Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг»Скачати 486,39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.01.2018
Розмір486,39 Kb.
ТипКурс лекцій
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Теплоенергетичний факультет

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

КУРС лекцій

з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ»

розділ «Моніторинг вод»

для студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»

Рекомендовано вченою радою теплоенергетичного факультету

Київ


НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

2017


Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ» розділ «Екологічний моніторинг вод» для студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»/ Уклад.: О.Ф. Шульженко, Г.С. Гумен, Т.О. Мазанко – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 29 с.

Гриф надано вченою радою теплоенергетичного факультету

(протокол № 11 від 26.06.2017 р.)

Електронне навчальне видання

«ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ»ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ

до виконання самостійної роботи студентів з розділу

«Моніторинг вод»

для студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»

Укладачі: Шульженко О.Ф.., ст.. викл. каф. АПЕПСГумен Г.С. зав. лаб. каф. АПЕПС

Мазанко Т.О. пров. інж. каф. АПЕПС

Відповідальний


редактор: Сидоренко Ю. В., к.т.н., доц.

Рецензент: Дуган О.М., д.б.н., проф.За редакцією укладача
Лекція 1. Вода знайома і незнайома
План
1. Загальні відомості про воду.

2. Фізичні та хімічні властивості води.

3. Склад води, домішки.

4. Джерела водопостачання.

5. Вимоги до якості питної води.

6. Смак води.

7. Фільтри для питної води.


  1. Загальні відомості про воду


Французький письменник Антуан Сент-Екзюпері, відрізнявся тонким поетичним баченням світу, присвятив воді знамениті рядки: «Вода! У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти — саме життя... Ти найбільше багатство на світі...».

А як характеризують воду представники точних наук — хімії, фізики?

«Вода — Н2О — найпростіше стійке з'єднання водню з киснем (11,19 вагових %Н і 88,81 вагових %О2); молекулярний вага 18,0160» — повідомляє Коротка Хімічна Енциклопедія. Однак «найпростіше» у хімії далеко не завжди означає просте, бо за ним стоять дуже складні фізичні та хімічні закономірності і несподівані відступи від них, що йдуть врозріз із звичними уявленнями.

Класична формула води Н2О була запропонована в 1805 р. А. Гумбольдтом і Ж - Гей-Люссаком. Довгий час це було єдиним позначенням з'єднання, що складається з двох атомів водню і одного атома кисню. Але ось у 1932 р. американські фізики Р. Юрі і Е. Осборн відкрили, а в наступному році Р. Льюїс і Р. Макдональд [1] вперше виділили в чистому вигляді з'єднання, яке описувалося тією ж хімічною формулою і було схоже з звичайною водою, але мало молекулярну вагу на 2 одиниці більшу. Різниця у вазі пояснювалася тим, що в склад молекул такої води входили не атоми водню, а їх ізотопи, які на одиницю важчі атомів звичайного водню — протію. Більш важкий ізотоп водню назвали дейтерієм, а з'єднання двох атомів дейтерію з атомом кисню — важкою водою, формула якої D2О. Властивості цієї води дещо відрізняються від звичайної: вона кипить при температурі 101,42° С, замерзає вище 0° — при 3,8°. Солей у ній розчиняється в середньому на 10% менше, ніж у Н2О, на 10% вище її щільність, а в'язкість — навіть на 23%. Важка вода порівняно із звичайною випаровується менш інтенсивно, тому вона накопичується в замкнутих водоймах південних широт. З тієї ж причини в дощових краплях і в снігу її менше; можливо, цей факт певною мірою пояснює благотворну дію дощу на рослини. Важка вода у фізіологічному відношенні інертна, а іноді її вплив на живі організми визнають навіть згубним.

У всякому разі, відомо, що тварини, яких поять тільки дощовою або сніговою водою, швидше додають у вазі, кури вдвічі збільшують несучість, а яра пшениця, що росте в ґрунті, насиченому сніговою водою, швидше сходить і дає підвищений урожай. Багато що в цьому питанні ще вимагає уточнення, проте точно встановлено: там, де у воді нижче зміст її важких різновидів, і рослини, і тварини розвиваються краще.

Про вміст важкої води в природних водах можна судити по співвідношенню D : Н. У річках і озерах воно коливається мало і складає близько 1 : 6900, в морях — в середньому 1 : 5600; відзначалися величини від 1 : 9000 в деяких зразках снігу до 1 : 5500 в арктичних льодах. Характерно, що зміст важкої води D2O в природних водах складає лише мільйонні частки відсотка, а «напівважкій» НDО — в десятки тисяч разів вище: до 0,03%. Ці два різновиди здатні переходити один в інший, і при отриманні води, що містить дейтерій, переважною формою виявляється D2О.

Промислове виробництво важкої води здійснюється концентрацією її в залишку електроліту після електролітичного розкладання природної води або при фракційній перегонці рідкого водню. В рік отримують сотні тон важкої води. Це дуже важлива промислова сировина: сповільнювач швидких нейтронів при розщеплюванні урану в ядерних реакторах і джерело термоядерного пального. При термоядерній реакції перетворення 1 г дейтерію може дати енергії в 10 млн. разів більше, ніж згорання 1 г вугілля. Останнє особливо важливе у зв'язку з постійним скороченням запасів викопного палива нашої планети: адже енергетичний потенціал важкої води практично невичерпний. Запаси її у всьому Світовому океані складають колосальну величину — близько 1000 квадрильйонів т (1015 т).

Відкриття важкої води ще не вирішило питання про склад природної води. Вода, яку до XVIII ст. вважали елементом, по мірі накопичення знань про її склад виявлялася все більш складним з'єднанням. Виявили ще більш важкий ізотоп водню — радіоактивний тритій з атомною вагою 3. Він зароджується у високих шарах атмосфери в основному при бомбардуванні азоту нейтронами космічного випромінювання. На кожен квадратний сантиметр земної поверхні протягом 1 хвилини надходить вісім-дев'ять атомів Т.

Надважка вода Т2О потрапляє на поверхню Землі у складі опадів. Води, що містить Т, є на Землі всього близько 20 кг. Встановлено, що тритієвої води в материкових водоймах більше, ніж у океані, причому в останньому її зміст знижується в міру наближення до екватора. Тритієву воду отримують в основному штучно, з допомогою ядерних реакцій. За своїми властивостями Т2О ще помітніше відрізняється від Н2О: вона кипить при 104°С, має щільність 1,33, лід з неї плавиться при 9СС [2].

Тритієва вода застосовується при термоядерних реакціях, а крім того, як і важка, використовується в хімічних і біологічних дослідженнях як мічена. Як ізотопний індикатор тритій більш прийнятний, ніж дейтерій, із-за високої чутливості і простоти визначення.

Крім водню, ізотопи були виявлені і в кисню, причому цілих п'ять, окрім всім відомого О16 (з молекулярною вагою 16). Три з них виявилися радіоактивними — О14, О15 і О19, а О17 і О18 — стабільними. О16, О17 і О18 містяться у всіх природних водах, причому їх співвідношення (з коливаннями до 1%) таке: на 10000 частин О16 припадає 4 частини О17 і 20 частин О18.

По фізичних властивостях важкокиснева вода менше відрізняється від звичайної, ніж важководна. Отримують її в основному з природної води фракційною перегонкою і використовують як джерело засобів з міченим киснем.

Таким чином, враховуючи все різноманіття ізотопного складу водню і кисню, можна говорити про 36 ізотопних різновидів води. Дев'ять з них включають тільки стабільні ізотопи і складають основний зміст природної води. В ній переважає звичайна вода Н'2О16 (99,73%), далі слідують важкокисневі води Н'2О17 (0,04%) і Н'2О18 (0.2%), а також ізотопна різновидність важкої води Н'D'О16 (0,03%). Надалі, кажучи про воду і називаючи її загальновідому формулу Н2О, ми будемо мати на увазі, що склад її різноманітний, але основний компонент Н'2О16.

Вода — найпоширеніша речовина на Землі: 3/4 поверхні планети покрито морями, океанами, річками, льодовиками. Крім того, вода у великих кількостях міститься в земній корі, утворюючи підземні озера і просочуючи водоносні шари порід. Загальна кількість води на Землі складає приблизно 1500млн.км3 (1,45 • 1018 м3).

Три чверті поверхні планети покрито водою. Більша її частина утворює океани і моря і, будучи насичена солями, вона не придатна для пиття. Солоні води океанів і морів складають 1,338 х 109 км3, або 97,75%. Решта 2,25% -прісні води. Однак половина їх зосереджена в полярних зонах Землі у вигляді льодовиків, а інша половина схована в товщі Землі. Дійсно, доступної прісної води в озерах, руслах річок, болотах і в атмосфері є приблизно 2 х 105 км3. На висоті до 1 км в атмосфері концентрація водяної пари у повітрі становить менше 2%. Ось і вся прісна вода, на яку можна розраховувати в найближчому майбутньому.

У воді, взятій з будь-якого природного джерела, обов'язково присутні різні домішки. Навіть найбільш чиста дощова вода містить в одному літрі близько 35 мг сухого залишку. Що стосується підземних вод, то вони являють собою розчини з широкою гамою складу та концентрації домішок.
У морській воді вміст солей коливається від 5 г/л в Балтійському морі, 18 г/л - в Чорному і до 41 г/л - в Червоному.

Кожна жива клітка організму людини містить цілющий розчин різних живильних речовин у воді. Вміст води в крові людини - близько 90%, у нирках - до 82%, у печінці - до 69%, у кістках - 28%. В цілому організм людини складається на 70% (по вазі) із води, і цю воду необхідно постійно поповнювати. В іншому випадку, при втраті води в об'ємі 12% від маси тіла, людина гине. При нормальній тривалості життя обсяг спожитої води становить близько 25 тонн на одну особу.


  1. Фізичні та хімічні властивості води


Чиста вода - прозора рідина без смаку, кольору і запаху. Деякі фізичні константи води прийняті як еталон. Так, температура танення льоду при тиску 101,325 кПа (760 мм рт.ст., 1 атм.) прийнята за нульову точку, а температура кипіння води при цьому ж тиску - за 100°С.

Багато властивостей води аномальні. Так, теплоємність води в 10 разів більше, ніж заліза. Тому при затратах однакової кількості тепла вода нагріється в 10 разів менше. В точці плавлення (0°С) 1 г води поглинає 79,7 калорій без підвищення температури, в точці випаровування 1 г води - 539,4 калорій до того, як почне підвищуватися температура. Аномально змінюється і щільність води при нагріванні - охолодженні. При зниженні температури від 100°С до 3,98°С вода безперервно скорочується в об'ємі. Але після перетину кордону 3,98°С настає зворотне явище. Одиниця об'єму води при 3,98°С важить більше, ніж при 0°С, тому лід плаває у воді. Вода володіє самим високим поверхневим натягом серед усіх рідин (за винятком ртуті).

Ультрафіолетові промені легко проходять через воду. А інфрачервоні проникають тільки в поверхневий шар. Внаслідок поглинання оранжевих і червоних компонентів видимого світла вода набуває голубувате забарвлення.

Природна вода завжди являє собою розчин ' різних хімічних сполук, здебільшого солей. У воді, крім різних солей, розчинені також і гази. Середній вміст газів коливається від 10'4 до 10~6%. Кількість кисню іноді досягає 6 мг/л У воді також присутні гумусові речовини - складні органічні сполуки, які утворюються в результаті повного, розпаду залишків рослинних і тваринних тканин і хімічної взаємодії їх з мінеральними компонентами ґрунту. Вміст гумусових речовин у річкових водах становить 10-50 мг/л, а в озерних водах - від 1 до 150 мг/л У воді майже завжди є і інші розчинні сполуки типу білків, цукрів і спиртів. Це - продукти життєдіяльності і розпаду тваринних і рослинних організмів.

Вода розкладає солі на окремі іони. При цьому утворюються іони, які можуть з'єднуватися з водою в більш складні групи, що знаходяться в стані дисоціації. Так як молекули води є диполями, то вони неминуче приєднуються до інших частинок, які несуть електричний заряд, і утворюють колоїдні частинки.

Вода - термічно стійка речовина. Вона витримує нагрівання до температури 1000°С, при якій частково розпадається на водень і кисень.

2О — 2Н22

Вода - здатна до реакцій і реагує з оксидами багатьох металів (Nа2О, СаО та ін.) і неметалів (Сl2О. СО2 та ін.), утворює кристалогідрати з деякими солями |Al2(ЅО4)3 • 18Н2О, вступає у взаємодію з активними металами (Nа, К та ін). Вода - каталізатор багатьох реакцій і іноді для проходження реакції необхідні хоча б її сліди. Так, сліди води потрібні для взаємодії натрію з киснем в атмосфері повітря, для реакції фтористого водню зі склом і хлору з металами. Будучи збезводненою, сірчана кислота не реагує з лужними металами, а ті з хлором, СО не горить у кисні, а гримучий газ не вибухає.

Перераховані аномалії ще ніхто не зумів пояснити. Але ще більш загадковими виявляються біологічні властивості води при контакті з живими організмами, в т. ч. і людиною.


  1. Склад води. Домішки


У природних умовах вода не може зберегти хімічну чистоту. Вода, з якою ми стикаємося щодня, не є чистою, а містить цілий ряд різноманітних домішок як органічного, так і неорганічного складу.

Якщо всі домішки, які забруднюють воду, сформувати в групи за їх фізико-хімічним станом та розміром (дисперсності), то можна виділити чотири групи (див. табл. 1).
Таблиця 1. Систематизація домішок за їх фазово-дисперсним станомтаблиця-вода1
У першу групу входять суспензії досить великих часток. До складу великих суспензій входять частинки погано розчинних глин, пісок, планктон, карбонатні породи, нерозчинні гідроокису металів та ін. Такі суспензії нестійкі і легко розшаровуються.

До складу першої групи відносяться також - тонкі суспензії (наприклад, суспензії глини у воді), емульсії (нафта у воді), піни, а також бактерії (у тому числі хвороботворні). Піни утворюються з бульбашок газу з розмірами порядку міліметрів і більше. В якості піноутворювачів виступають присутні у воді спирти, жирні кислоти, мила і особливо білкові сполуки. Ці суспензії більш стійкі і тяжкорозділимі у порівнянні з першою підгрупою.
До складу другої групи входять колоїдні та високомолекулярні сполуки. До них належать: мінеральні частинки гумусових речовин, які надають воді забарвлення. До цієї групи можуть бути віднесені різні мікроорганізми, в тому числі віруси. Таблиця 1.

У третю групу входять розчинені у воді гази та органічні сполуки, як біологічного походження, наприклад, гумінові, так і промислового походження (феноли та ін). Ці речовини надають воді присмак та запах, іноді забарвлення. Деякі з них можуть бути токсичні. Молекули розчинених сполук взаємодіють між собою і водою, утворюючи міцні або легко дисоціюючі з'єднання, що існують лише в розчині.

Четверта група об'єднує речовини, що дисоціюють у воді на іони. До них належать солі (у тому числі солі жорсткості), основи і кислоти; які присутні у всіх водах.  1. Джерела водопостачання


Джерела водопостачання населення України можна поділити на дві великі групи:

1. Поверхневі води.

2. Підземні води.

До першої групи належать води річок, озер, ставків. Їх склад визначається кліматичними факторами, рельєфом, формою і розмірами басейну, станом грунту і гірських порід, агротехнічними і гідротехнічними заходами, що проводяться в даній місцевості. Поверхневі води, крім мінеральних солей, відрізняються великим вмістом органічних сполук. Склад домішок цих джерел водопостачання залежить від того, якими водами вони живляться: поверхневими чи підземними. Якщо переважає живлення поверхневими джерелами, то вміст солей невеликий. Так, для середньої смуги України вміст солей (сухий залишок), як правило, не перевищує 1000 мг/л. Якщо переважають підземні джерела, то вміст солей може досягати 3000 мг/л. Вміст гумусових речовин у таких водах невеликий -2-10 мг/л. Як правило, води цієї групи мають підвищений бактеріальний рівень. Причому, якість цієї води погіршується в напрямку з півночі на південь України.

До другої групи відносяться артезіанські води, видобуваються з допомогою свердловин та джерел.

Вода з артезіанських свердловин має підвищений вміст солей заліза в порівнянні з поверхневими джерелами, але сприятливий бактеріальний фон, немає органіки. Особливістю такої води є сталість температури. Часто така вода може вживатися як питна без її попередньої підготовки. Але таку якість вода має при хорошій ізоляції пробурених свердловин від верхніх водоносних горизонтів, ґрунтових вод, які в більшості своїй не придатні для пиття.

У системі Київського водопроводу використовується більше 400 артезіанських свердловин з загальним дебітом близько 300 тис. м3 /добу.

Глибина свердловин від 100 до 350 м. Останнім часом у деяких артезіанських свердловинах виявлено залізо - і сіробактерії, а також бактерії, схожі на синьо-зелені водорості, спори, гіфи грибів, водорості і джгутикові організми. Це робить таку воду непридатною для питних цілей без попередньої обробки. Жорсткість київської води з водопроводу становить від 3 до 4,5 мг.-екв./л. Жорсткість води з свердловин - від 6 до 10 мг.-екв./л. (ГДК не більше 7 мг.-экл./л.). Показники води інших районів України, особливо південних, значно гірші. Так, у Дніпропетровській області загальна жорсткість води може досягати 25 мг.-екв./л, у Донецькій - більше 30 мг.-екв./л. Бактеріальний рівень води в цих районах також не відповідає ГОСТу.

Джерельна вода становить невелику частину від загальних витрат води. У м. Києві є більше 50 джерел. Джерельна вода в більшості випадків характеризується підвищеною жорсткістю, самим різним хімічним складом, а також різними органолептичними властивостями і різною епідемічної безпекою. На якість джерельної води впливають сезонність, техногенна діяльність людини та ін. Вживати таку воду можна тільки маючи дані щодо її аналізу і після її кип'ятіння.

Колодязі забезпечують водою значну частину сільського населення.

Як правило, ця вода містить багато органічних домішок, часто є сечовина та ін. продукти діяльності людини у сільській місцевості. Багато розчинених солей, підвищена бактеріальна зараженість. Таку воду пити без кип'ятіння небезпечно. Вся кринична вода потребує очищення від солей, нітратів, нітритів, гербіцидів, фенолів, органіки.

Більшість населення України отримує питну воду централізовано з водопроводу, після попереднього очищення та знезараження відповідно до вимог ГОСТу 2874-82 ("Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю води"). Обробка води хлором приводить до утворення хлорорганічних сполук, які є отрутами (діоксин та ін). У водопроводах відбувається вторинне забруднення води залізом і бактеріями і їх відходами. Джерелом надходження заліза є корозія металевих труб. Внутрішні стінки обростають біологічної живністю, яка і "поставляє" у воду бактерії і їх відходи.

Тому така вода без очищення і знезараження небезпечна для пиття.


  1. Вимоги до якості питної води


Якість води визначається її складом, рівнем бактеріальної зараженості і температурою. ГОСТ 2874-82 та ДСанПіН - 97 (Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання»), дозволяє нам пити воду наступного складу (див. табл. 2).

Вода, що допускається ГОСТом - це рідина, яку дозволено використовувати для споживання як води для пиття, що на даному етапі не небезпечно для життя. При вживанні такої води людина в середньому за рік отримує не перероблюваних організмом солей важких металів, мікроелементів, сміття у такій кількості, яке складе цілу цеглу.
Перевищення вмісту солей, зокрема солей жорсткості, призводить до утворення піску і каменів у нирках, печінці, підшлунковій залозі. Особливо небезпечні солі кальцію, магнію, що мають негативну розчинність. З підвищенням температури їх розчинність зменшується.
Таблиця 2. Гігієнічні вимоги до якості питної води


Al

(алюміній)

до 0,5 мг/дм3залізо

до 0,3 мг/дм3

Ba

(барій)

до 0,1 мг/дм3марганець

до 0,1 -II-

Ms

(миш’як)

до 0,01 -II-мідь

до 1,0 -II-(нітрати)

до 45,0 -II-хлориди

350 -II-

Pl

(свинець)

до 0,01 -II-сульфати

500 -II-

Mg

(магній)

10II-

Жорсткість загальна*

1,5<Ж<7мг – екв/л

Se

(селен)

до 0,01 -II-

Сухий залишок

100

F

(фтор)

0,7-II-

pH

6-9

Кишкова паличка 25 дм

відсутні

Кишкові гельмінти

відсутніТак як ми п'ємо холодну воду, то при нагріванні такої води в людському організмі (до 36-36,6°С) відбувається випадання солей жорсткості в осад. Вони відкладаються на стінках кровоносних і лімфатичних судинах, викликаючи їх затвердіння і звуження. Медицина проти кальцинування судин сьогодні безсила. Єдиний порятунок - вживання якісної питної води. Однак при очищенні води слід пам'ятати, що солі, які містяться в ній, не повинні видалятися повністю. Організм з води одержує значну частину мікроелементів, які знаходяться в легко засвоюваній формі - у вигляді іонів солей.


  1. Смак води


Чиста вода - прозора рідина без смаку, кольору і запаху. Смак води залежить від вмісту розчинених у ній солей, органічних речовин, мікроорганізмів, тобто смак води визначається її забруднювачами. Особливо забруднені напої: «Пепсі-Кола», «Живчик», «Росинка» та ін. Чого там тільки немає: і цукор, і консерванти... про отруєння такими напоями не раз писали в пресі. Як правило, ми вважаємо хорошою ту воду, яку пили в дитинстві. В різній місцевості вода різної якості, тому і смак її не може бути однаковим. А так як кожен з нас суб'єктивно визначає еталон «смачної води, то одну і ту ж воду ми оцінюємо по-різному. Не дарма кажуть: «Про смаки не сперечаються, сперечаються про якість питної води".

Нормативами України передбачено витрата води на кожну людину 450 л/добу. Очистити такий обсяг води не здатна економіка навіть високо розвинутих країн. Тому на водозабірних станціях виробляється тільки початкова очистка води та її знезаражування хлором. Потрібно сказати, що хлор дуже сильний окиснювач і, знезаражуючи воду, він одночасно окисляє органічні сполуки, що знаходяться у воді. При цьому утворюються хлорорганічні сполуки, більшість з яких є шкідливими (діоксин та ін.)
Для пиття людина використовує 1,5-3 л води на добу. Іншими словами, населення використовує для пиття все менше одного відсотка води від вище названого кількості, яке і потрібно очистити. Кожна людина вирішує це питання по-різному. Одні купують для цих цілей бутильовану воду. Інші - готують таку воду самі, купуючи різні водоочисники.


  1. Фільтри для питної води


В нашій державі не проводиться роз'яснювальна робота серед населення по фільтрах, мінеральної та бутильованої води. При виборі фільтра для води наш споживач кинутий напризволяще і змушений купувати продукцію згідно рекламної інформації. Але, на жаль, реклама в більшості випадків не чистоплотна і не пояснює дійсних можливостей даних фільтрів з очищення та знезараження (сміливо повідомляється про знезараження з допомогою срібла, консервації вуглекислотою...) води.

При виборі фільтра потрібно пам'ятати, що природна вода містить значну кількість необхідних для організму мікроелементів, що надходять в організм переважно з водою. Наприклад, багато металів входять до складу активних ферментних груп (які беруть участь в обміні речовин). Тому надмірне опріснення (очищення) води призводить за повідомленням [3] до нейроендокринних порушень. Чисто механічне прагнення (зворотно осмотичні системи) видалити з питної води все, що в ній міститься, по суті рівносильне перетворення її в дистилят, непридатний для постійного пиття. Тут же повідомляється, що в ряді місцевостей, де населення п'є постійно прісну воду, розвиваються ендемічні вогнища патології, пов'язані з водними факторами (з нестачею у воді солей).
Обладнання для очищення питної води можна підрозділити на три групи:

  • фільтри з активованим вугіллям,

  • мінералами,

- зворотно осмотичні системи.

1.Фільтри на активованому вугіллі зі змінними картриджами (фільтри типу глека: «Бріта», «Гейзер», «Нікор», «Криниця», «Бар'єр», «Водограй»...) добре позбавляють воду від хлору і органічних сполук і гірше від солей металів, нітратів, нітритів і не знезаражують. При експлуатації таких фільтрів важко встановити той момент, коли закінчився ресурс картриджа. У цьому випадку, при насиченні активованого вугілля забруднювачами, фільтри самі стають небезпечними, так як починають отруювати воду раніше накопиченими шкідливими речовинами. Уловлена картриджами органіка є живильним середовищем для розвитку бактерій. Тому такі фільтри, особливо з несвоєчасно заміненими картриджами, стають джерелами бактеріального забруднення. Необхідно вчасно міняти картриджі.

2. Фільтри на мінералах: («Кулмарт», «Едем»...), таких як шунгіт, кремній, цеоліт, активатор Крилова та ін, змінюють структуру води, але майже не звільняють її від розчинених солей. А такий мінерал як цеоліт, до складу якого входять вклинення алюмінію, є небезпечним. Алюміній відкладається в корі головного мозку і може виникнути хвороба Альцгеймера. Незважаючи на те, що деякі з використовуваних у них мінералів (кремній, графіт та ін.) є адсорбентами, ступінь очистки від забруднювачів, у таких фільтрів, невелика - (5-10)%, причому потрібне тривале відстоювання води на мінералах (5-7 діб).

Деякі з фільтрів 1 і 2 груп, містять іонно-обмінні смоли в невеликій кількості. Їх вистачає не більше, ніж на півтора-два місяці роботи фільтра. Цей період фільтр очищає тільки від солей жорсткості, важких металів. Але після зазначеного строку жодного очищення не виробляє.

3. Зворотно осмотичні системи дають найбільш повну очистку (майже 100%) води. Але вони складні, дорогі і вимагають великих витрат на постійну заміну картриджів у процесі всього періоду експлуатації. 

Згідно зі свідченнями фахівців по воді [4,5], найбільш оптимальним варіантом побутових водоочисників для України є водоочисники фірми «Ековод». У цих водоочисниках відбувається не тільки очищення і знезараження води, але і звільнення від усіх хлорорганічних сполук, які утворюються при обробці води хлором. Всі хлорорганічні сполуки є шкідливими для здоров'я людини, а деякі з них, наприклад, діоксин, є отрутою.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconПрограма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»
З них 30 годин лекцій, 30 годин семінарських занять І 84 години самостійної роботи
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconНазва модуля: Історичний портрет Код модуля: іу 10 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 24
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
Лекцій – годин, семінарських занять – 30 годин, самостійної роботи – 30 годин. Вивчається на або курсі впродовж одного семестру
Курс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг» iconЗагальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка