Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної наукиСторінка1/3
Дата конвертації30.03.2018
Розмір0,57 Mb.
ТипКнига
  1   2   3

Академік АПН України Микола Іванович Шкіль: Нарис про життя і діяльність. Бібліографічний покажчик праць до 70-річчя. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 76 с.: іл., портр.


У нарисі розповідається про життя і діяльність відомого українського вченого – академіка АПН України, доктора фізико-математичних наук, професора Миколу Івановича Шкіля, який майже 30 років очолює Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова.

У свої 70 років ювіляр створив десятки підручників з математики для учнів середньої загальноосвітньої школи, СПТУ та студентів педвузів, має близько 350 публікацій. Привертають увагу непересічні сторінки з біографії простого сільського юнака, який пройшов тернистий шлях – від студента до керівника столичного вузу.

Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів – усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки.

© НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002


(
До сімдесятиріччя від дня народження)

13 грудня 2002 року виповнюється 70 років докторові фізико-математичних наук, професору, академіку АПН України Миколі Івановичу Шкілю.

М.І.Шкіль народився в с. Бурбине Семенівського району Полтавської області. Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту, а в 1958 році – аспірантуру при кафедрі математичного аналізу. Вся подальша наукова і педагогічна діяльність М.І.Шкіля пов’язана з Київським педінститутом, що став нині Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова. Ювіляр пройшов шлях від студента до ректора. У 1959 році М.І.Шкіль захистив кандидатську дисертацію на тему: “До питання про асимптотичне зображення розв’язків систем диференціальних рівнянь, які містять параметр”. У 1968 році – докторську дисертацію на тему: “Про деякі асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами”.

Наукові інтереси М.І.Шкіля спрямовані на розробку асимптотичних методів інтегрування диференціальних рівнянь та їх систем. Ним вперше всебічно досліджені досить складні випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів, які доволі часто зустрічаються в теорії і практиці. Одержані математичні результати пов’язані з розробкою алгоритмів побудови наближених розв’язків систем диференціальних рівнянь з параметрами та їх математичним обґрунтуванням. Доведено, що наближені розв’язки є асимптотичним розвиненням точних розв’язків розглядуваних систем.

За розробленими М.І.Шкілем методами можна будувати асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами, диференціальних рівнянь з малим параметром при частинних похідних, диференціальних рівнянь із загаюванням, рівнянь нейтрального типу, рівнянь з ізольованими особливостями, інтегро-диференціальних рівнянь, систем диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами, систем диференціальних рівнянь з сумовими коефіцієнтами.

В його працях вперше одержано результати, коли в характеристичному рівнянні з’являються кратні корені з кратними елементарними дільниками. Доведено, що в цих випадках, на відміну від простих коренів, асимптотичні розв’язки зображаються формальними степеневими рядами за дробовими степенями малого параметра, показник яких залежить як від кратності елементарних дільників, так і від деяких співвідношень між коефіцієнтами розглядуваної системи. Автором отримані необхідні і достатні умови існування асимптотичних розвинень для точних розв’язків, причому доведення достатніх умов дає алгоритм побудови даних асимптотичних розвинень.

В останні роки М.І.Шкіль успішно працює над розв’язанням досить складної математичної проблеми, коли в системі диференціальних рівнянь з’являються так звані точки повороту. Над цією проблемою працювали відомі вчені-математики, такі як Р. Лангер, В. Вазов, Л. Чезарі, А.А. Дородніцин, С.А. Ломов. Однак дана проблема і на сьогодні потребує свого подальшого розв’язання. М.І Шкілю та його учням вдалося шляхом введення “збуреного” характеристичного рівняння отримати формальні розв’язки для окремих типів систем диференціальних рівнянь і довести, що ці розв’язки в околі точок повороту є асимптотичними зображеннями точних розв’язків розглядуваних систем.

За результатами своїх досліджень М.І.Шкіль неодноразово виступав з доповідями та повідомленнями на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах.

Результати досліджень М.І.Шкіля представлені у більш ніж 350 наукових працях, зокрема в 10 монографіях, 22 підручниках та посібниках. Монографія “Асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь”, що написана ним у співавторстві з С.Ф.Фещенком, Л.Д.Ніколенком, була перевидана у США. За цикл робіт “Розвиток аналітичних і асимптотичних методів розв’язання диференціальних, інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь і їх застосування до задач математичної та теоретичної фізики” М.І.Шкіль відзначений премією НАН України імені академіка М.М.Крилова.

М.І.Шкіль приділяє велику увагу вихованню наукової зміни. Серед його учнів більше 30 кандидатів і 3 доктори наук, він керує науковими семінарами, читає спецкурси, пов’язані з асимптотичним інтегруванням диференціальних систем, які містять параметри.

Протягом багатьох років Микола Іванович успішно поєднує наукову роботу з педагогічною – читає курси математичного аналізу, диференціальних рівнянь, курси за вибором для студентів фізико-математичного факультету, керує курсовими та дипломними роботами.

За комплект підручників “Вища математика” (у трьох книгах), “Математичний аналіз” (у двох частинах) М.І.Шкілю Указом Президента України в 1996 році присуджено Державну премію в галузі науки і техніки. Премію АПН України отримав підручник “Алгебра і початки аналізу” для 10 класу шкіл і класів з поглибленим вивченням математики. Він нагороджений: Почесною відзнакою Президента України “за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність”, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. М.І.Шкіль – кавалер орденів “За заслуги” I, II, III ступенів.

Указом Президента йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки”. Нагороджений Дипломом “Кращий освітянин” за 2001 рік, медаллю “200 років від дня народження М.В.Остроградського”.

Поряд з науковою, науково-педагогічною діяльністю М.І.Шкіль проводить значну науково-організаційну роботу. Він є віце-президентом Українського математичного товариства, очолює спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, обраний Президентом товариства культурних зв’язків “Україна – Казахстан”, членом редколегій журналів “Український математичний журнал”, “Нелінійні коливання”, “Вища школа”, “Рідна школа”.

З 1973 року Микола Іванович очолює педагогічний інститут, який в часи незалежності України став Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова. У 1982 році обраний членом-кореспондентом, а у 1990-му – дійсним членом АПН СРСР. З 1991 року – дійсний член АПН України, член Російської академії освіти, дійсний член АНВШ України, Почесний академік Міжнародної кадрової академії. В 1999 році М.І. Шкіля було визнано Людиною року (США, Американський біографічний інститут), його обрано почесним доктором і професором багатьох провідних вузів України.

Неординарність Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, його визнання – це частка діяльності ректора Шкіля Миколи Івановича, який сприяє усім новаціям головного педагогічного навчального закладу України, усвідомлюючи те, що розбудова системи освіти – основа відтворення інтелектуального потенціалу нації, основа національного відродження, зміцнення державності, підготовка нової генерації педагогічних кадрів.

Своє сімдесятиріччя Микола Іванович Шкіль зустрічає сповненим енергії та великих творчих задумів. Побажаємо йому натхнення, сил і здоров’я для їх здійснення.
Академіки НАН України:
Ю.М.Березанський, В.С.Королюк,


Ю.О.Митропольський, А.М.Самойленко, І.В.Скрипник


Каталог: bibliograf
bibliograf -> Бібліографічний покажчик
bibliograf -> Юрію Оліферовичу Збанацькому
bibliograf -> Професор Марія Яківна Плющ
bibliograf -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
bibliograf -> Література: Твори Олеся Гончара
bibliograf -> До 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
bibliograf -> Академік апн україни Любов Іванівна Мацько
bibliograf -> Професор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
bibliograf -> Біобібліографічний покажчик серії „Вчені нпу імені М. П


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconКнига для культурологів, мистецтвознавців, спеціалістів-естетиків, а також для тих, хто цікавиться проблемами сакральної культури

Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconКнига обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних І культурних питань розвитку Слобідської України від заселення краю до початку XX ст. Для викладачів, науковців, широкого читацького загалу
Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних І культурних питань розвитку Слобідської України — від заселення...
Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconКнига буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом

Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconМіністерство оборони україни
Рекомендований для курсантів, слухачів офіцерів зс україни та усіх інших, хто цікавиться даними проблемами
Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки icon“…на півдорозі між злиднями і сонцем” А. Камю (сторінками біографії А. Камю). “…на півдорозі між злиднями і сонцем” А. Камю
Боротьба людей проти конкретного зла (боротьба європейського руху Опору проти фашизму), це книга про тих, хто не підкорився, а не...
Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconКнига адресована студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться українським словом
Празька школа”: Хрестоматія прозових творів / Упоряд., передм. І приміт. В. А. Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004....
Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconМетодичні вказівки з подання системної інформації
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів І студентів усіх спе­ціальностей академії
Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconСценарій лінійки 1 вересня на День знань
Нехай цей рік буде добрим для всіх для тих, хто вперше переступає поріг нашої школи, І для тих, хто приходить сюди вже не в перший...
Книга розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки iconКурс "Педагогіка" є провідним у системі загальнопедагогічної підготовки студентів педагогічних спеціальностей університету
Викладання курсу передбачає ознайомлення студентів з педагогічними поглядами, діяльністю визначних українських І зарубіжних педагогів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка