Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської областіСторінка1/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1,32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7КНМУ «П’ятихатський районний методичний кабінет»

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
2017 рік, серпень Випуск № 16 м. Пятихатки
ЗМІСТНаука. Методика. Практика

Бондаренко А.Ю. Створення та публікація наукової статі. Тренінг для вчителів

3-11

Шеремет Т.А. Розвиток критичного мислення учнів під час розв’язування задач з фізики

11-21

Кравчук Т.С. Використання інноваційних методів навчання на уроках гуманітарного циклу

21-30

Савченко Г.В., Савченко О.Ю. Майстер-клас «Розробка інструментарію моніторингу сформованості соціальної компетент-ності учнів»

30-44

Скрипник Ю.С. Формування критичного мислення учнів в умовах перенасиченості інформаційного простору

44-54

Завгородня Ю.О. Робота психолого-педагогічного семінару в школі

54-57

Позаурочний час

Бушуєв С.А. Інтелектуальна гра з інформатики для учнів 6-9-х кл.

57-62

Бабійчук С.С., Миненко О.В. Виховний захід «Через терни до зірок» (5-6 кл.)

62-66

Цубіна І.О. Веселі старти з елементами футболу (сценарій спортивного свята дошкільнят)

66-69

Україна і світ

Орел С.Р. Україна в Євробаченні

69-70

Ісаєва О.І. Квіти – державні і національні символи

70-72

Корженевська О.Р. «Зелена» енергетика України

72-77

Календар знаменних і пам’ятних дат (вересень – листопад 2017 р.)

78

НАУКА. МЕТОДИКА. ПРАКТИКА


СТВОРЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Тренінг для вчителів
Бондаренко А.Ю.,

директор Виноградівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»


Мета тренінгу:

 • дати визначення понять «наукова стаття», «анотація», «УДК», «друкований аркуш»;

 • познайомити учасників тренінгу із видами наукових статей та їх функціями;

 • підвищити рівень компетентності вчителів із питання написання та публікації наукової статті;

 • допомогти педагогам активізувати творчий потенціал щодо формування навичок створення наукових публікацій.

Завдання:

 • висвітлити зміст понять «наукова стаття», «анотація», «УДК», «друкований аркуш»;

 • ознайомити з різними видами наукових статей;

 • навчити писати анотацію;

 • продемонструвати, як можна використати електронні помічники;

 • формувати вміння командної взаємодії.

Після тренінгу вчителі зможуть:

- створювати наукову статтю відповідно до вимог;

- писати анотацію;

- працювати з он-лайн журналами, брати участь в он-лайн конференціях.Ключові поняття: «наукова стаття», «анотація», «УДК», «друкований аркуш»;

Обладнання: індивідуальна картка для кожного учасника.

Хід тренінгу

І. Підготовчо-організаційний етап.

Правила:

1. Бути активним.

2. Говорити від себе.

3. Бути відвертим і відкритим.

4. Бути толерантним.

5. Дотримуватися відведеного часу.

6. Вимкнути мобільні телефони.

Правила записуються на аркуші паперу або на окремих стікерах і розташовуються на видному місці. Після оголошення кожного правила ведучий запитує учасників: • Правило приймається? Приймається! Дякую.

У випадку порушення правил ведучий або члени групи нагадують порушнику про це, посилаючись на перелік.

Усі учасники діляться на групи. Кожному роздається індивідуальна картка для роботи.Вправа «Незакінченні речення».

Мета: сприяти формуванню професійних прагнень учасників тренінгу.

Обладнання: паперові стікери різних кольорів.

Хід вправи: учасники обирають стікери, на яких написано початок речення: «Я хочу дізнатися про…», «Я хочу зрозуміти…», «Я хочу навчитися…».

Форма роботи: фронтальна. Кожен учасник закінчує речення, зачитує вголос своє очікування та наклеює стікер на дошку.

Час на виконання: 2 хв.

ІІ. Основна частина.

 1. Презентація педагогічного досвіду.

«Якщо скласти перші сторінки наукових публікацій, то виросте гора з Еверест», – за підрахунками журналу Nature. Тоді постає питання: «Для чого потрібно ще писати? У чому мотивація?»

Створення наукової публікації – важлива форма самоосвітньої діяльності педагога. Це творчий процес, гарна нагода для наукового самовираження та самоствердження перед колегами і вихованцями. Нині наукові статті пишуть не лише вчені, аспіранти, студенти, а й школярі. Учні шкіл із задоволенням вносять власні оригінальні ідеї. Наукова стаття є одним із найбільш поширених способів публікації результатів дослідницької роботи.Наукова стаття – вид наукової публікації, у якій описується дослідження чи група досліджень, пов’язаних однією темою, та виконання їх авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.

Види наукових статей:

 • дослідницька,

 • повідомлення,

 • доповідь,

 • відгук,

 • огляд.

Функції наукових статей:

 • дослідницькі – подають наукові результати, є джерелом нового наукового знання;

 • презентаційні – представляють дослідника в науковому товаристві, показують його внесок у створення наукового знання;

 • оцінкові – оцінюють стан наукових досліджень із певної проблеми;

 • комунікативні – слугують засобом спілкування дослідників.

Обсяг – від 6 до 24 сторінок, тобто 0,35 – 1 друкований аркуш.

Друко́ваний а́ркуш – одиниця вимірювання натурального обсягу видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша, що сприймає фарбу з друкарської форми, стандартного формату.

Вправа «Мікрофон»

Мета: надати можливість учасникам тренінгу поділитися досвідом, відповідаючи на запитання.

Обладнання: мікрофон.

Хід вправи: учасники діляться інформацією про створення власних публікацій (Чи ділилися власним досвідом у друкованих виданнях? Що це були за публікації? Чи доводилося писати наукові статті? Які труднощі виникали при їх написанні? Чи користуєтеся Вікіпедією? Чи доводилося писати для неї статті?).

Форма роботи: фронтальна.

Час на виконання: 3 хв.

Вимоги до змісту наукової статті:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

 • прізвище автора (авторів), місце роботи (навчання), кваліфікаційна категорія, звання, посада;

 • назва статті;

 • анотація (максимум 5 речень) – трьома мовами (українською, російською, англійською);

 • ключові слова (максимум 5 слів) – трьома мовами (українською, російською, англійською);

 • загальна суть проблеми;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій;

 • формулювання мети статті;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки;

 • список літератури.

І
ндекс УДК
(універса́льна десятко́ва класифіка́ція) – бібліотечна класифікація документів, широко використовується у всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичного друку, різних видів документів і організації картотек. Розроблена Міжнародним бібліографічним інститутом у 1895-1905 рр. на основі «Десяткової класифікації» американського бібліотекаря Дьюї.

Анотація (лат. annotatio – зауваження) коротка характеристика твору чи видання, яка розкриває їх призначення, зміст, форму та інші особливості; стисла характеристика роботи, що містить тільки перелік основних питань, інформацію про призначення роботи та її цінність. Може бути описовою або рекомендаційною, загальною чи спеціалізованою. Вона повинна продемонструвати особливості статті з точки зору її призначення та змісту, новизну, актуальність ти унікальність, при цьому не цитуючи і не переказуючи текст.

Мовне оформлення анотації


Компоненти тексту

Мовні засоби вираження

Назва і тема

статтіДана, представлена, подана стаття…

Стаття називається, має назву…

Тема статті…; представлену статтю присвячено темі…; статтю написано на тему…; у статті йдеться про…; автор статті розповідає про…


Проблематика статті


У статті розглянуто…; поставлено питання про те, що…; у статті автор торкається питань про…; автор висвітлює питання про…; автор зупиняється на таких проблемах…; у статті викладено… (що?); представлено наукову позицію…; узагальнено досвід роботи…; подано аналіз… (чого?); подано оцінку… (чого?); представлено опис… (чого?); представлено наукове обґрунтування… (чого?).

Композиція

статтіСтаття складається з…; починається з…; у статті можна виділити вступ, основну частину, висновки; стаття складається з…; у вступній (першій) частині йдеться про…; підіймається питання про те, що…; викладається історія питання…; йдеться про…; в основній частині подано опис…; подано аналіз…; викладається наукова позиція…; подано характеристику (чого?)…; в основній частині значне місце відведено (чому?) …; багато уваги приділено (чому?)…; основну увагу звернено (на що?)…; у висновках зроблено підсумки дослідження; узагальнено сказане вище; подано оцінку (чому?)…; підкреслено (що?)…; статтю завершено … (чим?).

Включення

ілюстративного матеріалу до

статті


У статті міститься велика кількість прикладів та ілюстративного матеріалу. Автор наводить факти, цифри, відомості, що ілюструють та підтверджують основні положення статті. Автор спирається на цифри, факти, дані. У статті наведено цитати (звідки?). Автор цитує висловлювання (кого?), слова (чиї?), цитує (кого?).

Мета статті

Мета автора статті полягає в тому, щоб висвітлити, узагальнити (що?); подати аналіз (чого?), оцінку (чого?). Стаття має на меті показати, узагальнити…

Адресат

статті


Стаття адресована спеціалістам/неспеціалістам; широкому колу читачів; стаття розрахована (на кого?); стаття цікава для … .


Вправа «Анотація»

Мета: надати можливість учасникам тренінгу попрактикуватися в написанні анотації та виділенні ключових слів.

Обладнання: текст, кліше для написання анотації.

Хід вправи: учасники пишуть анотацію на статтю та виділяють ключові слова.

Форма роботи: групова.

Інструкція: використовуючи стандартне кліше, написати анотацію на статтю та записати ключові слова. Кожна група зачитує анотацію, після чого проводиться їх обговорення.

Час виконання – 10 хвилин.Текст наукової статті для анотації
Психологічні чинники виникнення афективної поведінки дитини
Постановка проблеми. Фундаментальна біологічна роль емоцій полягає в оцінюванні наявного гомеостатичного стану організму на основі домінуючої потреби за єдиною шкалою гедонічного диференціала…

Під афективною сферою розуміють цілісний клас явищ, який охоплює примітивний потяг і складні форми емоційного життя, як необхідну умову адаптації, реалізації життєвої програми індивіда. Поняття «афект» у даному випадку не протиставляється щодо примітивних форм психічного життя вищим, раціональним, емоційним, особистісним, не розглядається як патологічний стан.

Виходячи із положення про конструктивну роль афекту, яка склалась у традиційній психологічній думці, з того, що афективна сфера бере участь у регуляції поведінки та її адаптації, даний підхід припускає, що афективна організація поведінки відбувається на різних рівнях, кожен з яких має свій адаптаційний зміст, свій тип вражень, до якого має бути сенсибілізований даний рівень, свої форми орієнтування в навколишньому, організацію пристосувальної поведінки…

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У психологічних працях можна виділити різні підходи до розуміння феномену афекту. Поняття «афект» ототожнюється з емоціями. Так, у філософських трактатах Б. Спінози під афектом розуміються емоційні явища, особливі стани, які збільшують або зменшують здатність до дії. На думку Спінози, існують три основні афекти: задоволення, невдоволення й бажання. У працях В. Вундта під афектами розуміються своєрідні форми переживання почуттів; у свою чергу, почуття складають зміст афекту. «Якщо за основу для розрізнення форм переживання афектів прийняти прихід і відхід почуттів, то отримаємо дві протилежні основні форми афектів: афекти «збудження» і «пригнічення». За В. Вундтом, афект – це форма розвитку почуттів. Афективність і емоційність, афект і емоція – вживання цих понять як синонімів характерне для праць сучасних клініцистів [4 та ін.]…

Загалом розуміння афекту як сильної емоційної реакції, здатної порушити хід усіх психічних процесів, свідомості загалом досить виражено в психологічній літературі…

Виклад основного матеріалу дослідження. Афект супроводиться глибокими порушеннями функцій в організмі людини, порушує його енергетику, викликає відхилення в нервово-психічних процесах. Афект розуміється як стійкий, тривалий емоційний стан, що руйнує стереотипи поведінки. У стані афекту можуть змінюватися особистісні настанови, особистість неадекватно оцінює ситуацію, гостро сприймає події, які пов’язані із ситуацією, що викликала афект. Отже, особистість постійно піддається різним стресогенним діям. Одна й та сама ситуація в разі непідготовленості чи несподіваності викликає в однієї людини афект, а в іншої порушується психологічна діяльність. Виникає запитання: які чинники призводять до виникнення афектів?

Нами виділено чинники, які розглядаються як провокуючий афект. Ними є: новизна ситуації, її незвичайність і несподіванка виникнення. Причиною афекту може стати також конфлікт між необхідністю подолання ситуації та відсутністю стереотипу реагування. Відповідно виділяють три типи конфліктної ситуації: людина перебуває між двома позитивними валентностями; між двома негативними; між позитивним і негативним. Неможливість розв’язання конфлікту сприяє накопиченню несприятливих дій із подальшим проявом стану декомпенсації і, як правило, супроводиться розладом емоційної рівноваги...

Афективні діти, як правило, характеризуються як надчутливі: вони надмірно чутливі до подразників (голосного стукоту, яскравого освітлення, лементу тощо), чуйно реагують на тон звертання дорослих, інтонації. Цим дітям властиве глобальне відчуття непевності в усьому (гіпертрофія страху, передчуття невдачі). Ці симптоми можуть яскраво проявитись у старшому дошкільному віці, хоча виникають значно раніше…

Великий вплив на виникнення афективності поведінки дітей мають відносини в сім’ї, особливості в задоволенні (або невдоволенні) потреби в спілкуванні з близькими дорослими…

Значна частина дітей з афективними проявами в поведінці залякуються батьками, які вважають, що поведінка в житті дитини ніяк не відкарбується на нервовій системі дітей. Ми відмітили кілька типових рис виховання в сім’ї, що призводять до афективної поведінки: в сім’ї є хтось (можливо і не один) дуже авторитетний, волі якого повинні підкорятися всі інші члени сім’ї; надмірна опіка, нагляд за дитиною; залякування дитини; відсутність умов для організації спільної діяльності дитини з іншими дітьми; небажаний перегляд телепередач, в тому числі й телепередач із дорослими сюжетами; пред’явлення дитині непомірних вимог як у сфері соціальній, так і в інтелектуальній; часті переміщення з квартири в квартиру, з дому в дім; страх і труднощі дитини підлягають різкій критиці з боку дорослих, слугують приводом для докору і глузування з дитини…

Висновки. Таким чином, якщо на початковому етапі розвитку емоційної регуляції афект виконує найважливіші функції (сигнальну, орієнтовну, спонукальну), то в більш старшому віці афективність поведінки може викликати ускладнення в розвитку дитини. Стійкі афекти деструктивного характеру не тільки ускладнюють психічний розвиток, а й можуть спричинити значне його перекручування, привести до незворотних наслідків. Адже визначення характеру афективності дитини, її показників – важливе питання на всіх етапах розвитку. (Повний текст статті за посиланням http://social-science.com.ua/article/769)
Зразок анотації та ключових слів

У статті розкривається сутність поняття «афект», визначаються основні напрями наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної кваліфікації афективності, вивчення чинників, що провокують афективність у дітей. Розпочаті спроби виділити й описати причини афективності, що призводять до порушень у системі емоційної регуляції особистості.Ключові слова: емоції, афект, афективність, афективна поведінка.

Переклад анотації

Якщо у вас уже готова анотація українською мовою, на російську мову її можна перекласти і відредагувати, а не писати заново. Переклад анотації на англійську мову бажано довірити професіональному перекладачеві, але якщо у вас немає такої можливості, то спробуйте скористатися програмою для автоматичного перекладу текстів.

Вимоги до оформлення тексту наукової статті

Формат статті

А4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля

Всі поля – 2 см

Шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту

14

Міжрядковий інтервал

1-1,5

Вирівнювання тексту

По ширині

Автоматична розстановка переносів

Включена

Абзацний відступ

1 см – 1,25 см

Нумерація сторінок

Не ведеться

Рисунки

По тексту без обтікань та обов’язково з назвами

Таблиці

Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною

Формули

Повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows)

Посилання на літературу

У квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список у кінці тексту

Обсяг

Від 3 до 20 сторінок


Структура статті

 1. Вступ. Автор інформує читача про суть проблем, визначає основне питання дослідження, обґрунтовує значення проблеми, її актуальність, мету і завдання, стан проблеми на даний момент.

 2. Основна частина. Обґрунтування і викладення ходу вирішення поставленої проблеми та аналіз отриманих результатів. Залежно від тематичного спрямування матеріалу, який подається в основній частині наукової статті, автор може розвивати свою ідею в хронологічному, логічному або просторовому аспектах.

 3. Висновки. Висновки мають містити стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення.

Алгоритм написання наукової статті

 • Сформулюйте проблему, яку будете розглядати в статті.

 • Вивчіть літературу з даного питання.

 • Складіть план статті.

 • Напишіть чорновий варіант основної частини.

 • Приступайте до складання вступу та висновків.

 • Відредагуйте написане.

 • Перевірте на плагіат.

Каталог: uploads -> editor -> 5402 -> 429897 -> sitepage 293 -> files
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
files -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
429897 -> Практичне заняття №3 Про що І про кого розповідає історія рідного краю Мета
429897 -> Укладач петряєва т. С. П'ятихатки – 2016 Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів
429897 -> З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconТехнології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconРеалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconРайонний методичний кабінет
Рибачук Валентина Володимирівна, Голюк Олена Степанівна – вчителі української мови та літератури Бутовецької зош І-ІІІ ст. Старокостянтинівської...
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconРішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»

Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка