Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рікСторінка5/5
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,89 Mb.
1   2   3   4   5

300. Дорофеєв, В. С.

Сучасні вимоги до проектування великопрогонних тонкостінних залізобетонних оболонок покрить / В. С. Дорофеєв, Й. Й. Лучко, Г. П. Коломійчук // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 416-425


301. Копитко, В. І.

Логістичний підхід у створенні ефективного механізму управління пасажирськими перевезеннями залізничним транспортом / В. І. Копитко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 252-256

302. Копитко, В. І.

Маркетинго-логістичне забезпечення розвитку інфраструктури ринку транспортних послуг / В. І. Копитко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 204-208303. Копитко, В. І.

Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті / В. І. Копитко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів, 2009. - № 649 : Логістика. - С. 76-80304. Копитко, В. І.

Релігія як одна з форм духовної культури в сучасному світі / В. І. Копитко, А. Б. Поцелуйко // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : монографія / С. Ш. Айтов, Н. І. Білан, Т. І. Власова, О. П. Власова, О. М. Вознюк, А. О. Горун, Г. А. Клочко, В. В. Ковтун, Т. О. Колесникова, В. І. Копитко, Т. А. Купцова, Т. Ю. Миронова, А. Б. Поцелуйко, О. П. Пінчук, Т. О. Пустова та ін. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. - С. 71-79305. Куліченко, А.

Методика розрахунку деформації бокових рам вагонних візків / А. Куліченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Транспортні системи : ДЕТУТ, 2009. - Вип. 15. - С. 79-83306. Куліченко, А.

Підвищення терміну експлуатації бокових рам вагонних візків / А. Куліченко, А. Мілянич // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Транспортні системи : ДЕТУТ, 2009. - Вип. 15. - С. 84-88307. Куліченко, А. Я.

Основи розробки оптимальних технологічних процесів ремонту залізничних вагонів / А. Я. Куліченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 15-17308. Куліченко, А. Я.

Розрахунок гранично допустимих відхилень параметрів деталей в засобах залізничного транспорту / А. Я. Куліченко, А. Р. Мілянич // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 51-53309. Куліченко, А. Я.

Система класифікації деталей вантажних вагонів залізничного транспорту / А. Я. Куліченко // Залізничний транспорт України : науково-практичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 7-10


310. Лучко, Й. Й.

Експериментальне дослідження дії импульсного лазерного опромінення бетонних зразків / Й. Й. Лучко, І. М. Добрянський, Є. Г. Іваник // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 481-488311. Лучко, Й. Й.

Методика визначення розкриття тріщини в залізобетонній армованій балці таврового профілю / Й. Й. Лучко, Є. Г. Іваник // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2009. - Вип. 29. - С. 102-106312. Лучко, Й. Й.

Розв'язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду двосторонніми методами / Й. Й. Лучко, Р. Я. Пелех // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 42-53313. Мещерякова, Т. М.

Визначення оптимальних параметрів мікроструктури підшипникових сплавів у зоні тертьового контакту / Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2009. - Вип. 26. - С. 169-175314. Моделювання процесу співполімеризації та перевірка адекватності моделі реальному процесові / Й. Й. Лучко, М. С. Мальований, С. І. Гуглич, О. М. Гайда // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 489-496

315. Сисин, М. П.

Дослідження впливу пружності скріплення на вібраційну дію рухомого складу на баластний шар / М. П. Сисин, О. С. Набоченко // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 542-554316. Станкевич, В. З.

Розрахунок прямокутної балки з тріщиною під поперечним згином / В. З. Станкевич, Ю. Г. Соболевська, О. М. Станкевич // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць / за ред. Й.Й.Лучка. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 99-105
Авторский указатель

Myamlin, V. V. 58,

Єлісеєнко, К. У. 279,

Єфімов, О. В. 47,

Іваник, Є. Г. 310, 311,

Іващенко, Г. 142,

Івченко, В. Г. 268,

Івченко, Ю. М. 268,

Ільман, В. М. 269,

Ісаєнко, В. М. 234,

Айтов, С. Ш. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Алхдур, А. М. 15,

Андрєєв, В. С. 180,

Андреевских, А. В. 156,

Анофрiєв, В. Г. 141,

Ануфриева, Е. В. 184,

Арпуль, С. В. 33, 38,

Артемов, В. Е. 10,

Артемчук, В. В. 52, 53,

Артьомов, В. Є. 11,

Афанасов, А. М. 34, 35, 36, 37,

Афанасьева, Т. И. 202,

Білан, Н. І. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Білухін, Д. С. 26,

Баб'як, М. О. 293,

Бабаев, А. М. 105, 106,

Багрий, В. М. 222, 223,

Бадалаха, И. К. 12, 13, 14,

Бадер, М. П. 40,

Базилевич, Ю. Н. 129, 130,

Банніков, Д. О. 192, 193, 194, 199,

Банников, Д. О. 195, 196,

Баран, Л. М. 294, 295,

Баран, Р. Т. 294, 295,

Бараш, Ю. С. 235, 247,

Барбас, И. Г. 60, 61, 90,

Бездітко, П. В. 3,

Безовська, М. С. 232,

Безруков, В. В. 158,

Беляев, Н. Н. 215, 216, 218, 224, 225, 226, 227, 228, 231,

Билан Н.И. 264,

Билан, Н. И. 262,

Блохін, Є. П. 62, 63, 64

Блохин, Е. П. 61, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 97, 100, 102, 103, 104, 129, 183, 214, 68, 71,

Блохин, Е. С. 273,

Блохина, А. С. 95,

Бобиль, В. В. 245,

Бобир, Д. В. 121,

Бобровский, В. И. 168,

Бобырь, Д. В. 124,

Боднар, Б. Є. 121, 122

Боднарь, Б. Е. 123,

Болвановська, Т. В. 163, 175,

Большаков, В. И. 190, 206,

Бондар, І. Л. 54, 55,

Бондар, О. І. 54,55,

Бондарєв, О. 64,

Бондарєв, О. М. 62, 63, 77, 78,

Бондарєв, О. О. 77,

Бондарев, А. М. 99,

Бондаренко, Б. М. 156, 281, 282,

Бондаренко, В. Д. 125,

Бондаренко, Л. М. 126,

Бондаренко, Л. Н. 124, 125,

Босий, Д. О. 49,

Босов, А. А. 278, 279, 280,

Бочарова, Н. П. 3,

Бруякин, В. К. 119, 120

Брынза, А. А. 79, 80, 81

Бубнов, В. М. 82, 83, 84, 221,

Булгакова, Ю. В. 246,

Вакуленко, І. О. 136, 137, 138, 139, 141,

Вергун, О. А. 224,

Вернигора, Р. В. 168,

Висин, Н. Г. 39,

Власенко, Б. Т. 39,

Власова Т.И. 264,

Власова, О. П. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Власова, Т. 23,

Власова, Т. І. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Власова, Т. И. 263,

Власюк, О. В. 171,

Вознюк, О. М. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Волкова, В. Е. 197,

Вострокнутова, И. В. 89,

Гаврилюк, В. І. 50, 152, 157, 158,

Гаврилюк, В. И. 153, 160,

Гайда, О. М. 314,

Галкін, О. Г. 47,

Гаркави, Н. Я. 85, 100, 103,

Гетьман, Г. К. 38,

Гилевич, О. И. 41,

Гнатів, Ю. М. 298,

Гненний, О. М. 244,

Гненный, О. Н. 236,

Гондар, О. М. 268,

Гончаренко, А. А. 211, 212,

Гончаров, Ю. П. 48, 51,

Горобец, В. Л. 86, 87, 99,

Горун А.О. 264,

Горун, А. О. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Грічаний, М. А. 52, 53,

Грановская, Н. И. 100,

Грановский, Р. Б. 100, 104,

Гребенников, В. Н. 207,

Гречин, В. А. 285,

Гришечкина, Т. С. 278,

Грищенко, М. А. 136, 139, 140, 141,

Грущак, И. М. 99,

Губа, Т. Л. 178,

Губар, О. В. 179, 180,

Гуглич, С. І. 314,

Гузченко, В. Т. 15, 16,

Гуливец, А. Н. 191,

Гунько, Е. Ю. 215,

Гуржи, Н. Л. 82, 84,

Даныш, П. Д. 106,

Даценко, В. Н. 90,

Дегтярева, Л. Н. 88,

Демчук, Р. Н. 38,

Джус, В. С. 299,

Дзичковский, Е. М. 90, 102, 133,

Дзюман, В. Г. 41,

Добрянський, І. М. 310,

Довбня, Н. П. 124,

Долина, Л. Ф. 229,

Долматова, Н. І. 286,

Доманская, Г. А. 266,

Дорофеєв, В. С. 300,

Дребот, Х. В. 248,

Дуб, В. Ю. 154,

Дубинець, Л. В. 27,

Дубов, Т. Н. 206,

Дудкина, В. В. 191,

Дьяков, А. В. 41,

Дьяков, В. А. 41, 155,

Ельникова, Л. О. 168,

Жаковский, А. Д. 125,

Жаковський, О. Д. 126, 128,

Железнов, К. И. 65, 69, 97,

Железняк, Р. С. 4,

Жижко, В. В. 96, 98, 101, 197,

Жуковицький, І. В. 267,

Жулай, А. І. 77,

Журавель, І. Л. 170,

Журавель, В. В. 164, 165,

Журавлев, А. Ю. 155,

Зіненко, О. Л. 267,

Заблудовский, В. А. 191,

Завгородний, А. В. 153, 160,

Закора, А. Л. 4,

Замаруев, В. В. 48,

Звонарева, О. В. 178,

Зеленько, Ю. В. 232, 233, 234,

Золочина, Е. Б. 190,

Иванов, А. Е. 48,

Ильман, В. М. 277,

Казакевич, М. И. 5,

Каламбет, С. В. 253, 254, 255, 256,

Калашников, И. В. 231,

Каленик, К. Л. 182,

Калмыков, В. Л. 42,

Камінський, Р. З. 283,

Карпенко, В. В. 61, 72, 75, 103, 129, 183, 214,

Кедря, М. М. 28,

Кийко, А. И. 39,

Ким, Е. Д. 42,

Кирпа, І. І. 198,

Клименко, И. В. 61, 72, 75, 85, 103, 104, 129, 162, 183, 214, 280,

Клочко, А. А. 259, 264

Клочко, Б. Г. 184, 190,

Клочко, Г. А. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Ключник, С. В. 4,

Ковалев, В. В. 39,

Ковтун, В. В. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Ковтун, Е. Н. 91,

Ковтун, Ю. В. 224,

Козак , В. 204,

Козаченко, Д. М. 171, 172, 203, 205, 220,

Козаченко, Д. Н. 221,

Колбун, В. В. 99, 128,

Колбун, О. В. 128,

Колесникова, Т. О. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 286, 287, 288, 290, 291, 296, 289, 304

Коломійчук, Г. П. 300,

Кононов, Д. В. 190,

Копитко, В. І. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 301, 302, 303, 304,

Корженевич, І. П. 247,

Корженевич, И. П. 185, 186, 187, 235,

Коробйова, Р. Г. 173, 174, 203,

Коробка Б. А. 119,

Коробка, Б. А. 120,

Коротенко, М. Л. 68, 104, 129, 130,

Костін, М. О. 56,

Костин, Н. А. 57,

Кострица, С. А. 90, 102, 133,

Костриця, С. А. 131,

Кравец, В. В. 132,

Кравец, Виктор Владимирович 161,

Кравец, Владимир Викторович 161,

Кравец, Т. В. 132, 161,

Кравець, Володимир Володимирович 201,

Краснюк, А. В. 1, 2, 3, 204, 207, 209, 217,

Кривошеев, С. Ю. 48,

Кривчиков, А. Е. 90, 102,

Кудряшов, А. В. 166, 168,

Кузін, М. О. 313,

Кузнецов, В. Г. 43, 47

Куліченко, А. Я. 293, 299, 305, 306, 307, 308, 309,

Куліш, А. І. 144, 145, 146, 147, 148 ,

Кулиш, А. И. 149, 150

Кумпан, М. Л. 28,

Купрій, В. П. 16,

Купцова Т.А. 264,

Купцова, Т. А. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Курган, М. Б. 188, 189,

Лаушник, И. П. 102,

Лемешев, О. В. 52,

Лесной, В. 23,

Липовський, Р. С. 179,

Лисняк, В. М. 228, 230,

Литвиненко, О. Н. 103,

Лихопек, П. А. 235,

Логвінова, Н. О. 176,

Луханін, М. І. 201,

Луценко, А. Н. 231,

Лучко, Й. Й. 4, 11, 209, 297, 298, 300, 310, 311, 312, 314, 315, 316,

Мілянич, А. Р. 306, 308,

Міро, І. М. 253,

Міщенко, А. А. 107,

Міщенко, М. І. 237, 239, 240, 241, 242, 238,

Мазуренко, О. О. 175,

Малий, А. Д. 3,

Маловічко, В. В. 152,

Малый, В. В. 178,

Мальков, М. І. 283,

Мальований, М. С. 314,

Манашкин, Л. А. 72, 73, 92, 99,

Маркова, О. М. 91,

Марочка, В. В. 4,

Марутяк, О. Р. 249,

Марченко, Т. В. 199,

Матусевич, О. О. 44, 45, 46, 47,

Мацюк, А. С. 93,

Машихина, П. Б. 218, 225,

Мельничук, В. О. 107,

Мельянцова, Ю. П. 247,

Мещерякова, Т. М. 313,

Миронова, Т. Ю. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Мирошник, Н. В. 260,

Михаліченко, П. Є. 56,

Мищенко, А. А. 119, 120,

Мищенко, Т. Н. 57,

Можейко, Е. Р. 119, 120,

Мозолевич, Г. Я. 167, 171,

Мойсеєнко, К. В. 188,

Морозов, П. П. 48,

Музикіна, Г. І. 175,

Мурадян Л. А. 119, 120

Мухіна, Н. А. 53, 189,

Муха, А. М. 29, 30, 31,

Мямлін, С. В. 62, 63, 64, 93, 201, 203, 220,

Мямлин, В. В. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,

Мямлин, С. В. 59, 61, 72, 75, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 129, 183, 205, 213, 214, 221, 280,

Нєчаєв , Є. Г. 121,

Ніколаєв, К. Д. 234,

Набоченко, О. С. 315,

Настечик, М. П. 180,

Недужая, Л. А. 89,

Непийвода, І. В. 256, 258,

Нетеса, М. І. 204, 209,

Нечай , В. Я. 270,

Олініченко, І. В. 247,

Осенин, Ю. И. 88,

Очкасов, А. Б. 123,

П'ятигорець, Г. С. 246,

Пінчук, О. П. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Палій, В. 204,

Палий, В. В. 217,

Панасенко, В. Я. 85, 104, 162, 280,

Панасенко, Н. В. 48, 51,

Паник, Л. А. 274,

Папахов, О. Ю. 176,

Параца, В. М. 297,

Пасичник, С. С. 133,

Пашнюк, А. А. 251,

Пелех, Р. Я. 312,

Перков, О. М. 139, 141,

Петренко, В. Д. 15, 16,

Петров, А. В. 56,

Пилипенко, А. П. 297,

Пинчук Е.П. 264,

Пинчук, Е. П. 250,

Подлубный, В. Ю. 59,

Покутнева, Л. В. 216, 226,

Пономаренко, І. Ю. 20, 21,

Попович, Ю. А. 177,

Поцелуйко, А. Б. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Приходько, А. П. 2, 190, 206,

Приходько, В. И. 59, 98, 101, 205,

Профатилов, В. І. 282,

Профатилов, В. И. 156,

Пустова, Т. О. 19, 22, 24, 25, 143, 250, 259, 262, 263, 264, 265, 288, 296, 304,

Пшінько, О. М. 201, 203, 204, 208, 209, 210, 220,

Пшінько, П. О. 198,

Пшинько, А. Н. 67, 71, 74, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221,

Радионова, Н. В. 261,

Радкевич, А. В. 283, 284,

Радченко, Н. А. 178,

Разгонов, А. П. 151, 155, 156, 282,

Разгонов, С. А. 155,

Разумов, С. Ю. 270, 271, 272,

Ракша, С. В. 127,

Распопов, А. С. 6, 7, 8, 9, 10,

Распопов, О. С. 11,

Рац, Е. Ю. 231,

Рейдемейстер, А. Г. 181,

Рибалка, Р. В. 152, 159, 157, 158,

Рибкін, В. В. 180, 182,

Рижов, В. О. 117, 118,

Романко, В. І. 243,

Романко, О. В. 243,

Романцев, І. О. 157,

Романюк, Я. Н. 97,

Рубан, О. О. 7, 8,

Руденко, А. Б. 151,

Руденко, Д. В. 200,

Русу, С. П. 10, 11,

Рыбкин, В. В. 183,

Савин, Е. Ю. 190, 206,

Савин, Л. С. 190, 206,

Савин, Ю. Л. 190, 206,

Савицкий, Н. В. 211, 212,

Савченко, К. Б. 116, 117, 118,

Савченко, Л. Н. 278,

Савчук, О. М. 107, 119, 120, 116,

Семенчук, В. П. 40,

Сенченко, Т. А. 188,

Сергиенко, Н. И. 51,

Сердюк, Т. Н. 160,

Сисин, М. П. 315,

Сиченко, В. Г. 49, 50, 54,

Скалозуб, В. В. 71, 74, 151, 269, 273, 274, 275, 277,

Сначов, М. П. 248,

Сначов, Н. П. 251, 252,

Соболевська, Ю. Г. 316,

Солдатов, К. I. 204,

Сороколет, А. В. 91,

Станкевич, В. З. 316,

Станкевич, О. М. 316,

Султан, А. В. 90, 102, 133, 134, 135,

Сухіченко-Лялька, Л. В. 254,

Сыченко, В. Г. 40, 41, 42, 48, 51,

Татаринов, А. Ф. 1,

Ткач, А. 20,

Товт, Б. М. 131,

Товт, Б. Н. 134, 135,

Тютькін, О. Л. 15, 16, 17, 18,

Ульченко, В. Ф. 177,

Ульченко, Т. В. 1,

Уманов, М. І. 179,

Уманов, М. И. 181,

Урсуляк, Л. В. 65, 69, 97,

Устенко, А. Б. 267,

Ушкалов, В. Ф. 133,

Федоренко, П. 20,

Федоров, Е. Ф. 100, 103, 104, 133,

Фоскетт, Ч. 203,

Фуканчик, І. І. 257,

Халипова, Н. В. 181,

Харченко, А. В. 132,

Харченко, Е. С. 2,

Харченко, О. І. 279,

Хитрич, О. В. 292,

Христян, Є. В. 201,

Худенко, В. Ф. 270,

Цыганенко, В. В. 181,

Чаусов, М. Г. 297,

Черевко, А. В. 252,

Чернишова, О. С. 179, 189,

Чернышенко, С. А. 7, 8,

Чибисов, Ю. В. 169,

Шаповалов, А. В. 32,

Шаповалова, А. В. 27,

Шаптала, О. І. 284,

Шатунов, А. В. 91,

Шатунов, О. В. 117, 118,

Швец, А. А. 89,

Швец, О. М. 123, 151, 275, 276

Шевченко, В. В. 220, 244,

Шикунов, О. А. 117,

Шикунов, О. В. 118,

Шинкаренко, В. И. 277,

Шкабров, О. А. 98,

Шульга, А. В. 249,

Щербак, А. С. 207,

Юрцевич, И. В. 94,

Ягода, Д. А. 59, 99,

Ягода, П. А. 59,

Якимова, А. М. 255, 257, 258,

Яковлєв, С. О. 283, 284,

Яловой, А. И. 94,

Яришкіна, Л. О. 232,З М І С Т


Передмова............................................................................................................................

3

Кафедра графіки………………………………………………………………………….

4

Кафедра мостів...................................................................................................................

4

Кафедра тунелів, основ та фундаментів...........................................................................

5

Кафедра філософії і соціології..........................................................................................

6

Кафедра іноземних мов......................................................................................................

6

Кафедра автоматизованого електроприводу……………………………………………

7

Кафедра електрорухомого складу залізниць...................................................................

8

Кафедра електропостачання залізниць.............................................................................

9

Кафедра теплотехніки........................................................................................................

10

Кафедра ТОЕ.......................................................................................................................

10

Кафедра будівельної механіки..........................................................................................

11

Кафедра вагонів та вагонного господарства....................................................................

16

Кафедра локомотивів.........................................................................................................

18

Кафедра прикладної механіки...........................................................................................

18

Кафедра теоретичної механіки.........................................................................................

18

Кафедра технології матеріалів..........................................................................................

19

Кафедра українознавства...................................................................................................

20

Кафедра автоматики, телемеханіки та зв’язку................................................................

21

Кафедра безпеки життєдіяльності.....................................................................................

22

Кафедра станції та вузли....................................................................................................

23

Кафедра управління експлуатаційною роботою ............................................................

23

Кафедра фізичного виховання та спорту……………………….....................................

24

Кафедра вищої математики...............................................................................................

25

Кафедра колії та колійного господарства........................................................................

25

Кафедра проектування, будівництва доріг……………………………………………...

25

Кафедра фізики...................................................................................................................

26

Кафедра будівельних конструкцій....................................................................................

26

Кафедра будівельного виробництва.................................................................................

27

Кафедра будівель та будівельних матеріалів..................................................................

27

Кафедра гідравліки та водопостачання............................................................................

30

Кафедра хімії та інженерної екології................................................................................

31

Кафедра економіки та менеджменту................................................................................

31

Кафедра обліку, аудиту та інтелектуальної власності....................................................

32

Кафедра фінансів та банківської справи..........................................................................

33

Кафедра економічної теорії.............................................................................................

34

Кафедра філології та перекладу……………………………….......................................

35

Кафедра ЕОМ.....................................................................................................................

35

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій.......................................................

36

Кафедра прикладної математики.....................................................................................

37

Кафедра військової підготовки........................................................................................

37

Інші підрозділи університету...........................................................................................

38

Бібліотека………………………………………………………………………………….

38

Львівський факультет ……………………………………………………………………

39

Авторський покажчик........................................................................................................

42

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconАлізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна рада з гуманітарного виховання вісник куратора №40 (квітень 2009) дніпропетровськ 2009 Укладач: Дешко Л. К

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconМатеріали десятих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди Дніпропетровськ
Друкується за рішенням вченої ради історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2009 рік iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка