Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцентСкачати 81,64 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір81,64 Kb.

c:\users\lys\desktop\лисецька відомості\111.jpg

Лисецька Наталія Григорівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Біографія:

2000 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Німецька мова та література», здобувши кваліфікацію «Магістр німецької мови та літератури».

У 2000 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі ВНУ ім. Лесі Українки та в березні 2004 р. захистила дисертацію на тему «Фразеологічні інновації сучасної німецької мови: когнітивний та функціональний аспекти» у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «10.02.04 – германські мови» й здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2008 р. присвоєно вчене звання доцента.Навчання та стажування в Німеччині:

жовтень 1998 – лютий 1999 рр. – семестрове навчання в університеті імені Гумбольдта м. Берлін (стипендія DAAD);

жовтень 2001 – березень 2002 рр. – стипендія DAAD для проведення наукових пошуків для аспірантів (університет імені Гумбольдта м. Берлін, керівник професор Brigitte Handwerker);

жовтень – грудень 2010 р. – стажування в інституті німецької мови та лінгвістики під керівництвом професора Brigitte Handwerker в університеті імені Гумбольдта м. Берлін (стипендія DAAD);

жовтень – грудень 2015 р. – підвищення кваліфікації в інституті німецької мови та лінгвістики під керівництвом професора Brigitte Handwerker в університеті імені Гумбольдта м. Берлін (стипендія DAAD) .

Науково-викладацька діяльність:

Викладає навчальні дисципліни: «Когнітивна лінгвістика», «Лінгвістика тексту», «Стилістика німецької мови», «Соціолінгвістичні маркери комунікації», «Практика німецької мови».

Затверджено тему докторської дисертації. Керує написанням кандидатських дисертацій, магістерськими та дипломними роботами. Опонує кандидатські дисертації. У жовтні 2015 р. під керівництвом Лисецької Н. Г. захищено кандидатську дисертацію аспірантки кафедри німецької філології Бондарчук О. Ю. на тему «Лінгвокультурний типаж „Aussteiger“ у сучасному німецькомовному дискурсі».

2009 р. відзначена номінацією «Кращий молодий науковець ВНУ ім. Лесі Українки».Наукові праці та публікації:

Автор 36 публікацій, співавтор «Збірника конкурсних завдань та вимог до другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Німецька мова і література» (2008–2010). та двох посібників із грифом МОН. Публікації висвітлюють проблеми когнітивної лінгвістики та концептології зокрема, фразеології, фразеологічних інновацій та неологізмів сучасної німецької мови, стилістики німецької мови, лінгвістики тексту, соціолінгвістичних маркерів комунікації, політичного німецькомовного дискурсу та його концептів.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

1. Методичні рекомендації з домашнього читання по книзі І. Койна „Дівчинка, з якою ніхто не хотів дружити”/ Г. Ф. Новак, В. П. Міханько, Г. О. Кузнєцова, Н. Г. Лисецька. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 1996. – 26 с.

2. Василенко О., Лисецька Н. Проблема смислу історії в теоретичній спадщині Гердера // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк: ВДУ. – Вип.3. – 1998. – С. 161–163.

3. Лисецька Н. Г., Міханько В. П. Емоційність у мові // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2000. – №2. – С. 213–216.

4. Лисецька Н. Г. Нетривіальні типи фразотворення в німецькій мові (політична лексика) // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2001. – №13. – С. 63–65.

5. Лисецька Н. Г. Фразеологізми як знаки культури й менталітету // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2002. –№5. – С. 155–159.

6. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації та проблема їх перекладу на рідну мову // Філологічні студії . – Луцьк: Науковий дім, 2002. – №2. – С. 112–120.

7. Лисецька Н. Г. Динаміка семантичних зрушень фразеологічних інновацій (на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць) // Наука і сучасність. – К.: Логос, 2002. – Том ХХХІІІ. – С. 213–221.

8. Лисецька Н. Г. Текстотворні потенції фразеологічних інновацій та їх роль у побудові смислової структури тексту (на матеріалі сучасних німецьких ЗМІ) // Наука і сучасність. – К.: Логос, 2002. – Том ХХХІV. – С. 202–211.

9. Лисецька Н. Г. Фразеологічні неологізми у контексті сучасності // “Наука і освіта 2003”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 20-24 січня 2003. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. – С. 84.

10. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації сучасної німецької мови: когнітивний аспект // “Актуальні проблеми філології”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. Дніпропетровськ, 15 квітня 2003. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2003. – С. 110 –111.

11. Лисецька Н. Г. Текстотворні функції фразеологічних інновацій // Дні науки. За підсумками науково-дослідної роботи в 2002 році. Сум. держ. пед. ун-т ім.А.С.Макаренка. – Суми: Сум ДПУ. – 2003. – С. 51–52.

12. Лисецька Н. Г. Когнітивний аспект фразеологічних інновацій сучасної німецької мови // Філологічні студії . – Луцьк: Науковий дім, 2003. – №3 – 4. – С. 96–102.

13. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації німецької мови та їх функціонування в газетному дискурсі // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2006. –№6. – С. 98–103.

14. Навчально-методична розробка „Фразеологічні інновації німецької мови у ментальному лексиконі” / Н. Г. Лисецька. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа», 2006. – 30 с.

15. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації німецької мови у концептосфері політики (на матеріалі журналу „Der Spiegel”) // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2007. –№ 3. – С. 289 – 293.

16. Навчально-методичні матеріали до курсу лекцій „Вступ у когнітивну лінгвістику та когнітивний аналіз тексту” / Н. Г. Лисецька. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа», 2007. – 48 с.

17. Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації німецької мови у концептосфері «Побут» // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2007. – № 110.–Том 1.– С. 325–327.

18. Лисецька Н. Г. Неологізми сучасної німецької мови у концептосферах НОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ та СИТУАЦІЇ // Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2008. –№ 4. – С. 52 –56.

19. Навчально-методична розробка до книги для домашнього читання „Effi Briest“ для студентів ІV курсу спеціальності «Мова та література» (німецька) факультету романо-германської філології / Н. Г. Лисецька, В. П. Хайдемейєр – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа», 2008. – 56 с.

20. Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache (Vorlesungskurs). Навчальний посібник: курс лекцій. (Гриф МОН України). / N. Lysetska, V. Heidemeyer. – Луцьк: видавничий відділ «Вежа», 2009. – 132с.

21. Лисецька Н. Г., Мудрик С. О. Ідіоми як фразеологічний засіб вираження концепту «Політичне життя суспільства» в німецькомовному газетному дискурсі / Н. Г. Лисецька, С. О. Мудрик // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ «Вежа», 2009. – № 16. – С. 165–170.

22. Лисецька Н. Г., Бондарчук О. Ю. Типологія та структура експлікації концепту «Спонукання до дії» на прикладі прислів’їв та приказок німецької мови / Н. Г. Лисецька, О. Ю. Бондарчук // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Острог: «Острозька академія», 2010. – Серія «Філологічна» . – Випуск 13. – С. 400–407.

23. Lysetska N., Heidemeyer V. Aspekte der kognitiven Textanalyse / N. Lysetska, V. Heidemeyer // Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2010. –№ 8. – С. 31–36.

24. Лисецька Н. Інновації як засоби номінацій та вираження концептів «Gesellschaft» та «Gesundheit» у німецькій мовній картині світу / Н. Лисецька // «Наукові записки». – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». – Випуск 95(1). – С. 80–85.

25. Лисецька Н. Г. Das Phänomen der politischen Sprache: Vergangenheit und Gegenwart / Н. Г. Лисецька // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Острог: «Острозька академія», 2011. – Серія «Філологічна» . – Випуск 19. – С. 73–81.

26. Застровська С., Кузнєцова А., Лисецька Н., та ін.. Збірник конкурсних завдань та вимог до другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Німецька мова і література» (2008–2010). – Луцьк: Волин. нац. ун. ім. Лесі Українки, 2011. – 92 с.

27. Лисецька Н. Хайдемейєр В. Українсько-німецький розмовник: навч. довідник. / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 140 с.

28. Лисецька Н. Die politische Sprache von heute: in Metaphern und Innovationen / Н. Лисецька // «Наукові записки». – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». – Випуск 105(1). – С. 71–75.

29. Лисецька Н. Г., Хайдемейєр В. П. Інновація в німецькому політичному дискурсі / Н. Г. Лисецька, В. П. Хайдемейєр // Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2012. – Серія «Філологічні науки (Мовознавство)». – № 24 (249). – С. 80–85.

30. Лисецька Н. Г. Стилістичне наповнення антивоєнного дискурсу на прикладі твору Марка Рейвенгілла „Freedom and Democracy I Hate You“ / Н. Г. Лисецька // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», травень 2013. – Серія «Філологічні науки». – № 9 (268). – С. 267–274.

31. Лисецька Н. Г. Об’єктивація концепту «ФІНАНСОВА КРИЗА» засобами неології (на прикладі німецькомовної преси) / Н. Г. Лисецька // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський «Аксіома», 2013. – Серія «Філологічні науки». – Випуск 32. – С. 237–240.

32. Лисецька Н., Хайдемейєр В. Українсько-німецький розмовник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр. – 2-ге вид., доопр. і переробл. (Гриф МОН України). – Луцьк : Східноєвроп. нац. у-т ім. Лесі Українки, 2014. – 184 с.

33. Лисецька Наталія. Мовне вираження антивоєнного художнього дискурсу / Наталія Лисецька // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1. – С. 92–96.

34. Лисецька Наталія. До питання актуальних фразеологічних інновацій сучасної німецької мови / Наталія Лисецька // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – № 3 (304). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С. 254–259.

35. Лисецька Н. Г. Концепт «Europa» у німецькій лінгвокультурі / Н. Г. Лисецька // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Серія «Філологічні науки». – Книга 1. – Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2016. – С. 175–180.36. Лисецька Наталія. Мова як виразник соціальної ідентичності: соціолінгвістичні маркери комунікації / Наталія Лисецька // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – № 5 (330). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 246–250.

Для контакту:

Тел.: (38044) 721636

Email: nastwol@ ukr.net

Адреса для листування: просп. Волі, 13, ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна 43025
Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconКозак Софія Веніамінівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент
Посада: доцент кафедри німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconРись Лариса Федорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент

Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconПасик Людмила Адамівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: Посада: асистент

Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconІмені В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін
Ф. Баландіна – доктор філологічних наук, професор Н. С. Степаненко – кандидат філологічних наук, доцент Ю.І. Браїлко – кандидат філологічних...
Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconВчене звання: доцент Посада: доцент кафедри німецької філології сну імені Лесі Українки Біографія

Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconЦісар Андрій Миколайович Науковий ступінь: Вчене звання: Посада: асистент

Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconВчене звання – канд філол наук науковий ступінь – канд філол наук посада

Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент iconЗарубіжна література
...
Лисецька Наталія Григорівна Науковий ступінь: кандидат філологічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент icon3. Семестр: 5,6 Обсяг дисципліни
Лектор: Давиденко Іван Олександрович – кандидат філологічних наук, старший викладач, Боговін Ольга Володимирівна – кандидат філологічних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка