Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009


РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІСторінка3/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

РОЗДІЛ 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Про зайнятість населення : Закон УРСР вiд 1 берез. 1991 р. № 803-XII // Відомості Верхов. Ради України УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170. – С. 361–375.

 2. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про зайнятість населення” : Закон України вiд 17 листоп. 1992 р. № 2787-XII // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 3. – С. 19–24.

 3. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про зайнятість населення” : Закон України вiд 14 жовт. 1994 р. № 206/94-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1994. – № 45. – Cт. 408. – С. 1225.

 4. Про внесення доповнення до статті 22 Закону України „Про зайнятість населення” : Закон України вiд 14 лют. 1996 р. № 47/96-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. – № 9. – Ст. 42. – С. 97.

 5. Про внесення змін до Закону України „Про зайнятість населення” : Закон України вiд 21 листоп. 1997 р. №665/97-ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1998. – № 11/12. – Ст. 44. – С. 188–198.

 6. Про строк введення в дію підпункту „б” пункту 1 статті 26 Закону України „Про зайнятість населення” : Закон України вiд 17 груд. 1999 р. № 1310-XIV // Відомості Верхов. Ради України. – 2000. – № 3. – Ст. 22. – С. 22.

 7. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 5 лют. 1993 р. № 2998-ХІІ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1997. – № 5. – С. 170–179 ; Відомості Верхов. Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 168. – С. 409–417.

 8. Про внесення змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” : Закон України від 21 трав. 1999 р. № 696-ХІV // Голос України. – 1999. – 16 черв. (№ 108). – С. 9 ; Уряд. кур’єр. – 1999. – 26 черв. (№ 118). – С. 13.

 9. Про внесення змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” : Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1613-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2000. – 26 квіт. – Орієнтир. – С. 12–14.

 10. Про освіту : Закон України [станом на 20 листоп. 1998 р.]. – К. : Парламент. вид во, 1998. – 42 с. – (Серія „Закони України”).

 11. Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 роки : Закон України від 18 листоп. 2003 р. № 1281-ІV // Голос України. – 2003. – 16 груд. (№ 239). – С. 14–15.

 12. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді : Закон України від 1 берез. 2005 р. № 2429-IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2005. – № 13. – Ст. 233. – С. 590–591.

 13. Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3483-IV // Відомості Верхов. Ради України. – 2006. – № 32. – Ст. 271. – С. 1158–1162.

 14. Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення : Закон України від 25 груд. 2008 р. № 799-VI // Відомості Верхов. Ради України. – 2009. – № 18. – Ст. 247. – С. 630–641.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Державна національна програма „Освіта: Україна ХХІ століття” : [затв. указом Президента]. – К. : Райдуга, 1994. – 62 c.

 2. Про Національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 7. – С. 4–9 ; Київ. правда. – 2002. – 26 квіт. – Вісник. – С. 1–4 ; Освіта України. – 2002. – 23 квіт. (№ 33). – C. 4–6 ; Проф.-техн. освіта. – 2002. – № 3. – С. 2–8.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення : постанова Каб. Міністрів України від 1 лют. 1996 р. № 150 // Збірник законодавчих актів і нормативних документів системи професійно-технічної освіти. – К., 1999. – Т. 1. – С. 77–89. – Концепція додається.

 2. Про затвердження Типового положення про Молодіжний центр праці : постанова Каб. Міністрів України від 24 січ. 2001 р. № 40 // Уряд. кур’єр. – 2001. – 14 лют. (№ 28). – Орієнтир. – С. 14. – Типове положення додається

 3. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : постанова Каб. Міністрів України від 17 верес. 2008 р. № 842 // Уряд. кур’єр. − 2008. − 1 жовт. (№ 182). − Орієнтир. − С. 15−16 ; Офіц. вісн. України. − 2008. − № 72. − Ст. 2426. – С. 53. – Концепція додається.

 4. Концепція державної системи професійної орієнтації населення : проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція : затв. постановою Каб. Міністрів України від 17 верес. 2008 р. № 842 // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 1/2. – С. 3–5.

 5. Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009–2015 роки : постанова Каб. Міністрів України від 28 січ. 2009 р. № 41 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 7. – Ст. 217. – С. 50. – Дод. 1 : Паспорт Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009–2015 роки ; Дод. 2 : Завдання і заходи на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009–2015 роки.

У програмі передбачено ряд заходів щодо створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді (див. завдання 4).

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

 1. Про спільну роботу навчальних закладів та державної служби зайнятості Львівської області з організації навчання незайнятого населення : рішення колегії М-ва освіти України від 29 черв. 1994 р. № 26/2-11 // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1994. – № 19. – С. 8–12.

 2. Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається : (наказ М-ва освіти України, М-ва праці України, М-ва у справах молоді і спорту України від 2 черв. 1995 р. № 159/130/1526) // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 46–50. – Положення додається.

 3. Про затвердження Положення про організацію професійного навчання безробітних за модульною системою : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти України від 8 лип. 1999 р. № 113/247 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 31. – С. 249. – Положення додається.

 4. Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України [„Про затвердження Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою”] від 08.07.99 № 113/247 : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України від 10 жовт. 2006 р. № 376/693 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2965. – С. 177.

 5. Про затвердження Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України вiд 13 лют. 2001 р. № 53/59 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 16. – Ст. 705. – С. 87. – Положення додається.

 6. Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М-ва праці та соц. політики України, М-ва освіти і науки України вiд 28 серп. 2002 р. № 414/482 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 37. – Ст. 1765. – С. 284.

 7. Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України вiд 19 квіт. 2004 р. № 89/314 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 19. – Ст. 1360. – С. 316.

 8. Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України вiд 10 жовт. 2006 р. № 374/691 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 44. – Ст. 2963. – С. 172–174.

 9. Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України вiд 5 листоп. 2007 р. № 596/965 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 89. – Ст. 3290. – С. 135.

 10. Про затвердження змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України вiд 26 трав. 2008 р. № 276/457 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 41. – Ст. 1385. – С. 220.

 11. Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації : наказ М ва праці та соц. політики України, М ва освіти і науки України вiд 16 лют. 2009 р. № 63/123 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 17. – Ст. 543 – С. 648.

 12. Про внесення змін до Положення про організацію професійної орієнтації населення : наказ М-ва праці та соц. політики України, М-ва освіти і науки України від 10 жовт. 2006 р. № 375/692 // Офіц. вісн. України. − 2006. − № 44. − Ст. 2964. – С. 175−176.

 13. Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту „Вибір успішної професії” : наказ М-ва освіти і науки України від 28 лип. 2008 р. № 699 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. − 2008. − № 36. − С. 12−27. − Дод.: Концепція наукового психолого-педагогічного проекту „Вибір успішної професії” ; Програма реалізації наукового психолого-педагогічного проекту „Вибір успішної професії”, 2008−2014 роки ; Науково-методична рада проекту „Вибір успішної професії”.

НАКАЗИ І ЛИСТИ ІНШИХ МІНІСТЕРСТВ І ВІДОМСТВ УКРАЇНИ

 1. Орієнтовний перелік робіт та професій, де є потреба у професійному відборі : (лист М-ва праці України від 15 квіт. 1994 р. № 306-1348 та Держ. комітету України по нагляду за охороною праці від 15 квіт. 1994 р. № 01-14/73) // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 55–58.

 2. Про тимчасовий перелік професій та спеціальностей, що вимагають професійного відбору : (лист Держ. комітету України по нагляду за охороною праці від 18 серп. 1994 р. № 01-14/17-64) // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 52–54.

 3. Про затвердження Положення про територіальний центр професійної орієнтації населення (відділ територіального центру зайнятості) та Положення про методичну раду територіального центру профорієнтації населення (відділу територіального центру зайнятості) державної служби зайнятості : (наказ М-ва праці від 23 листоп. 1994 р. № 63) // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 87–93. – Положення додається.

 4. Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов’язаних із профорієнтацією населення і Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної із профорієнтацією населення та контроль за їх дотриманням : лист Держ. центру зайнятості М-ва праці України та Ліцензійної палати при М-ві економіки України від 15 серп. 1996 р. № ЛП-27/52 // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 119–132.

 5. Основні завдання та функції підрозділу професійного навчання незайнятого населення центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості : (лист Держ. центру зайнятості від 11 лют. 1997 р. № ДЦ-06-214) // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 94–98.

 6. Рекомендації щодо основних напрямів та змісту профорієнтаційної роботи в державній службі зайнятості : (лист Держ. центру зайнятості від 11 лют. 1997 р. № ДЦ-06-215) // Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань професійної орієнтації незайнятого населення та інших категорій громадян / Держ. центр зайнятості, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості. – К., 1997. – С. 41–43.

 7. Про затвердження Державного класифікатора України [Електронний ресурс] : наказ Держ. комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27 лип. 1995 р. № 257 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держ. комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації від 14 трав. 1998 р. № 314, наказом Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації від 18 жовт. 1999 р. № 283, наказом Держ. комітету стандартизації, метрології та сертифікації від 10 жовт. 2000 р. № 589). – Електрон. дані. – К., [б. р.]. – Режим доступу: http://profi.org.ua/liga/liga1.html. – Заголовок з екрана.

 8. Про внесення змін до Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості : наказ М-ва праці та соц. політики України від 5 листоп. 2007 р. № 597 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 89. – Ст. 3291. – С. 137.


РОЗДІЛ 2

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

2.1. Джерела розвитку і перспективи розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні

 1. Близнюк, Т. Проблема професійної орієнтації молоді в педагогічних працях Романа Скульського / Тетяна Близнюк // Обрії. − 2006. − № 2. − С. 19−21. − Бібліогр.: 9 назв.

 2. Васюк, О. Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості : [іст. аспекти та сучас. розвиток профорієнтації] / Оксана Васюк // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 3. – С. 27–29. – Бібліогр.: 23 назви.

 3. Гіптерс, З. Педагогічні ідеї Дениса Коренця : [про подвижника фах. освіти Д. Коренця (1875−1946) як організатора закл. проф. орієнтації шкіл. молоді „Укр. порадня з вибору звання” − наук. комісії в Укр. Пед. Т-ві „Рід. школа”] / Зінаїда Гіптерс // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 4. − С. 171−180. − Бібліогр.: 20 назв.

 4. Завалевська, О. В. Болонський процес та конкурентоспроможність майбутніх фахівців / О. В. Завалевська // Наука і освіта. – 2008. – № 1/2. – С. 45–48. – Бібліогр.: 5 назв.

 5. Закатнов, Д. Зміст і форми профорієнтаційної роботи зі школярами у 20−30-х роках XX ст. / Дмитро Закатнов // Нова пед. думка. − 2004. − № 2. − С. 7−11. − Бібліогр.: 12 назв.

 6. Кабінет професійної орієнтації в школі : метод. рек. / Держ. служба зайнятості України, Черніг. облас. центр зайнятості ; авт.-уклад. В. В. Синявський. − Чернігів : [б. в.], 2005. − 31 с.

 7. Колісник, Т. П. Основні етапи розвитку систем профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю (20 рр. XX ст. − початок XXI ст.) / Колісник Т. П. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 2. − С. 84−92. − Бібліогр.: 14 назв.

 8. Копетчук, В. А. Проблема професійної спрямованості навчання в історії розвитку вітчизняної педагогічної думки / В. А. Копетчук // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 17. − С. 48−54. − Бібліогр.: 10 назв.

 9. Криклій, А. С. Профорієнтація як фактор підвищення ефективності ринкової економіки / А. С. Криклій // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / М во економіки України, Наук.-дослід. екон. ін-т. – К., 2004. – Вип. 7/8 (38/39). – С. 61–64. – Бібліогр.: с. 64.

 10. Лернер, П. Самоопределение растущей личности − составная часть трудового воспитания : [роль профориентатора в жизн. и проф. самоопределении учащихся] / Павел Лернер // Нар. образование. − 2007. − № 6. − С. 230−234.

 11. Мельник, О. В. До проблеми класифікації професій (з історії питання) / Мельник О. В. // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13, Проблеми труд. та проф. підготовки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. − К., 2005. − Вип. 1 : До 170-річного ювілею. − С. 106−113. − Бібліогр.: 12 назв.

 12. Мельник, О. До проблеми класифікації професій (з історії питання) : [класиф. професій як один із засобів підвищ. результативності профорієнтац. роботи] / Олександр Мельник // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2005. − № 5. − С. 40−44. − Бібліогр.: 12 назв.

 13. Меркулова, С. Організація цілеспрямованої і систематичної профорієнтаційної роботи – основа забезпечення країни професійними педагогічними кадрами : [аналіз досвіду профорієнтац. роботи у другій половині XX ст.] / Світлана Меркулова // Нова пед. думка. – 2008. – № 2. – С. 84–89. – Бібліогр.: 8 назв.

 14. Михайленко, Н. А. Формування готовності старшокласників до професійного самовибору як педагогічна проблема : [іст.-пед. аналіз діяльності сіл. школи в Україні (1958–1991) щодо формув. готовності старшокласників до проф. самовибору] / Н. А. Михайленко // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – [Ч. 3]. – С. 151–157. – Бібліогр.: с. 156–157 (8 назв).

 15. Олеярник, О. Професійна спрямованість старшокласників у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Олеярник О. // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2006. – Вип. 32. – С. 156–161. – Бібліогр.: 6 назв.

 16. Олеярник, О. В. Розвиток ідеї професійної спрямованості навчання старшокласників у вітчизняній педагогічній думці (50–80 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 „Заг. педагогіка та історія педагогіки” / Олеярник Олександр Вікторович ; [наук. кер. Саяпіна С. А.] ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (8 назв).

 17. Панченко, В. Професійне самовизначення в історії розвитку психологічної думки на Україні : [XI − поч. XXI ст.] / Віктор Панченко // Проф. освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.]. − К. ; Ченстохова, 2004. − Вип. 6. − С. 91−103.

 18. Пивовар, Н. М. Із досвіду орієнтації школярів на педагогічну професію у контексті співробітництва ВНЗ та школи (80 роки ХХ ст.) / Н. М. Пивовар // Витоки педагогічної майстерності. Сер. „Пед. науки” : зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. − Полтава, 2007. − Вип. 3. − С. 90–95.

 19. Піддячий, М. І. Історичні передумови і теоретичні засади профорієнтації школярів : [іст. тенденції психол.-пед. теорії профорієнтації та сучас. напрями профорієнтац. роботи] / М. І. Піддячий // Педагогіка і психологія. − 2006. − № 3. − С. 29−36.

 20. Побірченко, Н. Ступенева професійна орієнтація учнів загальноосвітньої школи / Неоніла Побірченко // Гуманіт. вісн. Держ. вищого навч. закл. „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія : наук.-теорет. зб. − Переяслав-Хмельницький, 2006. − Вип. 10. − С. 172−174. − Бібліогр.: 5 назв.

 21. Профорієнтаційна робота в школі: проблеми і перспективи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23 берез. 2007 р. / Луцький навч.-реабілітац. центр, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України [та ін.]. − [Луцьк : б. в., 2007]. − 111 с. − Бібліогр. в кінці ст.

 22. Сидоренко, В. Професійна орієнтація молоді : [наук. основи трансформації системи профорієнтації учн. молоді] / Віктор Сидоренко, Ніна Тверезовська // Пед. газета. – 2007. – Лют. (№ 2). – С. 5.

 23. Сидоренко, В. Теоретичні засади системи професійної орієнтації [учнівської молоді] в сучасних умовах розвитку суспільства / Віктор Сидоренко, Ніна Тверезовська // Імідж сучас. педагога. – 2006. – № 8. – С. 6–9. – Бібліогр.: 14 назв.

 24. Сліпчук, В. Л. Проблема допрофесійної підготовки учнів в умовах ліцею: історико-педагогічний аналіз / Сліпчук В. Л. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 134−143. − Бібліогр.: 20 назв.

 25. Слюсаренко, Н. В. Підготовка старшокласників до майбутньої трудової діяльності у 50−60 роки XX століття : [стан труд. виховання і профорієнтації в шк. Херсон. обл.] / Н. В. Слюсаренко // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2004. − Вип. 4. − С. 191−195. − Бібліогр.: 17 назв.

 26. Слюсаренко, Н. В. Погляди вітчизняних педагогів другої половини XX століття на організацію трудової підготовки підростаючого покоління : [роль уроків труд. навчання у профорієнтац. роботі] / Н. В. Слюсаренко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун т. − Херсон, 2007. − Вип. 46. − С. 35−41. − Бібліогр.: 17 назв.

 27. Сорока, Т. Професійна орієнтація школярів на уроках трудового навчання в другій половині XX століття / Тарас Сорока // Рід. школа. − 2007. − № 5. − С. 73−76. − Бібліогр.: 8 назв.

 28. Федоришин, Б. Система професійної орієнтації як фактор формування особистості: історично-психологічний аспект : [профорієнтац. робота в Україні та зарубіж. країнах] / Борис Федоришин // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 9. − С. 215−219. − Бібліогр.: 5 назв.

 29. Черниш, А. Історичні аспекти створення та проблеми організації профорієнтаційної роботи в середніх загальноосвітніх закладах : [вибір професії як одне з головних рішень в житті людини] / А. Черниш // Нова пед. думка. − 2006. − № 3. − С. 98−101. − Бібліогр.: 10 назв.

 30. Янцур, М. С. Теоретичні засади розвитку системи професійної орієнтації учнівської молоді в сучасних умовах / М. С. Янцур // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 114−124. − Бібліогр.: 24 назви.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка