Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСкачати 128,78 Kb.
Дата конвертації25.08.2017
Розмір128,78 Kb.

Інформаційний бюлетень нових надходжень

до фондів Наукової бібліотеки МДУ

4 квартал 2014 р.

Екологія. Анатомія (1)

Фізико-математичні науки (1)

Техніка. Технічні науки (3)

Історія (16)

Економіка. Економічні науки (9)

Політика. Політичні науки (8)

Право. Юридичні науки (16)

Освіта. Педагогічні науки (11)

Фізична культура і спорт (9)

Засоби масової інформації (2)

Фольклор (1)

Літературознавство (7)

Художня література (3)

Мистецтво (5)

Релігія (1)

Психологія (3)

ФРЦК (6)

Екологія. Анатомія


20
К 786
Кратко М.

Володимир Вернадський / М. Кратко. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. – 63 с.


Фізико-математичні науки


22
Б 721
Бобик О. І.

Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, О. І. Бобик, В. В. Литвин. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256 с.Техніка. Технічні науки

32
К 296
Катренко А. В.

Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 396 с.32
К 770
Кравець П. О.

Об`єктно-орієнтоване програмування : навчальний посібник / П. О. Кравець. – Львів : Видавництво Львівської політехники, 2012. – 624 с.32
Ш 321
Шаховська Н. Б.

Алгоритми і структура даних : посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 215 с.


Історія


63.3(4Укр)4
Б 241
Баран В.

Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу / В. Баран. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. – 63 с. : іл.63.3(7)
Б 447
Белявская И. А.

Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США : монография / И. А. Белявская. - М. : Наука, 1978. – 307 с. : фот.63.3(7)
Б 913
Бурин С. Н.

На полях сражений гражданской войны в США / С. Н. Бурин. - М. : Наука, 1988. – 176 с.63.3(4Вел)
В 493
Виноградов К. Б.

Дэвид Ллойд Джордж / К. Б. Виноградов. - М. : Мысль, 1970. – 412 с.63.3(4Вел)
К 365
Кертман Л. Е.

Джозеф Чемберлен и сыновья : монография / Л. Е. Кертман. - М. : Мысль, 1990. – 541 с.63.3(4Укр)6
К 830

Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах / упоряд. Мирослав Іваник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 392 с. : ил.63.3(4Укр=6Кри)
М 127
Магочій Павло-Роберт

Крим: наша благословенна земля / Павло-Роберт Магочій. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : ил., карты.63.3(2)6-6
М 149
Майский И. М.

Воспоминания советского дипломата, 1925-1945гг. / И. М. Майский. - М. : Наука, 1971. – 711 с. : фот.63.3(4Укр)-8
П 330
Пиріг Р. Я.

Михайло Грушевський / Р. Я. Пиріг. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. – 61 с.63.3(4Укр)-8
П 610
Посівнич М. Р.

Роман Шухевич / М. Р. Посівнич. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. – 63 с. : ил.63.3(0)
П 781

Проблемы истории международных отношений : сборник статей памяти академика Е. В. Тарле / отв. ред. В. И. Рутенбург. - М. : Наука, 1972. – 427 с.63.3(4Укр)6
С 600
Солдатенко В. Ф.

Георгій Пятаков: миттєвості неспокійної долі / В. Ф. Солдатенко. - К. : Світогляд. – 331 с. : фот.63.3(4Укр)-8
С 600
Солдатенко В. Ф.

Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника / В. Ф. Солдатенко. - К. : Книга Пам'яті України, 2002. – 352 с. : ил.63.3(4Укр)6
У 450

Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку : монографія / В. Ф. Солдатенко та ін. . - К. : Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.63.3(4Укр)46-8
Ч-960
Чухліб Т.

Петро Дорошенко / Т. Чухліб. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. – 63 с.63.3(4Укр-4Дон)
Ш 961
Шумилова А. В.

Гербарий И. К. Бойко : каталог коллекции / А. В. Шумилова, Н. С. Федорончук. - К. : Альтерпрес, 2013. – 188 с. : ил.


Економіка. Економічні науки


65.051
Д 581

Довкілля Донеччини у 2012 році : статистичний збірник / відп. за вип. Г. К. Кузьміна. – Донецьк : Головне управління статистики, 2013. – 139 с.65.050
Г 945
Гуменюк А. М.

Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. - К. : НІСД, 2014. – 468 с.65.050
К 296
Катренко А. В.

Управління ІТ – проектами : підручник / А. В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 550 с.65.428
М 263
Мариніна С. В.

Інтеграційні процеси як фактор росту міжнародної торгівлі на Єврозійському континенті : автореф. дис. ... канд. е. н. / С. В. Мариніна. - Маріуполь, 2014. – 23 с.65.428
М 263
Мариніна С. В.

Інтеграційні процеси як фактор росту міжнародної торгівлі на Євразійському континенті : дис. ... канд. е. н. / С. В. Мариніна. - К., 2014. – 268 с.65.5
Н 636
Ніколенко Т. І.

Інноваційно-інвестиційний розвиток країн світового господарства в умовах інтернаціоналізації : автореф. дис. ... канд. економічних н. / Т. І. Ніколенко. – Маріуполь, 2014. – 24 с.65.5
Н 636
Ніколенко Т. І.

Інноваційно-інвестиційний розвиток країн світового господарства в умовах інтернаціоналізації : дис. ... канд. е. н. / Т. І. Ніколенко. - Маріуполь, 2014. – 222 с.65.053
Т 191
Тарасенко Н. В.

Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 444 с.65.291.21
Ч-435
Чентуков Ю. І.

Стратегії інтеграції крупних промислових комплексів в умовах глобалізації : монографія / Ю. І. Чентуков. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 294 с.


Політика. Політичні науки


66.4
Г 547

Глобальна переферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : зб. наук. праць /  за ред. В. К. Гури. - К. : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. - 390 с.66.6
М 149
Майборода М. І.

Трансформація партійної системи в Україні на прикладі Донецької області : автореф. дис. ... канд. політ. н. / М. І. Майборода. - Маріуполь, 2013. - 20 с.66.0
П 781

Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія / за заг. ред. Л. М. Герасіної. – Харків : Право, 2008. - 320 с.66.0
П 845
Процюк І. В.

Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління : монографія / І. В. Процюк. – Харків : Право, 2012. – 584 с.66.49(4Укр)
С 476
Слипченко А. С.

Это было недавно / А. С. Слипченко. – Т. 1. - К. : Задруга, 2013. - 485 с.66.49(4Укр)
С 476
Слипченко А. С.

Это было недавно / А. С. Слипченко. – Т. 2. - К. : Задруга, 2013. - 426 с.66.4
Т 330

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу : збірник матеріалів першої інтернет-конференції 25 березня 2011р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. - Маріуполь, 2011. - 185 с.66.4
Т 665

"Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 10 червня 2014) / відп ред. В. К. Гура - К. : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. - 146 с.Право. Юридичні науки

67.9(4Укр)400
Д 362

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / за ред. С. Г. Серьогіної. - 2-е вид., переробл. та допв. – Харків : Право, 2013. - 360 с.67.9(4Укр)407
Е 457

Екологічне право : підручник / за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2014. – 432 с.67.9(4Укр)400
З-787
Зозуля О. І.

Конституційно-правовий статус адміністрації президента України : монографія / О. І. Зозуля. - Х. : Харків юридичний, 2014. – 300 с.67.9(4Укр)410.1
К 630
Комаров В. В.

Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Харків : Право, 2012. – 624 с.67.91
К 630
Комарова Т. В.

Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монография / Т. В. Комарова. - Харків : Право, 2010. - 360 с.67.9(4Укр)400
П 304
Петришина М. О.

Нормотивна діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / М. О. Петришина. – Харків : Право, 2011. - 232 с.67.0
П 590

Порівняльне правознавство : підручник / за ред. О. В. Петришина. – Харків : Право, 2012. – 272 с.67.0
П 693

Практичний курс тлумачення правових актів : навчальний посібник для суддів і кандидатів на посади суддів / ред. І. Л. Самсіна. – Харків : Право, 2014. – 488 с.67.0
С 347
Сидоренко О. О.

Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди : монографія / О. О. Сидоренко. - Харків : Право, 2014. - 192 с.67.9(4Укр)75
С 383
Синеокий О. В.

Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учебное пособие / О. В. Синеокий. - 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Право, 2012. – 520 с.67.0
С 594
Соколова І. О.

Правовий режим як категорія правової науки : монографія / І. О. Соколова. – Харків : Право, 2014. – 152 с.67.0
С 904

Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. - Харків : Право, 2014. - 392 с.67.9(4Укр)401
Т 760
Трофімов С. А.

Правове регулювання антитерористичної діяльності в Україні : монографія / С. А. Трофімов. – Харків : Право, 2012. - 240 с.67.9(4Укр)404
Ц 570

Цивільний і Господарський кодекси: 2004-2014 рр. : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Право, 2014. – 204 с.67.0
Ч-480
Черкас М. Є.

Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання : монографія / М. Є. Черкас. – Харків : Право, 2014. - 156 с.67.91
Я 477
Яковюк І. В.

Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк. - Харків : Право, 2012. - 760 с.


Освіта. Педагогічні науки


74.100.575
Б 799

Большая энциклопедия развивающих игр и поделок для детей от 3 до 6 лет : справочное издание / под ред. К. Чарнер ; пер. с англ. Т. И. Попова. - Мн. : Попурри, 2005. - 704 с.74
Г 945

Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / за ред. В. І. Сипченка. - Вип. ХХІХ. - Слов`янськ : Видавничий центр "СДПУ", 2006. - 198 с.74.03
Д 751
Дровозюк Л. М.

Костянтин Дмитрович Ушинський / Л. М. Дровозюк. - К. : Видавничий дім "Простір", 2008. - 61 с. : фот.цв.74.100.50
К 592
Козлова С. А.

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью : учебное пособие / С. А. Козлова. - М. : Академия, 1998. - 160 с.74.1
М 630

Мир детства и образование : сборник материалов международной научно-практической конференции / ред. кол. С. Ф. Багаутдинова. – Магнитогорск : МаГУ, 2007. – 555 с.74.03
П 240

Педагогическое наследие К. Д. Ушинского в современной практике дошкольного воспитания : сборник материалов Всесоюзной научно-практической конференции / отв.ред. В. Г. Орищенко. - Одесса, 1991. - 190 с.74
П 901

Пути, средства, возможности модернизации образовательной системы : материалы научно-практической конференции 24-25 апреля 2009 г. - Ч. 2. - М. : НПО "МОДЭК", 2009. - 557 с.74
Р 640

Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 : збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / ред. В. Г. Кремень. - Ч. 1. - Академія педагогічних наук України ; Харків : "ОВС", 2002. - 640 с.74
Р 640

Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 : збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / ред. В. Г. Кремень. - Ч. 2. - Академія педагогічних наук України ; Харків : "ОВС", 2002. - 416 с.74.489.8
Ч-440
Чепіль М.

Підготовка вчителів трудового навчання: історія, реалії та перспективи : монографія / М. Чепіль, А. Федорович. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2008. - 240 с.74.03(4Укр)
Ч-440
Чепіль М.

Підручник як чинник родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939рр.) : монографія / М. Чепіль, Л. Стахів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2010. - 356 с.


Фізична культура і спорт


75
М 152
Макарова Г. А.

Спортивная медицина : учебник / Г. А. Макарова. - М. : Советский спорт, 2008. - 480 с. : ил.75
М 197
Малов В. И.

100 великих спортивных достижений : справочное издание / В. И. Малов. - М. : Вече, 2007. - 432 с.75
Х 858

Хоули Эдвард Т.

Руководство инструктора оздоровительного фитнеса : учебное пособие / Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 376 с. : ил.

75
Э 667

Энока Р. М.

Основы кинезиологии : учебное пособие / Р. М. Энока. - К. : Олимпийская литература, 2000. - 340 с. : ил.

75
Э 687

Энциклопедия олимпийского спорта : справочное издание / под общ. ред. В. Н. Платонова. - Т. 1. - К. : Олимпийская литература, 2002. - 495 с. : ил., фот.75
Э 687

Энциклопедия олимпийского спорта : справочное издание / под общ. ред. В. Н. Платонова. - Т. 2. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 583 с. : ил., фот.75
Э 687

Энциклопедия олимпийского спорта : справочное издание / под общ. ред. В. Н. Платонова. - Т. 3 : Олимпийский спорт: информация, статистика. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 631 с. : ил., фот.75
Э 687

Энциклопедия олимпийского спорта : справочное издание / под общ. ред. В. Н. Платонова. - Т. 4 : Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 607 с. : ил., фот.75
Э 687

Энциклопедия олимпийского спорта : справочное издание / под общ. ред. В. Н. Платонова. - Т. 5 : Олимпийский спорт в Украине. - К. : Олимпийская литература, 2004. - 527 с. : ил., фот.


Засоби масової інформації


76.000.0
Р 697
Романюк О. М.

Заручники інформації: посібник з безпеки для українських журналістів / О. М. Романюк. - К. : Такі справи, 2007. - 168 с.76.0
С 250

Свобода медиа в странах Восточного партнерства - 2013 / отв. за вып. Н. Сад. - К., 2014. - 86 с.


Фольклор


82.3(4Укр)
Д 279
Дей О. І.

Композиційні принципи та засоби пісенності східних і західних слов`ян / О. І. Дей. - К. : Наукова думка, 1978. - 30 с.


Літературознавство


83.01
О-466
Озеров Л.

Стих и стиль (записки поэта) / Л. Озеров. - М. : Знание, 1975. - 64 с.83.01
О-466
Озеров Л.

Биография стихотворения / Л. Озеров. - М. : Знание, 1981. - 64 с.83.7
О-633

Ораторське мистецтво : підручник / за ред. М. П. Требіна. - Харків : Право, 2013. - 208 с.83.3(4Укр)5-8
П 217
Пахаренко В.

Тарас Шевченко (+CD-диск) / В. Пахаренко. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. - 95 с. : іл.83.3(4Укр)5-8
П 411
Побідаш І. Л.

Леонід Іванович Глібов - письменник, педагог, журналіст / І. Л. Побідаш. - К. : Парламентське вид-во, 2004. - 71 с.83.3(4Укр)6-8
С 307
Семків Р. А.

Іван Малкович, український видавець і поет / Р. А. Семків. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2008. - 61 с. : ил., фот.цв.83.3(4Укр)6-8
С 483

Слово і відгомін : збірник рецензій на поетичну творчість Володимира Біляєва з нагоди 80-річчя поета / Д. Біляева [и др.]. - Донецьк : Український культурний центр, 2006. – 152 с.


Художня література


84(4Укр)
У 450

Українська Муза : поетична антологія / під ред. Олекси Коваленка. - Вип. 9. - Репр. вид. з 1908 р. - К. : АТ "Обереги", 1993. - 72 с.84(4Укр)
У 450

Українська Муза : поетична антологія / за ред. Олекси Коваленка. - Вип. 11. - Репр. вид. з 1908 р. - К. : АТ "Обереги", 1993. - 72 с.84(4Укр)
У 450

Українська Муза : поетична антологія / за ред. Олекси Коваленка. - Вип. 12. - Репр. вид. з 1908 р. - К. : АТ "Обереги", 1993. - 56 с.


Мистецтво


85.3(4Укр)
Б 898

Брюховецька Л.

Іван Миколайчук / Л. Брюховецька. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. - 63 с. : фот.

85.1(4Укр)
Г 691

Горинь Б. М.

Олександр Архипенко / Б. М. Горинь. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. - 61 с. : ил.

85.3(4Укр)
Є 273

Євтушенко О.

Андрій Середа та "КОМУ ВНИЗ": Музика Високого Духу (+CD-диск) / О. Євтушенко. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2008. - 63 с. : фот.

85.3(4Укр)
П 189

Пархоменко Л.

Микола Леонтович (+CD-диск) / Л. Пархоменко. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. – 63 с. : іл.

85.1(4Укр)
С 795

Степовик Д.

Пробуджені царівни Якова Гніздовського / Д. Степовик. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. - 63 с. : іл.

Релігія


86.372
З-119
Зінченко А.

Митрополит Василь Липківський (+CD-диск) / А. Зінченко. - К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСІ", 2007. - 63 с.


Психологія


88.53
П 119

Пірен М.

Деонтологія конфліктів та управління : навчально-практичний посібник / М. Пірен. - К., 2001. - 377 с.

88.53
П 119

Пірен М.

Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз : навчально-практичний посібник / М. Пірен. - К., 2001. – 200 с. : ил.

88.3
С 794

Степанов О. М.

Основи психології і педагогіки : посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 504 с.

ФРЦК (фонд рідкої и цінної книги)


ФРЦК
А 357

Азовобщемаш. От рождения до возрождения : справочное издание. – Мариуполь : ООО "Арт Поинт", 2007. – 212 с. : фот. цв.ФРЦК
О-123

ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича". 110 лет : альманах. – Мариуполь : ВАТ "ММК им. Ильича", 2007. – 184 с. : фот. цв.ФРЦК
П 685

Православные храмы Мариуполя и его окрестностей / Л. В. Матвиенко ; сост. Т. В. Босенко. - Книга 1 : Провославные храмы Мариуполя. – Мариуполь : Новый мир, 2014. – 142 с. : фот. цв.ФРЦК
С 914

Сухоруков В.Criminal. 1. Очерки новейшей истории организованной преступности Мариуполя / В. Сухоруков. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий, 1997. – 404 с.

ФРЦК
Ш 517


Шестидесятые годы : материалы по истории литературы и общественному движению / под ред. Н. К. Пиксанова. - М. ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1940. – 489 с. : фот.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка