Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко»Скачати 369,07 Kb.
Дата конвертації22.05.2017
Розмір369,07 Kb.

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека
Краєзнавці СумщиниІван Рябенко


Біобібліографічний покажчик

Суми – 2012


Передмова
Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» має на меті вперше зібрати інформацію про публікації відомого краєзнавця Сумщини, голови Конотопського міськвиконкому (1946-1951 рр.) Івана Петровича Рябенка
(1905-?), уродженця м. Конотоп, а також матеріалів про нього.

Покажчик відкривають статті, присвячені життєвому шляху і творчому доробку І. Рябенка: «Пристрасний шевченкознавець» краєзнавця Якова Кривка і «Пристрасний шевченкознавець» відповідального секретаря Конотопського осередку краєзнавців Шаміля Мулламовича Акічева.

Покажчик включає публікації І. Рябенка за період 1963-1998 рр., в основному, в Конотопській районній газеті «Радянський прапор», а також в обласних газетах «Ленінська правда» і «Червоний промінь». Я. Кривко друкувався в республіканських журналах «Україна», «Прапор», газеті «Друг читача».

Матеріал систематизований в хронологічному порядку.

Всі джерела опрацьовано de visu (за рідким виключенням – у разі відсутності у нашому фонді) і проанотовано.

Інформація про публікації подана з максимальною повнотою, але не є вичерпною.

Є допоміжні іменний і географічний покажчики.

Розрахований на краєзнавців, педагогів, бібліотечних працівників, студентську та учнівську молодь і буде корисний всім, кого цікавлять питання літературного, мистецького, історичного життя Конотопщини і Сумщини.

В м. Конотопі, в родині наймита-робітника, 12 лютого 1905 року народився Іван Петрович Рябенко. Свою трудову діяль­ність він розпочав 15-річним юнаком. В буремний 1920 рік Рябенко одним з перших юнаків свого рідного міста вступив до лав комсомолу, разом з ним зро­став, мужнів і загартовувався як полум’яний патріот Радянсь­кої Батьківщини.

Його 45-річний трудовий шлях до краю наповнений ак­тивною працею; спершу на за­лізничному транспорті і в про­довольчих органах, потім у ко­мітеті незаможних селян, корес­пондентом республіканської га­зети «Селянська правда», а зго­дом на керівній радянській ро­боті в Буринському, Валківському (Харківщина), Гадяцькому (Полтавщина) і Яготинському (Київщина) районах та в м. Ко­нотопі.

Працюючи в 1946–1951 роках головою Конотопського міськвиконкому, Рябенко був одним з ініціаторів будівництва трамвая методом народної бу­дови. Зараз він директор швейної фабрики. Чверть віку Іван Петрович перебуває в лавах Комуністичної партії.

Напружена праця не заважає Івану Петровичу займатись літературно-краєзнавчою роботою. Творчість геніального Кобзаря України Т. Г. Шевченка, особи­сті зустрічі і знайомства з В. В. Маяковським та Остапом Виш­нею дали йому натхнення для творчої праці.

Провідною темою його літе­ратурно-краєзнавчої роботи є дослідження, вивчення і найширша популяризація серед трудящих матеріалів, зв’язаних з життям і творчістю Великого Кобзаря та інших письменників. За 40 років своєї творчої робо­ти Іван Петрович написав і опублікував у різних газетах і журналах сотні цікавих і змі­стовних краєзнавчих, літературно-публіцистичних статей та фольклорних матеріалів. Ос­новними серед них є такі: «В. І. Ленін про Тараса Шевченка», «Карл Маркс і Шевченко», «Зустріч з Тарасом» (бувальщина), «Безсмертні пісні Вели­кого Кобзаря», «Всенародний пам’ятник». «Тарасів «Заповіт», «Де Дніпро і кручі», «Т. Г. Шевченко в боротьбі з релігією», «Вінок Тарасові» (бувальщина), «На землі Тарасовій», «Шевченко про Лермонтова», «Шевченківські місця в Оренбурзі» та багато інших.

Його краєзнавчі, літературно-публіцистичні статті та фольклорні матеріали друкувались у журналах «Огонек», «Україна», «Народна творчість та етнографія», в багатьох обласних газетах України, а також в газетах «Социалистическая Якутия», «Советская Молдавия».

Канадська прогресивна газета «Українське життя» (м. Торон­то) в номері 23 (1309) від 5 червня 1963 року з нагоди під­готовки до 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка надрукувала його бувальщину «Вінок Тарасові !».

Понад 150 легенд, мініатюр, приказок і прислів’їв, зібраних на Україні про Т. Г. Шевченка, Іван Петрович передав до Інсти­туту мистецтвознавства, фольк­лору та етнографії Академії наук УРСР.

За активну участь у підготов­ці і проведенні 150-річчя з дня народження Т.  Г. Шевченка республіканський ювілейний шевченківський комітет нагоро­див Івана Петровича Почесною грамотою.

Зараз т. Рябенко працює над літературно-краєзнавчими тема­ми: «Л. М. Толтой і Шевченко», «Остап Вишня і Шевчен­ко», «Шевченко і Лазаревські» та ін.

Своє 60-річчя Іван Петрович зустрічає в розквіті творчих сил і здібностей. Побажаймо ж на­шому ювіляру-землякові довгих років життя і нових успіхів у творчому відображенні свого рідного краю.
Я. Кривко, м. Глухів

(Радянський прапор. – 1965. – 12 лют.)


Пристрасний шевченкознавець
В історії конотопського краєзнавства чітко прослідковуємо 8 поколінь дослідників, почина­ючи з видатного історика Лівобережжя Філарета Гумилевського, який помер від холери в 1866 р. у Конотопі.

До 5 покоління відноситься життя і діяльність Івана Петровича Рябенка. 12 лютого йому б виповнилося 92 роки з дня народження. Народився в сім’ї Конотопського робітника-наймита і з дитинства пізнав труднощі життя, але полюбив історію рідного міста і «Кобзар» Т. Г. Шевченка. Багато він чув з дитинства про долю великого поета і в своєму житті зробив усе для дослідження його творчості. Нагадаю, молодість його пройшла у важкі часи революції та громадянської війни, колективізації та голодомору 1932-1933 рр. Почавши працювати 15-річним юнаком, одним з перших вступив до комсомолу Конотопщини в 1920 році. Працював на залізниці, транспорті, у продовольчих органах, комітеті незаможних селян. Був корес­пондентом республіканської газети «Селянська правда». Працював на керівних посадах в Буринському, Валківському (Харківщина), Гадяцькому (Полтавщина), Яготинському (Київщина) районах та в м. Конотопі. Учасник Великої Вітчизняної війни, в 1946-1951р.р. був головою Конотопського міськвиконкому. Багато зробив для відбудови підприємств і установ міста. Був одним з ініціаторів будівництва Конотоп­ського трамваю методом народної будови. В 60-х рр. працював директором Конотоп­ської швейної фабрики. Був головою міської ради ветеранів війни.

Але згодом переїхав до Одеси, невідомо з яких причин. Мав велику бібліотеку і архів. Але в Одесі помер декілька років тому у великих злиднях. Мабуть, це доля всіх видатних істориків-краєзнавців в Україні.

Так і не встиг Іван Петрович видати свою книжку. Хоча за обсягом статей в газетах, журналах не було і нема йому рівного на Конотопщині. В свій час він познайомився з О. Вишнею, В. Маяковським та іншими видатними особами, які так чи інакше були пов’язані з нашим краєм.

Продовжуючи справу репре­сованих краєзнавців 30-х років, І. П. Рябенко використовував невідомі численні архівні документи.

Після його смерті в Одесі зникає його архів, який можливо, був створений в 40-50-х рр., коли в Конотопі був найбільший в Сумській області державний архів. Цей архів неодмінно потрібно знайти.

І. П. Рябенко написав і опублікував в центральних, і місцевих виданнях

безліч історико-краєзнавчих розвідок, літературних і фольклорних статей. Все життя він досліджував життя Т. Г. Шевченка і йому присвятив такі статті: «Безсмертні пісні Великого Кобзаря», «Тарасів заповіт», «Зустріч з Тарасом (бувальщина)», «Вінок Тарасові (бувальщина)», «Шевченко про Лермонтова», «Де Дніпро і кручі» та інші. Він передав понад 150 легенд, мініатюр, приказок і прислів’їв про Т. Г. Шевченка Київському Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. За активну участь в підготовці і проведенні 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, ювілейний комітет нагородив його Почесною грамотою. А краєзнавець Я. Кривко в статті, присвяченій 60-річчю Рябенка, назвав його – «пристрасним шевченкознавцем». Але все ж насамперед він був людиною, яка палко любила наш край та його історію. Про це свідчить короткий список тих статей, які були надруковані в газеті «Радянський прапор» в 60-70 рр. Вони і досі залишаються в читальному залі районної бібліотеки тим під­грунтям, по якому працюємо ми, краєзнавці, і вчителі-історики. Ось цей список: «Друг Бестужева» (про Якова Костенецького); «Марко Вовчок і наш край»; «Лев Толстой і наш край»; «Не заростає стежка» (про Чехова і Лазаревського); «Живі сучасники Кобзаря» (про дерева, посаджені в центрі міста біля конотопського телецентру); «М. Горький і наш край» (про Андрія Находку – С. С. Погнирибка); «Талановитий майстер пензля» (про художника Гната Гавриловича Яременка); «Закохані в історію» (про О. О.  Со-коловського); «Некрасов і наш край»; «Пам’ятники Леніну в нашому краї», «Закоханий в рідну землю» (про художника-пейзажиста В. С.  Литвинова); «Піонер тепловозобудування (про О. Н. Шелеста); «Наші земляки – соратники Леніна»; «Заслужений діяч науки» (про С. М. Братуся); «Перший видавець «Енеїди»» (про М. Й. Парпуру); «Конотопська Третьяковка»; «Т. Шевченко на Конотопщині»; «Заснування Конотопа і легенди про нього»; «З глибини віків. Нотатки краєзнавця»; «Герби міста»; «Іван Овдієнко»; «Московські «Конотопи»; «Перебування Корольова в Конотопі»; «Минуле і сучасне однієї вулиці»; «Вивчаючи рідний край» та інші. Прочитайте їх в бібліотеці.

А скільки він ще не написав? Але й те, що він зробив для міста – вражає. Можливо, хтось з читачів доповнить цю статтю і напише спогади про Івана Петровича Рябенка.

Ш. Акічев, відповідальний секретарКонотопського осередку краєзнавців

(Конотопський край. – 1997. – 5 берез.)I. Публікації

1963
1. Зустріч з Тарасом : бувальщина // Ленінська правда. – 5 берез. – С. 4.

Спогади конотопського старожила Т. С. Лапи про перебування Т. Г. Шев-ченка у Конотопі.

2. Пам’яті Великого Кобзаря // Рад. прапор. – 9 берез. – C. 3.

3. Вінок Кобзареві : (уривок з бувальщини) // Рад. прапор. – 30 берез. – С.  4.

4. Т. Г. Шевченко у боротьбі з релігією // Рад. прапор. – 12 квіт. – С. 4.

5. Вулиця імені Таїрова [Конотоп] // Рад. прапор. – 8 черв. – С. 3.

6. У вінок Кобзареві // Рад. прапор. – 31 серп. – С. 4.

7. На оновленій, щасливій землі : до 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка // Рад. прапор. – 14 верес. – С. 3–4.

8. Де Дніпро і кручі : (до 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) // Рад. прапор. – 16 жовт. – С. 4.

9. Минуле і сучасне однієї вулиці // Рад. прапор. ­– 7 листоп. – С. 4. – (у співавт.).

10. Дорогоцінна спадщина // Рад. прапор. – 10 листоп. – С. 4.

До 125-річчя з дня народження І. П. Котляревського.

11. Всенародний пам’ятник : до 150-річчя з дня народження Т. Г. Шев-ченка // Рад. прапор. – 13 листоп. – С. 4.

Про державний музей Т. Шевченка в Києві, відкритий у 1949 р.
1964
12. Вінок Тарасові : бувальщина // Ленінська правда. – 3 січ. – С. 3.

Проводи Т. Г. Шевченка в останню путь на Конотопщині.

13. Тарасів «Заповіт» // Рад. прапор. – 7 січ. – С. 4.

14. Лісова красуня // Рад. прапор. – 28 січ. – С. 4.

Перебування Т. Г. Шевченка в с. Гути Конотопського району.

15. Володимир Ілліч про Шевченка // Рад. прапор. – 12 лют. – С. 4.

16. Пропагандист української літератури // Рад. прапор. – 23 трав. – С. 4.

Про перекладача Ю. І. Назаренка, уродженця м. Конотоп.

17. Шевченко – художник // Рад. прапор. – 25 трав.

18. Шевченкіана художника // Рад. прапор. – 29 трав. – С. 2.

Творчість художника-земляка В. І. Масика.

19. Народ про Великого Кобзаря // Рад. прапор. – 30 трав. – С. 4.

20. Історія однієї панахиди // Рад. прапор. – 2 черв. – С. 4.

Панахида по Т. Шевченку у 1896 р.

21. Безсметрні пісні Великого Кобзаря // Рад. прапор. – 14 лип. – С. 2–3.

22. Шевченківські місця в Оренбурзі // Рад. прапор. – 25 лип. – С. 3.

23. Герой Дунаю і Шипки // Рад. прапор. – 15 серп. – С. 4.

Про генерала російської армії М. І. Драгомирова, уродженця м. Конотоп.

24. Натхнений творчістю великого Кобзаря : до 100-річчя з дня народження М. М. Коцюбинського // Рад. прапор. – 9 верес. – С. 2.

25. Там, де жив і працював поет : до 150-річчя з дня народження М. Ю. Лермонтова // Рад. прапор. – 26, 29 верес. – С. 4.

26. Народний композитор // Рад. прапор. – 24 жовт. – С. 4.

До 70-річчя з дня народження Я. І. Завгороднього, який багато років живе і працює в Конотопі.

27. В музеї гумориста // Рад. прапор. – 11 листоп. – С. 3.

Музей Остапа Вишні в Києві.

28. Спогади про Остапа Вишню // Рад. прапор. – 15 груд. – С. 3–4.

Автор згадує свої зустрічі з гумористом.


1965
29. Митець створює Ленініану // Рад. прапор. – 24 груд. – С. 2.

Про художника-графіка В. І. Масика.

30. Хто винайшов телевізор? // Рад. прапор. – 25 груд.

Про Б. П. Грабовського, сина поета-земляка Павла Грабовського.


1966

31. Перший видавець «Енеїди» // Рад. прапор. – 15 січ. – С. 2.

М. Й. Парпура, уродженець м. Конотоп.

32. Шанувальник гоголівської сатири // Рад. прапор. – 11 берез. – С. 4.

Т. Г. Шевченко і М. В. Гоголь.

33. Талановитий романіст // Рад. прапор. – 10 верес. – С. 3.

До 70-річчя з дня народження О. О. Соколовського, уродженця м. Конотоп.

34. Літературна біографія Конотопщини // Рад. прапор. – 24, 27, 28, 31 груд. – С. 2.

М. Парпура, Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, П. Й. Прокопович, М. І. Глінка, М. В. Гоголь, Т. Г. Шевченко.

35. Генерал // Україна. – № 6. – С. 11.

Про революціонера-земляка С. І. Радченка.
1967

36. Літературна біографія Конотопщини // Рад. прапор. – 7, 11, 18 січ. ; 4, 21 лют.; 18 берез. ; 1, 5, 12, 15, 26, 29 квіт. ; 6, 13, 17, 30 трав. ; 30 черв. ; 4, 8, 14, 25, 26 лип. ; 22, 23, 25 серп. ; 12, 30 верес. ; 14, 21, 28 жовт. ; 4, 11листоп. – С. 2 (3).

Т. Г. Шевченко, М. О. Некрасов (7.01), Л. М. Толстой (11.01), С. 1. По-номарьов, М. І. Драгомиров, М. М. Ге (18.01), О. М. Лазаревський (4.02), М. Є. Салтиков-Щедрін, П. І. Чайковський (21.02), Ф. К. Богушевич (18.03), І. Ю. Рєпін, І. Я. Франко (1.04), Шолом-Алейхем, М. М. Коцюбинський (5.04), Г. М. Давидовський (12.04), А. Г. Лазарчук, Г. Г. Яременко, О. М. Толстой (26.04), В. Т. Юрезанський, С. А. Ковпак (29.04), Остап Вишня, С. А. Сова-Степняк (6.05), П. О. Волчек-Подольний (13.05), Я. І. Завгородній, В. Я. Бабко (17.05), В. В. Маяковський, П. Г. Тичина (30.05), Є. С. Радченко (30.06), О. О. Соколовський, П. О. Лідов (4.07), О. І. Родімцев (8.07), І. Ю. Ко-валевський (14.07), М. Ю. Глозус (14.07), М. П. Титов, І. С. Савич (25.07), І. О. Самчук, В. С. Литвинов, Д. І. Бакрадзе (26.07), А. А. Олійник, М. І. Наумов (22.08), П.  К. Яременко, М. П. Бажан (23.08), П. Ф. Кочура, Н. С. Рибак (25.08), М. І. Дубов, Ю. П. Полетика (12.09), О. Г. Десняк (30.09), М. Т. Рильський (14.10), П. Ю. Ключина (21.10), Є. Д. Лученко, В. П. Соловйов-Сєдой (28.10), Л. І. Смілянський (4.11), Ю. П. Ступак (11.11).

37. Вартовий поста №1 // Ленінська правда. – 12 лют. – С. 3.

Про О. В. Бельмаса з с. Великий Самбір Конотопського району, особистого охоронця В. І. Леніна.

38. Знання і талант, віддані народу // Рад. прапор. – 21 черв. – С. 3.

Про художника, професора Київського художнього інституту О. І. Сиротенка, уродженця с. Ворожба Білопільського району; жив у Конотопі.

39. Поет-пісняр сонячного краю : до 50-річчя Олекси Ющенка // Рад. прапор. – 2 серп. – С. 3.

40. Конотопська «Третьяковка» // Рад. прапор. – 2 серп. – С. 4.

41. На згадку про дружбу і братерство // Рад. прапор. – 22 верес. – С. 4.

42. Пам’яті видатного поета-земляка // Рад. прапор. – 26 верес. – С. 3.

П. Тичина – уродженець Чернігівщини, до якої належав Конотопський повіт, його зв’язки з Конотопщиною.


1968
43. Людина з шевченківського краю // Рад. прапор. – 5 січ. – С. 3.

Про Т. І. Осадчого (1866-1945), культурно-освітнього діяча, письменника, який залишив помітний слід в літературній біографії Конотопщини.

44. Робітник, воїн, художник // Рад. прапор. – 24 лют. – С. 2.

Про художника-графіка В. І. Масика, який жив у Конотопі.

45. Буревісник про Кобзаря : до 100-річчя з дня народження О. М. Горького // Рад. прапор. – 15 берез. – С. 3.

46. Незабутні образи // Рад. прапор. – 19 берез. – С. 2.

Про героїв роману М. Горького «Мати».

47. Велика дружба // Рад. прапор. – 27 берез. – С. 2.

М. Горький і В. І. Ленін.

48. Андрій Находка з Конотопа // Ленінська правда. – 27 берез. – С. 3.

49. Шевченко на Конотопщині : іст.-краєзн. нарис // Рад. прапор. –14,15, 17, 21, 22, 24, 31 трав.; 4, 5 черв. – С. 3.

50. З глибин віків // Рад. прапор. – 27 лип. – С. 4.

З історії Конотопщини стародавніх часів.

51. Заснування Конотопа і легенди про нього // Рад. прапор. – 31 лип. – С. 3.

52. З історії адміністративного поділу [Конотопщини] // Рад. прапор. – 2 серп. – С. 4.

53. Герби міста [Конотопа] // Рад. прапор. – 3 серп. – С. 4.

54. Перший прозаїк української літератури // Рад. прапор. – 20 серп. – С. 2.

До 125-річчя з дня смерті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.

55. Іван Овдієнко // Рад. прапор. – 12 жовт. – С. 4.

Актор, уродженець м. Конотоп.

56. Коли гартувались серця молодих: з історії комсомолу Конотопа // Рад. прапор. – 26 жовт. – С. 2.

57. Перший видавець «Енеїди» // Рад. прапор. – 15 листоп. – С. 4.

До 205-річчя від дня народження М. Й. Парпури (1763-1828), уродженця м. Конотоп.

1969
58. Автор балади про більшовиків // Рад. прапор. – 7 січ. – С. 3.

Про письменницю Є. Я. Драбкіну та її творчість.

59. Московські «Конотопи» // Рад. прапор. – 11 січ. – С. 4.

Про літературний гурток у Москві.

60. Його праці знав Ленін // Друг читача. – 14 січ.

Про українського економіста, культурно-освітнього діяча і письменника Т. І. Осадчого, який жив і працював на Сумщині.

61. Щедрий талант співомовця // Рад. прапор. – 18 січ. – С. 2.

Про видатного гумориста і лірика С. Руданського.

62. Шумлять сосни над Пахрою : нарис // / Рад. прапор. – 21 лют. – С. 3; 22 лют. – С. 2.

63. Збратані духом і піснею // Рад. прапор. – 11 берез. – С. 2.

Т. Шевченко і М. Лермонтов.

64. На тернистих стежках поета // Рад. прапор. – 25, 29 квіт. – С. 4.

Про Я. Костенецького, уродженця с. Вирівка Конотопського району.

65. Редактор творів Некрасова // Рад. прапор. – 6 трав. – С. 3.

Про С. І. Пономарьова (1828-1913), відомого бібліографа, уродженця м. Конотоп.

66. Історія однієї атестації // Друг читача. – 20 трав.

Про Я. Костенецького, літературного і громадського діяча, уродженця с. Вирівки Конотопського району.

67. Соратники Леніна на Конотопщині : з історії одного фото // Рад. прапор. – 21 черв. – С. 2–3.

З історії фотознімку «К. Є. Ворошилов, М. В. Фрунзе, С. М. Будьонний під Конотопом в 1920р.», вміщеного в журналі «Огонек» № 46 за 1960 рік. Є фото.

68. Ленінські квартири-музеї // Рад. прапор. – 25, 26 лип. – С. 2–3; 29 лип. – С. 2.

69. Народи славлять Ілліча // Рад. прапор. – 12, 19 серп. – С. 2.

Автор зібрав фрагменти спогадів про В. І. Леніна його зарубіжних сучасників.

70. Перший видавець «Енеїди» // Україна. – № 31. – С. 9.

М. Й. Пурпура з Конотопа.

71. «Наталка Полтавка» // Рад. прапор. – 9 верес. – С. 3.

Про перший драматичний твір нової української літератури, створений класиком І. П. Котляревським.

72. В дарунок Леніну // Рад. прапор. – 20 верес. – С. 3.

Про художника В. І. Масика, уродженця м. Конотоп.

73. В архіві Ілліча // Рад. прапор. – 26 верес. – С. 2.

74. Ленін про Кобзаря України // Рад. прапор. – 8 жовт. – С. 2.

75. Пером і багнетом // Рад. прапор. – 17 жовт. – С. 3.

Про воїнів-журналістів Сумщини.

76. Співець рідної Вітчизни // Рад. прапор. – 18 жовт. – С. 3.

Про російського поета І. Ковалевського.

77. Виставка творів нашого земляка // Рад. прапор. – 28 жовт. – С. 4.

Творчість художника В. С. Литвинова, уродженця м. Конотоп.

78. Народний письменник // Рад. прапор. – 11 листоп.

Про О. Вишню.

79. Рєпін на Конотопщині // Рад. прапор. – 12 листоп.

80. Повість про мужність // Рад. прапор. – 28 листоп. – С. 4.

Про документальну повість О. Кезікова «От Ишима до Перекопа» (Рад. письменник, 1969).

81. За ленінським «Великим почином» // Рад. прапор. – 23 груд. – С. 2–3; 24 груд. – С. 2.

До 20-річчя введення в експлуатацію трамвая в Конотопі. Є фото вагоновожатої Є. Г. Левченко, яка провела по місту перший трамвай.

82. Дарунок друзів // Рад. прапор. – 27 груд . – С. 2.

З історії видання загальноросійської політичної газети «Искра».


1970

83. Історія одного подарунка // Рад. прапор. – 11 берез.

84. Це було під Конотопом : слідами одного фотознімка // Ленінська правда. – 1970. – 25 берез. – С. 3.

З історії знімка, зробленого фотокореспондентом газети «Правда» влітку 1921 р. в районі Конотопа під час бойових операцій по ліквідації махновських банд. На фото: К. Є. Ворошилов, М. В. Фрунзе, С. М. Будьонний.

85. Сторінки Ленініани // Рад. прапор. – 1970. – 3 квіт.

86. Рєпін на Сумщині // Червон. промінь. – 7 трав. – С. 4.

Перебування художника в с. Качанівка Охтирського району і м. Конотоп під час роботи над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

87. Марко Вовчок в нашому краї // Рад. прапор. – 25 лип.

88. Лев Толстой і наш край // Рад. прапор. – 14 серп.

89. Марко Вовчок на Сумщині // Ленінська правда. – 4 жовт.

90. Зв’язки Л. Толстого з сумчанами // Ленінська правда. – 25 жовт.
1971
91. Диригент і композитор // Рад. прапор. – 16 січ.

Про композитора Г. Давидовського, уродженця с. Мельня Конотопського району.

92. З любов’ю до Вітчизни // Рад. прапор. – 25 берез.

Художник М. І. Ігнатенко.

93. Горький і наш край // Рад. прапор. – 26 берез.

94. Квітнева демонстрація 1917 року в Конотопі // Рад. прапор. – 23 квіт.

95. Співець Вітчизни // Рад. прапор. – 14 серп.

До 50-річчя з дня смерті О. Блока.

96. Некрасов і наш край // Рад. прапор. – 24 верес.

97. Зв’язки поета з нашим краєм : до 150-річчя з дня народження М. О. Некрасова // Ленінська правда. – 8 груд. – С. 4.

98. Пам’ятники В. І. Леніну в нашому краї [Конотопщині] // Рад. пра-пор. – 15 груд.

99. Скарб душі й думки // Україна. – № 50. – С. 22.

Про відомого бібліографа С. І. Пономарьова, уродженця м. Конотоп.

1972


100. Євген Гребінка // Рад. прапор. – 2 лют. – С. 4.

До 160-річчя від дня народження письменника.

101. Герої нашого краю // Рад. прапор. – 4 лют. – С. 4.

102. Твори Григорія Сковороди // Рад. прапор. – 8 лют. – С. 4.

103. Видатний перекладач // Рад. прапор. – 31 берез. – С. 3.

Перекладацька діяльність поета-земляка П. А. Грабовського.

104. Слово Леніна про наш край // Рад. прапор. – 22 квіт . – С. 2–3.

105. Подвиг журналіста // Рад. прапор. – 5 трав. – С. 2.

Про П.О. Лідова, секретаря Конотопської окружної газети «Селянські вісті» у 1926-1927 рр.

106. Петро Заломов // Рад. прапор. – 13 трав. – С. 2–3.

Прототип головного героя роману М. Горького «Мати» П. Власов.

107. Закоханий у рідну землю // Рад. прапор. – 16 трав. – С. 3.

До 60-річчя від дня народження художника-пейзажиста В. С. Литвинова (1912-1968), уродженця м. Конотоп.

108. Піонер тепловозобудування // Рад. прапор. – 20 трав. – С. 3.

О. Н. Шелест, пов’язаний з Конотопом.

109. Наші земляки-соратники Ілліча // Рад. прапор. – 26 трав. – С. 3.

110. Перші книги // Червоний промінь. – 27 трав. – С. 4.

Розповідь про давні книги з колекції бібліотеки Московського державного університету ім. М. Ломоносова, серед яких – перше видання «Енеїди» І. Котляревського – першої книги українською мовою, виданої коштом конотопчанина М. Парпури в 1798 р. в Петербурзі.

111. Літо красне наступає! // Рад. прапор. – 13 черв. – С. 4.

112. Пам’ять про нього не згасне // Рад. прапор. – 17 черв. – С. 2.

Про комуніста-ленінця з Болгарії Г. Димитрова, його зв’язок з Конотопщиною.

113. Навіки здружені // Рад. прапор. – 27 черв. – С. 3.

Дружні зв’язки Сумщини з Врачанським округом Народної Республіки Болгарії.

114. Заслужений діяч науки // Рад. прапор. – 30 черв. – С. 2.

Про вченого-юриста з Конотопа С. М. Братуся.

115. Радянський біохімік // Рад. прапор. – 15 лип. – С. 3.

А. М. Утевський, уродженець м. Конотоп.

116. Степан Пономарьов // Рад. прапор. – 1972. – 19 лип. – С. 4.

Відомий вчений-бібліограф, уродженець м. Конотоп.

117. Курська битва // Рад. прапор. – 25 лип. – С. 2.

Про книгу «Третье лето» Б. П. Черемисина.

118. Всім потрібна книга // Рад. прапор. – 23 серп. – С. 3.

Одним з авторів книги «Основи радянського законодавства» є уродженець Конотопа, заслужений діяч науки, професор С. М. Братусь.

119. Славний пасічник // Рад. прапор. – 29 серп. – С. 3.

Про славетного бджоляра-винахідника П. І. Прокоповича, уродженця с. Митченки Конотопського повіту (нині Чернігів. обл.).

120. Таємниця льодовика // Рад. прапор. – 2 верес. – С. 3.

Презентація книги «Таємниця Марухського льодовика».

121. Осінь : [нарис] // Рад. прапор. – 16 верес. – С. 4.

122. Вінок слави видатному поету // Рад. прапор. – 2 груд. – С. 4.

До 250-річчя від дня народження Г. С. Сковороди, його зв’язки з Сумщиною.


1973
123. Декабристи // Рад. прапор. – 9 січ. – С. 4.

Про трилогію П. Кочури з Кролевця.

124. Перебування Корольова в Конотопі // Рад. прапор. – 12 січ. – С. 3.

Є фото конструктора С. П. Корольова під час його перебування в Конотопі в 1925р.

125. Співець Вітчизни // Рад. прапор. –17 січ. – С. 3.

В. М. Сосюра, його творчі зв’язки з Сумщиною.

126. Пісняр рідного краю // Рад. прапор. – 20 січ. – С. 3.

Поет А. А. Олійник, який вчителював в 1924 р. у Конотопі.

127. Доля більшовика // Рад. прапор. – 27 січ. – С. 2.

Письменниця Л. Стешова написала документально-художню «Повість про Петра Заломова», який став прототипом робітника Павла Власова в творі М. Горького «Мати».

128. Письменники про наш край // Рад. прапор. – 21 лют. – С. 4.

129. Педагог, філолог // Рад. прапор. – 28 лют. – С. 3.

П. К. Яременко, доктор філологічних наук, уродженець с. Попівка Конотопського району.

130. Бойовий побратим Заломова // Прапор. – № 3. – С. 98–99.

Робітник-революціонер Степан Погнирибко з Конотопа є прообразом Андрія Находки, героя роману М. Горького «Мати».

131. Послідовниця Філатова // Рад. прапор. – 3 берез. – С. 3.

Професор-офтальмолог Н. О. Пучковська з с. Митченки на Конотопщині.

132. Нижній Новгород в житті Кобзаря // Рад. прапор. – 10 берез. – С. 4.

133. За планом В. І. Леніна : до 75-річчя I з’їзду РСДРП // Рад. прапор. – 13 берез. – С. 3.

Діяльність соратника В. І. Леніна С. І. Радченка, уродженця Конотопа.

134. Здійснилась батьківська мрія // Рад. прапор. – 20 берез. – С. 3.

Про вченого-лікаря Л. С. Алєєва з Конотопа.

135. Вивчаючи рідний край // Рад. прапор. – 28 берез. – С. 3.

Краєзнавча робота в школах Конотопа.

136. Видатний педагог і письменник // Рад. прапор. – 31 берез. – С. 3.

А. С. Макаренко, уродженець м. Білопілля.

137. Поет-пісняр // Рад. прапор. – 4 квіт – С. 3.

С. Я. Алимов, уродженець с. Боромля Тростянецького району.

138. Борець за велику справу // Рад. прапор. – 14 квіт. – С. 3.

До 105-річчя з дня народження революціонера Ю. Д. Мельникова, уродженця с. Красне Конотопського повіту, тепер Чернігів. обл.

139. З Леніним у серці // Рад. прапор. – 21 квіт. – С. 2.

Презентація збірки творів про В. І. Леніна «Голосует сердце».

140. Його покликання – фармація // Рад. прапор. – 1 трав. – С. 4.

Про науковця, фармацевта П. П. Супруна, уродженця с. Попівка Конотопського району.

141. Ленінська «Правда» на Конотопщині // Рад. прапор. – 1973. – 5 трав. – С. 2.

142. Вічно живий // Рад. прапор. – 15 трав. – С. 3.

Про книгу О. Кнюха «Ленін у творчості зарубіжних художників».

143. Художники-земляки // Рад. прапор. – 2 черв. – С. 4.

144. Виставка мініатюрної графіки // Рад. прапор. – 23 черв. – С. 4.

Роботи художника-земляка В. І. Масика в Києві.

145. Роман про поета-земляка // Рад. прапор. – 7 лип. – С. 2.

Про книгу М. Строковського «Жизнь во втором чтении», яка розповідає про поета-революціонера П. А. Грабовського.

146. Співець рідної Вітчизни // Рад. прапор. – 14 лип. – С. 4.

Творчий шлях відомого українського письменника В. Козаченка.

147. Маяковський і наш край // Рад. прапор. – 18 лип. – С. 3.

148. Сторінки літопису ленінської «Искры» // Рад. прапор. – 20, 21 лип. – С. 2 – 3; 24 лип. – С. 2.

Зв’язки земляків з редакцією «Искры».

149. Бойовий побратим Заломова // Прапор. – № 3. – С. 98 – 99.

Про робітника-революціонера С. Погнирибка з Конотопа, який став прообразом А. Находки з ро­ману М. Горького «Мати».

150. В боротьбі за владу Рад // Рад. прапор. – 31 лип. – С. 2.

З історії Конотопської партійної організації.

151. Вихованець московських пролетарів : до 60-річчя з дня народження О. Філатова // Рад. прапор. – 1 верес. – С. 4.

Відомий російський поет, його зв’язок з Конотопщиною.

152. Співець рідного краю // Рад. прапор. – 6 листоп. – С. 4.

До 150-річчя поета Я. І. Щоголіва, уродженця м. Охтирка.

153. Зустрічі з Іллічем // Рад. прапор. – 7 листоп. – С. 4.

Про чекіста, охоронця В. І. Леніна О. Бельмаса, уродженця м. Конотоп.

154. Народ славить Леніна – вождя великого Жовтня // Рад. прапор. – 11 листоп. – С. 4.

Образ Леніна в фольклорі, в т. ч. і Сумщини.

155. Листи Миколи Островського нашій землячці // Рад. прапор. – 4 груд. – С. 3.

До М. Мурай, піонерки Попівської СШ (1935 р.) Конотопського району.

156. Щедрий ужинок поета // Рад. прапор. – 8 груд. – С. 4.

Творчість П. М. Воронька, уродженця с. Чернеччина Охтирського району.

157. Комісар ленінського полку // Рад. прапор. – 11 груд. – С. 4.

Повість І. П. Дудка «Онук комунара» розповідає про матроса-балтійця з Чернігівщини О. Гарнієра.

158. Марко Вовчок і її конотопські друзі // Рад. прапор. – 22 груд. – С. 4.


1974
159. Поет і лікар : до 140-річчя від дня народження С. В. Руданського // Рад. прапор. – 5 січ. – С. 4.

160. З Леніним у серці // Рад. прапор. – 19 січ. – С. 3.

161. Аркадій Гайдар і наш край // Рад. прапор. – 22 січ. – С. 2.

162. Гайдар на Сумщині : до 70-річчя з дня народження // Червоний промінь. – 22 січ. – С. 3.

163. Народний поет України // Рад. прапор. – 2 лют. – С. 3.

Зв’язки П. Тичини з Конотопщиною.

164. Письменник, партійний і громадський діяч // Рад. прапор. – 6 лют. – С. 4.

І. Ю. Кулик (1897 –1941).

165. Полум’яний більшовик, поет // Рад. прапор. – 13 лют. – С. 3.

С. О. Сова-Степняк, уродженець м. Конотоп.

166. Співець робітничого класу : до 70-річчя з дня народження Л. І. Смі-лянського // Рад. прапор. – 27 лют. – С. 4.

Уродженець м. Конотоп.

167. К. Д. Ушинський і наш край // Рад. прапор. – 2 берез. – С. 4.

168. Поетова молодість // Рад. прапор. – 9 берез. – С. 4.

Про однойменну книгу Л. Смілянського, присвячену Т. Шевченку.

169. Історія однієї атестації : до 160-річчя з дня народження М. Ю. Лер-монтова // Рад. прапор. – 15 жовт. – С. 4.

Зв’язки уродженця с. Вирівки Конотопського району Я. Костенецького з поетом.

170. Людина крицевого гарту // Червоний промінь. – 22 жовт. – С. 4.

До 100-річчя з дня народження революціонера - земляка І. І. Радченка (1874–1942).

171. Досвідчений господарник і вчений // Рад. прапор. – 23 жовт. – С 3.

До 100-річчя з дня народження І. І. Радченка.
172. Братала їх дума і доля // Рад. прапор. – 9 листоп. – С. 4.

Т. Шевченко і М. Лермонтов.

173. Зустрічі з Остапом Вишнею // Рад. прапор. – 16 листоп. – С. 4.

Спогади про свої зустрічі з гумористом.

174. Подвиг в ім’я рідного слова // Рад. прапор. – 26 листоп. – С. 4.

Про В. І. Даля і його «Толковый словарь живого великорусского языка», допомогу В. М. Лазаревського (уродженця с. Гирівки, тепер с. Шевченкове Конотопського району) у підготовці і обробці матеріалів для словника.

175. Герої Арктики в Конотопі // Рад. прапор. – 27 листоп. – С. 2.

Зустріч з папанінцями влітку 1938 р.

176. А починалося так … : до 25-річчя Конотопського трамваю // Рад. прапор. – 21 груд. – С. 3.

Спогади І. Рябенка як колишнього голови міськвиконкому.


1975
177. Лауреат Державної премії // Рад. прапор. – 5 лют. – С. 3.

Вчений-медик К. М. Сиваш, уродженець м. Конотоп.

178. Народжений бурею // Рад. прапор. – 12 лют. – С. 4.

Презентація збірки спогадів про М. Островського (М: Молодая гвардія).

179. Максим Рильський : (до 80-річчя з дня народження) // Рад. прапор. – 19 берез. – С. 4.

Зв’язки письменника з Конотопом та його людьми.

180. Гордість радянської літератури : назустріч 70-річчю М. Шолохова // Рад. прапор. – 22 берез. – С. 4.

Презентація другого видання книги «Слово о Шолохове» (М. : Правда).

181. Завжди живий : образ В. І. Леніна в творчості митців Конотопщини // Рад. прапор. – 22 квіт – С. 4.

182. Пам’яті видатного вченого // Рад. прапор. – 18 черв. – С. 3.

Наша землячка, академік Академії медичних наук СРСР, заслужений діяч науки УРСР Н. О. Пучковська є директором науково-дослідного інституту ім. В. Філатова в Одесі.

183. Чарівник крилатого царства : (до 200-річчя з дня народження П. І. Прокоповича) // Рад. прапор. – 9 лип. – С. 4.

Славетний бджоляр-винахідник народився в с. Митченки колишнього Конотопського повіту, тепер на Чернігівщині.

184. З когорти Корчагіних // Рад. прапор. – 18 лип. – С. 4.

До 70-річчя від дня народження письменника П. Ф. Кочури, уродженця м.  Кролевець.

185. Охоронець партійних таємниць // Рад. прапор. – 4 листоп. – С. 3.

Презентація книги А. Б. Мельникова про земляка-революціонера С. І. Радченка «Хранитель партійних тайн».

186. Декабристи і наш край // Рад. прапор. – 5 груд. – С. 4.


1976
187. Нове дослідження про Кобзаря // Рад. прапор. – 16 квіт. – С. 3.

Презентація збірника «Т. Г. Шевченко. Документи та матеріали до біографії (1814-1861)».

188. «Апасіоната» // Рад. прапор. – 26 черв. – С. 4.

Презентація книги В. Лясківського, в якій згадується Конотоп у 1941 р.

189. Майстер історичного роману : до 80-річчя від дня народження О. Соколовського // Рад. прапор. – 24 верес. – С. 3.

190. На зорі нового віку // Рад. прапор. – 12 жовт. – С. 2.

Про повість О. Савчука «Гостре письмо».

191. Надиханий ленінським словом // Рад. прапор. – 10 листоп. – С. 2.

Життєвий і творчий шлях письменника Л. І. Смілянського (1904-1966), уродженця м. Конотоп.

192. Лицар народної мови : (до 175-річчя з дня народження В. І. Даля) // Рад. прапор. – 23 листоп. – С. 3.

Зв’язки з В. Далем В. М. Лазаревського (1817-1890), уродженця с. Гирівки (тепер с. Шевченкове) Конотопського району.

193. Правдист Петро Лідов : до 70-річчя з дня народження // Рад. пра-пор. – 15 груд. – С. 3.

Журналіст, військовий кореспондент газети «Правда», в 1926-1927 рр. працював секретарем конотопської окружної газети «Селянські вісті».

194. Невгасиме полум’я «Іскри» : до 70-річчя з дня виходу номера // Рад. прапор. – 24 груд. – С. 2–3.


1977
195. Мелодії революції : до 163-ї річниці з дня народження Т. Г. Шев-ченка // Рад. прапор. – 10 берез. – С. 3.

196. Пломінь ленінського слова // Рад. прапор. – 22 берез. – С. 2–3.

Революційний рух на Конотопщині.

197. Ленінський поїзд в Конотопі [1919 р.] // Рад. прапор. – 7 черв. – С. 2.

198. Легендарна чекістка // Рад. прапор. – 30 лип. – С. 2.

Про повість С. Качикова «Марія Фортус».

199. Енциклопедія про великого Кобзаря // Рад. прапор. – 20 верес. – С. 4.

Про вихід у світ двотомного «Шевченківського словника», в якому міститься також інформація про перебування Т. Г. Шевченка на Конотопщині, його зв’язок з нашими земляками.

200. Їм вдячні нащадки // Рад. прапор. – 15 жовт. – С. 2.

Про конотопців – активних учасників Великої Жовтневої революції.

201. С. О. Сова-Степняк // Рад. прапор. – 19 жовт. – С. 2.

Про учасника трьох революцій (1886-1936), уродженця м. Конотоп.

202. М. Л. Галат // Рад. прапор. – 21 жовт. – С. 2.

Революціонер (1883-1918), уродженець м. Бахмач Конотопського повіту (тепер Чернігів. обл.).

203. П. А. Тесля-Тесленко // Рад. прапор. – 1977. – 22 жовт. – С. 2.

Про революціонера (1886-1975) з Конотопа.


1978
204. Герой Дунаю і Шипки // Рад. прапор. ­– 3 берез. – С. 3.

Про генерала М. І. Драгомирова (1830-1905), уродженця м. Конотоп.

205. Тарасів «Заповіт» : до 164-ої річниці з дня народження Т. Г. Шев-ченка // Рад. прапор. – 8 берез. – С. 4.

206. Зустрічі з буревісником : до 110-річчя з дня народження О. М. Горь-кого // Рад. прапор. – 28 берез. – С. 3.

Зв’язки М. Горького з Сумщиною.

207. Ленінським шляхом // Рад. прапор. – 28 черв. – С. 2.

Боротьба більшовиків Конотопщини в 1918 р.

208. Його зв’язки з Україною : до 85-річчя з дня народження В. Маяковського // Рад. прапор. – 19лип. – С. 3.

Є зв’язки з Конотопом.

209. Чернишевський і Україна // Рад. прапор. – 22 лип. – С. 3.

210. Літератор, бібліограф, академік : (до 150-річчя з дня народження С. І. Пономарьова) // Рад. прапор. – 2 серп. – С. 3.

211. Його зв’язки з конотопцями // Рад. прапор. – 9 верес. – С. 3.

Л. Толстой і Конотопщина.

212. Зігріто любов’ю // Червоний промінь. – 10 жовт. – С. 3.

Про С. І. Пономарьова (1828–1913рр.), відомого бібліографа, літературознавця, уродженця м. Конотоп.

213. Видатний прозаїк і драматург України : до 200-річчя з дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка // Рад. прапор. – 29 листоп. – С. 3.

214. На братерській дорозі : до 325-річчя возз’єднання України з Росією // Рад. прапор. – 9 груд. – С. 2–3.

215. Навіки збратані : назустріч 325-річчю возз’єднання України з Росією // Рад. прапор. – 13 груд. – С. 2.


1979
216. Через три революції // Червон. промінь. – 4 січ. – C. 3.

Про більшовика, учасника Конотопської соціал-демократичної організації П. А. Теслю, який зустрічався з В. І. Леніним.

217. Реліквії розповідають : до 325-річчя возз’єднання України з Росією // Рад. прапор. – 6 січ. – С. 2.

Про дружбу Росії і України в матеріалах Московського Державного історичного музею.

218. Чуття єдиної родини // Рад. прапор. – 12 січ. – С. 3.

Братерські зв’язки України з Росією.

219. Перший редактор творів В. І. Леніна : до 90-річчя з дня народження І. П. Товстухи // Рад. прапор. – 23 лют. – С. 2.

220. Слово про письменника-земляка : до 75-річчя з дня народження Л. І. Смілянського // Рад. прапор. – 27 лют. – С. 3.

221. Вічний наш сучасник : до 165-ої річниці з дня народження Т. Г. Шевченка // Рад. прапор. – 8 берез. – С. 3.

222. Прозаїк, драматург, журналіст : до 75-річчя з дня народження Л. І. Смілянського // Червоний промінь. – 13 берез. – С. 4.

Один з перших зачинателів радянської художньої прози, уродженець м. Конотоп.

223. Борець за щастя Вітчизни : до 70-річчя з дня народження О. Десняка // Рад. прапор. – 17 берез. – С. 2.

Письменник О. Г. Десняк (справжнє прізвище Руденко) (1909–1942), уродженець с. Бондарівка Сосницького району (колишнього Конотопського округу) тепер Чернігівської області.

1980
224. Соратники Ілліча // Рад. прапор. – 9 квіт . – С. 2.

Огляд книг і публікацій про братів Радченків, уродженців м. Конотоп.
1981
225. Кобзареве слово на панцернику «Потемкин» // Рад. прапор. – 10 берез. – С. 2.

Документи Державного музею революції СРСР свідчать, що на військовому кораблі поширювалися твори Т. Г. Шевченка.


1984

226. Живий у пам’яті людей : до 80-річчя з дня народження Л. І. Смі-лянського // Ленінська правда. – 1984. – 25 лют. – С. 4.

227. Методом народної будови : до 35-річчя Конотопського трамвая // Рад прапор. – 22 груд. – С. 3.

Початок трамвайного руху ­ 25 грудня 1949 року.


1986
228. У вінок пам’яті Кобзаря : до 125-річчя з дня смерті Кобзаря // Рад. прапор. – 8 берез. – С. 4.

229. Слово про легендарного полководця // Рад. прапор. – 30 трав. – С. 2.

У Політвидаві України вийшла книга В. М. Волковинського «М. В. Фрун-зе на Україні».

1988
230. Поруч з Іллічем // Ленінська правда. – 22 квіт. – С. 3.

Про особистого охоронця В. І. Леніна у 1922–1924 роках О. В. Бельмаса, уродженця с. Великий Самбір Конотопського району.

231. Шумлять сосни над Пахрою // Рад. прапор. – 22 квіт. – С. 2.

Спогади О. В. Бельмаса, особистого охоронця В. І. Леніна в 1922–1924 рр., уродженця с. Великий Самбір Конотопського району.

232. Видатний майстер української прози // Рад. прапор. – 23 квіт. – С. 3.

Зв’язки М. Коцюбинського з Конотопщиною.

233. Він наближав революцію // Червон. промінь. – 4 трав. – С. 2.

До 120-річчя з дня народження Ю. Д. Мельникова, одного з організаторів перших марксистських гуртків, уродженця с. Красне Конотопського повіту, тепер Чернігівської області.

234. Редактор творів Некрасова // Ленінська правда. – 1988. – 20 верес. – С. 3.

Про відомого бібліографа С. І. Пономарьова, уродженця м. Конотоп.

235. Перший видавець «Енеїди» // Рад. прапор. – 1988. – 6 жовт.

Про М. Парпуру.

236. Зв’язки Л. Толстого з конотопчанами // Рад. прапор. – 22 листоп. – С. 3.

1989
237. Гутянські легенди // Рад. прапор. – 18 лют. – С. 3.

Відвідання Т. Шевченком у 1859 р. с. Гути Конотопського району.

238. Зустріч з Кобзарем // Рад. прапор. – 25 лют. – С. 5.

Бувальщина, записана зі слів конотопчанина Т. С. Лапи, який зустрічався з Т. Шевченком.

239. В. І. Ленін про великого співця // Рад. прапор. – 7 берез. – С. 3–4.

Поцінування В. І. Леніним творчості Т. Г. Шевченка.

240. Шанують конотопці земляка // Друг читача. – 7 груд.

Про С. І. Пономарьова, відомого вченого-бібліографа.

1998
241. Талант, відданий людям // Сільські горизонти (Конотоп). – 1998. – 28 січ. – С. 4.

С. І. Пономарьов (1828–1913), вчений, бібліограф, літературознавець, член-кореспондент Петербурзької академії наук, уродженець м. Конотоп.


II. Про І. П. Рябенка
Конотопщина : час, події, долі. Наук.-попул. вид. / Ш. М. Акічев, А. І. Сахно, Г. І. Стеценко. – К. : Фолігрант, 2005. – 232 с.: іл.

С. 130 ­– згадується І. П. Рябенко, голова Конотопського міськвиконкому, популяризатор краєзнавства в районі і області; склав змістовну «Літературну біографію Конотопщини».Кокошко, М. Спогади про краєзнавця // Конотопський край. – 1997. – 16 лип. – С. 2.

Акічев, Ш. Пристрасний шевченкознавець // Конотопський край. – 1997. – 5 берез. – С. 2.

Кривко, Я. Пристрасний шевченкознавець : до 60-річчя з дня народження І. П. Рябенка // Рад. прапор. – 1965. – 12 лют. – С. 2.

Допоміжні покажчики

Іменний покажчик
Алєєв Л. С. – 134

Алимов С. Я. – 137

Бабко В. Я. – 36

Бажан М. П. – 36

Бакрадзе Д. І. – 36

Бельмас О. В. – 37, 153, 230, 231

Блок О. – 95

Богушевич Ф. К. – 36

Братусь С. М. – 114, 118

Будьонний С. М. – 67, 84

Вишня О. – 27, 28, 36, 78, 173

Власов П. – 106, 127

Вовчок М. – 87, 89, 158

Волковинський В. М. – 229

Волчек-Подольний П. О. – 36

Воронько П. – 156

Ворошилов К. Є. – 67, 84

Гайдар А. – 161, 162

Галат М. Л. – 202

Гарнієр О. – 157

Ге М. М. – 36

Глінка М. І. – 34

Глозус М. Ю. – 36

Гоголь М. В. – 32, 34

Горький О. М. – 45–47, 93, 106, 130, 149, 206

Грабовський Б. П. – 30

Грабовський П. А. – 103, 145

Гребінка Є. – 100

Давидовський Г. – 36, 91

Даль В. І. – 174, 192

Десняк О. Г. (Руденко) – 36, 223

Димитров Г. – 112

Драбкіна Є. Я. – 58

Драгомиров М. І. – 23, 36, 204

Дубов М. І. – 36

Дудко І. П. – 157

Завгородній Я. І. – 26, 36

Заломов П. – 106, 127, 130, 149

Ігнатенко М. І. – 92

Качиков С. – 198

Квітка-Основ’яненко Г. Ф. – 34, 54, 213

Кезіков О. – 80

Ключина П. Ю. – 36

Кнюх О. – 142

Ковалевський І. Ю. – 36, 76

Ковпак С. А. – 36

Козаченко В. – 146

Корольов С. П. – 124

Костенецький Я. – 64, 66, 169

Котляревський І. П. – 10, 71, 110

Коцюбинський М. М. – 24, 36, 232

Кочура П. – 36, 123, 184

Кулик І. Ю. – 164

Лазаревський В. М. – 174, 192

Лазаревський О. М. – 36

Лазарчук А. Г. – 36

Лапа Т. С. – 1, 238

Левченко Є. Г. – 81

Ленін В. І. – 15, 37, 47, 60, 67–69, 72–74, 85, 98, 104, 109, 133, 139, 142, 153, 154, 160, 181, 187, 216, 219, 230, 239

Лермонтов М. Ю. – 25, 63, 169, 172

Литвинов В. С. – 36, 77, 107

Лідов П. – 36, 193

Лученко Є. Д. – 36

Лясківський В. – 188

Макаренко А. С. – 136

Масик В. І. – 18, 29, 44, 72, 144

Маяковський В. – 36, 147, 208

Мельников А. Б. – 185

Мельников Ю. Д. – 138, 233

Мурай М. – 155

Назаренко Ю. І. – 16

Наумов М. І. – 36

Находка А. – 48, 130, 149

Некрасов М. О. – 36, 96, 97, 234

Овдієнко І. – 55

Олійник А. А. – 36, 126

Осадчий Т. І. – 43, 60

Островський М. – 155, 178

Парпура М. Й. – 31, 34, 57, 70, 110, 235

Погнирибко С. – 130, 149

Полетика Ю. П. – 36

Пономарьов С. І. – 36, 65, 99, 116, 210, 212, 234, 240, 241

Прокопович П. І. – 34, 119, 183

Пучковська Н. О. – 131, 182

Радченки, брати – 224

Радченко Є. С. – 36

Радченко І. І. – 170, 171

Радченко С. І. – 35, 133, 185

Рєпін І. Ю. – 36, 79, 86

Рибак Н. С. – 36

Рильський М. Т. – 36

Родімцев О. І. – 36

Руданський С. – 61, 159

Савич І. С. – 36

Савчук О. – 190

Салтиков-Щедрін М. Є. – 36

Самчук І. О. – 36

Сиваш К. М. – 177

Сиротенко О. І. – 38

Сковорода Г. – 102. 122

Смілянський Л. І. – 166, 168, 191, 220, 222, 226

Сова-Степняк С. О. – 36, 165, 201

Соколовський О. О. – 33, 36, 189

Соловйов-Сєдой В. П. – 36

Сосюра В. М. – 125

Стешов Л. – 127

Строковський М. – 145

Супрун П. П. – 140

Таїров О. Я. – 5

Тесля П. А. – 216

Тесля-Тесленко П. А. – 203

Титов М. П. – 36

Тичина П. – 36, 42, 163

Товстуха І. П. – 219

Толстой Л. М. – 36, 88, 90, 211, 236

Толстой О. М. – 36

Утевський А. М. – 115

Ушинський К. Д. – 167

Філатов О. – 151

Франко І. Я. - 36

Фрунзе М. В. – 67, 84, 229

Чайковський П. І. – 36

Черемисин Б. П. – 117

Чернишевський – 209

Шевченко Т. Г. – 1–4, 6–8, 11–15, 17–22, 24, 32, 34, 36, 49, 63, 74, 132, 168, 172, 195, 199, 205, 221, 225, 228, 237–239

Шелест О. Н. – 108

Шолом-Алейхем – 36

Шолохов М. – 180

Щоголів Я. І. – 152

Юрезанський В. Т. – 36

Ющенко О. – 39

Яременко Г. Г. – 36

Яременко П. К. – 36, 129
Географічний покажчик
Арктика – 175

м. Бахмач, Конотоп. повіт, тепер Чернігів. обл. – 202

м. Білопілля – 136

Болгарія – 112, 113

с. Бондарівка, Сосницький р–н (колишній Конотоп. округ), тепер Чернігів. обл. – 223

с. Боромля, Тростянец. р–н – 137

с. Великий Самбір, Конотоп. р–н – 37, 230, 231

с. Вирівка, Конотоп. р–н – 64, 66, 169

с. Ворожба, Білопіл. р–н – 38

с. Гирівка (тепер с. Шевченкове), Конотоп. р–н – 174, 192

с. Гути, Конотоп. р–н – 237

с. Качанівка, Охтир. р–н – 86

Київ – 11, 27, 144

м. Конотоп – 5, 14, 16, 23, 26, 31, 33, 38, 40, 44, 48, 51, 53, 55–57, 65, 67,70, 72, 77, 81, 84, 86, 94, 99, 105, 107, 108, 114–116, 118, 124, 126, 130, 133–135, 149, 150, 153, 158, 165, 166, 175–177, 179, 188, 191, 200, 203, 204, 208, 212, 216, 222, 224, 227, 234, 241

Конотопщина – 12, 34, 36, 42, 43, 49, 50, 52, 67, 79, 98, 112, 141, 151, 163, 181, 196, 199, 207, 211, 232

с. Красне, Конотоп. повіт, тепер Чернігів. обл. – 138, 233

м. Кролевець – 14, 123, 184

с. Мельня, Конотоп. р–н – 91

с. Митченки, Конотоп. р–н (нині Чернігів. обл.) – 119, 131, 183

Москва (Росія) – 59, 110, 217

Нижній Новгород (Росія) – 132

Одеса – 182

Оренбург (Росія) – 22

Охтирка – 152

Петербург (Росія) – 110

с. Попівка, Конотоп. р–н – 129, 140, 155

Росія – 214, 215, 217, 218

Сумщина – 60, 75, 86, 89, 113, 122, 125, 154, 162, 206

Україна – 209, 214, 217, 218

с. Чернеччина, Охтир. р–н – 156

Чернігівщина – 42, 157
Зміст
Передмова……………………………………………………………………2

Я. Кривко. Пристрасний шевченкознавець………………………………..3

Ш. Акічев. Пристрасний шевченкознавець………………………………..4

I. Публікації………………………………………………………………….6

II. Про І. Рябенка…………………………………………………………….20

Допоміжні покажчик……………………………………………………….21

Іменний………………………………………………………………..21

Географічний…………………………………………………………26


У серії «Краєзнавці Сумщини», започаткованій Сумською обласною універсальною науковою бібліотекою у 1995 році, вийшли друком біобібліографічні покажчики:

«Геннадій Петров: до 60-річчя від дня народження» (1996, 56 с.),

«Віктор Терлецький : до 60-річчя від дня народження» (1996, 40 с.),

«Павло Сапухін : до 105-річчя від дня народження» (1998, 52 с.),

«Лада Сапухіна» (1998, 20 с),

«Григорій Діброва : до 50-річчя від дня народження» (2001, 94 с.),

«Борис Ткаченко : до 65-річчя від дня народження» (2002, 28 с.),

«Яким Кривко : до 100-річчя від дня народження» (2003, 32 с.),

«Сергій Побожій» (2004, 92 с.),

«Володимир Голубченко : до 70-річчя від дня народжен-ня» (2007, 58 с.),

«Петро Кисиленко : до 95-річчя від дня народження» (2008, 54 с.),

«Володимир Дудченко» (2009, 48 с.),

«Віктор Звагельський : до 55-річчя від дня народження» (2010, 126 с.),

«Юрій Ступак : до 100-річчя від дня народження» (2011, 36 с.),

«Геннадій Петров : до 75-річчя від дня народження. – 2-ге вид.» (2011, 74 с.),

«Віктор Терлецький : до 75-річчя від дня народження. – 2-ге вид.» (2011, 70 с.),

«Іван Абрамов» (2012, 30 с.).

В цій серії планується видання біобібліографічних покажчиків, присвячених дослідникам нашого краю:

Микола Андрєєв

Ігор ЛисийІван Рябінін
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconДо 75-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик
Олександер Шугай : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. М. Малиш....
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconБіобібліографічний покажчик Прилуки 2012 ббк 91. 9: 85. 16
Шевченко Станіслав Олексійович: Біобібліографічний покажч./ Прилуцька мцб ім. Л. Забашти; укл.: Шовкун В. М., ред. Трошина Л.І.,...
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconЛада Сапухіна До 80-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик Суми 2016 Лада Сапухіна
Лада Сапухіна : до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна,...
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconБібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012

Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconЄвген Васильченко
Васильченко : до 85-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconДо 75-річчя від дня народження та
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconНауково-технічна бібліотека Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету Володимир Петрович харченко біобібліографічний покажчик Київ 2012

Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconУправління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
Юрій Ступак : до 100-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник...
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconАнатолій Луговський
Анатолій Луговський : до 60-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К....
Іван Рябенко Біобібліографічний покажчик Суми – 2012 Передмова Біобібліографічний покажчик «Іван Рябенко» iconБагатогранний талант
Багатогранний талант : до 80-річчя від дня народження І. П. Корнющенка : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка