Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичнихСкачати 44,88 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір44,88 Kb.

Передмова .............................................................................................................. 4

Розділ І. Теоретичні публікації .......................................................................... 6

Реєнт О.П. (м. Київ). Український національно-визвольний рух

ХІХ–ХХ ст.: проблеми методології та історичної пам’яті.......................... 6

Лисенко О.В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних

приорітетів східноукраїнського національного руху в другій

половині ХІХ – на початку ХХ ст. ............................................................... 11

Мамсик Т.С. (г. Новосибирск). К переосмыслению

исторической роли декабристов: И.И.Пущин и другие… ........................ 21

Розділ ІІ. Історіографічні дослідження ........................................................... 41

Дзира І. (м. Київ). Запорізька Січ у художніх творах П.Куліша................. 41

Розділ ІІІ. Сторінки вітчизняної економічної історії ................................... 54

Аджієва Л.С. (м. Ялта). Нікітський ботанічний сад: соціальноеконом

ічне значення в розвитку Криму ХІХ ст. ........................................ 54

Донік О.М. (м. Київ). Участь купецтва України в органах

міського самоврядування (1870–1918 рр.).................................................... 63

Морозова О. М. (г. Ростов-на-Дону). Модели экономического

поведения в условиях многоукладности в пореформенный

период (на материале Дона). ......................................................................... 77

Шевченко В.В. (м. Київ). Підприємницька діяльність банкірів

Півдня України (ХІХ – початок ХХ ст.): окремі аспекти............................ 88

Клименко Т.А (м. Черкаси). Економічний розвиток Черкащини в ХІХ ст. 97

362

Розділ ІV. Аграрні студії ..................................................................................... 107Борисевич С.О. (м. Київ). Політико-правове розв’язання становища

„вільних людей”.............................................................................................. 107

Крижанівська О.О. (м. Київ). Соціально-економічне становище

поміщицьких селян Правобережної України другої чверті ХІХ ст.

в контексті урядової політики........................................................................ 111

Лобко О.А. (м. Київ). Посесія у Російській Імперії (на прикладі

оренди землі в теплицько-бубновецько-ситковецькому маєтку

родини Потоцьких, середина ХІХ – початок ХХ ст.). ................................ 125

Шевченко В.М. (м. Чернігів). Передумови скасування кріпацтва

(соціально-економічний аспект).....................................................................139

Шмид О.П. (м. Рівне). Причини масової колонізації Волині у другій

половині ХІХ ст............................................................................................... 147

Розділ V. Міжнаціональні відносини .................................................................157

Орлик В.М. (м. Переяслав-Хмельницький). Кримські татари у

податковій політиці Російської імперії в дореформений період................ 157

Розділ VІ. Політичні студії ................................................................................ 164

Коляда І.А. (м. Київ). Інтелігенція та український рух в умовах

посилення політичної реакції в Російській імперії 80–90-х рр. ХІХ ст.... 164

Корольов Г.О. (м. Київ). Федералізм у конституційному

проекті М.Грушевського на початку ХХ ст. ................................................ 173

Соловйова В.В. (м. Бердянськ). Політика Центральної Ради щодо

прилучення українських етнічних територій............................................... 180

Шеремета Ю.А. (м. Київ). Агатангел Кримський та ідея України:

реконструкція національно і політичного самоусвідомлення.................... 189

Янишин Б.М. (м. Київ). Відень як чинник внутрішнього

розвитку українського руху в Галичині останньої третини ХІХ ст. ......... 193

Тельвак В.В. (м. Дрогобич). Творча спадщина Михайла Грушевського

в інформаційно-пропагандистській діяльності СВУ...................................208

Шляхов О.Б. (м. Дніпропетровськ). Нелегальні організації робітників

у чорноморському транспорті на початку ХХ ст. ....................................... 221

Розділ VІІ. Дослідження соціальної історії України ......................................233

Жванко Л.М. (м. Харків). Правове регулювання соціального захисту

біженців Першої світової війни в Російській імперії (1914-1915 рр.)....... 233

Молчанов В.Б. (м. Київ). Корупція як соціальний чинник

добробуту імперської адміністрації у під російській Україні

в ХІХ – на початку ХХ ст. ............................................................................. 247

Любченко В.Б. (м. Київ). Життя провінційного міста: повітовий

Переяслав у ХІХ ст. .......................................................................................268

Ніколаєва Т.М. (м. Київ). Соціальний і національний склад

підприємницького прошарку в Україні в останній третині

ХІХ – на початку ХХ ст...................................................................................285

Розділ VІІІ. Біографічні студії ........................................................................... 293

Малій О.В. (м. Київ). Київський аптекар Георг Фрідріх Бунге та

його родина...................................................................................................... 293

Кривошея І.І. (м. Умань). Три несхожтх пагони одного родового

дерева. Непроста доля Александра, Мечислава і Болеслава Потоцьких

герба “Пилява” (Тульчинська лінія) ..............................................................301

Розділ ІХ. Культурні й духовні питання .......................................................... 309

Вільшанська О.Л. (м. Київ). Мода у повсякденному житті міського

населення України кінця ХІХ – початку ХХ ст. ......................................... 309

Зайцева З.І. (м. Київ). Проблема українських кафедр у

Чернівецькому університеті до Першої світової війни............................... 323

Ковальчук Т.В. (м. Маріуполь). Взаємодія світської та церковної

влади в Російській імперії на початку ХХ століття

(за матеріалами українських єпархій РПЦ).................................................. 331

Шевченко О.В. (м. Ізмаїл). Діяльність Бессарабського земства у

поширенні народної освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст...... 338

Рибак І.В. (м. Київ). Політика радянської влади щодо церкви в Криму

у перші революційні роки (1917– 1918): законодавчий аспект ................. 345

Розділ Х. Рецензії .................................................................................................. 350

Шандра В.С. (м. Київ). Рецензія на Бобкова О.М. А.Я.Фабр: Портрет

администратора на фоне эпохи / под. ред. и вст. ст. А.А. Непомнящего.–

Симферополь, 2007. – 312с. ......................................................................... 350

М.Ю. Виговський (м. Київ) О.Реєнт, І.Коляда. Україна між світовими

війнами (1914–1939). Події. Люди. Документи: Нарис історії. –

К.: Школа, 2004. – 544с. ................................................................................355

Андрусишин А. (м. Київ). Орлик В.М. Податкова політика Російської імпер

ії в Україні в дореформенний період / Відпов. ред. член-кореспондент

НАН України О.П.Реєнт. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2007. – 631 с. ............358

Мартинов А. (м. Київ). Молчанов В.Б. Життєвий рівень чиновниківправоохоронних органів України у ХІХ – на початку ХХ ст. – К.:

Інститут історії України НАН України. – 2007. – 113 с.: іл. 38. .................360


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconМузичне серце україни микола Лисенко наш великий сучасник Савченко Тетяни Терентіївни
Віталійович Лисенко – видатний український композитор другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Він став основоположником української...
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних icon1000years uazone net 1000-ліття української культури Валерій Лисенко – веб-майстер Чорнобильського сайту, 2003 р. Лисенко Валерій Миколайович
Заробітчанин, повернувшися додому, розповідає, чим він був зайнятий на чужині. Приятелям у корчмі що тягає кляту важелезну тачку,...
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconНомер теми Назва теми
Основні підходи щодо класифікації політичних доктрин. Ліво-праве позиціонування політичних доктрин. Д.Істон про чотири етапи в розвитку...
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconМикола Віталійович Лисенко

Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconТема: Розвиток національного театру («Березіль») Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І
П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І кочерги, Я. Мамонтова на перетині корифеїв, зарубіжної класики І модерної драматургії....
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconВ. І. Шинкарук (голова), /. П. Головаха, С. Голубєва, I. В. Іваньо, О. Є. Ільченко, I. Φ. Карабутенко, Φ. В. Константинов, О. Я- лисенко, О. Р. Мазуркевич, А. М. Ніженець, В. М. Синельников, I. П. Стогній, В. В
В. І. Шинкарук (голова), /. П. Головаха, С. Голубєва, I. В. Іваньо, О. Є. Ільченко, I. Φ. Карабутенко, Φ. В. Константинов, О. Я-...
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconРозділ 2 Комп'ютерні презентації та публікації
За підручником «Інформатика. 10 клас» Й. Я. Ривкінда, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікової, В. В. Шакотько
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconКнига віршів Київ-2015 ббк 4 (4 Укр Київ) л-38 Літературно-художнє видання

Лисенко О. В. (м. Київ). Ґенеза ідеологічних та політичних iconДошкільної освіти
Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка