Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог виданьСторінка1/7
Дата конвертації04.05.2018
Розмір1,11 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека


Книга

Дніпропетровщини

2005

Анотований каталог видань

( з фондів Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки)

Дніпропетровськ

2006


ББК 91.11(4Укр-4Дн)
К 53

Книга Дніпропетровщини 2005: Анотований каталог видань з фондів Дніпропетровської державної обласної бібліотеки) / Укладач С.Ю.Усенко, ред. О.І. Плотнікова. – Д.: ДОУНБ, 2006. – ?Анотований каталог "Книга Дніпропетровщини-2005" інфор­мує про книги місцевих видавництв та поліграфічних підприємств, що надруковані 2005 року та надійшли до фонду Дніпропетровської обласної дер­жавної бібліотеки.

У каталозі подано бібліографічні описи книг, анотації до них та копії обкладинок.

Матеріал розміщено за систематичним принципом: спочатку літера­тура про область і місто Дніпропетровськ, далі – за діленнями таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Для зручності користування до каталогу створено допоміжний апарат: Імен­ний покажчик, Алфавітний покажчик назв видань, Покажчик видавництв області.

Даний каталог адресований фахівцям книговидавничої справи, пред­ставникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторам книжкових яр­марків, бібліографам, науковцям, студентам, а також всім, хто цікавиться книж­ковою продукцією краю.

Укладач та комп’ютерний набір Усенко Світлана Юріївна

Редактор Плотнікова Олена Іванівна

Відповідальний за випуск

Комп’ютерний дизайн

Дизайн обкладинкиЗміст


Область у цілому……………………………………………………….

Дніпропетровськ……………………………………………………….

Історія краю……………………………………………………………..

Історія релігії……………………………………………………………

Природничі науки. Екологія…………………………………………

Народне господарство. Промисловість……………………………..

Наука та науковці краю……………………………………………….

Охорона здоров’я. Медичні науки……………………………………

Суспільні та гуманітарні науки………………………………………

До 150-ї річниці з дня народження історика Д.І.Яворницького…..

Освіта. Вищі учбові заклади ………………………………………….

Спорт……………………………………………………………………

Музейна справа………………………………………………………….

Мистецтво. Архітектура………………………………………………

Живопис та скульптура. Театр. Цирк………………………………..

Музика та пісні краю………………………………………………….

Літературне життя краю………………………………………………

Художні твори………………………………………………………….

Велика Вітчизняна війна в художніх творах земляків………………
Покажчики:

Іменний покажчик……………………………………………………..

Алфавітний покажчик назв видань…………………………………..

Видавництва області…………………………………………………..

Інші видавництва……………………………………………………….

Область у цілому
1. Війна 1941-1945 pp.: події, оцінки, спомини: Матеріали міжрегіо­нальної наукової конференції. – Кривий Ріг: Мінерал, 2005. – 180 с.

До збірника увійшли доповіді та повідомлення, які були включені у програму наукової конференції, що відбулася 29 квітня 2005 р. у Кривому Розі. Матеріали збірника висвітлюють різноманітні сторінки місцевої історії України в 1941-1945 pp. Тут подані як доповіді науковців, так і повідомлення студентів, які опрацювали спомини учасників війни.

Матеріали конференції подано в авторській редакції та інтерпретації, що не обов'язково збігаються з позицією редакції.
2. Заремба В. Живе слово. «Просвіта» Січеславського краю. У двох книгах. Книга перша: Літературно-художнє видання. – Д.: ІМА-прес. – 2005. – 360с.

Книжка висвітлює історію та багатогранну діяльність найстарішої на Придніпров'ї громадської патріотичної організації, якій виповнюється сторічний ювілей. Розповіді про вірних синів та доньок нашого народу тісно переплітаються з минулим багатьох міст та сіл краю. У другій частині під назвою «Одержимі про одержимих» вміщені нариси про відомих учених, дослідників, меценатів, діячів культури. Книжка добре ілюстрована. Для цього використано світлини та поштові листівки з родинного архіву В.Заремби. Подаються рідкісні листи та спогади.

Розрахована на краєзнавців, істориків, учителів, широкий загал громадськості.
3. Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 2. – Д.: РВК НГУ, 2005. – 221с.

У щорічнику розглядаються проблеми регіональної історії, проводиться аналіз документальних джерел, публікуються біографічні, генеалогічні розвідки та матеріали. Щорічник розрахований на наукових працівників, викладачів та студентів вузів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку історії та культури України.


4. Книга Скорботи України. Дніпропетровська область. Том 4 / Головна ред. кол.: І. О. Герасимов (керівник) та ін.; обласна ред. кол.: Т. М. Кравченко (керівник) та ін. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2005. – 500 с.

У цьому томі опубліковано імена громадян України – жителів міста Дніпропетровська та Дніпропетровської області, які загинули та померли у роки Великої Вітчизняної війни. Окремим розділом сюди увійшли доповнення до Книги Пам'яті України.


5. Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). – Вид. 2. – Д.: Оксамит-Текс, 2005. – 294 с.

Розглядаються основні складові частини руху Опо­ру на окупованій фашистами території Дніпропетров­щини в роки Великої Вітчизняної війни. Висвітлюється широкий аспект проблем «малої війни» та її роль і місце в розгромі загарбників. Видання може бути корисне для викладачів, студентів-істориків, краєзнавців усіх, хто цікавиться історією України.


6. Український Vaterland . – Д.: Січ, 2005. – 182 с.

У книзі знайшли відображення деякі історичні та сучасні події, пов'язані з життям німців України у різ­них суспільно-політичних умовах, вміщено оповіді про долю та особистий внесок у розвиток економіки, науки і культури України окремих представників німецької ді­аспори, для яких сучасна Україна стала Батьківщиною.Дніпропетровськ
7. Дніпропетровський поштамт – 100 років: Він зв'язує міста, поєднує людей. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. –104 с. + вкл.

Книга розповідає про минуле і сучасне одного з найбільших підроз­ділів Дніпропетровської дирекції Українського державного підприєм­ства поштового зв'язку «Укрпошта» – Дніпропетровського поштамту. Діяльність дніпропетровських поштовиків у віковій історії розвитку по­штового зв'язку має велике значення. Та оскільки про неї мало згадуєть­ся в історичних нарисах, мета цього видання – зберегти для майбутніх поколінь поштовиків історичні дані про минуле та сучасне поштамту. Видання присвячене 100-річному ювілею поштамту, що розмістив­ся в нинішній будівлі, але події, описані на сторінках книги, охоплю­ють значно більший проміжок часу. У ній викладені матеріали з історії та розвитку пошти взагалі, подані етапи її діяльності, зібрані фотогра­фії будівлі, засобів механізації, філателістичні ілюстрації і багато ціка­вої інформації про поштову справу Катеринослава-Дніпропетровська.

Під час написання книги використані спогади ветеранів Дніпропе­тровського поштамту: А. Г. Лисиці, Д. І. Бережного, Л. І. Єрешко, а також дані з особової справи С. О. Стуса (з музею поштамту).

Книга розрахована на сьогоднішніх і майбутніх працівників пошти, всіх, хто цікавиться історією поштової справи обласного центру.


8. Міляєва В.Ф., Головіна М.М. Сторінки історії Таромського: Від козацького займища – до житлового масиву міста Дніпропетровська: Історико-краєзнавчий нарис. – Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005. – 64 с.

Книга «Сторінки історії Таромського» про давнє і недавнє минуле козацького краю очима її авторів. Вона створена на основі історичних і документальних матеріалів. Книга буде цікавою для мешканців Таромського, дніпропетровців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.Історія краю
9. Безуглий Л. Край Магдалинівський. – Частина перша. Документальне видання. – Д.: ІМА-прес, 2005. – 154 с.

У книзі Леоніда Безуглого «Край Магдалинівський» розповідається про історію степової перлини Дніпропетровщини – Магдалинівщину. Видання розраховане на широке коло читачів.


10. Бобелюк С.Ф. Моя батьківщина Валове. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 192 с.

Книга написана з нагоди 225-річчя заснування села Софієгейківка (сучасне Валове). На основі матеріалів Державного архіву Херсонської області, Херсонського історичного музею, Обласної науково-технічної бібліотеки ім. О.Гончара висвітлено основні етапи розвитку села з найдавніших часів до кінця XIX сторіччя. Чільне місце приділено питанню повсякденного життя і господарювання населення краю.


11. Дніпропетровському району – 40 років: Краю наш козацький, легендами сповитий: Буклет. – Дніпропетровськ, 2005. – 8 с.

Історія та сьогодення Дніпропетровського району розкриваються через статистичні дані за всіма основними галузями господарської діяльності та персоналії земляків, що працювали в районі в різні роки. Видання багато ілюстроване.


12. Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відді­лення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Вип. 1. – Нікополь-Запоріжжя, 2004. – 172 с.

Альманах надруковано на виконання Програми підтримки наукових досліджень та попу­ляризації знань щодо історико-культурної спадщини Нікопольського району XVI-XVIІІ століть на 2004-2007 роки, прийнятої рішенням сесії Нікопольської районної ради №171-17/XXIV від 14 квітня 2004р.


13. Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип. 2. – Нікополь-Д.: Пороги, 2005. – 140 с.

У цьому випуску вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Іван Сірко в контексті дослідження феномену українського степового порубіжжя XVI-XVIII століття".


14. Макаров П. По вехам истории: Историко-документальное издание. – Д.: ІМА-прес, 2005.

Ця книга – перший авторський твір, збірка історичних досліджень, творчо пов'язаних у тому числі і з Нікопольщиною. Це пізнавальна книга для широкого кола читачів – дітей, юнацтва, викладачів учбових закладів, журналістів і інженерно-технічних працівників. Автор книги - П.Макаров – організатор Народного музею в Нікополі, ініціатор встановлення пам'ятника Нікопольському цеху вільних матросів. Коло інтересів Павла Станіславовича надзвичайно широке, але в центрі його уваги історія зброї та історія рідного Нікополя. Автор робить спробу переосмислити події російської історії, роль і місце в ній деяких відомих діячів культури.


15. Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920-1941 роках. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 368 с.

На основі широкого кола джерел, в першу чергу архівних документів, розглядається становлення Криворізької міської ради в 1920-1941 роках, її соціальний склад, формування структури, форм і методів діяльності, організація та проведення виборів, партійний тиск на міськраду. Велику увагу приділено практичній роботі по соціально-економічному та культурно-освітньому розвитку Криворіжжя.

Видання корисне для викладачів, студентів, депутатів міськради, працівників виконкому міськради, краєзнавців та широкого кола читачів.
16. Нариси про Нікополь. – Д.: Пороги, 2005. – 115 с.

Ця книга – розповідь про історичне минуле та сучасне Нікополя. Саме тут – на Микитинській Січі, на козацькій раді був обраний гетьманом Богдан Хмельницький. Славні здобутки Нікополя у містобудуванні, розвитку соціальної сфери, культури, освіти та соціальної сфери. У місті народились Південнотрубний і феросплавний заводи, які є провідними підприємствами у Європі та в усьому світі. Це перша колективна спроба донести до жителів і гостей міста те, чим нікопольчани пишаються, над чим працюють, чого прагнуть.


17. Паніна Л. М. Ми однієї землі діти. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2005. – 68с.

Ця книга про невідомі сторінки героїзму, ціну втрат та інтер­національний характер перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, яскравий приклад наступності поколінь та не­вмирущої історії громадянського суспільства.


18. Сіренко B.I. Велика зона злочинного режиму: Про переслідування та ре­пресії українських інакодумців у 70-80-х роках минулого сто­ліття. – Д.: Пороги, 2005. – 273 с.

В основу книги «Велика зона злочинного режиму» члена Національної Спілки письменників України Володимира Сіренка покладено факти з життя самого автора та його колег, які здебільшого підтверджуються документально матеріалами з архівів КДБ, періодичної преси, судових органів та письмен­ницького архіву.


19. Старицька Т.В. Миколаївка: Історико-краєзнавчі та біографічні нариси. – Кривий Ріг: Бібліотечка «Саксагані», 2005. –112 с.

До книжки увійшли роботи Старицької Т.В., яка відома своїми виступами у засобах масової інформації на теми краєзнавства та історичного минулого краю. Схвальні відгуки спеціалістів та земляків спонукали до створення єдиної збірки, в якій би вдалося засвідчити факти виникнення населеного пункту Миколаївки Широківського району та подальшої долі її жителів і самого села, яке сьогодні припинило існування внаслідок розширення Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.


20. Широківщина в роки війни. 1941-1945 рр. Ч.1. / Упорядники Л.О.Бай, Ганенко В.О. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – 170 с.

Книга є літописом фронтових доріг, воєнних подвигів наших земляків, визволителів району, простих громадян, які у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років відстояли честь та незалежність своєї Батьківщини, вільне майбутнє для своїх нащадків. Основою для створення книги стали матеріали, які збирали впродовж десятиліть дирек­тор Широківського народного історико-краєзнавчого музею Бай Любов Опанасівна, Ганенко Володимир Олексійович, Коломоєць Павло Павлович, Деркач Валентин Іванович. До книги увійш­ли спогади учасників бойових дій, партизанів, підпільників, жителів Широківщини, що були на окупованій території. Це спогади про бойових побратимів, про фронтові шляхи, про вияви ге­роїзму та людяності під час однієї з найстрашніших воєн минулого століття. Майже 60 років віддаляють нас від подій Великої Вітчизняної війни... Змінився світ, зника­ють одні і з'являються інші держави. Сьогодні є спроби зробити переоцінку подій минулих років. Але не підлягає сумніву та переоцінці героїчний подвиг нашого народу, який ціною життя своїх синів і дочок відвоював мирне і вільне сьогодення.

Ця книга є ще однією спробою увіковічнити, залишити для нащадків імена, подвиги тих, хто наближав Перемогу, але не дожив до неї, тих, хто у травні 1945 йшов вулицями переможе­ного Берліну, а у повоєнні роки відбудовував державу, але з часом – відійшов у вічність, а також тих, хто і сьогодні в строю...

Історія релігії
21. Криворіжжя: більшовизм проти Православ'я (1920 – 1930): Збірник документів і матеріалів. – Кривий Ріг: Видав­ничий дім, 2005. – 132 с.

До збірника ввійшли надзвичайно цінні, зовсім невідомі та маловідомі докумен­ти, які висвітлюють діяльність більшовицької влади, спрямовану на руйнування Церкви і нищення православної віри на Криворіжжі в період 1920 – 1930 pp. Запро­поновані матеріали будуть корисним документальним джерелом для дослідників іс­торії Криворіжжя та стосунків між Церквою і держаною. Книга розрахована на фахівців, викладачів вузів, шкіл, студентів і широке коло читачів.


22. Летопись к 60-летию Долгинцевской церкви: Из собранных материалов составила Мягкоходова Валентина. – Кривой Рог, 2005. – 43 с.

Історія Євангельських християн-баптистів Довгинцевської громади почалася в 1943 році. Автор згадує служителів церкви за багато років, розповідає про прихожан церкви та про її сучасний стан.Природничі науки. Екологія
23. Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжвузівської наукової конференції студентів і аспірантів / За загальною ред. проф. Л.І. Зеленської. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 124 с.

Збірник містить тези наукових досліджень, виголошених на Міжву­зівській науковій конференції студентів і аспірантів, що проведена на ба­зі геолого-географічного факультету ДНУ в квітні 2005 р. Коло питань, висвітлених у тезах доповідей, стосується багатьох актуальних проблем фізичної та суспільної географії, екології та раціонального природокори­стування, геоморфології та інженерної геології, аспектів розвитку турис­тичної діяльності в регіоні та Україні тощо, здійснюваних молодими до­слідниками та науковцями із 11 вищих навчальних закладів України. Те­зи доповідей і повідомлень видані в авторській редакції.


24. Пахомов О. Є., Горбань В. В., Воронова Н. В. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров'я: Монографія. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 243 с.

У роботі досліджено еколого-біологічні та консортивні особливості існування Ае. vexans в умовах заплавних дібров степового Придніпров'я. Проаналізовано морфологічні парамет­ри Ае. vexans на всіх фазах розвитку та показано сучасні тенденції в популяціях цих крово­сосів. У лабораторних умовах встановлено умови відродження личинок із яєць. Вивчено біотопи розвитку преімагінальних фаз цього виду. Досліджено трофоконсоргивні зв'язки хижаків та паразитів личинок. Вивчено екологічний спектр личинок Ае. vexans для району дослідження. Встановлено консортивні зв'язки личинок Ае. vexans у різних біотопах їх роз­витку. Для імаго вивчено денні схованки, сезонну динаміку вікових груп, гонотрофічний вік і плодючість, а також сезонну динаміку активності нападу імаго кровососа, встановлено еколого-біологічні фактори, які на них впливають. Досліджено трофоконсортивні зв'язки і хижаків імаго Ае. vexans у заплавних дібровах рік Самара та Дніпро.

Уперше для заплавних дібров степового Придніпров'я проаналізовано санітарно-епідеміологічне значення комарів Ае. vexans і виділено з них два штами вірусу Західного Нілу та один штам вірусу Тягіня.
25. Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 90-річчя від дня народження професора О. Ф. Михайлова. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 112с.

Представлено матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції із сучасних проблем фізіології та інтродукції рослин. Наведено результати досліджень фізіолого-біохімічних закономірностей стійкості рослинних організмів до стресових умов різної природи. Розглянуто комплекс проблем, які пов'язані з інтродукцією рослин та їх практичним використанням в ландшафтному фітодизайні.

Видання призначене для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, ботанічних садів, а також працівників підприємств зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міст. Матеріали подаються у авторській редакції.
26. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів: Монографія – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 276 с.

Представлена флора двох областей України – Дніпропетровської (1714 видів) і Запорізької (1522 видів) – всього 1946 видів. Виявлено ряд нових для регіону абори­генних і адвентивних видів. Подана біоекологічна характеристика, визначені рівні b-радіоактивності багатьох, переважно лікарських рослин, проведено систематичний і біоморфологічний аналіз флори, розроблено флористичне районування Дніпропетров­щини. Установлені категорії трапляння й охорони рідкісних і зникаючих рослин у ре­гіоні, червонокнижних видів України, Європейського і Світового Червоних списків.

Видання призначене для ботаніків, ґрунтознавців, екологів, студентів, працівників лісового і сільського господарства, фахівців з охорони природи, вчителів, школярів, юннатів.

Народне господарство. Промисловість
27. Вагонова А.Г. Экономические проблемы поддержания мощностей инвестирования угольных шахт Украины. – Д.: РВК НГУ, 2005. – 287 с.

У монографії приведені результати досліджень автора по удосконалюванню економічного механізму відтворення шахтного фонду і виробничої потужності шахт у період трансформації вугільної галузі до нових суспільних відносин, що полягають у створенні відповідних методологічних і методичних положень, а також інструментарію для моделювання техніко-економічних параметрів шахт у залежності від забезпеченості запасами і рівня їхньої інвестиційної привабливості.

Книга призначена для наукових співробітників і може бути корисна студентам і аспіратам вищих навчальних закладів гірничого профілю.
28. В свете голубого огня: 50-летию Днепродзержинского управ­ления по эксплуатации газового хозяйства посвящается /Полунина Л.Н., Алексашкин Ю.Д., Гусарь С.Г., Тимошенко Н.Б., Калныш Т.В., Юрченко А. А. – Д.: ЧП «Лира ЛТД», 2005. – 164 с.

В книзі, присвяченій 50-річчю Дніпродзержинського управління з експлуатації газового господарства, розповідається про історію підприємства, що забезпечує блакитним паливом. На сторінки видання вміщено спогади ветеранів управління, його засновників, а також тих, хто сьогодні своєю щоденною працею творить історію УЕГХ.


29. Днепропетровские банки: Справочное издание. – Д.: Гесла, 2005. – 116 с.

Довідкове видання містить інформацію про банки міста Дніпропетровськ станом на 31 травня 2005 року.


30. Лапідус В.А., Рекшинський А. М. Діалог консультанта з керівником компанії: Методичний посібник / Під заг. редакцією М. Р. Калініченка. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 92 с.

Великі витрати виробництва й низькі доходи – це не причини, а наслідки порушення принципів ведення бізнесу. Саме ці принципи, про які легко й цікаво, з гумором автори розповідають у цій книзі, і є сутністю методів управління на підставі загального менеджменту якості. Книга рекомендована менеджерам усіх рівнів, зацікавлених у пошуку методів підтримання та розвитку конкурентоспроможності своїх компаній.


31. Липський О. В. Придбання і модернізація комп'ютера, або Як не вскочити у халепу. – Д.: Видавничий Будинок «Володимир Дудник», 2005. – 88 с.

У книзі подана докладна інформація про технічний устрій персонального комп'ютера корот­кий огляд виробників комплектуючих та переферійних пристроїв, особлива увага приділена пра­вовому аспекту придбання комп'ютера та комплектуючих, алгоритмам захисту споживачем своїх прав, наведені посилання на чинне законодавство України.

Книга покликана допомогти людині, мало обізнаній у світі комп'ютерів, без зайвих витрат часу засвоїти апаратну частину сучасного персонального комп'ютера, а процес його придбання перетворити в просте, приємне та захоплююче заняття. Щоб вберегти читачів від махінацій нечи­стих на руку продавців комп'ютерів, у книзі описані різноманітні способи шахрайства та обману покупців.

Написана простою та зрозумілою мовою, ця книга призначена для широкого кола читачів, а також для продавців комп'ютерної техніки, власників спеціалізованих крамниць, системних адм­іністраторів та інших ІТ-спеціалістів.


32. Марюта А.Н., Ковальчук К.Ф. Целевой экономический и управленческий анализ (контроллинг): Монография. – Д.: Системные технологии, 2005, – 342 с.

Із трьох розділів економічного аналізу (класичний, інвестиційний і контролінг) розглянуто перший і третій. Особливу увагу приділено управлінському аналізу (контролінгу). Достатньо повно описані технології, методи, моделі і алгоритми системного аналізу підготовки і прийняття рішень у економічній і бізнесовій сферах. Практично усі види аналізу проілюстровані прикладами.

Книга призначена для студентів, магістрів, аспірантів, дослідників і викладачів економічних вузів і факультетів, економістів-аналітиків і економістів-менеджерів, діяльність яких пов'язана з практикою управління і контролінгу бізнесу.


Каталог: projects -> 2005
2005 -> Бібліотека моє придніпров’я календар пам’ятних дат області на 2006 рік
2005 -> Прозаїки, поети, публіцисти
2005 -> Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни
2005 -> Дніпропетровськ 2005 Ліна Костенко
projects -> Сiчень 1 січня – 95 років тому (1919 р.) у м. Катеринославі народився Ігор Петрович Владіміров, видатний театральний режисер І педагог, актор театру І кіно, народний артист СРСР. Ігор Владіміров
2005 -> Знаменних і пам’ятних дат на 0 рік Дніпропетровськ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconКниги Сумщини – 2016 Каталог видань
Книги Сумщини-2016 : каталог видань. Вип. 13 / Сумська оунб; уклад. О. К. Линник. – Суми, 2017. – 46 с
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconБібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р
Бібліографічний анотований покажчик видань Надвірнянської цбс у 2015 р. [Текст]: / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад....
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconБібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
Вища школа : анотований огляд періодичних видань за 2011 рік / Київ нац ун-т культури І мистецтв, Бібліотека; уклад.: І. Л. Маловська,...
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconЗведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2016 рік
Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2016 рік [Текст] / упорядники: С....
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconКнига-вега 2005 Олійник ббк 83. 3(4Укр)6-8 Олійник Р79 Речмедін А. П
Р79 «Чарівний лірик із Борзни». Життя І поетика Анатоля Олійника. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 168 с: іл
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconЗведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпро на 2017 рік
Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпро на 2017 рік [Текст] / упорядники: С. В. Манченко,...
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconАнотований каталог передового педагогічного досвіду Черкаси 2011 Зміст
Анотація досвіду: у навчально-методичному посібнику вміщено сценарії засідань педагогічних рад виховного спрямування
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconДніпропетровськ 2013 Зміст Вступ
Відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував черговий „Зведений каталог періодичних...
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
Книга Дніпропетровщини 2005 Анотований каталог видань iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова Б
Зведений каталог періодичних видань, передпла-чених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2014 рік [Текст] / Укладач: С....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка