Конгрес послідовників ідей К. Д. УшинськогоСторінка1/5
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0,88 Mb.
  1   2   3   4   5


РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського


28 січня 2014 року
Рівне

Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського: тематичний збірник праць / за заг. редакцією А.О. Лавренчука. – Рівне, 2014. – 74 с.Відповідальний за випуск:

Лавренчук Андрій Олександрович, в.о. ректора, завідувач, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук із державного управління.


Упорядники:

Тригубець Галина Євгенівна, завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Опанасець Ірина Валентинівна, методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Тематичний збірник праць присвячений Конгресу послідовників ідей К. Д. Ушинського.Усі матеріали збірника подаються в редакції авторів (збережено стилістику, орфографію та мову). Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.
Лавренчук Андрій Олександрович, в.о. ректора, завідувач, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук із державного управління
Шановні учасники конгресу!

Сьогоднішнє регіональне творче зібрання послідовників великого педагога К.Д.Ушинського, педагога-гуманіста і мислителя, розробника ідей народної школи, українця за родинним походженням і видатної особистості присвячене Відкритому Уроку засвоєння ідей та перевірки їх живучості у сучасній дидактиці і педагогічній практиці.

Костянтин Дмитрович Ушинський – найавторитетніший педагог 19 століття. Основоположник наукової педагогіки і народної школи, автор праць з теорії і історії педагогіки, який першим поставив виховання на наукове підґрунтя, поєднавши педагогіку і психологію з іншими науками про людину, створив підручники для початкового навчання «Рідне слово» й «Дитячий світ», розробив програму педагогічної освіти, проект вчительської семінарії, розвинув і вдосконалив методику початкового навчання, високо підніс суспільне значення вчительської праці. Його ім’я настільки увійшло у вітчизняний історико-педагогічний контекст, що й сьогодні неможливо собі уявити історію педагогічної науки без цієї історичної постаті.

Модернізація освіти, створення її нової парадигми, вирішення проблем гуманізації навчання і виховання молодого покоління в Україні практично неможливе без використання великої і розмаїтої спадщини визначних науковців і видатних педагогів. Праці К.Д. Ушинського стосуються надзвичайно широкого спектру педагогічних проблем освітньо-виховного характеру, спрямованих на формування «нової людини» на засадах народного досвіду. Не дивлячись на плин часу, вони актуальні і сьогодні для розвитку національної освіти й вітчизняної педагогіки. Особлива роль належить йому у поглибленні розуміння принципів свідомості, формування характеру людини на гуманістичних ідеалах християнства. Костянтин Ушинський обстоював думку про те, що загальна освіта має бути пронизана ідеями гуманності й патріотизму. Його тези про «вмілість виховання», «силу розвитку», «досвідну психологію», «розсудкові процеси», «сердечні почуття», «рідномовну освіту» до цих пір залишаються мірилом педагогічного впливу на особистість та слугують основою для сучасних інновацій і педагогічних розвідок.

Саме з метою популяризації педагогічних ідей К.Д.Ушинського, їх поширення та застосування у практиці діяльності навчальних закладів регіону проводиться конгрес послідовників ідей К.Д.Ушинського, а сьогоднішнє обговорення та презентація трансформації його творчої спадщини стане поштовхом до створення парку педагогічних ідей в рамках започаткованої нашим інститутом Обсерваторії педінновацій.
Полицяк Наталія Іванівна, завідувач кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Життєвий і творчий шлях Костянтина Дмитровича Ушинського

В Україні глибоко шанують пам`ять основоположника вітчизняної психолого-педагогічної думки, вчителя учителів Костянтина Дмитровича Ушинського. Його називають Учителем серця.

Глибокі гуманістичні переконання великого педагога винесені з власного досвіду виховання у дворянській родині. Батько – Дмитро Григорович Ушинський (народився у 80-х роках ХVІІІ ст. – помер у 1862 р.), виховувався у пансіоні Московського університету, працював викладачем у кадетському корпусі, був учасником Вітчизняної війни 1812 року. За час перебування на військовій службі мав багато нагород і був звільнений у званні підполковника через хворобу.

К.Д. Ушинський народився 2 березня 1824 р. у м. Тулі.

Майбутній педагог провів дитячі роки у маєтку батька, в урочищі Покровидина, на мальовничому березі річки Десни, поблизу міста Новгорода-Сіверського Чернігівської губернії. Маєток був розташований на високому березі Десни, де за спогадами Ушинського був величезний старий сад, а сама місцевість була багата найрізноманітнішими ландшафтами. «Боже мій! Скільки перемріялось, — згадував пізніше Ушинський, — на цьому прекрасному березі Десни, на цих кручах, навислих над рікою. Як оживлялось і наповнювалося враженнями життя моє, коли наближалася весна! Я стежив за кожним її кроком, за кожною найменшою зміною у боротьбі зими і літа».

Дещо пізніше Ушинський у спогадах напише: «Важко передати словами те особливе дещо, яке народжується в душі нашій, коли ми згадуємо тепло рідного сімейного гнізда».

І хоча Костянтина Ушинського називають видатним російським педагогом, сам він вважав себе українцем, глибоко шанував українську мову. Ось як писав про це сам славетний педагог: «Ні, я українець: рід наш старовинний, малоросійський, дворянський. Всі родичі, діди, дядьки і батьки були українцями, народилися й поховані в українській землі». Україна ввійшла в розум, душу та серце майбутнього педагога із сім'ї, природи, від сусідів-українців, українських дітей-ровесників, з якими грався, під впливом української народної педагогіки, разом з українською мовою, яку добре знав і щиро любив, охоче спілкувався нею. У цьому першорядну роль відіграла, звичайно, його мати, яка сама керувала початковим навчанням сина, увела його у світ українства, пробудила в ньому допитливість, інтерес до читання, прищепила любов до України.

Мати – Любов Степанівна Гулак-Капніст, українка, походила з родини відомого українського письменника Василя Васильовича Капніста. Саме вона була першою вчителькою, сама навчала свого сина грамоти. На жаль, Любов Степанівна пішла з життя дуже рано. «Мати моя померла, коли мені не було ще дванадцяти років, а батько після смерті матері майже не жив дома, отже, жив я один з меншим братом моїм у тому хутірці, куди ніхто не наглядав», — згадував Костянтин пізніше. Упродовж всього свого життя вдячний син високо цінуватиме здібності матері-виховательки, вважаючи її особистість «необхідним посередницьким членом між наукою, мистецтвом і поезією, з одного боку, звичаями і характером народу з другого». Завдяки матері, – підкреслював педагог, – успіхи цивілізації проникають у родинне виховання, а через нього і в життя народу.

Міцний фундамент знань і шанобливе ставлення до науки дало
К. Д. Ушинському навчання в Новгород-Сіверській гімназії (першій гімназії в Лівобережній Україні). Виховання, яке за словами Костянтина Ушинського «здобували» учні в Новогород-Сіверській повітовій гімназії, сприяло створенню атмосфери пошанування учителів і науки. Очолював гімназію доктор права і філософії Ілля Федорович Тимковський. У свій час він читав лекції з історії словесності і законодавства в Московському університеті.

Під впливом І.Ф.Тимковського в майбутнього педагога пробуджується інтерес до вивчення історії і права. Ушинський з глибокою пошаною відгукувався про свого вчителя. Він називав його «шановним старцем» і визнавав за ним благоговійну повагу до науки.

«Виховання, яке ми здобули в 30-х роках у бідній повітовій гімназії маленького містечка Малоросії Новгорода-Сіверського, було в навчальному відношенні не нижче, а навіть вище того, яке в той час здобувалося в багатьох інших гімназіях. Цьому багато сприяла пристрасна любов до науки і деяка навіть педантична повага до неї з боку покійного директора Н-ської гімназії, старого професора, ім’я якого відоме і в ученій літературі, — Іллі Федоровича Тимковського». Це знову рядки зі спогадів.

Цікава деталь: сестра І. Ф. Тимковського Глікерія була матір’ю Михайла Максимовича, першого ректора Київського університету, який виховувався в родині Тимковських.

Костянтин чудово знав і любив українську мову: «Наша мова… мелодична, співуча мова.., на якій існує така народна література, якою ще недавно співав Шевченко, виганяється зі школи, мовби якась чужа! А який невичерпний матеріал народна поезія дає для розвитку найблагородніших і найніжніших почуттів у серці молодого покоління», — звертався він пізніше до освітян.

У 1840 році Ушинський вступає до Московського університету на юридичний факультет. Товариш по університету Ю. С. Рехневський так характеризує 17-річного студента Ушинського: «Уже під час вступних екзаменів і перших лекцій в університеті ми всі звернули увагу на Ушинського, який був тоді вельми молодою людиною, із чорними виразними очима, з розумним і надзвичайно симпатичним лицем, жива і жвава мова якого, з ледь помітним малоросійським акцентом, оригінальні й різкі судження з приводу університетських лекцій, тогочасних літературних і театральних явищ і всього того, що цікавило наш університетський світ, мимоволі збуджували загальне співчуття, яке викликає непересічна молода людина». У студентські роки К. Ушинський проявляє здатність швидко сприймати, критично оцінювати і засвоювати знання, а також передавати їх іншим. У спогадах Ю.С. Рехневського також звертається увага на те, що


К. Ушинський засвоював найтрудніші філософські юридичні теорії і роз`яснював їх своїм товаришам по навчанню. Юридичний факультет Московського університету К. Д. Ушинський закінчив з видатними успіхами у 1844 році. К. Д. Ушинський був залишений там на два роки для підготовки до професорської діяльності.

Роки навчання сформували його і як ученого, і як громадянина. Тож у щоденнику Ушинського з’являються такі слова: «Готувати уми! Розсівати ідеї! Ось наше призначення. Ми живемо не в ті роки, щоб могли діяти самі. Відкинемо егоїзм, будемо трудитися для потомства…» Через кілька років знову запис: «Зробити якнайбільше користі моїй батьківщині — ось єдина мета мого життя і до неї якраз я повинен спрямувати всі свої здібності».

У 1846 році Ушинський отримує призначення в Ярославський юридичний ліцей на посаду професора. Тут він себе проявив як талановитий лектор і учений енциклопедист. Його лекції захоплюють слухачів. Через три роки, у 1949 був звільнений за вільнодумство та демократичний напрям лекцій. Посада дрібного службовця, журналістська праця в «Современнике» — все це не було його покликанням.

У 1850 році починає роботу в Петербурзі і довгий час Ушинський був змушений служити урядовцем у Міністерстві внутрішніх справ у департаменті іноземних віросповідань. Перебуваючи у відрядженні в Чернігівській губернії (1851 р.) у Новгород-Сіверському він одружується із Надією Семенівною Дорошенко, яка походила зі славного українського роду Дорошенків і була дочкою українського дворянина, їй належав хутір Богданка в Глухівському повіті Чернігівської губернії (тепер хутір Богданка Шосткинського району Сумської обл.).

З 1855 року починає працювати в Гатчинському сирітському інституті викладачем словесності і законодавства. Там була організована спеціальна школа для малолітніх дітей, де проводились дослідження із вдосконалення методів навчання і виховання. Він ознайомлюється з працями Є. О. Гугель «Читання для розумового розвитку малолітніх дітей і збагачення їх пізнаннями», «Керівництво до розумових вправ при викладанні вітчизняної мови на третіх курсах» та ін. Саме ці праці мали вплив на К. Д. Ушинського при підготовці його власних книг для дітей.

У Гатчинському сирітському інституті він знаходить своє місце в житті — усвідомлює потребу брати особисту участь у розв’язанні найважливіших суспільних проблем — проблем виховання й навчання. З’являються його перші педагогічні статті і праці: «Про користь педагогічної літератури», «Три елементи школи», «Про народність в громадському вихованні». Він стає основоположником нової народної школи.

Основою виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, любові до Батьківщини та свого народу Ушинський вважав народність і наголошував, що «у кожного народу своя особлива національна система виховання, своя особлива мета і особливі засоби в досягненні цієї мети»…, і далі: «будь-яка жива історична народність є найпрекрасніше творіння Боже на землі і вихованню залишається лише черпати з цього багатого й чистого джерела» [2]. Ось така гарна думка.

Однією з ознак народності, наголошував Костянтин Ушинський, є мова – найкращий виразник духовної культури народу. «Мова — найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що зв’язує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле… Коли зникає мова народна в устах народу, до того часу живий і народ… Відберіть у народу все — і він усе може повернути; але відберіть мову — і він ніколи більше вже не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови — ніколи; вимерла мова в устах народу — вимер і народ».

Натхненний духом просвітництва, створенням народних шкіл, він став свідком швидкого розвитку капіталістичних відносин тогочасного суспільства. Від його душевного зору не сховалось те, що привілейовані верстви, багатії мають свої, особливі інтереси у сфері освіти, надто далекі від народних. За сміливість поглядів, спроби реформації освітніх програм, пробудження гідної свідомості великий просвітник зазнав поневірянь та злигоднів. Чиновники проводили постійні перевірки та нагляд за діяльністю Ушинського і не раз звільняли з роботи або не допускали до неї, звинувачуючи у неблагонадійності.

Погляди К. Ушинського на рівноправність навчального та виховного процесу не втрачають своєї актуальності й сьогодні. Суто навчання,— за його переконанням, — розвиває і витончує мислення, але неспроможне навчити співвідносити особисті інтереси з інтересами рідного народу, не привчає працювати на суспільне благо. К. Д. Ушинський виступив як проникливий педагог і психолог, наблизивши своє вчення до практики підготовки матерів та виховання малих дітей у сім’ї. Він сприймав педагогіку, так само як Й Ф. Гербарт, і як мистецтво, і як науку. Одним з найголовніших завдань використання положень педагогічних теорій вбачав у підготовці вчителів.

У 1859 році К. Д. Ушинського, уже відомого як визначного педагога- теоретика і практика, призначають інспектором класів Смольного інституту благородних дівиць. Будучи інспектором у Смольному інституті (Виховне товариство благородних дівиць) сприяв підготовці дівчат до материнських обов`язків за принципом народності. За складеною К. Д. Ушинським програмою слухачки інституту вивчали педагогіку, психологію, фізіологію і гігієну.

У середині ХІХ ст. К. Д. Ушинський одним з перших в історії педагогічної думки написав підручники і розробив методики для початкового навчання дитини в умовах сім`ї. Також великий вплив мало формулювання К. Д. Ушинським мети виховання: «Слово виховання застосовується не тільки до людини, а також до тварин і рослин, і так само й до історичних суспільств, племен і народів, тобто до організмів усякого роду, і виховувати в найширшому розумінні слова, означає сприяти розвиткові якого-небудь організму за допомогою властивої йому поживи, матеріальної чи духовної» [5].

Перебуваючи у відрядженні в країнах Західної Європи, яке
К. Д. Ушинський справедливо вважав замаскованим засланням, в одному з листів 11 листопада 1863 р. він писав: «Страшно стає, як подумаю, що через рік чи два й останні тоненькі зв'язки мої з Руссю порвуться, і я залишусь десь у Ніцці чи Женеві, як острівець, загублений серед океану».

За кордоном К. Ушинський вивчає проблеми жіночої освіти та шкіл для малолітніх дітей. Він знайомиться з програмами жіночих шкіл, семінарій для вчительок, цікавиться підготовкою жінок до навчання і виховання дітей в умовах сім`ї. Ознайомившись з досвідом організації навчальних закладів для малолітніх дітей у країнах Західної Європи, педагог виносить тверде переконання, що школа, яка приймає своїх підопічних до семи років, лише даремно шкодить здоров`ю дітей та їхньому природному розвиткові, підриваючи, таким чином, основи своїх власних навчальних успіхів. Він відстоює власне переконання в доцільності організації початкового навчання і виховання в родинному колі до виповнення дітьми восьми років. Педагог піддав критиці основні напрями виховання жінок у Німеччині і Франції – «німецько-господарський» і «французько-галантерейний». Жіноча освіта у Франції готує жінку загалом до того, щоб вона була окрасою в суспільстві. «Німецько-господарча» жіноча освіта перетворює жінку на думаючий господарчий прес. Великий педагог дбав про те, щоб жінка досягла високого рівня педагогічної майстерності і могла самотужки займатися початковим навчанням дитини. З цією метою він написав і видав підручники «Дитячий світ» (1861) та «Рідне слово» (1864), працю «Методичні посібники та матеріали до рідного слова», щоб полегшити для матері та зробити для неї приємною працю початкового навчання.

Праця «Рідне слово» видавалась протягом багатьох років у середньому тричі на рік і витримала близько 150 видань. Популярність підручника, пояснюється вмілим використанням у ньому традицій української народної педагогіки. У «Рідному слові» вміщено прислів`я, байки та жарти, народні казки та пісні. Діти, вважає педагог, мають право на щастя гарного домашнього виховання й навчання, а жінка-мати, пізнавши насолоду навчати і розвивати свого малюка, не повинна поступатися цим нікому без крайньої необхідності. Педагог звертає увагу матері на «педагогічну вроджену здібність», яка притаманна жіночій природі у вихованні малюка. В жінці-матері стверджується вроджене прагнення навчати й розвивати своїх дітей.

Всі ці ідеї виховання та навчання К. Ушинський втілює спочатку в Смольному інституті, а потім детально обґрунтовує в своїх працях, перебуваючи на лікуванні у Швейцарії. Там він пише свою працю «Педагогічна антропологія», в 1868 році видає перший том свого класичного твору «Людина як предмет виховання», а наступного — другий том цієї надзвичайно важливої праці. Костянтин Ушинський вважав: «Мистецтво виховання — це мистецтво розвитку свідомості і волі…» «Виховання має своєю основною метою готувати людину до праці, яка є необхідною умовою для фізичного, розумового й морального удосконалення людини...».

У статті Ушинського «Праця в її психічному і виховному значенні» читаємо: «Праця є єдине доступне людині на землі і єдине гідне її щастя… Виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя», і далі: «…людина народжена для праці; праця складає її земне щастя; праця — кращий хранитель людської моральності і праця має бути вихователем людини; тіло, серце, розум людини вимагають праці».

Справді, його твори безцінні, адже це К. Д. Ушинський називав педагогіку мистецтвом — «найобширнішим, складним, найвищим і найнеобхіднішим з усіх мистецтв» і переконливо доводив, що «педагогічна практика без теорії — те ж саме, що знахарство в медицині».

Повернувшись з-за кордону, Ушинський доклав усіх зусиль до завершення великого видання — психолого-педагогічного і філософського тритомового твору «Людина як предмет виховання». Але внаслідок перевтоми стан його здоров’я значно погіршився. В травні 1868 року він поїхав до Криму на лікування, але доїхав лише до Києва і був змушений повернутися у хутір Богданку, де пробув літо. Зиму ж 1869 року він перебував у Петербурзі.

У лютому 1870 року вчений вибрався на лікування в Італію, але знову змушений був зупинитися у Відні, там захворів і повернувся до Криму. У вересні цього ж року прибув до сім’ї на хутір Богданку, тут його зустріла страшна звістка — старший син трагічно загинув.

«Після такого удару, — писав тяжко хворий Ушинський у листах до друга Пугачевського, — здоров’я моє остаточно зруйнувалося, і я не маю вже сил, щоб повернутися до Петербурга. Ледве дістався з родиною до Києва, де тепер лежу хворий, і, якби трохи поправитися, то поїду в Крим, а родину думаю влаштувати в Києві назовсім, купивши для цього будинок… Чи побачимось? Навряд. Моє багатостраждальне життя, здається, вже вичерпане. Поспішаю як-небудь влаштувати сім’ю на постійному місці, бо страшно й подумати, які безпорадні вони залишаються».

Дуже жаль, що Костянтин Ушинський прожив коротке життя. Хвороба легенів стала фатальною для нього. У жовтні 1870 року Ушинський разом з синами виїхав до Криму, але в дорозі застудився, захворів на запалення легенів і зупинився в Одесі. Стан здоров’я значно погіршився. Через кілька днів до нього приїхали дружина і доньки. Він попрощався зі своїми рідними і ввечері 3 січня 1871 року тихо помер.

Газета «Одеський вісник» писала: «… В Одесі не знайдеться жодного вчителя, жодної освіченої людини, жодної матері, яка дбає про своїх дітей, кому не було б відоме ім’я Костянтина Ушинського. Без усякого сумніву кожний з них готовий був би зробити все можливе, щоб утамувати муки страдника». Це свідчення всенародної шани.

Як і Тарас Шевченко, Костянтин Ушинський, будучи тяжко хворим, заповідав поховати його на схилах Дніпра-Славути. Труну з тілом Ушинського 9 січня 1871 року було перевезено до Києва. Поховано його у мальовничому і святому місці Видубецького монастиря під старезним каштаном.

Відомо, що поруч з могилою К.Ушинського була похована і його дружина Надія Ушинська, яка прожила 83 роки, і його онука Олена. На жаль, ще в 1936 році ці могили, як і багато інших, було знищено і через них прокладено асфальтову алею… Тяжко це усвідомлювати. Велич геніїв людства полягає не тільки в тому, що вони вражають силою свого інтелекту, силою своєї волі й характеру, значенням своїх наукових відкриттів і своєї діяльності. Велич їх полягає також і в тому, що вони продовжують жити разом з нами, жити серед нас.

Ми можемо пишатися з того, що українець Костянтин Ушинський став великим педагогом, учителем не тільки російських і українських педагогів. У нього вчилися й найкращі грузинські, вірменські, фінські, татарські й болгарські педагоги.

А нам, рівнянам, цікаво знати, що на Рівненщині, в с. Рясники Гощанського району, похована невістка видатного педагога Марія Миколаївна Ушинська (1859-1903). Син Ушинського Костянтин Костянтинович з дружиною мешкав у Рясниках наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. Очевидно, Ушинські оселилися тут після смерті батька –
К. Д. Ушинського. Їхній маєток до сьогодні не зберігся, але місцеві жителі розповідають, що на місці, де він розташовувався, часом досі виорюють уламки цегли...

Чоловік Марії Ушинської, переживши дружину на півтора десятиліття, загинув 1918 року в часи післяжовтневих заворушень та громадянської війни, а онучка видатного педагога Маріамна Костянтинівна Ушинська разом із сином Дмитром, який доводиться Костянтину Ушинському правнуком, 1944 року виїхала за кордон. Там Дмитро Поспеловський став доктором наук, професором, відомим як фахівець з історії православної церкви. Після розпаду СРСР приїжджав з лекціями до духовних навчальних закладів Росії та Білорусі. Дмитро Володимирович Поспеловський також відвідував і могили предків на Рівненщині, які досі доглядають жителі села Рясники [7].

Тож згадаючи добрим словом видатного педагога Костянтина Ушинського, який відіграв велику роль у розвитку освіти, школи і педагогічної думки і якого УРЕ (т. 11, 1984 рік) зараховує до «російських педагогів-демократів, основоположників вітчизняної наукової педагогіки й народної школи в Росії…», замовчуючи той факт, що у 30-х роках в радянській педагогіці його називали реакціонером, з 40-х років «видатним вітчизняним» педагогом, а в 1945 році Раднарком запровадив медаль імені Ушинського…

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Брунер Дж. Психология познания / Дж. Брунер. - М. : Прогресс, 1977.
– 412 с.

2. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. – Т. 1. О народности в общественном воспитании / К. Д. Ушинский. – М. : Педагогика, 1988. – 416 с.

3. Ушинський К. Д. Твори : в 6 т. Т. 2. Звіт про відрядження для огляду закордонних жіночих закладів колезького радника К.Ушинського / К. Д. Ушинский. – К. : Радянська школа, 1952. – 560 с.

4. Ушинський К.Д. Твори : в 6 т. Т. 2. Методичні посібники та матеріали до «Родного слова» / К. Д. Ушинский. – К. : Радянська школа, 1952. – 560 с.

5. Ушинський К.Д. Твори : в 6 т. Т. 4. Людина як предмет виховання / К. Д. Ушинский. – К. : Радянська школа, 1952. – 518 с.

6. Філіпчук Г.Г. Українознавство в гуманітарній політиці України / Г. Г. Філіпчук // Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства : праці Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Науково-дослідний ін-т українознавства, 2001. – С. 303-305.

7. Краєзнавчі матеріали із особистого архіву Зубкевича П. П.

Ляхович Інна Петрівна, директор Митницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Радивилівського району

Гуманістичні аспекти виховання та розвитку особистості в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського

Проблеми освіти та виховання привертали увагу найвидатніших мислителів з тих пір, як з'явились перші філософські вчення, що піднялися до рівня рефлексії над різними галузями людської діяльності, духовної та матеріальної. Починаючи з античності, проблеми освіти та виховання органічно входили в найбільш розгорнуті, всеосяжні філософсько-педагогічні системи - від Платона та Аристотеля до Канта та Гегеля, Сковороди та Юркевича, що обгрунтували своє розуміння природи людини, її розвитку, виховання та навчання.

Засновник наукової педагогіки Ян Амос Коменський вважав, що людину можна навчити та виховати за її людською природою тому, що в неї є здатність сприймати й розуміти навколишній світ, але тільки за умови активності того, хто вчиться.

В трактовці Жана Жака Руссо людина постає як носій сутнісних сил, що розгортаються зсередини.

Іммануїл Кант довів і необхідність, і можливість педагогіки, домагатися приросту вищих досконалостей, здатностей і достоїнств культури моральних почуттів і культури мислення.

Педагоги досліджують взаємодію й біологічних, і соціальних, і духовних факторів у структурі особистості.

Освіта, виховання й навчання людини залежать від розуміння природи людини, від знань про можливості та межі її розвитку. Тому в основі теорії виховання лежить знання про людину як вихованця (того, кого навчають) і вихователя (вчителя).

К. Ушинський був першим, хто виділив виховання як головний фактор людського розвитку.

В рамках своєї діяльності великий педагог показав принципово новий, невідомий підхід до людської особистості. Він стверджував принципову можливість пізнання природа людини як Істоти діяльної, яка динамічно розвивається під впливом середовища. І виховання. Він був близький до наукового розуміння сутності людини, її розвитку.

К. Д. Ушинський заклав основи спеціального вивчення людини як вихованця й вихователя з метою погодити педагогічну теорію практику із природою людини.

Підхід до людини як предмету виховання й пізнання К. Д. Ушинський поширює повністю на характер, напрямок, зміст освіти, її організаційні форми, систему й методи навчання.

Науки про людини, як неодноразово підкреслював Ушинський, відкривають для виховання, тобто суспільного формування індивіда, невичерпні можливості, раніше сховані від повсякденного педагогічного досвіду або ще не пізнані наукою внаслідок недосконалості ЇЇ методів. Відкриття в галузі антропологічних наук мають особливе значення для суспільства саме тому, вважав Ушинський, що означають нові можливості проникнення в людську природу й керування нею в інтересах самої людини [Б. Г. Ананьєв, 1968].

Синтез наукових знань про людину потрібний був Ушинському не тільки для доказу могутньої сили виховання. Такий синтез був особливо необхідний для нового підходу до самого розвитку, взаємозв'язок фізичного, розумового та морального початків якого - рушійні його сили. Підхід до людського розвитку з погляду виховання як головного фактора цього розвитку припускає комплексний, інтегративний підхід. К. Д. Ушинський розглядає людину як предмет виховання у всім різноманітті її співвідношень із собі подібними, соціальним середовищем і природою.

Виховання припускає проникнення в природу людини, збагнення її сутності. Воно зобов'язане виходиш з істини людської природи в її реальному історичному бутті. "Якщо педагогіка хоче виховувати людину різнобічно, то вона повинна перше пізнати її різнобічно", - це положення Костянтина Дмитровича Ушинського було й залишається аксіомою для реалістичної науки про виховання.

"Вихователь повинен знати людину в грі, у суспільстві, у різному віці, у радості й горі, у величі й приниженні, у надмірі сил і у хворобі.

Він повинен знати спонукальні причини самих брудних І найвищих діянь, історію зародження злочинних і великих думок. Тоді тільки він буде спроможний черпати з самої природи людини засоби виховного впливу, - а засоби ці величезні", - справедливо стверджував К. Д Ушинський.

В "Листах до матері" К. Д. Ушинський розглядає природу й призначення людини в гармонійній єдності з навколишнім світом, визначає ціпі виховання: «Що таке виховання? Чи повинне виховання рівномірно застосовуватися до душі й тіла людини, запитуєте ви? Я відповідаю на це: закони, що управляють молочним шляхом, як і ті, по яких годинний маятник, яким кориться земля й по яких живуть душа й тіло людини, - все те джерела однієї й тієї ж божественної сили й тому вони перебувають у гармонійному зв'язку між собою. Людина єдина та гармонійна, як усе в світі, де все -гармонія.

Якщо ж тіло й дух за своєю природою становлять одне гармонійне ціле, то обоє вони можуть бути здорові в повній гармонії, отже, завдання виховання - гармонійно розвити це єдине ціле.

Тілесне здоров'я підтримується й зміцнюється гармонійним розвитком духовного життя, здоров'я духу - гармонійним розвитком життя фізичного.

В боротьбі за руйнування старої педагогіки І радикальну перебудову змісту і форми освіти, К. Ушинський близько підійшов до теоретичного обгрунтування і створення науки педагогіки. Він був упевнений, що розробка, наукової педагогіки має бути пов'язана з: матеріалістичною філософією, що свідомість не є щось первинне, початкове, і що педагогіка повинна базуватися на психології, яка спирається на фізіологію. К. Ушинський визнавав значення відчуттів і досвіду, враховував підхід до пізнання як відображення об'єктивної дійсності. Все це стало основою, на якій К. Ушинський розробив ключові питання педагогіки. Тому його спадщина є цікавою, близькою і важливою для нас з багатьох актуальних питань.

Довівши на прикладах європейських виховних систем негативний вплив від розриву виховання і освіти, К. Ушинський наголошував на значенні саме виховання як основної педагогічної категорії.

Ушинський заклав основи національної освіта. Центральне місце в педагогічній системі Ушинського займає його вчення про рідну мову ж про найголовніше джерело, фактори й засоби виховання досконалої людини. Найглибшою любов'ю до Батьківщини, до рідної мови, найглибшою повагою національних прав всіх народів перейняті всі питання виховання й навчання, поставлені й дозволені Ушинським у його педагогічній системі. По праву можна сказати, що рідна мова представляє душу, серцевину педагогічної системи педагога. К Д Ушинський, полемізуючи в питанні про ролі древніх мов, вважав, що єдиний вірний шлях для справжнього гуманного виховання лежить не в древніх мовах, а в рідній мові й у вивченні на цій мові реальної дійсності. «Нам здається, що під ім'ям гуманної освіти треба розуміти взагалі розвиток духу людського, а не один формальний розвиток» [1].

Під гуманною освітою Ушинський розумів систему реальних знань на чолі з рідною мовою. «Головним предметом в загальному гуманному розвитку сучасної людини повинні стояти зовсім не класичні мови, а рідна мова і рідна література», - писав Ушинський. «За вивченням рідного слова, - вказував він, - ми ставимо вивчення інших предметів, які безпосередньо розкривають людину та природу» [3].

Ушинський посилено підкреслював необхідність поєднання навчання з вихованням перш за все з точки зору виховання в дітях цільного світогляду та переконань. «Не науки повинні схоластично складатися в галові учня, а знання та ідеї, що сполучаються будь-якими науками, повинні будуватися в один світлий погляд на світ», - писав він [1].

Великого значення Ушинський надає філософським основам педагогіки. Без філософії неможливо визначити мету виховання, ідеал людини, прагнення до гармонії, здоров'я, щастя.

Гармонія - це непорушна внутрішня рівновага між собою й з світом зовнішнім душевних і тілесних сил, це здоров'я й добробут. І тільки здоров'я є життя.

Здорова душа в здоровому тілі - от що становить земне щастя людини, відзначає Ушинський. Предметом виховання за К. Ушинським є правильний розвиток людського організму у всій його складності, у його рослинних, тваринних і суто людських процесах. У цьому - визначення предмета педагогіки з виразно антропологічних позицій про розвиток людського організму в цілому, а не лише в дитячому віці. Сполучення різних наук, на думку Ушинського, є своєрідним вираженням ідеї цілісності людини, єдності в ній фізичних, розумових, моральних сил і можливостей.

Звідси випливає необхідність знання антропології, що дає можливість знати закони фізичного й розумового розвитку людини, формування ЇЇ мислення, освіти й розвитку понять, розумових дій, визначити взаємозв'язок між вихованням, навчанням і розвитком.

Ушинський вважав, що виховання й навчання, як соціальні форми керування розвитком організму, - здійснюють орієнтацію цього процесу на кожному його віковому етапі.

Дитячий розум тоді тільки сприймає істини, коли вони йому представляються у формі думок, які подібні з його власними. Цього вимагає основний закон, на якому грунтується все виховання. Привести в належну рівновагу тілесні й щиросердечні прагнення, а потім до того розвинути душевні, щоб вони власною своєю силою взяли перевагу над тілесними, - це основне завдання виховання, необхідна умова всякої подальшої його діяльності.

Завдання розвитку почуттів людини, її емоцій, розглядається К. Д. Ушинським як найважливіша складова частина виховання людини. Ми зустрінемо в К. Д Ушинського твердження, що для розвитку естетичних відчуттів людини істотну роль грає ЇЇ "уроджене прагнення до досконалості, до краси".

Розглядаючи естетичні й етичні почуття як "явища вищого порядку", як "великі особливості людини", постійно підкреслюючи думку про їхню єдність, К. Д. Ушинський затверджував, що естетичне почуття є сприйняттям істини в образній формі, що "прагнення до досконалості є підставою всіх естетичних І моральних відчуттів". До моральності він відносив "все естетичне у відносинах між людьми". Як в основі всього морального лежить прагнення до досконалості, ідея вічного світового прогресу.

Ушинський визначає поняття розвитку відносно людини. Він пише: "Розвитком людини я називаю той процес, яким він ближче й ближче наближається до своєї людського сутності, до свого людського призначення, більше й більше усвідомить його й виражає цю свідомість у своїх діях".

В історії педагогіки була поставлена фундаментальна проблема вивчення й розуміння природи людини у всіх ЇЇ складних аспектах.

К.Д. Ушинський обгрунтував положення про те, що можливості виховних оздоровчих; впливів безмежні за своєю міццю та розмаїттям й повинні бути винайдені із самої природа людини, сил її розвитку. Таке положення є основою для педагогічної антропології, що розглядає розвиток та здоров'я людини з позицій виховання та навчання.

Проблема людини для Ушинського стала проблемою перш за все педагогіки, психології, анатомії, фізіології та суспільних наук, тобто педагогічної парадигми знань про людину та її здоров'я.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Ушинский К. Д; Педагогические сочинения; в 6-ти томах. Т. 6/ сосет. С. Ф. Егоров. - М: Педагогика, -1990, 528 с.

  2. Ушинский К. Д.: М., Изд. дом Амонишвили, 1998, - 224 с.

  3. Ушинский К Доизбранные педагогические сочинения. Вопросы воспитания. М, 1953,-635 с.

  4. Педагогическое учение К. Д. Ушинского. М, 1954, - 367 с. Архив К Д Ушинского: т. 3, М, -1961, - 536 с.

  5. Гончаров Н. К.: Педагогическая система К Д Ушинского. М, Педагогика, 12974, -272 с.
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Підготувала: Звягінцева Т. В
iblock -> Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури
iblock -> Мартинчук Наталія Андріївна
iblock -> Програма всеукраїнської науково-практичної конференції
iblock -> Розвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
iblock -> Навчального закладу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconІндійська філософія
...
Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconПрограма роботи секцій sessions workplan VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених

Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconД. Ушинського михайлова Лідія Іванівна

Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconВсесвітній конгрес бібліотекарів та інформаційних працівників «Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові можливості» (серпень 2012, Фінляндія): враження молодого бібліотекаря

Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconДоповіді на наукових конференціях
Етапи політичної історії Волині XIV – першої половини ХV ст.: державність – васалітет – інкорпорація // ІІІ міжнародний конгрес україністів....
Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconПедагогічна система К. Д. Ушинського
Кравець В. П. Історія української школи І педагогіки: Курс лекцій. Тернопіль, 1994
Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconМатеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення» у двох частинах Частина 2

Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconЖиття Піфагора Піфагор
З тих часів мало що прояснилося в біографії Піфагора та в історичній ролі організованого ним союзу, клубу чи ордену піфагорійців....
Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського iconЧернігівської обласної державної адміністрації
Акименко Н. М. – методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю оіппо імені К. Д. Ушинського
Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського icon"Бібліотека І молодь: пошук ідей, майстерність, співпраця", який відбувся на базі оюб ім. О. М. Бойченка та бібліотек Знам'янської міської цбс 20-21 червня 2007 року
Олександрійської міських централізованих бібліотечних систем, юнацьких структурних підрозділів бібліотек області на тему "Бібліотека...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка