Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчанняСкачати 238,46 Kb.
Дата конвертації19.07.2017
Розмір238,46 Kb.
ТипКонтрольна робота

Управління освіти і науки

Волинської обласної державної адміністрації

Луцький педагогічний коледж


Контрольна робота

з дисципліни

«Українська мова за професійним спрямуванням»

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

ВАРІАНТ 1
Завдання І рівня складності
1. Мовна норма — це:

а) історично сформований, вироблений літературною традицією і суспільно усвідомлений стандарт, який регулює мовленнєву діяльність в її типових функціонально-комунікативних різновидах;

б) загальноприйняті правила вживання мовних засобів у певних типах мовлення;

в) правильна вимова й написання слів, словосполучень, речень.


2. Вкажіть рядок, у якому всі слова стилістично нейтральні:

а) ремонтувати, декада, тонна, інспектор, промінчик;

б) брат, ходити, тиждень, довідка, десять;

в) ячмінь, мороз, широкий, кільканадцять, твердиня.


3. Знайдіть правильне словосполучення:

а) завідуючий кафедрою;

б) вирішуючий момент;

в) командуючий військ.


4. Укажіть прикметник, який не вживається в текстах службових документів:

а) бухгалтерський;

б) зеленесенький;

в) ринковий.Завдання ІІ рівня складності
5. Відредагуйте речення. Запишіть правильні варіанти. Визначте різновид

документа. Назвіть реквізити.

А. Я, Зеленко Н.О., народилася 22.09.1979 p. в м. Лубни Полтавської області.

Б. На протязі 1986-95 pp. навчалася у середній школі № 1 м. Лубни.

В. У 1995 p. вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму.

Г. У 1997 p. поступила в НПУ імені Драгоманова.
6. Напишіть приватну розписку на довільну тему.
7. Провідміняйте числівник 649.
8. Поясніть особливість слововживання.

Виборний. Виборчий.ВАРІАНТ 2
Завдання І рівня складності
1. Яке визначення, на вашу думку, найповніше розкриває значення терміна «стиль»?

а) система мовних елементів, об’єднаних певним функціональним призначенням, способів добору й уживання їх;

б) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування;

в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, ме­тою та характером висловлювання;

г) різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відпо­відно до цього має свої особливості добору й використання мов­них засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).
2. Виберіть правильний варіант відповіді:

Штамп – це...

а) сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послі­довності;

б) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єди­ний блок;

в) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію.


3. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень на протяжении часа, на родном языке, к сведению слушателей:

а) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів;

б) на протягу години, на рідній мові, до відому слухачів;

в) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів .


4. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу й точність опису:

а) Освітянське суспільство України зацікавлене діяти по всіх напрямах Болонського процесу;

б) Освітянська громадськість України зацікавлена діяти по всіх напрямах Болонського процесу;

в) Освітянська громадськість України зацікавлена діяти в усіх напрямах Болонського процесу.Завдання ІІ рівня складності
5. Поясніть, яка відмінність між простою і складною заявами. Напишіть заяву про прийом на роботу (просту).
6. Визначіть помилки. Відредагуйте заяву.

Ректорові Національного

університету ім. Шевченка

від Іваненка Андрія Петровича,

студента III курсу економічного факультету.

Заява


Я, Іваненко Андрій Петрович, дуже прошу Вашого дозволу... 10 вересня 1998 року підпис
7. Провідміняйте числівник 888.

8. Поясніть особливість слововживання.

Їх обов’язки, їхні обов’язкиВАРІАНТ 3

Завдання І рівня складності
1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень технические средства, бюджетные средства, средства труда:

а) технічні способи, бюджетні способи, способи праці;

б) технічні кошти, бюджетні кошти, засоби праці;

в) технічні засоби, бюджетні кошти, знаряддя праці.


2. Продовжіть речення:

Постійні реквізити друкуються…

а) на папері формату А4;

б) на папері формату А5;

в) на бланку.


3. Виберіть рядок, де всі варіанти перекладу словосполучень є правильними:

а) відповідно наказу, згідно статистиці, документи по особовому складу;

б) відповідно з наказом, згідно до статистики, документи з особистого складу;

в) відповідно до наказу, згідно з статистикою, документи з особового складу;

г) відповідно до наказу, згідно зі статистикою, документи щодо особового складу.
4. Позначте рядок, у якому всі варіанти відповіді є найбільш прийнятними для реальної практики функціонування мов у сучасній Україні:

а) Українська мова на території України є державною, а російська – мовою національних меншин;

б) Українська мова на території України є державною, а російська – офіційною мовою;

в) Українська і російська мови на території України є державними;

г) Обидві мови на території України є державними, але українська мова є державною офіційною, а російська – тільки державною.

Завдання ІІ рівня складності
5. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

А. Прошу надати мені академвідпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною.

Б. Прошу Вашого дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 жовтня.

В. Прошу надати мені п'ятиденну відпустку за власний рахунок.

Г. Прошу Вашого дозволу на переведення мене на індивідуальну форму навчання за сімейними обставинами.
6. Складіть протокол профспілкових зборів студентів.
7. Провідміняйте числівник 646.

8. Поясніть особливість слововживання.

Тактовний. Тактичний.ВАРІАНТ 4
Завдання І рівня складності
1. Виберіть правильне словосполучення:

а) у минулому році;

б) наступного тижня;

в) у наступному тижні.


2. Виберіть правильні варіанти перекладу російських словосполучень «подготовленного доклада», «согласно статистике»:

а) підготовленій доповіді, згідно статистиці;

б) підготовленої доповіді, згідно статистики;

в) підготовленої доповіді, згідно зі статистикою.


3. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень «из-за неосторожности, согласно приказу, в зависимости от русловий»:

а) із-за необережності, згідно до наказу, в залежності від умов;

б) через необережность, відповідно наказу, залежно від умов;

в) через необережність, відповідно до наказу, залежно від умов.


4. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу й точність опису:

а) Вони наголошують на важливості досліджень та міждисциплінарності в підвищенні якості вищої освіти, підвищенні конкурентоздатності європейської вищої освіти взагалі;

б) Вони наголошують на міждисциплінарності, підвищенні якості і конкурентоспроможності європейської вищої освіти;

в) Вони наголошують на міждисциплінарності, підвищенні якості і конкурентоздатності європейської вищої освіти.Завдання ІІ рівня складності
5. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні документа. Відредагуйте текст. Запишіть правильно.

Директору Луцької

загальноосвітньої школи № 2

Галієнко П.В.

Заява

Прошу прийняти мене на посаду вчителя іноземної мови. До заяви додаю копію диплома про закінчення вузу, автобіографію, трудову книжку, особовий листок з обліку кадрів.15.08.09 Підпис

6. Складіть наказ про відрахування з коледжу у зв’язку із систематичними порушеннями трудової дисципліни.
7. Провідміняйте числівник 999.

8. Поясніть особливість слововживання.

Адрес. Адреса.ВАРІАНТ 5
Завдання І рівня складності
1. Основні функціональні стилі сучасної української мови:

а) науковий, офіційно-діловий, ораторський, публіцистичний, художній, конфесійний;

б) науковий, офіційно-діловий, епістолярний, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовно-побутовий, ораторський;

в) науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовно-побутовий.


2. Вкажіть рядок, у якому подано лексику офіційно-ділового стилю:

а) протокол, анкета, кредит, доповідати, сертифікат, неустойка;

б) посадовець, рекламодавець, касирка, санкція, антагонізм, дивіденд;

в) службовець, інтерпретація, холдинг, ціноутворення, тендер, позика.


3. Укажіть займенник, який функціонує в діловому мовленні:

а) казна-що;

б) нічого;

в) сей.
4. В офіційно-діловому стилі найчастіше вживаються прикметники:

а) відносні;

б) якісні;

в) присвійні.

Завдання ІІ рівня складності
5. Складіть витяг з протоколу. Назвіть його реквізити.

6. Виправте числівникові конструкції на позначення часу.

1. Менеджер повернеться об 13 годинах. 2. Зараз без двадцяти (хвилин) вісім (годин). 3. Ви повинні зустрітися на 10 годину. 4. Я Вам зателефоную о півдев'ятої години. 5. Засідання відбудеться у 14 годин. 6. Ми зустрілися без п'ятнадцяти (хвилин) сім годин. 7. Робочий день закінчується о сьомій годині вечора.


7. Провідміняйте числівник 723.
8. Поясніть особливість слововживання.

Гривня. Гривна.ВАРІАНТ 6
Завдання І рівня складності
1. Вкажіть рядок, у якому всі слова мають подвійний наголос:

а) новий, фаховий, випадок, одинадцять, літопис;

б) загадка, договір, також, висіти, закінчити;

в) заклад, броня, дорога, приклад, лупа.


2. Вкажіть речення з допущеною стилістичною помилкою:

а) Прошу прийняти мене на роботу до відділу автоматики і телемеханіки на посаду старшого інженера.

б) Повідомляємо про нашу згоду на перенесення терміну закінчення роботи.

в) Для кінцевого визначення об'єму робіт з реконструкції зливо-наливної естакади просимо Вас уточнити такі дані...


3. Укажіть правильний варіант форми найвищого ступеня порівняння прикметника складний:

а) самий складний;

б) найбільш складний;

в) найбільш складніший.


4. Виберіть правильний варіант словосполучення:

а) пів дев’ятої (години);

б) за п’ятнадцять (хвилин) друга (година);

в) без двадцяти (хвилин) дві (години).Завдання ІІ рівня складності
5. Напишіть доповідну записку завідувачеві відділення (тему оберіть самостійно).

6. Проаналізуйте наведений текст розписки, подайте варіант правильного укладання тексту.

Розписка


Мною отримано від завідувача бібліотеки для тимчасового користування 2 підручника з філософії. Зобов’язуюся повернути отримані книги до кінця грудня 2008 року.

(підпис)7. Провідміняйте числівник 293.

8. Поясніть особливість слововживання.

Громадський. Громадянський.ВАРІАНТ 7
Завдання І рівня складності
1. Вкажіть рядок, у якому всі слова мають фонетичні варіанти:

а) уклад, управа, вдача, умова, звертаючись;

б) вказівка, не, відомість, Україна, ураган;

в) знову, з-під, іти, ввійти, звернутись.


2. Визначте, який варіант редакторської правки у реченні На протязі 3 (трьох) банківських днів перечислить аванс у розмірі 50% вартості робіт згідно з Додатком №1 на основі рахунка є прийнятним:

а) Протягом 3 (трьох) банківських днів перечислить аванс у розмірі 50% вартості робіт згідно з Додатком №1 на основі рахунка;

б) Протягом 3 (трьох) банківських днів перевести аванс у розмірі 50% від вартості робіт згідно з Додатком №1 на підставі рахунка;

в) Протягом 3 (трьох) банківських днів перерахувати аванс у розмірі 50% від вартості робіт згідно з Додатком №1 на підставі рахунка.


3. Укажіть словосполучення, в якому вжито правильну форму займенника:

а) властивий для нього;

б) пробачте мене;

в) дякую Вам.


4. У текстах документів слід уникати способу дієслів:

а) наказового;

б) умовного;

в) дійсного.Завдання ІІ рівня складності
5. Складіть автобіографію.

6. Виправте помилки в оформленні документа.
Довідка

Пан Ільїн Іван Миколайович народився 21 квітня 1069 року. Мешкає в м. Києві з 5 травня 1985 р. за адресою: вул. Дегтярівська, 6, кв. 180.

Начальник (підпис) Захар К. Л.

7. Провідміняйте числівник 561.

8. Поясніть особливість слововживання.

Особистий. Особовий.ВАРІАНТ 8
Завдання І рівня складності
1. Евфонічність – це:

а) здатність фонетичної системи до мелодійного звучання;

б) пом’якшення враження від сказаного;

в) система звукового інструментування мовлення.


2. Виберіть правильні варіанти слів:

а) зформулювати, зкоординувати, збалансувати;

б) скоординувати, сформулювати, сбалансувати;

в) сформулювати, скоординувати, збалансувати.


3. З’ясуйте різновид стилістичної помилки у реченні: Науково-технічні вимоги до продукції встановлюються технічними задачами кожного етапу робіт.

а) вживання слів у невластивому їм значенні;

б) невмотивоване вживання русизмів;

в) невмотивоване вживання емоційно забарвлених слів.


4. Укажіть прикметник, який вживається в текстах службових документів:

а) поточний;

б) малесенький;

в) пречудовий.Завдання ІІ рівня складності
5. Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29.04.1978 р. в м. Києві в родині військовослужбовця.

У зв’язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Москви, де з 1985 по 1989 р. вчилась в зош № 204.

З 1989 по 1995 р. вчилась в зош № 50 м. Київ. 1995 р. вступила до Українського Державного Педа­гогічного Університету імені М.П. Драгоманова на музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і зараз.

Склад сім'ї:

Батько – Прокопенко Олександр Васильович, народився 1954 року, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати – ПрокопенкоНаталія Вікторівна, народилась 1958 ро­ку, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.
6. Напишіть заяву на ім’я директора коледжу про переведення на заочну форму навчання.

7. Провідміняйте числівник 458.
8. Поясніть особливість слововживання.

Замісник. Заступник.ВАРІАНТ 9
Завдання І рівня складності
1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень управленческий аппарат, управление банка, руководитель предприятия:

а) керівничий аппарат, керування банку, керівник підприємству;

б) керувальний апарат, управління банка, управляючий підприємства;

в) управлінський апарат, управління банку, керівник підприємства.


2. Виберіть правильний варіант написання словосполучень:

а) листопаду місяцю, пора листопада, до двадцяти одного гектару;

б) листопада місяця, пора листопаду, до двадцяти одного гектара;

в) лістопаду місяця, пора лістопаду, до двадцять одного гектара.


3. Позначте рядок, у якому всі варіанти відповіді є найбільш прийнятними для реальної практики функціонування мов у сучасній Україні:

а) Українська мова на території України є державною, а російська – мовою національних меншин;

б) Українська мова на території України є державною, а російська – офіційною мовою;

в) Українська і російська мови на території України є державними;

г) Обидві мови на території України є державними, але українська мова є державною офіційною, а російська – тільки державною.
4. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу й точність опису:

а) За рахунок обов’язків має місце звуження об’єму та складності задач певної предметної області;

б) За рахунок обов’язків має місце звуження обсягу та складності завдань певної предметної галузі;

в) За рахунок обов’язків має місце звуження обсягу та складності завдань певної предметної області.Завдання ІІ рівня складності
5. Розкрийте значення слів адресат - адресант. Виправте помилки в адресуванні заяв. Запишіть правильні варіанти.

А. Деканові Луцького національного технічного університету доц. Іванову О.П. студента 4-го курсу Вознюка М.П.

Б. Ректорові Волинського національного університету імені Лесі Українки проф. Коцану І.Д.

від студента педагогічного факультету Комар O.K.

В. Директорові Луцької загальноосвітньої школи № 15 Випускника педагогічного училища Бобка Сергія Петровича.
6. Складіть наказ про надання студентам з малозабезпечених сімей матеріальної допомоги у розмірі 500 гр.
7. Провідміняйте числівник 777.

8. Поясніть особливість слововживання.

Уява. Уявлення.


ВАРІАНТ 10

Завдання І рівня складності
1. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень технические средства, бюджетные средства, средства труда:

а) технічні способи, бюджетні способи, способи праці;

б) технічні кошти, бюджетні кошти, засоби праці;

в) технічні засоби, бюджетні кошти, знаряддя праці.


2. Виберіть правильний варіант написання слів :

а) ніч, голубь, бібліотекарь, степь;

б) ноч, голуб, бібліотекар, стєпь;

в) ніч, голуб, бібліотекар, степ.


3. Виберіть рядок, де всі варіанти перекладу словосполучень є правильними:

а) відповідно наказу, згідно статистиці, документи по особовому складу;

б) відповідно з наказом, згідно до статистики, документи з особистого складу;

в) відповідно до наказу, згідно з статистикою, документи з особового складу;

г) відповідно до наказу, згідно зі статистикою, документи щодо особового складу.
4. Який варіант із наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу й точність опису:

а) Донецький інститут туристичного бізнесу – вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації – 4 квітня 2006 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей;

б) Донецький інститут туристичного бізнесу – вищий учбовий заклад 3-го рівня акредитації – 4 квітня 2006 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відкритих дверей;

в) Донецький інститут туристичного бізнесу – вищий навчальний заклад 3-го рівня акредитації – 4 квітня 2006 р. об 11.00 годині запрошує майбутніх абітурієнтів на день відчинених дверей.Завдання ІІ рівня складності
5. Знайдіть помилки, які допустив укладач. Подайте правильний варіант тексту.

Ректору Київського університету ім. Т.Шевченка академіку Морозу Петру

Миколаєвичу

Заява


Сердечно прошу допустити мене до складання вступних іспитів на перший курс юридичного факультету і прийняти від мене слідуючі документи:

- атестат, виданий середньою школою 24.06.97.

- дві фотокартки.

- мою автобіографію.

- довідку про стан здоров'я (форма 286). Вірю, що ви не відмовите мені й моя мрія здійсниться. Дай Боже Вам здоров'я.

Василенко Марія Дмитрівна.6. Складіть наказ про відзначення переможців спортивних змагань.
7. Провідміняйте числівник 342.

8. Поясніть особливість слововживання.

Повноваження. Уповноваження.ВАРІАНТ 11
Завдання І рівня складності
1. Позначте, у якому рядку всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а(-я):

а) робітник, учитель, Андрій, вовк;

б) жовтень, борщ, барвінок, мороз;

в) понеділок, граніт, універмаг, жаль;

г) листопад, мед, університет, вітер.
2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

а) з...яблик, пам...ять, св...яте, ім...я;

б) с...яє, б...ють, м...язи, сп...янілі;

в) між...ярусний, перед...ювілейний, черв...як, В...ячеслав;

г) кучер...явий, духм...яні, в...ялити, солов...їний.
3. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень «директору института, начальнику отдела, директору завода химреактивов, следующий вопрос»:

а) директору інституту, начальнику відділу, директору заводу хімреактивів, слідуюче питання;

б) директорові інститута, начальникові відділа, директорові завода хімреактивів, слідуюче запитання;

в) директорові інституту, начальникові відділу, директорові заводу хімреактивів, наступне питання;

г) директору інститута, начальнику відділа, директору завода хімреак¬тивів, наступне запитання.
4. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи його прагнення до об'єктивності, доказовості й переконливості:

а) У ході проведення експерименту будуть здійснюватися такі заходи;

б) У ході проведення експерименту здійснюватимуться наступні заходи;

в) У ході проведення експерименту здійсняться оригінальні методи;

г) У ході ведення експеримента мають бути у нагоді оригінальні методи.

Завдання ІІ рівня складності
5. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Автобіографія

Я, Баркова Наталія Сергіївна, народилася 12 липня 1971 року в м. Києві.

У 1978 p. поступила в перший клас загальноосвітньої школи № 98 м. Києва. На протязі 1978 - 1988 pp. навчалася у згаданій школі.

У 1989 p. поступила в КДПІ ім. М. Горького, який закінчила у 1994 p. Після закінчення вузу призначили вчителем історії в Київську загальноосвітню школу № 225. Приймаю участь у громадській роботі: член профкому школи.

22.10.2009р. Підпис


6. Прочитайте тексти. Назвіть різновид документа. Допишіть відсутні реквізити.

Студенти 25-ї групи природничо-географічного факультету були відсутні 10.03.09 на практичному занятті із загального землезнавства (ІІІ пара) через те, що відвідували музей Т.Шевченка; експозицію присвячено Шевченківським дням. Екскурсія організована кафедрою культури української мови.


7. Провідміняйте числівник 229.
8. Поясніть особливість слововживання.

Тактовний. Тактичний.ВАРІАНТ 12
Завдання І рівня складності
1. Позначте, у якому рядку всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -у(-ю):

а) Амур, мільярд, синус, брат;

б) танець, Дон, Дмитро, коридор;

в) Іван, футбол, спорт, запис;

г) університет, мед, вітер, маркетинг.
2. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з апострофом:

а) Мелент...єв, Р...яжєнцев, Под...ячев, Захар...їн;

б) Р...юмін, Руч...йов, Іл...їн, Зинов...єв;

в) Р...ябушкін, Леонт...єв, Св...ятов, Мар...яненко;

г) Григор...єв, Пом...яловський, Лук...янов, Астаф...єв.
3. Позначте рядок з правильним варіантом перекладу словосполучень на протяжении часа, на родном языке, к сведению слушателей:

а) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів;

б) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів;

в) на протягу години, на рідній мові, з відома слухачів;

г) на протязі години, рідною мовою, до ведення слухачів.
4. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для тексту ділового стилю, враховуючи його точність і об'єктивність:

а) В результаті проведених реформ фірма отримала високий процент прибутків;

б) В результаті проведених реформ фірма отримала 5 відсотків доходів;

в) У результаті проведених реформ фірма одержала приблизно 5 процентів прибутків;

г) У результаті проведених реформ фірма одержала 5 процентів прибутків.

Завдання ІІ рівня складності
5. Оформіть автобіографію, використавши в ній наведені слова з апострофом або похідні від них:

Зв’язок, об’єднання, сім’я, п’ять, м’яч.


6. Прочитайте тексти. Назвіть різновид документа. Допишіть відсутні реквізити.

Доводжу до Вашого відома, що студенти 25-ї групи природничо-географічного факультету не з’явились на практичне, заняття із загального землезнавства (III пара). Прошу вжити суворих заходів щодо студентів 25-ї групи, оскільки це не перший випадок їхньої відсутності на заняттях із цієї дисципліни.


7. Провідміняйте числівник 652.

8. Поясніть особливість слововживання.

Відзначати. Відмічати.ВАРІАНТ 13
Завдання І рівня складності
1. Виберіть рядок з правильними варіантами написання всіх слів:

а) організований, зібраність, суттєвий, постачання, даний, впевненість;

б) організованний, зібранність, суттєвий, постачання, данний, впевненість;

в) організований, зібраність, суттєвий, постачання, данний, впевненість.


2. Позначте рядок з правильним вживанням словосполучень:

а) домашній адрес, заключення до роботи, мої відношення з другом, виписка з протоколу;

б) мої стосунки з другом, особистий приклад, на моє прохання, витяг з протоколу;

в) бувший директор, по моїй просьбі, особливий розклад, домашня адреса;

г) висновки до роботи, мої відносини з другом, колишній директор, виписка з протоколу.
3. Числівники два, три, чотири, які узгоджуються з іменниками чоловічого роду, вимагають:

а) називного відмінка множини (два метри);

б) родового відмінка однини (два метра);

в) родового відмінка множини (два метрів).


4. У діловій мові прості кількісні числівники записуються:

а) цифрами;

б) цифрами і словами;

в) словами, якщо нема одиниці виміру.Завдання ІІ рівня складності
5. Відредагуйте текст документа, допишіть відсутні відомості.

Назвіть реквізити документа.

Автобіографія

Я, Гудима Олена Василівна, народилася 10 серпня 1971 року в м. Луцьк.

У 1978 p. вступила в перший клас середньої школи № 2 м.Луцьк. На протязі 1978–1988 pp. навчалася у згаданій школі.

У 1989 p. вступила в Волинський педагогічний інститут, який закінчила у 1994 p. Після закінчення вузу призначили вчителем біології в Луцьку загальноосвітню школу № 15.

Приймаю участь у громадській роботі: голова профкому школи.

10.09.2009 p. Підпис
6.Виправте помилки в оформленні документа.

Довідка


Корейко Анатолій Петрович народився 21 квітня 1969 року. Мешкає за адресою: вул. Миропільська, 48, кв. 140.

Начальник житлово-експлуатаційної контори Корса M.І.


7. Провідміняйте числівник 365.

8. Поясніть особливість слововживання.

Житловий. Жилий.ВАРІАНТ 14
Завдання І рівня складності
1. У діловій мові порядкові числівники записуються:

а) цифрами;

б) цифрами і додаванням закінчень;

в) словами, якщо нема одиниці виміру.


2. Позначте рядок з правильними варіантами вживання власних назв у родовому або давальному відмінках:

а) імені І.С. Нечуя-Левицького; заступникові Ользі Морозової; від Василя Стуса; директорові Кирик Оксані Богданівні; до станції Івано-Франківська;

б) імені І.С. Нечуй-Левицького; заступникові Ольги Морозовій; від Василя Стуса; директорові Кирик Оксані Богданівні; до станції Івано-Франківськ;

в) імені І.С. Нечуя-Левицького; заступникові Ользі Морозовій; від Василя Стуса; директорові Кирик Оксані Богданівні; до станції Івано-Франківськ;

г) імені І. С. Нечуй-Левицького; заступникові Ользі Морозовій; від Василя Стус; директорові Кирик Оксані Богданівні; до станції Івано-Франківськ.
3. Позначте рядок з правильним написанням усіх словосполучень.

а) успіх в політики, на прикордонній смузі, механізація і автоматизація, зі країною;

б) успіх у політиці, на прикордонній смузі, механізація й автоматизація, із країною;

в) успіх в політиці, на прикордонній смуги, механізація та автоматизація, з країной;

г) успіх у політики, на приграничній смузі, механізація і автоматизація, зо країною.
4. Позначте рядок, де перенос частини слів є правильним:

а) ві/дзначити, се/стра, май/ор, розв/’язати;

б) Олек/сандра, хо/джу, о/ко, осі/нь;

в) бли/зь/кий, шіс/тдесятий, хтозна/який, східнос/лов/'янський;

г) вчи/тель/ка, над/зви/чай/ний, від/дзво/ни/ли, КРУ.

Завдання ІІ рівня складності
5. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні. Відредагуйте. Запишіть правильно.
Декану Мелейко І.В. від викладача Сухопар Н.П.

Доповідаю Вам, що III курс фізико-математичного факультету проігнорував лекцію з педагогіки на тему: «Виховання особистості. Роль колективу в цьому процесі». Хочу, щоб Ви вжили заходів щодо студентів.

7 березня 2009 p.
6. Напишіть власне резюме.
7. Провідміняйте числівник 678.

8. Поясніть особливість слововживання.

Музичний. Музикальний.ВАРІАНТ 15
Завдання І рівня складності
1. У діловій мові приблизна кількість відтворюється словами:

а) приблизно;

б) біля;

в) більше, менше, понад, до.


2. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з подвоєними літерами:

а) невблаган…ий, шален…ий, благословен…і, оновлен…і;

б) годин…ик, підніс…я, пів…ідра, юн…ат;

в) вогнен…й, львин…ий, незнан…а, незлічен…і;

г) благословен…ий, непрохан…а, туман…о, письмен…ик.
3. Позначте рядок з правильним написанням усіх слів і їх форм:

а) документа, пороху, найменш зручний, дев’ятсот три метри;

б) документу, пороху, найменш зручніший, дев’ятсот три метри;

в) документа, пороху, найменш зручний, дев’ятьсот три метра;

г) документа, пороха, найменш зручний, дев’ятсот три метра.
4. Позначте рядок, де всі варіанти написання абревіатур і скорочень є правильними:

а) ЖитлБуд, КиївЖитлБуд, ДонНУ, гес, ОблДержАдміністрація;

б) Житлбуд, Київжитлбуд, ДонНУ, ГЕС, Облдержадміністрація;

в) житлбуд, Київжитлбуд, ДонНУ, ГЕС, облдержадміністрація;

г) ЖитлБуд, КиївЖитлБуд, ДонНУ, ГЕС, Облдержадміністрація.

Завдання ІІ рівня складності
5. Напишіть оголошення, використовуючи словосполучення:

а) зустріч з учителями-новаторами;

б) набір слухачів на підготовче відділення вузу.
5. Напишіть пояснювальну записку на ім’я завідувача відділу про порушення трудової дисципліни вашою групою.
7. Провідміняйте числівник 843.

8. Поясніть особливість слововживання.

Кампанія. Компанія.ВАРІАНТ 16
Завдання І рівня складності
1. У діловій мові числівники, від яких залежить юридична достовірність документа, записуються:

а) як мінімум із двох цифр з розшифруванням у дужках словами;

б) цифрами;

в) словами.


2. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння:

а) ак...умуляція, бел...адона, мір...а, бал...аст;

б) бравіс...имо, ват..., мул...а, грип...;

в) біл...ь, віл...а, ір...еальний, Марок...о;

г) груп...а, інтел...ектуальний, тон...а, Шил...ер.
3. Виберіть перелік видів нарад:

а) оперативні, проблемні, інструктивні;

б) інформаційні, наукові, проблемні;

в) проблемні, дискусійні, професійні.


4. Виберіть правильний варіант написання словосполучень:

а) центр маркетингу, інвестиційний фонд;

б) центр маркетінгу, інвестиціонний фонд;

в) центр маркетинга, інвестіцийний фонд.
Завдання ІІ рівня складності
5. Продовжіть речення:

1. Автобіографія – це документ, в якому ... .

2. Основні вимоги під час його написання ... .

3. Кожне нове повідомлення пишеться ... .

4. Автобіографія має дві форми ....

5. Цей документ містить такі реквізити: ... .


6. Напишіть текст запрошення на:

1) виставку квітів об’єднання «Роксолана»;

2) Всеукраїнський студентський форум.
7. Провідміняйте числівник 502.

8. Поясніть особливість слововживання.

Покажчик. Показник.ВАРІАНТ 17
Завдання І рівня складності
1. У діловій мові числівники, починаючи з тисячі, записуються:

а) цифрами і словами, які позначають одиницю виміру (1 млн.);

б) цифрами (10 000);

в) словами.


2. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться окремо:

а) без/відома, в/затишку, до/вподоби, до/побачення;

б) до/речі, без/вісті, від/давна, в/двоє;

в) до/сьогодні, в/день, за/молоду, в/нічию;

г) за/рахунок, з/заду, на/шву, в/досвіта.
3. Виберіть правильний варіант відповіді щодо правил користування телефоном:

а) Під час прийому відвідувачів проблеми треба вирішувати зразу, тому телефон не можна вимикати;

б) Під час прийому відвідувачів користування телефонами здійснюсться в обмеженому режимі;

в) Під час прийому відвідувачів телефони мають бути відімкнені або переключені на секретаря.


4. Виберіть правильний варіант написання словосполучення:

а) Луганське бизнес-агентство акціонерного товариства «Промінь»;

б) Луганське бізнес-агентство акціонерного товариства «Промінь»;

в) Луганське бізнес-агенство акціонерного товариства «Промінь».
Завдання ІІ рівня складності
5. Продовжіть речення:

1. Довідка - це документ, який ... .

2. За змістом довідки поділяються на ... .

3. Найчастіше довідки оформляються на ... .

4. Від руки заповнюють тільки ... .

5. Цей документ містить такі реквізити: ... .


6. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Самійленко Ганна Петрівна доручає Гончаренко Ганні Іванівні отримати зарплату за січень 2013 року.
7. Провідміняйте числівник 360.

8. Поясніть особливість слововживання.

Вникати. Уникати.


ВАРІАНТ 18
Завдання І рівня складності
1. У ділових паперах наказовість передається за допомогою:

а) наказового способу дієслова (роби, працюй);

б) особовою формою дієслова (забороняю);

в) безособовою формою дієслова або інфінітивом (забороняється, відрядити).


2. Позначте, у якому рядку прислівники пишуться через дефіс:

а) по/батьківському, по/братерськи, по/перше, аби/то;

б) вряди/годи, від/нині, в/гору, без/сумніву;

в) десь/інде, на/багато, в/середині, на/жаль;

г) десь/інколи, під/тюпцем, до/обіду.
3. Позначте рядок, у якому всі числівники записані правильно:

а) п’ятсот, шістсот, тридцять, п’ять;

б) сімьдесят, десятма, кільканадцять;

в) чотирьма, пятмастами, мільон, двохсотий;

г) девять, півтори, десятьома, трьохсоттисячний.
4. Виберіть правильну модель поведінки при спілкуванні за допопогою телефону:

а) Краще перетворити ділову розмову в звичайний побутовий діалог;

б) Ділова телефонна розмова дозволяє вирішувати швидко всі справи, які накопичилися;

в) При діловій телефонній розмові спочатку треба викладати найважливіші справи.
Завдання ІІ рівня складності
5. Продовжіть речення:

1. Доповідна записка - це документ ... , в якому ... .

2. Укладається з ... або за ... .

3. Розрізняють ... доповідні записки.

4. Зміст повинен бути ... .

5. У кінці подаються ... .

6. Цей документ містить такі реквізити ... .
6. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашої групи з таким порядком денним:

1. Звіт старости групи про результати зимової екзаменаційної сесії.2. Призначення іменних стипендій.
7. Провідміняйте числівник 901.

8. Поясніть особливість слововживання.

Декваліфікація. Дискваліфікація.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconО. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять І контрольних робіт....
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconФорма № н 04 львівський національний унверситет імені івана франка кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства “затверджую
«Історії світової літератури (Середньовіччя. Відродження)» для студентів за напрямом підготовки – Філологія, спеціальності – «українська...
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Контрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання iconТеми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання
Культура первісного суспільства на території України. Еволюція від часів архантропа до кроманьйонця


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка