Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б класСкачати 351,32 Kb.
Дата конвертації29.09.2017
Розмір351,32 Kb.

Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н. р.

Українська мова. 9-б клас

Форма контролю

І семестр

ІІ семестр

Кількість

Дата

Кількість

Дата

Тести

2
2
Письмо

Переказ

Твір

1

1
1

1
Диктант

1
1
Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
-
Тема уроку

Год.

Дата

Примітка

1

Вступ. Розвиток української мови

12

РМ №1 Повторення вивченого про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Різновиди аудіювання: глобальне, критичне, докладне; читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Навчальне читання мовчки

1Повторення вивченого у 8 класі

3

Просте неускладнене і ускладнене речення. Розділові знаки

14

Основні правила правопису (за вибором учителя)

1


Пряма і непряма мова


5

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові

16

Заміна прямої мови непрямою

17

Цитата як спосіб передачі чужої мови

18

РМ № 2 Вибірковий переказ тексту художнього стилю

19

Діалог. Розділові знаки при діалогах

110

Тренувальні вправи

1Складне речення. Складносурядне речення

11

Складне речення і його ознаки. Складне речення сполучникове й безсполучникове, з сурядним і підрядним зв’язком

112

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

113

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

114-15

РМ №3 Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

216

Розділові знаки в складносурядному реченні

117

Тренувальні вправи

118

КР № 1. Пряма мова та діалог. Складносурядне речення. Тести

1Складнопідрядне речення

19

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види підрядних речень. Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення

120-21

РМ№ 4 Контрольний твір в публіцистичному стилі на морально-етичну (суспільну) тему

222

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, займенниково-означальними і з’ясувальними

123

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця і часу

124

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії і ступеня

125

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними порівняльними

126

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними причини, наслідковими, мети

127

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними умови, допустовими

128

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки

129-30

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними

231

Тренувальні вправи

132

КР № 2. Складнопідрядне речення. Тести Аналіз контрольного диктанту.

133

РМ № 5 Жанри мовлення: оповідання, доповідь, тези прочитаного, конспект почутого, заява, автобіографія

134

РМ №6 Конспектування як різновид стислого переказу почутого. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)

1Безсполучникове складне речення

35

РМ №7 Усна доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну (суспільну) тему в публіцистичному стилі

136

Безсполучникове складне речення. Особливості будови, смислові відношення між простими реченнями

137

Крапка і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

138-39

РМ №8 Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

240

Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

141

РМ №9 Аналіз контрольного переказу. Тренувальні вправи

142-43

Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

244

Синтаксичний розбір складного речення мінімальної будови

145

КР№ 3 Безсполучникове складне речення.Тести

1Складне речення з різними видами зв’язку

46

Особливості будови складного речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки

147

Особливості будови складного речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки

148

Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими

149-50

Особливості будови складного речення з різними видами підрядного і сурядного зв’язку. Розділові знаки Тренувальні вправи.

251

РМ №10 Усний стислий переказ тексту наукового стилю

1Складне синтаксичне ціле (ССЦ)

52

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки. ССЦ і абзац

153

РМ №11 Вимоги до мовлення. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення

154

РМ №12 Твір - оповідання на самостійно обрану тему

155

Види і засоби міжфразового зв’язку

156

Актуальне членування речень у висловленні: «відоме» і «нове»

157-58

Пунктограми в простому і складному реченні (повторення)

259

КР № 4. Складне речення з різними видами зв’язку. Складне синтаксичне ціле. Тести

160-61

РМ №13 Письмовий контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему (підготовча робота), (виконання роботи)

262

Аналіз контрольного твору

1


Повторення і систематизація вивченого


63-64

Пунктограми в простому і складному реченні (повторення)

165

Контрольний диктант Контрольне аудіювання

166

РМ №8 Ділові папери. Заява (вмотивована і невмотивована). Автобіографія

167

Аналіз контрольного диктанту. Слово як предмет вивчення.

1
Читання вголос

68

Мовні аспекти вивчення речення

169

Узагальнення вивченого протягом року. Орфографія. Пунктуація

170

Узагальнення вивченого протягом року. Пунктуація

1

Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н. р.

Українська література. 9 клас

І семестр ІІ семестр

Форма контролю

Кількість

Дата

Кількість

Дата

Контрольні роботи у формі:

  • контрольного класного твору

- Тести

3

1

2
3

1

2
Уроки розвитку зв’язного мовлення:

Усно


письмово

1

1
1

1
Уроки позакласного читання

1
1
Література рідного краю

1
1
Перевірка зошитів

4
5
Тема уроку

Год.

Дата

Примітка
Вступ


1

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика

1Усна народна творчість

2

Усна народна творчість. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення та узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка. Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен»

ТЛ: поетика народної пісні

1
Напам’ять одну пісню

3

Родинно-побутові пісні «Сонце низенько, вечір близенько», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду» (на вибір)

ВЧ Світ української народної пісні

1
Напам’ять одну пісню

4

Українське весілля. Весілля – один з провідних жанрів родинно-побутової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «»До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», « Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай мене» (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г.Квітки-Основ’яненка, І.Котляревського, Т.Шевченка, Марка Вовчка, П.Куліша, М.Стельмаха, У.Самчука та ін.)

15

Українські народні балади «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.)

УРМ Ідейно-художній аналіз балади (на вибір)

ТЛ: балада

1
Контрольний домашній твір «Пісня – душа народу»

Давня українська література

6

Українська середньовічна література ХІ-ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.

ТЛ: притча

1

.
7

Біблія – святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів)

18

Українські переклади Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах

19

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря. Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця

110

ПЧ Марко Вовчок «Інститутка»

111

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар – 1574, Апостол – 1574, Біблія – 1581). Іван Вишенський – мислитель, богослов, полеміст

ТЛ: Ренесанс, бароко

112

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка), «Історія русів» (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гнуті

113

КР № 1. Усна народна творчість. Давня українська література. Проза. Тести

114

Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай». Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні

ТЛ: фігурний (курйозний) вірш

115

Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир» Ф.Прокоповича – зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори й виконавці вертепу. Його євангельська, різдвяна й етнографічно-побутова основи. Відродження вертепної традиції в наш час. Вертепна драма. Мандровані дяки

ТЛ: шкільна драма, вертеп

116

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк», «Всякому місту – звичай і права», «De libertate», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми (наявні у всій творчості)

ТЛ: афоризм

1
Напам’ять кілька афоризмів (на вибір)

17

Християнські морально-етичні ідеали Г.Сковороди. «Сад божественних пісень», «Байки харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Повчальний характер і художні особливості притчової збірки «Байки харківські»

1Нова українська література

18

Суспільно-політичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. духовне поневолення нації. Життя народу – предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, М.Шашкевич, Т.Шевченко, П.Куліш, Л.Глібов, Марко Вовчок, Ю.Федькович. Іван Котляревський. Творчість І.Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія

119

І.Котляревський «Енеїда». Робота з текстом

120

Характеристика образів поеми «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства

ТЛ: силабо-тонічне віршування

1
Напам’ять уривок з «Енеїди» (на вибір)

21

РМ Письмова анкета головного героя поеми І.Котляревського «Енеїда»

122

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики

123

Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя

124-25

КР № 2. І.Величковський, Давня драматургія. Г.С.Сковорода. І.Котляревський. Твір

226

Григорій Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людської повісті» (І.Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини

ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм

127

Г.Ф.Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни.

128

Г.Ф.Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма». Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики

ТЛ: іронія, сатира

129

Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок із національним рухом. Поети романтики: П.Гулак-Артемовський «Рибалка», Є.Гребінка «Українська мелодія», М.Костомаров «Соловейко», В.Забіла «Соловей», М.Петренко «Небо»

ТЛ: романтизм, романс

1
Напам’ять одну з поезій (на вибір)

30

М.Шашкевич. «Веснівка». Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль «Руської трійці» в національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур

131

Микола Гоголь. Літературна діяльність М.Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики. «Вечір проти Івана Купала». Робота над змістом

1
Напам’ять прозовий уривок (90-100 слів)

32

Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння.

ВЧ уривків з творів М.Гоголя

133

КР № 3. Творчість Г.Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків, М.Гоголя. Тести

134

ЛРК (поезія)

135

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»)

ТЛ: елегія

136

Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»)

ТЛ: поняття про лірика та ліро-епіку

137

«Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Робота над текстом

1
Напам’ять фрагмент (на вибір)

38

Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей – «крила» особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів

УРМ Усна характеристика головного героя поеми «Гайдамаки»

1
Контрольний домашній твір

39

Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «Трьох літ», «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

140

Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України («Чигрине, Чигрине»). Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральна й політична оцінка «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Поетова оцінка історичних постатей (з точки зору їхніх ролей для України). «Стоїть в селі Суботові». Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Зв’язок із «Великим льохом»

ТЛ: містерія

141

«Сон» («У всякого своя доля») і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «Сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протиставлення імперського режиму і вільнодумної, національної свідомості особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування

ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність

1
Напам’ять фрагмент

42

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

ВЧ Соціальні поеми Шевченка (фрагменти)

1
Напам’ять фрагмент (на вибір)

43

Тема жіночої долі у творчості Т.Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала», «Марія», «У нашім раї на землі»). Одна з провідних тем у Шевченковій творчості. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою.

144

Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала»), символічно-узагальнений («Марія»)

145

РМ Твір за творчістю Т.Шевченка

146

КР № 4. Творчість Т.Г.Шевченка. Тести

147

Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. «Доля», «Росли укупочці, зросли…».Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаїя. Глава 35». Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка, захоплення, творче наслідування, переосмислення, віра і натхнення). Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і «подражанія» у творчій спадщині поета

ТЛ: псалом, гімн

ТЛ: ліричний герой, психологізм, жанр ліричної медитації

1
Напам’ять «Доля»

48

ПЧ Твори Т.Шевченка: «Автобіографічний нарис», «Назар Стодоля», «Єретик», «Щоденник», «Художник» (на вибір)

149

Підсумковий урок. Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини Т.Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденника», Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета

150

Пантелеймон Куліш – письменник, перший український професійний критик, перекладач («Біблія», твори В.Шекспіра, Й.В.Гете), автор підручників для школи, першого українського правопису «кулішівка». Вплив на П.Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П.Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Осуд, біль і гнів поета-громадянина («До рідного народу»). Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»)

151-52

«Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Чоловік Божий – носій основної ідеї. Хутір – символ українського способу життя; Черевань- уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко – носії ідеї державності України

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман

253

Леся і Петро Шраменко – уособлення сімейної ідилії як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур – втілення запорозької вольності та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т.Шевченком

154

Марко Вовчок. «Максим Гримач». Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість «Маруся». Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж.Верна, Г.К.Андерсена, П.Е.Брема). Романтичність оповідання «Максим Гримач», особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття

ТЛ: романтичний характер у творі

155-56

КР № 5. Творчість Т.Шевченка, П.Куліша, Марка Вовчка. Твір

2З літератури ХХ століття

57

Вступна бесіда. Література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах. Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст., її жанрове, тематичне, стильове розмаїття. Українська еміграційна література ХХ ст. І.Багряний – один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі

158

«Тигролови» - авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом

ТЛ: пригодницький роман

159

Сильний тип української людини – головний герой І.Багряного

160

Візуальна (зорова) поезія сьогодні. «Фенікс-птах із земель руських» М.Мірошниченка, «Стогін» В.Женченка, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М.Сарми-Соколовського, паліндром «Хижих мечем мирим» А.Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії. Джерела сучасної української візуальної поезії – її барокові взірці ХVII – XVIII ст. (курйозний вірш І.Величковського)

ТЛ: візуальна (зорова) поезія

161

Василь Герасим’юк. «Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра». Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення

ВЧ Виразне читання творів В.Герасим’юка

162

Іван Липа. «Практичний ідеалізм» письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі «для тих, хто сам керує власним життям». Життя – постійна боротьба, людина в ньому – борець, шлях цієї боротьби – непередбачуваний і невідомий. Робота з текстом притчі «У невідому путь»

163

КР № 6. Твори літератури ХХ століття. Тести

164

ЛРК (проза)

1

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно-тематичне планування з Мистецтва у 8 класі
...
Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські
Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconОрієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва, 9 клас
Великі європейські стилі: античний, візантійський, романський, готичний, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм
Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 12 клас
Олександр Довженко. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон І новаторський...
Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно-тематичне планування з української літератури

Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно-тематичне планування Історія України

Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно-тематичне планування з української літератури 9 клас
...
Календарно-тематичне планування на 2012-2013 н р. Українська мова. 9-б клас iconКалендарно-тематичне планування уроків з образотворчого мистецтва на ІІ семестр для 5-7 класівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка