Книжкова палата україни імені івана федорова


Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розладиСторінка14/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір3,29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади

На ступінь доктора

3155. Гуменюк Л. М. Обмежена здатність до інтеграції у суспільство в осіб з психічними розладами : (клініка, діагностика, реабілітація) : автореф. дис. на здобут­тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гуменюк Леся Мико­лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2009. — 31 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 26—29 (31 назва). — 100 пр. — [2009-1534 А] УДК 616.89-071На ступінь кандидата

3156. Ільяшенко О. О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведін­ки самотніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Ільяшенко Олеся Олександрівна ; М-во охорони здо­ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2066 А] УДК 616.89-008.441.4-092

3157. Петренко В. Ю. Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями сексуальної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Петренко В'ячеслав Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1705 А]

УДК 616.89-02-005.4:159.923

3158. Прімишева О. М. Клініка, перебіг, терапія параноїдної шизофренії, асоційованої зі стресом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Прімишева Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Ук­раїни, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор­гієвського МОЗ України]. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2328 А] УДК 616.895.8-008-071-085

3159. Федак Б. С. Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Федак Богдан Степано­вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1833 А]

УДК 616.89-008.44:615.851.84

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання

На ступінь кандидата

3160. Баркалов Б. А. Психотерапія і психопрофілактика в комплексному ліку-ванні хворих із залежністю від опіоїдів, інфікованих ВІЛ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Баркалов Борис Ана­толійович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і нарколо­гії. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1445 А]

УДК 616.98:578.828ВІЛ]-06-07

3161. Березіна Л. В. Патогенетичне значення та терапевтична тактика при активації Епштейна—Барра вірусної інфекції у дітей, хворих на гострі інфекційні захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Березіна Лариса Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферополь, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-2361 А] УДК 616.9-053.2-092-08

3162. Жук Л. А. Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії при гост­рих бронхолегеневих захворюваннях у дітей, інфікованих Chlamydiae Pneumoniae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Жук Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — . — [2009-1735 А] УДК 616.98-08-053.2

3163. Козловський О. А. Клініко-патогенетичне значення функціонально-метаболічної активності лейкоцитів при сальмонельозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Козловський Олег Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома­шевського Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвсько-


го]. — К., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2009-2282 А] УДК 616.98:579.842.1

3164. Максимова О. О. Клінічні та хірургічні паралелі грампозитивного та грамнегативного сепсису у хворих на гнійно-запальні процеси м'яких тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Максимова Ольга Олегівна ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти. — Запоріжжя, 2009 . — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2009-2098 А]

УДК 616.94-022:616.74-002.3]-08

3165. Подолюк О. О. Особливості перебігу та характер ускладнень кору у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Подолюк Ольга Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміо­логії та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2419 А] УДК 616.915-036.1-06-053.8

3166. Семенишин О. Б. Еколого-епідеміологічна характеристика іксодових кліщових бореліозів у західноєвропейському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Семенишин Оксана Бог­данівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хво­роб ім. Л. В. Громашевського", [Львів. НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України]. — К., 2009. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (14 назв). — 120 пр. — [2009-2153 А]

УДК 616.995.45-02-036(477.8)617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла

На ступінь кандидата

3167. Пашинський Я. М. Хірургічна корекція підвищеного внутрішньочерев­ного тиску у хворих на серединні післяопераційні вентральні грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пашинський Ярослав Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-2498 А] УДК 617.55:616.34-007.43-089

3168. Яцишин І. В. Обґрунтування методів хірургічної корекції естетичних дефектів та деформацій передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яцишин Ігор Вікторович ;
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Мед. ін-т Укр. асоц. нар. медицини]. — К., 2009. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2009-1799 А] УДК 617.55-089.844

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей

На ступінь кандидата

3169. Шпак Г. В. Оптимізація розрахунку оптичної сили інтраокулярної лінзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмо­логія" / Шпак Григорій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-1797 А] УДК 617.751-072.7:535.316/.317618 Гінекологія. Акушерство

На ступінь доктора

3170. Бабич Т. Ю. Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і перинатальних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бабич Тетяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — [2009-1775 А] УДК 618.4-055.2-084

3171. Воробйова І. І. Патогенез, профілактика та лікування невиношування вагітності з урахуванням особливостей центральних механізмів регуляції генератив­ної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Воробйова Ірина Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, аку­шерства та гінекології" Акад. мед. наук України. — К., 2009. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31(30 назв). — 100 пр. — [2009-2550 А] УДК 618.3-002-08

3172. Гюльмамедова І. Д. Диференційований підхід до діагностики та ліку­вання безплідного шлюбу із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гюльмамедова Ірина Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — 100 пр. — [2009-1778 А] УДК 618.177-07-085На ступінь кандидата

3173. Арендар О. А. Прогнозування та профілактика вертикальної (перина­тальної) трансмісії вірусу гепатиту С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Арендар Олена Анато­ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2009-2007 А] УДК 618.3:616.36-002]-06-084

3174. Ахмад Халед Німер Абу Халіл. Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношеній вагіт­ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку­шерство та гінекологія" / Ахмад Халед Німер Абу Халіл ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-2009 А] УДК 618.34-07

3175. Волошина Т. В. Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з хронічними запальними захворюваннями нирок на фоні підвищеного рівня антифосфоліпідних антитіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Волошина Тетяна Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2009-2036 А] УДК 618.3:616.6]-06

3176. Жабіцька Л. А. Діагностика, лікування та профілактика трубного без­пліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Жабіцька Лариса Анатоліївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо­гомольця. — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-1809 А] УДК 618.177-02:618.12-007.274-07-08

3177. Копійчук І. М. Профілактика меконіальної аспірації у плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Копійчук Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2080 А] УДК 618.33:616.2-008.4]-084

3178. Корнієнко В. Г. Особливості адаптаційних реакцій організму вагітних при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Корнієнко Вячеслав Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2009-2413 А] УДК 618.39-08

3179. Котлік В. В. Порушення сексуального здоров'я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Котлік Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2009. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1494 А] УДК 618.17:618.11-089.87

3180. Кравець А. О. Особливості перебігу вагітності та її ускладнення у жінок, що перехворіли на вірусний гепатит В : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кравець Анатолій Олек­сандрович ; М-во охорони здоров'я України Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Вінниця, 2009. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) . — 100 пр. — [2009-2479 А] УДК 618.2:616.36-002

3181. Кузьміна О. О. Патогенетичні основи надмірно сильної та дискоордино­ваної пологової діяльності та корекція їх застосуванням антогоністів кальцію : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кузьміна Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2009-1930 А] УДК 618.5-085.832

3182. Лещинський Т. П. Особливості ведення вагітності, пологів, післяполо­гового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобі­ліарної системи невірусного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лещинський Тадій Петро­вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2009. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2009-2415 А] УДК 618.39

3183. Лобанова О. Є. Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної за­лози з урахуванням клінічних, морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лобанова Ольга Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Нац. ін-т раку", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1786 А] УДК 618.19-006-08-056-091.8

3184. Михайлів О. О. Діагностично-профілактичні заходи при розладах функ­ціонального диференціювання плодової частини плаценти : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Михайлів Ольга Омелянівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2009. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2009-2108 А] УДК 618.36-008.6-07-084

3185. Ольховик В. Л. Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо­гія" / Ольховик Віталій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2009-1981 А] УДК 618.3-06:616.441-007.61-07-085

3186. Присяжнюк В. П. Стан материнсько-плодового кровообігу та корекція його порушень при затримці росту плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Присяжнюк Володи­мир Петрович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2504 А] УДК 618.53

3187. Сінєнко Н. О. Оптимізація тактики ведення хворих з доброякісними і пограничними пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями яєчників : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сінєнко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2009. — 19 с. : табл. — Біб­ліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1425 А] УДК 618.11-006-071

3188. Шамік Е. В. Комплексна профілактика післяпологових гнійно-септич­них ускладнень при потенційній інфекції у матері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шамік Едуард Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2009-1754 А]

УДК 618.5-084

3189. Яшина О. Г. Профілактика ускладнень перименопаузального періоду у жінок з метаболічними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яшина Олена Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2009-1800 А] УДК 618.173-06-084

62 Інженерна справа. Техніка в цілому

На ступінь кандидата

3190. Фатєєва Н. М. Синтез високонадійних гідропневмоагрегатів метало­різального устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Фатєєва Надія Миколаїв­на ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 17 ( 4 назви). — 100 пр. — [2009-2590 А] УДК 62-522620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

На ступінь кандидата

3191. Нарівський О. Е. Корозійно-електрохімічна поведінка конструкційних матеріалів для пластинчастих теплообмінників у модельних оборотних водах : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Нарівський Олексій Едуардович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2009-1660 А] УДК 620.193:620.197:669.15621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

На ступінь кандидата

3192. Матвій І. Є. Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвій Ігор Євстахович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2104 А] УДК 621:005.932621.0 Теорія машин. Ядерна техніка

621.01/.03 Машинознавство

На ступінь кандидата

3193. Марченко М. В. Кінематичний синтез кривошипно-кулісних механізмів з вистоєм вихідної ланки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Марченко Максим Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2301 А] УДК 621.01621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання пари. Парові машини. Парові котли

На ступінь доктора

3194. Черноусенко О. Ю. Подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності : (на прикл. турбін К-200-130) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Черно­усенко Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2009. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (26 назв). — 100 пр. — [2009-2354 А] УДК 621.165.6621.22 Гідравлічна енергія. Гідравлічні машини

На ступінь кандидата

3195. Миронов К. А. Удосконалення проточних частин радіально-осьових гідротурбін на основі математичного моделювання їх енергетичних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Миронов Костянтин Анатолійович ; Нац. техн.


ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2490 А] УДК 621.224

621.3 Електрика. Електротехніка

На ступінь кандидата

3196. Голота В. І. Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах "кремній-на-ізоляторі" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Голота Віктор Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2009-1484 А]

УДК 621.3.049.77:537.533.2

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики

На ступінь кандидата

3197. Балабан А. П. Релаксаційні процеси в сенсорах зображень на основі не­ідеального гетеропереходу CdS-Cu2S : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Балабан Андрій Петрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2009-2583 А] УДК 621.315.592

3198. Барило Г. І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Барило Григорій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2009-1646 А] УДК 621.317.72

3199. Когут Ю. Р. Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих кристалів Si1-хGeх та створення на їх основі сенсорів теплових величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електро­ніка" / Когут Юрій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2009. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2009-1686 А] УДК 621.315.592

3200. Колосов В. І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Колосов Валерій Івано­вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2009-1971 А] УДК 621.317.72

3201. Лук'яненко Л. М. Відновлення електропостачання знеструмлених спо­живачів в розподільних електричних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Лук'я­ненко Лук'ян Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2009. —


20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2009-2386 А] УДК 621.316

3202. Луцяк В. В. Діагностичне забезпечення процесу пошуку пошкоджень в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 КВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Луцяк Віталій Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2009-1975 А] УДК 621.311.1.027

3203. Щербакова П. Г. Розвиток методів визначення часткового внеску суб'єк­тів електричної системи у погіршення якості електроенергії : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і сис­теми" / Щербакова Поліна Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн.
ун-т", [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Донецьк, 2009. — 20 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2009-1440 А] УДК 621.311
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Схожі:

Книжкова палата україни імені івана федорова iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка