Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка6/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Фізична культура і спорт75.3

Г 125

Гаврош О. У пошуках Івана Сили: документальні нариси / О. Гаврош. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 88 с. – (Post Sckriptum).


Засоби масової інформації76.000.8

А 746

Аньєс І. Підручник із журналістики: пишемо для газет / І. Аньєс ; пер. А. Андрусяка. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2013. – 544 с.


76.17

Б 811

Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста [Текст] : справочное издание / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. – Київ : Персонал, 2010. – 400 с.


76.005

В 311

Вергелес Т. В. Моя грішна журналістика [Текст] : автобіографічне есе / Т. В. Вергелес. – Львів : Аверс, 2014. – 304 с.


76.006

В 428

Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне [Текст] : монография / за ред. В. О. Пигулевского. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. – 404 с.


76.005

І 259

Івшина Л. Мої університети / Л. Івшина. – Київ : Вид-во Українська прес-група, 2006. – 204 с. – (Б-ка газети"День").


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: в 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 1. – 448 с.


86.2

І-907

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія: у 2-х томах / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – Т. 2. – 336 с.


63.3(2)6

К 207

Капусцінський Р. Імперія / Р. Капусцінський ; пер. Д. Матіяш. – Київ : Темпора, 2012. – 210 с.


76.1

К 734

Котлобулатова І. П. Книгарі та книгарні в минулому Львова / І. П. Котлобулатова. – Львів : Аверс, 2005. – 240 с.76.17

О-754

Особливості редагування тексту у програмі з MS Word : методичні рекомендації / автор-уклад. О. В. Дейниченко. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 28 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 4).


76.005

П 120

Павлів В. Репортаж: між фактами та емоціями : практичний посібник для журналістів / В. Павлів. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2015. – 120 с.


76.023(4Укр)

П 438

Погребенник Ф. Український раритет. Періодичні, продовжування видання і неперіодичні збірники ХІХ-ХХ ст. (1846-1986) / Ф. Погребенник, В. Погребенник. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300 с.


76.000.0

П 551

Померанцев П. Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росії / П. Померанцев ; пер. з англ. А. Бондар. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2015. - 240 с.


76.006

Р 693

Романов А. А. Реклама: между социумом и маркетингом / А. А. Романов. – Москва : МаркетДС, 2002. – 300 с.


63.3(7)

Ф 179

Файлінг Т. Короткі мандрівки з Боготи / Т. Файлінг ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2014. - 264 с.


76.10

Ш 788

Шомракова И. А. Всеобщая история книги [Текст] : учебное пособие / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 392 с.


63.3(4Чеш)

Щ 761

Щигель М. Зроби собі рай / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ: Темпора, 2010. – 324 с.


63.3(4Пол)

Щ 761

Щигель М. Неділя, що відбулась у середу / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2013. – 316 с.Науково-інформаційна діяльність78.3

А 954

Ахмадова Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки [Текст] : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 264 с. – (Библиотека ).78.3

Б 594

Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учебник / С. А. Басов, А. Н. Ванеев, М. Я. Дворкина ; ред.: А. Н. Ванеев, М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 240 с. – (Учебник для бакалавров).


78.3

Б 595

Библиотечный контент сквозь призму жанров : методические рекомендации по написанию текстов / сост. С. В. Назарьева. – Мариуполь : МГУ, 2016. – 56 с. – (Сер. "Библиотекарю-практику"; вып. 1).


78.3

Б 825

Борисова О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 320 с. – (Библиотека ).


78.3

В 171

Ванеев А. Н. Библиотековедение в России конца ХХ века. Общетеоретические концепции и дискуссии [Текст] : учебное пособие / А. Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. –248 с.


78.3

В 191

Васильев И. Г. Социологические исследования в библиотеках [Текст] : практ. пособие / И. Г. Васильев, М. Е. Илле, Д. К. Равинский. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 176 с. – (Библиотечный практикум).


78.3

В 260

Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность [Текст] : сб. публикаций / под ред. П. Годвина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 238 с.


78.0

Д 194

Данціг Ш. Навіщо читати : есеї / Ш. Данціг ; пер. з фр. З. Борисюк. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. – 216 с. – (Колекція проЧитай).


78.3

Е 502

Електронний каталог та електронна картотека статей: здійснення пошуку (на прикладі АРМ "Читач" САБ "ІРБІС" наукової бібліотеки Маріупольського державного університету) : методичні рекомендації / автор-уклад. О. В. Дейниченко. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 40 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 1).


78.3

И 883

Использование современных технологий для создания библиотечного информационного продукта : материалы ІІІ городской научно-практической конференции библиотек г. Мариуполя 31 октября 2013 г. / под ред. А.П. Шакулы. – Мариуполь : МГУ, 2014. - 72 с.78.3

І-665

Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ [Текст] : матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції 23-24 жовтня 2008 р. м. Донецьк, Україна / редкол. А. А. Садєков та ін. – Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського, 2008. – 177 с.


78.3

І 907

Історія розвитку бібліотеки України для дітей (кінець ХІХ-ХХ ст.) [Текст] / наук. ред. Л. П. Каліберда. – Київ : Ліра-К, 2015. – 592 с.


78.3

К 211

Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939рр. [Текст] : монографія / О. О. Каракоз. – Київ : Ліра-К, 2015. – 180 с.


78.5

К 572

Коготков Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология [Текст] : учебник / Д. Я. Коготков. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 304 с. – (Библиотека ).


78.3

Л 574

Лиллиан Дж. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для молодежи, подростков, детей [Текст] / Дж. Лиллиан. – С-Петербург : Профессия, 2015. – 176 с.


78.3

М 344

Матлина С. Г. Публичная библиотека. Пути инновационного развития [Текст] : избранное / С. Г. Матлина. – С-Петербург : Профессия, 2009. –376 с. – (Библиотека ).


78.3

М 740

Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные онлайновые услуги [Текст] : сб. публ. / ред.: Д. Недхэм, М. Элли ; пер. с англ. под общ. ред. Я. Л. Шрайберга. – С-Петербург : Профессия, 2012. – 368 с.


78.3

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали І науково-методичного семінару 29 листопада 2012 р. / ред. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 153 с.


78.3

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали ІІ науково-методичного семінару 27 лютого 2014 р. / ред. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 84 с.78

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали ІІІ науково-методичного семінару 26 лютого 2015 р. / ред. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2015. – 101 с.


78.3

Н 340

Науково-дослідна діяльність наукової бібліотеки Маріупольського державного університету : матеріали ІV науково-методичного семінару 25 лютого 2016 р. / ред. А.П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 149 с.


78.3

П 804

Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 220 с.


78.3

Р 584

Робота з ключовими словами, змістом, анотацією, що надаються в електронному каталозі. особливості оформлення електронних документів і праць викладачів : метод. рек-ції / автори-уклад. О. В. Дейниченко, О. В. Мулько, М. Л. Шевцова. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 52 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 2).


60.56

С 498

Слющинський Б. В. Інформаційна культура: загальний курс / Б. В. Слющинський. – Мариуполь, 2016. – 646 с.


78.5

С 741

Справочник библиографа [Текст] : спр. изд. / ред.: Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – С-Петербург : Профессия, 2014. – 768 с.


78.3

С 789

Створення віртуальних виставок: методика, web-сервіси, робота з MS Power Point : методичні рекомендації / автор-уклад. О. В. Дейниченко, Д. А. Дунук. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 24 с. – (Сер. "Інноваційні технології в бібліотеці"; вип. 3).


78.3

С 904

Суслова И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой [Текст] : учебное пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – С-Петербург : Профессия, 2008. – 192 с. – (Библиотека ).


78.3

Т 479

Тищенко М. Н. Общедоступные (публичные) библиотеки в системе местного самоуправления [Текст] : практическое пособие / М. Н. Тищенко. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 368 с. – (Библиотека ).


78.3

У 677

Управление библиотекой/медиатекой гимназии [Текст] : практическое пособие для руководителей образовательных учреждений / Н. В. Абу-Эль-Хассан, Т. Н. Беркалиев, Т. В. Захарчук. – С-Петербург : Профессия, 2008. – 288 с. – (Школьная библиотека ХХІ век).


78.5

Ф 753

Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев. – С-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с. – (Библиотека ).
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка