Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11Сторінка1/7
Дата конвертації15.02.2018
Розмір1,08 Mb.
#16589
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БОРИСПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6

Підготувала

директор Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Мазура Віра Іванівна
g:\база даних\фотографії\символіка\без имени.png

Бориспіль

2017

Зміст

1. Загальна інформація про заклад 4

2. Кадрове забезпечення 5

3. Методична робота

3.1. Загальні засади організації методичної роботи. 7

3.2. Результативність участі педагогічних працівників

закладу в професійних конкурсах 11

3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій,

посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу 12

3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній

діяльності та дослідно-експериментальній роботі 14

3.5. Участь закладу в семінарах, конференціях 17

3.6.Робота з молодими учителями 18

4. Навчальна діяльність закладу

4.1. Організація навчального процесу 19

4.2. Профілізація 28

4.3. Результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах 29

4.4. Навчальні досягнення учнів 35

4.5. Участь закладу в ЗНО 2017 36

4.6. Інформаційне забезпечення навчального процесу 37

5. Виховна діяльність закладу

5.1. Основні завдання виховної роботи 40

5.2.Учнівське самоврядування 41

5.3. Соціальний захист дитини 42

5.4. Співпраця з батьками 43

5.5. Попередження девіантної поведінки учнів 44

5.6. Робота психологічної служби 44

5.7. Результативність участі учнів у творчих конкурсах 50

5.8. Результативність спортивної та краєзнавчої роботи 55

5.9. Патріотичне виховання 50

6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів закладу 59

7. Фінансово-господарська діяльність закладу 64

8. Висновок 67
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту: • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

 • ознайомити громадськість із роботою, проведеною директором у 2016-2017 навчальному році;

 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання відповідних рішень у сфері управління;

 • посилити ресурс довіри батьків, спонсорів, громадських організацій.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І.Загальна інформація про заклад

Земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 3,5865 га. Перша будівля Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 була прийнята в експлуатацію 1950 року. У 1960 році завершилося будівництво другого приміщення. 1980 року для учнів відчинив двері новозбудований комплекс, який складався з дво- та триповерхової будівель, окремого крила зі спортивною та актовою залою, їдальнею.

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – лідер серед загальноосвітніх закладів міста, бо надає якісні освітні послуги і створює комфортні умови для своїх вихованців. Безмежний ентузіазм, невичерпна енергія потужного колективу однодумців – запорука успіху.

Навчально-виховний процес організований відповідно до навчального та річного планів навчального закладу на 2016-2017 н.р.

Учнівський колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 станом на 01.06.2017 року налічує 1578 учнів, які об’єднані у 51 клас.


Структура контингенту

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Усього по закладу

Кількість учнів

784

703

91

1578

Загальна кількість класів

25

23

3

51

Протягом року з учнівським колективом працювали 86 педагогічних працівників та 30 працівників обслуговуючого персоналу.ІІ. Кадрове забезпечення

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками Бориспільська ЗОШ №6 була забезпечена повністю. Проте частина вчителів мала надмірне навантаження. Це спричинено різким зростанням кількості класів у школі та небажанням молодих спеціалістів працювати за фахом у закладах освіти. Ця проблема актуальна у закладі вже три роки. Не вистачає учителів початкового навчання, вихователів ГПД, учителів англійської та французької мови.

Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує нові вимоги до працівників, тому вміння працювати з комп’ютером – вимога не лише до вчителів, а й до лаборантів, бібліотекарів, медичної сестри та кухонних працівників.

Вчителі володіють сучасними інформаційними технологіями на високому та достатньому рівнях. Більшість кабінетів на сьогодні мають мультимедійне обладнання, яке педагоги постійно використовують у педагогічній діяльності.

За якісним складом педагогічних працівників наша школа є лідером у місті.

Із 86 педагогів 21 мають педагогічне звання «учитель-методист» та 1 педагог має звання «педагог-організатор-методист», 20 мають педагогічне звання «старший учитель» з них одинадцять є керівниками шкільних методоб’єднань, шість – керівники міських методоб’єднань.

Кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» мають 51 педагог, «спеціаліст першої категорії» - 10, «спеціаліст другої категорії» - 11, «спеціаліст» - 14. Двоє вчителів навчаються заочно.

У закладі працює кандидат фізико-математичних наук Виговська Ірина Юріївна та здобувач кандидата педагогічних наук у сфері менеджменту освіти Мосюра Анна Іванівна.Аналіз результатів атестації педагогічних працівників закладу.

План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників виконаний на 100 %. Результати атестації за 2016-2017 н.р. наведені в таблиці:Прізвища, ініціали вчителів, які відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню

Прізвища, ініціали вчителів, яким присвоєно

Звання

Категорії

«старший учитель»

«учитель- методист»

І

ІІ

Вища

Плакса В.І., вища категорія, «учитель-методист»

Бубон С..М..

Горбань І.А.

Кузьменко В.М., вища категорія, «старший учитель»Подкур Л.І.Шкуренко Л.В.

Погребна Л.В., вища категорія, «старший учитель»Марченко М.Ю.
Лоскутова О.А.

Полівода А.М., вища категорія, «старший учитель»Приходько Л.І.
Роздайбіда О.М.

Прилуцька О.С., вища категорія, «старший учитель»
Павлій Л.О., вища категорія, «старший учитель»
Стирко Н.В., вища категорія, «старший учитель»
Рибальченко Л.А., вища категорія, «старший учитель»

ІІІ. Методична робота
3.1. Загальні засади організації методичної роботи
Методична робота в закладі організована відповідно до загальних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр., Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

Школа продовжує реалізацію методичної проблеми «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти», забезпечуючи активну участь педагогічних працівників у роботі шкільних, міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів, шкіл педагогічної майстерності, обласних опорних закладів, конференцій, фахових конкурсів відповідно до плану роботи методичної ради закладу, міського методичного кабінету та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Основні завдання методичної діяльності закладу:


 • забезпечення учням закладу високого рівня якості й доступності освіти, орієнтування її змісту на компетентності;

 • організація методичної роботи за інноваційними технологіями;

 • проектування навчально-виховного процесу на демократичних засадах;

 • співпрацю наставників з молодими учителями;

 • педагогічні дослідження фахівців;

 • виявлення обдарованих дітей, з якими вчителі співпрацюють за окремими планами (факультативів, МАН);

 • інтеграція в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи з учнями випускних класів;

 • удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої підготовки;

 • створення вчителями авторських проектів, які доповнюють зміст профільного навчання, вдосконалюють систему виховної роботи.

Видано наказ «Про організацію методичної роботи в школі у 2016-2017 навчальному році», яким визначено структуру методичної роботи, передбачено різні форми, спрямовані на реалізацію основних ідей та положень програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

Учителі школи впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на формування ключових компетентностей, позитивного мислення особистості – людини внутрішньо вільної, організованої, дисциплінованої, здатної до ефективних дій, самореалізації. Активна, творча, наукова й експериментальна робота вчителів здійснюється на методичних об’єднаннях: учителів 3-4 класів (керівник Стирко Н.В.), учителів 1-2 класів (керівник Попова Н.В.) вихователів ГПД (керівник: Полівода А.М.), іноземних мов (керівник Горбань І.А.), української мови і літератури (керівник Захарова Н.М.), природничих наук (керівник Кіптенко О.Г.), математики та інформатики (керівник Погребна Л.В.), історії та правознавства (керівник Городько В.М.), зарубіжної літератури (керівник Лобода Н.В.), фізичної культури і Захисту Вітчизни (керівник Гаман І.В.), трудового навчання і естетичних дисциплін (керівник Баталко Л.В.), класоводів 1-4 класів (керівник Приходько Л.І.), класних керівників 5-8 кл. (Голубнича В.В.) та 9-11 кл. (Середа Алла Володимирівна).

Науково-методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для інноваційних технологій і впровадження передового педагогічного досвіду, над яким працюють творчі групи: «Формування духовності в дітей засобами позакласної роботи» (керівник Фарина С.С.), «Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Пономарьова О.М.), «Сучасний урок української мови. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності» (керівник Плакса В.І.), «Креативність» (керівник Городько В.М.), «Створення музею «Історія школи» (керівник Верба Т.О.), «Художня майстерня» ( керівник та Баталко Л.В.), «Інтернаціональний діалог» (керівник Горбань І.А.), «Творче впровадження ідей В.О. Сухомлинського в практиці вчителів початкових класів» (керівник Логош О.М.). Належна організація науково-методичної діяльності в закладі в 2016-2017 начальному році посприяла високій результативності роботи педагогів, особливо тих, які мають звання «старший учитель» та «учитель-методист». Свідченням цього є велика кількість переможців та призерів міського та обласного етапів різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад, публікацій 22 педагогів статей та методичних розробок в методичному збірнику Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, участь педагогів закладу у ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917-1921 років».

Методична діяльність у 2016-2017 навчальному році ґрунтуватиметься на принципах:- системного підходу до організації методичної роботи;

- цілісності і безперервності практичної діяльності вчителів, підвищення їх науково-методичного, професійного і загально-культурного рівнів;

– практичної й адресної спрямованості методичної роботи;

– координації змісту, підходів, методичного забезпечення освітньо-виховних впливів на учнів;

– оптимізації форм і методів навчально-виховної системи; • відкритості (інноваційним технологіям і передовому педагогічному досвіду);

 • мобільності (готовності до постійних і неперервних змін змісту та форми роботи);

 • толерантності (розуміння різноманітних поглядів, думок, оцінок поведінки всіх членів колективу);

 • свободи (готовності дати вчителям волю у відстоюванні своїх поглядів на форми, методи проведення уроків та позакласних заходів);

 • інформаційності (можливості вільно отримувати і поширювати будь-яку науково-методичну інформацію;

 • вільної орієнтації (вибору перспективи власного розвитку);

 • плановості (орієнтації на планування і здійснення намічених планів);

 • пошанування (впевненості, що всі нагородження надаються лише високопрофесійним фахівцям).

Пріоритетними завданнями методичної роботи є:

 • демократизація навчально-виховного процесу з метою різностороннього розвитку вродженого хисту кожного учня, його таланту;

 • створення інформаційних програм розвитку для найбільш обдарованих або відстаючих учнів;

 • оптимальний вибір моделі методичної роботи з педагогічними калдрами;

 • модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури вчителів;

 • впровадження в практику ППД, наукових ідей, інноваційних технологій навчання;

 • організація творчої, пошукової наукової роботи в ЗНЗ;

 • упровадження ефективних, колективних, групових та індивідуальних форм роботи з педагогічними кадрами з використанням технологій,що забезпечують умови для безперервного професійного вдосконалення й росту майстерності;

 • розвиток творчої активності педагогів, професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці.

У відповідності до вищесказаного передбачені такі форми роботи:

– групові консультації; • декада наставництва;

 • декада ініціативи та творчості молодих спеціалістів;

 • методична сесія;

 • майстер-класи;

 • оперативно-методичні наради;

 • педагогічний консиліум;

 • педагогічний турнір;

 • курсова перепідготовка;

 • атестація;

 • участь у педагогічних радах;

 • педагогічні читання;

 • педагогічні виставки;

 • участь у роботі журі різних рівнів;

 • участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах, конференціях;

 • участь у дослідно-експериментальній роботі;

 • апробація навчальної літератури;

 • публікація науково-методичних рекомендацій;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;

 • участь у професійних конкурсах;

 • рецензування друкованої продукції, творчі звіти учителів.

3.2. Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах.

Щороку педагоги беруть участь у фахових конкурсах, що свідчить про системну роботу щодо пошуків альтернативного підвищення кваліфікації працівників закладу.

Цього року вчитель початкових класів – Слєпцова Вікторія Олександрівна продемонструвала високий рівень педагогічної майстерності, загальної ерудиції, культури, ставши лауреатом міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017».

Учитель фізичної культури Краснощок Максим Олександрович взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу», виборов І місце на міському етапі та представляв місто на обласному рівні.

У Бориспільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 функціонує офіційний сайт, що знаходиться за адресою http://bor-school6.com.ua. Цього року заклад брав участь у міському конкурсі-захисті Web-сайтів, де виборов 1 місце серед загальноосвітніх закладів міста. Звичайно, він ще потребує вдосконалення, більшого поповнення інформацією, над чим і буде в подальшому посилено працювати творча група.

3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій, посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу

Активно працюють учителі закладу, друкуючи свої роботи у фахових та періодичних виданнях. Протягом 2016-2017 н.р. опублікували свої напрацювання такі педагоги:Віра Іванівна Мазура. Проблема митця і влади в поезії неокласиків. Програма Х Всеукраїнської краєзнавчої науково-практичної конференції «Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917-1921 років».

Віра Іванівна Плакса. Роль Винниченка в історії українського державотворення. Програма Х Всеукраїнської краєзнавчої науково-практичної конференції «Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917-1921 років».

Валентина Миколаївна Городько. Державотворчий процес в Україні після поразки Центральної Ради 1918-1921 рр. Програма Х Всеукраїнської краєзнавчої науково-практичної конференції «Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917-1921 років».

Ніна Миколаївна Захарова. «Романтика вітаїзму» в прозі Миколи Хвильового як художнє дослідження трагізму пореволюційної дійсності. Програма Х Всеукраїнської краєзнавчої науково-практичної конференції «Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917-1921 років».

Лариса Володимирівна Баталко. Значення символів в українській вишивці. (Методична розробка уроку з трудового навчання, 6 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Ольга Сергіївна Прилуцька. Прийди до серця, Україно, благослови добром мене! (Методична розробка виховного заходу, 3 клас) . Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Наталія Василівна Стирко. Україна – єдина країна. (Методична розробка виховного заходу, 3 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Світлана Степанівна Фарина. Велична і свята, моя ти Україно, і нам твою історію творить! (Методична розробка літературно-музичної композиції). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Наталія Вікторівна Попова. Свято-змагання «Славне ім’я – козак». (Методична розробка виховного заходу, 4 клас). Душею вірні рідній Батьківщині. (Методична розробка виховного заходу, 4 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Вікторія Валентинівна Голубнича. Микола Вороний. «Євшан-зілля» – поема про необхідність повернення людині історичної пам’яті, усвідомлення своєї національної приналежності (Методична розробка уроку з української літератури, 6 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Валентина Миколаївна Городько. Які назви навколо вас зберігають пам’ять про минуле. (Методична розробка уроку з історії, 5 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Алла Володимирівна Середа. Розвиток мовлення. Складання листа до клубу Полліанни. (За твором Е. Портер «Полліанна»). (Методична розробка уроку зі світової літератури, 5 клас). Періодичне друковане видання (журнал) «ШКІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ШБІЦ-інфо» 7/2015. Соціальна складова здоров’я. (Методична розробка уроку з основ здоров’я, 9 клас). Періодичне друковане видання (журнал) «ШКІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ШБІЦ-інфо» 8/2015. Золоті міфи та легенди народів світу. (Факультативний курс з предмета «Зарубіжна література» для учнів 6-го класу). Періодичне друковане видання (журнал) «ШКІЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ШБІЦ-інфо» 9/2015.

Каталог: organization


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconДовідка до засідання колегії управління освіти, молоді та спорту від 30. 05. 2013 р
...
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconОлійник Світлана Павлівна Заступник директора з навчальної роботи
Дякую всім своїм колегам за ті сили, любов, віру, творчість, натхнення, які вони вклали у кожну дитину. Дякую за ту підтримку І допомогу...
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconВідділ освіти ульяновської райдержадміністрації ульяновський районний методичний кабінет збірник методичних рекомендацій керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами Ульяновка 2012 Зміст
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconІ розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна
Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу...
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconЗагальні відомості про навчальний заклад
Загальний стан навчального закладу та його готовність до виконання статутної діяльності
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconПедагогічних працівників вінниця
Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconВ. Криничанський
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації протягом 2011 року проводив організаційне...
Інформація про заклад кадрове забезпечення Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. Результативність участі педагогічних працівників закладу в професійних конкурсах 11 iconДніпропетровська обласна
Можна навіть твердити, що ця робота є однією з найважливіших в науковій бібліотеці, оскільки видання виконують, у першу чергу, функції...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка