Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. МакаренкаДата конвертації01.05.2017
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А.С.Макаренка


План

 • 1. Життя й педагогічна діяльність А.С.Макаренка.

 • 2. Теорія й практика колективу А.С.Макаренко.

 • 3. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею А.С.Макаренка (“Педагогічна поема”, “Прапори на баштах”).

 • 5. Проблема сімейного виховання (Книга для батьків”, “Лекції про виховання”).

 • 6. Про батьківський авторитет.

 • 7. Шляхи формування вчителя – вихователя та його педагогічної майстерності.

 • 8. Основні принципи педагогічної спадщини А.С.МакаренкоЛітература

 • 1. Макаренко В.С. Мій брат Антон Семенович // Рад.школа, 1991. - № 6.

 • 2. Нежинский Н.П. А.С.Макаренко и педагогика школы. – К., 1976.

 • 3. Павлова М.П. Педагогическая система А.С.Макаренка. – М., 1963.

 • 4. Сухорський С. Ставлення сучасників А. Макаренка до його соціально-педагогічного експерименту // Рідна школа, 1994. - № 5.

 • 5. Історія педагогіки /за ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

 • 6. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

 • 7. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.“… бідно жили в нашому місті, з лісних пристаней ні багатства, ні освіти не виходило…”

 • “… бідно жили в нашому місті, з лісних пристаней ні багатства, ні освіти не виходило…”

 • А.С.МакаренкоЖИТТЯ Й ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А.С.МАКАРЕНКА

 • 1 березня 1888 року народився в м.Білопіллі

 • Сумського повіту Харківської губернії в

 • сім’ї майстра малярних справ.

 • Навчання в Білопільському 2-х класовому

 • училищі (5 років навчання).

 • 1901 р. переїзд в м. Крюків біля Кременчука.

 • 1904 р. закінчив міське училище з відзнакою.

 • Продовження навчання на однорічних педагогічних курсах. Отримання звання вчителя початкових класів.

 • 1 вересня 1905 р. розпочав педагогічну діяльність у Крю-ківському 2х-класовому залізничному училищі (викладає російську мову, літературу, малювання).1911 р. переведений на посаду вчителя двокласного залізничного училища на ст. Волинська Херсонської губернії.

 • 1911 р. переведений на посаду вчителя двокласного залізничного училища на ст. Волинська Херсонської губернії.

 • 1914 р. вступає до Полтавського учительського інституту, де виявив інтерес до літературної творчості.

 • З вересня 1916 р. по березень 1917 р. пішов у армію, але у зв’язку з короткозорістю був звільнений.

 • 15 червня 1917 р. закінчив учительський інститут; одержав золоту медаль за випускну роботу “Криза сучасної педагогічної науки”.

 • Деякий час працює учителем зразкової школи при Полтавському учительському інституті.

 • 1917 р., грудень. Повертається до Крюкова, до овдовілої матері і був призначений інспектором вищого початкового залізничного училища. • 1919 р. переїхав до Полтави.

 • Завідує міським початковим училищем №2.

 • 1920 р., серпень – директор семирічної трудової школи №10.

 • 1920 р., вересень. Полтавський губернський відділ народної освіти доручив організувати в с.Ковалівці (6 км від Полтави) колонію для неповнолітніх правопорушників і завідувати нею.

 • 1921 р. колонії присвоїли ім’я А.Горького.

 • 1926 р. колонія зустрічає успіхами, переїзд в м.Куряж.

 • 1927 р., червень. Макаренко запрошений для участі в організації трудової комуни на околиці Харкова.

 • Педагогічну й адміністративну діяльність поєднував з літературною (“Марш 30 року”). • 1934 р. прийнято до спілки письменників СРСР.

 • 1935 р. призначення на посаду заступника відділу трудових колоній НКВС України (м. Київ) одночасно керує з 1936 р. колонією в Броварах (м. Київ).

 • 1937 р. переїзд до Москви і займання літературною й громадсько–педагогічною діяльністю.

 • 1939 р., 1 квітня раптово помер (похований на Новодівочому кладовищі м. Москва). • А.С. Макаренко з учителями та учнями Долинського залізничного училища, 1914 р.Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Кременчуцькому міському чотирикласному училищі, 1905 р.

 • Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Кременчуцькому міському чотирикласному училищі, 1905 р.

 • Характеристика А.С.Макаренка після закінчення Полтавського вчительського інституту, 1917 р.ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОЛЕКТИВУ А.С.МАКАРЕНКА

 • На І стадії розвитку колективу педагог радив брати на себе всі повноваження (ставити вимоги, обов’язкові для виконання кожним).

 • Для ІІ стадії характерна наявність ядра (групи дітей, які свідомо підтримують вимоги організатора колективу. Вимоги продовжує ставити організатор, але вони сприймаються колективом не з таким опором, оскільки вже підтриманий багатьма членами колективу).ІІІ стадія передбачала можливість колегіального вирішення питань демократичним способом – на основі прийняття рішень більшістю голосів. Вимоги до кожного ставив колектив. Реалізувалась “педагогіка колективної дії”. Цьому переходу з ІІ до ІІІ стадії передувала кропітка виховна робота. Замість диктатури утворювалась диктатура колективу. Ніхто з педагогів не мав привілеїв.

 • ІІІ стадія передбачала можливість колегіального вирішення питань демократичним способом – на основі прийняття рішень більшістю голосів. Вимоги до кожного ставив колектив. Реалізувалась “педагогіка колективної дії”. Цьому переходу з ІІ до ІІІ стадії передувала кропітка виховна робота. Замість диктатури утворювалась диктатура колективу. Ніхто з педагогів не мав привілеїв.

 • За А.Макаренком, найвищою є IV стадія розвитку колективу – стадія самовиховання, коли кожен член колективу не чекає, поки йому дасть доручення колектив чи його лідер, а сам, виходячи з інтересів колективу, бере на себе певні обов’язки, виконує їх та ще й сам себе контролює.ІДЕЯ ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ З ПРОДУКТИВНОЮ ПРАЦЕЮ А.МАКАРЕНКА

 • А.Макаренко здійснював перевиховання шляхом залучення вихованців не тільки до побутового самообслуговування, а й до рентабельної продуктивної праці.Макаренко вивів формулу виховуючої праці:

 • Макаренко вивів формулу виховуючої праці:

 • по-перше, праця, що створює матеріальні цінності, тобто праця продуктивна;

 • по-друге, це повинна бути праця, що йде поряд з політичним вихованням, з освітою;

 • по-третє, праця, що витікає з потреб суспільства і пов'язана з суспільними інтересами, загальним виробництвом.Реалізував цю формулу в декілька етапів:

 • Реалізував цю формулу в декілька етапів:

 • I етап – робота з самообслуговування.

 • II етап - сільськогосподарські роботи (забезпечення продуктами харчування в 20-х роках.)

 • III етап - кустарні майстерні (столярна, шевська, ковальська, колісна).

 • IV етап – механізував сільськогосподарську працю.

 • V етап – планували самі вчилися працювати, рахувати гроші, реалізували продукцію, планували прибуток.

 • VI етап - побудований за рік завод електрозварювання (відкрив Г.І.Петровській).

 • VIІ етап - взаємодія з освітою. • О.М.Горький та А.С.Макаренко серед вихованців колонії, 1928 р.Проблема сімейного виховання (“Книга для батьків”, “Лекції про виховання”)

 • Живим джерелом його знань про специфіку сімейного виховання був не лише власний досвід (виховання прийомного сина й небоги), а й спостерігання за взаєминами дітей і батьків у тих сім'ях, куди його часто запрошували.

 • Він помітив, що найтяжче здійснювати виховання у тих сім'ях, де лише одна дитина. Концентрація надмірної батьківської любові згубна для дитини.

 • Сім'я – це також колектив закритого типу, в якому органічно поєднується ідея об'єднання колективу педагогів та ідея різновікових колективів.Педагог наполегливо рекомендує у кожній сім'ї задовольняти потреби перш за все батьків, і робити це відкрито. Він глибоко переконаний, що найкращі діти бувають лише у щасливих батьків. Діти мають бачити живий приклад сімейного щастя, сприяти його зміцненню і ділити його разом з батьками.

 • Педагог наполегливо рекомендує у кожній сім'ї задовольняти потреби перш за все батьків, і робити це відкрито. Він глибоко переконаний, що найкращі діти бувають лише у щасливих батьків. Діти мають бачити живий приклад сімейного щастя, сприяти його зміцненню і ділити його разом з батьками.

 • Головною умовою сімейного виховання вважав наявність повної сім'ї, міцного колективу, де панує любов і взаємна повага, де має місце чіткий режим і трудова діяльність.

 • Запорукою батьківського авторитету є життя і робота батьків, їх громадянське лице і поведінка. Вимагав, щоб батьки чесно і розумно керували своїми дітьми, усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством за їх виховання.Про батьківський авторитет

 • Смисл авторитету полягає в тому, що він не потребує ніяких доказів, він сприймається як превілея старшого, його сила і цінність, яку видно дитячим оком.

 • Мета авторитету: правильне виховання.

 • Якщо авторитет побудований на помилкових підставах про виховання, то через деякий час руйнується і авторитет, і дитяча слухняність.

 • Макаренко виділяє «виды ложного авторитета:

 • - авторитет подавления: отцовский террор, который держит в страхе всю семью, запугивает детей и делает из матери прислугу.

 • - авторитет расстояния: дети находятся в ведении бабушки или домработницы, интеллигентские семьи.- авторитет чванства: особый вид авторитета расстояния, который отмечается особым высокомерием родителей к другим людям.

 • - авторитет чванства: особый вид авторитета расстояния, который отмечается особым высокомерием родителей к другим людям.

 • - авторитет педантизма: слово родителей для детей – святыня.

 • - авторитет резонерства: в этом случае родители заедают детскую жизнь бесконечными поучениями и разговорами, мало радости и улыбки.

 • - авторитет любви: самый распространенный (родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, чтобы они любили родителей, а чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь).- авторитет доброты: самый неумный вид (детское послушание организуется через детскую любовь, которая вызывается уступчивостью. Мягкостью и добротой родителей).

 • - авторитет доброты: самый неумный вид (детское послушание организуется через детскую любовь, которая вызывается уступчивостью. Мягкостью и добротой родителей).

 • - авторитет дружбы: если дружба достигает крайних пределов, воспитание прекращается и дети начинают воспитывать родителей.

 • - авторитет подкупа: самый безнравственный вид, когда послушание подкупается подарками и обещаниями.

 • Есть еще авторитет веселости, учености, «рубахи-парня», красоты. Главным основанием родительского авторитета остается жизнь и работа родителей, их гражданское лицо и поведение».ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 • А. Макаренко високо оцінював роль вчителя в суспільстві, називаючи його “інженером дитячих душ”. Він вказує на шляхи формування педагогічної майстерності, а саме:

 • розвиток вміння вчителя “читати за обличчям” вихованців, за їхніми жестами, внутрішнім станом, намірами тощо;

 • формування вміння керувати своєю мімікою, поведінкою, жестами;

 • формування мовної техніки, постановка голосу;

 • розвиток емоційно-вольових якостей і комунікативних умінь;

 • акторська підготовка, вміння грати в дитячому колективі, розіг-рувати педагогічний гнів, йти на педагогічно доцільний ризик;

 • підготовка до подолання опору вихованців виховним впливам;

 • психологічна підготовка, формування дослідницьких вмінь майбутнього вчителя.РОЛЬОВИЙ ПРИНЦИП ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ А.МАКАРЕНКА

 • Педагогічна система А.С.Макаренка відноситься до розряду унікальних, де знайшли реалізацію певні принципи синергетики.

 • А.С.Макаренко більшу роль відводив дії, педагогічній техніці, “інструментові” конфліктних ситуацій.

 • Віддавав перевагу “педагогіці паралельної дії”, прийомам впливу на вихованця через колектив.

 • Більшість методичних прийомів А.С.Макаренка добре викладався в основну формулу біхевіорізму: “стимул – реакція – підкріплення”.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ А.С.МАКАРЕНКО

 • Принцип комуністичної ідейності і цілеспрямованості

 • а) Мета виховання – формування колективу – борця, громадянина;

 • б) Проектування особи, підходячи до неї з оптимістичною гіпотезою;

 • в) Виховувати людину – значить виховувати у нього перспективні шляхи, якими йде його завтрашня радість.

 • Поєднання навчання з політичним, трудовим, етичним, фізичним і естетичним вихованням

 • а) Організація виховуючого навчання.

 • б) Система позакласних заходів. • Виховання особи в колективі і через колектив

 • а) Ніщо так не перешкоджає розвитку колективу, як зупинки і паузи в його діяльності.

 • б) Єдність управління і самоврядування.

 • в) Виховання активної позиції особи в колективістських відносинах ділової і відповідальної залежності.

 • г) У здоровому колективі панує дисципліна боротьби і подолання.

 • д) Наш шлях єдиний – вправа в поведінці, і колектив є гімнастичним залом для такої гімнастики.

 • е) Створення і накопичення традицій.

 • ж) Чим ширший колектив, перспективи якого є перспективами особистими, тим людина красивіша і вище.

 • з) Поєднання паралельної і індивідуальної дій.

 • и) Створення упевнено-спокійного, привітного і ділового тону в колективі. Захищеність особи.

 • к) Сумісні дії з сімейним колективом. Роль виховання до п'ятирічного віку. • Якомога більше пошану людини до людини, якомога більше вимогливість до нього

 • а) Опора на краще в людині.

 • б) Діалектика довіри, пошани і вимогливості.

 • Діалектика виховних дій

 • а) Педагогічна логіка – душа навчання А.С.Макаренко.

 • б) Педагогіка – сама діалектична наука. Не може бути

 • абсолютно хороших або абсолютно поганих засобів. Все

 • залежить від умов, часу, складу вихованців,

 • індивідуальних особливостей кожного, від здібностей

 • самого наставника.У педагогічній системі А.С.Макаренка можна знайти реалізацію певних принципів синергетики, що свідчить про її життєвість та актуальність.

 • У педагогічній системі А.С.Макаренка можна знайти реалізацію певних принципів синергетики, що свідчить про її життєвість та актуальність.

 • Вона включає:

 • принципи виховання (…)

 • засоби виховання (…)

 • методи виховання (…)

 • Завдання!

 • Віднайдіть основні принципи, засоби та методи педагогічної системи А.С.Макаренка, запишіть їх у вигляді таблиці.ПРИМІТКА: У процесі творчого застосування основних принципів педагогічної системи А.С.Макаренко необхідно враховувати наступне:

 • ПРИМІТКА: У процесі творчого застосування основних принципів педагогічної системи А.С.Макаренко необхідно враховувати наступне:

  • А.С.Макаренко своїх принципів не вигадав, а узяв їх з життя партії і переклав мовою педагогіки.
  • Якщо нехтувати хоча б одним з цих принципів, - добитися позитивних результатів неможливо.
  • «Я тисячу раз переконаний, що все живе і творче, що є в нашій школі, - це дітище А.С.Макаренко», - так написав В.О.Сухомлинський за чотири місяці до своєї смерті.


Воспоминания С. Колобалина

 • Воспоминания С. Колобалина

 • Как-то в кабинет Макаренка вбежали двое:

 • - Антон Семёнович! Гуд так ругается, что ласточки на лету умирают и падают! Удавите Гуда! Гуд – один из первой партии колонистов, по ремесленному направлению – сапожник, он и ругался «как сапожник».

 • - Пойдём в лес! – грохнул страшным голосом Антон Семёнович и выходя из комнаты, полез рукою в карман…

 • «Уж не за наганом ли?» – подумали ребята – свидетели разговора - и отправились, крадучись за Макаренко и Гудом.

 • Те пришли на лесную поляну. Антон Семёнович вынул из кармана часы, дал Гуду в руки, и сказал:

 • - Ругайся до 6 часов,- и ушёл.

 • Трудно, оказывается, ругаться в одиночку. Пришёл Гуд в колонию, зашёл в кабинет:

 • – Шести часов ещё нет.

 • Он был честный человек и не мог уйти с чужими часами.Тест

 • 1. А. С. Макаренко народився:

 • а) 1 березня 1888 року;

 • б) 6 січня 1864 року

 • в) 1 березня 1878 року.

 • 2. Народився у:

 • а) м. Білопілля, Харківської губернії;

 • б) м. Крюків, Сумського повіту;

 • в) м. Полтаві.

 • 3. А.С. Макаренко закінчив… , де отримав звання вчителя початкових класів:

 • а) міське Крюківське училище;

 • б) однорічні курси;

 • в) Полтавський вчительський інститут.4. Після закінчення інституту у 1917 році він …:

 • 4. Після закінчення інституту у 1917 році він …:

 • а) працює вчителем зразкової школи;

 • б) стає інспектором вищого залізничного училища;

 • в) іде до армії.

 • 5. Колонія ім. Горького була засвоєна у …:

 • а) 1921;

 • б) 1922;

 • в) 1923.

 • 6. У 1926 році колонія переїжджає у …:

 • а) м. Куряж;

 • б) м. Полтаву;

 • в) м. Дніпродзержинськ.

 • 7. У … році переїжджає до Москви і займається літературною діяльністю:

 • а) 1935;

 • б) 1936;

 • в) 1937.8. У теорії розвитку колективу А. С. Макаренко визначає … стадії:

 • 8. У теорії розвитку колективу А. С. Макаренко визначає … стадії:

 • а) 3;

 • б) 4;

 • в) 5.

 • 9. Намагання здійснювати виховання первинного колективу, де всі члени перебувають в постійному спілкуванні за А. С. Макаренком це -…:

 • а) виховна комунікація;

 • б) педагогіка виховання;

 • в) “педагогіка паралельної дії”.

 • 10. Вчений розробив чітку систему формування елементів демократичної культури своїх вихованців…:

 • а) загони, командири, шкільні класи, чергові

 • б) бригади, класи, чергові, помічники;

 • в) загони, класи, групи, чергові.11. До творів А.С. Макаренка відносяться:

 • 11. До творів А.С. Макаренка відносяться:

 • а) “Прапори на баштах”

 • б) “Педагогічна поема”

 • в) “Криза”.

 • 12. У своїх творах А.С. Макаренко використовує поняття:

 • а) педагогічна технологія;

 • б) педагогічна техніка;

 • в) педагогічна майстерність.ВМЕСТЕ С НАМИ НА РАБОТЕ

 • ВМЕСТЕ С НАМИ НА РАБОТЕ

 • Меня и моих друзей-куряжан больше всего поразило то, что Антон Семенович, когда это нужно было, работал вместе с нами, засучив рукава. Необходимо было лес заготовить - Макаренко брал топор в руки и шел вместе с нами. Помню, как мои друзья, будущие герои «Педагогической поэмы», Задоров, Митягин и другие, взяв пилы и топоры, отправлялись вместе с Макаренко в лес.

 • В такие минуты мы видели в Макаренко не начальника, не «завкола» - заведующего колонией, - а настоящего друга. Можно ли было усидеть без дела, если все мы видели, как рядом с нами работает наш руководитель? Антона Семеновича можно было иной раз видеть в столярной мастерской или на другом каком-нибудь производстве.

 • Эта простота Макаренко делала с нашими душами чудеса. Могу сказать без всякого преувеличения, что все здоровое, честное в колонии сразу же примкнуло к Макаренко. Но и нестойкие вскоре тоже пошли за ним.Завдання до тексту

 • Які вчинки А. С. Макаренка, судячи зі спогадів вихованців, справляли сильне враження на хлоп'ят і викликали бажання йому наслідувати?

 • Які риси вдачі Макаренка розкривалися в цих вчинках?

 • Поясніть з психологічної точки зору виховне значення безпосередньої участі А. С. Макаренко в роботі колоністів.

 • Першоджерела

 • Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей// Пед.твори. – К., 1984. - Т.4

 • Макаренко А.С. Педагогічна поема// Твори в 7 т. – Т. 1. – К., 1953.

 • Макаренко А.С. Проблеми шкільного радянського виховання. Методика організації шкільного процесу// Пед. твори. – К., 1984. – Т. 4.Каталог: joomla -> presentation
presentation -> Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави
presentation -> Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо
presentation -> Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Педагогічна система К. Д. Ушинського
presentation -> Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconПедагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...
Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconА. С. Макаренко в сучасному світовому соціокультурному контексті Педагогічна система А. С. Макаренка І актуальні питання виховання молоді Творчість А. С. Макаренка в системі формування педагогічної майстерності Наукова

Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconНауково-педагогічна діяльність

Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconНауково-педагогічна діяльність дмитра чижевського періоду еміграції

Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconЖиття та діяльність Петра Могили
Постать митрополита Петра Могили є однією з найвизначніших в історії України. Життя та діяльність Петра Могили мали великий вплив...
Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconШкола І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті
Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconКременчуцький колегіум №25 Кременчуцької міської ради Полтавської області Методичний вісник
Творча педагогічна діяльність учителів початкових класів Кременчуцького колегіуму№25, рівень їх кваліфікації, постійний професійний...
Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка iconІнформаційний список Педагогічна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка