Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальностіСторінка1/14
Дата конвертації14.05.2017
Розмір2,43 Mb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 1І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.

Б. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.

В. Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.

Г. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.

2. Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Розмовний стиль.

3. У котрому рядку вжито слово в прямому значенні?

А. Довести до абсурду.

Б. Довести додому.

В. Довести до рівня.

Г. Довести до відома.

4. Що в українській літературній мові означає слово заказати?

А. Наказати виконати що-небудь.

Б. Замовити.

В. Заборонити.

Г. Почати говорити.

5. Що означає фразеологізм дамоклів меч?

А. Зброя.

Б. Героїчний вчинок.

В. Небезпека.

Г. Поразка.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Надіслано Ігореві Петровичеві Проценко.

Б. Відсутній Рожнюк Петро Валерієвич.

В. Викликати Федонюк Василя Кириловича.

Г. Прийняти Савченка Олега Кузьмовича.

7. Словотвірні норми – це…

А. Правила написання слів.

Б. Правила наголошування слів.

В. Правила вживання та вимови звуків.

Г. Правила вживання морфем і утворення нових слів.

8. У котрому рядку є помилка у спрощенні в групах приголосних?

А. Проїздний квиток, науковий вісник.

Б. Контрастний приклад, агентство нерухомості.

В. Щотижневе засідання, студентська рада.

Г. Обласна адміністрація, шістнадцяте вересня.

9. У котрому рядку нормативно наголошено виділені склади в термінах і професіоналізмах?

A. Текстовий редактор, інформаційна мережа, ім’я користувача.

Б. Буде корисно, другий квартал, ринковий показник.

В. Комп’ютерне обладнання, сторінки журналу, середина століття.

Г. Користувач ПК, відобразити дані, дерево каталогів.

10. У котрому рядку правильно узгоджено прикметники з іменниками у формі роду?

А. Новий щабель, висока ступінь, університетська філія.

Б. Акційний розпродаж, електронне табло, п’ята авеню.

В. Справедливий рефері, Рівненська АЕС, вища степінь.

Г. Сильна нежить, новий тунель, економічна криза.

11. У котрому рядку подано всі правильні форми вищого ступеня порівняння прикметників?

А. Більш швидший, менш важкий, чорніший.

Б. Спритніший, більш якісний, більш кращий.

В. Товщий, дорожчий, менш ефективний.

Г. Важливіший, старший, надпотужніший.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. шестисот вісімдесятьох сімох, сорока семи, двохсот сімдесяти двох.

Б. Д.в. трьомстам дев’яноста двом, ста двом, нулю цілим вісьмома десятими.

В. О.в. восьмистами п’ятдесятьма сімома, сорока чотирма, дев’яноста вісьма.

Г. М.в. на чотирьохстах шестидесяти, на п’ятдесятьох двох, у ста сорока семи.

13. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?

А. Борються, борешся, бореться.

Б. Сміються, смієшся, сміється.

В. Бачать, бачиш, бачить.

Г. Мелять, мелеш, меле.

14. У котрому рядку правильно вжито прийменник по?

А. Прийти по обіді, йти по перепустках.

Б. Заходять по 15 осіб, працювати по сумісництву.

В. Родичі по чоловікові, шукати по книжках.

Г. Надсилати по адресу, вхід по квитках.

15. У котрому рядку правильно скоординовано підмет із присудком?

А. Я з друзями ходили в музей.

Б. У Львівській політехніці навчаються велика кількість студентів.

В. Виставка-продаж виправдав очікування загалу.

Г. УПА засвідчила приклад нескореності та свободи.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Українська мова - національна мова українського народу. Закон про мови. Державний статус української мови.ІІІ. Укладіть документ: доручення на отримання стипендії.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 2І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. с. Стільське, Миколаївського району Львівської області.

Б. с. Стільське Миколаївського району, Львівської області.

В. с. Стільське, Миколаївського району, Львівської області.

Г. с. Стільське Миколаївського району Львівської області.

2. Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Науковий стиль.

3. У котрому рядку всі слова вжито в правильному значенні?

А. Перекладати статтю, відкрити вікно, домашній адрес.

Б. Інформація на рахунок поїздки, рахунок у банку, вмішатися у справи.

В. Заказати документ, підписка на газети, відшукати інформацію.

Г. Військовий інститут, винаймати квартиру, у галузі лінгвістики.

4. Котре з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом земна (-ий)?

А. Ділянка.

Б. Наділ.

В. Куля.

Г. Кодекс.

5. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.

А. Зводити кінці з кінцями, пекти раків.

Б. Нитка Аріадни, дати по шапці.

В. Закласти фундамент, звести до спільного знаменника.

Г. Зворотний бік медалі, опанувати себе.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Надано Сергієві Івановичові Карпенкові.

Б. Присутній Заневич Степан Андрієвич.

В. Нагородити Федосюка Ігоря Кириловича.

Г. Привітати Савченко Олега Юрійовича.

7. Які мовні норми порушено в словосполученнях сумлінний охоронник, перехресток доріг, купляти меблі?

А. Морфологічні.

Б. Орфографічні.

В. Лексичні.

Г. Словотвірні.

8. У котрому рядку немає помилки у спрощенні в групах приголосних?

А. Виїздне засідання, перехресний вогонь.

Б. Очисна система, баласний вантаж.

В. Контрастний фон, новий захисник.

Г. Тиждневий звіт, безкорисливий вчинок.

9. Орфоепічні норми – це…

А. Правила написання слів.

Б. Правила наголошування слів.

В. Правила вживання та вимови звуків.

Г. Правила вживання морфем та утворення нових слів.

10. У котрому рядку правильно узгоджено підмет і присудок у формі роду?

А. Наш директор Рудницька М.І підписала наказ.

Б. Журі визначили переможців конкурсу проектів.

В. ЮНЕСКО розпочали роботу з перевірки стану пам’яток архітектури.

Г. Аташе прибуло для термінових консультацій.

11. У котрому рядку подано всі правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?

А. Якнайвужчий, самий найближчий, найменш привабливий.

Б. Найбільш нижчий, ультрасерйозний, найменш рухливий.

В. Найбільш могутній, якнайдобріший, щонайважливіший.

Г. Найефективніший, найвеличезніший, найдужчий.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. сто дев’яноста чотирьох.

Б. Д.в. чотириста сорокам восьми.

В. О.в. сьомастами дев’яноста чотирма.

Г. М.в. на двохсот семидесяти п’ятьох.

13. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?

А. Гудуть, гудиш, гуде.

Б. Крають, краєш, крає.

В. Кроять, кроїш, кроїть.

Г. Біжимо, біжать, біжить.

14. У котрому рядку прийменник по вжито правильно в усіх словосполученнях?

А. Прийшов по документ, не відвідував по хворобі, по обидва боки дороги.

Б. Доповідь по суті, прийшов по відомості, наказ по інституту.

В. Приїхав по адресу, отримувати по черзі, комісія по справах молоді.

Г. Належить по праву, по наказу директора, по нашій ініціативі.

15. У котрому реченні неправильно узгоджено підмет і присудок у формі числа?

А. Більшість студентів, аспірантів, викладачів прийшла на мітинг.

Б. Більшість громадян, які звернулися до юридичного відділу, отримала консультацію.

В. Багато людей так і не змогло потрапити на виставку.

Г. На стенді висіли декілька нових оголошень.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Фразеологія. Джерела української фразеології. Фразеологізми у професійному спілкуванні.ІІІ. Укладіть документ: розписку про отримання грошей.


Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 3І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі.

А. Директор видавництва; прізвище та ініціали; підпис.

Б. Директор видавництва; підпис; прізвище та ініціали.

В. Директор видавництва; ініціали та прізвище; підпис.

Г. Директор видавництва; підпис; ініціали та прізвище.

2. Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і словосполучень: прес-реліз, термін постачання, трудовий стаж, відомості про кадри, вести облік, у відповідь на ваш запит.

А. Розмовного. Б. Публіцистичного.

В. Наукового. Г. Офіційно-ділового.

3. У котрому рядку всі подані слова є синонімами?

А. Унікальний, оригінальний, винятковий, ексклюзивний, особливий.

Б. Стереотипний, однотипний, типовий, шаблонний, комплексний.

В. Помилка, похибка, погрішність, огріх, випадковість.

Г. Шукати, знаходити, нишпорити, розшукувати, відшукувати.

4. У котрому рядку є застаріла лексика (архаїзми, історизми)?

А. Газета, дорога, паритет.

Б. Подорож, синоптик, електорат.

В. Заборона, схема, принтер.

Г. Дилер, бунчук, грамота.

5. У котрому рядку усталений зворот вжито згідно з нормами української мови?

А. Залишитися в дурнях.

Б. Не в своїй тарілці.

В. Робити для видимості.

Г. Просто неба.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Ознайомити Денисюк Василя Михайловича.

Б. За відсутності Грицака Миколи Валерійовича.

В. Видано Ігору Петровичу Проценку.

Г. Попередити Савчука Степана Ігоревича.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Призначити, перевірка, привичка.

Б. Маркування, татуїровка, панівний.

В. Річний, навколосвітній, перехрестя.

Г. Тишина, постачальник, зварщик.

8. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?

А. Парижський, вінницький, київський.

Б. Кременчуцький, острожський, турецький.

В. Празький, запорізький, нью-йоркський.

Г. Калушський, дрогобицький, черкаський.

9. У котрому рядку в усіх словах зміст слова залежить від наголосу (напр., дорога (шлях), дорога (цінна)?

А. Користувач, алфавіт, вигода.

Б. Образи, сім’я, орган.

В. Помилка, шкода, кредит.

Г. Договір, обладнання, завжди.

10. У котрому рядку правильно узгоджено іменники з прикметниками?

А. Ці ліки від головного болю є на сьогодні найефективніші.

Б. НБУ повідомило про подальші надходження інвестицій.

В. Львівське ДПС полегшило правила проходження техогляду.

Г. ЦВК оприлюднив результати виборів.

11. У котрому рядку всі форми ступенів порівняння прикметників правильні?

А. Ближчий, більш рішучий, найхарактерніший.

Б. Самий найдорожчий, найздоровенніший, найбільш активний.

В. Більш ефективніший, найбільш дотепний, надзвичайніший.

Г. Надважливий, сильніший, найбільш практичний.

12. У котрому рядку правильно вжито всі відмінкові форми числівників?

А. Р.в. трьохста сімдесяти шести.

Б. Д.в. дев’ятьомстам вісімдесятьом двом.

В. О.в. семистами тридцятьма чотирма.

Г. М.в. (на) восьмистах шістдесяти трьох.

13. У котрому рядку правильно утворено наказовий спосіб дієслів у першій особі множини?

А. Читаємо, робімо, ловимо.

Б. Розв’язуємо, дивімося, йдемо.

В. Малюймо, пишімо, думаймо.

Г. Ходімо, летимо, печемо.

14. У котрому рядку прийменник вжито правильно в усіх словосполученнях?

А. За бажанням населення, при необхідності зателефонувати.

Б. Звернутися на адресу, у разі потреби прийду.

В. В останній рік, при переробці речовини.

Г. Залежно від умов, при відкритті засідання.

15. У котрому рядку правильно узгоджено підмет із присудком?

А. Виставка-продаж вражала асортиментом продукції.

Б. Більшість керівників адміністрацій зібрались на збори.

В. США запропонувала провести екологічну конференцію.

Г. Невелика кількість студентів-іноземців навчаються у Львівській політехніці.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Мова і професія. Чому необхідне знання української мови на виробництві?ІІІ. Укладіть документ: наказ про звільнення з посади за невиконання службових обов’язків.

Викладач – ___________ О.А. Задерей

Каховський державний агротехнічний коледжКомплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

«Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Варіант 4І. Виконайте тести.

Серед чотирьох варіантів відповідей на запитання оберіть лише одну правильну.

1. Виберіть правильний початок автобіографії.

А. Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.

Б. Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.

В. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.

Г. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.

2. Назвіть стиль, у якому вживають словосполучення згідно з наказом, надходять пропозиції, працювати за сумісництвом, укласти договір.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Науковий стиль.

3. У котрому рядку правильно підібрано синонім до слова менеджмент?

А. Реклама. Б. Продаж.

В. Управління. Г. Використання.

4. У котрому рядку обидва слова можна поєднати за змістом зі словом відношення?

А. Міждержавні, політичні.

Б. Ринкові, математичні.

В. Геометричні, процентні.

Г. Службові, правові.

5. У котрому рядку усталені звороти вжито згідно з нормами української мови?

А. Узяти себе в руки.

Б. Терпіння луснуло.

В. Брати слова назад.

Г. Про людське око.

6. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?

А. Доручено Рим’яку Петрові Петровичові.

Б. За відсутності Грицака Миколи Валерійовича.

В. Заслухати Стасюк Івана Степановича.

Г. Прийняти Курило Ігоря Святославича.

7. У котрому рядку всі слова утворено правильно?

А. Провокаційний, паркування, виставковий.

Б. Закупочний, шифровка, гальмівний.

В. Роздруковка, треніровка, перевірка.

Г. Планіровка, підсказати, приказати.

8. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?

А. Волинський, криворізький, одеський.

Б. Калуський, уманьський, дрогобицький.

В. Кременчукський, празький, рава-руський.

Г. Запоріжський, івано-франківський, львівський.

9. У котрому рядку в усіх словах правильно виділено наголошені склади?

А. Помилка, чотирнадцять, речовина.

Б. Черговий, фірмовий, писання.

В. Мережа, пекарський, сантиметр.

Г. Взяла, добуток, цифровий.

10. У котрому рядку правильно узгоджено абревіатури з дієсловами в минулому часі?

А. МНС оголосив про надзвичайний стан у західному регіоні.

Б. ООН не ухвалили рішення щодо миротворців в Іраку.

В. ДЕК повідомило результати першого іспиту.

Г. ЛКП провело ремонтні роботи в кількох аварійних будинках.

11. У котрому рядку всі прикметники утворюють ступені порівняння?

А. Недобрий, глибокий, дужий, всесильний.

Б. Щирий, кислуватий, веселий, тихий.

В. Гіпсовий, легкий, близький, милий.

Г. Короткий, швидкий, гарний, здібний.

12. У котрому рядку є помилка у відмінюванні числівників?

А. Р.в. п’ятисот восьмидесяти шести, п’ятисот восьмидесятьох шістьох.

Б. Д.в. семистам вісімдесяти семи, семистам вісімдесятьом сімом.

В. О.в. сьомастами сімдесятьма п’ятьма, сімомастами сімдесятьома п’ятьома.

Г. М.в. (на) дев’ятистах шістдесяти чотирьох, дев’ятистах шістдесятьох чотирьох.

13. У котрому рядку правильно утворено наказовий спосіб дієслів у першій особі множини?

А. Святкуємо, робімо, носимо.

Б. Розв’язуємо, дивімося, пливемо.

В. Борімось, читаймо, сміймося.

Г. Їжмо, варимо, печемо.

14. У котрому рядку правильно вжито прийменник при?

А. Академічна гімназія при Львівській політехніці.

Б. При адресуванні документації.

В. При аналізі подій минулого місяця…

Г. Письменник був добре знаний ще при житті.

15. У котрому рядку правильно скоординовано підмет із присудком?

А. Місто Суми відсвяткували День незалежності.

Б. Журі визначили переможців.

В. Більшість студентів виконує домашнє завдання.

Г. Газета «Поступ» опублікував виступ міністра.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Правопис географічних назв у ділових паперах.ІІІ. Укладіть документ: акт списання непридатного для користування обладнання.

Викладач – ___________ О.А. Задерей
Каховський державний агротехнічний коледж

Комплексна контрольна робота

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності

Каталог: static -> 000 -> 000 -> 102 -> 298 -> doc
static -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
static -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
doc -> Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік»
000 -> «Ліна Костенко: хист виправданий долею»
000 -> Рекомендаційний список літератури з циклу
000 -> З виру життя правда І любов
000 -> Далекий, мов зоря
000 -> Антон макаренко видатний педагог-новатор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconКонтрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання
В. У 1995 p вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconО. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять І контрольних робіт....
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconПерелік питань до складання диференційованого заліку з навчальної дисципліни: „Іноземна мова за професійним спрямуванням

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconПредмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка