European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 ЗмістСторінка1/21
Дата конвертації20.05.2017
Розмір4,47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Географічний факультет

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям підготовки 0306 „Менеджмент”


Чернівці – 2010
Зміст


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
Структура та організація факультету
Адреса
Контактні телефони
Деканат
Кафедри
Кафедра географії та менеджменту туризму
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
Кафедра географії України та регіоналістики
Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
I курс
ІІ курс
ІІІ курс
IV курс
V курс
Координатор від факультету та його заступники
Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті
Умови для навчання
Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті


СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напряму підготовки 6.030601, 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»

бакалавр з економіки, менеджер-економіст, магістр з менеджменту

Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій природоохоронної діяльності, керівників природоохоронних підрозділів підприємств виробничої сфери, керівників природоохоронних інспекцій, економістів невиробничої сфери; керівників туристичного підприємства, керівників готельного господарства, директорів оздоровчого, спортивного, туристського комплексів, керівників туристичних груп, керівників туристичних агентств тощо. Фахівець повинен мати ґрунтовні економічні знання, добре орієнтуватися у вищеназваних галузях, тому програма підготовки включає наступні блоки: нормативно-гуманітарні дисципліни, фундаментальні економічні дисципліни, професійно-орієнтовані дисципліни. Значна кількість годин відведена на практику.СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Назва дисципліни

Шифр дисципл.

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр

Історія України

ГУ.11

0

81

2,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

79

2,5

Вища математика

П3 1.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

142

5

Основи охорони праці

ПП 13

0

54

1,5

Основи екології та економіка природокористування

С5.1

В

270

7,5

РПС

С5.5

В

162

4,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

1 курс, 2 семестр

Культурологія

ГУ.2

0

54

1,5

Українська мова (за проф. спрямув.)

ГУ.10

0

54

1,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

65

1,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

38

1

Математичне програмування

ПЗ 1.2

0

54

1,5

Теорія ймовірності та математична статистика

ПЗ 1.3

0

108

3

Основи економічної теорії

ПЗ 4.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

130

3,5

Концепції сучасного природокористування

С5.2

В

81


2,5

Географія природокористування

С5.3

В

81


2,5

Природно-ресурсні кадастри

С5.8

В

108


3

Навчальна економічна практика

162

5,5

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

66

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Філософія

Г1.3

О

108

3

Мікроекономіка

Ф2.12

О

162

5,5

Загальна теорія статистики

Ф2.51

О

108

3

Міжнародна економіка

Ф2.10

О

108

3

Історія економічних вчень

Ф2.14

О

135

4

Організація природоохоронної діяльності

В4.3

В

216

6

2 курс, 4 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

69

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

38

1

Правознавство

Г1.5

О

81

3

Макроекономіка

Ф2.13

О

162

4,5

Економічна статистика

Ф2.52

О

108

3

Теорія бухгалтерського обліку

Ф2.53

О

108

3

Економіка підприємств

Ф2.8

О

108

3

Екологічні основи природокористування

П3.9

В

108

3

Розміщення продуктивних сил

П3.10

В

108

3

Навчальна економічна практика

162

5,5

3 курс, 5 семестр

Релігієзнавство

Г1.4

О

54

1,5

Психологія

Г1.6

О

54

1,5

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Теорія фінансів

Ф2.61

О

81

3

Теорія грошей

Ф2.62

О

81

3

Інвестування

Ф2.7

О

81

3

Теоретичні основи маркетингу

Ф2.9

О

108

3

Основи менеджменту

П3.11

В

135

4

Історія економіки України

С5.4

В

135

4

Картографія та картокреслення

С5.5

В

135

4

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Економетрія

Ф2.3

О

81

2,5

Теорія економічного аналізу

Ф2.54

О

108

3

Теорія кредиту

Ф2.63

О

81

2,5

Страхування

Ф2.64

О

81

2,5

Геоінформаційні технології в менеджменті

П3.2

В

108

3

Інноваційна діяльність в галузі природоохоронної діяльності

П3.4

В

108

3

Економіка природокористування

П3.7

В

108

3

Географія ПРП України

С5.2

В

270

7,5

Виробнича практика

162

5,5

4 курс, 7 семестр

Політологія

Г1.8

О

108

3

Фінанси підприємств

Ф2.65

О

81

2,5

Управління персоналом

П3.12

О

108

3

Ресурсний менеджмент

П3.5

О


108

3

Менеджмент природоохоронної діяльності

П3.6

О


108

3

Економічна і соціальна екологія

В5.6

В

216

6

Лісова таксація

В4.6

В

162

4,5

Техніка і технологія галузі

В4.5

В

243

6

4 курс, 8 семестр

Соціологія

Г1.7

О

54

1,5

Безпека життєдіяльності

Г1.9

О

54

1,5

Господарське право

Ф2.11

О

81

2.5

Стратегічне планування та управління

П3.13

О

108

3

Основи біотехнології

П3.8

О

108

3

Планування природоохоронної діяльності підприємств

П3.3

О

81

2,5

Ресурсний менеджмент

П3.5

О

108

3

Менеджмент природоохоронної діяльності

П3.6

О

108

3

Системний аналіз природоохоронної діяльності

С5.3

В

135

3,5

Основи охорони праці

С5.7

В

27

0,75

Виробнича практика

162

5,5Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет освітньо-кваліфікаційний рівень –бакалавр Напрям підготовки 050903 Телекомунікації

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань 0203 – гуманітарні науки освітньо-кваліфікаційний рівень
Мду : для студ. Окр «Магістр»; спеціальності 02030302 «Мова та література (німецька)» / уклад. І. В. Соколова, Ю. М. Бумбур – Маріуполь,...
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconEuropean credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconЧернівці 2010 Підготувала
Мій рідний край, моя історія жива (З досвіду краєзнавчої діяльності бібліотеки с. Яблуниця Путильського району). – Чернівці: чоунб...
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconГалузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20
Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка