Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка1/9
Дата конвертації17.01.2018
Розмір1,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Проект від 28 липня 2015 року
КАЛЕНДАР ПРАВ ЛЮДИНИ
ПОСІБНИК ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, ВЧИТЕЛІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1. ВСТУПНЕ СЛОВО - ОБСЄ+МІНОСВІТИ


 1. ПЕРЕДМОВАЩо є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

(Г.Сковорода «De Libertate»)

ПЕРЕДМОВА

Права людини як об’єктивно досягнуте суспільним розвитком цивілізаційне явище дає можливість кожному із нас протягом свого життя реалізувати свої прагнення та інтереси, розкрити різноманітні можливості власного буття.

Повноцінне функціонування суспільства неможливе без усвідомлення важливої ролі права. Втілення гуманістичних цінностей та ідеалів у новітні відносини владарювання та у процеси правового регулювання суспільних відносин є найголовнішим завоюванням видатних борців за права людини.

Суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимоги до виховання підростаючого покоління, серед яких, насамперед, формування національної самосвідомості учнів, їх патріотизму, усвідомлення ними основних прав і свобод людини та відповідальності за долю держави. За цих умов значно зростає відповідальність педагогів, обов’язком яких є розвиток в учнів основних загальнолюдських цінностей, морально-правових якостей, відповідальності за власну долю та майбутнє своєї Батьківщини. Вирішення зазначених актуальних завдань неможливе без спільної праці вчителів, науковців, керівників освіти, представників громадських та міжнародних організацій задля вироблення єдиної національної стратегії розвитку правового виховання.Метою пропонованого навчального посібника є освітня координація вчителів (незалежно від їх предмету), педагогів-організаторів, вихователів груп продовженого дня, кураторів-вчителів інших видів позакласної роботи з надання учням 1-11 класів перших життєво необхідних знань з прав людини, забезпечення умов для формування в учнівській свідомості елементів правової культури та правомірної поведінки в рамках постійної й обов’язкової правовиховної роботи. У школах України правоосвітній процес здебільшого відбувається у рамках навчальних предметів та курсів суспільствознавчого циклу, що, відповідно, звужує навчально-виховну роботу з учнями (громадянознавчі предмети починають викладати з 7-8 класів). Крім того, до такого освітнього процесу залучені, як правило, лише вчителі історії та правознавства. Тому пропонований навчальний посібник націлений на широку групу школярів (1-11 клас) та передбачає роботу з ним педагогів будь-якого фаху.

Особливість пропонованого навчального посібника полягає у тому, що у межах одного навчального року та літніх канікул визначено дванадцять змістових розділів, кожен із яких присвячено конкретному питанню з прав людини, що пов’язано із визначною датою місяця (вересень – травень) чи потребою у проведенні виховних заходів під час літніх канікул (червень – серпень).

Матеріали навчального посібника націлені на те, щоб учні отримали основні знання щодо прав людини, могли брати участь у дискусії, використовувати знання, отримані у процесі навчання, для обґрунтування особистої думки, уміти наводити аргументи та контраргументи. Навчальні матеріали посібника спрямовані на стимулювання інтересу і мотивації учня до правової освіченості, формування правової компетенції (розуміння та ставлення до закону і права як до загальнолюдських моральних цінностей; вміння учнів аналізувати діяння на основі закону; будувати усні та письмові висловлювання щодо прав людини; застосовувати правові знання, уміння та навички у навчальних і життєвих ситуаціях).

Робота з матеріалами кожного розділу передбачає активну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу протягом запланованих занять. Матеріали посібника репрезентують різноманітні форми заходів (конференції, рольові ігри, диспути тощо), прийоми і методи яких сприяють засвоєнню знань щодо прав людини, виробленню власних уявлень та висновків щодо їх забезпечення. Кожний розділ містить рекомендації щодо того, як організувати інтерактивну роботу учасників у процесі заняття, самостійної підготовки та виконання пропонованих завдань.

У посібнику представлені різні види діяльності учня, що сприяє формуванню практично-поведінкової компетенції.Практична компетенція передбачає, що учень: зможе творчо і критично мислити на правовому матеріалі, розмірковувати, порівнювати, узагальнювати, брати участь у дискусії, аргументувати думку, визначати й обирати альтернативні підходи та рішення в правових ситуаціях, уміти аналізувати та пропонувати розв’язання нескладних юридичних ситуацій у навчанні та житті; уміти спілкуватися, дискутувати з правових питань, розв’язувати проблеми, пов’язані із застосуванням правових знань.

Поведінкова компетенція передбачає, що учень зможе здійснювати і пояснювати вибір моделі поведінки в повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права; реалізувати та захищати свої права та права інших у ситуації конфлікту, спираючись на правові знання, свідомо обирати моделі правомірної поведінки; застосовувати правові знання, уміння й навички у громадській діяльності, свідомо ставитися до обов’язків, виявляти відповідальність за власні вчинки і поведінку.

Автори розділів цього навчального посібника розуміють, що охоплення усіх визначних правових дат із розробкою відповідних модельних уроків є недоцільним, враховуючи їхню різноманітність, нестабільність національного законодавства, існування різних поглядів на практичну реалізацію прав людини в Україні, а також проведення у межах одного шкільного місяця не лише заходів правового спрямування. Для цього у посібнику викладено орієнтовну тематику правових заходів у кожному місяці для чотирьох вікових категорій – 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 класи.


Структура пропонованого навчального посібника


Розділ

Назва розділу

Визначні правові дати

Вересень

Право на освіту

1 вересня – День знань

8 вересня – Міжнародний день грамотності

Жовтень

Права людини:

міжнародно-правові стандарти

8 жовтня – День юриста

14 жовтня – День захисника України; День Українського козацтва

24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй

Листопад

Права людини і права дитини

4 листопада – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

20 листопада – Всесвітній день дітей; Конвенція ООН з права дитини

22 листопада – День Свободи

28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Грудень

Права людини:

охорона і захист

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу

3 грудня – Міжнародний день інвалідів

10 грудня – День прав людини; Загальна декларація прав людини

Січень

Права людини і державотворення

22 січня – День Соборності України

27 січня – День пам’яті жертв Голокосту

29 січня – День пам’яті героїв Крут

Лютий

Герої Небесної Сотні

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

Березень

Права людини і культура

3 березня – Всесвітній день письменника

9-10 березня – «Шевченківські дні»

21 березня – Всесвітній день поезії; Міжнародний день лялькаря

27 березня – Міжнародний день театру

Квітень

Права людини і охорона здоров’я

7 квітня – Всесвітній день здоров’я

26 квітня – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Травень

Права людини і свобода віросповідання

За календарями релігійних свят

Червень

Права людини:

конституційно-правові гарантії

Для шкільного самоврядування

Липень

Права людини і довкілля

Для шкільних таборів

Серпень

Права людини і демократія

Для шкільного самоврядування 1. КАЛЕНДАР ПОДІЙ/ЗАХОДІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНО ДО КАЛЕНДАРЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУВЕРЕСЕНЬ

ПРАВО НА ОСВІТУ


Мета розділу:

 • розкрити  юридичний  зміст права на  освіту в Україні; 

 • ознайомити учнів з основними  нормативно-пра­вовими  актами в галузі освіти;

 • виховувати в учнів повагу до навчання;

 • формувати розуміння потреби в неперервній освіті та самоосвіті;

Історична довідка:
Вересень, місяць виконання обіцянок: хлібороби, що обіцяли доглядати землю під час першої борозни, збирають урожай; справляють весілля ті, хто дав слово одружитись; а учні - розпочинають навчання.

Історія 1-го Вересня як особливого дня сягає своїм корінням у глибоку давнину, а саме – в ІУ століття нашої ери. У 325 році Костянтин Великий, римський імператор, скликав Перший вселенський собор, на якому, крім іншого, було вирішено починати новий рік з 1 вересня. І у школах також розпочинались заняття.

Право на освіту - одне з природних невід'ємних основних прав і свобод людини. Під освітою розуміється цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, а право на освіту — це право людини на участь у цьому процесі.

 Історично право на освіту було привілеєм, користуватися яким міг далеко не кожний. Грамотною була обмежена частина суспільства. Варто сказати, що й прагнення бути освіченими мали одиниці

Право на освіту – одне з культурних прав людини «другого покоління». Стаття 22 Декларації прав людини і громадянина якобінської Конституції (1793) проголошувала завданням суспільства доступність освіти для кожного. А, наприклад, Стаття 157 Німецької Конституції (1848) передбачала вже безоплатність початкової освіти. Першою право на освіту на конституційному рівні закріпила Мексика (у 1917 році).

     На загальному європейському рівні право на освіту нормативно було закріплене тільки після Другої Світової війни. Так, в Загальній декларації прав людини з’явилася стаття 26, де було закріплене право на освіту. Також, право на освіту закріплене в статтях 13 і 14 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, статтях 28 і 29 Конвенції про права дитини, у статті 2 Першого протоколу Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у статті 17 Переглянутої Європейської соціальної хартії.

     В українській історії право на освіту послідовно знаходило своє нормативно-правове закріплення у :

• Гадяцьких статтях (1658),

• Конституції Пилипа Орлика (1710),

• Конституційному проекті «Вільної Спілки» М. Драгоманова (1884),

     • Першому Універсалі Української Центральної Ради (1917).

 

Конституція України 1996 року статтею 53 гарантує:«Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно- технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства».

 

Опорні поняття:


 Освіта – сукупність знань, умінь, навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та практичної підготовки, що досягаються в результаті цілеспрямованої навчально-виховної роботи. 

 Право на освіту – це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.

Структура освіти в Україні включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту;
Пропонована тематика заходів:


Цільова аудиторія

Назва заходу

Форма заходу

1-4 класи

"Скарбниці мудрості людської"


«Подорож у країну знань»

Екскурсія у краєзнавчий музей міста

Година спілкування5-7 класи

"Знання – це скарб, а книга – ключ до нього"

(до Всеукраїнського Дня бібліотекаря)

Зустріч з працівниками бібліотек міста

8-9 класи

«Є тільки одне благо знання, і тільки одне зло – неуцтво» Сократ


Година спілкування

10-11 класи

"Від свята Знань до суспільства Знань"
«Якість освіти: виклики часу»

Науково-практична конференція

Диспут


 

Сценарій заходу

Освіта як складова життєвого успіху

Завдання:

 • формувати розуміння потреби в постійній освіті та самоосвіті;

 • виховувати повагу до навчання, бажання брати участь у громадському самоврядуванні закладів освіти;

 • розвивати природній потяг особи до самореалізації.

Цільова аудиторія: учні 9-11 класів

Методичні прийоми: інформаційно-рецептивний (бесіда, інструктаж, повідомлення учнів), проблемно-пошуковий (постановка проблемного питання, евристична бесіда, дискусія, навчальний проект), навчально-дослідницький (навчальна гра, проблемне завдання)

Обладнання: мультимедійний проектор, фліпчарт, скриньки з кейсами документів, карти «Формула успіху».

Хід заходу:

 1. Створення проекту: «В якій школі ти хотів би вчитись»;

 2. Роль освіти в житті видатних людей (повідомлення учнів)

 3. Дискусія: «Чи залежить успіх в житті від якості освіти?»

 4. Гра «Чорна скринька» (завдання для груп про порушення в реалізації права на освіту)

 5. Робота над картою «Формула успіху» (кожен учень аналізує свої здібності та можливості і ставить перед собою мету)


Вступне слово вчителя: Життя щоденно ставить людину перед необхідністю вибору – прийняттям відповідальних рішень. Життєвий шлях особистості багато в чому залежить від того, наскільки вона здатна пізнати світ і себе, свідомо визначити мету і підпорядкувати їй свою діяльність.

Кожен хоче чогось досягти у житті, щоб мати можливість пишатися собою. Чому ж одному це вдається, а іншому – ні? Адже людина має реальні можливості керувати власним життям і розвитком, розвивати власне „я”, досягати відчуття впевненості й надійності. Життєва мета людини спрямована на досягнення добра, щастя, успіху.

 Яке ж місце у цьому процесі займає освіта?

Я пропоную сьогодні обговорити тему: «Освіта як складова життєвого успіху».
 1. Створення проекту: «В якій школі ти хотів би вчитись»;

Переважна більшість із вас ходили в дитячий садочок, зараз ви навчаєтесь у школі. Отож , давайте створимо портрет улюбленої школи, школи, в якій би ви навчались з радістю (Метод «Мозкового штурму».)

Учитель записує на дошці всі варіанти, запропоновані учнями)

Учні разом з учителем розподіляють варіанти відповідей за розділам:

 • Основна мета школи (відповіді, що окреслють майбутнє такої школи)

 • Стосунки вчителів, учнів та батьків як учасників нвічально-виховного процесу (відповіді, що стосуються взаємовідносин учителів, учнів та батьків);

 • Зміст роботи школи (варіанти відповідей найбільш загального характеру).


На основі варіантів відповідей, що записані на дошці, учні, застосовуючи метод ПРЕС,

 • я вважаю, що ... висловлюєте свою думку, пояснюєте, у чому полягає ваша точка зору;

 • тому що - пояснюєте, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції;

 • наприклад ... наводите факти, що демонструють ваші докази;

 • таким чином ... отже...узагальнюєте свою думку, робите висновок;

роблять висновок про школу майбутнього, школу, що відповідає їх бажанням.


 1. Роль освіти в житті видатних людей (повідомлення учнів)

Ви дома готувалися і шукали інформацію про роль освіти в житті видатних, успішних людей.

( учні діляться інформацією).

Як бачимо, для досягнення успіху в житті потрібно ціла сукупність складових частин і не завжди визначальною є освіта. Але давайте подискутуємо: чи можливо без освіти як сукупності певного об’єму знань, умінь і навичок добитись успіху?
 1. Дискусія: «Чи залежить успіх в житті від якості освіти?»


Запропоновані питання, якими вчитель може скеровувати дискусію:

 • чи потрібен певний об’єм знань, щоб займатись справою?

 • чи потрібно для цього закінчувати вищий навчальний заклад?

 • чи має значення «престижність» закладу?

В режимі «бліц» можна підвести підсумки ( учні протягом хвилини висловлюють найбільш вагомий аргумент)


 1. Гра «Чорна скринька»

Учні об’єднуються у групи. Кожна група отрумує свою скриньку. Метод Кейсів. У кейсі запропоновані юридичні ситуації та необхідний довідковий матеріал. Учням пропонується знпропонувати вихід з ситуації.

Група І

Кейс для групи І

Юридична ситуація

У міській газеті надруковано рекламне оголошення: „Державна середня школа імені

Т. Шевченка запрошує на навчання до 10 класу гуманітарного профілю. Крім основних предметів, вивчаються додаткові за вибором: риторика - оплата 25 грн./міс., логіка - 25 грн./міс., менеджмент - 50 грн./міс.” Висловіть думку наскільки відповідає закону введення оплати навчання в державному навчальному закладі.


Матеріали для опрацювання:

Роз'яснення МОН щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форм власності:

 • Відповідно до законодавства платні освітні та інші послуги надаються навчальним закладом у позанавчальний час та поза діяльністю, яка фінансується за рахунок загального фонду державного та місцевого бюджетів.

Конституція України:

 • Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Група П

Кейс для групи П

Юридична ситуація

Василь навчається в Харківській юридичній академії ім.. Ярослава Мудрого на заочній формі навчання. У липні місяці він був прийнятий на військову службу у Збройні силаи України за контрактом. Коли в жовтні йому прийшло повідомлення про сесію в академії, командир частини йому відмовив, мотивуючи тим, що це армія, а не звичайна робота. Чи правомірні дії командира?
Матеріали для опрацювання

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

( 1992 р.)


 • 8. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.


Інформація Міністерства юстиції України щодо прав та обов'язків… військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом) (25.03.2014 року)

 • Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом, особам офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти);


Каталог: files -> docs -> 2016
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т
2016 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2016 -> 808_MOVNIY_ZAGIN.pptx [біографія королеви великобританії]


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичний посібник для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика обов'язкових результатів навчальних досягнень при вивченні дробових чисел
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПлан проведення районного семінару-практикуму для керівників закладів освіти з теми: Внутрішньошкільний контроль за станом викладання предметів
Сприяти підвищенню науково-теоретичної та методичної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань здійснення...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗміни в чинному законодавстві, що відбулися у лютому 2016 року
Міністерстві юстиції відбулась зустріч заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова із Головою Відділу...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка