Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцентСкачати 114,2 Kb.
Дата конвертації20.08.2017
Розмір114,2 Kb.


Козак Софія Веніамінівна
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Біографія

У 1998 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки, здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури та німецької мови.

З 1998 по 2000 рр. працювала вчителем німецької та англійської мов у ЗОШ № 22 міста Луцька.

З 2000 по 2001 рр. працювала лаборантом кафедри німецької філології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 1999 по 2001 рр. працювала за сумісництвом асистентом кафедри німецької філології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки (спеціальність – 10.02.04 «Германські мови»).

З 2005 р. по 2006 рр. працювала на посаді асистента кафедри німецької філології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «‘ЛЮДИНА і ПРИРОДА’ у літературно-художньому дискурсі: досвід фреймового аналізу (на матеріалі романів Е. Штріттматтера і Т. Гарді)» за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 2006 по 2008 рр. виконувала обов’язки куратора наукового товариства аспірантів і студентів на факультеті романо-германської філології ВНУ імені Лесі Українки.

З 2006 р. по 2010 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З 2010 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології.


Викладає навчальні дисципліни:

 • «Основна іноземна мова (німецька)».

 • «Друга іноземна мова (німецька)».

 • «Третя іноземна мова (німецька)».

 • «Практика перекладу з основної мови».

 • «Порівняльна типологія» / «Контрастивна лінгвістика».

 • «Функціональний стиль і дискурс».

Стажування / підвищення кваліфікації:

 1. Вересень 2006 року – перебування у Федеративній Республіці Німеччина на запрошення німецької спілки «Brückenschlag Ukraine e.V.» з метою вдосконалення іноземномовної компетенції та відвідання німецьких навчальних закладів у цілях обміну інформацією. 1. 15–19  травня 2015 р. – пройдено навчальний курс «Тренінг ораторського мистецтва та публічного виступу» для науково-педагогічних працівників навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації зі спеціальності «психологія», «психолінгвістика», «Прикладна лінгвістика» та «лінгвістика». (Свідоцтво: Серія 4/с номер 55.) 1. 13–19 червня 2016 р. – навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми германського та романського мовознавства». (Наказ СНУ імені Лесі Українки № 21 від 16 травня 2016 р. Обсяг: 54 години, з них: лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год., індивідуальної роботи – 14 год. Сертифікат: Серія н/с № 244/16.).

Перелік навчально-методичних / наукових праць: 1. Козак С. В. Поетичний дискурс у творах Т. Гарді / С. В. Козак // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. – № 5. – С. 148–151.

 2. Козак С. В. Теорія фреймів як один з актуальних напрямів когнітивної лінгвістики / С. В. Козак // Філологічні студії. – 2002. – № 3. – С. 134–140.

 3. Козак С. В. Літературно-художній дискурс: питання теорії і практики / С. В. Козак // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. праць. – К. : КНУ, 2002. – Вип. 1. – С. 86–87.

 4. Козак С. В. Фреймова лексика на позначення природи та людських почуттів у художньому дискурсі (на матеріалі творів Т. Гарді) / С. В. Козак // Мова. Культура. Бізнес. – К. : Правові джерела, 2003. – Вип. І. – С. 58–64.

 5. Козак С. В. Фреймові стратегії літературно-художнього дискурсу / С. В. Козак // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – Випуск 9. – С. 147–154.

 6. Козак С. В. Лінгвостилістична характеристика фрейму “Природа” в романі Е. Штріттматтера “Чудотворець” / С. В. Козак // Мова. Культура. Бізнес. – К. : Правові джерела, 2004. – Вип. ІІ. – С. 41–46.

 7. Козак С. В. Фрейми “Природа” і “Людина” як засіб зображення побуту людей у літературно-художньому дискурсі (на матеріалі твору Е. Штріттматтера “Чудодій”) / С. В. Козак // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2005. – № 6. – С. 213–218.

 8. Козак С. В. Взаємодія фреймів “Природа” і “Людина” у мовній презентації духовного єднання людини і природи (на матеріалі твору Т. Гарді “Тесс із роду Д’Ербервіллів”) / С. В. Козак // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2006. – № 6. – С. 19–24.

 9. Козак С. В. Художнє відображення повсякденного життя людей у фреймах “ПРИРОДА” і “ЛЮДИНА” в романі Томаса Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів” / С. В. Козак // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – Вип. 29. – С. 193–197.

 10. Kozak S. V. Frames in the belles-lettres discourse / S. V. Kozak // Proc. оf the III TESOL-West Ukraine Region. Conf. ‘Creative Teaching in Creative Learning’. – Lviv. – 2006. – P. 18–19.

 11. Козак С. В. Релевантність теорії фреймів у сучасній лінгвістиці / С. В. Козак // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – № 3. – С. 257–260.

 12. Козак С. В. Фреймові структури „Людина і Природа“ у літературно-художньому дискурсі (на матеріалі роману Т. Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів”) / С. В. Козак // Філологічні студії. – Луцьк, 2008. – № 1–2. – С. 329–333.

 13. Козак С. В. Відображення внутрішнього світу людини у фреймових структурах ‘Людина і Природа’ (на матеріалі) роману Е. Штріттматтера «Чудодій» / С. В. Козак // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 58–61.

 14. Козак С. В. Роль фреймів ‘Людина’ і ‘Природа’ у висвітленні екологічної проблематики у романі Е. Штріттматтера “Чудодій” / С. В. Козак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2008. – № 5. – С. 92–96.

 15. Козак С. В. Фрейми на позначення природи і людини у художньому дискурсі (на матеріалі роману Т. Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів”) / С. В. Козак // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. –Вип. 56. – С. 100–104.

 16. Козак С. В. Природа як суб’єкт порівняння у фреймовому комплексі “Людина і Природа” (на матеріалі творів Е. Штріттматтера) / С. В. Козак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. –№ 3. – Ч. 1. – С. 77–82.

 17. Козак С. В. Фреймові структури “Людина і Природа” у змалюванні побуту в літературно-художньому дискурсі / С. В. Козак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 953. – С. 72–78.

 18. Козак С. В. Людина як об’єкт порівняння у фреймових структурах «Людина і Природа» (на матеріалі творів Т. Гарді) / С. В. Козак // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – 2011. – Вип. 26. – С. 142–145.

 19. Козак С. В., Хникіна О. О. Актуальні питання теорії фреймів: Навчально-методичні матеріали до спецкурсу «Дискурсивний аналіз» (для викладачів та студентів факультету романо-германської філології) / Софія Веніамінівна Козак, Оксана Олександрівна Хникіна. – Луцьк: ПП Іванюк, 2012. – 63 с.

 20. Козак С. В. Karin und ihre Freier : Методичні рекомендації з домашнього читання німецькою мовою за оповіданням А. Шаррера «Карін та її наречені» (для студентів ІІ-IV курсів інститутів та факультетів іноземних мов) / Уклад. : С. В. Козак. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 31 с. 1. Козак С. В. Deutschland erzählt : Методичні рекомендації з домашнього читання німецькою мовою за оповіданнями німецьких авторів (для студентів ІІІ–V курсів інститутів та факультетів іноземних мов) / Уклад. : С. В. Козак. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 35 с.

 2. Лозицька М. П., Козак С. В. Freizeitaktivitäten: Методичні рекомендації з німецької мови за темою «Freizeit» для студентів ІІ-го курсу спеціальності «Мова та література (німецька)» (для інститутів і факультетів іноземних мов) / Уклад. : М. П. Лозицька, С. В. Козак. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 45 с.

 3. Козак С. В., Ляльчук М. О. Фреймові структури на позначення людських почуттів у романі С. Цвейга «Нетерпіння серця» / С. В. Козак, М. О. Ляльчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Філологічні науки. – 2013. – № 9 (268). – Ч. 1. – С. 234–239.

 4. Козак С. В. Фреймові структури на позначення зовнішності людини в літературно-художньому дискурсі / С. В. Козак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – 2014. – Вип. 19. – С. 313–317.

 5. Козак С. В. Frame Structures Describing Human Appearance in a German Literary Discourse / С. В. Козак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Філологічні науки. – 2014. – № 3  (286). – С. 68–75.

 6. Kozak S. Frames That Describe People in Fictional Discourse / Sophia Kozak // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 1. – 156 с. – С. 83– 87.

 7. Близнюк Л., Козак С. Опис людини і природи у фреймових структурах (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) / Людмила Миколаївна Близнюк, Софія Веніамінівна Козак // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2. – 212 с. – С. 18–22.

 8. Козак С. В. Die Framestrukturen der Beschreibung des menschlichen Charakters in H. Hesses Roman „Das Glasperlenspiel“ / Софія Веніамінівна Козак // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IV (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)". – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – 83 p. – P. 46–51.

 9. Kinakh L., Kozak S. Framestrukturen der Charakteristik der handelnden Personen im schöngeistigen Diskurs / Ліліана Стефанівна Кінах, Софія Веніамінівна Козак // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 3. – 190 с. – С. 79–83.

 10. Козак С. В., Зубач О. А. Відображення внутрішнього світу людини через описи природи в художньому дискурсі / Софія Веніамінівна Козак, Оксана Адамівна Зубач // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. – April # 6, 2016. – 268 p. – P. 57–59. (Науковий журнал «Virtus» внесено до міжнародних наукометричних баз даних: 1. Scientific Indexing Services (USA); 2. Citefactor (USA)).

 11. Козак С. В. Роль фреймових структур на позначення природи у відображенні почуттів людини в німецькомовному поетичному дискурсі / Софія Веніамінівна Козак // Одеський лінгвістичний вісник національного університету «Одеська юридична академія». – 2016. – № 7. – 290 с. – С. 64–66.

 12. Зубач О. А., Козак С. В. Економічні реалії в сучасній німецькомовній картині світу / Оксана Адамівна Зубач, Софія Веніамінівна Козак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. –№ 5(330). – С. 185–188.

 13. Козак С. В. Charakterisierende Framestrukturen im schöngeistigen Diskurs. Тези доповіді / С. В. Козак // «ІІ Таврійські філологічні читання» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 20-21 травня 2016 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 256  с. – С. 205–207.

 14. Козак С. В. Фреймова презентація зовнішності людини в німецькомовному художньому дискурсі. Тези доповіді / Софія Веніамінівна Козак // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : Зб. наукових праць (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2016 р.) / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Ч. 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 329 с. – С. 104–106.


Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, теорія фреймів, дискурсивний аналіз, теорія і практика перекладу.
Контактна інформація:

Тел.: +38 050 631 97 35

Email: kosaksofia@yahoo.com

Адреса для листування: кафедра німецької філології, СНУ імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, 43025, Україна
Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconЛисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент
Посада: доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconРись Лариса Федорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент

Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconПасик Людмила Адамівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: Посада: асистент

Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconІмені В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін
Ф. Баландіна – доктор філологічних наук, професор Н. С. Степаненко – кандидат філологічних наук, доцент Ю.І. Браїлко – кандидат філологічних...
Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconВчене звання: доцент Посада: доцент кафедри німецької філології сну імені Лесі Українки Біографія

Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconЦісар Андрій Миколайович Науковий ступінь: Вчене звання: Посада: асистент

Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconВчене звання – канд філол наук науковий ступінь – канд філол наук посада

Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconЗарубіжна література
...
Козак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент icon3. Семестр: 5,6 Обсяг дисципліни
Лектор: Давиденко Іван Олександрович – кандидат філологічних наук, старший викладач, Боговін Ольга Володимирівна – кандидат філологічних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка