Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»Скачати 119,86 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір119,86 Kb.


УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»)
вул. Якіра, 20, м. Житомир, 10003, тел./факс: (0412) 24-19-17, е-mail: ocnttum@yandex.ru20.11.2012 р. № 3-490

Начальникам

відділів (управлінь) освіти
Щодо проведення виїзного науково-популярного лекторію і відкритих наукових читань в рамках Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Наука XXI століття: перспективні напрями розвитку»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 № 74 «Про затвердження Плану всеукраїнських та міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік» та листа Національного центру «Мала акдемія наук України» «Щодо проведення виїзного науково-популярного лекторію і відкритих наукових читань в рамках Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Наука XXI століття: перспективні напрями розвитку» Національний центр «Мала академія наук України» спільно з Національною академією наук України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університет біоресурсів та природокористування України, Національним музеєм літератури України, Національним художнім музеєм України продовжують реалізацію у 2012/2013 навчальному році Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Наука XXI століття: перспективні напрями розвитку» (далі – науково-освітній проект).

Цільова аудиторія – учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, вихованці позашкільних, професійно-технічних, вищих І–ІІ рівня акредитації навчальних закладів, педагоги загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (орієнтовна кількість – 80-100 осіб).

Програмою науково-освітнього проекту передбачено:  • проведення виїзного науково-популярного лекторію (тематика лекторію додається, додаток 1);

  • відкриті наукові читання (тематика читань додається, додаток 2);

Для узгодження організаційних питань щодо можливих термінів та місця проведення виїзного науково-популярного лекторію у Вашому районі (місті, навчальному закладі) і для організації участі у відкритих наукових читаннях на базі музеїв м. Києва необхідно заповнити заявку за зразком, що додається (додатки 3, 4) і надіслати на електронну адресу: nvv@man.gov.ua.
Директор А.В. Цалко

Виконавець:

Приймак Тетяна Сергіївна,

тел.: 24-19-18, 24-19-17.


Додаток 1

до листа КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»

20.11.2012 № 3-490
Тематика

науково-популярного лекторію в рамках

Всеукраїнського науково-освітнього проекту

«Наука XXI століття: перспективні напрями розвитку»

1. «Воднева енергетика – енергетика майбутнього»

Лектор: Солонін Юрій Михайлович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук.


2. «Матеріали – основа розвитку цивілізацій»

Лектор: Лобода Петро Іванович, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «КПІ», доктор технічних наук, професор.


3. «Міжатомна взаємодія – причина існування світу»

Лектор: Зауличний Ярослав Васильович, завідувач кафедри металознавства та термічної обробки інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «КПІ», доктор технічних наук, професор.


4. «Фізика міцності матеріалів»

Лектор: Фірстов Сергій Олексійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.


5. «Нанокластери як особлива структурна форма речовини»

Лектор: Погорелов Валерій Євгенійович, професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук.


6. «Нанотехнології: історія розвитку та сучасний стан»

Лектор: Дмитрук Ігор Миколайович, професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук.


7. «Прискорювач чи енерджайзер?»

Лектор: Слободянюк Олександр Валентинович, професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук.


8. «Фізика на Великому адронному колайдері»

Лектор: Вільчинський Станіслав Йосипович, завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

9. «Рідкі кристали: історія, застосування, перспективи»

Лектор: Решетняк Віктор Юрійович, професор кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук.


10. «Джерела світла в природі й техніці»

Лектор: Кравченко Владислав Миколайович, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.


11. «Наноматеріали і нанотехнології – основа науково технічної революції XXI століття»

Лектор: Лобода Петро Іванович, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України «КПІ», доктор технічних наук, професор.


12. «Космічний простір: дослідження та освоєння»

Лектори: Кіфоренко Борис Микитович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник інституту механіки ім.С.П. Тимошенка НАНУ;

Харитонов Олексій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;

Дехтяр Олександр Тимофійович, аспірант механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.


13. «Екологічні проблеми світу»

Лектор: Стародубцев Володимир Михайлович, професор Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор біологічних наук, кафедра ландшафтної екології і заповідної справи, ЕГО «Еко-Світ», голова правління.


14. «Зміна клімату: глобальний та регіональний аспекти. Розвиток метеорологічної освіти і науки в КНУ ім.Т. Шевченка»

Лектор: Сніжко Сергій Іванович – професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук.


15. «Астрономія: відкриття, перспективи, сучасні методи досліджень»

Лектор: Івченко Василь Миколайович – завідуючий кафедрою астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Додаток 2

до листа КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»

_______2012 № ___

Тематика відкритих наукових читань

на базі музеїв м. Києва


Музей історії Національного авіаційного університету
«Україна – авіаційна держава»: лектор – директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, доктора технічних наук, професора – Шмарова Валерія Миколайовича.
Національний художній музей України
Адреса:

м. Київ, вул. М. Грушевського, 6
Тематика Терміни
XІX століття: Образи класики
Тарас Шевченко   3 листопада

Жанровий живопис другої половини XІX століття 10 листопада

Пейзажний живопис другої половини XІX століття 17 листопада

Київські художники останньої чверті ХІХ - поч. ХХ ст. 24 листопада

Олександр Мурашко 1 грудня

Імпресіонізм в українському живописі 8 грудня

Модерн і українське мистецтво кін XІX - поч. XX століття 15 грудня

Киріак Костанді   22 грудня

 

XX століття: розмаїття індивідуальностей
Марк Епштейн в контексті Культур-Ліги   3 листопада

Федір Кричевський   10 листопада

Василь Кричевський 24 листопада

Соцреалізм в українському мистецтві 1 грудня

Львівська школа графіки   8 грудня 

Тетяна Яблонська 15 грудня

Харківська школа графіки   22 грудня
Про сучасне мистецтво
Що таке актуальне мистецтво? 2 березня

Українська «Нова хвиля»:

Мистецтво кін. 1980-х -поч.1990-х рр. 9 березня

«Живописний заповідник»   23 березня

Відеоарт 30 березня

Українські художники на міжнародних фестивалях 6 квітня


Стріт-арт 13 квітня

Інсталяція і скульптура  кінця ХХ - початку ХХІ ст. 27 квітня

Феміністське мистецтво 11 травня

Боді-арт 25 травня

 Як ремесло стає мистецтвом
Образотворче мистецтво та його види 12 січня 

Живописні техніки 19 січня

Іконописні техніки 26 січня

Композиція у живописі: Простір і час   2 лютого

Композиція у живописі: Сюжет і смисл 9 лютого

Колір у живописі 16 лютого

Графічні техніки: Рисунок 23 лютого

Графічні техніки: Естамп 2 березня

Скульптура як ремесло 9 березня

Скульптура як мистецтво 16 березня

Архітектура: Конструкція 23 березня

Архітектура: Функція. Форма   30 березня

Техніки художньої обробки металу 6 квітня
 З історії художній колекцій України
Київські колекціонери Терещенки    10 листопада

Київські колекціонери Ханенки 8 грудня

Владислав Городецький 19 січня

Сторінки історії НХМУ. Від витоків. 1899-1919 9 лютого

Сторінки історії НХМУ.

Проблема існування музею в період 1919 - 1945 рр  2 березня   

Сторінки історії НХМУ. Друга половина ХХ століття 13 квітня

Українське мистецтво в музеях світу 11 травня


Національний літературний музей України
Адреса:

м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 11


Тематика Терміни за погодженням
1. Біблія як Святе Письмо і пам’ятник літератури.

2. Цікаве про книгу.

3. Образ Івана Мазепи в українській літературі.

4. Іван Мазепа. Образ гетьмана України у зарубіжній літературі.

5. Григорій Сковорода – видатний український філософ.

6. І. П. Котляревський – зачинатель нової української літератури.

7. Життя і творчість Тараса Шевченка.

8. Жінки в житті Тараса Шевченка.

9. «Моя ти зоренько свята…» (Життєвий і творчий шлях Марка Вовчка).

10. Пантелеймон Куліш – письменник, мислитель.


11. Світоглядні та життєві колізії Пантелеймона Куліша

12. Іван Нечуй-Левицький.

13. Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного.

14. Проза Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного.

15. Іван Франко і дитяча література.

16. «Клейнод душі моєї» (Борис Грінченко).

17. Павло Грабовський.

18. Агатангел Кримський.

19. «Покутська трійця».

20. Сторінки життя і творчість Лесі Українки.

21. «Моїй сонячній Україні присвячую…» (Біографія і творчий ужинок Володимира Винниченка).

22. Поезія Олександра Олеся.

23. Сергій Єфремов. Штрихи до портрета на тлі розстріляних ілюзій.

24. Павло Тичина – знакова особа розчахнутої доби.

25. Сторінки життя і творчість Максима Рильського.

26. Київські неокласики та їх лідер Микола Зеров.

27. Микола Бажан: від футуризму до необароко.

28. Микола Хвильовий як сейсмограф доби соціальної та мистецької безвиході.

29. «Я справжнім болем догорів» (Євген Плужник).

30. Поетичний космос Богдана-Ігоря Антонича.

31. Олег Ольжич: доля і творчість.

32. Євген Маланюк: найбільший із «пражан».

33. Життя і творчість Олександра Довженка.

34. Життєві і творчі обрії Василя Симоненка.

35. «З любові і муки народжений» (Григір Тютюнник).

36. Михайло Стельмах. Життя і творчість.

37. Сторінки життя і творчість Олеся Гончара.

38. Василь Земляк: митець і особистість.

39. Павло Загребельний. Життя і творчість.

40. «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі…». До літературного портрета Ліни Костенко.

41. «Під завісою прибраних імен» (використання псевдонімів у давній українській літературі).

42. «Під завісою прибраних імен» (використання псевдонімів в українській літературі від перших десятиріч ХІХ ст.. до початку ХХ ст.).

43. Український неоромантизм 20-х років ХХ ст..

44. Українські письменники на Соловках.

45. Празька школа українських поетів.

46. «Ланка» і «ланківці»: роль і місце в літературному процесі 20-х років ХХ ст..

47. Поезія «срібного віку» в російській літературі.

48. Поетичне шістдесятництво.

49. Проза шістдесятників.

50. Василь Стус: «Життя, як творчість».

51. Українська поезія 60 – 80-х років ХХ ст..

52. Українська дитяча література.


53. Дитяча література Незалежної України.

54. Українсько – німецькі літературні зв’язки.

55. Пушкін і Україна.

56. Гоголь і Україна.

57. Україна в житті та творчості О. Купріна.

58. Анна Ахматова.

59. Образ Києва у сучасній літературі.

60. Життєвий і творчий шлях Вільяма Шекспіра.

61. Віктор Гюго – французький романтик.

62. Ірина Жиленко: творчі обрії.

Додаток 3

до листа КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»

_______2012 № ___
ЗАЯВКА

на проведення виїзного науково-популярного лекторію


1. Повна назва та адреса позашкільного, загальноосвітнього навчального закладу, де планується проведення заходу
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

2. Відповідальна особа (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контакти)
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________


3. Вибрана тематика лекторію
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________


4. Бажані терміни проведення
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

Додаток 4

до листа КПНЗ «Обласний центр НТТУМ»

_______2012 № ___


ЗАЯВКА

на проведення відкритих наукових читань

1. Повна назва та адреса позашкільного, загальноосвітнього навчального закладу
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________

2. Відповідальна особа (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контакти)
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________


3. Назва музею, тематика
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

4._____________________________________________________________


4. Терміни проведення

1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

3._____________________________________________________________4._____________________________________________________________
5. Кількість осіб ________________________________________________Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconКомунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради
«запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради
Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconМ. П. Драгоманова позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді методичні рекомендації

Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconПозашкільний навчальний заклад полтавської обласної ради «полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді»

Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconХмельницький обласний центр науково-технічної

Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconПро підсумки обласного сходження учнівської молоді Львівщини на гору Високий Верх Сколівського району, присвяченого 160-й річниці від дня народження І. Франка
«Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій І туризму учнівської молоді» (надалі – кз лор лоцкетум) 0 вересня – жовтня 2016...
Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconПрограма гуртка «Історичне краєзнавство»
Комунальний позашкільний навчальний заклад «володимирецький районний будинок школярів та юнацтва» володимирецької районної ради
Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» iconКз «зоцткум» зор
«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради
Комунальний позашкільний навчальний заклад «житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» icon Комунальний вищий навчальний заклад
Засновник: Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка