Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки


Принципи побудови податкової системиСторінка4/31
Дата конвертації04.02.2018
Розмір1,88 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

1.3. Принципи побудови податкової системи

Основними принципами сучасної податкової системи є: 1. Ефективність, що визначається регулюючою і стимулюючою функціями податків.

 2. Справедливість – передбачає недоцільність і неможливість перекладання податкового тягаря на бідні версти населення і навіть частковий перерозподіл через механізм оподаткування частини національного доходу на користь найбідніших верств.

 3. Корисність – стягнені з працівників через податкову систему кошти мають повернутися до них у формі соціальних витрат.

 4. Оптимальне співвідношення між економічною ефективністю і справедливістю, що передбачає недоцільність надмірного перерозподілу національного доходу через податковий механізм (оскільки це гальмувало б інвестиції) або вилучення із заробітної плати таких податків, які підривали б зацікавленість безпосередніх працівників у зростанні продуктивності праці;

 5. Ефективність адміністрування, витрати на управління мають бути мінімальними, саме управління повинно ґрунтуватися на раціональних законах, а механізм оподаткування – бути зрозумілим для основної маси платників.

 6. Економічна обґрунтованість податків – розміри податків повинні встановлюватися на основі показників розвитку економіки країни, та її фінансового стану.

 7. Стабільність податкового законодавства – податки не повинні змінюватися протягом бюджетного року.

 8. Рівняння та унеможливлення дискримінації – забезпечення однакого підходу до суб’єктів господарювання.

 9. Рівномірність сплати – податки повинні сплачуватися в певний термін.

 10. Гнучкість – податкове законодавство повинно вчасно реагувати на зміни соціально-економічного життя держави без порушень стійкості податкового законодавства.

 11. Інфляційна нейтральність.

 12. Недопущення подвійного оподаткування одного і того ж об’єкта оподаткування.

 13. Доступність та однозначність норм податкового законодавства.

 14. Гласність – офіційне опублікування відомостей про суми зібраних податків та їх витрачання.1.4. Функції податківОсновні функції податку.

1. Найважливішою функцією податків є фіскальна (лат. fiscus – державна скарбниця). Відповідно до цієї функції податки виконують своє основне призначення – насичення доходної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства.

2. Регулююча функція слугує своєрідним доповненням попередньої і стосується як регулювання виробництва, так і регулювання споживання (наприклад непрямі податки).

3. Контрольна функція реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна.Додаткові функції податків.

1. Розподільна функція являє собою своєрідне відображення фіскальної: наповнити скарбницю, щоб потім розподілити отримані кошти. Але на стадії розподілу ця функція дуже тісно переплітається з регулюючою, і в одній дії можуть виявлятися обидві функції.

2. Стимулююча (дестимулююча) функція створює орієнтири для розвитку або згортання виробничої діяльності. Як і регулююча, вона може бути пов’язана із застосуванням механізму пільг, зміною об’єкта оподаткування, зменшенням оподатковуваної бази.

3. Накопичувальна функція являє собою своєрідне узагальнення всіх попередніх функцій.1.5. Облік платників податків

Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби здійснюється після: • внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осібхє;

 • присвоєння кодів за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів.

Органи державної податкової служби в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані:

 • ведуть облік платників податків;

 • наповнюють Єдиний банк даних юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб інформацією щодо реєстраційних даних платників податків на підставі отриманих від платників податків та від органів реєстрації відомостей, документів, заяв, повідомлень тощо;

 • формують та ведуть журнали щодо обліку платників податків;

 • формують та ведуть облікові справи (реєстраційну частину) платників податків, які зберігаються до ліквідації платника податків або переведення на облік до іншого органу державної податкової служби;

 • формують звіт «Про стан обліку платників податків» у терміни, встановлені центральним органом державної податкової служби.

Центральний орган державної податкової служби:

 • забезпечує ведення Єдиного банку даних юридичних осіб та ДРФО;

 • накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо платників податків.


Завдання для самостійного вивчення
1.Історія розвитку податків в Україні.

2. Відмінність податкової системи України від інших країн.

3.Права та обов’язки платників податків.

4.Відповідальність за несплату податків.


Рекомендована література


 1. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс] : документ 2755-17, редакція від 01.01.2016 року. – Режим доступу : www.rada.gov.ua


Лекція 2. ДержавнА фіскальна служба України


  1. Структура державної фіскальної служби.

  2. Завдання державної фіскальної служби.

  3. Функції державної фіскальної служби.2.1. Структура державної фіскальної служби УкраїниІ рівень. Апарат фіскальної служби України

Департаменти, які забезпечують діяльність різних сфер податкової служби

Головні управління безпеки, фінансових розслідувань тощо

ІІ рівень. Територіальні органи

По областям

Міжрегіональне головне управління та спеціалізовані державні податкові інспекції

ІІІ рівень. Державні податкові інспекції в містах, районах у містах

Спеціалізовані департаменти та органи

Інформаційно-довідковий департамент

Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та дослідження

Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення

Складається з відділів (фінансовий , інформаційний тощо)

Управління по деяким областям та містам

Відділи по областям та загальні відділи (юридичний, персоналу)

Державна фіскальна служба України складається з рівнів.Рис.1. Структура Державної фіскальної служби України


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів що навчаються за напрямом підготовки 060. 101
«Будівництво», за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» денної та заочної форми навчання
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини»
Конспект лекцій для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка