракчєєв», «Марія Терезія»,
Б: параграф 13, п. 117, 119, стор. 202, відповіді на запитання, формули, №43 (1,3), 44
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconУчні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку

Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» icon7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях
Довідка для фахівців Відповіді на запитання, що надійшли на Інтернет-сторінку «Практичні рекомендації» iconУсе рухалося, вирувало, було охоплено
Запишіть відповіді на запитання у стовпчик. Яке слово можна скласти з перших літер слів-відповідей?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка