Інтегровано з новими формами читанняДата конвертації25.06.2017
Розмір445 b.читання у традиційному значенні повністю інтегровано з новими формами читання, що склалися протягом останніх десятиліть та продовжують з’являтися внаслідок поширення цифрових пристроїв та цифрових текстів

 • читання у традиційному значенні повністю інтегровано з новими формами читання, що склалися протягом останніх десятиліть та продовжують з’являтися внаслідок поширення цифрових пристроїв та цифрових текстів

 • включено складові, передбачені в базових процесах читання (вільність читання, точне тлумачення, міжфразова інтеграція, виділення основної думки та логічні умовиводи), що є вкрай важливими навичками для сприйняття комплексних або множинних текстів для конкретних цілей

 • включення в процеси читання оцінку правдоподібності текстів, пошук інформації, читання з множинних джерел та інтегрування/синтезування інформації на основі різних джерел

 • використання можливості нових технологій та використання сценаріїв, в тому числі з друкованими і електронними текстами, щоб якомога об’єктивніше оцінити навичку читання, в контексті поширеного використання текстів у сучасному світірозуміти та тлумачити обширні уривки суцільних тексів, в тому числі художніх

 • розуміти та тлумачити обширні уривки суцільних тексів, в тому числі художніх

 • користуватися комплексними стратегіями опрацювання інформації, в тому числі аналізувати, синтезувати, інтегрувати та тлумачити актуальну інформацію з різнорідних текстових (чи інформаційних) джерел

 • використовувати інформацію з різних галузей, наприклад, з фізики і математики, а також застосовувати технології ефективного пошуку, систематизації та відсіювання з величезного масиву інформаціїРозуміння, використання та осмислення письмових текстів з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільств (PISA-2000)

 • Розуміння, використання та осмислення письмових текстів з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільств (PISA-2000)

 • Розуміння, використання, осмислення та вияв зацікавлення до письмових текстів, з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільства (PISA-2009, PISA-2012, PISA-2015)

 • Розуміння, використання, оцінювання, осмислення та вияв зацікавлення до текстів з метою досягти певні цілі, розвинути свої знання і потенціал, а також брати участь у житті суспільства (PISA-2018)когнітивні та лінгвістичні компетенції, від базового декодування до знання слів, граматичних чи ширших мовних і текстових структур для розуміння, а також інтегрування значення з існуючими знаннями про світ

 • когнітивні та лінгвістичні компетенції, від базового декодування до знання слів, граматичних чи ширших мовних і текстових структур для розуміння, а також інтегрування значення з існуючими знаннями про світ

 • метакогнітивні компетенції: обізнаність про різні відповідні стратегії при роботі з текстом та вміння використовувати їхуся мова, що представлена у графічній формі (написана від руки, друкована чи відображена на екрані)

 • уся мова, що представлена у графічній формі (написана від руки, друкована чи відображена на екрані)

 • наочні зображення: діаграми, ілюстрації, карти, таблиці, графіки і комікси, що містять елементи писемного мовлення (наприклад, підписи)

Текст – набір матеріалів для прочитання

 • Текст – набір матеріалів для прочитання

 • Процеси – когнітивний підхід, що визначає, як читачі зацікавлюються текстом (опрацювання тексту та робота з текстом)

 • Сценарії – низка загальних контекстів чи цілей, у яких відбувається читання з одним чи декількома тематично спорідненими текстамиВільне читання – здатність особи читати слова та зв’язний текст точно і автоматично, а також формулювати та опрацьовувати ці слова і тексти, щоб зрозуміти загальне значення текст

 • Вільне читання – здатність особи читати слова та зв’язний текст точно і автоматично, а також формулювати та опрацьовувати ці слова і тексти, щоб зрозуміти загальне значення текст

Отримати доступ та виокремити інформацію у тексті (знаходження інформації у таблицях, розділах тексту чи цілих книгах)

 • Отримати доступ та виокремити інформацію у тексті (знаходження інформації у таблицях, розділах тексту чи цілих книгах)

 • Шукати та відбирати актуальний текст (не лише з одного тексту, але й з декількох текстів)Розуміння тексту можна розглядати як творення читачем ментальної картини того, про що є текст, або «ситуаційної моделі»

 • Розуміння тексту можна розглядати як творення читачем ментальної картини того, про що є текст, або «ситуаційної моделі»

 • Ситуаційна модель базується на двох основних процесах:

 • формування представлення в пам’яті буквального значення тексту

 • інтеграції буквального змісту тексту з попереднім знанням особи за допомогою процесів представлення та умовиводівОцінювання якості і достовірності (чи дана інформація є дійсною, незастарілою, точною, неупередженою)

 • Оцінювання якості і достовірності (чи дана інформація є дійсною, незастарілою, точною, неупередженою)

 • Осмислення змісту і форми (осмислення якості та стилю написаного; здатність оцінити форму написаного та те, наскільки пов’язані зміст і форма з цілями автора та думкою автора, а також наскільки ефективно вони їх виражають)

 • Виявити та подолати суперечність (зустрівшись з множинними текстами, що суперечать один одному, читачі мають усвідомлювати цю невідповідність та знайти шляхи роботи з нею)Одиничні тексти мають автора, назву і час написання або дату публікації і номер видання.

 • Одиничні тексти мають автора, назву і час написання або дату публікації і номер видання.

 • Множинні тексти – мають кількох різних авторів, були опубліковані в різний час, були подані під різними заголовками чи номерами.Складаються з речень, що організовані в абзаци:

 • Складаються з речень, що організовані в абзаци:

 • газетні повідомлення

 • нариси

 • романи

 • оповідання

 • відгуки і листисписки

 • списки

 • таблиці

 • графіки

 • діаграми

 • рекламні оголошенняТиповий формат журналів, довідників і звітів, де автори застосовують різні варіанти подачі і донесення інформації.

 • Типовий формат журналів, довідників і звітів, де автори застосовують різні варіанти подачі і донесення інформації.

 • Тексти на основі повідомлення, наприклад онлайн форми, електронні повідомлення/листи і форуми, також поєднують тексти, які є цілісними і перерваними за форматомОпис – це тип тексту, де інформація стосується властивостей предмету у просторі (типове питання «Що?»): зображення конкретного місця у мандрівному блозі чи щоденнику, у каталозі, на географічній карті, в онлайн розкладі рейсів чи описі характеристики, функції чи процесу в технічній інструкції з користування.

 • Опис – це тип тексту, де інформація стосується властивостей предмету у просторі (типове питання «Що?»): зображення конкретного місця у мандрівному блозі чи щоденнику, у каталозі, на географічній карті, в онлайн розкладі рейсів чи описі характеристики, функції чи процесу в технічній інструкції з користування.

 • Розповідь – це тип тексту, де інформація стосується властивостей предметів у часі (типові питання «Коли?» або «У якому порядку?»): роман, оповідання, п’єса, біографія, комікс та газетне повідомлення про якусь подіюОповіді подають зміни з точки зору суб’єктивного вибору та наголосу, фіксуючи дії та події з точки зору суб’єктивних вражень у часі

 • Оповіді подають зміни з точки зору суб’єктивного вибору та наголосу, фіксуючи дії та події з точки зору суб’єктивних вражень у часі

 • Звіти / Огляди подають зміну від точки зору об’єктивної ситуаційної структури, фіксуючи дії і події, які можуть підтвердити інші.

 • Інформаційні матеріали / новинні повідомлення мають на меті допомогти читачам скласти власну незалежну думку про факти та події, не піддаючись впливу поглядів автораРоз’яснення – це тип тексту, у якому інформація подається як складові поняття чи мисленнєві структури, або як ті елементи, в яких можуть аналізуватися концепції чи мисленнєві структури (типове питання «Як?»): наукова стаття, діаграма, яка показує модель пам’яті, графік тенденцій населення, концептуальна карта та стаття в онлайн енциклопедії

 • Роз’яснення – це тип тексту, у якому інформація подається як складові поняття чи мисленнєві структури, або як ті елементи, в яких можуть аналізуватися концепції чи мисленнєві структури (типове питання «Як?»): наукова стаття, діаграма, яка показує модель пам’яті, графік тенденцій населення, концептуальна карта та стаття в онлайн енциклопедії

 • Аргументація – це тип тексту, який подає взаємозв’язки понять чи тверджень (типове питання «Чому?»): лист до редакції, оголошення на афіші, дописи в онлайн форумах, а також відгук в Інтернеті на книгу чи фільмРоз’яснювальні описи – подають просте пояснення понять, мисленнєвих структур з суб’єктивної точки зору.

 • Роз’яснювальні описи – подають просте пояснення понять, мисленнєвих структур з суб’єктивної точки зору.

 • Тлумачення – це форма аналітичного викладу, яка використовується, щоб пояснити, як можна пов’язати мисленнєві поняття зі словами чи термінами.

 • Резюме – це форма синтетичного викладу, що використовується для того, щоб пояснити і передати тексти у скороченій формі, коротшій, ніж того вимагає оригінальний текст.

 • Протокол – це фіксація результатів зустрічі, зборів чи виступів.

 • Інтерпретація текстів – це форма як аналітичного, так і синтетичного викладу, що використовується для пояснення абстрактних понять, реалізованих у конкретному (художньому чи нехудожньому) тексті чи групі текстів.Переконливі або безапеляційні / категоричні тексти, які посилаються на точки зору і позиції

 • Переконливі або безапеляційні / категоричні тексти, які посилаються на точки зору і позиції

 • Коментар пов’язує концепції подій, предметів і думок з індивідуальною системою мислення, цінностей і переконань

 • Наукова аргументація пов’язує концепції подій, предметів і думок з системами і знаннями у такий спосіб, що висновки, які ми отримуємо в результаті, можна перевірити на достовірністьТранзакція – тексти, які мають на меті досягти певної мети, визначеної у тексті, наприклад, прохання щось зробити, організувати збори або домовитися про зустріч з приятелем: повсякденні обміни е-мейлами і текстовими повідомленнями між колегами чи приятелями, які просять про зустрічі / домовленості та підтверджують їх.

 • Транзакція – тексти, які мають на меті досягти певної мети, визначеної у тексті, наприклад, прохання щось зробити, організувати збори або домовитися про зустріч з приятелем: повсякденні обміни е-мейлами і текстовими повідомленнями між колегами чи приятелями, які просять про зустрічі / домовленості та підтверджують їх. 

 •  

 • Подані нижче листи надійшли з Інтернету, й обидва вони про графіті.

 • Завдання. Використайте ці листи для відповідей на запитання, запропонованих нижче.Я киплю від злості, оскільки в четвертий раз стіну школи очищають і перефарбовують, щоб покінчити з графіті. Творчість – це прекрасно, але чому ж не знайти такі способи самовиразу, які не завдавали б зайвих збитків суспільству?

 • Я киплю від злості, оскільки в четвертий раз стіну школи очищають і перефарбовують, щоб покінчити з графіті. Творчість – це прекрасно, але чому ж не знайти такі способи самовиразу, які не завдавали б зайвих збитків суспільству?

 • Хельга

 • У людей різні смаки. Суспільство перенасичене інформацією та рекламою. А чи запитали ті, хто ставить рекламні щити, вашого дозволу? Ні. Тоді чи повинні це робити люди, які малюють на стінах? Так, скрутні часи настали для мистецтва.

 • Софія

 •  Чому Софія посилається на рекламу?

 • Завдання. Викладіть свою думку.Бджоли-фуражери знаходять

 • Бджоли-фуражери знаходять

 • джерело нектару і потім

 • повертаються до вулика, щоб

 • розповісти іншим бджолам, де воно знаходиться.

 • На малюнку зображено бджолу, яка виконує танок всередині вулика на горизонтальній поверхні медових стільників. Якщо середня частина цифри 8 указує чітко вгору, це означає, що бджоли знайдуть собі їжу, якщо полетять прямо до сонця. Якщо ж середня частина цифри 8 указує вправо, їжа знаходиться праворуч від сонця.A Відсвяткувати успішне виробництво меду B Вказати тип рослини, яку знайшли фуражери C Відсвяткувати народження нової бджолиної матки D Вказати, де фуражери знайшли їжу.

 • A Відсвяткувати успішне виробництво меду B Вказати тип рослини, яку знайшли фуражери C Відсвяткувати народження нової бджолиної матки D Вказати, де фуражери знайшли їжу.За бібліотечною системою Морленда нові члени бібліотеки отримують закладку з розкладом її роботи. Завдання 1. Яка з бібліотек ще відкрита о 6-ій годині вечора по п’ятницях?

 • За бібліотечною системою Морленда нові члени бібліотеки отримують закладку з розкладом її роботи. Завдання 1. Яка з бібліотек ще відкрита о 6-ій годині вечора по п’ятницях?

Становлять сукупність елементів цілісного і перерваного формату.

 • Становлять сукупність елементів цілісного і перерваного формату.

 • Наприклад, пояснення в підручнику, що містить графік або таблицю.

1. Згідно зі статтею Скотта Гаффінгтона «Чи закінчився золотий вік дослідження космосу?» як вплинули приватні компанії на освоєння космосу?

 • 1. Згідно зі статтею Скотта Гаффінгтона «Чи закінчився золотий вік дослідження космосу?» як вплинули приватні компанії на освоєння космосу?

 • А Приватні компанії показали, що вони можуть краще вести проекти дослідження космосу.

 • Б Люди ставлять під сумнів необхідність існування державних космічних програм.

 • В Державні установи втрачають фінансування у конкуренції з приватними компаніями, які надають ті ж послуги.

 • Г Державні установи та приватні компанії ефективно співпрацюють.

Подумай, як Скотт Гаффінгтон писав свою статтю, і як люди писали коментарі у відповідь.

 • Подумай, як Скотт Гаффінгтон писав свою статтю, і як люди писали коментарі у відповідь.

 • На основі цієї інформації напиши коментар, який пояснює дві першочергові переваги дослідження космосу.

 • Підкріпи свою відповідь інформацією із цих статей.Каталог: uploads -> editor -> 258 -> 61298
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інтегровано з новими формами читання iconТема "Уміння надихатись новими ідеями" курс. Навчальна практика
Уміння надихатись новими ідеями діяльність, результатом якої є створення чогось нового нових матеріальних І духовних цінностей
Інтегровано з новими формами читання iconЛітературне читання 4 клас максим рильський. Дитинство
Мета: розширити, поглибити й узагальнити знання учнів про життя І творчість М. Т. Рильського; збагачувати словник новими й образними...
Інтегровано з новими формами читання iconВідділ освіти Якимівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Змінюються всі характеристики дитячого читання : статус читання, його тривалість, характер, спосіб роботи з друкованим текстом, репертуар...
Інтегровано з новими формами читання icon1. Історичні умови розвитку літератури в Західній Україні до 1939 р
Західноукраїнська література у 30-х роках ХХ ст збагатилася багатьма новими іменами
Інтегровано з новими формами читання iconМодель професійної
Це пов'язано, насамперед, із проблемами саморозвитку особистості та творчою самореалізацією педагога, новими концептуальними підходами...
Інтегровано з новими формами читання iconПолонська централізована бібліотечна система Методично-бібліографічний відділ Бюлетень за ІІІ квартал 2012 року
Пропонуємо Вам ознайомитись з новими виданнями, які надійшли у бібліотеки Полонського району
Інтегровано з новими формами читання icon«Подаруй книги рідній бібліотеці»
Мета акції – надати зручний інструмент приватним благодійникам та соціально-відповідальному бізнесу для оновлення фондів бібліотек...
Інтегровано з новими формами читання iconПолітологія / Дзюбка
Політологія — одна з провідних дисциплін, що, послуговуючись принципово новими методами, дає змогу розширити наші уявлення щодо можливостей...
Інтегровано з новими формами читання iconУрок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
Мета уроку: прищеплювати дітям любов до читання, цікавість до дитячої книги на прикладі творчості Всеволода Нестайка;Вдосконалювати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка