Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 рСторінка1/26
Дата конвертації07.10.2017
Розмір4,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»

КИЇВ

2017 р.

УДК 621.39

ББК 32.88

с 92


До збірника увійшли матеріали наукових робіт майбутніх фахівців в галузі інформаційної діяльності та сучасних інформаційних технологій. Представлені роботи студентів, магістрів та аспірантів наочно демонструють широкий спектр наукових інтересів сучасної студентської молоді.

Роботи друкуються в авторській редакції, мовою оригіналу. Автори беруть на себе всю відповідальність за зміст поданих матеріалів.

Претензії до організаторів не приймаються. При передруку матеріалів посилання обов'язкове.

Відповідає Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.


Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору: Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. - 201 с.
Для науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, студентів, керівників та спеціалістів з інформаційної та аналітичної діяльності, документознавства а також інформаційних технологій, працівників державного управління та місцевого самоврядування.

Рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового інституту
менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій


(протокол №3 від 10 березня 2017 р.)

Адреса редакції:

Україна, 03110, Київ, вул. Солом'янська,7,
Державний університет телекомунікацій
Тел.: +38 (044)248-86-01, +38 (044) 520-13-01

Видавництво ДУТ

03110, Київ, вул. Солом'янська, 7

Київ, вул. Солом'янська, 7; тел. +38 (044) 249-25-75

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру Серія БК № 1812 від 26.05.2004 р.

©Державний університет телекомунікацій, 2017ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»
Толубко В. Б. – д. т. н., професор, ректор Державного університету телекомунікацій.

Федюнін С. А. – к. т. н., директор Інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Ващенко О. П. – д. т. н., професор, заступник директора Інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Петькун С. М. – к. філос. н., доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Курас Д. І. – к. іст. н., доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Бондаренко Є. – голова Студентської ради Державного університету телекомунікацій.

Кулибаба А. С. – студентка групи ДЗД-31, голова старостату спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

ЗМІСТ

Секція 1. Інформаційне суспільство сьогодні: еволюція, технології, перспективи

Арбузова А. К. Сучасний стан інформаційного простору в Україні11

Балагура А. Є. Інформаційні технології як засіб забезпечення комунікації

13


Бондаренко Є.О. Застосування iнформацiйно-телекомунiкацiйних
систем i технологiй в банкiвськiй сферi14

Бондаренко М. Журнал у системі наукової комунікації:
еволюція від друкованого до електронного видання19

Булигін Д. С. Електронні журнали як видання та
інформаційно-комунікаційна технологія20

Василенко Д. П., Журавель Ю. О. Лінгвістичні
особливості сучасної мови в соціальних мережах23

Василенко Д. П., Князєва Ю. А. Прямі трансляції в
соціальних мережах як засіб просування ідей26

Василенко Д. П., Солодова В. Є. Організація
електронного документообігу в органах державної
влади (на прикладі Системи електронного
документообігу в Адміністрації Президента України)27

Васильцова В. Сучасні тенденції розвитку
інформаційно-комунікаційного простору28

Вовковинська Т. Фактори розвитку ринку
інформаційно-комунікаційних технологій в Україні30

Гапула Ю. С., Самусь А. О. Документаційно-інформаційне
забезпечення роботи ПАТ «Українська залізниця» на
прикладі локомотивного депо31

Гарбар В. І. Трансформація документно-інформаційних комунікацій
у зв’язку з розвитком суспільства та інформаційних технологій33

Глазиріна О., Трубій І. Інформаційні можливості народних
погодних прикмет для довготривалого прогнозування погоди36

Годзь В. Інформаційні продукти і послуги38

Геч І. А. Веб-сайт підприємства як засіб комунікації:
переваги та недоліки40

Гуріна Н. І. Зовнішні та внутрішні деструктивні інформаційні
впливи на суспільну свідомість, як головні загрози
інформаційної безпеки України42

Жалко Г. О. Особливості маніпулятивного впливу на
свідомість людей через мережу телерадіомовлення43

Іващенко Т. О. Електронні ЗМІ м. Кременчука у системі
регіональних засобів масової комунікації45

Ільчук Л. С. Формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки46

Карпа М. І. Формування інформаційного простору у
компетенціях органів публічної влади49

Козіцька А. Ю. Кулінарні періодичні видання в сучасному
інформаційному просторі (на прикладі журналу «Смачно»)51

Коломієць Г.О. Проблеми віртуальної комунікації в соцмережах53

Кручиненко А. О. Електронна наукова бібліотека як альтернатива
традиційній бібліотеці55

Куга Т. В. Виставкова діяльність в системі інтегрованих масових
комунікацій56

Левчик М. В. Електронне бібліографічне інформування споживачів58

Леник Д.О. Роль ISO як головного центру запровадження
міжнародних стандартів60

Литвин А. В. Краудфандингові видавничі проекти як явища
культури участі61

Мазур Н.В. Сучасні розробки у сфері організації системи
документообігу підприємства63

Мартиненко Т. Е. PR в системі маркетингових комунікацій65

Марченко А.М. Діяльність вітчизняних Інтернет-платформ
у галузі інформаційної безпеки66

Марчук В. Сучасні уявлення про інформаційне суспільство68

Матвеєва І. О. Проблеми зберігання документів в сучасних
установах та шляхи їх вирішення70

Микитюк М. М. Конкурентоспроможність України на світовій
арені у сфері інноваційних технологій72

Насиров А.А. Загальні принципи побудови мережі NGN73

Ніколаєнко І. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
в діяльності Міністерства освіти і науки України76

Петренко А. М. Основні напрямки розвитку документів на
новітніх носіях інформації78

Погоріла К. В. Розвиток інформаційного простору сучасної України79

Прут А. В. Основні напрямки розвитку поняття документ: історичний
аспект82

Репецька І.Б. Порівняльна характеристика Інтернет-соцмереж
«ВКонтакте», «Однокласники» та «Facebook»84

Сапіжук М. М. Етапи технологічного циклу колекції електронних
журналів у бібліотеках: загальний огляд86

Сенета Т. В. Перспективи розвитку інформаційного консалтингу
у контексті загальноєвропейських тенденцій88

Собчук Р. Г. Депоновані наукові роботи: до питання правового статусу90

Тишковець І. О. Скрайбінг як засіб візуалізації інформації92

Ткаченко Х. А. Реклама та рекламний образ у пресі: проблеми
творення й існування94

Ханіна Т. О. Електронні бібліотеки в Україні96

Цапко Є. Інформаційне суспільство: проблеми, суперечності та
перспективи98

Шморгун М. С. Впровадження електронного документообігу в Україні100Секція 2. Прикладні комунікації: теорія та практикаБабак О. В. Інноваційний маркетинг як основа комунікативної
політики сучасних підприємств102

Бас В. С. Популяризація суспільних комунікацій у державотворчій
діяльності періоду 1917–1921 років у працях вітчизняних істориків104

Березова А. Типи мовленнєвого впливу в ЗМІ107

Бондаренко А. С. SMM просування комерційних організацій:
комунікативний аспект109

Бондаренко В. О., Миташоп Д. І. Дослідження ролі 3D-технологій в
галузі освіти111

Ваврикович К.С. Сутність нейролінгвістичного програмування113

Валенок А. М. Проблеми інформаційно-комунікаційного простору
у соціальних мережах в сучасному суспільстві114

Вареник С. Вплив інформаційного простору на особистість116

Василенко Д. П., Лучнікова А. Г. Сугестія в Інтернеті як засіб
соціальних комунікацій117

Гайдай М. Варіативність комунікацій в сучасних організаціях119

Герасимчук В. В. Конфліктність в неформальній комунікації121

Кудицька В. А. Переконання як стратегія дискурсу ЗМІ123

Кулибаба А. С. Способи мовленнєвого впливу в засобах масової
комунікації125

Лепка Я. І. Кросмедійність аудиторії інформаційної агенції «112.ua»128

Моспан І. В. Майстерність ефективного спілкування: запобігання та
вирішення конфліктів130

Петрина Л. В. Методика проведення інтерв’ю у форматі соціального
ток-шоу на прикладі програми «Говорить Україна»132

Світлик Н. До питання про фактори впливу на соціально-економічну
поведінку молоді в суспільстві134

Семенченко Я. До питання засобів невербальної комунікації136

Ткачук Д. С. Проблеми комунікації в полікультурному міжнародному
середовищі137

Чижевська М. А. Мовна особистість інформаційної доби138

Чумак В.Л. Порівняльний аналіз репрезентації бізнес-проектів
(пропозицій) у соцмережах «ВКонтакте» та «Facebook»141

Шарій Т. О. Ділові перемовини як складова професійного спілкування143

Шух Р. Г. Гендерні аспекти комунікацій у сучасному суспільстві145Секція 3. Сучасний інформаційний соціум: історичні передумови та перспективиБезушко Н.Б. Гендерний вимір комунікації в Інтернет-соцмережах147

Герасимович Т. С. Опішня – сучасна столиця українських традицій149

Глазенкова Ю. Виникнення писемності як найдавнішого способу
документування інформації150

Горпинич Г. І. Інформатизація та перспективи демократизації
суспільства153

Горпинич Л. І. Історико-культурний діалог та міжчасова комунікація154

Грабчук А. Я., Михайлюк В.В. Друга світова війна: інформаційний
вимір у тлумаченні сучасних дослідників156

Дмитрук С. А., Школьний І. О. Етнічна політика в Україні: реалії та
перспективи157

Жук В. Ю. Військовий конфлікт на сході України як фактор активізації
видозмін у суспільно-політичному менеджменті країни159

Кращенко Д. Д. Інформаційна складова чорнобильської катастрофи:
причини, наслідки та екологічні проблеми163

Кривий А. Міжчасовий діалог: традиції характерників165

Мартинюк О.П. Значення Інтернет-соцмережі в особистісному
становленні підлітків (на прикладі «ВКонтакте»)166

Москаленко І. В. Вплив глобалізації на цінності сучасного
Українського суспільства169

Мусик Я. А. Історичні витоки феноменології мудрості в ідеях Конфуція171

Нейма І. Берегиня маленького поліського села на Чернігівщині –
Ф. Ф. Цайтлер-Пономаренко173

Ніколаєнко В. І. Етнокультурні аспекти в українському
інформаційному соціумі та пошук вектору розвитку176

Осипець А. А. Уроки Голокосту в Україні: трагедія та
сучасне осмислення177

Попович Я. Мемуари з отаманського руху як джерело формування
інформаційного простору сучасної України179

Руденко-Мудрак І. Ю. Трансформація в структурі суспільних
комунікацій в умовах військового конфлікту на сході України182

Свердлюк Б. І. Трансформація терміну «культура»: сучасне бачення
української молоді185

Скрипка О. Ю. Проблеми розвитку сучасної особистості в
глобалізаційних умовах186

Статкевич К. Історія розвитку українських брендів (кінець ХХ –
поч. ХХІ ст.)188

Тимошенко Д. В. Інформатизація архівної справи в Україні190

Ткач Г. Історичні передумови пошуку вектору розвитку
в Україні: Татарбунарське повстання192

Фісенкова Є. Г. Формування державної політики у сфері
інформаційно-документальної діяльності Української Держави (1918 р.)


194

Фомічова Д. Історія документування в Україні196

Школьний І. О. Діалог на рубежі ХХ–ХХІ століть – культурні
традиції України198

Шульга О. Вплив факторів з особистого життя Богдана Хмельницького
на хід національно-визвольної війни

199


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconСучасні проблеми нейроінфекцій Матеріали обласної науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, присвячених пам’яті
Матеріали обласної науково-практичної конференції І пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconМатеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017
Матеріали науково-технічної конференції містять зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, докторантів та молодих...
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconПрограма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: нові вимоги»
Хіміч Ярослава Олегівна, к.І. н., доцент, професор кафедри накккіМ, координатор Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти,...
Иємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р iconПетра Степановича Березівського Дубляни 2016 ббк 65. 050. 9(2)2 я54
Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка