FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка17/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53

Повноліття в Україні:


статус державного як соціальний виклик

Досвід родознавчих досліджень виявляє усвідомлення учасниками проекту культурного, морально-етичного, духовного, загалом соціалізуючого значення традиції Повноліття, та важливості її започаткування у власних родинах.

Соціалізація памолоді здійснюється в певному соціумі, середовищі мораль- них приписів, традицій, техногенної (західної) чи традиціоналістських (східних) культур.

Повноліття настає в 18 років у переважній більшості країн світу. До таких на- лежать Австрія, Австралія, Афганістан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Бри- танія, Вірменія, Греція, Данія, Індія, Італія, Куба, Латвія, Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, Мексика, Молдова, Німеччина, Норвегія, Росія, Словаччи- на, Словенія, США (за державними законами), Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Швейцарія та ін.

Досягаючи 20 років, повнолітніми стають молоді люди Південної Кореї, Тайваню, Тунісу, Японії. Соціалізація поколінь на теренах Сходу (насамперед Китай, Японія) обумовлена світоглядними ідеями, морально-етичними наста- новами конфуціанства, цінностями національної культури. Давні традиції ша- нування предків має Китай, гідним для родини вважається відтворення свого роду до 30 — 40 поколінь.

За японським законодавством, повнолітні молоді люди набувають права й обов’язки дорослих, беруть участь у виборах, несуть повну відповідальність пе- ред законом, на них поширюється трудове законодавство. Наголосимо: до 20 років, молодим японцям заборонено паління й вживання алкогольних напоїв. В Японії особливого соціалізуючого смислу набуло державне відзначення Дня Повноліття (офіційно від 1948 року !). Міська влада влаштовує урочистості, на яких повнолітні молоді люди отримують благословення та пам’ятні подарунки. Засвідчують повноліття у 21 рік Аргентина, Азербайджан, Бахрейн, Бурунді,

Єгипет, Камерун, Монако, Намібія, Сінгапур, Туреччина, Філіппіни.

Цивільним законодавством України, визначено повну дієздатність особи з 18-ти років. «Конституція України» (1996) наголошує: «Право голосу на вибо- рах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведен- ня вісімнадцять років» (ст. 70).

В українській культурі історично склалися певні форми соціалізації поколіть, передусім спільна з дорослими виробнича й обрядова діяльність, завдяки чому памолодь успадковує соціокультурний та духовний досвід, морально-етичні цінності народу.

Та, маючи значущі культурні традиції родинного життя, ми все ж запозичу- ємо День Матері (США). Привертають увагу такі традиції, як День Батька (що- року в червні місяці відзначають Канада, Китай, Японія), День Бабусі та Дідуся (Польща, впроваджено на рівні дитячих садочків!). В Україні Днем Батька ви- значено 16 вересня. На жаль, традиції шанування Батька, Дідуся, Бабуні ще не набули гідного визнання й поширення в українському соціумі.

Загальнодержавного значення набувають проблеми системно-структурного характеру, пов’язані з досягненням Повноліття — нового громадянського ста-
тусу нових поколінь. Очевидно потребує утвердження Українською Державою і День Повноліття.

Розвиток національної культури, власне нації, відтворення етносу, активізує національна ідея, яка утверджується в самосвідомості народу.

Українська національна ідея визначає сутність і стратегію національно- культурного відродження. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р. підтверджений всенародним голосуванням 1 грудня 1991 р.). Національна ідея суттєво зумовлює духовно-ціннісне самовизначення особистості в системі

«людина-нація-світ».

Філософія національної ідеї містить всі «форми рефлексії над ідеєю нації» (В.Горський).

Праксеологічного сенсу набуває родознавча рефлексія над буттям люди- ни — буттям нації — смислом людської життєдіяльності, біографією родини та власною біографією. Родознавча рефлексія, критичний аналіз здобутків і суперечностей роду в історії національного культурного розвитку, орієнтація на діалог (полілог) з Іншими культурами й спільнотами, характеризує суб’єкта культури як освічену, духовно, інтелектуально, професійно розвинену особис- тість.Ідея започаткувати День Повноліття в Україні у статусі державного обґрунтована автором у навчальних виданнях, наукових публікаціях, презен- тована під час виступів на наукових конференціях різного рівня (Міжнародні, всеукраїнські тощо).

Маємо підстави розглядати День Повноліття у сенсі соціалізації молоді, на- буття прав, обов’язків і відповідальності громадянина та людини.

День Повноліття в Україні має бути урочистим прилученням до духовної спадщини народу за участі відповідних державних структур влади, суспільних установ, навчальних закладів, родини. Такі урочистості сприятимуть усвідом- ленню молодими людьми відповідальності за власну дорогу життя.

Під час відзначення Дня Повноліття у колі рідних, друзів старшим пред- ставникам родини варто передавати повнолітнім молодим людям (синові, дочці, внукам) родинний літопис, символічне дерево Роду (генеалогічну схе- му, альбом родинних світлин), поєднуючи з настановами шанувати предків, примножувати духовні здобутки родини, нації, України.

Повноліття — це не ще одне свято, розмаїття яких в Україні далеко за меж- ами економічної доцільності.

На наше переконання, сучасне осмислення сутності Повноліття, уможлив- лення державного статусу постає як соціальний виклик, спрямований на кон- солідацію українського соціуму, становлення громадянського суспільства. Це передбачає:  • світоглядно-ціннісний поворот владних структур та громадянського суспільства до Людини;

  • системно-структурне упорядкування молодіжної, соціальної, власне гуманітарної політики на державному, суспільному, родинному рівні;

  • відповідальність Української держави;

  • відповідальне виконання батьківських обов’язків;
  • духовно-ціннісну мотивацію молодих людей (вчинки, спілкування, ді- яльність міжособистісні стосунки, життєтворчість та ін.);

  • визначення у професії (середня школа, коледж, ліцей, вища школа, освіта впродовж життя);

  • самосвідомість повнолітньої особистості, набуття прав, обов’язків, від- повідальності громадянина та людини.

Повноліття дівчини спонукає усвідомлення себе Берегинею (родини, Роду) й водночас своєрідний день Господині («Чого мати навчить, те й дочка знає» — українське народне прислів’я).

Повноліття юнака відкриває шлях до змужніння й усвідомлення себе як май- бутнього Батька.

Необхідні не лише проголошені, а насамперед реально працюючі про- грами соціалізації молоді — законодавчі, економічні, соціальні, культурні, виховні, освітні, професійні, гуманітарні, як і справжня турбота про людей похилого віку.

Вважаємо своєчасним і доцільним започаткувати в Україні День Повноліття як:


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка