Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовкиСторінка1/31
Дата конвертації04.02.2018
Розмір1,88 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Міністерство освіти і науки України

національний технічний університет україни

«Київський політехнічний інститут»

конспект лекцій

З ДИСЦИПЛІНИ

«Податкова система»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.030504 «Економіка підприємства»

(денної та заочної форм навчання)

Київ2016

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. – К., 2016. – 110 с.

Ухвалено Вченою Радою факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ»

Протокол № 7 від 27.02.2016 р.


Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

денної та заочної форм навчання
Укладач: Гречко А. В., доц., к.е.н.
Рецензент: д.е.н., професор Войтко С.В.
Відповідальний редактор: Круш П. В., проф., к.е.н.

Зміст

ЄВРО 4

Офіційна валюта держав Європейського Союзу 4

ЄСВ 4

Єдиний соціальний внесок 4

ЗЕД 4

Зовнішньоекономічна діяльність 4

ЗП 4

Заробітна плата 4

МКУ 4

Митний кодекс України 4

НБУ 4

Національний Банк України 4

ПДВ 4

Податок на додану вартість 4

ПДФО 4

Податок на доходи фізичних осіб 4

ПКУ 4

Податковий кодекс України 4

ПК 4

Податковий кредит 4

ПЗ 4

Податкове зобов’язання 4

1.1. Історія виникнення податків 6І Етап. Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх поганських жертвопринесеннях, що практикувалися як майже добровільна данина вищим силам: «И всяка десятина на землі з насіння, землі і з плодів дерева належить Господові: це святиня Господня»). Отже, першими джерелами податків були оподатковувані базові цінності: земля, худоба, раби. І самі податки були «прямими», справлялися безпосередньо з громадян, що одержують прибуток від майна. Ще одне первісне джерело податкових надходжень – податок з переможених – можна віднести вже до «державного підприємництва» – якщо розглядати завоювання як проект зі своїми витратами (військо) і доходом (одноразовий податок на завойовані землі та постійна данина з переможених).
Кожна з розвинутих на той час держав підходила до оподаткування по-своєму. У Стародавньому Єгипті основним доходом скарбниці була плата за користування землею, що належала фараонові. У Стародавній Греції першість належала податкові на прибуток, але вільні громадяни міст його не сплачували, віддаючи перевагу щедрим добровільним пожертвуванням. Для інших же громадян ставка цього податку становила від 10 до 20 відсотків. Однак якщо держава опинялася перед необхідністю великих витрат (війна або велике будівництво), народні збори запроваджували обов'язкове оподаткування для всіх. Гроші платників податків витрачалися на утримання найманих армій, зведення храмів і оборонних споруд, будівництво доріг, роздавання грошей біднякам та інші громадські потреби. 7


Позитивним і повчальним прикладом для нащадків стали державний устрій і податкова система Римської імперії. Доки Рим залишався містом-державою, його податкова система була не дуже складною. У мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом надавання в оренду громадських земель. Державний же апарат фактично утримував себе сам. Більше того, обрані магістрати не тільки виконували державні обов'язки безоплатно, а ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. А от у воєнний час (який практично тривав постійно) громадяни Риму обкладалися податками відповідно до їх статку, для чого раз у п'ять років подавали обраним чиновникам-цензорам звіти про свій майновий і родинний стан (ці документи цілком можна розглядати як найпростіші зразки сучасних податкових декларацій). З перетворенням Римської держави на імперію ускладнювалася й податкова система. На завойованих землях запроваджувалися комунальні (місцеві) податки й повинності, причому що запекліший опір чинили римським легіонерам жителі скорених земель, то більшим податком їх обкладали. Римські громадяни, які жили поза Римом, сплачували як державні, так і місцеві податки. Але якщо за мирного часу вони від державних податків звільнялися, то корінне населення провінцій таких «податкових пільг» не мало. Саме з часів Стародавнього Риму провадиться поділ податків на прямі й непрямі. До непрямих відносили податок з обороту (1 %), податок при торгівлі рабами (4%), податок на звільнення рабів (5% їхньої ринкової вартості), а також податок зі спадщини (5%), яким обкладалися тільки громадяни міста Рима. Останній податок, до речі, мав цільове призначення – витрачався на пенсійне забезпечення професійних солдатів. 7

ІІ Етап. З розвитком поділу праці і розвитком міст податкова система істотно «збагатилася» порівняно зі зразково-показовою податковою системою Римської імперії. Держави наближалися до рубежу середньовіччя. На цьому етапі виникли податки на виробництво (або промислові податки), на всі види діяльності, крім сільськогосподарської (земельний податок справлявся окремо). У торгівлі поширилися митні збори й непрямі податки. До податкової бази потрапив абсурдно широкий спектр об'єктів, аж до найбільш екзотичних та зовсім безглуздих: від штрафу за перевищення будинком установлених розмірів (знаменитий «податок на повітря») – до так званого «подимного податку». Йдеться про податок на нерухомість, первісно запроваджений в Англії. Його розмір спершу обчислювався залежно від кількості вогнищ, а згодом від – кількості вікон, або розраховувався за довжиною фасаду. Загалом уся система викликала безліч дорікань у підданих і трималася лише на силі та підтримці з боку дворянства й духівництва завдяки звільненню їх від податків, що дало цілковите право середньовічному філософові Фомі Аквінському називати податки «узаконеною формою грабежу». 8

Більш прогресивний підхід до оподаткування був вперше застосований видатним шотландським економістом і вченим XVIII ст. Адамом Смітом. На противагу людинолюбному Фомі Аквінському, він стверджував, що податки для платника - ознака не рабства, а волі. Праця «Дослідження про природу і причину багатства народів», нарешті, визначила основні принципи оподаткування, які актуальні й дотепер. Ця праця свідчила про перехід до третього етапу - наукового підходу до найважливішого державного питання. 8

ІІІ Етап. Даний етап характеризувався значною кількістю прямих і непрямих податків в Європі особливе місце серед яких посідав акциз. Процедура його сплати була простою й прозорою – зазвичай він стягувався безпосередньо біля міських воріт з усіх товарів, що ввозилися й вивозилися. Іноді податком обкладалося тільки те, що ввозилося в країну, тобто звільнялися від справляння акцизу товари, що йшли на експорт. Розміри акцизу коливалися зазвичай від 5 до 25%. Якогось наукового обґрунтування розмірів цієї ставки не було. З прямих податків основна маса припадала на подушний і прибутковий податки. Буржуазія й селянство віддавали державі у вигляді прямих податків 10-15% усіх своїх доходів. 8

ІV Етап: Даний етап у розвитку податків припав у Європі на XIX ст. і був пов'язаний з піднесенням виробництва й економіки. Держава змінила пріоритети: головним об'єктом оподаткування став оборот – перехід цінностей від одного суб'єкта до іншого. Відчутним виявився для громадян також податок на спадщину. Поширилися податки на операції та капітал – в основному на його приріст у вигляді відсотків за цінними паперами або вкладами, дивідендів за акціями, зростання вартості активів. Із запровадженням усіх цих нововведень у Європі намітився спад інтересу до систем оподаткування. Настільки індивідуальні колись податкові системи в різних державах стають дедалі подібнішими. 8

V Етап. Даний етап світової історії оподаткування ознаменувався народженням ПДВ. Поширилися й цільові податки, збирання яких має на меті виробництво конкретних суспільних благ, таких як соціальне страхування, державне медичне обслуговування і пенсійне забезпечення, будівництво доріг тощо. Практика показала, що реальне зниження податків можливе лише в державі з міцною економічною базою. Тільки тоді зниження ставки оподаткування приведе до зростання виробництва, що в подальшому й компенсує тимчасове зменшення податкових надходжень. На такому принципі й будують свою податкову політику провідні країни світу. Суть податкових реформ, проведених у них у 90-ті роки нашого століття, – у прагненні прискорити нагромадження капіталу й стимулювати ділову активність. Знижуються ставки податку на прибуток корпорацій (у США Із 46 до 34%, у Великобританії з 45 до 35%, у Японії з 42 до 40%). Крім того, знижено верхній рівень оподаткування особистих доходів фізичних осіб, розширено рамки неоподатковуваного доходу. Зниження прямих податків компенсується ростом непрямих – податку з продажу, податку на додану вартість і низки інших. Водночас посилено контроль за дотриманням податкового законодавства й санкції до його порушників. 9

1.2. Суть податкової системи, податкова політика, види податків 9

1.3. Принципи побудови податкової системи 10

1.4. Функції податків 11

1.5. Облік платників податків 11

2.1. Структура державної фіскальної служби України 12

2.2. Завдання державної фіскальної служби 13

2.3. Функції державної фіскальної служби 14

3.1. Прямі податки. Податок на прибуток підприємств 15

3.2. Платники податку на прибуток, ставка податку, визначення об’єкту оподаткування 16

3.3. Фінансовий результат. Податкові різниці. 19

4.1. Амортизація основних засобів з метою визначення розміру податку на прибуток 28

4.2. Пільги щодо сплати податку на прибуток 30

4.3. Розрахунок суми податку на прибуток. Податковий період. 31

5.1. Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт і база оподаткування 32

5.2. Особливості визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб 32

5.3. Ставки ПДФО 34

6.1. Пільги зі сплати ПДФО 36

6.2. Податкові знижки з ПДФО 37

6.3. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету 39

6.4. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна 39

6.5. Порядок оподаткування операцій з продажу об'єктів рухомого майна 40

7.1. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 41

7.2. Транспортний податок 43

7.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів 44

7.4. Туристичний збір 44

7.5. Земельний податок 45

8.1. Система загальнодержавного соціального страхування в Україні 48

8.2. Платники ЄСВ. Ставка ЄСВ. Визначення сум обов’язкових відрахувань із заробітної плати 49

9.1. Порядок сплати ЄСВ. Терміни сплати ЄСВ. Терміни подання звітності 51

9.2. Повноваження органів доходів і зборів, пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску 51

10.1. Характеристика непрямих податків, їх призначення. 54

10.2. Платники ПДВ. Об’єкти оподаткування, ставка 55

10.3. Визначення суми податкового зобов’язання та податкового кредиту 58

11.1. Пільги, щодо сплати ПДВ 64

11.2. Операції, що оподатковуються за ставкою 0% 66

11.3. Визначення суми ПДВ. Терміни подання звітності. 67

12.1. Платники акцизного податку. База оподаткування 69

12.2. Ставки та особливості сплати акцизного податку 71

12.3. Порядок і терміни сплати податку 73

12.4. Марки акцизного податку 74

13.1. Платники мита. База оподаткування митом. Ставка мита 76

13.2. Митний контроль 80

13.3. Види митних режимів 85

14.1. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин 87

14.2. Платники плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 90

15.1. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 92

15.2. Рентна плата за спеціальне використання води 92

15.3. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 95

15.4. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України 96

16.1. Платники екологічного податку, об’єкт оподаткування, ставка податку 97

16.2. Порядок подання податкової звітності та сплати екологічного податку 99

17.1. Види діяльності, що дозволяють застосування спрощеної системи оподаткування. Ставка єдиного податку 100

17.2. Особливості застосування підвищеної ставки та подвійного розміру податку 104

17.3. Обмеження по застосуванню спрощеної системи оподаткування 105

18.1. Вплив єдиного податку на наповнення місцевих бюджетів 106

18.2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп 107

18.3. Особливості обрання спрощеної системи оподаткування 108ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬЄВРО

Офіційна валюта держав Європейського Союзу

ЄСВ

Єдиний соціальний внесок

ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність

ЗП

Заробітна плата

МКУ

Митний кодекс України

НБУ

Національний Банк України

ПДВ

Податок на додану вартість

ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб

ПКУ

Податковий кодекс України

ПК

Податковий кредит

ПЗ

Податкове зобов’язання


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів що навчаються за напрямом підготовки 060. 101
«Будівництво», за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форми навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини»
Конспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка