Книжкова палата україни імені івана федорова


Захворювання травної системиСторінка13/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

616.3 Захворювання травної системи

На ступінь доктора

3099. Губська О. Ю. Целіакія: поширеність, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та одужання хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Губська Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2009. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (31 назва). — 100 пр. — [2009-2458 А] УДК 616.341-008-036-08

3100. Ратчик В. М. Діагностика та хірургічне лікування підпечінкового холес­тазу непухлинного генезу на етапах розвитку його ускладнень : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ратчик Вадим Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т гастроентерології АМН Украї­ни" м. Дніпропетровськ]. — Запоріжжя, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (39 назв). — 140 пр. — [2009-2140 А] УДК 616.361-008-06-089

3101. Романенко І. Г. Патогенез, клініка і лікування гландулярного та ангу­лярного хейлітів у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Романенко Інесса Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Полтава, 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2009-2334 А]

УДК 616.379-008.64:616.317

3102. Рузібаєв Р. Ю. Вибір методу хірургічного лікування гастродуоденальних виразок у хворих з високим ризиком остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Рузібаєв Рашид Юсупович ;


М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр. — [2009-2508 А] УДК 616.33-002.44:616.71-007.23]-08

3103. Цівенко О. І. Електрохірургічна і ультразвукова дисекція та коагуляція при операціях на шлунково-кишковому тракті : (експерим.-клініч. дослідж.) : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Цівенко Олексій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед.


ун-т. — Х., 2009. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (26 назв). — 100 пр. — [2009-1751 А] УДК 616.3-07-089

На ступінь кандидата

3104. Айман Ахед Абдел Джабер Аль Баргуті. Паліативне лікування первин­них неорганних злоякісних новоутворень заочеровинного простору й очеревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Айман Ахед Абдел Джабер Аль Баргуті ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2001 А] УДК 616.381-006.6-08

3105. Алтин І. В. Нові малоінвазійні способи апендектомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Алтин Іван Ва­сильович ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсь­кого, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1521 А] УДК 616.346.2-089.87

3106. Бамбизов Л. М. Ендоскопічні методи діагностики та хірургічного ліку­вання жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непрохідністю термінального відділу холедоха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бамбизов Леонід Михайлович ; М-во охорони здоров'я, Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-2585 А] УДК 616.366/.367-003-07-089

3107. Бариляк А. Я. Нанолазерна дезінфікація системи каналу кореня зуба : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бариляк Адріана Ярославівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2013 А] УДК 616.314.16:615.849.19

3108. Біла-Попович Г. С. Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії вірусних гепатитів В і С наркоспоживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Біла-Попович Ганна Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома­шевського", [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2009. — 21 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2609 А] УДК 616.36-002:616.98-056.83-08

3109. Галей М. М. Хірургічна тактика та вибір мініінвазивних методів опера­тивного лікування хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу у віко­вому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Галей Микола Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2009-2369 А] УДК 616.36-008.5-089

3110. Гасанова О. В. Особливості розвитку та перебігу ерозивно-виразкової патології шлунка і дванадцятипалої кишки у опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіо­логія" / Гасанова Олена Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 120 пр. — [2009-2558 А] УДК 616.33-002-001.28-07

3111. Гойдик В. С. Патогенетичне обґрунтування застосування адаптогенних препаратів в експериментальній терапії виразкової хвороби : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гойдик Віктор Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2372 А] УДК 616.33-002-092.4-085

3112. Жмурик В. В. Антропогенетичні особливості дорослого міського насе­лення Подільського регіону України хворого на цукровий діабет першого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Жмурик Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2267 А] УДК 616.379-008.64(477)

3113. Кара М. В. Клініко-експериментальне обґрунтування сполученого застосування адаптогенів і тригеміно-симпатичних блокад у комплексному лікуванні переломів нижньої щелепи та їх ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кара Марина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2070 А] УДК 616.314-089.23-001.5

3114. Клименко В. П. Хірургічне лікування кардіальних виразок шлунка, ускладнених кровотечею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Клименко Вадим Петрович ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН України"]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2074 А]

УДК 616.333-002.44-005.1-089

3115. Когут Л. М. Інтервенційні сонографічні та відеолапароскопічні втру­чання в діагностиці і хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його усклад­нень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі­рургія" / Когут Любомир Миколайович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1744 А] УДК 616.37-002.4-072.1-089

3116. Копійченко Я. І. Клініко-лабораторні показники перебігу та корекція по­рушень мікробіоценозу кишок у хворих на вірусний гепатит А : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Копійченко Ярослава Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-1493 А]

УДК 616.36-002:616.37-008.87]-085

3117. Крекотень О. М. Обґрунтування системи надання медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів різних форм власності : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Крекотень Олена Миколаївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2009-2086 А]

УДК 616.34-008.1-058:378-057.87

3118. Кутаєв О. В. Оптимізація інтенсивної терапії фульмінантної печінкової недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кутаєв Олег Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2009-2295 А] УДК 616.36-008.64-08

3119. Лепський В. В. Лікувально-профілактична ефективність зубних паст з про- та пребіотиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лепський Вячеслав Володимирович ; Держ. устано­ва "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1552 А] УДК 616.311-084:615.454.1

3120. Михайленко І. О. Обґрунтування методу профілактики захворювань па­родонта у працівників аміачного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Михайленко Ірина Олександ­рівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1623 А] УДК 616.317.17-008.1-084

3121. Павленкова О. В. Клініко-лабораторне обґрунтування тактики препару­вання каріозних порожнин ІІ класу за Блеком під сучасні пломбувальні матеріали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато­логія" / Павленкова Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2009. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1415 А] УДК 616.314-089.818

3122. Сторожева М. В. Сорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на гострі гнійно-запальні процеси порожнини рота : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сторожева Марина Вікто­рівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1429 А] УДК 616.31-002.3-085.242

3123. Христенко В. В. Хірургічна тактика лікування посттравматичного пери­тоніту у дітей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Христенко Владислав Валерійо­вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009 . — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 200 пр. — [2009-1837 А] УДК 616.381-002-003.2:617.55-001-06]-053.2

3124. Шибінський В. Я. Вплив оклюзійних порушень на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів та їх диференційна діагностика з допомогою магнітно-резонансної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шибінський Володимир Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1956 А]

УДК 616.314:616.724-073

3125. Шуба І. В. Керамічні наповнювачі на основі системи Аl2O3-SiO2-ZrO2 для стоматологічних композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Шуба Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009 . — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (22 назви). — 100 пр. — [2009-1880 А]

УДК 616.314-74:615.464616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. Ендокринні захворювання.
Захворювання лімфатичної системи


На ступінь кандидата

3126. Луховицька Н. І. Променева діагностика йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози та подолання їх радіо­йодорезистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Луховицька Наталія Ігорівна ;


М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. уста­нова "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва Акад. мед. наук України"]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2096 А]

УДК 616.44-006.04-078-085

3127. Фузік М. М. Територіально-часові особливості захворюваності на рак щитоподібної залози у популяції, яка зазнала впливу радіоактивного йоду внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Фузік Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [ДУ "Наук. центр радіац. медицини АМН України"]. — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2009-2186 А] УДК 616.441-006-001.21

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби

На ступінь доктора

3128. Свистунов І. В. Псоріаз і червоний плоский лишай: прогностичні варіан­ти клінічного перебігу та вибір терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Свистунов Ігор Ваніфаті­йович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (60 назв). — 100 пр. — [2009-2427 А] УДК 616.517-037-085На ступінь кандидата

3129. Бакалець О. В. Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цито­мегаловірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.29 "Клініч. алергологія" / Бакалець Олена Валеріївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського], 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1644 А] УДК 616.5

3130. Резніченко Н. Ю. Лікування хворих на вугрову хворобу з використан­ням засобів ноотропної та метаболічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Резніченко Наталія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2144 А] УДК 616.53-002-085

616.6 Захворювання сечостатевої системи

На ступінь кандидата

3131. Байбаков В. М. Діагностика та хірургічне лікування крипторхізму у ді­тей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Байбаков Володимир Михайлович ; ДУ "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Акад. мед. наук України", [Дніпро­петров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2009. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2443 А] УДК 616.681-07-089-053.2

3132. Висоцька В. Г. Вплив комбінованої дії солей важких металів і стресу на хроноритми функціональної, фібринолітичної та протеолітичної активності нирок : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Висоцька Віолета Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2009. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—20 (33 назви). — 100 пр. — [2009-1604 А] УДК 616.61-06:546.4

3133. Гарбі Ваїл. Комплексне лікування хворих із стриктурами уретри з засто­суваннням ендохірургічної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Гарбі Ваїл ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-2038 А]

УДК 616.62-007.271-08

3134. Колеснікова Т. І. Оцінка фунціонального стану канальцевого апарату нирок по зміненню осмотичного гомеостазу при нирковій недостатності різного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Колеснікова Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Донец. обл. клініч. територ. мед. об-ня МОЗ України]. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 130 пр. — [2009-2077 А] УДК 616.61-008.64-092

3135. Копійка Г. К. Доклінічна діагностика та первинна профілактика нефропатій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Копійка Ганна Кузьмівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1545 А] УДК 616.61-07-084-053.2

3136. Лях С. Б. Подружня дезадаптація та її психокорекція при ананкастному розладі особистості у чоловіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лях Сергій Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1905 А]

УДК 616.69-008.1:616.89-008.444.2-085.851

3137. Михайлов Д. М. Клінічні особливості та вибір тактики лікування хворих на гострий гнійний необструктивний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Михайлов Дмитро Михайло­вич ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядип­лом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1466 А] УДК 616.61-002-085

3138. Павлюк С. О. Клініко-морфологічна характеристика ураження нирок при інфекційних захворюваннях та невропатіях бактеріальної і вірусної етіології : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Павлюк Сергій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2009 . — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2124 А] УДК 616.61-002:616.98-022.7

616.7 Захворювання опорно-рухової системи

На ступінь кандидата

3139. Бець В. Г. Профілактика інфекційних ускладнень при відкритих ушкод­женнях надп'ятково-гомілкового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бець Володимир Григорійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си­тенка". — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 130 пр. — [2009-2608 А] УДК 616.728.4-001.5-089

3140. Бойчук Н. С. Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Бойчук Наталія Сергіївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1602 А]

УДК 616.71/.72-002.78-07-08

3141. Герасименко А. С. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Герасименко Андрій Сер­гійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України"]. — Х., 2009. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 130 пр. — [2009-1858 А] УДК 616.711-002-007.274:616.728.2-087-77

3142. Горицька К. В. Використання збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щеле­пи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома­тологія" / Горицька Катерина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2213 А] УДК 616.716.4-001.5-08

3143. Засаднюк І. А. Вплив аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин на регенерацію суглобового хряща : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Засад­нюк Іван Андрійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1491 А] УДК 616.72-018.3-003.93

3144. Соболевський Ю. Л. Особливості структурно-функціональних пору­шень на ранніх стадіях остеоартрозу колінного суглоба : (питання ранньої діагнос­тики, лікування та профілактики прогресування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Собо-


левський Юрій Леонтійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого­мольця МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 130 пр. — [2009-1943 А] УДК 616.728.3-002-07-08

616.8 Невропатологія. Неврологія

На ступінь кандидата

3145. Білошапка В. О. Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хво­рих з гострою церебральною недостатністю обумовленою тяжкою черепно-моз­ковою травмою або мозковим інсультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Білошапка Ві­талій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь­кого. — Донецьк, 2009. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 150 пр. — [2009-2020 А] УДК 616.831-001-005.1-08

3146. Возняк А. В. Патогенетичні основи диференційованого лікування голов­ного болю перенапруження у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Возняк Андрій Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2248 А]

УДК 616.857-053.5-092-08-036.82

3147. Воронін Д. М. Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6—10 років з церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Воронін Денис Михайло­вич ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 150 пр. — [2009-1483 А] УДК 616.831-009.11-085.25-053.5

3148. Гант О. Є. Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на роз­сіяний склероз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Гант Олена Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України"]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1531 А] УДК 616.832-004

3149. Дубинська О. І. Клініко-функціональні та метаболічні кореляції у хво­рих на повторні ішемічні інсульти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Дубинська Ольга Ігорівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2009-2377 А] УДК 616.831-005.1-005.4

3150. Ключка В. М. Діагностика та хірургічне лікування олігоастроцитом півкуль великого мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Ключка Валентин Миколайович ; Акад. мед.


наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1889 А] УДК 616.831.3-006.48-07-089

3151. Кузнецова О. В. Патофізіологічні механізми порушень нервової системи за умов застосування різних протипухлинних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кузнецова Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2384 А]

УДК 616.8-092-085

3152. Литвиненко А. Л. Прогностичні критерії хірургічного лікування трав­матичних внутрішньочерепних гематом в гострому періоді черепно-мозкової трав­ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Литвиненко Андрій Леонідович ; Акад.мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", [Нац. мед. акад. післядип­лом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2009-1900 А] УДК 616.831-001.35-07

3153. Семенов В. Г. Симптоматична епілепсія травматичного генезу : (суд.-психіатрич. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Семенов Володимир Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2338 А] УДК 616.853-001:340.63

3154. Ткачов А. В. Клініко-діагностичні особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку в динаміці комплексного лікування з використанням ноотроп­них засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ткачов Анатолій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 15 с. — Біб­ліогр.: с. 11—12 (7 назв). — 100 пр. — [2009-1431 А] УДК 616.831.001.31-07-085.21

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка