Курс лекцій з історії соціології київ 2005Сторінка4/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,51 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СОЦІОЛОГІЯ МАРКСИЗМУ


 1. Життєвий та творчий шлях вченого. Ф.Енгельс – пропагандист ідей К.Маркса.

 2. Соціологічні теорії К.Маркса та Ф.Енгельса.


Історія соціології багата чудовими іменами, кожне з яких займає гідне місце і заслуговує шанобливого відношення. Всі вони — люди наукового подвигу, учені-першовідкривачі. Саме вони поставили і вирішували (зрозуміло, по-своєму, відповідно рівню, наукового і культурного розвитку історичної епохи) проблеми, що визначили обличчя нової наукової дисципліни. Основоположники марксизму Карл Маркс (1818—1883рр.) та Фрідріх Енгельс (1820—1895рр.) внесли свій великий вклад в розбудову науки соціології.

Народився Карл Маркс 5 травня 1818 р. в німецькому місті Тріре (Рейнська провінція Прусії) в сім'ї адвоката, нащадка рабинів, що прийняв в 1816 р. протестантство. Батько Карла був людиною ліберальних поглядів, прихильником ідей французьких просвітителів. На формування особи К.Маркса значно вплинув його майбутній тесть, Людвіг фон Вестфален. Після закінчення в 1835 р. гімназії в Тріре К.Маркс вчився спочатку на юридичному факультеті Боннського університету, потім на юридичному факультеті Берлінського університету, де займався вивченням права, історії і філософії. В цей час він стає учасником так званого „Докторського клубу”, куди входять радикально налаштовані молодогегельянці: брати Бруно і Е.Бауер, М.Штирнер та ін. Дискусії в цьому клубі глибоко вплинули на зміст і стиль мислення К.Маркса.

В 1841 р. К.Маркс закінчує університет і одержує диплом доктора філософських наук; тема його докторської дисертації: „Відмінність між натурфілософією Демокріта і натурфілософією Епікура”.

Спочатку К.Маркс хотів зайнятися науковою діяльністю, маючи намір вступити на посаду доцента в Боннському університеті, але швидко зрозумів, що його намір нездійсненний: його погляди були в явному конфлікті з феодально-репресивним режимом тодішньої Прусії. До того ж його темперамент політичного борця і романтика, прагнучого практично перетворити дійсність, не міг задовольнитися рамками суто академічних занять.

К.Маркс стає журналістом, точніше, політичним публіцистом. Протягом багатьох років він співпрацює як автор і редактор в різних газетах і журналах Європи і США, поєднуючи роботу публіциста з науковою і политико-практичною діяльністю.

В 1843 р. К.Маркс одружується на подрузі свого дитинства Женні фон Вестфален, яка все життя разом з ним стійко переносила величезні труднощі. Багатодітна сім'я К.Маркса постійно бідувала; його журналістські гонорари і матеріальна допомога його друга і соратника Ф.Енгельса не могли забезпечити його сім'ї нормального існування. На схилі віку в одному з листів К.Маркс признавався, що якби йому довелося почати життя спочатку, він знову б вибрав свій життєвий шлях, але ніколи б не одружувався, щоб не прирікати свою сім'ю на страждання. Йому з дружиною довелося пережити смерть трьох малолітніх дітей. Він постійно поневірявся, змінюючи житла і країни. З молодих років К. Маркс жив в еміграції і постійно піддавався висилці: з Пруссії, Франції, Бельгії. Врешті-решт його другою батьківщиною стала Англія, де він жив з 1849 р. до самої смерті, що наступила 14 березня 1883 р.

Ще більше, ніж О.Конт, К.Маркс був маргінальною особою. Увірувавши в неминучий крах капіталізму, він пророкував і готував революцію в тих суспільствах, в яких жив; тим самим він автоматично ставав для них чужим. К. Маркс знаходився на межі офіційної академічної науки: з одного боку, він був так чи інакше з нею пов’язаний і не міг зовсім без неї обійтися; з іншого — різко критикував її як „буржуазну” і протиставляв їй себе. „Науково” обгрунтовувавши віру в прийдешнє золоте століття - комунізм, він в той же час оголосив себе богоборцем, відкидаючи всі існуючі релігійні вірування.

Будучи етнічним євреєм, К.Маркс не ідентифікував себе з єврейством і належав до категорії так званих „ненавидячих себе євреїв”. Хоча його навряд чи можна вважати переконаним антисемітом, він іноді виказував антисемітські думки про людей, які йому не подобалися, зокрема про Ф.Лассале; свого друга Г.Гейне, так само як і себе, він, мабуть, євреєм не вважав. В роботі „До єврейського питання” (1844 р.) він, наслідуючи гегелівській манері викладення, в досить туманній формі обгрунтовує вельми просту думку про те, що єство еврейства — в крамарюванні і в куксі грошей, що розповсюдилися у всьому суспільстві; відповідно проблема еврейства буде вирішена, точніше, скасована, коли „суспільству вдасться скасувати емпіричне єство еврейства, крамарювання і його передумови...”.

К.Маркс ідентифікував себе перш за все з Німеччиною і часом навіть впадав в німецький націоналізм (втім, іноді його думки про німців бували не більш утішними, ніж про євреїв). Проте його відносини з батьківщиною були вельми непростими, через що він, власне, і вимушений жити за її межами.

К.Маркс знаходився в постійній конфронтації з різними політичними рухами, причому не тільки буржуазними, але і робітничими і соціалістичними. Нарешті, він, безумовно, виявився маргіналом в класовому значенні: будучи вихідцем із спроможного соціального прошарку, він рішуче виступив проти нього, проголосивши необхідність диктатури пролетаріату.

Політичний радикалізм К.Маркса був тісно пов'язаний з такими особливостями його особи, як владність, безапеляційність думок і нетерпимість по відношенню до чужих думок. В багатьох творах К.Маркса полеміка переростає в звичайну лайку, іронія — в злобний сарказм. Він належить до категорії мислителів-викривачів, які „зривають маски” як з соціальних інститутів, так і з своїх опонентів.

Як це нерідко буває, авторитарність і безкомпромісність у взаємостосунках з колегами в науці, соратниками або противниками в політичній боротьбі поєднувалися у К.Маркса з чарівністю, ніжністю і теплотою у відношенні до дружини, дітей і деяких близьких прихильників, що не намагалися заперечувати його думки. Недивно, що взаємовідносини К.Маркса з друзями і однодумцями в основному поділялися на два типи: це або відносини вчителя і учнів, або відносини колишніх однодумців та друзів, що стали ворогами через те, що одні не виявили бажання стати або залишатися учнями іншого.

Нетерпимість настільки з'єдналася з фігурою К.Маркса і методом його роботи, що переросла в характерну рису його навчання. Згодом ця особливість була засвоєна В.І.Леніном, і в більшовицькій інтерпретації вважалася характерною для „истинного марксизму”: „справжній марксист” завжди повинен бути непримиренним і безкомпромісним до „чужих ідейних течій”.

Виключенням у відносинах К.Маркса з друзями складала його дружба з Фрідріхом Енгельсом (1820-1895 рр.). Ф.Енгельс ніколи і ні в чому йому не заперечував та завжди щиро захоплювався його геніальністю. Їх дружба почалася в 1844 р. і продовжувалася все життя. Спільно К.Маркс і Ф.Енгельс написали такі відомі твори, як Святе сімейство, або Критика критичної критики. Проти Бруно Бауера і компанії” (1845 р.), Німецька ідеологія (написана в 1845-1847 рр.; рукопис не було завершено і вперше повністю було опубліковано в СРСР в 1932 р. на мові оригіналу та в 1933 р. — на російській мові), Маніфест Комуністичної партії (1848 р.).

Після смерті К.Маркса Ф.Енгельс підготував до видання деякі його праці, не опубліковані за життя. І в наукових, і в политико-практичних питаннях друзі ніколи і ні в чому не розходилися. Певною мірою Ф.Енгельса можна вважати співавтором марксової доктрини, але в цілому він все-таки в більшій мірі був видатним її пропагандистом і популяризатором. Сам він підкреслював пріоритет К.Маркса в створенні матеріалістичного розуміння історії.

В своїй політичній боротьбі К.Маркс постійно виступав разом з Ф.Енгельсом. К.Маркс поставив перед собою мету озброїти пролетаріат комуністичним навчанням, оскільки саме в пролетаріаті він побачив матеріальну силу, покликану практично реалізувати це навчання. Тому його організаційно-політична діяльність розгортається саме у сфері робочого руху. В 1847 р. він разом з Ф.Енгельсом вступає в Союз справедливих, який потім перевтілюється в Союз комуністів на принципах, сформульованих в „Маніфесті Комуністичній партії”. В 1848 р. К.Маркс очолив Центральний комітет Союзу комуністів, а Ф.Енгельс став членом комітету. Радикалізм Союзу викликав постійні переслідування його з боку властей, і в 1852 р. він припиняє своє існування. В 1864 р. К.Маркс бере участь в створенні „Міжнародного Товариства Робітників” (I Інтернаціонал) і стає його фактичним керівником. Він же пише „Засновницький Маніфест”, „Тимчасовий Статут” і ряд інших програмних документів Інтернаціоналу. Паралельно із створенням міжнародних організацій К.Маркс і Ф.Енгельс беруть активну участь в створенні та діяльності національних комуністичних і робочих партій, перш за все в Німеччині.

Спираючись на соціально-філософську теорію діалектико-мате-ріалістичного розуміння історії, К.Маркс та Ф.Енгельс внесли важливий вклад у збагачення і розвиток соціологічної думки. Це знайшло своє вираження насамперед у творчій розробці наступних аспектів соціологічної теорії. По-перше, у працях К. Маркса та Ф. Енгельса подано в цілому більш повне і глибоке розуміння суспільства як соціальної системи. Для марксизму суспільство — продукт різноманітних взаємодій між людьми, система їхніх взаємозв'язків, що є результатом насамперед їхньої трудової діяльності. Люди створюють суспільство, й у той же час формуються ним. Системний підхід марксизму до вивчення суспільства особливо яскраво проявляється у зв'язку з розробкою ним центральної категорії „суспільна формація”, як соціальна система, що включає ряд підсистем (економічну, політичну, правову, моральну та ін.) при визначальній ролі в кінцевому рахунку економічної (виробничої) і знаходиться у відносній рівновазі. Саме спосіб виробництва, за К.Марксом, є системоутворюючим компонентом соціальної системи, визначає якісну характеристику даної формації та її істотну відмінність від інших.

Цілком очевидна корінна відмінність системного підходу К.Маркса до суспільства від системного підходу, наприклад, О.Конта, для якого саме духовні фактори відігравали визначальну роль у суспільному житті. Заслуга марксизму в цьому питанні полягала не тільки в тому, що виробничо-економічна сфера життя суспільства розглядалася як одна з підсистем соціальної системи і виділялася її особлива роль, але й у тому, що ним був проведений поглиблений аналіз взаємозв'язку і взаємодії цієї підсистеми з іншими.

У суспільну формацію К.Маркс включав і певну соціальну структуру, форми сім'ї, способу життя та ін. Важливо відзначити й те, що замість абстрактних міркувань про суспільство взагалі К.Маркс на основі свого вчення про суспільні формації вважав за необхідне зосередити увагу на дослідженні конкретної формації, що й було ним зроблене в його головній праці „Капітал”, у якій втілений й особливий, марксистський метод соціального пізнання. По-друге К.Маркс і Ф.Енгельс одними з перших висунули фундаментальне положення соціологічної науки про те, що знання повинне опиратися на вивчення самої соціальної реальності, а не тільки тих ідей і уявлень, що її відбивають.

По-третє, К.Марксові та Ф.Енгельсу вдалося серйозно збагатити теорію соціального розвитку. Їх розуміння соціальної історії як природно-історичного процесу, заснованого на послідовній, поступальній і закономірній зміні суспільних формацій — первіснообщинній, рабовласницькій, феодальній, капіталістичній і комуністичній — було, для свого часу, великим кроком вперед у розвитку не тільки соціальної філософії, але й соціологічної думки. Особливо велика в цьому плані заслуга марксизму в обґрунтуванні зародження, становлення і розвитку капіталізму, як промислового (індустріального) суспільства.

В теорії соціального розвитку К.Маркса чимало загального з аналогічною теорією О.Конта: вони виходять з положення про постійний і загальний розвиток усіх суспільств за одними й тими ж законами і стадіями. Обидва вважають, що суспільний розвиток носить прогресивний характер, йде поступально від нижчого до вищого, більш досконалого; обидва вірять у досягнення ідеального суспільного устрою — позитивного стану суспільства в О.Конта і комунізму в К.Маркса. Але в них було й чимало принципово різного і навіть протилежного: у О.Конта соціальна еволюція базується на інтелектуальному і моральному удосконаленні, а в К.Маркса — на удосконаленні насамперед продуктивних сил і виробничих відносин; для О.Конта нормальний соціальний розвиток — це поступове і плавне зростання, висока спадковість, відсутність різких змін і тим більше соціальних вибухів, прогрес через консенсус при збереженні порядку, а для К.Маркса — це насамперед класова боротьба, революційний переворот, рішучий, якісний розрив із минулим, прогрес через руйнування існуючих порядків і т. д. Тому не випадково революція знаходиться в центрі уваги марксистської теорії соціальних змін, у той час як у О.Конта це відхилення від норми, патологія соціального розвитку.

По-четверте, К.Маркс і Ф.Енгельс — одні з засновників кон-фліктологічного напрямку в соціології. Соціальні протиріччя і конфлікти для них — це не тимчасове чи локальне, а по суті, постійний стан громадського життя. Вони пронизують суспільство в цілому, його окремі сфери, рівні та структурні елементи.

Саме марксизм поклав початок позитивній оцінці ролі й значення конфлікту в житті та розвитку суспільства.

По-п'яте, К.Марксові та Ф.Енгельсу належить безсумнівна заслуга здійснення однієї з перших спроб створення теорії соціальної стратифікації. Заслуга марксизму тут полягає в тому, що він, опираючись насамперед на новітні історико-етнографічні дослідження первісного суспільства, зробив загальний висновок історичних характеристик класів, яких не було в давнину і не буде в майбутньому, в умовах комунізму.

Особливу увага К.Маркс і Ф.Енгельс приділяли виділенню в соціально-класовій структурі суспільства основних і провідних класів. Стосовно до сучасного їм капіталістичного суспільства — це пролетаріат і буржуазія, антагонізм між якими, на їхню думку, складав основний зміст соціального життя.

К.Маркс та Ф.Енгельс вірили в необхідність і неминучість перемоги пролетаріату в класовій боротьбі та перетворення його в панівний клас. Принципово новими в цьому відношенні були положення марксизму про те, що класова боротьба обов'язково веде до диктатури пролетаріату і що сама ця диктатура є лише перехід до суспільства без класів.

Разом з тим К.Маркс та Ф.Енгельс бачили, що соціально-класова структура капіталістичного суспільства не зводиться лише до класів-антагоністів, а включає також інші класи і прошарки (селянство, землевласники, дрібна буржуазія, інтелігенція та ін.), яким, правда, вони приділяли меншу увагу, прогнозуючи їхнє неминуче поступове зникнення, розчинення серед основних класів.

По-шосте, дуже важливе значення для соціологічних досліджень особистості мало обгрунтування К.Марксом положення про особистість як про суб'єкт, носія всієї сукупності суспільних відносин. Ця теза була спрямована на те, щоб вивчати не особистість взагалі, а особистість конкретного суспільства, конкретної людини. Він показав, що особистість — це не тільки об'єкт впливу соціального середовища, але й активний суб'єкт її зміни. Заслуга К.Маркса й у тому, що він приділив велику увагу найважливішій соціологічній проблемі взаємодії суспільства й особистості, його механізму й історично детермінованому характеру.

Високо оцінюючи місце і роль марксизму в історичному розвитку соціологічної думки, не можна в той же час не бачити його обмеженостей і недоліків. Матеріалістичне розуміння історії дозволило марксизму чітко виділити економічну сферу життя суспільства, розкрити її сутність, зміст, механізм розвитку і важливу роль у життєдіяльності людей і суспільства в цілому. Але це нерідко супроводжувалося більш-менш явною недооцінкою, а іноді й ігноруванням важливої ролі інших, нематеріальних факторів соціального розвитку. Марксистське вчення про класи і класову боротьбу дозволило краще зрозуміти одну з безсумнівно важливих сторін побудови, функціонування і розвитку суспільства. Але одночасно воно привело марксизм до усвідомлення мало не всієї соціальної історії, до історії боротьби класів, до гіпертрофування місця і ролі робітничого класу і недооцінки значення інших класів і соціальних груп, до грубого і науково необгрунтованого висновку про те, що справжня історія людства починається лише з комунізму, а все, що було до цього, — це лише передісторія. Акцент на виявлення скрізь і всюди протилежних сторін, соціальних протиріч і конфліктів, безперечно, дозволив краще зрозуміти це могутнє джерело суспільного розвитку і важливу роль соціальних революцій, що здійснилися, в соціальному прогресі. І в той же час це привело до заперечення, по суті, ролі соціальної єдності, соціальної згоди і недооцінки еволюційних, поступових форм соціального реформування в прогресі суспільства.

Хід наступної історії виявив і багато інших слабкостей та недоліків соціальної теорії марксизму, особливо в плані її прогнозів і приречень.

Сьогодні марксизм знаходиться в глибокій кризі, за останні роки його вплив серйозно звузився. Свою роль у цьому зіграли, звичайно, і надмірний радикалізм соціології марксизму, її заполітизованість і заідеологізованість. Але ще й велику роль тут зіграли наступна догматизація і вульгаризація марксизму, його перекручення в теорії і на практиці, катастрофа соціалістичних режимів, створених ніби під прапором марксизму.

Об'єктивна, справді наукова оцінка місця і ролі соціології марксизму вимагає, по-перше, дотримання принципу історизму, тобто уміння оцінювати праці К.Маркса та Ф.Енгельса з позицій того часу, коли вони жили і працювали, по тому, наскільки й у чому саме вони збагатили соціологічне знання в порівнянні зі своїми попередниками і сучасниками; по-друге, уміння відокремлювати в соціології марксизму наукове знання від політизованих та ідеологізованих; по-третє, уміння аналізувати погляди основоположників марксизму концептуально, а не окремі їх висловлення, узяті поза зв'язком з іншими й без обліку їхнього розвитку; і, по-четверте, уміння чітко розрізняти марксизм і його численні інтерпретації як послідовниками, так і дослідниками марксизму, не ототожнювати його з ленінізмом, неомарксизмом і тим більше зі сталінізмом, троцкізмом та ін.

Надалі соціологію марксизму більш-менш послідовно і успішно розвивали численні учні і послідовники К.Маркса і Ф.Енгельса; в Німеччині — Ф.Мерінг, К.Каутський та ін., в Росії — Р.В.Плеханов, В.І.Ленин та ін., в Італії — А.Лабріола, А.Грамши та ін. Теоретичне і методологічне значення соціології марксизму зберігається до сьогоднішнього дня.


ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

  1. Ф.Енгельс як пропагандист ідей К.Маркса.

  2. Проаналізуйте спільне та відмінне в соціологічних поглядах К.Маркса та О.Конта.

  3. Місце соціології марксизму в наш час.


ЛІТЕРАТУРА
1. Аберкомби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н.Аберкомби, С.Хилл, Б.С.Тернер: подр ед. Ерофеева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2004.

2.Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Пер.з фр. / Г.Філіпчука. –К.:Юніверс, 2004.

3. Бергер П.Л. Приглашение в социологию. — М, 1996.

4. История социологии в Западной Европе и США. - М.:Издательская группа НОРМА – ИНФРА. - М, 1999.- 576 с.

5. Кравченко А.И. Основы социологии. - М., 1997.

6. Маковецький А.М. Соціологія. — Чернівці, 2000.

7. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. —К., 2002.

8. Соціологія: терміни, поняття, персоналиії, навчальний словник-довідник / За ред. В.М. Печі. — К.-Львів, 2002.РОЗДІЛ 8

ПСИХОЛОГІЧНА СОЦІОЛОГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.


 1. Психологізм і соціологія XIX ст.

 2. Психологічний еволюціонізм та інстинктивізм.

 3. Групова психологія.

 4. Психологічна соціологія в історичній перспективі.

В кінці XIX ст. психологізм як загальна тенденція психологічного обгрунтовування наукового знання і пояснення самих різнорідних явищ набуває широкого розповсюдження. Психологічне обгрунтовування гносеології, логіки, естетики, лінгвістики, історії і літературознавства та інших дисциплін стало науковою модою. Психологізм — характерна межа „другого позитивізму” (махізму, емпіріокритицизму). Не уникнула цієї „пошесті” і соціологія.

Психологія початку XIX ст. була виключно психологією індивіда і не враховувала соціальних процесів.

В останній третині XIX ст. положення змінилося. З одного боку, психологи визначили, що вищі психічні функції неможливо звести до фізіологічних процесів, а важливу роль тут відіграють соціальні чинники. З другого боку, соціологи, не задоволені примітивними біоорганічними аналогіями, зросла цікавість до проблем мотивації і психологічних механізмів соціальної поведінки. В результаті злиття цих двох стрічних рухів і склалося те, що ми умовно називаємо психологічним напрямом в соціології.

Подібно іншому ідейному перебігу цього періоду психологічна соціологія зовсім не була єдино цілою. Єдина межа, що конституює її як течія, — це прагнення, не завжди усвідомлене, зводити соціальне до психологічного. Але прагнення це виражено у різних авторів з неоднаковою силою, та і тип психології, до якої вони апелюють, неоднаковий. Залежно від характеру проблем і пояснювальних категорій, що висуваються, в ній можна виділити декілька більш менш самостійних відгалужень: психологічний еволюціонізм; інстинктивізм; „психологію народів”, тісно пов'язану з етнографією; групову психологію і, нарешті, інтеракціонізм, що робить первинною одиницею соціологічного дослідження міжособову взаємодію.

Психологічне пояснення соціальних процесів не вимагало негайного розриву з ідеями биолого-еволюційної школи. Спочатку йшлося тільки про те, щоб доповнити еволюціоністську схему вивченням психологічних механізмів розвитку і функціонування суспільства. Причому самі ці механізми трактували вельми широко і аморфно. Послідовники Г.Спенсера представники психологічного еволюціонізму американські соціологи Лестер Франк Уорд (1841—1913 рр.) та Франклін Генрі Гиддінгс (1855—1931 рр.) розглядали розвиток суспільства як частину космічної еволюції, кожний подальший ступінь якої акумулює досягнення попередньої. Проте, якщо прихильники біологічної орієнтації вважали соціальну еволюцію безпосереднім продовженням і частиною органічної і підкреслювали в ній риси автоматизму, то психоеволюціоністи бачили в ускладненні форм суспільного життя результат розвитку свідомого початку, висуваючи в протилежність спенсерівському гасло направленої еволюції, тобто розумного управління соціальними процесами.

Психологічний еволюціонізм Л.Уорда та Ф.Гиддінгса не залишив помітного сліду в історії соціологічної думки. Набагато більш впливовим виявився інстинктивізм. Проблема „соціальних інстинктів” виникла в XIX ст. не випадково. Конструюючи суспільство за образом і подобою індивіда, психологія XIX ст. прагнула знайти внутрішньоособову психологічну детермінанту або ряд детермінант, які могли б одночасно пояснювати індивідуальну і групову поведінку.Найбільшим представником інстинктивізму вважається Уільям Мак-Дугалл (Мак-Дугалл) (1871—1938 рр.), англійський психолог, з 1921 р. працюючий в США, автор вельми популярної книги Введення в соціальну психологію (1908 р.). На думку Мак-Дугалла, теоретичною основою всіх соціальних наук повинна стати психологія інстинкту. Під інстинктом У.Мак-Дугалл розумів природжений або природний психофізичний нахил, який примушує індивіда сприймати або звертати увагу на певні об'єкти і випробувати при цьому специфічне емоційне збудження та діяти по відношенню до цих об'єктів певним чином або принаймні випробовуючи імпульс до такої дії”. Кожному первинному інстинкту відповідає, по У.Мак-Дугаллу, певна емоція, яка як і сам інстинкт, є простою і неподільною. Так, інстинкту втечі відповідає емоція страху, інстинкту цікавості — емоція здивування, інстинкту забіякуватості — емоція гніву, батьківському інстинкту — емоція ніжності і т.д.

Поширюючи свою психологічну теорію на суспільство, У.Мак-Дугалл під кожне суспільне явище підводить певний інстинкт або групу інстинктів. Найбільше соціальне значення У.Мак-Дугалл надавав стадному інстинкту, який утримує людей разом і лежить в основі більшості інститутів суспільства. Безпосередній прояв стадного інстинкту — зростання міст, колективний характер людського дозвілля, масові зборища і т.д.

Всі названі нами теорії шукали найпростішу ”клітинку” соціальної поведінки в психіці індивіда і були в цьому значенні суб'єктивістськими. Але в науці XIX ст. існувало ще й інше трактування суспільної свідомості, що сягало своїми ідейними коренями гегелівської теорії „об'єктивного духу” і концепції „народного духу” німецьких романтиків. Ці концепції спиралися не стільки на психологію, скільки на історію мови й літератури, особливо фольклору, які переконливо показували наявність в розвитку культури деяких стійких елементів і структур надіндивідуального характеру. Яка ж природа цього „народного духу”, або „національного характеру”? Романтики трактували його в об'єктивно-ідеалістичному, субстанціональному значенні, як особливу духовну реальність. Але поступово це поняття набуває іншого, натуралістичного змісту.

Синтезувавши дані мовознавства і етнографії з психологічною теорією Іоганна Фрідріха Гербарта, німецькі вчені Моріц Лацарус (1824—1903 рр.) і Гейман Штейнталь (1823—1899 рр.) проголосили в 1860 р. створення нової дисципліни — психології народів. Це була одна із перших спроб концептуалізувати і почати конкретне дослідження взаємодії культури і індивідуальної свідомості. Була цінна сама установка на зближення психологічних, етнографічних, лінгвістичних, історико-філологічних і антропологічних досліджень. В Психології народів небезпідставно знаходять свої витоки історична психологія, культурна антропологія, етнопсихологія, навіть соціо- і психолінгвістика. Але якраз в соціології її вплив був мінімальним. Теоретична проблема співвідношення культури та індивідуальної свідомості залишилася в ній принципово не вирішеною, а описовий матеріал не мав нічого спільного з пояснювальними концепціями.

В другій половині XIX ст. ідея ірраціональності мас отримала найширше розповсюдження як в позитивістській, так і в антипозитивістській філософії. Італійський кримінолог Л.Сигеле (1868—1913 рр.) в своїх книгах „Злочинний натовп” (1891 р.) та „Психологія сект” (1895 р.) дав цій ідеї психологічне обгрунтовування. Людина, писав він, по своїй природі жорстока і злочинна. Ослаблення раціонального самоконтролю, неминуче в натовпі, розгнуздує ці інстинкти, підвищуючи навіюваність індивіда і його сприйнятливість до всякого зла.Великої популярності набули на рубежі XX ст. книги французького публіциста, лікаря за освітою, Гюстава Лебона (1841—1931 рр.) — Психологія натовпу” (1895 р.), Психологічні закони еволюції народів (1894 р.) та ін. На думку Г. Лебона, європейське суспільство вступає в новий період свого розвитку — в еру натовпу, коли розумний критичний початок, втілений в особі, пригнічується ірраціональною масовою свідомістю. Натовп, або маса, — це група людей, що зібралася в одному місці, та під впливом загальних відчуттів готова куди завгодно слідувати за своїм лідером. Співволодіти із стихією масової свідомості, що розбушувалася, не може ніяка раціональна сила. Г.Лебон підкреслює, що хід думок кожної людини в натовпі відповідає її загальним настроям. Чим довше людина перебуває в натовпі, тим слабше у нього відчуття реальності і тим більше він схильний впливу лідера. Серед лідерів часто зустрічаються люди з різко вираженими рисами психічних відхилень. З цих позицій Г.Лебон різко засуджував всякий революційний рух, і особливо соціалізм.

Поставлені Г.Лебоном теоретичні проблеми — анонімності, психологічного зараження і навіюваності „людини натовпу” — дали поштовх серйозним соціально-психологічним дослідженням. Проте власна теорія Г.Лебона була реакційна і науково неспроможна. Перш за все, невірно проведене ним ототожнення народної маси та ірраціонального „натовпу”. Сучасні соціальні психологи відзначають і ряд інших вад лебонівскої концепції: крайню розпливчастість початкових понять; необгрунтоване зіставлення ірраціонального натовпу образу раціонального індивіда, що ідеалізується; підміну термінів, внаслідок якої спостереження за поведінкою злочинної зграї екстраполюється на якісно інші форми групової поведінки; довільний постулат „колективної душі” — несистематичний характер доказів, які служать швидше ілюстраціями апріорної тези, та ін.

Групова психологія кінця XIX — початку XX ст. не вичерпувалася, проте, спекулятивними побудовами цього типу. Дослідженню піддається не тільки аморфний „натовп”, але і конкретні людські групи, діади і тріади, а також самі процеси міжособової взаємодії — такі, як психічне зараження, навіювання і наслідування.

Ця орієнтація черпала натхнення у вельми різнорідних джерелах, включаючи експериментальні дослідження, гіпнозу, спостереження за наслідуваною діяльністю дітей, етнологічні дослідження і спостереження за такими явищами масової психології, як мода або паніка. Перші дослідження цього роду не відрізнялися ні методологічною, ні концептуальною суворістю. Одні автори (М.К.Михайловський) були схильні вважати фундаментальним процесом, що забезпечує одноманітність соціальної поведінки людей і їх об'єднання в групи - психічне зараження; інші (В.М.Бехтерєв, Г.Лебон) відводять цю роль навіюванню; треті (Г.Тард, Дж.Болдуін) віддають перевагу наслідуванню.Французький юрист і соціолог Габріель де Тард (1843—1904 рр.), автор книг ”Порівняльна кримінологія” (1886 р.), „Закони наслідування” (1890 р.), „Соціальна логіка” (1895 р.), „Соціальні закони” (1898 р.), „Етюди по соціальній психології” (1898 р.), „Думка і натовп” (1901 р.), „Економічна психологія” (1902 р.) надає вирішальне значення соціальним і психологічним її чинникам.

Протягом багатьох років Г.Тард вів запеклу полеміку з своїм молодшим сучасником та інтелектуальним суперником — Е.Дюркгеймом. Обидва мислителі виросли з полеміки біоорганічних теорій та утилітаризму, обидва приділяли велике значення етнографічним даним і порівняльному методу, обидва цікавилися природою соціальних норм, бачивши в них силу, інтегруючу суспільство. Але за цією схожістю стоять глибокі відмінності. Для Е.Дюркгейма суспільство — соціальна система, продуктом якої є окремий індивід.

Г.Тард, навпаки, виступав з позицій номіналізму, для нього суспільство лише продукт взаємодії індивідів. Він вважав безплідною будь-які аналогії суспільства з біологічним організмом або механічним агрегатом. Свідомість, за його словами, постулат механіки. Відкидає Г.Тард і еволюціоністську модель суспільства. Біда соціології, по Тарду, в тому, що вона змішує „закони суспільства» і „закони історії”; тим часом перші закони відтворення явищ, тоді як другі — закони їх розвитку. Це два різні класи законів, причому другі набагато складніші і можуть бути сформульовані лише на основі перших.

Г.Тард послідовно відкидає всякі спроби постулювати існування самостійних духовних сутностей типу „групової свідомості” або „душі натовпу”, вважаючи подібні доктрини пережитками містицизму.

Елементарне соціальне відношення, по Г.Тарду, — передача або спроба передачі вірування або бажання. Найпростіша модель цього — стан гіпнотичного сну. „Суспільство — це наслідування, а наслідування — свого роду гіпноз”. Будь-яке нововведення, вважає він, — продукт індивідуальної творчості. Загальні закони соціології, охоплюючи всі три базисні соціальні процеси (адаптації, повторення і опозиції), Г.Тард ділить на логічні і нелогічні. Логічні закони пояснюють, чому одні інновації розповсюджуються, а інші — ні, наскільки назріла потреба в даній новині, чи сумісне воно з вже існуючими знаннями і уявленнями (логічний союз) або ж вступає з ними в конфлікт (логічну дуель). Нелогічні закони показують, як протікає процес наслідування: наприклад, що він іде від центру до периферії, від вищих до нижчих, від мети до засобів і т.д.

Хоча Г.Тард будував свою теорію як дедуктивну, він надавав величезне значення емпіричним методам дослідження.

В описі „натовпів” і „злочинних сект” Г.Тард, як і його попередники, підкреслює ірраціональність. Але головну увагу він звертає на процес диференціації громадської думки та формування на цій основі публіки. На відміну від натовпу, психічна єдність якого створюється в першу чергу фізичним контактом, публіка є „чисто духовною спільністю, при якій індивіди фізично розосереджені і в той же час пов'язані один з одним духовно”. Це не стільки емоційна, скільки інтелектуальна спільність, в основі якої лежить спільність думок.

Підходячи до проблеми одночасно аналітично й історично, Г.Тард простежує етапи становлення публіки, вважаючи її продуктом часу. Не обмежуючись цими загальними міркуваннями, Г.Тард дає вельми тонкий психологічний аналіз різних форм масових комунікацій і міжособового спілкування, зокрема розмови.

Для історії соціології вельми важливий також обгрунтований Г.Тардом аналітичний підхід, критика еволюціонізму, інтерес до питань екології і техніки. Безпосередній вплив Г.Тарда у Франції був порівняно невеликий, але його ідеї знайшли широке визнання в США. Дж.Болдуїн, який незалежно від Г.Тарда, відштовхуючись від даних генетичної психології, прийшов практично до тих же самих висновків, називав Г.Тарда одним з найавторитетніших і видатних сучасних авторів в соціології та соціальній психології.

Проте зведення соціології до „інтерментальної психології” кінець кінцем заводить в глухий кут, оскільки з поля зору дослідника виключається макросоціальна структура, в рамках і під впливом якої формуються міжособові відносини. Хоча в своїй класифікації винаходів і нововведень Г.Тард надає велику увагу техніці, матеріальні відносини у нього часто розчиняються в духовних.Зіставлення індивіда і суспільства поступається місцем ідеї їх взаємопроникнення. Філософські ця ідея не була, звичайно, новою. В психології її першим втіленням була теорія Уільма Джеймса (1842 - 1910рр.). Визначаючи зміст емпіричного Яособи як загальний підсумок того, що людина може назвати своїм, У.Джеймс розрізняє три елементи: 1) матеріальне Я, що включає тіло, одяг, сім'ю і власність; 2) соціальне Я, тобто визнання, яке індивід одержує з боку оточуючих; оскільки наше оточення неоднорідне, можна сказати, що людина володіє стількома ж різними соціальними Я, скільки існує різних груп людей, думкою яких він дорожить; 3) духовне Я, тобто сукупність його психічних особливостей і схильностей.

При всій методологічній наївності цієї концепції включення в структуру особи і в її самосвідомість соціальних моментів було вельми плідне. Наступний крок в цьому напрямі зробив один з родоначальників сучасної генетичної психології — Джеймс Марк Болдуін (1861—1934 рр.), автор книг «Духовний розвиток дитини і раси» (1895р.), Соціальна і етична інтерпретації духовного розвитку (1897 р.).

Загальні принципи Дж.Болдуіна дуже близькі до теорії Г.Тарда, але якщо соціолог Г.Тард йде від групових процесів до особи, то психолог Дж.Болдуін йде від особи до суспільства. З погляду психології, писав він, соціальна організація співпадає з організацією людської особи і її самосвідомості. Структура особи і її самосвідомості, на думку Дж.Болдуіна, не просто відображає організацію суспільства, але тотожна з нею.Соціологічний аспект цієї проблеми досліджував професор Мічиганського університету Чарлз Хортон Кулі (1864—1929 рр.). Свій підхід Ч.Кулі називав органічним, але не в значенні біологічного органіцизма, а тому, що він виходить з визнання початкової єдності особи і суспільства. Особа і суспільство не два різні єства, а різні аспекти вивчення живого процесу людської взаємодії, який можна розглядати або з боку особи, її самосвідомості, динаміки соціального Я, або з боку суспільних інститутів і фіксованих типів спілкування.

Свою першу книгу „Людська природа і соціальний порядок” (1902 р.) Ч.Кулі присвятив вивченню індивідуального, „особ аспекту живого соціального процесу”. В другій книзі — „Соціальна організація” (1909 р.) — суспільство розглядалося ним вже з погляду соціального цілого.

Свою концепцію Ч.Кулі протиставляє інстинктивістським і механістичним інтерпретаціям. На його думку, не можна додавати інстинктам значення універсальних мотивів поведінки. Багатоманітні факти суспільного життя доводять мінливість мотивів поведінки людини, відсутність єдиного закону, який керував би його вчинками. Людська природа пластична і рухома, її можна примусити працювати практично в будь-якому напрямі, якщо правильно зрозуміти її закони.

Ознакою істинно соціальної істоти Ч. Кулі вважає здатність виділяти себе з групи, усвідомлювати своє „Я”, свою особу. Але неодмінна умова розвитку самосвідомості — спілкування з іншими людьми і засвоєння їх думок на свій рахунок. Не „існує відчуття „Я”... без відповідного йому відчуття „Ми”, або „Він”, або „Вони”. Свідома дія, по Ч. Кулі, є завжди дія соціальна. А діяти соціально — значить погоджувати свої дії з тими уявленнями про своє „Я”, які складаються у інших людей.

Згідно концепції „дзеркального Я” Ч.Кулі, людське „Я” включає, по-перше, уявлення про те, „яким я здаюся іншій людині”, по-друге, уявлення про те, „як цей інший оцінює мій образ”, по-третє, витікаюче звідси специфічне самопочуття на зразок гордості або приниження.

Кожний акт соціальної свідомості, по Ч.Кулі, є одночасно акт самосвідомості. Суспільство розкривається індивіду у вигляді соціальних аспектів його власної особи. Але соціальна свідомість індивіда не співпадає з свідомістю всього суспільства. Останнє виходить за межі внутрішнього світу людини. Це більш широка свідомість, яку Ч.Кулі на противагу індивідуальній свідомості іноді позначає терміном „суспільну свідомість”.

Первинною групою Ч.Кулі називає кооперацію і асоціацію індивідів, безпосередньо взаємодіючих один з одним. Це невелике громадянство, що підтримує стійкі тісні відносини, які, як правило, відрізняються інтимністю, взаємною симпатією і розумінням. До первинної групи входять особи, про які можна сказати: „Ми”. Приклади первинних груп: дитячий ігровий колектив, сім'я, сусідство.

Теорія „дзеркального Я” Ч.Кулі, що розвивалася в руслі старої філософської традиції (ідея, що самосвідомість формується на основі спілкування і обміну думками з іншими людьми, присутня вже у А.Сміта), отримала подальший розвиток в роботах Дж.Міда і в так званому символічному інтеракціонізмі. Поняття первинної групи, забуте в 30-х роках ХХ ст. знову набуло популярності в дослідженнях соціалізації і теорії малих груп.

Проте соціологія Ч.Кулі має ті ж недоліки, що й інші різновиди психологізму. Акцент на суб'єктивно-особовій стороні соціального процесу, хоча Ч.Кулі і наголошував на його умовності, поєднувався у нього з явною зневагою до матеріальних, виробничих процесів. Справа не просто в незграбних формулюваннях, на зразок того, що „суспільство... є відношення між особистими ідеями”. Методологія Ч.Кулі є іманентно-суб'єктивістською, оскільки соціальну взаємодію, в ході якої формується самосвідома особа, він практично зводить до процесу міжособового спілкування, виключаючи з нього наочну діяльність, працю і відношення до макросоціальної системи, частиною якої є будь-яка первинна група. Об'єктивна система виробничих відносин і класова структура суспільства виглядають в цій концепції менш істотною, ніж взаємостосунки індивідів „лицем до лиця”.

Ідею злиття соціології і соціальної психології активно пропагував на початку ХХ ст. американський соціолог Чарлз Еллвуд (1873—1948 рр.). Інший впливовий американський соціолог, автор популярного підручника соціальної психології Едвард Олсуорт Рос (1866—1951 рр.) вважає соціальну психологію частиною соціології, підрозділяючи останню на соціальну психологію, предметом якої є психологічні процеси, що виникають в асоціації людей, і соціальну морфологію, тобто науку про соціальні форми.

Зведення суспільних відносин до „інтерментальної взаємодії”, а соціології — до соціальної психології методологічно не вірно. К.Маркс абсолютно справедливо вважав, що соціальне не може бути зведено до ”міжособового”, оскільки люди беруть участь в суспільно-виробничих відносинах не „як індивіди, а як члени класу” і їх „соціальні функції, певні суспільні ролі витікають зовсім не з людської індивідуальності взагалі”, а з певного розчленування соціальної системи. Саме її і випустили з уваги соціологи-психологісти.


ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

 1. Психологічний еволюціонізм Л.Уорда.

 2. Погляди Ф.Гіддінгса і Ч.Кулі на розвиток суспільства.

 3. Суспільна думка і натовп за Г.Тардом.

 4. Психологічний підхід до досліджень суспільства Ф.Гіддінгса.


ЛІТЕРАТУРА

1. Аберкомби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н.Аберкомби, С.Хилл, Б.С.Тернер: подр ед. Ерофеева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2004.

2. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Пер.з фр. / Г.Філіпчука. –К.:Юніверс, 2004.


 1. Бергер П.Л. Приглашение в социологию. — М, 1996.

4. История социологии в Западной Европе и США. - М.:Издательская группа НОРМА – ИНФРА. - М, 1999.- 576 с.

 1. Леон Г.Психология народов и масс. – СПб.: Макет, 1995.

 2. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. —К., 2002.

 3. Соціологія: терміни, поняття, персоналиії, навчальний словник-довідник / За ред. В.М. Печі. — К.-Львів, 2002.

 4. Тард Г. Психология и социология / Новые идеи в социологии. – Вып. СПб., 1914

РОЗДІЛ 9


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconПрограма Комплексного вступного іспиту на окр «Спеціаліст» за спеціальність «Соціологія» історія соціології
Основні етапи історії соціології. Основні підходи до переодизації історії соціології. Поняття протосоціології та основні етапи її...
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconКурс лекцій / Навч посібник. К
Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н. О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. К
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconПрограма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань
Червінська Т. Г., доцентка кафедри теорії та історії соціології, кандидатка соціологічних наук, доцентка
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconКурс лекцій київ «либідь» 1997 зміст передмова вступ тема східна азія. Тибет І великий степ у середні віки лекція китай (закінчення) Лекція великий степ
Головна редакція літератури з духовного відродження України та історико-філософських наук
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ Спеціаліст
Особливості історичного розвитку соціологічного знання, зв’язок його еволюції з історією суспіль­ства та культурними традиціями....
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconКурс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33

Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconУчнів-членів ман україни контрольні роботи з історії, географії, правознавства, філософії та соціології харків – 2007 р
Збірник контрольних завдань з базових дисциплін історико-географічного відділення, права, філософії, та соціології Харківського територіального...
Курс лекцій з історії соціології київ 2005 iconКорпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка