Книжкова палата україни


Фізіологія. Порівняльна фізіологіяСторінка7/14
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

18952. Філіпцова О. В. І сниться сон — він дивний та тривожний : [про до­слідж. сновидінь : бесіда з доц. каф. біології, фізіології та анатомії людини Нац. фар­мацевт. ун-ту Ольгою Володимирівною Філіпцовою] // Слобідський край. — 2007. —


2 серп. (№ 83). — С. 8.

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

18953. Кривошеєва М. Чим би дитина не бавилась... , або Прихована небезпека телеагресії / Марія Кривошеєва // Народна армія. — 2007. — 3 серп. — С. 6.

18954. Олійник Л. Нас "косить" чума XX століття : на Закарпатті зростає число комп'ютер. наркоманів / Людмила Олійник // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 19.

18955. Пономарьов О. Дитячі проблеми дорослої хвороби : [про результати до­слідж. щодо захворюваності серед молоді на ВІЛ/СНІД] / Олег Пономарьов // Хрещатик. — 2007. — 31 серп. — С. 7.

18956. Удодов В. Деякі аспекти міжсекторальної взаємодії у формуванні здо­рового способу життя / Володимир Удодов, Валентина Касимова // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 6.

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

18957. Банчук М. Кадрові проблеми потрібно розв'язувати спільними зусиллями : [про кадр. політику в мед. галузі] / Микола Банчук // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 5.

18958. Берник М. Є позитивні зрушення : [про апарат. нараду М-ва охорони здоров'я України, присвяч. зміцненню кадр. і техн. потенціалу лікув. закл., зміцнення сіл. медицини Полтав. та Івано-Франків. обл.] / Микола Берник, Ніна Дурдикулієва // Ва­ше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 2.

18959. Берник М. Є чим пишатися. Але і є над чим працювати : [про звіт заст. начальника обл. упр. охорони здоров'я Житомир. обл. Олександра Гусака та голов. сан. лікаря обл. Олександра Волкова на апарат. нараді М-ва охорони здоров'я України] / Ми­кола Берник // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 2.

18960. Берник М. Тенденції поліпшення здоров'я нації набувають розвитку : [про апарат. нараду М-ва охорони здоров'я України, присвяч. огляду здобутків і пробл. медицини Києва і Закарпат. обл.] / Микола Берник // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 2.

18961. Бірюкова І. Дім для особливих дітей : у столиці створять унік. інновац. центри для ВІЛ-інфікованих : [за матеріалами бесіди з головою постійної коміс. Київ­ради з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму Володимиром Філіпповим] / Інна Бірю­кова ; комент. Олександра Губенка // День. — 2007. — 28 серп. — С. 2.

18962. Винниченко О. Абсурд небезпечний, або Чому закривають сільські лі­карні та ФАПи [фельдшерсько-акушерські пункти]? / Олександр Винниченко // Донеч­чина. — 2007. — 14 серп. (№ 60).

18963. Возіанов О. У реєстрі викликів життя : [за матеріалами звіт. доп. під час черг. Загал. зборів Акад. мед. наук України] / Олександр Возіанов // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 9—10.

18964. Гайдаєв Ю. О. Медична галузь України реформується : [про Нац. план розв. охорони здоров'я на період до 2010 року : бесіда з міністром охорони здоров'я Ук­раїни Юрієм Олександровичем Гайдаєвим / записала Галина Сторожук] // Ваше здо­ров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 2.

18965. Гайдаєв Ю. О. Реформується медична галузь України : [бесіда з мініст­ром охорони здоров'я України Юрієм Олександровичем Гайдаєвим / записала Галина Сторожук] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 7 серп. (№ 141). — С. 27.

18966. Голумбовський В. А. Пташиний грип: небезпека лишається : [про викон. прогр. "Підготов. до реагування на спалахи пташ. грипу" : бесіда з кер. патронаж. служ­би милосердя обл. орг. Т-ва Червоного Хреста Валерієм Антоновичем Голумбовським / записала Ліна Мариніна] // Житомирщина. — 2007. — 4 серп. (№ 83). — С. 7.

18967. Грига І. Закон Саттона в охороні здоров'я, або Чому відстає менеджмент
у соціально важливій галузі / Ірена Грига // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп.
(№ 30). — С. 15.

18968. Данюк Н. Ситуацію у зоні "фосфорного лиха" повністю відновлено : [за матеріалами бесіди з дир. Департаменту держ. сан.-епідеміол. нагляду М-ва охорони здоров'я України Анатолієм Миколайовичем Пономаренком] / Наталія Данюк // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 3.

18969. Дмитренко А. Сімейна медицина у спадок... : [бесіда з голов. лікарем Ядут. сіл. мед. амбулаторії, Черніг. обл. Аллою Дмитренко / записала Наталя Потапчук] // Деснянська правда. — 2007. — 21 серп. (№ 94). — (Доброго здоров'я).

18970. Зозуля І. "Профілактика та реабілітація в неврології, психіатрії та нар­кології" : [про ІІІ Нац. конгр. неврологів, психіатрів і наркологів України, Харків] / Іван Зозуля // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 8.

18971. Калита В. На пріоритетних напрямах : [про подорож. карту розв. системи охорони здоров'я Обухів. центр. район. лікарні, Київ. обл.] / Василь Калита // Ваше здо­ров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 12.

18972. Калита В. Радощі і прикрощі сільського фельдшера : [про фельдшера


с. Ясени Чернів. обл. Валерія Крушницького] / Василь Калита // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 7.

18973. Калита В. Сільська медицина: час реформ : з підсумк. колегії Голов. упр. охорони здоров'я Київ. облдержадмін. / Василь Калита // Київська правда. — 2007. —


9 серп. (№ 85).

18974. Карамушка Л. Про соціальний захист медиків та фінансування галузі / Лариса Карамушка // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 3.

18975. Клітинський Ю. Нові грані співробітництва : [про телеконф. фахівців стоматол. ф-ту Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця та Шк. стоматології Ун-ту Півд. Ка­ліфорнії (Лос-Анджелес, США)] / Юрій Клітинський, Ігор Карпенко // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 4.

18976. Козирєва Т. З турботою про репродуктивне здоров'я : [про прогр. охорони здоров'я Львова, розробл. відповід. до держ. прогр. "Репродуктивне здоров'я нації" : за мате­ріалами бесіди з начальником Упр. охорони здоров'я Львів. міськради Володимиром Зу­бом] / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 11.

18977. Козирєва Т. Медики працювали чітко і злагоджено, ліквідуючи наслідки "фосфорної" катастрофи [Львів. обл.] / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. —
17 серп. (№ 31). — С. 5.

18978. Комар С. В. Вони повинні жити : [бесіда із зав. центром "Клініка для ліку­вання дітей з ВІЛ/СНІД" Укр. дит. спеціаліз. лікарні "Охматдит" Світланою Вікторівною Комар / записала Тетяна Моісеєва] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 17 серп. (№ 150). — С. 14.

18979. Лігостаєва С. Страхування лікарів швидкої допомоги запроваджено у Харкові за рахунок міського бюджету / Світлана Лігостаєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 2.

18980. Михайлець В. До війська на... лікування : виряджаються щороку сотні укр. юнаків : [бесіда з начальником центр. військ.-лікар. коміс. М-ва оборони України Васи­лем Михайлецем / записав Сергій Зятьєв] // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 6.

18981. Назаренко Н. Бути здоровим — престижно : [про семінар-тренінг з підгот. спеціалістів в Центрах мед.-соц. допомоги дітям і молоді, провед. згідно з планом М-ва охорони здоров'я України за сприяння Міжнар. дит. фонду ООН в рамках пілот. проекту в Україні, Запоріжжя] / Наталія Назаренко // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

18982. Перетяка О. Медицина справді стає пріоритетною галуззю : [про систему охорони здоров'я на Луганщині] / Олег Перетяка // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 4.

18983. Погоріла І. Медичний "десант" у Нову Водолагу : [про Всеукр. акцію "Від первин. ланки — до здорової нації", Харк. обл.] / Інна Погоріла // Слобідський край. — 2007. — 21 серп. (№ 91). — С. 7.

18984. Покришка Л. Це — не парадокс : [відгук на ст. Миколи Єфремовича По­ліщука "Що краще фінансування, то гірше здоров'я населення. Як пояснити цей па­радокс?" в газ. "Ваше здоров'я", 2007, № 24] / Леонід Покришка // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 6.

18985. Поліщук М. Здоров'я нації: як його зберегти? / Микола Поліщук // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 3.

18986. Святаш В. М. В. М. Святаш: "Здорова людина може гори звернути..." : [відповіді голови постійн. коміс. Харків. облради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства в "Прямій телефон. лінії" на питання читачів в ред. газ. "Слобід. край" / підгот. Інна Погоріла] // Слобідський край. — 2007. — 18 серп. (№ 90). — С. 6.

18987. Степанян І. Інноваційні технології та інвестиції — шлях до якісної та доступної медичної допомоги в сучасних умовах : [про однойм. республік. семінар для лікарів України, Луцьк] / Ірина Степанян // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 5.

18988. Стеценко Г. Що ж важливіше для медицини — гроші чи професіоналізм? : [бесіда з радником голови облради Григорієм Стеценком / записав Петро Хмелярський] // Волинь-нова. — 2007. — 14 серп. (№ 90). — С. 6.

18989. Сулима О. Важкі "пологи" медичного страхування : [про законопроекти "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" М-ва охорони здо-ров'я і М-ва праці та соц. політики та законопроект "Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування" Ком. Верховної Ради України з питань охорони здоров'я] / Олег Сулима // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 16.

18990. Тернова С. Більше уваги сільській медицині приділятимуть на Одещині і Тернопільщині : про це свідчили звіти обл. кер. мед. галузі на черг. апарат. нараді М-ва охорони здоров'я України / Світлана Тернова // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп.


(№ 29). — С. 2.

18991. Чередарик Л. Голова дбає про медицину : [за матеріалами бесіди з голо­вою Чернів. облдержадмін. Володимиром Івановичем Кулішем] / Людмила Чередарик // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 4.

18992. Чернякова О. Не чекаючи манни небесної : працюють лікарі Пого-рільців. дільнич. лікарні Семенівського району [Черніг. обл.] / Ольга Чернякова // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 8.

18993. Черпакова Л. Лікарняна каса [Полтавщини] — реальна турбота про кож­ного / Лідія Черпакова // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

Див. 18967

614.8 Пожежна охорона

18994. Кудрицький В. Г. Київський метрополітен крізь призму пожежної без­пеки : [бесіда з начальником пожеж. охорони комун. п-ва "Київ. метрополітен" Віталієм Григоровичем Кудрицьким / записав Володимир Салига] // Іменем Закону. — 2007. — 24—30 серп. (№ 34). — С. 10—11.

18995. Туряниця М. Місцева пожежна охорона має стати державною... : [роз­повідь начальника Голов. Упр. М-ва з питань надзв. ситуацій України в Закарпат. обл. Михайла Туряниці / записала Вікторія Бокій] // Новини Закарпаття. — 2007. — 21 серп. (№ 95). — С. 6.

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

18996. Багрій П. І. Асоціація підтримує свого виробника і дбає про пацієнта : [бесіда з президентом Асоц. фармацевт. виробників України Петром Івановичем Багрієм / записала Віра Фазлєєва] // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 7.

18997. Васюта Н. До нових зустрічей, сонячна республіко! : [про дит. оздоров. центр "Сонячний", Харк. обл. : за матеріалами бесіди з дир. центру Вікторією Пляшеш­ник] / Наталія Васюта // Слобідський край. — 2007. — 28 серп. (№ 93). — С. 7.

18998. Вікторов О. П. Мінімізуймо ризик побічних реакцій ліків : [бесіда з кер. від. фармаконагляду Держ. фармакол. центру М-ва охорони здоров'я України Олексієм Павловичем Вікторовим / записав Василь Калита] // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 3.

18999. Віленський Ю. Меморандум рослинної медицини : [про кн. І. С. Чекмана "Клі­нічна фітотерапія"] / Юрій Віленський // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 8.

19000. Галковська Т. Таблетка з летальним кінцем : [про побічні ефекти лікар. засобів : за матеріалами бесіди з кер. Чернів. регіон. служби фарманагляду Раїсою Косу­бою та проф. Терноп. мед. ун-ту Олександром Орещуком] / Тетяна Галковська // Дзер­кало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 16.

19001. Горбатюк І. Альтернативи пробі манту немає! / Іван Горбатюк // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 12.

19002. Данко Л. І. У Солотвині лікують не тільки вода та грязі, але й повітря : [бесіда з голов. лікарем обл. алергол. лікарні Леоном Івановичем Данком / записав Олесь Рудий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 11 серп. (№ 90—91). — С. 20.

19003. Мартин В. Глюкометр із... прищіпки для білизни : ужгород. учен. [Петро Бобонич] винайшов прилад, що значно спрощує процедуру вимірювання глюкози в кро­ві... / Володимир Мартин // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 16.

19004. Механізми розвитку побічної дії лікарських засобів: проблеми терміноло­гії та класифікації : [з журн. "Раціональна фармакотерапія"] / О. П. Вікторов, В. І. Маль­цев, О. В. Матвєєва, І. О. Логвина // Ваше здоров'я. — 2007. — 31 серп. (№ 33). — С. 7.

19005. Онищенко В. Боротьба із фальсифікованими лікарськими засобами в Україні : [про однойм. семінар, м. Яремча Івано-Франків. обл.] / Владислав Онищенко // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 4.

19006. Рогожинська І. Донорство: крапля за краплею / Ірина Рогожинська // Зоря Полтавщини. — 2007. — 14 серп. (№ 122).

19007. Скрипник О. Дитячі санаторії дерибанять по-дорослому! / Ольга Скрип­ник // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 1, 15.

19008. Якель Р. Тернопілля. Гусятин. Курортополіс / Роман Якель // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 23.616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

19009. Вашев Є. Паразитоценологія — нова концепція заразної патології людини / Єгор Вашев, Сергій Кузнецов // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 7.

19010. Віленський Ю. У протиборстві з чорнобильськими лейкеміями : [про спіл. укр.-амер. наук. прогр. вивч. та запобігання лейкемій радіац. генезу : за матеріала­ми бесіди з ген. дир. Наук. центру радіац. медицини Акад. мед. наук України Володими­ром Григоровичем Бебешком та першим заст. дир. центру з наук. роботи Дмитром Ана­толійовичем Базикою] / Юрій Віленський // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 10.

19011. Гречаніна О. Я. Підступний остеопороз : [бесіда з дир. Укр. ін-ту клініч. генетики Оленою Яківною Гречаніною / записала Віра Карачун] // Слобідський край. — 2007. — 11 серп. (№ 87). — С. 22.

19012. Гульчій М. В. За світовими технологіями лікують пацієнтів з ендокрин­ними хворобами у Київській міській клінічній лікарні № 16 : [бесіда з голов. лікарем, голов. спеціалістом з ендокринології Києва Миколою Васильовичем Гульчієм / записав Сергій Зятьєв] // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 6.

19013. Дячук В. Операція аденотомія: загальне чи місцеве знеболення? / Василь Дячук // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 7.

19014. Калмикова І. М. Реакції Манту: шкода чи користь? : [бесіда із заст. голов. лікаря з лікув. роботи Харків. обл. протитуберкульоз. диспансеру № 1 Іриною Ми­колаївною Калмиковою / записала Віра Карачун] // Слобідський край. — 2007. — 7 серп. (№ 85). — С. 8.

19015. Козлова Н. Коли професія переростає у творчість : [за матеріалами бесіди із зав. стоматол. від-ня Центр. клініч. лікарні Сімферопол. р-ну Надією Петрівною Гри­мовою] / Наталія Козлова // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 13.

19016. Копійченко Т. Дисбактеріоз, дисбіоз кишок у дітей / Тетяна Копійченко, Ярослава Копійченко // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 6.

19017. Мазур Є. Аутизм? А що це таке? : [за матеріалами бесіди з координатором прогр. Всесвіт. орг. охорони здоров'я Ігорем Марценковським та старш. наук. співробіт­ником укр. Ін-ту психіатрії Яною Бікшаєвою] / Євгенія Мазур // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 25.

19018. Мальцев В. М. Погіршення здоров'я новонароджених залежить від слаб­кого здоров'я їхніх матерів : [бесіда з голов. лікарем Донец. обл. дит. лікарні Володими­ром Мальцевим та заст. голов. лікаря з лікув. частини Людмилою Безпрозванною / запи-сав Олег Гнатко] // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 11.

19019. Мацицький І. Нові можливості у лікуванні наркозалежних : досвід Полтав. облнаркодиспансеру / І. Мацицький // Ваше здоров'я. — 2007. — 3 серп. (№ 29). — С. 6.

19020. Мензелеєва Т. С. Учора безнадійні, нині стали студентами : [про ліку­вання онкогематол. патології у дітей : бесіда із зав. гематол. від-ня обл. дит. лікарні Та­марою Євгенівною Мензелеєвою / записала Наталя Назаренко] // Запорізька правда. — 2007. — 30 серп. (№ 128—129). — С. 8.

19021. Ожогова Н. Боротьба з туберкульозом буде ефективною : [про прогр. про-тидії захворюванню на туберкульоз Болград. р-ну Одес. обл.] / Наталія Ожогова // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 5.

19022. Польова-Саханда Л. Відділення, де дітям повертають красу : [про від-ня щелеп.-лиц. хірургії Дит. клініч. лікарні № 7 м. Києва] / Любов Польова-Саханда // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп. (№ 32). — С. 14.

19023. Сніжна Я. Вогонь, з яким не жартують : [про лікування туберкульозу] / Яна Сніжна // Демократична Україна. — 2007. — 24 серп. — С. 25.

19024. Ткаченко В. Медична допомога дітям залежить від кадрів і матеріально-тех­нічного забезпечення : [бесіда з голов. лікарем Луган. обл. дит. клініч. лікарні Василем Тка­ченком / записав Олег Перетяка] // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 4.

19025. Туряниця С. Р. Ревматологічні захворювання не завжди сприймаються всерйоз : [бесіда із зав. від-ня ревматології обл. клініч. лікарні Самвелом Робертовичем Туряницею / записав Ростислав Буняк] // Новини Закарпаття. — 2007. — 7 серп. (№ 89). — С. 5.

19026. Хара О. Про ілюзії та ілюзіоністів, або Про незрячих "аналітиків" : [про дерматовенерологію : відгук на ст. Олександра Бабушкіна "Ілюзія реформув." в газ. "Ваше здоров'я", 2007, 20 лип.] / Олександр Хара // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 6.

19027. Шаталов О. Д. На рівні світових стандартів працюють донецькі хірурги : [бесіда із зав. 1-го хірургіч. від-ня клініки факультетс. хірургії Донец. обл. клініч. терит. мед. об-ня Олександром Дмитровичем Шаталовим та ординатором від-ня, викл. каф. факультетс. хірургії ім. К. Т. Овнатаняна Донец. держ. мед. ун-ту ім. М. Горького Рома­ном Євгеновичем Песчанським / записав Олег Гнатко] // Ваше здоров'я. — 2007. —


3 серп. (№ 29). — С. 5.

19028. Яременко О. Б. Ревматоїдний артрит — страждання на все життя? : [бесіда з доц. каф. госпітал. терапії Нац. мед. ун-ту ім. О. Богомольця Олегом Бори­совичем Яременком / записав Ярослав Шлапак] // Демократична Україна. — 2007. —


31 серп. — С. 25.

Див. 18955, 18975617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

19029. Козирєва Т. У Львові виконано унікальну операцію на головному мозку / Тетяна Козирєва // Ваше здоров'я. — 2007. — 17 серп. (№ 31). — С. 1.618 Гінекологія. Акушерство

19030. Корнійчук М. Ганна Чайка — жінка-лікар міленіуму : [про кер. полог. буд.


№ 2 м. Рівного Ганну Чайку] / Марія Корнійчук // Ваше здоров'я. — 2007. — 24 серп.
(№ 32). — С. 13.

19031. Корнійчук М. Пологове ноу-хау : у Рівному відкрито сімейне пологове від-ня на засадах страхов. медицини / Марія Корнійчук // Вільне слово. — 2007. — 2 серп. (№ 60). — С. 13.

19032. Корнійчук М. У Рівному відкрито сімейне пологове відділення на засадах страхової медицини / Марія Корнійчук // Ваше здоров'я. — 2007. — 10 серп. (№ 30). — С. 1.

19033. Немировська Н. Людина народилась для любові й радості : [про Харків. міськ. клініч. полог. будинок : за матеріалами бесіди з лікарем-гінекологом Валентиною Володимирівною Сологуб, клінординатором каф. перинатології і гінекології Тетяною Миколаївною Костирею, голов. лікарем закл. Світланою Михайлівною Коровай та ін.] / Ніна Немировська // Слобідський край. — 2007. — 9 серп. (№ 86). — С. 9.

62 Інженерна справа. Техніка в цілому

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

19034. Худицький В. ВАТ "Львівобленерго": у стані хиткої рівноваги : для роз­в'язання пробл. із електропостачанням львів'ян прохають зачекати 20 років... : [з публ. стат. даних] / Василь Худицький // Дзеркало тижня. — 2007. — 24—31 серп. (№ 31). — С. 11.

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

19035. Княжанський В. Висока напруга : [про злиття Дніпроенерго з Донбас. палив.-енерг. компанією шляхом розмиваючої емісії] / Віталій Княжанський // День. — 2007. — 9 серп. — С. 5.

19036. Южно-Украинская АЭС — без закрытых дверей : [статті] // Рідне При­бужжя. — 2007. — 11 серп. (№ 93). — Закінч. Початок: 7 серп. — Зміст: Не только хра­нить, но и перерабатывать ; Кто виноват и что делать ; О брызгальных бассейнах и не только ; Рости здоровими і щасливими ; На шляху "караванів смерті".

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) енергетика. Атомна промисловість

19037. Дергачова О. Пологові травми "Укратомпрому" : [про створення однойм. держ. концерну] / Ольга Дергачова // Дзеркало тижня. — 2007. — 18—23 серп. (№ 30). — С. 10.

19038. Єрьоменко А. Розтягнуть по атому : хто захистить ядер. комплекс Ук­раїни : [про створення держ. концерну "Укратомпром"] / Андрій Єрьоменко // День. — 2007. — 30 серп. — С. 5.

19039. "Закрити тему" не вдасться! : [про висновки Міжнар. агентства з атом. енергії щодо техноген. катастрофи на Чорнобил. АЕС, Київ. обл.] // Демократична Ук­раїна. — 2007. — 17 серп. — С. 9.

19040. Зятьєв С. Саркофаг та інші : [про спорудж. саркофагу "Укриття-2" на Чорнобил. АЕС, Київ. обл. : за матеріалами бесіди з міністром України з питань надзв. ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи Нестором Шуфричем та заст. міністра Володимиром Холошею] / Сергій Зятьєв // Демократична Україна. — 2007. — 17 серп. — С. 9.

Див. 18765, 19547, 19567

621.3 Електрика. Електротехніка

19041. Глущенко А. "Майбутнього не чекаємо, його створюємо самі" : [про від­крите АТ "Наук.-вироб. п-во Смілян. електромех. з-д" : за матеріалами бесіди з головою правл. п-ва Олександром Федоровичем Голигіним, голов. конструктором по електр. ма­шинах Олександром Русятинським] / Андрій Глущенко // Черкаський край. — 2007. —


8 серп. (№ 60). — С. 6.

19042. Горват Й. Й. Вироби ужгородського "Електродвигуна" експортуються у країни Євросоюзу : [бесіда з головою спостереж. ради відкритого АТ "Електродвигун" Йосипом Йосиповичем Горватом / записав Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 23 серп. (№ 96—97). — С. 15.

19043. Колот І. Т. На якому "світі" машинобудування?: у важливої галузі еко­номіки Харківщини — найгостріші пробл. : [бесіда з першим заст. начальника Голов. упр. пром-сті, трансп. і зв'язку облдержадмін. Ігорем Петровичем Колотом / записав Ва-силь Медвідь] // Слобідський край. — 2007. — 9 серп. (№ 86). — С. 5.

19044. Микитин Я. Ярослав Микитин: "Ми започатковуємо новий напрям ма­шинобудівної галузі..." : [бесіда з головою правл. відкритого АТ "КЗЭСО" з вир-ва колійн. техніки м. Каховка, Херсон. обл. / записали В'ячеслав Жиленко, Володимир Ме­нисенко] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 29 серп. (№ 55).

19045. Тараненко М. "Харківобленерго" орієнтується на поліпшення електро­постачання : [про зустріч голови правл. акціонер. компанії "Харківобленерго" Сергія Кирика із журналістами : з публ. стат. даних] / Микола Тараненко // Слобідський край. — 2007. — 30 серп. (№ 94). — С. 5.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова

Книжкова палата україни iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка