Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки УкраїниСторінка1/25
Дата конвертації22.05.2017
Розмір4,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЗ „НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ”

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
24-25 вересня 2009 р.


КИЇВ 2009
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє”, що відбулася 24-25 вересня 2009 р. та приурочена до 70-річчя заснування цієї книгозбірні.
Редакційна колегія: Скорохватова А.В., заслужений працівник культури України, директор ДЗ „Національна історична бібліотека України” (голова редколегії); Вовк Л.П., канд. іст. наук, головний бібліограф ДЗ „Національна історична бібліотека України”; Гриценко О.А., канд. техн. наук, заслужений діяч мистецтв України, директор Українського центру культурних досліджень; Дубровіна Л.А., доктор іст. наук, професор, член.-кор. НАН України директор Інституту рукопису Національної бібліотеки Україні імені В. Вернадського; Кисельова В.П., зав. відділу історичного краєзнавства ДЗ „Національна історична бібліотека України"; Ковальчук Г.І., доктор іст. наук, професор, зав. відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.Вернадського; Михайлова О.В., зав. сектора ДЗ „Національна історична бібліотека України”; Мілясевич І.В., канд. пед. наук, доцент кафедри бібліотекознавства та бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету; Навроцька В.Д., заслужений працівник культури України, заст. директора ДЗ „Національна історична бібліотека України” (відповідальна за випуск); Новальська Т.В., доктор іст. наук, професор, декан факультету культурології, зав. кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського Національного університету культури і мистецтв; Садовенко С.М., канд. пед. наук, заст. директора Українського центру культурних досліджень.

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність поданого матеріалу їм особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. Думки авторів можуть не співпадати з позицією редколегії. Рукописи не повертаються і не рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити запропоновані матеріали, а також вносити редакційні правки до статей прийнятих до публікації.

Рекомендовано Вченою радою ДЗ „Національна історична бібліотека України” 08.10.2009 р.
ЗМІСТ

Пленарне засідання
Вовкун В.В.

Термінологічні інновації українського авангарду
Богуцький Ю.П.

Актуальні проблеми культурно-історичної спадщини: філософсько-теоретичний аспект
Скорохватова А.В.,

Навроцька В.Д.

Державна історична бібліотека України: сучасні тенденції
Ковальчук Г.І.

Книжкові пам’ятки в бібліотеках України і основні завдання щодо роботи з ними
Новальська Т.В.

Кадри бібліотек України: стан, проблеми, перспективи
Раздорский А.И.

Справочные и статистические издания генерал-губернаторств, губерний, градоначальств и епархий Российской империи в фондах Государственной исторической библиотеки Украины
Рогова П.І.,

Мацібора Н.Г.,

Стан і перспективи збереження фонду у вік цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського
Шапошников К.А.

Архивные документы свидетельствуют. Из истории создания Государственной публичной исторической библиотеки (1938 г.)
Щербан Р.М.,

Стасюк АО.

Регіональний портал «Рівненщина» - джерело краєзнавчої інформації
Ядрова Г.В.

Информационно-научное обеспечение развития библиотечной отрасли Крыма в первое десятилетие 21 столетия
Секція І „Книжкові пам’ятки в бібліотеках України”
Бітаєв В.А.

Сучасна художньо-естетична цінність українських стародруків
Бурдейна Т.І.

Проблеми збереження грамзаписів у фонотечних фондах бібліотек: досвід та перспективи створення їх цифрових копій
Буряк С.В.

Університетське видавництво: проблеми і перспективи
Вовк Л.П.

Твори Пантелеймона Куліша в фондах Державної історичної бібліотеки України
Горенко Л.І.

Лубенський музей К.М. Скаржинської: проблеми збереження та дослідження пам’яток національної культури
Залізняк Л.В.

Наукова організація та розміщення фондів основного зберігання з метою інтенсифікації їх використання у Державній історичній бібліотеці України
Ізваріна О.М.

Українська опера 20-30-х рр. ХХ ст. у фондах ЦДАМЛМ України (на матеріалі особистого архіву В.Г. Костенка)
Лабинцев Ю.А.,

Щавінська Л.Л.

Історія книжкової культури Києва у виданнях Бібліотеки української літератури в Москві
Лобода Т.М.

Звукозаписи українських дум у фондах центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г.С. Пшеничного: проблеми дослідження та збереження
Міщук С.М.

П.М. Попов (1890-1971) – дослідник та бібліограф волинських рукописно-книжкових пам’яток
Мозирко М.О.

Проблеми укладання Державного реєстру книжкових пам'яток України на сучасному етапі
Морозов О.С.

Зібрання книжкових пам’яток бібліотеки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя: до історії формування колекції
Мяскова Т.Є.

Родова книгозбірня Йоахима Литавора та Адама Хрептовичів: короткий історіографічний огляд
Рабчун О.С.

Бібліотека Фридеріка Йозефа Мошинського (із фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського)
Солодухіна Н.М.

Унікальні видання Святого Письма у відділі стародрукованих, рідкісних і цінних видань ДІБУ
Хівренко Н.Д.

Історія створення та сучасні аспекти діяльності Відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг Державної історичної бібліотеки України
Черновол І.В.

Бібліотека Федора Вовка у фонді вітчизняних видань наукової бібліотеки Інституту археології НАН України
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Амельченко Ю.С.

Взаємодія ОУНБ ім. М. Грушевського з обласним державним архівом, історико-краєзнавчим музеєм, телебаченням та краєзнавчими осередками у напрямку вивчення та популяризації історії краю
Волян Н.П.

Вивчення організації краєзнавчого ресурсу Центральних районних та міських бібліотек Рівненської області
Горбань Г.В.

Організація документно-інформаційної підтримки краєзнавчих досліджень історії Прикарпаття
Гуч С.А.

Вивчення інформаційних потреб вчених-краєзнавців на основі аналізу документального потоку
Дзюба Н.Й.

Електронне краєзнавство (огляд Інтернет-ресурсів бібліотек України для дітей)
Дрьомова Т.М.,

Згінник О.Г.

Бібліотека й архів: шляхи взаємодії
Карпінська Т.В.

Електронна бібліотека «Історична Волинь»: шляхи формування
Ксендзук Е.С.

Бібліотечне краєзнавство як важлива складова історико-краєзнавчої діяльності на Волині (З досвіду Волинської ОУНБ ім. Олени Пчілки)
Михайлова О.В.

До питання про сучасну регламентацію краєзнавчої бібліотечної діяльності
Мілясевич І.В.

До дискусії з приводу назви основних краєзнавчих каталогів ОУНБ
Остапчук Ю.А.

Сучасний стан і перспективи розвитку краєзнавчих каталогів та картотек бібліотек вищих навчальних закладів
Павленко Р.І.,

Булах С.М.

Краєзнавча діяльність медичних бібліотек України: важливий аспект науково-дослідницької роботи
Пацеля О.П.

Галузеве краєзнавство – основа краєзнавчої діяльності бібліотеки (з досвіду роботи ДНАББ ім. В.Г.Заболотного)
Прокопенко Л.С.

Секція генеалогії та місцевої історії ІФЛА як провідний осередок міжнародного співробітництва бібліотекарів, архівістів та музейних працівників
Промська О.Л.

Державна історична бібліотека України — центр краєзнавчої метабібліографії в Україні
Слотюк Г.М.,

Марченко Т.М.

Бібліотечне краєзнавство Вінниччини: від традицій до креативності
Секція ІІІНаукові дослідження з історії бібліотек, життя і діяльності видатних постатей вітчизняної культури”
Афанасьєва З.Б.

Історичний нарис створення в Київському Комерційному інституті (1906-1920 рр.) першої універсальної бібліотеки в Україні з питань торгівлі та промисловості
Войцехівська Г.А.

До історії ДНАББ ім. В.Г. Заболотного: відображення у бібліографічних виданнях
Войцехівська Г.А.,

Войцехівська І.В.,

Кайнова С.М.

Бібліотечні будівлі: бібліотекознавче дослідження ДНАББ ім. В.Г. Заболотного
Войцехівська І.В.,

Облап І.П.

Соціологічні дослідження – один з аспектів бібліотекознавчих досліджень (з досвіду роботи ДНАББ ім. В.Г. Заболотного)
Горенко Л.І.

Українознавча діяльність І.І. Горенка – музеєзнавця, педагога та культурно-громадського діяча
Каранда М.Ф.

Адміністративно правовий устрій музичних цехів та співоцько-старцівських братств у контексті державного самоврядування України XVII–XVIII ст. (за матеріалами юридичної документації з фондів Державної історичної бібліотеки України)
Кисельова В.П.

Науково-дослідна і методична діяльність Державної історичної бібліотеки України: 2005-2009
Колеснікова В.А.

Наукова бібліотека ІА НАНУ: етапи розвитку
Корнійчук М.В.

Наукова бібліотека Національного університету „Острозька академія": короткий історичний нарис
Марченко О.І.

Аптечний корпус Микільського Больницького монастиря (до історії ДІБ України)
Надрага М.С.

Шкільні, гімназійні та педагогічні бібліотеки міжвоєнного Львова
Петренко О.Б.

Дослідження історії розвитку державних бібліотек України для дітей
Політова О.А.

Перспективні напрями удосконалення відображення документальної інформації у бібліографічному посібнику „Історія України”
Приліпко Т.А.

Історичні бібліографічні ресурси науково-бібліографічного відділу Державної істричної бібліотеки України
Рева Л.Г.

Ніна Максимівна Рева – педагог, бібліограф, бібліографознавець: історія країни, історія долі
Солонська Н.Г.

Дослідження Бібліотеки Ярослава Мудрого як підґрунтя вивчення історії бібліотек України
Хмільова С.П.

Історія Наукової бібліотеки Білоцерківського національного аграрного університету (середина ХІХ ст. – 70-ті роки ХХ ст.)
Шендерівська Л.П.

Особливості функціонування гуртової книготорговельної ланки в Україні
Секція IV „Менеджмент якості бібліотечної роботи. Підготовка бібліотечних кадрів”
Бачинська Н.А.

Навчальна дисципліна „Бібліотечний менеджмент і маркетинг” в структурі підготовки менеджерів бібліотек
Вахнован В.Ю.

Бібліотечна соціологія: розвиток і становлення як галузевої науки
Вертій Ж.С.

Курс „Бібліотечна психологія” – необхідна складова бібліотечної освіти
Геращенко М.В.

Значення курсу „Бібліографознавство” для удосконалення підготовки бібліотечних працівників
Грет Г.П.

Особливості викладання курсу «Організація видавничої справи» у підготовці бібліотечних фахівців
Дідок С.В.

Задоволення інформаційних потреб викладачів кафедри оперно-симфорнічного диригування НМАУ ім. П.І. Чайковського засобами бібліотечної роботи
Долбенко Т.О.

Курс „Консервація і збереження документів” у системі підготовки фахівців для бібліотек
Каракоз О.О.

Роль і значення курсу „Історія книги” у підготовці фахівців бібліотечної галузі
Касьян В.В.

Місце та роль інфосфери в соціокультурному середовищі
Клименко О.З.

Роль Інтернет-ресурсів у навчальному процесі в умовах Болонського процесу (на прикладі КНУВС)
Кононученко Л.І.

Підготовка майбутніх фахівців бібліотечної галузі до роботи з новітніми інформаційними технологіями
Крицький О.О.

Підготовка бібліографів-краєзнавців в Київському національному університеті культури і мистецтв
Пашкова В.С.

Роль професійних бібліотечних об’єднань у визначенні морально-етичних норм професії
Петрова Л.Г.

Пріоритети і проблеми сучасної бібліотечно-інформаційної освіти
Романченко І.Г.

Сучасні тенденції розвитку професії бібліотекаря як інформаційно-бібліотечного працівника
Сіра О.

Реформування фахової освіти у вузах культури країни на прикладі бібліографічних дисциплін
Смирна Л.В

Нонконформізм в історії культури та мистецтва України
Тимошенко І.В.

Історія бібліотечної справи України” як наукова і навчальна дисципліна
Шкурко О.П.

Система менеджменту якості: перспективи впровадження в бібліотечну практику
Секція V „Формування культурної ідентичності сучасної людини та місце друкованого слова у культурному просторі України”
Кобижча Н.І.

Літературна творчість Бориса Грінченка – культурологічний аналіз
Ковтун В.Д.

Розвиток парків культури і відпочинку в Україні як сучасних соціально-культурних організацій
Кудерська Н.І.

Консолідуюча державна ідеологія як необхідність системного державного управління
Кухаренко Р.І.

Управління охороною культурної спадщини
Кухарєва О.К.

Народна мораль та її вплив на виховання в українському суспільстві
Мартиненко О.М.

Видання наукових праць з теорії режисури та їх роль у розвитку театральної психологічної школи в сучасному світі
Неволов В.В.

Детонатор (у)мовної демократії: до питання про мову як модель національної само ідентифікації в історичному часі
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconПрограма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2009 р. Київ 2009 Порядок роботи конференції
Секція ІІ „Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних установ”
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconІмені м. П. Драгоманова
України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали міжнародної...
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconМатеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України iconМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка