Історія української культуриСторінка1/8
Дата конвертації09.08.2017
Розмір1,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Історія української культури

Модуль 1. Культура України від найдавніших часів до початку ХХІ століття.І. Тестові завдання.

1. Де і коли з’явилися перші колонії на території сучасної України:

A. у Подніпров’ї в середині Х ст.

B. на Правобережжі у V ст.

C. на Лівобережжі у Х ст.

D. в Криму у V ст.

E. * на острові Березань проти Дніпровського лиману вкінці VII ст. до. н. е.

2. На скільки періодів традиційно поділяють українську культуру:

A. три

B. шість


C. * сім

D. чотири

E. вісім

3. Антропогенез на території України бере початок з:

A. білогрудівської культури

B. * найдавніших ашельських комплексів у с. Королеве на Закарпатті

C. трипільської культури

D. комарівської культури

E. кіммерійської культури

4. Які перші галузі господарства були основою життя найдавніших людей?

A. рибальство та скотарство

B. скотарство та землеробство

C. землеробство та гончарство

D. * збиральництво та мисливство

E. хліборобство, ремесло

5. Керамічний посуд з’являється у добу:

A. * неоліту

B. палеоіту

C. мезоліту

D. раннього заліза

E. бронзового віку

6. Стародавні кочівники кіммерійці, жили на території Північного Причорномор'я в період:

A. з 2000 по 1800 рр. до н. е.

B. з 2000 по 700 рр. до н. е.

C. з 800 по 300 рр. до н. е.

D. * з 1000 по 700 рр. до н. е.

E. з 4000 – 3300 рр. до н. е.

7. Мідний вік на Україні датується:

A. 2000 – 1500 рр. до н. е.

B. 3000 – 1000 рр. до н. .е

C. 4500 – 3000 рр. до н. е.

D. * 3300 – 2800 рр. до н. е.

E. 4000 – 3300 рр. до н. е.

8. Бронзовий вік на Україні датується:

A. 2500 – 2100 рр. до н. е.

B. 3200 – 2500 рр. до н. е.

C. * 2800 – 1200 рр. до н. е.

D. 2900 – 2600 рр. до н. е.

E. 4000 – 3300 рр. до н. е.

9. У V – VI ст. на території сучасної України сформувалися два великих слов’янських об’єднання:

A. * склавини та анти

B. гуни і сармати

C. кіммерійці та скіфи

D. трипільці та анти

E. скіфи та сармати

10. В яку епоху людина винайшла першу механічну зброю дистанційної дії – лук і стріли:

A. енеоліту

B. неоліту

C. палеоліту

D. * мезоліту

E. бронзового віку

11. В яку епоху людина розпочала використовувати вогонь:

A. енеоліту

B. мідного віку

C. * середнього палеоліту

D. залізного віку

E. бронзового віку

12. Перший метал який освоїла людина:

A. залізо

B. золото

C. бронза

D. * мідь

E. олово

13. Назвіть основний матеріал, який почали використовувати для виготовлення більшості знарядь праці та зброї на початку І тис. до н. е.:

A. * залізо

B. мідь


C. срібло

D. олово


E. бронза

14. Коли на території України була поширена трипільська культура ?

A. II-ІІІ ст.н.е.

B. * ІV-III тис. до .н .е.

C. II-I тис. до.н.е

D. X-V ст.до н.е.

E. V-VII ст.до н.е.

15. Трипільська культура була поширена:

A. В Україні, Угорщині та Росії.

B. В Україні, Молдові та Росії.

C. * В Україні, Молдові та Румунії.

D. В Росії та Білорусі.

E. В Україні, Білорусії та Молдові.

16. Найрозвинутішою землеробською культурою доби енеоліту була:

A. Мідна культура.

B. Черняхівська культура.

C. * Трипільська культура.

D. Римська культура.

E. Культура шнурової кераміки

17. Хто автор відкриття трипільської культури?

A. Петров.

B. * Хвойка.

C. Освальд.

D. Бокань.

E. Малиновський.

18. Як ще називають трипільську культуру:

A. мізинська культура

B. антична культура

C. * культура мальованої кераміки

D. мустьєрська культура

E. культура залізного віку

19. Коли вперше були відкриті і досліджені пам’ятки трипільської культури на території України:

A. у 1900 р.

B. * у 1893 р.

C. у 1950 р.

D. у 1850 р.

E. у 1857 р.

20. Як трипільські гончарі виготовляли посуд:

A. вони не виготовляли посуд

B. завозили з інших країн

C. * ліпили вручну

D. на гончарному крузі

E. конфісковували у сусідніх народів

21. Як вироблялася кераміка зарубинецької культури і який колір був домінуючим:

A. на гончарному крузі, чорний колір

B. * вручну, чорний колір

C. вручну, сірий колір

D. на гончарному крузі, білий колір

E. на гончарному крузі, сірий колір

22. Як вироблялася кераміка черняхівської культури і який колір був домінуючим:

A. на гончарному крузі, чорний колір

B. вручну, жовтий колір

C. вручну, чорний колір

D. * на гончарному крузі, сірий колір

E. вручну, сірий колір

23. Коли на території України була поширена Зарубинецька культура?

A. Х ст. до н.е. - I cт. н. е.

B. * II ст.до н.е. - II ст.н.е.

C. II-Vст.н.е.

D. V-XII ст.н.е.

E. X-XII ст.н.е.

24. Культура давніх слов’ян, що належить до ІІ ст.до н.е. – ІІ ст. н.е. носить назву:

A. Давньовслов’янська.

B. Черняхівська.

C. Керамічна.

D. * Зарубинецька.

E. Зрубна.

25. Коли на територiї України була поширена Черняхiвська культура?

A. X ст.до н.е. - I ст.н.е.

B. II ст. до н.е. - II ст.н.е.

C. * II-V ст.н.е.

D. V- XII ст.н.е.

E. Х-ХII ст.н.е.

26. Культура давніх слов’ян, що належить до ІІ ст.н.е. – V ст. н.е. носить назву:

A. Давньовслов’янська.

B. * Черняхівська.

C. Керамічна.

D. Зарубинецька

E. Ямна.

27. Що найбільш характерно для зарубинецької культури?

A. * кераміка з чорної глини

B. кераміка з сірої глини

C. фрескове мистецтво

D. скульптура

E. станковий живопис

28. Що характерно для черняхівської культури?

A. кераміка з чорної глини

B. * кераміка з сірої глини

C. поширення мозаїки

D. скульптура

E. станковий живопис

29. Як називалась система обробітку ґрунтів, яка була найбільш розвинута у Поліссі у давніх слов’ян?

A. Іригаційна система

B. Зрошувальна система

C. * Підсічна система

D. Землеробська система

E. Поливна система

30. Яку територію займали кіммерійці:

A. * між річками Дністром і Доном, Кримський і Таманський півострови

B. межиріччя Тигру і Євфрату

C. Кримський півострів та частину північної Африки

D. західну територію України, узбережжя рік Ельби і Сян

E. Закарпаття та середнє Прикарпаття

31. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України.

A. Скіфи, гуни, кіммерійці, сармати

B. * Кіммерійці,скіфи, сармати, гуни

C. Гуни, скіфи, кіммерійці, сармати

D. Сармати, скіфи, гуни, кіммерійці,

E. Скіфи, гуни, сармати, кіммерійці

32. Зображення оленя, барана, коня, фантастичного грифона, гірського козла є характерним для культури:

A. * скіфської

B. мустьєрської

C. трипільської

D. мізинської

E. слов’янської

33. Шедевром скіфського мистецтва є:

A. малюнки людської руки у Піренеях

B. зображення на скелях

C. * золота пектораль з Товстої Могили

D. золотий меч Соколової могили

E. Кам’яна могила у Запорізькій області

34. Одним із релігійних культів у скіфів був:

A. * культ меча

B. культ землі

C. культ тигра

D. культ орла

E. культ зайця

35. Одним із найбільших скіфських курганів вважається:

A. Товста могила

B. Солоха

C. * Чортомлицький

D. Кам’яна могила

E. Соколова могила

36. На чолі скіфського пантеону богів була богиня:

A. Астарта

B. * Табіті

C. Афіна

D. Велика матір

E. Макоша

37. Основними у сарматів були культи:

A. землі, води, Табіті, бога врожаю

B. неба, гір, Афіни, бога добра

C. води, лісу, Гери, бога спокою

D. землі і дощу, Табіті, богині родючості

E. * сонця і вогню, Астарти, бога війни

38. Першим народом, ім’я якого зберегла історія на теренах України, були:

A. * Кіммерійці.

B. Сармати.

C. Скіфи.

D. Слов’яни.

E. Греки.

39. Яка культура на території України розвивалася після трипільської?

A. * кіммерійська

B. зарубинецька

C. черняхівська

D. скіфська

E. антична

40. Поява однорідної скіфської культури належить до:

A. * VІІ ст. до н.е.

B. VІІ ст. н.е.

C. ІІІ ст. до н.е.

D. ІІІ ст. н.е.

E. ІX ст. н. е.

41. Де проводили поховання скіфських царів?

A. в печерах

B. спалювали

C. на кладовищах

D. * в курганах

E. в могилах

42. Культовими пам’ятками скіфського культури були:

A. Храми.

B. Церкви.

C. Кераміка.

D. * Кургани.

E. Монастирі.

43. Що лежить в основі декоративного мистецтва скіфів?

A. * зображення тварин

B. зображення людей

C. зображення рослин

D. зображення неба

E. зображення стихій

44. Який відомий витвір скіфського мистецтва Ви знаєте?

A. фібула

B. * пектораль

C. гривня

D. браслет

E. пояс

45. Де і коли з’явилися перші колонії на території сучасної України:A. у Подніпров’ї в середині ІІ ст.

B. на Правобережжі у V ст. до. н. е.

C. на Лівобережжі у ІІІ ст.

D. * на острові Березань проти Дніпровського лиману вкінці VII ст. до. н. е.

E. в Криму у V ст.

46. Первісна людина з'явилася на території сучасної України близько:

A. 2 млн. років тому

B. * 1 млн. років тому

C. 500 тис. років тому

D. 250 тис. років тому

E. 1,5 млн. років тому

47. До якого періоду європейської культури належить культура Київської Русі:

A. до античного

B. * до середньовічного

C. до відродження

D. до первісного

E. до стародавнього

48. Оранта – тип зображення Богоматері, який саме:

A. * Богоматір з піднятими до неба руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа

B. Богоматір з маленьким Ісусом на руках, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення

C. Богоматір, схилившись до Ісуса, обнімає й пестить Сина, Ісус ніжно обнімає Матір за шию, притулившись до її щоки

D. Богоматір з опущеними руками, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення

E. Богоматір однією рукою тримає Спасителя, а в другій руці тримає Своє вчення

49. Одигітрія – тип зображення Богоматері, який саме:

A. Богоматір, схилившись до Ісуса, обнімає й пестить Сина, Ісус ніжно обнімає Матір за шию, притулившись до її щоки

B. Богоматір з піднятими до неба руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа

C. * Богоматір з маленьким Ісусом на руках, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення

D. Богоматір зображена у повний зріст

E. Богоматір з опущеними руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа

50. Елеус – тип зображення Богоматері, який саме:

A. Богоматір з маленьким Ісусом на руках, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення

B. * Богоматір, схилившись до Ісуса, обнімає й пестить Сина, Ісус ніжно обнімає Матір за шию, притулившись до її щоки

C. Богоматір з піднятими до неба руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа

D. Богоматір з піднятими до неба руками, Спаситель однією рукою благословляє, а в другій тримає Своє вчення

E. Богоматір з опущеними руками, на рівні її грудей розміщено круглий медальйон, у якому зображено Ісуса Христа

51. Крім Нестора-літописця над “Повістю минулих літ” працював і остаточно її відредагував монах:

A. Антоній

B. Алімпій

C. * Сильвестр

D. Ярослав

E. Агапій

52. Тематично апокрифи поділяються на:

A. * старозавітні, новозавітні, есхатологічні

B. біблійні, апокрифічні, світські

C. старозавітні, апокрифічні, євангельські

D. есхатологічні, євангельські, світські

E. релігійні, світські, міфологічні

53. Есхатологічні апокрифи змальовують події:

A. * про кінець світу а також про долю людства після нього

B. про життя і діяльність Іакова, Хоми і Ноя

C. земного життя людей

D. про життя Ісуса та його апостолів

E. про апокрифічні “ходіння” апостольські

54. Найдавнішою книгою, що вийшла у київській майстерні при Софійському соборі є:

A. * Остромирове Євангеліє

B. Острозька біблія

C. Мстиславове Євангеліє

D. Міланське Євангеліє

E. Київська Біблія

55. Хто із вказаних осіб відіграв важливу роль у появі збору законів “Правди Ярославичів”:

A. львівський воєвода Микула Чудин

B. князь Володимир Великий

C. Нестор Літописець

D. * князі Ізяслав, Святослав та Всеволод

E. княгиня Ольга та князь Ігор

56. У Київській Русі доместики – це:

A. учителі математики

B. учителі початкових класів

C. * учителі мистецтва церковних співів

D. учителі малювання

E. учителі філософії

57. “Галицько-Волинський літопис” складається з:

A. * двох частин галицької та волинської

B. трьох частин київської, галицької та волинської

C. чотирьох частин

D. п’яти частин

E. однієї частини

58. У науковій літературі галицька частина літопису називається:

A. “Літописець”

B. “Літописець Юрія”

C. * “Літописець Данила Галицького”

D. “Літописець український”

E. “Літописець Волинський”

59. Галицько-Волинський літопис складається із таких самостійних частин:

A. * галицької (1201 – 1261 рр.), волинської(1261 – 1292 рр.)

B. волинської (1201 – 1261 рр.), чернігівської (1360 – 1390 рр.)

C. стрийської (1262 – 1292 рр.), галицької (1262 – 1292 рр.)

D. львівської (1262 – 1292 рр.), галицької (1201 – 1261 рр.)

E. київської (1240 – 1292 рр.), галицької (1292 – 1340 рр.)

60. До галицько-волинських літературних пам’яток належить:

A. * Бучацьке Євангеліє ХІІІ ст.

B. Остромирове Євангеліє ХІІ ст.

C. Реймське Євангеліє ХІІ ст.

D. «Бесіди» Григорія Богослова Х ст.

E. «Слово про закон і благодать» ХІІ ст.

61. Головними осередками церковного співу у Київській Русі були:

A. братські школи

B. * єпископські кафедри та великі монастирі

C. колегіуми та академії

D. церковно-приходські школи

E. світські та державні школи

62. Як називається вид мистецтва Київської Русі, який використовувався при оформленні книжок:

A. * книжкова мініатюра

B. станкове мистецтво

C. літописання

D. скрипторій

E. монументальне мистецтво

63. Які імена поетів, композиторів і виконавців зафіксувала нам писемна спадщина Київської Русі:

A. Алімпій , Григорій

B. Никодим , Агапій

C. * Боян, Митуса

D. Нестор, Петро

E. Антоній, Феодосій

64. Визнані майстри малярства Київської Русі:

A. Боян, Петро

B. Никодим, Павло

C. Григорій, Боян

D. * Алімпій, Григорій

E. Антоній, Феодосій

65. Де утворився перший осередок церковного співу в Київській Русі:

A. у соборі св. Юра

B. * у Києво-Печерській лаврі

C. у Михайлівському монастирі

D. у Почаївській лаврі

E. у Десятинній церкві

66. Офіційною датою хрещення Київської Русі вважається:

A. * 988 р.

B. 1098 р.

C. 1057 р.

D. 1089 р.

E. 958 р.

67. “Фізіолог” – пам'ятка перекладної староукраїнської літератури, це:

A. збірка наукових статей про фізіологію людини

B. * збірка відомостей про звірів, птахів, комах, риб тощо

C. фізіологія людини і тварини

D. ліричні вірші

E. історичні літописи

68. Десятинна церква була закладена за князя:

A. Володимира Ігоровича

B. Володимира Мономаха

C. Володимира Ярославовича

D. * Володимира Святославовича

E. Володимира Олеговича

69. Яка віра була на території України до 10 ст. ?

A. * язичництво

B. християнство

C. іудаїзм

D. магія


E. монотеїстична

70. Як називався у слов’янській язичницькій міфології бог сонця?

A. Стрибог.

B. * Дажбог.

C. Сварог.

D. Зевс.


E. Велес.

71. Як називався у слов’янській язичницькій міфології покровитель скотарства ?

A. Стрибог.

B. Дажбог.

C. Сварог.

D. Зевс.


E. * Велес.

72. Як називався у слов’янській язичницькій міфології бог грози та блискавки?

A. Стрибог.

B. * Перун.

C. Сварог.

D. Зевс.


E. Велес.

73. Як називався у слов’янській язичницькій міфології бог вітру?

A. * Стрибог.

B. Дажбог.

C. Сварог.

D. Зевс.


E. Велес.

74. Як називався у слов’янській язичницькій міфології бог неба та небесного вогню?

A. Стрибог.

B. Дажбог.

C. * Сварог.

D. Зевс.


E. Велес.

75. Хто такий “упир” у слов’янській міфології?

A. добрий дух

B. * злий дух

C. бог сонця

D. бог блискавки

E. бог скотарства

76. Хто така берегиня у слов’янській міфології?

A. * добрий дух

B. злий дух

C. богиня сонця

D. богиня вогню

E. богиня скотарства

77. Хто такий Дажбог у слов’янській міфології?

A. добрий дух

B. злий дух

C. * бог сонця

D. бог блискавки

E. бог скотарства

78. Хто такий Перун у слов’янській міфології?

A. добрий дух

B. злий дух

C. бог сонця

D. * бог блискавки

E. бог скотарства

79. Хто такий Велес у слов’янській міфології?

A. добрий дух

B. злий дух

C. бог сонця

D. бог блискавки

E. * бог скотарства ( худоби)

80. Хто такий Сварог у слов’янській міфології?

A. * бог вогню, ковальства

B. бог неба

C. бог сонця

D. бог блискавки

E. бог скотарства ( худоби)

81. Яка азбука широко використовувалася в Київській Русі?

A. грецька

B. * кирилиця

C. глаголиця

D. латинська

E. романська

82. «Берестяні грамоти», графіті та написи на ужиткових речах засвічують про:

A. * розповсюдження грамотності на Русі

B. розповсюдження нагород та відзнак на Русі

C. занепад писемності і літератури на Русі

D. не розповсюдження грамотності на Русі

E. розповсюдження похвальних грамот на Русі

83. Хто у 1086 році заснував у Києві при Андріївському монастирі жіночу школу?

A. Ярослав Мудрий

B. Володимир Великий

C. * Онука Ярослава Мудрого Анна Всеволодівна

D. Дочка Всеволода Ярославовича Янка

E. Дружина Володимира Великого Анна

84. На Русі було багато бібліотек, але найбільша й найзначиміша містилась:

A. * У Софійському соборі

B. У Десятинній церкві

C. У державній школі

D. У Михайлівському монастирі

E. В коморах княжих палат

85. Як називались у Київській Русі збірники життєписів отців церкви, монахів якого-небудь одного монастиря?

A. Апокрифи

B. * Патерики

C. Життєписи

D. Літописи

E. Хронологи

86. Найдавніша книга Київської Русі, яка представляє перекладну літературу?

A. “Кодекс Гертруди”

B. “Слово про закон і благодать”

C. * “Остомирове Євангліє”

D. “Одіссея”

E. “Києво-Печерський патерик”

87. Хто зображений на книжкових мініатюрах в “Остромирового Євангеліє” ?

A. святі Кирило і Мефодій

B. * євангелісти Іоан, Марко, Лука

C. князь Ярослав Мудрий

D. звірі і рослини

E. птахи і рослини

88. Що таке патерик?

A. Збірка коротких висловів

B. Збірка творів на релігійну тему

C. * Збірники життєписів отців церкви, монахів

D. Переказ біблійних тем

E. Збірка молитов

89. Що таке апокриф?

A. Збірка коротких висловів

B. * Збірка творів на релігійну тему

C. Збірка творів про життя святих в окремих країнах

D. Збірка афоризмів

E. Збірка молитов

90. Який князь Київської Русі створив найбільшу бібліотеку?

A. * Ярослав Мудрий

B. Володимир Мономах

C. Аскольд

D. Ізяслав Ярославич

E. Володимир Великий

91. Назвіть першого митрополита-українця.

A. Фотій

B. Теодосій

C. Антоній

D. Агапіт

E. * Іларіон

92. Хто засновник Києво-Печерського монастиря?

A. Фотій

B. Псел


C. * Антоній

D. Агапій

E. Іларіон

93. Чернець Києво-Печерського монастиря, відомий як цілитель тяжких захворювань:

A. * Агапій Печерський

B. Алімпій Печерський

C. Нестор Печерський

D. Фотій Печерський

E. Антоній Печерський

94. Київський мозаїст і живописець, чернець Києво-Печерського монастиря, один з авторів Києво-Печерського патерика:

A. Агапій Печерський

B. * Алімпій Печерський

C. Нестор Печерський

D. Феодосій Печерський

E. Антоній Печерський

95. Перша школа для підготовки духівництва була відкрита:

A. * У Новгороді Ярославом.

B. У Візантії Володимиром Мономахом.

C. У Києві за часів Володимира Святославовича.

D. На Русі за часів Аскольда і Діра.

E. У Львові за часів Данила Галицького.

96. Коли було створене “Слово о полку Ігоревім”?

A. * 1185-1187 рр.

B. 988-989 рр.

C. 897-899 рр.

D. 955-957 рр.

E. 1354-1356 рр.

97. Основна тема “Слова о полку Ігоревім”?

A. * Похід князя Ігоря Святославовича проти половців

B. Похід князя Володимира проти половців

C. Похід князя Ігоря проти турків

D. Опис життя ченців Києво-Печерського монастиря

E. Похід князя Ярослава Мудрого проти половців

98. Назвіть відомого літописця Київської Русі.

A. Фотій

B. Аліпій

C. * Нестор

D. Іларіон

E. Феодосій

99. Хто з князів Київської Русі написав «Поучення своїм дітям»?

A. Ярослав Мудрий

B. * Володимир Мономах

C. Аскольд

D. Ізяслав Ярославич

E. Володимир Великий

100. Першим художньо-публіцистичним панегіричним твором Русі вважають:

A. Слово о полку Ігоревім.

B. Остромирове євангеліє.

C. Києво-Печерський патерик.

D. * Слово про закон і благодать.

E. Літопис Руський.

101. Яку відому будівлю спорудив князь Володимир Великий?

A. Софію Київську

B. Михайлівський Золотоверхий собор

C. Києво-Печерський монастир

D. * Десятинну церкву

E. Юріївський собор

102. Як називалася збірка законів князя Ярослава Мудрого?

A. “Литовський статут”

B. “Кодекс Юстиніана”

C. “Руське законодавство”

D. * “Руська правда”

E. “Правда Ярославичів”

103. Першою кам’яною спорудою Київської Русі була:

A. Кирилівська церква

B. Софія Київська

C. * Десятинна церква

D. Михайлівська церква

E. Чорна кам’яниця


Каталог: data -> kafedra -> internal -> philosophy -> zbtest -> ННІ%20медсестринства -> 1%20курс
zbtest -> Історія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
1%20курс -> Історія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
internal -> Безпека та ефективність більшості гомеопатичних методів лікування піддавалися недостатній перевірці
internal -> Тестові завдання
internal -> Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання
internal -> Сеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
internal -> Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Історія української культури iconМетодичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
Програма курсу "Історія української культури" для студентів технічних напрямів підготовки
Історія української культури iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Історія української культури iconКонспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
Поняття та сутність культури. Концептуальні підходи до розуміння культуротворчих процесів
Історія української культури iconМіністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс
НакккіМ /уклад. А. В. Святненко; під ред проф. Путро О.І. – К. НакккіМ, 2011. – 96 с
Історія української культури iconМетодичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей

Історія української культури iconУроку для 6-го класу з інтегрованого курсу «Всесвітньої історія. Історія України»
Мета: ознайомити учнів зі змістом поняття «культура», дати уявлення про основні галузі культури; розглянути їх розвиток у Давньому...
Історія української культури iconЗапитання до іспиту з навчальної дисципліни «історія фізичної культури І спорту»
Особливості фізичної культури у первісному суспільстві. Роль праці у виникненні фізичної культури
Історія української культури iconМетодичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни “Історія української культури” для...
Історія української культури iconРобоча програма навчальної дисципліни історія української культури
Спеціальність: 051003 – приладобудування; 050102 – комп’ютерна інженерія; 060101 – будівництво; 050502 – інженерна механіка; 050802...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка