Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненнямСторінка5/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,97 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5
ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
ВАСИЛИК Л. Орест Масикевич: Життя і творчість: (Навч. посіб.) / Л.Василик. – Чернівці: Рута, 2004. – 127 с.: 16 арк. іл. – Бібліогр.: с. 122–127. – (Сер. „Літ. імена Буковини”).

Орест Масикевич (1911–1980) – громадський діяч, український письменник, перекладач, журналіст – розпочав творчу діяльність ще в 30-х роках минулого століття на Україні, а в повоєнний час працював в еміграції – Румунії. Довгий час не міг друкуватися, творчий доробок митця залишався недоступним для критиків та істориків літератури. Тільки у 90-ті роки під час активної реабілітації української діаспорної літератури з’явились окремі поетичні доробки О.Масикевича. Літературознавець М.Івасюк зауважує: „Творча спадщина поета-патріота Ореста Масикевича ще не зібрана, не вивчена, бо не всі його твори опубліковані. До цього спричинилися важкі умови, в яких він жив. Не поталанило і його творам, написаним у тридцяті роки на Буковині, вони розкидані по тогочасних газетах і журналах”.

Незважаючи на трагічну долю (10-літнє ув’язнення в Росії), моральні приниження, знущання, непосильну працю, голод), Орест Масикевич вірив у кращі дні:

Розтопить зиму

березневий вітровій,

у черешневу заметіль

з’являться весни.

І разом із птахами

з попелу воскресне

моє життя...

І радість у душі моїй...

На основі маловідомих джерел, архівних матеріалів, спогадів, листування вперше висвітлюється життєво-творчий шлях митця, досліджується його поетична і прозова спадщина.

КУЦЕНКО Л. Наталя Лівицька-Холодна: Нарис життя і творчості / Л.Куценко. – Кіровоград: Спадщина, 2004. – 104 с.

Перша спроба осмислення життя й творчості відомої української поетеси Наталі Лівицької-Холодної. У вісімнадцять років вона була змушена залишити батьківщину, жити в різних країнах – Польщі, Чехії, Німеччині, США, Канаді. Автор детально розповідає про роки життя, віддані українській поезії, про зустрічі на шляхах її долі, зокрема з Є.Маланюком.

Наталя Лівицька-Холодна дебютувала на сторінках віденської „Волі” (1921) та тарнавського альманаху „Сонцецвіт” (1922). У Подєбрадах та Празі поряд з Є.Маланюком, Л.Мосендзом, О.Телігою була активним членом Празької поетичної групи, а у Варшаві – співтворцем і лідером об’єднання українських письменницьких сил, згуртованих спершу навколо групи „Танк”, згодом видавництва „Варяг” та журналу „Ми”. Вона подарувала читачам унікальний поетичний роман у віршах – книгу поезій про історію одного кохання „Вогонь і попіл” та збірки „Сім літер” та „Поезії старі й нові”. Поезія, яка була щоденником її душі, була безперервним діалогом митця з далекою Україною. Це – поезія філософського мислення долі світу, батьківщини й себе самої.

На початку 90-х років минулого століття в листах в Україну Наталя Лівицька-Холодна, осмислюючи прожите й перейдене, писала: „Усвідомила собі, що я тепер залишалася зовсім сама, що так недобре жити довго – 89! Уже нікого нема з того світу, в якому стільки друзів. А в свої роки я не могла стати ніким іншим – тільки емігранткою. Емігранткою з того мого світу, що з нього вже мало або ніхто не залишився, і чужою в цьому новому для мене, що в ньому так довго і так майже завжди, гірко було жити”.


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ
ВАСИЛЬКО З. Символіка фольклорного образу / З. Василько. – Л., 2004. – Бібліогр.: с. 369–389.

ВЕЛИКА Вітчизняна війна в українській художній літературі: Бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва; Уклад.: Л.Введенська, О.Ніколаєць. – Вінниця, 2005. – 34 с.

ВИДАННЯ творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника : Каталог / Уклад.: О.О. Солопченко, Л.Г. Сіленко; Авт. проекту й передм. І. Д. Ліховий. – К.: Криниця, 2004. – 368 с.

ВОЛОДИМИР Качкан: [фольклорист, літературознавець]: Бібліогр. покажч. / НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника. НДІ періодики; Уклад., авт. передм. М. М.Романюк. – Л., 2005. – 203 с.

ЖУРНАЛ іноземної літератури „Всесвіт” у ХХ сторіччі (1925–2000): Бібліогр. покажч. змісту / Уклали: О.Микитенко, Г.Гамалій. – К.: Видавн. дім „Всесвіт”, 2004. – 711 с.

ІВАНОВСЬКА О.П. Український фольклор як функцірнально-образна система суб’єктивності: Монографія / О.П.Івановська. – К., 2005. – Бібліогр.: с. 216–227 (218 назв).

„КУР’ЄР Кривбасу” (1994–2004): Системат. покажч. змісту / НПБ України; Авт.-упоряд. Г.І.Гамалій; Наук. ред. В.О.Кононенко. – К., 2005. – 155 с.

ЛІТЕРАТУРНИЙ вернісаж Черкащини: Метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. ОУНБ ім. Т.Шевченка; Підгот.: Р.П.Куценко, І.В.Тимошенко. –Черкаси, 2005. – Вип. 3. – 12 с.

„ПЕРЕЛИТИ Україну в слово...”. Тодось Осьмачка: література і доля: Біобібліогр. посіб. / Черкас. ОУНБ ім. Т.Шевченка; Уклад. Н.В.Адешелідзе. – Черкаси, 2005. – 40 с.

ПОЛІТ крізь епоху: (До 100-річчя від дня народж. Миколи Бажана): Метод.-бібліогр. матеріали / Держ. б-ка України для юнацтва; Уклад.: Л.Дунайська, Є.Коршунова; Відп. за вип. К.Тишкевич. – К., 2004. – 19 с.

УКРАЇНСЬКІ письменники: Біобібліографічний словник. У 5 т. Т.1.: Давня українська література (XI-XVIII ст.) / Уклав. Л.Є.Махновець; Редкол.: О.І.Білецького (голова редкол.). – Вид. переробл. – Х.: Прапор, 2005. – 975 с.

УЛАС Самчук: „Волинь” – моє вірую і сповідую...: Біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. Уласа Самчука / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. П.І.Демчук. – Рівне: Волин. обереги, 2005. – 67 с. – (Сер. „Славет. земляки”)

ХУДОЖНЯ література. Критика. Літературознавство (2004): Рек. бібліогр. покажч. / НПБ України; Авт.-уклад. С.М.Остапенко; Відп. ред. В.О.Кононенко. – К., 2005. – 91 с.

ЧАРІВНИК із світу дитячих мрій: До 200-річчя від дня народж. Г.-К.Андерсена (1805–1875): Інформ. список л-ри для організаторів дит. чит. та вчителів / Нац. б-ка України для дітей; Уклад.: В.М.Красножон, Г.П.Прокопенко. – К., 2005. – 20 с.ЧАРОДІЙ слова: До 85-річчя від дня народж. Д.Г.Білоуса (1920–2004): Інформ. список л-ри для організаторів дит. читання та вчителів / Нац. б-ка України для дітей; Склад. Н.І.Турчин. – К., 2005. – 15 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconДержавна бібліотека україни для юнацтва гетьман мазепа: у пошуках історичної об’єктивності
Мазепа: у пошуках історичної об’єктивності є інформаційним ресурсом про життя та діяльність людини, яка доклала значних зусиль для...
Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconУрок для 6 класу) Запрошуємо на розмову про літературу довідкову
Мета. Узагальнити знання учнів про довідкову літературу, розкрити її значення в житті людини; розширити знання з історії виникнення...
Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconНовини краєзнавчої літератури
До покажчика "Новини краєзнавчої літератури" включені статті з газет І журналів та книги з питань краєзнавства, що надійшли в бібліотеку...
Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconЗасідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
А також зняти з розгляду, а, можливо, потім І не повертатися до розгляду з великою ймовірністю питання 9-е – проект Постанови про...
Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconЕнергетична стратегія України
Бібліографічний список літератури містить книги та публікації з питань енергетики та енергетичної стратегії України, а також документи,...
Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconМетодичні рекомендації „ матеріал для самостійного вивчення лекцій з історії І основ теорії побудови
Методичні рекомендації „матеріал для самостійного вивчення лекцій з історії І основ теорії побудови тренувального процесу по кіокушинкай...
Інформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням iconВісник аграрної історії
Наказом мон україни №1528 від 29. 12. 2014 р видання включено до Переліку наукових фахових видань України


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка