Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»Скачати 96,38 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір96,38 Kb.

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність «Дошкільна освіта»

Викладач: доцент Єнгаличева І. В.

Назва навчальної дисципліни «ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Метою викладання навчальної дисципліни «Література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»: є ознайомлення студентів з досягненнями як вітчизняної, так і світової літератури для дітей, виробити навички виразного читання, виховати у майбутніх вихователів глибокий інтерес до дитячої літератури, відчуття естетичного впливу художнього слова, емоційності у сприйнятті художніх творів.

Завдання: ознайомити студентів з основами теорії літератури, народнопоетичною творчістю для дітей; поезією пестування та дитячого ігрового фольклору; специфікою української народної казки; українськими та зарубіжними письменниками, які внесли вклад у літературу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1

Основи теорії літератури. Малий дитячий фольклор

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 1.

Тема 1.1. Художня література як мистецтво слова.

Зміст семінарського заняття:

 1. Вплив художньої літератури на формування особистості дитини дошкільного віку.

 2. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів.

 3. Функції художньої літератури для дітей.

 4. Принципи відбору художніх творів.

 5. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 2.

Тема 1.2. Поезія пестування та дитячий ігровий фольклор

Зміст семінарського заняття:

 1. Колискові пісні, основні мотиви, образи, функції, художні особливості.

 2. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація.

 3. Заклички, прозивалки, мирилки, скоромовки як жанр дитячого фольклору.

 4. Прислів'я, приказки як усталені афористичні вислови. Тематика прислів'їв та приказок.

 5. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3

Тема 1.3. Народні казки

Зміст семінарського заняття:

 1. Специфіка української народної казки.

 2. Класифікація казок.

  • казки про тварин (особливості сюжету, образна система, художня своєрідність);

  • чарівні казки (тематика, образна система, характер конфлікту, особливості розвитку сюжету, поетика);

  • соціально-побутові казки, їх тематика, образи, художньо-стильові особливості.

 3. Специфіка архаїчних та календарних казок як різновидів народних казок.

 4. Літературні казки та їх значення.

Змістовий модуль 2

Нова українська та зарубіжна література для дітей.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 4

Тема 2.1. Українська література для дітей (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.).

Зміст семінарського заняття:

 1. Основоположник нової української літератури для дітей Т.Г. Шевченко.

 2. Класик української байки, ліричних віршів та акровіршів для дітей Леонід Глібов.

 3. Вірші, п’єси, повісті, оповідання, казки, байки у творчості Бориса Грінченка.

 4. Багатожанровість творів О.Олеся та В. Винниченка.

 5. Марійка Підгірянка та її творчість

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 5

Тема 2.2. 3арубіжна література 17 - початку 20 століття в перекладах і переробках для дітей молодшого шкільного вік.

Зміст семінарського заняття:

 1. Шарль Перро - перший письменник в Європі, що зробив народну казку надбанням дитячої літератури.

 2. Збірка „Казки моєї матері Гусині...". Особливості переробки казок, їх моральна основа.

 3. Казки Г.Х.Андерсена у дитячому читанні, їх джерела. Ліризм, гумор і сатира в казках. їх пізнавальна і виховна значущість.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6

Тема 3.2. Зарубіжна література 20 - початку 21 століття у дитячому читанні

Зміст семінарського заняття:

 1. Алан Олександр Мілн – відомий англійський казкар. Казка „Вінні Пух і всі-всі-всі".

 2. Астрід Ліндгрен – відома шведська письменниця. її казки „Пеппі Довгаианчоха" та „Малюк і Карслон, який живе на даху". Образи творів. Виховна

 3. Творчість К.Чуковського для дітей (казки, малі жанри: вірші-перевертні, вірші-загадки, приповідки).ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторне заняття № 1

Тема 1.2. Поезія пестування та дитячий ігровий фольклор.

Зміст лабораторного заняття

 1. Визначити образи, функції, художні особливості колискових піснів.

 2. Визначити художні особливості та виховне значення забавлянків, лічилок.

 3. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація. Дитячі ігри як засіб виховання.

 4. Художні особливості пісень про навколишнє життя. Визначити тематику.

 5. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

Лабораторне заняття № 2

Тема 2.1. Українська література для дітей (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.).

Зміст лабораторного заняття

 1. Життєвий та творчий шлях В. Лебедової, К. Гриневичевої,

 2. Життєвий та творчий шлях Г. Григоренка, О. Пчілки, А. Лотоцького,

 3. Життєвий та творчий шлях Р. Завадовича, К. Перелісної,

 4. Життєвий та творчий шлях І. Липа, Ю. Будяка, В. Королів-Старого.

Лабораторне заняття № 3

Тема 2.2. 3арубіжна література 17 - початку 20 століття в перекладах і переробках для дітей молодшого шкільного віку.

Зміст лабораторного заняття

 1. Визначити характерні особливості переробки казок та їх моральну основу у збірці „Казки моєї матері Гусині...".

 2. Переробки твору для дітей. Рудольф Еріх Распе та його книга „Пригоди барона Мюнхаузена".

Лабораторне заняття № 4

Тема 2.3. Зарубіжна література 20 - початку 21 століття у дитячому читанні. (2 год.)

Зміст лабораторного заняття

 1. Життєвий і творчий шлях А.О. Мілна.

 2. Розкрити оптимізм і гуманізм казки А.О. Мілна „Вінні Пух і всі-всі-всі". Поєднання реалістичного і фантастичного у казці „Малюк і Карслон, який живе на даху".


САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Дібрати художні твори української літератури для дітей, сюжет яких можна використати для пізнавально-дослідницької і продуктивної діяльності.

 2. Написати умови, які слід створити для ефективного і захоплюючого читання в дошкільному закладі.

 3. Навести приклади художніх творів, які б у доступній формі розкривали перед дітьми «дорослі» проблеми сьогодення.

 4. Оформити методичну базу у вигляді портфоліо включивши колискові пісні, забавлянки, лічилки, дитячі ігри, заклички, прозивалки, мирилки, небилиці, прислів'я, приказки, загадки.

 5. Вивчити особливості кожного виду народних казок та описати послідовність ознайомлення з ними дошкільників.

 6. Скласти авторську казку для дітей.

 7. Назвати збірки, призначенні для навчальних цілей, які виходили в Україні з другої половини ХІХ століття.

 8. Дослідити жанри літератури в яких писала свої твори для юного читача Пантелеймон Куліш, Степан Руданський, Юрій Федькович.

 9. Дослідити видавництва для дітей і періодичні видання для дітей в Україні. Розкрити образи основних героїв казки Г. Малика «Вуйко Йой і Лишиня».

 10. Ознайомитися із творами відомих «дорослих» письменників для дітей дошкільного віку.

 11. Дослідити, які письменники радянського періоду продовжують працювати в сучасній літературі для дітей.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Педагогічні, психологічні, соціально-вікові аспекти літератури для дітей.

 2. Особливості сприймання дошкільниками художніх творів.

 3. Забавлянки (лічилки) як фольклорний жанр, їх художні особливості та виховне значення.

 4. Дитячі ігри як засіб виховання

 5. Виховне значення українського казкового епосу.

 6. Казки про тварин як найдавніший вид казкового епосу.

 7. Поєднання реального з фантастикою в чарівних казках

 8. Періоди розвитку української літератури для дітей середини ХІХ - початку ХХ століття.

 9. Відображення психоемоційного ст. ану дітей у творах Б.Грінченка.

 10. Особливості української літератури 60-70-х років ХХ століття та їх вплив на розвиток літератури для дітей.

 11. Тема, композиційні і стилістичні особливості казкової повісті В. Близнеця «Звук Павутини».

 12. Тема, мотив та сюжет у творчості Марії Познанської для дошкільників.

 13. Проблеми сьогодення в українській літературі для дітей.

 14. Поєднання реалістичного і фантастичного у творчості А. Ліндгрена

 15. Оптимізм і гуманізм у казках А. Мілна.

 16. Узагальнення поглядів на дитячу літературу в книзі „Від двох до п'яти".

 17. М.Пришвін і В.Біанкі - талановиті письменники-природознавці.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Дайте визначення усної народної творчості

 2. Вплив художньої літератури на формування особистості дитини дошкільного віку.

 3. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

 4. Чим зумовлюється специфіка дитячого фольклору?

 5. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів.

 6. Прислів'я, приказки як усталені афористичні вислови. Тематика прислів'їв та приказок.

 7. Чим відрізняються різні види календарно-обрядової поезії один від одного?

 8. Функції художньої літератури для дітей.

 9. Заклички, прозивалки, мирилки, скоромовки як жанр дитячого фольклору.

 10. У чому полягає педагогічна функція казок?

 11. Принципи відбору художніх творів.

 12. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація.

 13. Чим відрізняються народні і літературні казки?

 14. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.

 15. Колискові пісні, основні мотиви, образи, функції, художні особливості.

 16. На які групи дослідники поділяють дитячий фольклор?

 17. Колискові пісні, основні мотиви, образи, функції, художні особливості.

 18. Вплив художньої літератури на формування особистості дитини дошкільного віку.

 19. Напишіть умови, які слід створити для ефективного і захоплюючого читання в дошкільному закладі

 20. Дитячі ігри, їх витоки, класифікація.

 21. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів.

 22. Чим зумовлюється специфіка дитячого фольклору?

 23. Заклички, прозивалки, мирилки, скоромовки як жанр дитячого фольклору.

 24. Функції художньої літератури для дітей.

 25. Охарактеризуйте розвиток дітей молодшої групи.

 26. Прислів'я, приказки як усталені афористичні вислови. Тематика прислів'їв та приказок.

 27. Принципи відбору художніх творів.

 28. Охарактеризуйте розвиток дітей старшої групи

 29. Загадки, їх класифікація, художня специфіка. Загадка в репертуарі сучасної дитини.

 30. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.


БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Енциклопедія української діаспори: В шести томах. – К.: УРЕ, 1995-2000.

 2. Монке О. С. Українська література для дітей дошкільного віку: навчальний посібник / О. С. Монке. – Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. – 349 с.

 3. Наєнко М. Українське літературознавство / М. Наєнко. – К.: Академія, 2004. – 300 с.

 4. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2-х ч.: Навч. посібник / Упоряд.: І. Луценко, А. Подолинний, Б. Чайковський. – К.: Вища школа, 2002.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconМетодичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
Днз чільне місце посідає курс «Література для дітей дошкільного віку». Вона відіграє велику роль у вихованні багатої, національно...
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconШляхи оптимізації логіко математичної діяльності дітей дошкільного віку
Сучасні вимоги до дошкільної освіти в Україні визначають завдання логіко-математичного розвитку дітей та
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconУкраїнська література Практичні роботи спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта»
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків І дітей
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconРік народження: 12. 08. 1961р. Освіта: 1979р. – Львівське педагогічне уилище №1, спеціальність «Дошкільне виховання»
Львівське педагогічне уилище №1, спеціальність «Дошкільне виховання», кв вихователь дітей дошкільного віку
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconРозвиток рухової активності дітей дошкільного віку
Рухова активність дітей дошкільного віку за рахунок навчання грі в елементарний футбол буде збільшуватися, якщо проводити педагогічну...
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconІноземних мов для спеціальних цілей
Мачинська Н.І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету...
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Кафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» iconРобоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз
Середня освіта (Мова І література (російська) за освітньою програмою Мова І література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка