FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка2/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

МУЖДУНАРОДНОЕ


ФИЛОСОФСКО-КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИ- ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ


FUTURE HUMAN IMAGE
2(5)Научный журнал


ISSN 2311-8822

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ №20662-10462Р, от 17 апреля 2014 года

http://fhijournal.org/

e-mail: bazaluk@ispcjournal.org
Издаётся как коллективная монография «Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях» с 2011 года.

Как научный журнал «Future Human Image» издаётся с 2014 года.
Печатается по решению научного совета Международного философско- космологического общества (протокол № 57 от 15 юня 2015 г.)
Печатается по решению ученного совета Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды (протокол № 10 от 23 июня 2015 г.)

Главный редактор


О. А. Базалук, доктор философских наук, профессор

Редакционная коллегия


Инна Бирич, доктор философских наук, профессор (Россия);

Анна Бродски, доктор филологических наук, профессор (США);

Eнрик Кабрегас (Испания);

Светлана Черепанова, доктор философских наук, профессор (Украина);

Леонид Джахая, доктор философских наук, профессор (Грузия);

Виктор Коцур, доктор исторических наук, профессор (Украина);

Сергей Клепко, доктор философских наук, профессор (Украина);

Aндрей Остапенко, доктор педагогических наук, профессор (Россия);

Oльга Петриашвили, доктор филологических наук, профессор (Грузия); Валентин Рибалка, доктор психологических наук, профессор (Украина);

Раушан Шиндаулова, кандидат педагогических наук, профессор (Казахстан);

Денис Свириденко, доктор философских наук (Украина)
Журнал индексируется в следующих международных базах данных: Google Scholar; Ulrich’s Periodicals Directory; Open Academic Journals Index; ResearchBib; OpenDOAR
Международное философско-космологическое общество: http://www.bazaluk.org/

Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороди

http://phdpu.edu.ua/


© Международное философско- космологическое общество, 2015

© Базалук О. А. (гл. ред.), 2015


Contents
Bazaluk Oleg

Postmodernism: Philosophy of Education (UKR) 9Collado-Ruano Javier

Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical

Dimension for a Future Human Sustainability (ENG) 23

Cherepanova Svitlana

Family studying potential of philosophy of education.

The majority in Ukraine, the idea of statehood as social challenge (UKR) 58

Bazaluk Oleg, Blazhevych Tamara

Modern Basics Philosophy of Education (RUS) 93


Fatkhutdinova Iryna

The Influence of the Ideological Apparatus of Coercion

on the Ukrainian Women’s Role in the Family and Marital Relations

During the Social and Political Upheavals (UKR) 101


Gupta Sandeep

Need to Manage the Thinking Behind the Thinking (ENG) 125


Gushcha Galina

Taking the Lead: New Roles for University Teachers (ENG) 142


Lantsev Igor

Strategies, Goals and Objectives of Advanced Edcation

in the Light of the Eschatological Expectations and Futuristic Projections (RUS) 149
Nezhyva Olga

Higher education system in modern Germany:

social-philosophical analysis (ENG) 164
Petriashvili Olga

Epistolary Prose in Modern Ukrainian Literature

(O. Bazaluk “Woman for Inspiration”) (RUS) 171
Zrazhevskuy Sergiy

Klim Churyumov: “I Always Repeat that I am Ukrainian.

For Me it is a Matter of Principle” (UKR) 179
Authors 189
Information for Authors 191
International Society of Philosophy and Cosmology (ISPC) 196
Зміст
Базалук Oлег

Постмодернізм: філософія освіти 9Колладо-Руано Хав’єр

Біомімікрія: необхідний еко-етичний аспект

для сталого розвитку людини майбутнього 23

Черепанова Світлана

Родознавчий потенціал філософії освіти.

Повноліття в Україні — ідея державності як соціальний виклик 58

Базалук Олег, Блажевич Тамара

Сучасні основи філософії освіти 93


Фатхутдінова Ірина

Вплив ідеологічного апарату примусу

на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних

відносин в період соціально-політичних потрясінь 101


Гупта Сандип

Необхідність управління мисленням «позаду» мислення 125


уща Галина

Вихід вперед: нові ролі викладачів вищих навчальних закладів 142


Ланцев Ігор

Стратегії, цілі та завдання

випереджаючої освіти у світлі есхатологічних

очікувань і футурологічних прогнозів 149Нежива Ольга

Система вищої освіти в сучасній Німеччині:

соціально-філософський аналіз 164
Петріашвілі Ольга

Епістолярна проза в новітній українській літературі

(О. Базалук «Жінка для натхнення») 171
Зражевський Сергій

Клим Чурюмов: «Я завжди повторюю, що я — українець.

Для мене це принципове питання» 179
Про авторів 189
До відома авторів 191
Міжнародне філософсько-космологичне товариство (МФКО) 196


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка