Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка3/9
Дата конвертації17.01.2018
Розмір1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Завдання

Дайте відповіді на запитання:

 • Чи здивувала вас ця історія?

 • Як ви думаєте чи має виняткове право дорослий для виховання дитини?

 • Як ви думаєте у вихованні «важких» дітей батьки повинні мати обмежені права чи мати право без меж?


ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом


 1. Історія розвитку прав дитини (міні-лекція)

Учитель/вихователь:

Проблема забезпечення прав дитини має своє історичне коріння. У первісному суспільстві до дитини ставилися двояко – з одного боку, жорстоке поводження з дитиною не вважалося злочином, з іншого – діти були економічно вигідними. Мати багато дітей, особливо синів, слугувало гарантією міцності соціальних позицій сім’ї. З розвитком суспільства, з переходом до осілого способу життя та більш надійної продуктивної бази общини, позбавлення життя дітей практикується головним чином за «якісними» показниками – вбивали тих, кого вважали фізично або морально неповноцінними.

Дитина не була включена в офіційну систему суспільства і не була суб’єктом права в повному розумінні цього слова. Відповідно до Соборного уложення 1649 р. в Росії діти не мали права скаржитися на батьків. Убивство сина або дочки каралось усього лише річним тюремним ув’язненням, а після відбуття покарання – церковним покаянням, тоді як дітей, що зазіхають на життя батьків, закон нещадно карав стратою. Ця нерівність була скасована лише Петром I у 1716 р.

Першим міжнародним документом, в якому ставилася проблема прав малолітньої людини, була Женевська декларація 1923 р. Вона включала п’ять основних принципів і відіграла важливу роль у створенні атмосфери боротьби за права дитини. Нагадаємо, що Декларація вперше у той час, коли було суцільним використання дитячої праці у формі експлуатації дітей на виробництві без врахування їх фізичного стану, поставила питання про заборону примусової дитячої праці. До того ж сама Декларація вперше порушила питання про зобов’язання держав встановлення обов’язкової освіти для дітей як майбутнього розвитку людства. Уперше було сформульовано право дитини на допомогу, виховання, захист, тобто в тих сферах життя, де раніше йшлося тільки про філантропію. Декларація спрямована на створення умов, що забезпечують нормальний фізичний і психічний розвиток дитини. Однак цей документ мав лише декларативний характер, і тому реальний правовий захист був можливий через створення норм національного права на основі прийняття державами міжнародних договорів. Першим таким документом стала Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН. У ній були зафіксовані основи захисту прав дітей. Зокрема, ч. 2 ст. 25 Загальної декларації прав людини проголошує, що «Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом». Свій розвиток ця Декларація отримала в Пактах Прав Людини. В цих актах гарантовані рівні права всім дітям і забезпечення їх основних соціальних потреб. 20 листопада 1959 р. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Декларацію прав дитини, що регулює положення дитини в сучасному суспільстві. Головна ідея цього акта «Добро – дітям», яких людство повинно забезпечити всім найкращим. Декларація складається з 10 принципів, що забезпечують права дітей. Основні з них говорять про те, що дитині, незалежно від кольору шкіри, мови, статі, віри,законом повинен бути забезпечений соціальний захист, надані умови та можливості, що дозволили б йому розвиватися фізично, розумово, морально, духовно. У соціальному відношенні складені умови для здорового і нормального життя в умовах свободи й гідності. Дитина повинна бути першою серед тих, хто одержує захист і допомогу, а також повинна бути захищеною від усіх форм недбалого ставлення до неї, не говорячи вже про жорстокість та експлуатацію.20 листопада 1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла та відкрила для підписання Конвенцію про права дитини, яка 27 лютого 1991 р. була ратифікована нашою державою. Основні положення Конвенції знайшли відображення у Законі України «Про охорону дитинства» від 7 березня 2001 р., який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

У листопаді 1985 р. були схвалені Конгресом Організації Об’єднаних Націй «Мінімальні стандартні правила щодо відправлення правосуддя у відношенні неповнолітніх», відомі як «Пекінські правила». Вони затверджені Асамблеєю і діють в усіх частинах світу.

В Україні на конституційному рівні закріплено права дитини. Конституція, зокрема, проголошує рівність прав дітей (статті 24, 52), охорону дитинства (ст. 51), заборону насильства над дитиною та її експлуатацію (ст. 52), право на життя (ст. 27), захист та допомогу держави дитині, позбавленій сімейного оточення (ст. 52), право на освіту (ст. 53).
 1. Права дитини і життєві ситуації (робота у групах, розв’язування життєвих ситуацій)


а) Учитель/вихователь звертає увагу на плакати (або картки) розташовані в кабінеті або в залі і просить дітей прочитати та прокоментувати їх.

Перелік адаптованих до дітей прав дитини на основі Конвенції про права дитини

 • Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку.

 • Усі діти мають право на вільне спілкування.

 • Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії.

 • Усі діти мають право на отримання інформації.

 • Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.

 • Усі діти мають право на повноцінне харчування.

 • Усі діти мають право на отримання освіти.

 • Усі діти мають право на медичну допомогу.

 • Жодна дитина не повинна бути об'єктом сексуальних домагань.

 • Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена.

 • Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни.

 • Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці.

 • Особлива турбота дітям-інвалідам.

 • Особлива турбота дітям-біженцям.

 • Особлива турбота дітям без сімей.

 • Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті із законом.

 • Кожна дитина має право на любов і піклування.

 • Усі діти e рівні у правах, ніхто не повинен їх примушувати.


б) Учитель/вихователь об’єднує дітей в групи просить дати їм назви. Кожна група отримує картки з ситуацію та картки з правами дитини.

Завдання – аналіз та вирішення життєвих ситуацій (коментує кожна група)
1. Тетяна і Сергій стали щасливими батьками чудової доньки.. Вони вирішили дати їй ім’я Весна.. Представники РАГСу, відмовили батькам в реєстрації дитини під таким ім’ям і сказали, щоб вони обрали яке-небудь «нормальне» ім’я. Засмучені батьки пішли, не зареєструвавши дитину, щоб ще раз подумати про ім’я. Чи було тут порушення прав дитини?


Стаття 7

 1. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім'я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Стаття 8

 1. Держави-учасниці зобов'язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання.
 1. Батьки 12-ти річної Світлани вирішили виїхати за кордон. Про своє рішення вони повідомили дочці. Дівчинці це рішення батьків не сподобалось, адже вона повинна була залишити своїх друзів та школу. Із рішенням батьків вона не погоджувалась. Але батьки не хотіли слухати аргументи Світлани. Чи було порушення прав дитини?
Стаття 5

 1. Держави-учасниці поважають відповідальність, права і обов'язки батьків і у відповідних випадках членів розширеної сім'ї чи общини, як це передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, що за законом відповідають за дитину, належним чином управляти і керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і робити це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються.

Стаття 12

1. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.


3. 14-річний Дмитро по-своєму зрозумів інформацію про право на свободу думки і слова. Він вирішив нарешті сказати своєму сусіду 12 річному Олегу все що він про нього думає. При цьому він використав нецензурну лексику, принизливі слова. Чи має тут порушення прав дитини


Стаття 13

1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини.

2. Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними можуть бути лише ті обмеження, які передбачені законом і необхідні:

а) для поваги прав і репутації інших осіб; або

b) для охорони державної безпеки, громадського порядку (order public), або здоров'я, або моралі населення.


4. Тамара вирішила, що в її 14 років вона вже доросла і сама може обирати собі релігію. Вона вирішила стати буддисткою і разом з тим перейти на вегетаріанство, хоча це і не було передбачено релігійними постулатами. Бать запротестували проти обох нововведень і примусили Тамару ходити до церкви та їсти м'ясо. Чи були порушені права дитини?


Стаття 14

1. Держави-учасниці поважають право дитини на свободу думки, совісті та релігії.

2. Держави-учасниці поважають права та обов'язки батьків і у відповідних випадках законних опікунів керувати дитиною в здійсненні її права методом, що відповідає здібностям дитини, які розвиваються.5. Руслана могла переміщатися тільки на інвалідному візку. Вона дуже цікавилась сучасним мистецтвом. Звичайно, картини вона розглядала за допомогою Інтернет. одного разу в її місті була виставка творів Пікассо. Руслана давно мріяла відвідати таку виставку. Вона швидко зібралась до музею. Однак виявилося, що виставка розташувалась на другому поверсі, а в будинку де проходила виставка був відсутній ліфт. Чи має місце порушення прав дитини.


Стаття 23

1. Держави-учасниці визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства.


ІІІ. Рефлексія, підведення підсумків

 1. Завдання. Прочитайте і поміркуйте над текстом

«... Права дитини

Ти мусиш вивчити сумлінно.

Це так потрібно, так важливо

Напевно знати в наші дні:

Коли з тобою справедливо

Вчиняють, а коли і ні.

Тож прочитай, завчи напам'ять.

Порадь і друзям почитать.

Хай прочитають тато й мама.

Закони всім потрібно знать!»

І. Жиленко


 1. Дайте відповіді на запитання:

 • Як ви думаєте які закони потрібно знати всім і дітям і всім дорослим?

 • Як ви вважаєте, чи знадобляться вам у майбутньому житті здобуті сьогодні знання? (Метод «ПРЕС») («Я вважаю. що...»; «...тому, що...»; . «Наприклад,...; «Отже, я вважаю...»).


ІV.Завдання на наступне заняття

Попросіть малі групи написати коротке оповідання або представити коротку рольову гру-пригоду, пов’язану з обраною статтею. З іншого боку, історії / рольові ігри можуть бути засновані на подіях зі ЗМІ: щось чули або бачили в кіно або театрі, або прочитали в книзі або журналі. Рольові ігри можуть бути розроблені таким чином, що учасники починають з інциденту і переходять до імпровізації рішень або шляхів, щоб запобігти інциденту, зокрема, порушенню в цілому, в майбутньому.


Cписок корисних лінків:


 1. Володарська М. О. Світ прав дитини: Уроки громадянської освіти: Інтерактивні методики. — X. : Скорпіон, 2005. — 107 с.

 2. Гавриш С. Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини : Книга для читання. — X. : Веста : Видавництво «Ранок», 2004. — 160 с.

 3. «Казковий лабіринт і я» : програма курсу за вибором, розробки занять / авт.-упоряд. Г. І. Білоус. — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 126 с.

 4. Майор Н.С. Дітям про їхні права : метод, посіб. / Н. С. Майор, О. Ю. Чаварга. — Ужгород, 2005. — 82 с.

 5. Манько Л. А. Правила і закони в твоєму житті // Позакласний час. — 2006. — № 5-6. — С. 82.

 6. Матоніна Р.Д. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 174 с.

 7. Пометун О. І. Практичне право : навч. посіб. 8 кл. — 2-ге вид., доповн. і переробл.— К. : Вид-во А.С.К., 2003. — 207 с.

 8. Правове виховання школярів // Директор школи. — 2004. — № 35. — С. 17-20.

 9. Уривок спогадів автора статті Валентини Кузик Ще ременя? Для чийого блага ми вчимо своїх дітей насильству. – Режим доступу:

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/41458/Shhe_remena_Dla_chyjogo_blaga_my_vchymo


ГРУДЕНЬ

ПРАВА ЛЮДИНИ: ОХОРОНА І ЗАХИСТ


Мета розділу:

– визначити верховенство прав і свобод людини;

– проаналізувати міжнародні, регіональні та національні механізми захисту прав людини;

– виховувати повагу учнів до прав людини.Історична довідка:

– 10 грудня 1948 р. - Загальна декларація ООН прав людини;

– 16 грудня 1966 р. - Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

9 грудня 1948 р. - Конвенція про запобігання геноциду і покарання за нього;

14 грудня 1960 р. - Конвенція ЮНЕСКО про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти;

21 грудня 1965 р. - Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

10 грудня 1984 р. - Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання;

20 листопада 1989 р. - Конвенція ООН про права дитини;

1952 р. - Конвенція про охорону материнства;

1954 р. - Конвенція про статус осіб без громадянства;

1979 р. - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок;

1984 р. - Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання;

1950 р. - Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини;

1979 р. - Американська конвенція з захисту прав людини;

1986 р. - Африканська хартія з прав людини і народів.

Опорні поняття:

Права людини – це можливості вибору людиною певної поведінки для забезпечення свого нормального існування і розвитку, закріплені в законах, інших правових актах держави і міжнародних документах.

Свобода людини — це сфера її автономії від держави, влади, інших громадян, це спроможність діяти відповідно до своїх інтересів і мети, можливість власного, незалежного вибору того чи іншого рішення.

Обов'язки людини — це об'єктивно необхідна визначена, належна поведінка людини.

Загальна декларація прав людини — рішення Генеральної Асамблеї ООН, яке є найавторитетнішим джерелом міжнародних норм щодо прав людини.

Конвенція про права дитини - міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях ООН.

Пропонована тематика заходів:


Цільова аудиторія

Назва заходу

Форма заходу

1-4 класи

“Миру ми бажаєм на Землі!”

“Учусь захищати себе! Права та обов'язки — завжди поруч”Позакласний захід

Виховна бесіда5-7 класи

«Права людини у вільній країні»

«Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що всі вони надані» (Сенека)Виховна бесіда

Позакласний захід8-9 класи

«Станція призначення - життя»

“Правові шляхи подолання насильства в сім'ї”Круглий стіл

Конкурс творчих робіт10-11 класи

«Україна — правова держава»

«Конституційний процес в Україні»Науково-практична конференція

Диспут


Сценарій заходу

Учуся захищати себе! Права та обов’язки - завжди поруч

Завдання:

 • продовжити формувати в учнів загальні поняття про моральні норми, загальнолюдські цінності та право;

 • сприяти формуванню правової свідомості молодших школярів; учити аналізувати, узагальнювати, виділяти головне;

 • продовжити роботу над формування навичок критичного мислення учнів;

 • виховувати почуття поваги до конституційних прав і обов’язків кожного громадянина.

Цільова аудиторія: учні 3-4 класів.

Методичні прийоми: актуалізація знань учнів за допомогою інтелектальної розминки, мотиваційна бесіда, робота із збораженнями, фізкультхвилинка, бесіда з елементами діалогу, роота з художнім текстом, рефлексія

Обладнання: ноутбук, проектор, екран, роздатковий матеріал: оповідання В.Сухомлинського «Кожна людина повинна», зображення «пухнастиків», іграшка – зайчик, коробка – «посилка».

Хід заходу

І Організаційний момент

Слово вчителя:

Зараз почнеться незвичайний урок.

Про це повідомив веселий дзвінок.

Вузлик не один сьогодні

Будемо в’язати,

На уроці нову тему

Будемо вивчати.

Тема хоч і непроста,

Та для вас цікава.

Всі сьогоднішні слова

Про світ цікавий права.

ІІ Актуалізація опорних знань учнів

2.1. Інтелектуальна розминка.

Вчитель кидає кубик учням, вони згадують відомі ним права людини і називають їх, повертаючи кубик учителю.Запитання для обговорення:

 1. Яке право є найважливішим і чому?

 2. А чи можна забрати у людини те чи інше право?

ІІІ Основна частина заходу

3.1. Мотиваційна бесіда.

Шановні друзі, сьогодні я отримала одну дуже цікаву посилку, яка прийшла на адресу нашої школи. Я ще не відкривала її, але мені здається, що там щось живе. Ми зараз дізнаємося, хто це, відгадавши загадку, вказану на цій посилці:

Я у поле поскакав,

Там морквину відшукав,

Я морквину: гризь-гризь-гризь

Та утік потім у ліс!(Зайчик)

(Слайд - Зайчик)

З посилки учитель дістає іграшку-зайчика та ставить його на край столу.

Наш зайчик дуже, ввічливий, його навчила правилам етикету його матуся (слайд). Вона часто каже йому:

Хочеш


Спілкуватися з сусідкою –

Сперше витри

Мордочку салфеткою.

І не говори

Із повним ротом –

Спершу їж,

А поговориш потім.

І навіщо за столом крутиться,

Якщо є капуста

І морквиця?

Головне

В гостях не пропусти:Сядь за стіл

І чемно


Хрумкоти!

Діти, а чому навчала зайчика його мама? (відповіді учнів)

Шановні друзі, зайчик прибув до нас з далекого-далекого лісу Безправ’я, жителі якого зовсім нічого не знають про свої права. Давайте розкажемо нашому новому другу, що на вашу думку, означає слово «право» (відповіді учнів)

Права всіх людей у світі захищає дуже важливий документ, прийнятий Організацією Об'єднаних Націй - Загальна декларація прав людини. Це відбулося 10 грудня 1948 року. А скільки років тому це відбулося? (відповіді учнів)

Діти – найменші громадяни України. Вони, як і дорослі, мають свої права.

Чому, на Вашу думку, особливо важливо захищати права саме дітей? (відповіді учнів)

У 1989 році Організація Об'єднаних Націй ухвалила ще один дуже важливий документ — Конвенцію про права дитини. У цій конвенції вказані найважливіші права дітей всього світу. Хто з вас знає інформацію про Конвенцію? (відповіді учнів)

3.2. Робота із зображеннями.

Друзі, розгляньте, будь ласка, ілюстрації на дошці. Про які казки вони нам розповідають? (слайди з ілюстраціями)

Хто з героїв казок живе не за законом?

Які права героїв порушено?

Як герої захистили свої права?

3.3. Фізкультхвилинка.

Діти, давайте разом з нашим гостем помандруємо Україною (фізкультхвилинка):

Ми мандруєм, ми мандруєм,

Україною крокуєм,

Ось побачили Карпати,

Як вершину нам дістати?

Заглядаємо в озерця –

Не дістатися нам дна…

Так ми довго, довго йшли,

Поки в Крим ми не прийшли!

Дякую, друзі, сідайте, будь ласка!

3.4. Бесіда з елементами діалогу.

Шановні діти, права нерозривно пов’язані з обов’язками. А що таке обов’язок? (відповіді учнів)

Учитель пропонує записати визначення слова «обов’язок» у свої зошити (слайд):

Обов’язок – це те, що людина повинна робити, щоб бути корисною собі та оточуючим.

А якими є ваші найголовніші обов’язки? (відповіді учнів) • старанно вчитися;

 • дотримуватися правил школярів;

 • поважати старших, батьків, учителів;

 • дбати про своє здоров’я;

 • оберігати природу і пам’ятки культури.

Каталог: files -> docs -> 2016
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т
2016 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2016 -> 808_MOVNIY_ZAGIN.pptx [біографія королеви великобританії]


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичний посібник для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика обов'язкових результатів навчальних досягнень при вивченні дробових чисел
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПлан проведення районного семінару-практикуму для керівників закладів освіти з теми: Внутрішньошкільний контроль за станом викладання предметів
Сприяти підвищенню науково-теоретичної та методичної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань здійснення...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗміни в чинному законодавстві, що відбулися у лютому 2016 року
Міністерстві юстиції відбулась зустріч заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова із Головою Відділу...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка