Конкурс для уболівальників «Не зіб'юся». а Конкурс «Загадка»; б Конкурс для уболівальників «Для кмітли­вих »Скачати 74,58 Kb.
Дата конвертації22.05.2017
Розмір74,58 Kb.
ТипКонкурс

Математичний турнір «Ну ж бо, математи­ки!» можна проводити як з учнями одного, так і кількох класів однієї паралелі. Його метою є залучення учнів до активної пізнавальної діяль­ності, розширення їх математичного кругозо­ру, пробудження в них кмітливості, інтересу до математики.

Команди формуються по 4—5 учнів у кожній. Вони обирають капітана, свій девіз та назву.

Щоб турнір проходив жваво та цікаво, у ньо­му обов'язково чергуються конкурси для команд і конкурси для уболівальників. Участь уболіваль­ників у турнірі є активною, оскільки зароблені ними бали зараховуються команді, за яку вони вболівають.

План турніру


  1. Розминка.

  2. Бліцтурнір.

  3. Історична довідка про М.П.Кравчука.

  4. а) Конкурс «Поділити фігуру на дві рівні частини»;

б) Конкурс для уболівальників «Не зіб'юся».

5. а) Конкурс «Загадка»;

б) Конкурс для уболівальників «Для кмітли­вих...».


  1. а) Конкурс «Цифровий ребус»;

б) Конкурс для уболівальників.

  1. Брейн-ринг.

  2. Математичний жарт (для всіх учнів).

9. Підбиття підсумків та нагородження пе­реможців.

РОЗМИНКА

Беруть участь команда та її вболівальники. Кожній команді ставиться по одному запитанню.Запитання

1. Три ластівки вилетіли з однієї точки. Коли вони будуть в одній площині?

(За аксіомою стереометрії вони завжди будуть в одній площині)

2. Як за допомогою двох ниток столяр може перевірити, чи лежать чотири ніжки стола в одній площині?

(Якщо нитки, що з'єднують ніжки стола,

які лежать на одній діагоналі, перетнуться, то

всі чотири ніжки лежать в одній площині)

3. Коли ділене і частка рівні між собою? (Коли дільник дорівнює 1 або коли ділене,

дільник і частка дорівнюють 1)

4. Квадрат і ромб мають однакові сторони.


Площа якої фігури більша?

(Площа квадрата)«БЛІЦТУРНІР»

Кожний учасник кожної команди відповідає на два запитання.Запитання

1. Відрізок, який сполучає точку кола з її центром.

(Радіус)

2. Відрізок, який сполучає вершину трикут­ника з серединою протилежної сторони.

(Медіана)

3. Частина кола, обмежена дугою та її хордою.

(Сегмент)

4. Графік квадратичної функції.

(Парабола)

5. Множина точок площини, рівновіддалених від кінця даного відрізка.

(Серединний перпендикуляр)

6. Кут, суміжний з кутом трикутника при даній вершині.

(Зовнішній кут)

7. Прямокутник, у якого всі сторони рівні.

(Квадрат)

8. Твердження, яке потребує доведення.

(Теорема)

9. Напрямлений відрізок.

(Вектор)

10. Відношення протилежного катета до гіпо­тенузи.

(Синус)

11. Відрізок, що сполучає дві будь-які точки кола.(Хорда)

12. Твердження, яке не викликає сумнівів.

(Аксіома)

13. Найменше просте число.

(2)

14. Графік прямої пропорційності.(Пряма, що проходить через початок координат)

15. Що менше: — чи 0,5?16. Яку частину години становлять 20 хвилин?

17. Результат ділення.

(Частка)


18. Прилад для вимірювання кутів.

(Транспортир)

19. Радіус кола 6 см. Чому дорівнює діаметр?

(12 см)


20. Ромб, у якого всі кути прямі.

(Квадрат)

21. Коли добуток дорівнює нулю?

(Коли один із множників дорівнює нулю)

22. Відношення прилеглого катета до гіпо­тенузи.

(Косинус)

23. Скільки нулів у запису числа мільйон?

(Шість)


24. Скільки сантиметрів має один процент метра?

(Один)


25. Корінь рівняння | х \=— 1.

(Коренів немає)

26. Результат віднімання.

(Різниця)

27. На яке число не можна ділити?

(НаО)


28. Найменше натуральне число.

(1)


29. Коли частка дорівнює нулю?

(Коли чисельник дорівнює нулю, а знамен­ник не дорівнює нулю.)

30. Графік оберненої пропорційності.

(Гіпербола)

31. Період функції у = 8Іп х.

(Т = 2%)

32. Логарифм якого числа не існує?(Ь<0)

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО М.П.КРАВЧУКА

Академік Михайло Пилипович Кравчук на­родився 27 вересня 1892р. на Волині. Закінчив із золотою медаллю гімназію м.Луцька. Вищу ос­віту він здобув на фізико-математичному факуль­теті Київського університету Св. Володимира.

У важкі роки громадянської війни був ви­кладачем і директором школи в с. Саварці на Київщині. В 1924 р., у 32 роки М. П. Кравчук захистив докторську дисертацію. У 1927— 1938 рр. працював у вищих навчальних закла­дах Києва. Він знав багато іноземних мов, у тому числі французьку, німецьку, італійську, польську. М.П.Кравчук займався досліджен­нями у таких галу­зях математики, як алгебра, теорія чи­сел, теорія ймовір­ностей, математич­на статистика, мате­матичний аналіз. Він опублікував близько 180 наукових робіт. Серед його учнів були такі вчені, як ака­демік, конструктор ракет і космічних систем С.Корольов, академік, конструктор авіаційних двигунів О. Люлька.

Крім любові до математики, у М.П.Кравчука була ще одна любов — до української мови та по­езії. Коли він створював українську терміноло­гію, здавалося, що для нього це було найважливі­шою справою у житті. Багато безсонних ночей він провів за німецькими та французькими слов­никами для того, щоб українська термінологія не була запозичена з іноземної. Одним із термінів, введених М. П. Кравчуком, є термін «дотична».

Сучасний український письменник М.Соро­ка написав біографічний роман «Михайло Крав­чук». У ньому автор так характеризує великого вченого: « Кравчук щиро ділився своїми ідея­ми, думками, проведеними дослідами, керую­чись принципом: головне — відкриття, а кому воно належить — не так важливо».

Роком тяжких випробувань для М.П.Крав­чука став 1937 рік. Йому інкримінували набір контрреволюційних стереотипів: націоналіст, шпигун та ін. 21 лютого 1938 р. Кравчука за­арештували і осудили на 20 років позбавлення волі та 5 років заслання. Три роки каторжних робіт забрали залишки сил і здоров'я, серце академіка не витримало, і він навіки залишив­ся в колимській мерзлоті.

9 березня 1942 р. М.П.Кравчука не стало.

М.П.Кравчук залишив яскравий науковий і педагогічний слід в історії України. Він казав про себе як про вченого: «Невже це довів я? Невже я здатний мислити й творити? Значить, варто жити на світі!» і як про педагога: «Моє багатство - це відкриття в народі талантів. По­мітити їх, не дати їм зів'янути, невже це не честь для патріота?»
КОНКУРС ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ «НЕ ЗІБ'ЮСЯ»

По одному представнику від уболівальників повинні полічити до ЗО, при цьому замість чи­сел, кратних 3, говорити: «Не зіб'юся».


КОНКУРС «ЗАГАДКА»

Три сусіда-мужика

(Федір, Яків і Лука),

Щоб завжди з водою жити,

Стали свій колодязь рити.

«Момент нам треба не впустити,

Довжину доріг зробити

Так, щоб однакова була,

Не велика, не мала,

Від колодязя до хати —

Кожен буде цьому радий!»

Поміркуй уважно сам,

Підкажи-ка мужикам!
Яке місце треба обрати, щоб усі три відстані від колодязя до домівок були рівними?КОНКУРС ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ

1. Чому в поїзді стоп-крани червоні, а в літа­ку — блакитні?

(У літаку стоп-кранів немає)

2. Скільки горошин має увійти в порожній стакан?

(Горошини не ходять)

КОНКУРС «ЦИФРОВИЙ РЕБУС»

хгггг

ггг

АААА


+ АААА

АААА

АБВГДА


Відповідь. х2 2 2 2

222

4444


+ 4444

4444

4 93284


КОНКУРС ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ

Як можна одним мішком пшениці наповни­ти два таких самих мішки, змоловши пшеницю на борошно?

(Потрібно один порожній мішок

вкласти всередину другого,

а потім у внутрішній мішок насипати

змелене борошно)«БРЕЙН-РИНГ»

1. Індійці називали його «сунья», арабські математики — «сифр». Як ми називаємо його?

(Нуль)

2. Ця назва походить від двох латинських слів «двічі» і «січу».


Дослівно «розсічені на дві части­ни». Про що йдеться?

(Про бісектрису)

3. Цей термін увів у 17 ст. фран­цузький математик Ф. Вієт. У перекладі з латинської він означає «спиця колеса». Що це?

(Радіус)


4. У перекладі з грецької це слово означає «натягнута тятива».Що це?

(Гіпотенуза)

5. Який винахід Архімеда і досі використовується?

(Гвинт Архімеда)

6. Який стародавній геометричний інстру­мент, затвердженням римського поета Овїдія, був винайдений у Стародавній Греції?

(Циркуль)

7. Два мандрівники одночасно підійшли до річки. Біля берега був прив'язаний човен, у яко­му міг переправитися лише один. Мандрівни­ки плавати не вміли, але кожному з них удалося переправитися через річку. Як це могло трапи­тись?

(Вони підійшли до різних берегів річки)

8. На могилі цього великого математика був установлений пам'ятник із зображенням кулі, яка була вписана в циліндр. Майже через 200 років за цим кресленням знайшли його моги­лу. Хто цей математик?

(Архімед)Математичний жарт

Протягом цього року вам майже ніколи вчи­тися, і я це доведу.Рік має 365 днів, з них - 52 неділі, 10 інших днів — дні відпочинку. Виходить, що ви відпо­чиваєте разом з близькими 62 дні. Канікули зимові та літні продовжуються не менш як 100 днів. Отже, відпочинок вже становить 162 дні. Вночі не вчаться, а ночі дають ще півроку. Отже, ще 182 дні відпадають. Залишилося 20 днів, але не весь день продовжуються заняття, а лише не більше чверті дня. Тому ще 15 днів відпадають. Залишається всього-на-всього 5 днів, які мож­на напружено попрацювати і одержати глибокі та якісні знання. Я гадаю, що вам це по силах.

Після завершення конкурсів журі підбиває кінцеві підсумки турніру, оголошує переможців і нагороджує їх призами.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Конкурс для уболівальників «Не зіб\Конкурс для абітурієнтів спеціальності «Сценічне мистецтво
Творчий конкурс для абітурієнтів спеціальності «Сценічне мистецтво (театрознавство)» проводять після прийому документів, у терміни...
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Конкурс "Юнацький водний приз" Загальні положення Всеукраїнський конкурс "

Конкурс для уболівальників «Не зіб\Конкурс «Найрозумніший»
Найрозумніший учень класу”. Переможець цього змагання буде брати участь в інтелектуальний грі серед учнів -4 класів „Дитина – ерудит”....
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Інформація щодо проведення Шевченкіських днів у закладах освіти району
Глушківське нво – захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», конкурс читців поезії Шевченка, інформаційні години, літературні...
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Інформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Vi молодіжний літературний конкурс VivArt
Централізована бібліотечна система, молодіжний літературно-мистецький клуб “VivArt” за підтримки департаменту з гуманітарних питань...
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Конкурс за кількістю продажів, тільки що дізналася
Привіт, Віктор, почув він голос Христини. Я виграла на роботі конкурс за кількістю продажів, тільки що дізналася
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Конкурс "колосок-2011" Нехай не згасне світ науки! (Пантелеймон Куліш) спеціальна тема конкурсу: "історія природничих наук" Неймовірні факти про життя видатних учених та їхні відкриття чекають на тебе
Міжнародний клуб лідерів популяризації прирознавства міжнародний природничий інтерактивний конкурс "колосок-2011"
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Про проведення обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої
Провести обласний конкурс молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої (далі Конкурс) у два етапи
Конкурс для уболівальників «Не зіб\Тарас Григорович Шевченко. (О. Каліщук) 16 листопада 2013 року на базі Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс
Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка