Етика та психологія ділових відносинСторінка1/16
Дата конвертації16.01.2018
Розмір4,24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університететика ТА ПСИХОЛОГІЯ

ділових відносин

Вінниця


ВНТУ

2014


УДК 174(075)

ББК 87.7я73

Е88

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету (протокол № 8 від 21.03.2014 р.)


Рецензенти:

І. Ф. Комарницький, доктор економічних наук, професор

Я. Д. Крупка, доктор економічних наук, професор

А. Г. Мазур, доктор економічних наук, професор
Прищак , М. Д.

Е 88 Етика та психологія ділових відносин : електронний навчальний посібник  / Прищак М. Д., Лесько О. Й. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 309 с.

У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію ділових прийомів, питання аналізу та вирішення конфліктів в організації. Визначено чинники формування корпоративної культури та іміджу в діловій сфері. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.УДК 174(075)

ББК 87.7я73

 М. Прищак, О. Лесько, 2014ЗМІСТ
Передмова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади етики ТА ПСИХОЛОГІЇ ділових відносин. . . . . . . . . .

8

1.1. Ділові відносини та процес їх трансформації в сучасній діловій сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.2. Етика відповідальності як методологічна основа розвитку відносин ХХІ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Ділові відносини як психологічна та етична проблема. . . . . . . .

13

1.4. Психологічні засади сучасного бізнесу та менеджменту. . . . . . .

19

1.5. Етичні засади сучасного бізнесу та менеджменту. . . . . . . . . . . .

27

1.6. Розвиток етики та психології ділових відносин в Україні. . . . . .

39

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

43РОЗДІЛ__2._Сутність_та_зміст_курсу_“Е'>РОЗДІЛ 2. Сутність та зміст курсу “Етика та психологія ділових відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

2.1. Категоріально-понятійний апарат етики та психології ділових відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

2.2. Діловий етикет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

2.3. Предмет та завдання етики та психології ділових відносин. . . .

52

2.4. Структура етики та психології ділових відносин. . . . . . . . . . . . .

54

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

56РОЗДІЛ 3. Етичні та психологічні засади ділових відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

3.1. Етико-психолгічні основи взаємин керівника і підлеглих. . . . . .

59

3.2. Етико-психологічні засади взаємин з клієнтами та партнерами по бізнесу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

3.3. Гендерні засади ділових відносин в організації. . . . . . . . . . . . . .

67

3.4 Національні особливості ділових відносин з представниками різних країн світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

81

РОЗДІЛ 4. Корпоративна культура. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

4.1. Інституалізація етичних та психологічних основ ділових відносин в організації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

4.2. Означення корпоративної культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

4.3. Формування корпоративної культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

108РОЗДІЛ_5._Ділове_спілкування'>РОЗДІЛ 5. Ділове спілкування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

5.1. Спілкування як самостійна та специфічна форма активної особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

5.2. Ділове спілкування та його особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

5.3. Індивідуальні та колективні форми обговорення ділових проблем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

5.4. Особливості бесід телефоном. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

5.5. Правила спілкування в електронному просторі. . . . . . . . . . . .

141

5.6. Публічний виступ у діловому спілкуванні. . . . . . . . . . . . . . . .

144

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

146РОЗДІЛ 6. конфлікти в ділових відносинах. . . . . . .

149

6.1. Вступ до конфліктології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

6.2. Міжособистісні конфлікти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

6.3. Ділові конфлікти в організації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

200РОЗДІЛ 7. Працевлаштування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202

7.1. Особисте резюме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202

7.2. Співбесіда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

206

РОЗДІЛ 8. Ділові зустрічі та переговори. . . . . . . . . . .

207

8.1. Підготовка та проведення ділових зустрічей. . . . . . . . . . . . . .

207

8.2. Особливості ведення ділових переговорів. . . . . . . . . . . . . . . . .

218

8.3. Презентація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

232РОЗДІЛ 9. Ділова атрибутика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

9.1. Візитівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

9.2. Сувеніри і подарунки в діловій сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239

9.3. Етикет національних символів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

242РОЗДІЛ 10. діловий імідж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244

10.1. Імідж як умова ділового успіху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244

10.2. Імідж організації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

10.3. Імідж ділової людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

249РОЗДІЛ 11. Ділові прийоми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

11.1. Загальні вимоги до проведення ділових прийомів. . . . . . . . .

250

11.2. Види прийомів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

11.3. Культура поведінки за столом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

Питання та завдання для самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . .

261Тестові завдання для самоперевірки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

Короткий термінологічний словник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

ПЕРЕДМОВА
На даний час існує потреба в підготовці менеджерів, керівників високого професійного рівня, здатних розвивати бізнесові стосунки та стосунки в організаціях на цивілізованій основі, яка значною мірою визначається рівнем моральної та психологічної культури.

Розвиток психологічної культури включає в себе знання психологічних закономірностей розвитку та проявів психіки особистості, психологічних аспектів спілкування та взаємодії в різних соціальних групах, знання психології управління, а також уміння використовувати набуті знання.

Психологічна культура є важливою, але недостатньою умовою успішного бізнесу та управління. Сучасний менеджмент повинен базуватися на моральних цінностях. Саме тому при підготовці менеджерів, керівників, зростає роль наук етичного спрямування – “Етика”, “Етика бізнесу”, “Ділова етика”, “Етика ділових відносин”, “Етика ділового спілкування” та ін.

Як складова етики бізнесу та теорії управління, етика ділових відносин визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів у відносинах між виробниками і споживачами, між організаціями, підприємствами та державою, а також у відносинах між керівниками і співробітниками організації та в організації загалом.

Етика ділових відносин виконує функції не тільки моральної оцінки, а й присутня в прийнятті рішень, що дозволяє вирішувати суперечливі етичні проблеми в бізнесі та організаціях. Саме тому розробляються і втілюються в практику правила і вимоги етики ділових відносин, які повинен засвоїти майбутній менеджер, керівник як у процесі навчання, так і у практичній його роботі.

Ділові відносини є складним синтетичним явищем, у яких моральні та психологічні явища актуалізуються у синтетичній формі, їх не завжди можна чітко та однозначно розмежувати. Тому, ефективним є вивчення етичних та психологічних засад ділових відносин в одній дисципліні – етика та психологія ділових відносин.

Визначення сутності та змісту “Етики та психології ділових відносин” в сучасній науковій літературі ще не набуло чіткого, системного характеру. Формування структури, змісту навчальних посібників носить суб’єктивний характер уподобань авторів. Це призводить до того, що матеріали з проблем етики та психології ділових відносин розпорошено по різноманітних підручниках і посібниках, що знижує ефективність навчального процесу.

Підготовлений навчальний посібник – це спроба систематизувати, інтегрувати знання, які викладені в різних дисциплінах на основі розробленої програми курсу “Етика та психологія ділових відносин”.

У першому (вступному) розділі «Теоретико-методичні засади етики та психології ділових відносин», розкривається генеза феномена етика та психологія ділових відносин.

У другому розділі аналізується категоріально-понятійний апарат, предмет, завдання та структура етики та психології ділових відносин як науки та навчальної дисципліни.

Третій розділ визначає етичні та психологічні засади ділових відносин у відповідних сферах: взаємини керівника і підлеглих; взаємини з клієнтами та партнерами по бізнесу; гендерні відносини в організації; національні особливості ділових відносин.

У четвертому розділі розглядається проблема суті та змісту корпоративної культури.

Теоретичні та практичні аспекти ключових проблем етики та психології ділових відносин викладаються у наступних розділах (р.5 - 11): ділове спілкування, конфлікти у ділових відносинах, працевлаштування, ділові зустрічі та переговори, ділова атрибутика, імідж ділової людини, ділові прийоми.

Даний посібник більше орієнтований на теоретичне забезпечення курсу.

Поєднання досить широкої за обсягом проблематики змушувало до лаконізму у викладенні окремих проблем та необхідності деякі теми залишити поза текстом.

В посібник також включені питання та завдання для самоперевірки, перелік використаної та рекомендованої літератури, тестові завдання для самоперевірки, наводиться короткий словник термінів.

Запропонований посібник також можна використовувати для студентів при вивченні дисциплін “Ділова етика”, “Етика ділових відносин”, “Етика ділового спілкування”, “Етика бізнесу”, “Психологія ділових відносин”, “Психологія бізнесу”, “Психологія ділового спілкування”, “Психологія управління”, “Конфліктологія”, “Кадровий менеджмент”, “Організація праці менеджера” та ін.

Тема 1. Теоретико-методологічні засади етики та психології ділових відносин.

1.1. Ділові відносини та процес їх трансформації в сучасній діловій сфері.

1.2. Етика відповідальності як методологічна основа розвитку ділових відносин.

1.3. Ділові відносини як психологічна та етична проблема.

1.4. Психологічні засади сучасного бізнесу та менеджменту.

1.5. Етичні засади сучасного бізнесу та менеджменту.

1.6. Розвиток етики та психології ділових відносин в Україні.
1.1. Ділові відносини та процес їх трансформації в сучасній діловій сфері.

Суспільне буття по своїй сутті є система ділових (політичних, економічних, юридичних та ін.) та міжособистісних (сімейних, дружніх, інтимних та ін.). Ділові відносини є своєрідною формою буття людини в суспільстві та суспільства в цілому, які визначають їх розвиток.

Виходячи “за межі” міжособистісних відносин (стосунків) з метою вирішення певної проблеми, “діла”, людина вступає в ділові відносини (професійні, бізнесові, відносини в сфері послуг – медичні, юридичні (нормативні), освітні, транспортні, торговельні та ін.).

Історичний розвиток людства, особливо друга половина XX ст., гостро поставив питання критеріїв ефективності ділових відносин, зокрема механізмів регулювання ділових відносин.

Визначальну роль у системі ділових відносин належать юридичним критеріям. Але сфера ділових відносин, як і суспільне буття загалом, наскільки багатогранна, складна, що не все, з одного боку, підпадає під сферу юридичних критеріїв, та, з іншого, практика (історична, політична, економічна, бізнесова) показує, що не завжди юридичні критерії є ефективним, успішним фактором регулювання ділових відносин, також ефективність юридичних критеріїв (якість законодавчих актів, ефективність їх застосування) залежать від інших критеріїх ділової сфери.

Прикладом може бути ситуація коли діловий партнер “не тримає слово”, запізнюється на ділову зустріч, не ввічливий, не поважає ділового партнера та ін. Ефективність юридичних (нормативних) критеріїв регулювання ділових відносин в цих ситуаціях – мінімальна.

Тому, з кінця XX ст., значно зросла роль психологічних та, особливо, етичних критеріїв ділових відносин.

Якщо, розглядати ділові відносини в історико-суспільному контексті, то ключовим критерієм регулювання ділових відносин стає – відповідальність.Основні поняття і ключові слова: міжособистісні відносини, ділові відносини, відповідальність.

Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Етика та психологія ділових відносин iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Етика та психологія ділових відносин icon«Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ 2014 ббк 87. 7
Біблійна історія та християнська етика: орієнтовні плани-конспекти уроків для 10 класу з факультативного курсу / О. Г. Рогова, Н....
Етика та психологія ділових відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Етика та психологія ділових відносин iconАнотація дисципліни
У ній виділяється низка напрямів: політико-психологічні аспекти макрополітичних явищ; психологічні особливості політичних систем;...
Етика та психологія ділових відносин iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Етика та психологія ділових відносин icon33. «Психологія наукової творчості» спецкурс для учнів 10-11 кл
Програма курсу «Психологія наукової творчості» є спробою вирішити проблему відсутності систематичної психологічної підготовки учнів,...
Етика та психологія ділових відносин iconБбк 88. 37я73 В43 В43 Вікова та педагогічна психологія
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001....
Етика та психологія ділових відносин iconУроки з курсу "Християнська етика в українській культурі"
Дорога Добра: Посібник для вчителя / Упоряд. Е. В. Бєлкіна, Ю. В. Беззуб, В. П. Руденко – К.: Видавництво – с
Етика та психологія ділових відносин iconРозділ Психологія творчості. Психологія творчості в контексті психоаналізу
Звісно, це застереження не зупинить нас у нашому бажанні зазирнути за завісу, доторкнутись до невидимих струн поетичної душі. Але...
Етика та психологія ділових відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка