Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4Скачати 298,05 Kb.
Дата конвертації06.04.2018
Розмір298,05 Kb.
ТипІнформація


Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global)
Міністерство освіти і науки України
Конкурс на отримання грантів CRDF Global

за Програмою спільних наукових проектів (CGP) в галузі агротехнологій
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23:59) за східним літнім часом США
Зміст


I. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

2

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО CRDF Global

2

III. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

2 - 3

IV. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

4

V. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК

4 - 5

A. Процес розгляду

4 - 5

B. Критерії оцінки

5

VI. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК

5

A. Подання заявок

5 - 6

B. Політика CRDF Global та ресурси заявника

6 - 7

C. Формат заявки

7

D. Розділи заявки

7 – 10

VII. ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

11

A. Витрати української групи

11

B. Витрати американської групи

11

VIII. ОЧІУВАННЯ CRDF GLOBAL ВІД ГРАНТООТРИМУВАЧІВ

11

IX. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА

12I. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

Кваліфікаційні вимоги до кандидату (-ів)

Спільні дослідницькі групи науковців, що працюють в американських та українських організаціях

Відкриття конкурсу

Понеділок, 12 квітня 2016 р.

Кінцевий термін подання заявок

Середа, 15 червня 2016 р. (23:59) за східним літнім часом США

Оголошення результатів

Жовтень 2016 р.

Планується, що Керівники проектів розпочнуть роботу приблизно через 60-90 днів після оголошення результатів конкурсу.Кваліфікаційні вимоги до предмету дослідження

Всі напрями  природничих та технічних наук (біологія, хімія, геологічні дисципліни, інженерна справа, математика, фізика), пов’язані з дослідженнями в сільськогосподарській галузі як це описано в Розділі III.

Тривалість проекту

До одного – двох років.

Сума гранту


До 45 000 дол. США для групи із США та до 45 000 дол. США для групи з України. Всього до 90 000 дол. США для обох груп протягом одного-двох років фінансової підтримки за грантом.

Повний текст оголошення про конкурс

http://www.crdfglobal.org/grants-and-grantees/current-funding-opportunities


Як подати заявку

Всі заявки мають подаватися через Електронну систему подання заявок (EPS) CRDF Global ТА у паперовій копії до Офісу CRDF Global в Україні. Щодо більш детальної інформації та інструкцій, будь ласка, див. Розділ VI. A.

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО CRDF GlobalCRDF Global – це незалежна неприбуткова організація, яка сприяє міжнародному науково-технічному співробітництву через надання грантів, технічних ресурсів, проведення навчання та надання послуг. Програма спільних наукових проектів (CGP) CRDF Global сприяє розвитку співпраці між вченими із різних країн завдяки реалізації конкурсів рецензованих грантових досліджень. Програма сприяє створенню нових напрямків досліджень і розвитку нових дослідницьких можливостей для науковців із США та інших країн. Більш детальну інформацію про CRDF Global та конкурси за програмою можна знайти на веб-сайті: http://www.crdfglobal.org.

III. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

За прогнозами, до 2050 р. населення світу досягне чисельності понад дев’ять мільярдів людей на земній кулі. Необхідність створення надійних умов продовольчої безпеки при одночасній підтримці екологічної стабільності становить серйозний виклик для усієї світової спільноти. Наукові дослідження є найбільшим ресурсом для пошуку рішень й розвитку нових методів і технологій, які роблять сільськогосподарське виробництво ефективним та допомагають зменшити негативні впливи на стан довкілля. Ці нові відкриття стануть позитивним внеском до розвитку національних економік і збереження життєво важливих природних ресурсів.


На сьогодні Україна та США отримують значні економічні прибутки в аграрному секторі. У 2014 р. виробництво сільськогосподарської продукції та пов’язаних із галуззю продуктів склало 835 млрд. дол. США (4,8%) валового внутрішнього продукту (ВВП) США та 15,5 млрд. (11,8%) ВВП України.1 Важливість агросектору в національній економіці обох країн стимулює пошук наукових рішень, щоб забезпечити стабільність сільськогосподарського виробництва. Україна досягла якісних результатів у розвитку своєї аграрної галузі в останні роки, однак залишається актуальним питання повнішого використання потенціалу земель, що є одні з найбільш родючих у світі, та досягнення конкурентоспроможності на світових сільськогосподарських ринках. Україна – один із провідних виробників зернових культур у світі, а тому виникає необхідність пошуку відповідей на виклики сьогодення, що впливають на сільське господарство країни: розподіл природних ресурсів, зміна клімату, ефективність агротехнічних господарств, різноманітність сільськогосподарських культур та розвиток аквакультури. Ці ж питання виникають перед Сполученими Штатами у розвитку свого аграрного сектору. На додаток до проблем зміни клімату й ефективності агротехнологій, американські інститути прагнуть вирішити проблеми харчових відходів, землекористування та вичерпання ресурсів. Активність дій у вирішенні ключових проблем в обох країнах є дуже вагомим чинником, адже розвиток сільського господарства – це ключовий компонент для економічного зростання та стабільності обох країн.
У зв‘язку із зазначеними вище питаннями, CRDF Global оголосив конкурс за Програмою спільних наукових проектів (CGP) для спільних груп американських та українських дослідників, що працюють у галузі аграрних наук за наступними напрямками:


 • Сталий розвиток фермерства (управління земельними і водними ресурсами для запобігання погіршення стану довкілля від впливів промислового сільського господарства та/або підвищення стійкості посівів до зміни клімату та інших факторів навколишнього середовища).

 • Геномні технології в рослинництві (технології/ методи, які можуть поліпшити врожайність сільськогосподарських культур та позитивно впливати на підвищення екологічної стійкості сільськогосподарських земель).


*Будь ласка, зауважте, що заявки мають включати дослідження у сільськогосподарській галузі відповідно до однієї з зазначеним тем, аби відповідати кваліфікаційним вимогам щодо участі у конкурсі.
Буде розглянуто лише ті заявки, що передбачають фундаментальні та прикладні некомерційні дослідження за одним із вказаних напрямків. Будь ласка, зауважте, що дослідження може закладати основу для подальшої комерціалізації результатів досліджень, але це не має бути основною метою будь-якого запропонованого дослідницького проекту, що подається на цей конкурс. CRDF Global очікує, що результати дослідження будуть включені до рецензованих публікацій та стануть частиною загального здобутку міжнародних наукових знань у відкритому доступі у відповідній галузі.
Ключовими цілями конкурсу є:

 • Підтримати високоякісні, інноваційні міжнародні дослідження спільних груп американських та українських дослідників в аграрній галузі;

 • Сприяти урізноманітненню зв’язків та контактів міжнародної наукової спільноти;

 • Встановити довготривале співробітництво між американськими та українськими науковими закладами.

Заявки мають містити всі з наступних елементів (які можуть бути викладені у розділах, інших ніж текстовий опис проекту):
 • Чітке формулювання проблеми та її економічних, соціальних та/або екологічних наслідків для міжнародного співтовариства;

 • План дослідження та текстовий опис проекту, в якому описано, яким чином запропоноване дослідження допоможе вирішити або глибше зрозуміти проблему;

 • Короткий огляд наявних наукових напрацювань та літератури з даного питання; пояснення, чим запропоноване дослідження відрізняється від тих, що були здійснені раніше;

 • План моніторингу та оцінки щодо результатів виконання проекту. Як дослідницька група буде відстежувати досягнутий прогрес щодо заявлених результатів та оцінюватиме загальне значення проекту?

 • Поєднання експертних знань української та американської дослідницьких груп, включно з описом того, як вони координуватимуть окремі аспекти запропонованого дослідження;

 • Залучення жінок-дослідників, науковців-початківців та студентів, що можуть здійснити цінний внесок до реалізації проекту, вдосконалюючи водночас власний професійний розвиток;

 • Свідчення того, що діяльність за грантом сприятиме зміцненню наявних або створенню нових факторів для співробітництва між українськими, американськими та іншими міжнародними науковцями. Наприклад, члени української та американської груп можуть відвідувати лабораторії, інститути, або конференції один одного для обміну думками, проведення спільних дослідних експериментів та/або навчатися прогресивних технологій. Заявники мають включити стисле пояснення, яким чином така діяльність може сприяти виникненню нового або посиленню наявного співробітництва, особливо, коли йдеться про залучення дослідників-початківців або студентів

Загальна сума гранту, кожного в сумі до 90 000 дол. США, по 45 000 дол. США кожній стороні,

буде надана спільним дослідницьким групам американських та українських науковців на період до одного-двох років з можливістю подовження роботи над проектом (без додаткового фінансування; за відповідного обґрунтування).
Тривалість та дата початку проекту:


 • Навіть після оголошення результатів конкурсу, будь-яка діяльність за проектом або будь-які витрати за проектом не можуть бути розпочаті, поки CRDF Global не підпише угоду про надання гранту. Цей процес може зайняти 60-90 днів з часу оголошення про присудження гранту, і цей термін треба брати до уваги при підготовці план – графіку виконання проекту.

 • Тривалість проекту (кількість місяців) відраховується від дати, коли набуває чинності угода про надання гранту (підписується з CRDF Global.)

 • Датою початку проекту є дата, коли набуває чинності угода про надання гранту (підписується з CRDF Global.)

 • План-графік проведення дослідження рекомендується готувати за кварталами (наприклад, Квартал 1, Квартал 2 і т. д.)


IV. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Підготовані заявки мають відповідати усім наступним критеріям:
 • Для участі у цьому конкурсі допускаються спільні дослідницькі групи науковців, що працюють в американських та українських організаціях.
 • Заявки повинні включати одного українського Керівника проекту (КП) та одного американського КП, кожний з яких 1) має ступінь кандидата наук (Ph.D., M.D.) або має еквівалентний дослідницький досвід та 2) має принаймні п’ять наукових публікацій у рецензованій науковій літературі.2 Ці КП нестимуть загальну відповідальність за здійснення проекту у своїх країнах та координують діяльність учасників проекту із партнерських організацій - виконавців.
 • Український КП та учасники української групи 1) мають бути громадянами та постійними резидентами України; 2) мають проживати в Україні більшу частину періоду здійснення діяльності за грантом; 3) мають на сьогоднішній день працювати в одній із українських організацій і 4) повинні працювати на повну ставку в галузі цивільних досліджень.
 • Американський КП та учасники американської групи 1) повинні бути легально наймані американським інститутом та 2) повинні проживати у Сполучених Штатах протягом періоду здійснення проекту CRDF Global. Студенти магістратури американської групи можуть бути іноземними громадянами, але вони мають навчатися за денною формою акредитованої програми американського інституту.
 • Всі проекти мають бути орієнтовані на невійськові цілі і мають здійснюватися у цивільному дослідницькому середовищі.
 • Всі заявки повинні включати участь принаймні одного студента/аспіранта в кожній групі (тобто, принаймні одного українського студента/аспіранта ТА одного американського студента/постдокторанта), які зможуть здійснити суттєвий внесок у дослідження та отримати в результаті участі у проекті практичні можливості для професійного розвитку в галузі природничих або технічних наук. Такі можливості мають бути описані у “Плані наукового керівництва роботою студента/аспіранта (Див. Розділ VI.D5).

Кожна заявка оцінюється незалежно і тому не повинна бути частиною або залежати від успіху виконання інших заявок, поданих за цією програмою.


Заявки щодо поновлення фінансування та участі у багатьох проектах
CRDF Global приймає нові заявки, що подаються як продовження попередніх досліджень за грантами3, якщо попередній грант CRDF Global завершується не пізніше ніж через шість місяців після кінцевої дати подання заявки на поточний конкурс. Заявники повинні також на дату подання мати всі звіти по виконанню проекту, включаючи фінальні звіти проекту. Всі звіти про хід робіт від попереднього мають бути надані експертам, відповідальним за перегляд проекту. Заявки, що є продовженням попередніх грантів, мають подаватися відповідно до розділу “Розділи заявки”, як це вказано у Розділі VI. D10 цього RFP. Заявки мають включати короткий огляд досягнень попереднього гранту у вигляді текстового опису проекту. Інформація, що стосується цього гранту, має бути також надана у Формі F вашої заявки.
Керівники проекту та ключові члени групи можуть подавати більше, ніж одну заявку на конкурс, проте, КП не можуть бути обрані для отримання фінансування більше, ніж двічі: а саме, один раз в якості КП, і один раз в якості учасника АБО двічі в якості учасника.
CRDF Global залишає за собою право обмежити участь будь-якої особи або організації у своїх програмах. CRDF Global дотримується всіх законів та нормативних актів США щодо контролю за експортом і участі іноземних громадян чи організацій в його діяльності. Політика CRDF Global полягає в тому, аби не здійснювати будь-яких операцій з організаціями, що потрапляють під обмеження з боку США, без відповідного дозволу від Уряду США.

V. ПЕРЕГЛЯД ЗАЯВОК
A.Процес перегляду

Всі заявки та інформація, що міститься в них, залишаються конфіденційними до моменту присудження гранту і будуть розглядатися на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам та повноти після отримання CRDF Global. Всі заявки пройдуть процес технічної експертизи з боку американських наукових експертів у відповідних сферах. Експерти застосовуватимуть критерії, описані нижче, для оцінки наукового рівня кожної заявки та зроблять рекомендації щодо фінансування. Вибір проектів для фінансування буде здійснено CRDF Global на основі загального рейтингу заявки та рекомендацій експертів. CRDF Global повідомить результати електронною поштою. Всі рішення є остаточними. Присудження всіх грантів залежить від наявності фінансування.B.Критерії оцінкиОсновні критерії:


 • Технічний рівень. Чи пропонує проект інноваційні методи і наскільки добре окремі елементи плану дослідження відповідають загальним цілям проекту.
 • План дослідження. Технічне обґрунтування запропонованої роботи, практичність плану керування проектом та адекватність наявних ресурсів, як технічних, так і фінансових.
 • Вплив дослідження. Можливість того, що проект призведе до отримання нових знань або матиме вплив на одну чи більше галузей дослідження, потенціал того, що процеси чи результати проекту слугуватимуть базисом для нової чи поліпшеної технології. Чи включили дослідники схему моніторингу та оцінки? Чи є запропоновані результати раціональними і вимірюваними у контексті плану проекту?
 • Можливості персоналу та переваги, які надає спільне виконання проекту. Експертні знання дослідників та інших учасників, включаючи сильні та слабкі місця кожного з партнерів, а також баланс співробітництва та розподіл користі партнерства.
 • Користь для сектору освіти та інфраструктури: Оцінка можливостей, як і робота в проекті, надає його виконавцям (науковцям-початківцям та/або жінкам-дослідникам), користь від спільного користування обладнанням та іншими ресурсами задіяних організацій та довгостроковий позитивний вплив проекту на соціальні, економічні або екологічні фактори у країнах, що беруть в ньому участь.


Додаткові критерії: Ключовим фактором, що визначає можливість фінансування заявки, є її науковий рівень, а також інші критерії, викладені вище. Проте, у випадках, коли дві чи більше заявки вважаються такими, що мають рівний науковий потенціал, особливу увагу буде приділено наступному:


 • Проекти, що залучають одного чи більше науковців-початківців4 або жінок-дослідників в одній чи обох групах;

 • Проекти, що включають подорожі членів обох груп;

 • Проекти, що включають участь кількох українських організацій;

 • Проекти, що сприяють регіональному науковому співробітництву шляхом залучення дослідників з більш, ніж одного українського інституту (як дослідників, що зараз працюють в інших інститутах, так і тих, що відвідують інститут, де працює КП)5.

 • Керівники проектів, які раніше не отримували фінансування від CRDF Global.


Для процесу перегляду заявники можуть надати Список запропонованих рецензентів/Рецензентів, яких не треба залучати. Щодо більш детальної інформації та інструкцій, будь ласка, див. Розділ VI.D11.

VI. ПІДГОТОВКА ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОКДо екпертизи будуть прийняті лише заявки, подані відповідно до інструкцій у відповідному форматі та такі, що містять всі необхідні розділи, перелічені нижче

 1. Подання заявки.Подання заявок до CRDF Global
Весь пакет документів заявки має бути поданий через Електронну систему подання заявок (EPS) на веб-сайті CRDF Global не пізніше середи, 15 червня 2016 р. (23:59) за східним літнім часом США
Українські та американські КП повинні спільно підготувати заявку та отримати узгодження українських та американських організацій, де буде виконуватись проект, перед тим як подавати його на конкурс. Коли заявка остаточно оформлена, вони повинні обрати одного КП для подання пропозиції. І український, і американський КП отримають від CRDF Global повідомлення про підтвердження отримання електронною поштою не пізніше, ніж через два робочих дні після подання заявки. Копія цього повідомлення також буде надіслана в український та американський університети, зазначені у заявці.
Матеріали заявки, що подаються до CRDF Global, мають бути підготовлені англійською мовою вкладені в окремі файли документів у форматі: MS Word (.doc), Adobe Acrobat (.pdf) або файл Zip.
Необхідні документи, що мають бути подані через EPS веб-сайту як ОКРЕМІ файли:


 1. Заповнений текст заявки – всі розділи, відповідно до параграфу «Розділи заявки» , поєднані в ОДНОМУ файлі PDF, Word чи Zip.

 2. Резюме українського та американського КП і учасників проекту (CV).

З питаннями щодо підготовки заявок та процесу подання, будь ласка, звертайтеся до Моніки Кангза адресою: mkang@crdfglobal.org
Одночасно з поданням електронної версії заявки через електронну систему подачі CRDF Global, заявники мають подати  наступні матеріали у паперовій копії та в електронному форматі на флеш носії до Офісу CRDF Global в Україні (Україна, 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4, офіс 134):

 1. Заявка, включаючи всі необхідні елементи, перелічені у Розділі V1, англійською мовою:

 • Паперова копія Заявки має починатися із Cупровідного листа (Форма A), що містить підписи українського КП, директора українського інституту та печатку.

 1. Текстовий опис проекту українською мовою

 2. “Експертний висновок" та «Авторська довідка» установленого зразка відповідно до діючих

вимог

C.Політика CRDF Global та ресурси заявника:До написання заявки заявники мають переглянути всі документи на Applicant Resources page.

Недопущення плагіату: CRDF Global не надасть фінансування заявці, в якій виявлено плагіат. Всі заявки, подані щодо фінансування CRDF Global, будуть ретельно вивчатися щодо присутності факту плагіату з використанням великого числа джерел, включаючи опубліковані дослідницькі роботи, книги, публікації конференцій та веб-сайти. Якщо плагіат буде виявлено, програма в межах CRDF Global, яка розглядає можливість фінансування, визначить спеціальні заходи, які буде застосовано. Такі заходи можуть включати, але не виключно: a) інформування заявника про виявлення плагіату; b) виключення заявника з кандидатів на фінансування; c) інформування організації заявника; d) інформування рецензентів; e) інформування організацій, що співпрацюють з CRDF Global у питаннях фінансування; f) заборону заявнику брати участь у майбутніх конкурсах щодо отримання фінансування.
Конфіденційність пропозицій та інформації, наданої заявником: CRDF Global гарантує дотримання конфіденційності щодо всіх матеріалів заявки і вимагатиме поваги до конфіденційності заявки від всіх експертів та рецензентів. Проте, автори заявки мають бути поінформовані про те, що проекти, які отримали гранти, будуть розглядатися як публічна інформація. Таким чином, на розсуд автора, якщо в заявці міститься специфічна інформація, що може розглядатися як конфіденційна комерційна інформація, не призначена для широкого розповсюдження, її слід чітко позначити як таку. Такі абзаци будуть вилучені з інформації для публічного ознайомлення, якщо заявка буде успішною. Щодо більш детальної інформації, будь ласка, див. Розділ D3.
Resources for RP CompetitionsApplicants (включає зразки форм та поради, як уникнути розповсюджених помилок при підготовці заявки. Натисніть, щоб побачити документи.)


 • Поради щодо написання заявок на отримання гранту за конкурсом CGP;

 • Питання, що найчастіше задають заявники конкурсу;

 • Дослідницькі сфери CRDF Global;

 • Форми та зразки для участі у конкурсі RP.

 • Правила участі адміністративних посадовців високого рівня у заявках на грант;

 • Правила щодо конфлікту інтересів грантоотримувачів;

 • Керівні положення Fly America;

 • Правила щодо проектів, де включені дослідження на людях або тваринах;.

 • Керівні положення щодо дозволених витрат дослідницьких груп.D.Формат заявки

 • Друкованим шрифтом

 • Поля в один дюйм по ВСІХ сторонах

 • Одинарний інтервал між строками

 • Розмір шрифту не менше Arial 10 кегль (шрифт Times New Roman 10 кегль не прийнятний)*

*Розмір шрифту менше 10 кегль може бути використаний для математичних формул чи рівнянь, написів на графіках, таблицях або діаграмах і при використанні символьного шрифту для введення грецьких літер чи спеціальних знаків. Попереджаємо, проте, що текст має бути читабельним.

E.Розділи заявки (необхідні, якщо не зазначено інше)

Детальна інформація щодо всіх необхідних елементів заявки подана нижче. Додатки можуть не включатися, лише якщо Менеджером проекту CRDF Global не було дозволено відхилення. Будь-яка заявка, надана без ВСІЄЇ необхідної інформації, включно з підписами та формами, може бути негайно дискваліфікована і усунута від участі в конкурсі. CRDF Global заохочує всіх заявників ретельно переглядати свої заявки до подання через систему EPS, аби переконатися в точності і повноті інформації. Рішення CRDF Global є остаточними і не підлягають апеляції.


Просимо заявників дотримуватися інструкцій і використовувати електронні форми та зразки, які можна завантажити у вигляді документу Word тут: Форми та зразки для участі у конкурсі RP.
Наступні розділи мають міститися в одному Документі заявки, пронумеровані по порядку та подані в одному документі MS Word (.doc) або Adobe Acrobat (.pdf):
1. Cупровідний лист (Форма A)


   • Назва проекту та основна інформація про проект

   • Інформація про українського та американського КП

   • Інформація про українського та американського представників організацій, де буде виконуватись проект (осіб, що будуть відповідальними за ведення переговорів щодо контрактних та фінансових умов у випадку присудження гранту).

Ця інформація також має бути введена в процесі подання заявки в електронному вигляді.
Примітка: CRDF Global вимагає, аби Форма A була підписана обома українськими представниками – КП та представником організації. Будь ласка, включіть скановану копію підписаної Форми A.


 1. Резюме проекту

В одному лаконічному параграфі підсумуйте всі відповідні аспекти проекту, приділяючи особливу увагу його цілям, методам та потенційним результатам.
 1. Текстовий опис проекту

Максимум десять сторінок, включно з будь-якими графіками, діаграмами та фото. Попереджаємо КП, що текстовий опис проекту має бути автономним і не слід використовувати URL-адреси, за якими міститься інформація, зазначена в матеріалі заявки.


CRDF Global очікує суворого дотримання правил належного дотримання правил підготовки заявок та ідентифікації учасників.

Відповідальність за дотримання цих правил покладається на авторів заявки.
Наступна інформація має бути подана у тексті проекту:


 • Підхід, цілі, проміжні етапи та показники прогресу виконання проекту, що будуть застосовані;
 • Чітко визначений план-графік проекту, на квартальній основі, із зазначенням всіх завдань та цілей, що мають бути досягнуті. Рекомендується, аби заявники готували поквартальний графік виконання проекту (наприклад, Квартал 1, Квартал 2 і т.п.) Заявники також мають включити короткий план моніторингу та оцінки, як це описано у Розділі V.B;
 • Яким чином індивідуальні знання і досвід української та американської дослідницьких груп та їх поєднання забезпечать здійснення проекту, і яка дослідницька робота з тематики проекту була здійснена членами групи раніше. Присудження попередніх грантів CRDF Global також має бути описане;
 • Очікувані результати виконання проекту; яким чином вони відповідають критеріям оцінки CRDF Global (список критеріїв - у Розділі V B);
 • Яким чином проект співвідноситься із поточними дослідженнями, що проводяться у

згаданій галузі;


 • Приміщення, обладнання та інші ресурси, наявні в американського та українського

інституту, що будуть безпосередньо задіяні в проекті, а також ресурси від інших

організацій – учасниць проекту. Заявники повинні показати у розповідній формі, без

надання фінансової інформації, які ресурси, необхідні для виконання проекту, вони

мають. • Необхідне обладнання для використання в проекті (з обґрунтуванням потреби у будь-

якому устаткування, щодо якого подається звернення до CRDF Global);


 • Яким чином український та американський КП координуватимуть реалізацію проекту та оцінюватимуть досягнуті успіхи на регулярній основі. Кожний проект має передбачати суттєве та активне співробітництво між українською та американською групами. Всі запропоновані міжнародні подорожі, що фінансуються з проекту, мають бути описані з огляду на їх мету та тривалість.
 • Якщо необхідно, текстовий опис проекту може включати короткий опис досягнень з пов’язаних попередніх грантів CRDF Global, що виконувались в межах цієї ж тематики. Інформація, що стосується цього гранту, також має бути надана у Формі F заявки.
 • Ідеї, що можуть бути запатентовані, комерційні таємниці, закрита або конфіденційна комерційна чи фінансова інформація, розкриття якої може нанести шкоду автору пропозиції, має бути додана до пропозицій лише тоді, якщо така інформація є необхідною для того, аби забезпечити розуміння запропонованого проекту. Така інформація має бути чітко позначена у пропозиції і супроводжуватися відповідним застереженням:


"Наступну (комерційну або конфіденційну) інформацію (назва організації, що підготувала пропозицію) просить не розголошувати особам за межами CRDF Global, окрім як для цілей перегляду заявки і її оцінки."


 1. Посилання

Для Текстового опису проекту потрібна додаткова інформація щодо наукових публікацій учасників проекту. Кожне посилання має включати прізвища всіх авторів (у тій же послідовності, як вони з’являються у публікації), назву статті та журналу, назву книги, номер тому, номери сторінок та рік видання. Позначте адреси веб-сайтів, якщо документ доступний в електронному вигляді. Хоча для Посилань немає обмеження за кількістю сторінок, цей розділ має використовуватися лише для подання бібліографічних посилань і не використовуватися для надання додаткової інформації до опису проекту.
 1. План наукового керівництва роботою студента/аспіранта

З точки зору CRDF Global залучення до виконання проектів студентів/аспірантів - дослідників у природничих та технічних науках має дати їм додаткові можливості для професійного росту. Кожна група має включити принаймні одного студента, який буде залучений істотним чином до виконання проекту. З цією метою кожна заявка повинна включати опис роботи наукового керівника зі студентами/аспірантами. На одній сторінці максимум, опишіть план здійснення наукового керівництва для всіх студентів та аспірантів-дослідників з української та американської груп, включаючи всі організації-учасники проекту. План наукового керівництва не може бути використаний для того, щоб обійти обмеження кількості сторінок для Текстового опису проекту.
 1. Особисті дані українського та американського персоналу (Форма B)


Форма B має бути заповнена для кожного учасника з української та американської груп, включаючи дослідників/інженерів, технічний/обслуговуючий персонал , студентів магістратури та бакалаврату, адміністративний/канцелярський персонал (лише українська група) та інших учасників проекту.
Примітка:

 • Форма B призначена лише для учасників групи; український та американський КП не заповнюють Форму B своєю власною інформацією;

 • Форма B не повинна перевищувати за обсягом однієї сторінки на одного учасника групи;

 • Для запланованої участі студентів магістратури, які ще не визначені, заповніть Форму B як “Запланований студент магістратури”, вказавши принаймні назву інституції, з якою афілійований студент, та його рівень освіти.
 1. Бюджет проекту


Бюджет проекту (Форма C1 для української групи та Форма C3 для американської групи.) Повний бюджет має бути поданий з використанням зразків Форми C. Заявники мають подати один бюджет на весь період гранту. Заявники мають ознайомитися із розділом “Дозволені витрати” щодо інформації, яка має міститися у бюджеті – Керівні положення щодо дозволених витрат за конкурсом CGP.
Текстовий опис бюджету (Форма C2 для української групи та Форма C4 для американської групи.) Текстовий опис, в якому детально розглянуто всі статті бюджету, має бути включений до заявки після розділу «Бюджет» (Форми C1 та C3). Заявники мають, зокрема: 1) описати в окремих пунктах все обладнання, матеріали та послуги, що буде придбано для виконання проекту і вказати ціну за одиницю кожної витрати; 2) детально обґрунтувати необхідність кожної одиниці обладнання, що буде придбано, ціною понад 1000 дол. США; 3) описати всі дорожні видатки, перелік учасників, що подорожують, та мету їх поїздки; 4) обрахувати та перелічити норми добових, витрати на проживання, орієнтовну ціну авіаквитків та інші дорожні витрати.


 1. План етапів виконання проекту (Форми D1 та D2)


План виконання проектів (Форма D1 для української групи та Форма D2 для американської групи) має бути заповнений кожною групою з використанням зразку форми. Цей документ має описувати специфічні цілі, що мають бути досягнуті дослідниками у процесі поетапного виконання проекту. Будь ласка, див. Форми A-G та зразки для RP стосовно інструкцій по заповненню Плану етапів та зразку форми.


 1. Заява про іншу підтримку (Форма E)

Обидва КП повинні заповнити Форму E, в якій перелічені поточні та можливі джерела підтримки всіх їх дослідницьких проектів, за виключенням тих, які вже додано до розділу “СПІВФІНАНСУВАННЯ ІЗ ДЖЕРЕЛ ПОЗА CRDF” у Бюджеті (Форма C). Заявники, що мають гранти з американських урядових джерел, таких як Національний інститут дослідження здоров’я (NIH) або Державний науковий фонд (NSF), мають вказати номер гранту, тривалість фінансування та рівень завантаження (роль у проекті та етап реалізації проекту на даний момент). Якщо ця заявка також подається до іншої організації, будь ласка, вкажіть чітко цю інформацію у формі. Якщо КП не має жодних інших джерел підтримки, позначте квадратик з написом “Жодної” наверху Форми E і включіть цю сторінку до пропозиції.
 1. Попередні гранти CRDF Global (Форма F) – якщо необхідно

Обидва КП повинні заповнити Форму F щодо кожного раніше присудженого гранту CRDF Global, якщо він безпосередньо пов’язаний з цілями дослідження, визначеними у поточній пропозиції. Індивідуальні форми не повинні перевищувати однієї сторінки.
 1. Список запропонованих рецензентів/Рецензентів, яких не треба залучати (Форма G) – необов’язкова

Якщо заявники хотіли би запропонувати експертів, котрі, як вони вважають, є найбільш кваліфікованими для перегляду їх заявки, або призначити осіб, яких би вони не хотіли бачити в якості рецензентів, ці пропозиції мають бути вказані у Формі G. Список осіб, яких не слід обирати для перегляду проектної заявки, може включати стисле обґрунтування, чому цього не варто робити.Примітка.

 • Ця форма буде використовуватись лише в процесі розгляду CRDF Global, отже, просимо пропонувати виключно експертів зі США;

 • У кожному списку дозволяється запропонувати не більше 10 кандидатур;

 • Запропоновані кандидатури рецензентів, у яких існує конфлікт інтересів стосовно даної заявки, не приймаються до розгляду;

 • Імена рецензентів та рішення щодо залучення запропонованих кандидатів не розголошуються;

 • Ці пропозиції не є обов’язковими; рішення стосовно залучення запропонованих кандидатур приймає CRDF Global
 1. Заява про партнерство, що надається КП зі США *

КП із США має надати підписану заяву на бланку організації, де він/вона працює, що підтверджує його або її згоду на співпрацю. Скановану копію цієї згоди необхідно включити до заявки при подачі її до CRDF Global. Заявники мають використовувати Заяву про партнерство з розділу Форми та шаблони конкурсів RP в якості прикладу.


13.Угода про політику щодо плагіату та стандартів
CRDF Global вимагає підписання Угоди про політику щодо плагіату та стандартів як КП з України, так і КП зі США. Просимо надати скановану копію підписаної Угоди.

Нижче вказані документи необхідно підготувати та завантажити окремо від основного файлу із заявкою:
F.СV учасників групи дослідників з України та США у одному файлі

Заявники мають надати копії CV всіх учасників групи у окремому файлі, а не у основному файлі з заявкою. CV кожного учасника має містити ім’я, посаду, інформацію про освіту, членство у певних установах на поточний момент та у минулому (з відповідними датами); сферу наукових інтересів та наукові публікації, що стосуються проекту. Кожний КП має вказати у своєму CV назви щонайменше п’яти публікацій, що стосуються проекту (якщо КП у останні роки здобув ступінь Ph.D., вимагається три публікації). *Необхідно обов’язково надати CV з повною інформацією для кожного учасника команди, ім’я якого вказано у Формі B в основному файлі з пропозицією.VII. ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Максимальна загальна сума гранту становить до $90 000 доларів США (USD) від CRDF Global, до 45000 дол. США для української групи і до 45000 дол.США для америкнськлї групи.

*У випадку надання гранту бюджети, згідно з якими запрошується фінансування від CRDF, можуть підлягати перегляду.
Примітка щодо розподілу фінансування: Кошти, що отримані від українських університетів та інститутів-учасників, мають використовуватись виключно для витрат української групи.


Припустимий розподіл запитів щодо надання коштів

Максимальна сума для групи з України, загалом: до 45,000 USD

Максимальна сума для групи зі США, загалом: до 45,000 дол. США


Відповідно до інструкцій CRDF Global, такі видатки дозволені в рамках цієї програми: 1. Витрати української групиЗагальна грантова підтримка для витрат української групи не повинна перевищувати суму до 45 000 дол. США. У запропонований бюджет, що надається до CRDF Global, не можна включати податки, що передбачені українським законодавством.   1. В межах одного гранту, CRDF Global надасть окреме фінансування українській та американській групам дослідників.
   1. Дозволені витрати включають:
 • Індивідуальну фінансову підтримку (IFS);

 • Обладнання, витратні матеріали та послуги (ESS),

 • Транспортні витрати

 • Організаційну підтримку (IS) та непрямі витрати • Грантоотримувачі можуть попросити про надання організаційної підтримки у сумі, що становить до 10% від загальної суми прямих витрат. Кошти, що надаються в рамках організаційної підтримки, можуть використовуватись для покриття адміністративних витрат організацій, де виконується проект, що пов’язані з проектом, та мають підтверджуватись звітами про витрати та квитанціями.

Повний опис витрат, у тому числі дозволених ставок та норм, наведено у політиці нашої організації за посиланням: Інструкції щодо дозволених витрат у рамках конкурсів RP .G.Витрати групи зі СШАЗагальна грантова підтримка на покриття витрат групи із США має не перевищувати $45,000 дол. США.


 1. CRDF Global надасть кошти на покриття витрат американських груп із університетів.
 1. При цьому може подаватись запит на фінансування витрат для групи зі США, що вказані нижче:
    1. Зарплата, у тому числі звільнення від плати за навчання та стипендії для студентів магістратури;

    2. Обладнання, витратні матеріали та послуги;

    3. Транспортні витрати;

    4. Непрямі/адміністративні витрати.

Грантоотримувачі не можуть просити про покриття непрямих витрат на суму, що перевищує 10% від суми прямих витрат.
 • Установи, що уклали Договір про узгоджену ставку непрямих витрат (NICRA), мають включити NICRA у документи щодо бюджету.

 • Установи, що не укладали NICRA, мають документально підтвердити відповідну ставку в описі бюджету. У процесі розгляду пропозиції CRDF Global може отримати запит на надання додаткової інформації.


*Примітка. Вимоги до бюджету української групи відрізняються від вимог до бюджету американської групи. Просимо користуватись Інструкціями щодо дозволених витрат у рамках конкурсів RP у процесі підготовки бюджету.

VIII. РЕЗУЛЬТАТИ, НА ЯКІ ОЧІКУЄ CRDF GLOBAL

Очікується, що Грантоотримувачі в рамках цього конкурсу:
 • До подання фінального звіту за проектом оприлюднять результати досліджень, що безпосередньо пов’язані з грантовим проектом, щонайменше у одній (1) публікації, як мінімум, з однією (1) рецензією іноземного експерта;

 • Вестимуть та нададуть CRDF Global табелі обліку робочого часу дослідників, які отримають індивідуальну фінансову підтримку в рамках проекту;

 • Протягом періоду, на який буде надано грант, подаватимуть піврічні звіти про хід виконання проекту за кожні шість місяців (або за певну частину цього періоду, якщо так буде зазначено в Угоді);

 • Нададуть один фінальний звіт за проектом, що має містити коротку інформацію про основні досягнення та дослідження української та американської групи дослідників.

Крім цього, CRDF Global всіляко вітає участь грантоотримувачів у міжнародних дослідницьких форумах, коли це можливо, та представлення там результатів досліджень. Видатки, необхідні для участі в таких заходах, можуть бути включені в бюджет заявки.IX. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА

Інформація щодо підтримки в рамках програми:

для отримання більш детальної інформації стосовно цієї програми звертайтеся до Керівника проекту за електронною поштою: researchpartnerships@crdfglobal.org та/або до наших контактних осіб у США та в Україні.
Ми переконливо рекомендуємо Вам подавати електронною поштою запитання , на які Ви отримаєте оперативні відповіді.


CRDF Global

США

Київський офіс

Моніка Канг [Monica Kang]

Керівник проекту

Research Partnerships

1776 Wilson Blvd., Suite 300

Arlington, VA 22209

Телефон: 703-526-2339

Факс: 703-526-9721

E-mail: mkang@crdfglobal.org


Євгенія Северяніна

Менеджер програми,


Українське представництво CRDF Global

01024, Київ, вул. Богомольця 4, кімн. 134

Телефон: 38 044 256 25 43.

Факс +38 044 253 4577

E-mail: eseveryanina@crdfglobal.org


1 http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS;

http://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/ag-and-food-sectors-and-the-economy.aspx
2 Якщо заявник отримав свою наукову ступінь в останні шість (6) років, вимагаються три (3) публікації.

3 “Гранти CRDF Global” НЕ включають фінансування, отримане за програмою «Рішення CDRF» (CRDF Solutions).

4 “Науковець-початківець” визначається як науковець/дослідник, який отримав свій ступінь кандидата наук (Ph.D.) (або еквівалентний) протягом попередніх п’яти (5) років до кінцевої дати подання заявки на конкурс. Будь ласка, зауважте, що аспірант, включений для виконання вимог, перелічених у Розділі IV, не надає спеціального бонусу заявці; проте, наявність додаткових аспірантів гарантуватиме додаткову вагу проекту.

5 *Примітка – у випадку присудження гранту CRDF Global очікує, що проект здійснюватиметься під егідою інституту українського Керівника проекту. Український КП повинен мати дозвіл на включення дослідників з інших інститутів


Каталог: assets -> files
files -> Книга відразу здобула шалену популярність. Через два тижні після її виходу з'явилося друге видання, через місяць третє, а ще через два місяця четверте. Такої популярності не знала тоді в Англії жодна книжка
files -> Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську. У сім’ї він був останньою, сімнадцятою дитиною
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи
files -> Острозька волость у 1565-1608 роках
files -> Лекція №1 Вступ. Історія розвитку мікробіології План
files -> Категорія відмінка іменника
files -> Від упорядника


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація щодо проведення Шевченкіських днів у закладах освіти району
Глушківське нво – захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», конкурс читців поезії Шевченка, інформаційні години, літературні...
Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 7 жовтня 2008 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 11 жовтня 2005 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 10 жовтня 2006 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15

Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4 iconІнформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 6 жовтня 2009 року (вівторок) 10 00 14 00 Пленарне засідання Конференц-зал 14 00 15База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка