Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика»Скачати 297,94 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір297,94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

_____________ С.М. Петькун

«_____» __________________ 2017 р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

з навчальної дисципліни

ПП.17.2.19 «ДОКУМЕНТНА ЛІНГВІСТИКА»

Розробник:

Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності,

кандидат філологічних наук

_______________ Л.Г. Стороженко

2017–2018 навчальний рікВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант №1 1. Запишіть вимоги, які ставляться перед мовою і мовленням. 2. Розкрийте значення слів. Підкресліть багатозначні слова однією лінією, а слова, які є однозначними та вживаються у вашій фаховій підготовці − двома. Власність, гарант, провідник, дивіденд, типи вікон. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Абонент − абонемент, афект − ефект, база − базис, виборний − виборчий, військовий − воєнний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Професіональний рівень цього працівника достатньо високий. Спортсмен знаходиться у прекрасній формі. Адміністрація академії надіслала листа на мій домашній адрес. Покінчивши з цим питанням; перейшли до біжучих справ. Другим заходом редколегії було звернутися до вчителів і попросити їх прийняти участь в журналі. Треба сказати, що цей факт звучить у доповіді правдиво і цілком логічно витікає з розвитку подій. Очевидно, на думку Сковороди; самі пісні щодо епіграфів повинні були відігравати функцію люстрацій-прикладів. Це розпорядження відноситься до всіх. Останній тиждень перед вакаціями був чи не найтяжчим тижнем;очікування довгожданого відпуску. Досліджувані форми характерні сучасній літературній мові. Улас задумав поступати в будівничу академію. Любий це може зробити. 5. Запишіть прізвища українською мовою, поясніть правопис. Никитин, Євтушенко, Чижиков, Тихонов. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Прийти по делу; по закону; по указанию, по заказу; по всем правилам; врач по призванию; по моим сведениям; работать по схеме; речь по вопросу; по возможности. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ІНСТРУКЦІЯ. 9. Поясніть зміст крилатого вислову. Уміння вести розмову − це талант Стендаль
Варіант №2 1. Мовні засоби офіційно-ділового стилю. 2. Запишіть скорочено слова та словосполучення. Цього року, вищий навчальний заклад, примітка, селище міського типу, минулого року. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Гамувати − тамувати, гарантійний − гарантований, декваліфікація − дискваліфікація, економ − економіст, завдання − задача. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Мова йшлася про нові технології виробництва. Поступили в продаж вироби акціонерського виробництва „Мрія”. До символів, зокрема, відноситься так званий „тризуб”, зображення якого зустрічається на монетах київських князів. Я так само потерпілий, але я повинен мислити і поступати залежно від сили речей. Досліджені форми властиві для сучасної української мови. Доповідач балакав про підготовку до нового учбового року. Збори почнуться в шість годин, продовжуватимуться до восьми. Від цієї думки Левкові стає неприємно, наче він на цьому щось губив. Листи від сина приходили тепер із дійової армії і були повні турботи за матір. Тривалі хвилини чекання, і нарешті стало відомо, що операція скінчилася благополучно, життя людини врятовано. Усі мілкі гроші Сергій похапцем поклав до кишені. Завідувач готелем запросив гостей і докладно розповів, як дістатися центру міста. 5. Запишіть прізвища українською мовою, поясніть правопис. Кирий, Благовецкий, Неведомский, Леонтьев, Алексеев, Александров, Попович, Савельєв, Гирич, Козловский. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Добрый по природе; по истечении времени; по причине; по собственной воле; приняться за работу; в рассрочку; по указанию; принять во внимание; на следующий день, за наличные деньги. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ПРАВИЛА. 9. Як ви розумієте зміст крилатого вислову? Немає більшої грубості, ніж переривати іншого під час його виступу. Локк
Варіант №3 1. Якими документами оперують у сфері вашої діяльності. Запишіть їх реквізити. 2. Запишіть скорочено слова та словосполучення. Гривня, господарство, телефонфакс, персональний комп’ютер, професор. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Забудова − побудова, зумовлювати − обумовлювати, інформативний − інформаційний, кваліфікаційний − кваліфікований, керівництво − керування. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Збори акціонерів проголосили відкритими. Ми виконали поставлені перед нами задачі. Учитель захворів на початку учбового року, з їх учнями два місяця працював його заступник. Батьківський комітет у цьому році здійснив ряд корисних міроприємств. Наші думки співпадають. Досягнення біології сприяють розвитку сільського господарства, обусловлюють прогрес медицини. Більше вони іноземних слів не знали і весело засміялися. Незбагненним залишився тільки факт банкротства нафтопромислової кампанії. Вагання температури протягом доби позначилося на почуванні хворих на тиск. Український фольклор, як відомо, був любимим предметом дослідів М.Драгоманова. Повільно проходить час. Мова йдеться про новий кінофільм. 5. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові, поясніть правопис. Георгій, Демид, Гурій, Леонід, Зіновій, Дмитро, Гнат, Федір, Михайло. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Получать по подписке; изымать из обращения; в адрес; вопреки желанию; по вашим заявкам; по многим причинам; коллеги по работе; послать по почте; поступать в институт; читать на украинском языке. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. НАКАЗ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. 9. Розкрийте зміст вислову. Говори з іншими поменше, а з собою побільше. Народне прислів’я
Варіант №4 1. Які особливості реалізації слова та його значення в усному діловому мовленні? 2. Запишіть скорочено слова чи словосполучення. Кандидат філологічних наук, випуск, науково-технічний, місце печатки, кандидат філософських наук. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Контакт − контракт; монополістичний −монопольний; на протязі − протягом; норма − норматив; орден − ордер. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Акт було складено у трьох примірниках. Ми розробили необхідні міри по поліпшенню умов праці. Багатьом народам було заборонено друкувати газети і журнали, навчати дітей на рідній мові. Найбільш дотепнішим був хлопчик в окулярах. Слідуюча зупинка „Будівельна академія”. За останні десятиріччя змінився облік стародавнього українського міста Львова. Голова об’явив збори відкритими. Мій товариш здобув запрошення на Шевченківський вечір. Першу половину року працювали в Харкові, потім продовжувати роботу в Києві. Депутати Верховної Ради ухвалили таку повістку дня. Я вибачаюсь, можна поставити запитання. Учні 5 класу нашої школи погано ведуть себе на уроках. 5. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові, поясніть правопис. Сидір, Григорій, Ілля, Кузьма, Віталій, Аркадій, Сергій, Самуіл, Корній, Василь. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. У дома; принять к сведению; по причине; комиссия по составлению актов; деловые круги; реализовывать по безналичному расчету; ответные меры; по требованию; по обоюдному согласию; на усмотрение. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. НАКАЗ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ. 9. Розкрийте зміст вислову. Або розумне казати, або зовсім мовчати Народне прислів’я


Варіант №5 1. Розкрийте значення термінів „культура мови” та „культура мовлення”. 2. Запишіть скорочено слова чи словосполучення. Адміністративний центр, інвентарний номер, міністерство, національний, сільськогосподарський. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Первинний − первісний, публіцистичний − публічний, свідоцтво − свідчення, суперечка − суперечність, тактичний − тактовний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнути його. У конференції прийняли участь ведучі вчені академії. Щодо продуктивності праці в промисловості, то тут у нас гарні покажчики. Вчора відбулася лекція про міжнародне положення. Посвідчення про одержання спеціальності дасть право випускникові знайти роботу. Він попав у незручне становище. Математику знав Марко в значно більшому розмірі, ніж вимагає того середня школа. Лікар сказав, що положення хворого поліпшилося. Макар заступництво матері сприймав як свідоцтво його непогрішності і правоти. Ось коли хлопцеві стали в нагоді знання, набуті в академії. В його уявленні одна за одною виринали картини далекого дитинства. Усе життя не везе мені. 5. Запишіть слова іноземного походження українською мовою, поясніть правопис. інститут, пианино, попурри, витамин, лимит, энтузиазм, объект, адьютант, пьеса, Миссисипи. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Войти в аудиторию; журнал по физике; по поручению; менеджер по профессии; по выходным дням; в двух шагах; старший по возрасту; по вашему предложению; работать по совместительству; за неимением. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документу. АКТ. 9. Розкрийте зміст вислову. Коли хочеш що сказати, то подумайте, як почати. Народне прислів’я
Варіант №6 1. Що ви знаєте про мовні штампи, кліше та канцеляризми? 2. Запишіть 5 скорочень (абревіатур) та їх повні відповідники, якими послуговуються у вашій фаховій діяльності. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Трудовий − трудящий, уява − уявлення, фабрикант − фабрикат, хронікальний − хронологічний, централізований − центральний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. На сьогоднішній день ви виконали всі поставлені задачі. Багатьом робітникам дозволили працювати по сумісництву. На канапі, на кріслах засіла молода компанія. Раніше хлопець учитися не міг, бо матеріальне положення сім’ї було важким. Найлегше було вкинути листівку до поштового ящика. Цей блискучий новеліст роздає свої автографи до всіх альбомів. Моє відношення до Андрія змінилося. Рідна країна сама найкраща в світі. Одержати освіту у наш час стало необхідністю сучасного життя. Командуючий привітав особистий склад армії і флоту зі святом. У цьому місті стояв стовп, показник кілометрів. Андрій відчинив ящик письмового стола і витяг звідти купу малюнків. 5. Запишіть слова іншомовного походження українською мовою, поясніть правопис. Арктика, Нил, Чикаго, павильон, бильярд, шампиньон, конъюнктура, трансъевропейский, карьер, Цицерон. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. С июля по август, официальные лица; оказывать услуги по закупке; быть на хорошем счету; вводить в убыток; в пять часов; на общественных началах; работать по учебнику; совершить по ошибке; денежное обращение. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ДОВІДКА 9. Яка людина, така й мова. Народне прислів’я


Варіант №7 1. Як формувався лексичний склад сучасної мови? 2. Розкрийте значення поданих слів. Форс−мажорні обставини; рейтинг; квота; пролонгація; тендер; трансформатор; бетон; електрод; генератор. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Чисельник−чисельний, шкірний−шкіряний, автоматизований−автоматичний, анотація-нотація, будівельнийбудівний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Не дивлячись на труднощі ми все виконали вчасно. Самий важливий об’єкт у найближчий час буде здано в експлуатацію. Діюче законодавство забезпечує розвиток підприємства в Україні. От саме він і прибув сюди, щоб дізнатися, яка буде директива щодо посівної компанії. Цю статтю необхідно перевести на англійську мову. Мати попросила мене піти за хлібом у крамницю. Захоплення спортом навчанню в академії не мішає. Абсолютна більшість цих наказів виконана. Завдяки хворобі від відстав від інших. Переверніть сторінку книжки. Він діяв згідно розпорядження. Студенти будуть приймати участь у науково-практичній конференції. 5. Подані словосполучення перекладіть українською мово. Считать своим долгом; считать это нарушением закона; он считает себя вправе; первый по счету; каждая минута на счету; жить за чужой счет; на этот счет мы еще поговорим; это не в счет. 6. Поставте іменники в родовому відмінку, поясніть правопис. Студент, Данило, мороз, вуж, Лондон, Київ, Кривий Ріг, Дунай, вітер, Сибір. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 9. Розкрийте зміст вислову. В усне мовлення можна вкласти ще більш тонкий смисл, ніж у писемне. Лабрюйер


Варіант №8 1. Правила правопису слів іншомовного походження. 2. Розкрийте значення поданих слів. Кворум, дефіцит, інновації, дилер, ембарго, деривація, кабель 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Виборний−виборчий, вигляд−вид, гармонійний−гармонічний, громадський−громадянський, дипломат−дипломник. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Бувший директор користувався великим авторитетом у підлеглих. Необхідно вступити в переговори з керівництвом. Щоб досягти помітного успіху, треба далі поглиблювати прийняті міроприємства. За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти. Я не хочу знов чіпати біллю сповнені серця. Консультації відбуваються кожної п’ятниці. Миколка вже читав по складам. Самі передові райони області ще не закінчили збирання врожаю. Глибинами серця відчувала − вірно робить син. У нашій академії любий студент розповість біографію Тараса Шевченка. Недостойна поведінка хулігана обурила всіх присутніх. Дійсні члени комісії залишилися, а всі останні вийшли. 5. Подані словосполучення перекладіть українською мово. Перевести разговор на другую тему; перевести деньги по почте; перевести на другой язык; перевести рисунок, перевести время; перевести дух; в любом случае; визирование документа; загодя побеспокоиться; лицевой счет. 6. Поставте іменники в родовому відмінку, поясніть правопис. Рим, Дніпро, Мороз, слід, батальйон, бліндаж, берег, відділ, схід, ранок. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА. 9. Розкрийте зміст вислову. Звороти мови − це свого роду одяг, у який одягнені думки. Енгель

Варіант №9 1. У чому пояснюється стилістичне різнобарв’я української мови? 2. Розкрийте значення поданих слів. Рентабельний, компетенція, бюджет, емісія, стагнація, карбюратор, кондннсат 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Запитання−питання, кваліфікаційний−кваліфікований, лікувати−лічити, механізований−механічний, настанова−постанова. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Бувшому директору продовжили контракт. Ви перепутали адрес поставки товару. Цього разу збори були чисельні. При користуванні фразеологізмами слід визначити їх значення. За ці слова треба вибачитись. На нашій вулиці відчинили нову крамницю. Я прийшов відчитатися. Петро, відкрий вікно. Треба включити електрику. Вони сіли за вільний стіл і заказали собі обід. Виступ співака користується незмінним успіхом. Він жадібно почав листати сторінки книги. 5. Поставте словосполучення в кличному відмінку, поясніть правопис. Директор, Матвієнко, Віталій Петрович, Оксана Володимирівна, декан Максименко, пан президент. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Не мешайте мне; не мешало бы выступить; не мешает сказать; мешать товарищу; смешать в одну кучу; не мешало бы купить; отпуск по болезни; приняться за работу; исполнительный документ; предпринимательская деятельность. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ПРОТОКОЛ. 9. Розкрийте зміст вислову. Єдина справжня розкіш − це розкіш людського спілкування. Сент−Екзюпері
Варіант №10 1. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови та його ознаки. 2. Які з іменників−назв осіб є нормативними для ОДС. Підкресліть. Дарувальник, стенографістка, апелянтка, продавець, позивач, доповідачка. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Освітлений−освічений, писемний−письменний, приводили−призводили, робітничий−робочий, свійський−світський. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. До зустрічі слідуючого тижня. Передавайте мої щирі вітання всім колегам. Я розкрила книжку й прочитала епіграф. Виключи світло, вже й так видно. Може, на той рік повезе мені зібрати більше матеріалу для книги. У збиральній компанії прийняли участь не тільки школярі, а й старі люди села. Я рахую, що так робити не можна. Моя точка зору не співпадає з думкою моїх колег. Павло підняв лежачу на підлозі монету. Завтра в одинадцять на мене чекатиме інженер. Ці ліки від усяких хвороб. На протязі року студенти вивчатимуть багато дисциплін. 5. Поставте словосполучення в кличному відмінку, поясніть правопис. Директор Олег Андрійович, Тетяна Максимівна, сестра Лідія, шановний виборець, товариш Петро. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Доход с оборота; законодательство о труде; безналичный расчет; вакантная должность; введение закона; вступительный взнос; семейное положение; смещать с должности; следующим будет выступать; с вашего согласия. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ВИТЯГ З ПРОТОЛОКУ. 9. Розкрийте зміст вислову. Слово − одне з найвеличніших знарядь людини. Коні

Варіант №11 1. Поняття мовної норми та її типи. 2. Які з іменників−назв осіб є нормативними для ОДС. Підкресліть. Комп’ютерник, комп’ютерщик, інженер, коректор, дизайнерка, начальник відділу збуту. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Освітлений−освічений, писемний−письменний, приводити−призводити, робітничий−робочий, свійський−світський. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Ми повинні виступити краще всіх. Всім керівникам підрозділів треба подати міри по оздоровленню економіки. У нашій групі немає відстаючих студентів. Не дивлячись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива. Зараз година ночі. Ми згодні підтримувати контакти з любими організаціями. Уряд хоче законним шляхом заставити повернутися федеральні війська зі Словакії. Рахівник, виписуючий квитанції, пішов додому. У шість годин гості сіли обідати. Весела компанія з піснями й музикою зупинилася біля острова. Агентство розміщує рекламу в найбільш людяних місцях Києва. Він має статус юридичного лиця. 5. Запишіть слова разом або через дефіс, знявши риску, поясніть правопис. Псевдо/науковий, віце/адмірал, місто/герой, ясно/зелений, Індо/(К,к )итай, ромен/зілля, жовто/гарячий, машино/ремонтний, південно/слов’янський, контрольно/вимірювальний. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Получать письма; получил задание; получил ответ; получил отказ; получил звание; получил победу; получил образование; получил повреждение; ввиду вишеизложенного; ввито того, что. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ. 9. Розкрийте зміст вислову. Уміння вести розмову − це талант Стендаль


Варіант №12 1. Мовленнєвий етикет та його різновиди. 2. Які з іменників−назв осіб є нормативними для ОДС. Підкресліть. Комерційний представник, менеджер, реформаторка, агент з постачання, директорка. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Частина−частка, автоматизований−автоматичний, адрес−адреса, виголошувати−оголошувати, виділяти−приділяти. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Перспектива на майбутнє нульова. Прийміть самі сердечні вітання з нагоди Вашого ювілею. Дільничому інспекторові не пощастило знайти переконливих свідоцтв. Провали в економіці сталися із-за розриву міжреспубліканських зв’язків. Зупинився автомобіль з кількома людьми в штатському. Ополудні на сходах Капітолію вони присягнули на вірність Конституції США. Вступники до нашого учбового закладу будуть здавати екзамени. Просимо звертатися за адресою. Скоро на телеекранах з’явиться кінофільм „День горної луни”. Іван Степанович уперше відповідав на запитання кореспондентів у якості Голови Ради. Негайно прийміть міри щодо поліпшення видавничої справи. Згідно плану переходимо до наступного питання. 5. Запишіть слова та словосполучення разом, окремо, через дефіс, поясніть правопис. Двадцяти/літній, військово/зобов’язаний, машино/ремонтний, пів/відра, з діда/прадіда, воєнно/стратегічний, Дніпро/ріка, хлібо/булочний, хлібо/комбінат, житлово/побутовий. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Принять к сердцу; принять к сведению; принять участие; принять резолюцию; принимать вид; принимать в шутку; принимать за другого; принимать всерьез; принимать меры. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. АВТОБІОГРАФІЯ 9. Розкрити зміст вислову. Головне достоїнство мови в ясності. Стендаль
Варіант №13 1. У чому проявляється взаємозв’язок понять „мова” та „професія”? 2. Запишіть подані слова у кличному відмінку. Особа, покупець, одержувач, наступник, клієнт, інвестор. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Визначати−зазначати, виконавський−виконавчий, оплата−плата, відпуск−відпустка, диференціальний−диференційний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Мені прийдеться погодитись з вашим предложенням. Виношу щиру подяку за співпрацю. Людину, що вчинила злочин, має бути покарано. Славетний чемпіон, на жаль, потерпів поразку. Спортивні ігри проводили під відкритим небом. В офісі фірми така розкішна мебель. Сідає до фортепіано щовечора в сім годин. Термін підписки на газети і журнали буде скорочено. Ми живемо на Україні. Партнери заключили угоду економічно взаємовигідну. Задача охорони − забезпечити безпеку фірми. Цей факт зіграє неабияку роль для припинення міжрегіональних конфліквіт. 5. Запишіть слова та словосполучення разом, окремо, через дефіс, поясніть правопис. От/же, будь/який, не/до/речі, ні/з/ким, скільки/не/будь, аби/коли, не/наче/б/то, немов/би, хто/зна/де, не/можливо. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Следующий день; следующий раз; на следующий год; следующие выводы; следующий номер газеты; запомните следующее; следующая остановка; повестка дня следующая; следующий за мной человек; следовать по маршруту. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ЗАЯВА (на працевлаштування) 9. Розкрийте зміст вислову. Серед людей, якими ми називаємо двомовними, ще чимало...напівмовних, тобто таких, які не володіють жодною мовою в такій мірі, щоб виразити себе. В.Русанівський


Варіант №14 1. Імена та прізвища в діловому мовленні, їх відмінювання та практичне використання. Наведіть приклади. 2. Запишіть подані слова у кличному відмінку. Акціонер, постачальник, орендар, програміст, учасник, Швець. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Дисциплінарний−дисциплінований, економіка−економія, еміграція−імміграція, запит−попит, збірка−збірник. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Ми готові заключити з Вами контракт. Виникли розбіжності по основним питанням. У чому заключається ваше завдання? Петро задався метою вивчити українську мову. Проблема охорони оточуючого середовища з особливою гостротою постала після Чорнобильської трагедії. Мій самий більший друг − книга. Співбесідники ніяк не могли порозумітися. Директор приймає по службовим справам з трьох годин. Директор прийде під другої. Секретар пішов по ділам служби. Працюємо по слідуючому графіку. Ви по якому питанню? 5. Запишіть слова разом, окремо, через дефіс, поясніть правопис. Коли/б/то, ні/скільки, будь/коли, що/правда, де/хто, тільки/що, наче/б/то, будь/як, як/не/будь, що/до. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Текущий момент; текущая политика; текущий ремонт; текущий счет в банке; текущий ручей; вытекающая струя; протекающая бочка; поставить на вид; по требованию; на усмотрение начальства. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ХАРАКТЕРИСТИКА (атестаційна). 9. Розкрийте значення вислову. Учитися гарній, спокійній, інтелігентній мові треба довго й уважно, прислуховуючись, помічаючи, читаючи, вивчаючи. Д.Лихачов

Варіант №15 1. Розряди прикметників. Наведіть приклади. 2. Запишіть слова у кличному відмінку. Інкасатор, лікар, команда, знавець, процесор, клавіша. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Заснований−оснований, інструктивний−інструкційний, книжковий−книжний, музикальний−музичний, націоналістичний−національний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Я думаю, що ми зможемо договоритись. У мене нема досвіду, що виконати поставлені переді мною задачі. Не мішайте працювати. Подайте смєту. Ми загружені роботою, що далі нікуди. Їй добавили зарплату. Це внештатні посади. Візьміть на столі приходно-розхідну книгу. Потрібно заповнити лицеві картки. Вибачаюсь, я хотів поговорити на рахунок квартири. Я вже устроївся на роботу. Напишіть слідуючу об’яву. 5. Запишіть прізвища українською мовою, поясніть правопис. Выгодский, Лучин, Цепилин, Георгиев, Ефимов, Андрианов, Савельев, Демьянов, Филиппович, Слепцов. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Предварительно рассмотрение; предоставить возможность; предоставить справку, прекратить переписку; прения по докладу; привлекать к работе; прийти к решению; приступить к обсуждению; принимать во внимание; приступить к исполнению обязанностей. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ЗАЯВА (на відпустку). 9. Розкрийте значення вислову. Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив. Сократ

Варіант №16 1. Особливості поєднання числівників з іменниками та відмінювання. Наведіть приклади. 2. Запишіть подані словосполучення усіма можливими цифро-словесними формами. Сімнадцятитонний автомобіль, 21 вересня, 29.10.07, нульовий поверх, із першого „Б”. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Нормований−нормативний, ознайомити−познайомити, покажчик−показник, приводити−призводити, професійний−професіональний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Я хотів би договоритися про зміни до умов договору. Ми здібні забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів. Висловлюючи своє відношення до подій, він наголосив на тому, що вже давно пора приймати міри по налагодженню усіх галузей виробництва. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командировку. Стояча на вулиці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим вбранням. Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофілюється. Усім кладу відмінні оцінки. Обговорюючи проблему, думки майже всіх присутніх співпали. Більша половина студентів поїхала на практику. Не треба вмішуватися в особові справи кожного з нас. Регістрація учасників проводиться з десяти до одинадцяти годин. До характеристики прикладається атестат, справка з місця роботи. 5. Запишіть прізвища українською мовою, поясніть правопис. Гаршин, Новосёлов, Душин, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давыдов, Медведев, Воробьев, Благоев. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. По приказу; согласно приказу; поставить в пример; ввести в состав; не смотря на…; в его пользу; на протяжении дня; при любой погоде; в семь часов; поступать в университет. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ДОРУЧЕННЯ (особисте). 9. Розкрийте значення вислову. Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена. Вольтер
Варіант №17 1. Стилістична функція порядку слів у речення. 2. Запишіть подані словосполучення усіма можливими цифрово-словесними формами. Сороковий клієнт, 25 вересня, 01.10.10, сьомий мікрорайон, перше грудня. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Систематичний−систематизований, споживацький−споживний, украініка−україністика, фамільний−фамільярний, цивілізований−цивільний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Нам відомо, що Ви на протязі кількох років співпрацюєте з компанією. Якщо ця пропозиція Вам не підходить, просимо вказати причину. По відношенню до всього сказаного хочу сказати.... Слід відмітити, що в статті представлені цікаві результати багаторічної праці авторів по досліджуваній проблемі. Ринкові відношення в кінці-кінців стануть іншими. Цей документ являється зразком. Отримав повідомлення про грошовий перевод. Будьте такі добрі, скажіть, як попасти на майдан Незалежності? Він добре обізнаний з людьми, відзивається про них. Тут може працювати люба людина, яка любить книгу. Як правило, ці зміни необоротні. За який рахунок він зміг збагатити свій капітал? 5. Поставте словосполучення в кличному відмінку, поясніть правопис. Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, пан директор, шановний президент компанії. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою Прийти по делу; по собственному желанию; обращение к избирателям; обучаться на родном языке; объявить благодарность; обязать руководителей; освободить по собственному желанию; отраслевая программа; осуществить намерения; обнаружить ошибку. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. РОЗПИСКА. 9. Розкрийте зміст вислову, його роль у подальшій професійній діяльності. Хто ясно думає, той ясно говорить. Буало
Варіант №18 1. Що ви розумієте під поняттями „пряме значення”, „переносне значення” та багатозначність слова? 2. Розкрийте значення слів. Підкресліть багатозначні слова однією лінією, а слова, які є однозначними та вживаються у Вашій фаховій підготовці − двома. Конституція, строк, кара, вандалізм, розголошення. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Адресант−адресат, визначальний−визначний, виклад−викладання, вирішення−рішення, відносини−відношення. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Він на хорошому рахунку у керівника. Ви допускаєте таку можливість. Не можу одержати документів із-за поганої роботи канцелярії. Підписку на газети і журнали можна оформити на протязі двох місяців. Не дивлячись на несприятливі умови, експедиція продовжувала роботу. У зв’язку із змінившимся графіком руху, автобуси по маршруту слідувати не будуть. На святкування ювілею школи зібралося багато бувших випускників. Колеги поздоровили Олександра Андрійовича з ювілеєм і вручили вітальну адресу. Купили квиток на безкоштовний проїзд у трамваї. Вони цілком певні в собі, у своїх силах. По слідуючому питанню виступить голова комісії. Необхідно додержуватися регламенту. 5. Поставте подані словосполучення у формі кличного відмінка, поясніть правопис. Високоповажний суддя, засновник фірми, уповноважена особа, поет Тичина, пан декан. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Оказать помощь; открывать фестиваль; открывать вход; открывать дверь; открывать книгу; открывать глаза; относиться дружески; относиться к большинству; относиться с похвалой; относиться ко мне. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ. 9. Розкрийте зміст вислову. Мовчазність і скромність − якості дуже потрібні для розмови. Монтень
Варіант №19 1. Які особливості реалізації слова та його значення у писемному мовленні? 2. Запишіть українські відповідники до поданих слів. Підкресліть слова, які використовуємо в ОДС. Інвестиція, ліміт, концепція, конфронтація, дифузія 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Замісник−заступник; здатний−здібний; дефектний−дефективний; особистий−особовий; обличчя−облік. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Не збираюся доказувати свою правоту. Вибачаюсь, якщо було щось не так. Представники делегацій заключили договір про співробітництво. Цей тезис не протирічить попередньому. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги. Промовець, плануючи виступати, наближається до трибуни. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання − охорона оточуючого середовища. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК. В обов’язки секретарші входить ведення документації. Сучасні форми переписки склалися понад сто п’ятдесят років тому. Прізвище й адрес особи зазначається в самому тексті з лівого боку під датою. 5. Утворіть форму родового відмінка однини, поясніть правопис. Протокол, документ, ступінь, бакалавр, бухгалтер-ревізор, керівник, Буг, Дніпро, банк, податок. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Совершенствование существующих и поиск новых форм; сосредоточить усилия коллектива; состав исполнителей; составить отчет; справиться в канцелярии; спустя некоторое время; ставить в известность; стечение обстоятельств; с чувством собственного достоинства; самый активный. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ЗАЯВА (зобов’язання). 9. Розкрийте зміст вислову. Хто ні про що не запитує, той нічому не вчиться. Фуллер
Варіант №20 1. Наведіть приклади реалізації синонімії, антонімії, паронімії, омонімії у мові ОДС. 2. Запишіть українські відповідники до поданих слів. Підкресліть слова, які використовуємо в ОДС. Де−факто, індекс, репатріація, тріумф, толерантний 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Аналогічний−аналогійний; барва−фарба; веліти−воліти, висвітлити−висвітити; домогтися−добитися. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Наші думки співпадають. Я повинен зложити свої повноваження. Люди відомого круга знають, наскільки важливе взаємопорозуміння в неофіційній зустрічі ділових партнерів. Після підписання відповідних бумаг угода вважається укладеною. Абсолютна більшість цих наказів виконані. Переверніть сторінку книжки. Завдяки хворобі він відстав від групи. Секретар діяв згідно розпорядження. Я виходжу на слідуючій зупинці. Приймає активну участь у громадській роботі. До навчання відноситься сумлінно. Користується повагою серед товаришів і студентів. 5. Утворіть форму родового відмінка однини, поясніть правопис. Автореферат, міністр, президент, засіб, аналіз, форум, Урал, шлях, телефон, споживач. 6. Подані слова і словосполучення перекладіть українською мовою. Соблюдать закон; свидетельство о рождении; с вашего разрешения; в целях предотвращения; в течение года; в соответствии; восстановить в должности; во вред; вовлечь в работу; вменять в обязанности. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. РЕЗЮМЕ. 9. Поясніть вислів мудрої поради. Захоплено слухати − це найбільший комплімент, який ми можемо зробити тому, хто говорить. Д.Карнегі

Варіант №21 1. Особливості реалізації категорії роду в діловодстві. Наведіть приклади. 2. Замініть неправильно наведені мовні одиниці такими, що є нормативними для ОДС. Переговори на рівних, залишення заяви без розгляду, погашення про виплату, предметний показник, повістка дня. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Квиток−білет, наступний−подальший, становище−стан, спиратися−опиратися, суспільний−громадський. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Ця пропозиція заслуговує уваги. Є виключення з правил. Працівники установи з успішністю впоралися з поставленими перед ними задачами. На століття школи було запрошено її бувших випускників. Нам потрідно побалакати про підготовку до проведення наступної атестації працівників. В документах не можна вживати місцевих слів та діалектів. На підприємствах галузі широко запроваджуються прогресивні передові технології. Ніконов дуже здібний, енергійний і перспективний на майбутнє керівник. У святкові дні заплановано проведення масових міроприємств у парках, площах, вулицях міста. За п’ять років побудовано не тільки нову школу, але також концертний комплекс та автовокзал. Колега Салганик завжди має свою власну думку, ніколи не боїться сказати, що він рахує. Уже три неділі на дворі холодно, а ще не починали топити. 5. Запишіть слова через дефіс, знявши риску, поясніть правопис. Кредито/спроможний, золото/видобувний, східно/європейський, нафто/розвідувальний, чесько/російсько/український, класико/романтичний, складно/підрядний, сімдесяти/п’яти/річний, само/закоханий, кислувато/солоний. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. В знак согласия; находиться в затруднении; в должности директора; в довершение ко всему; я к вам по делу; во время беседы; быть к десяти часам; за наличные деньги, язвительное замечание; текущий счет. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому.

Варіант №22 1. Перерахуйте норми сучасної української мови. Дайте їм стислу характеристику. 2. Замініть невірно наведені мовні одиниці такими, що є ненормативними для ОДС. Нахабець, паразитувати, доктрина, вся повність влади, чергова платіж, приймати участь, базувати дані. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Тепер−зараз, виключно−винятково, дільниця−ділянка, додержуватися−додержувати, стосунки−відношення. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Я не раз піднімав питання про підвищення зарплатні. З травня місяця не було дощів, які створюють велику небезпеку засухи. Мене цікавлять не тільки заклади освіти а й школи. Ми страшенно радіємо і гордимося успіхами наших земляків. Минуло вже три роки і у місті ще не починалася масова приватизація. Прибувши на зустріч з ветеранами, Наєнко передавав вітання визволителям міста від загарбників. У даній статті ми розглянули питання, що стоять на порядку денному нашої виробничої діяльності. На сьогоднішній день ми маємо певні успіхи у організації торгівельного обслуговування населення. Влітку по лінії відпочинку школярів усе було добре, на високому рівні пройшли й зимові канікули. Акт являється таким документом, які мусять базуватися на незаперечних доказах. У місті розпочалася підписна компанія. 5. Запишіть слова разом або через дефіс, знявши риску. Зовнішньо/торговий, електро/зварювальний, воєнно/стратегічний, військово/спортивний, плоско/опуклий, сон/трава, світло/водо/лікарня, кафе/закусочна, пів/ (К,к)иєва, кіловат/година. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою. Ужесточить требования; утвердить к исполнению; учредительное собрание; беспрепятственно допускать; благотворительный вечер; бывший директор; верительная грамота; веское основание; наложение взысканий; получить наследство.

7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа: ОФІЦІЙНЕ ДОРУЧЕННЯ.

Варіант №23 1. Фразеологія і офіційно-діловий стиль. Наведіть приклади реалізації фразеологізмів у діловодстві. 2. Які з поданих словоформ не властиві для ОДС? Укажіть стилі, у яких їх можна використати. Слухати справу, виїзна сесійна, за буквою закону, навпаки, навпрошки, підприємщик, бути присутнім. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Звільнити−усунути, відзначити−відмітити, відносини−відношення, об’єм−обсяг, загальний−спільний. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Я прийшов до такого висновку. Хочу сказати ще пару слів. Більшість випускників, які успішно здали екзамен, будуть зараховані в інститут. Прибувши в село, йому кинулося в вічі недбале збереження сільськогосподарської техніки. Не дивлячись на свій преклонний вік, Внуков хорошо працює. Бере активну участь у всіх міроприємствах, що їх проводять у районі. Рекомендуємо перевести цього працівника на другу роботу. Необробленими по району залишилися площі порядка 1000 га. На адрес ювіляра надійшло кілька адрес з різних громадянських організацій. У господарствах району вже закінчують транспортування зеленої маси. У їдальнях та буфетах, на жаль, домінують холодні страви. Успіх вирішить лише комплексне вирішення цього питання. 5. Утворіть форму чоловічого та жіночого імені по батькові, поясніть правопис. Олексій, Микола, Василь, Данило, Сава, Броніслав, Валерій, Євген, Ілля, Яків. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

В случае необходимости; в случае неуплаты; наложенный платеж; косвенные причины, оборотные средства; пособие по безработице; поставить на вид; право залога; хождение денежных средств; через посредничество фирмы. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ЗВІТ 9. Поясніть вислів мудрої поради. Існує тільки один спосіб домогтися найкращого результату в суперечці − це уникнути її. Д.Карнегі.


Варіант №24 1. Запишіть приклади з офіційно-ділового мовлення на всі правила вживання великої букви. 2. Які з поданих словоформ не властиві для ОДС? Укажіть стиль , у якому їх можна використовувати. У спокою, у межах повноважень, правильна забудова, слово в слово, позначечка, автовиправляч, комірчина, у компетенції. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Стан−становище, привласнювати−присвоювати, впроваджувати−втілювати, головний−основний, одержувати−здобувати. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Моє заключення слідуюче. Я настоюю на звільненні Петренка з должності. Кожний керівник установи має свій індивідуальний графік праці. Хворі з гострою біллю приймаються без черги. Їздити по нашим дорогам. Встановити для постійних клієнтів пільги та скидки. Більшість працівників починає роботу у вісім годин. Створено сітку підприємств. Треба написати до завтра свою автобіографію. Від тяжкої роботи у хлопця з’явилися криваві мозолі на долонях рук. Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Учні приймають участь у різних гуртках. 5. Утворіть форму чоловічого та жіночого імені по батькові, поясніть правопис. Кузьма, Пилип, Леонід, Михайло, Ілля, Анатолій, Геннадій, Герман, Василь, Андрій. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.34

Веское основание; взыскать с ответчика; выплата ссуды; государственная пошлина; должностное лицо; заинтересованное лицо; изымать из обращения; наверстать упущенное; иметь на иждивении; оборотные средства. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. ТРУДОВА УГОДА. 9. Поясніть вислів мудрої поради. Захоплено слухати − це найбільший комплімент, який ми можемо зробити тому, хто говорить. Д.Карнегі.


Варіант №25 1. Історія формування та шляхи поповнення української термінології. 2. Які з поданих словоформ не властиві для ОДС? Укажіть стиль, у якому їх можна використати. За спільною згодою, свідчити підпис, на невизначений термін, купівля-продаж, до нескінчення, акредитив терміном дії... до нескінчення. 3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення. Кампанія−компанія, ліцензія−ліценція, індосант−індосат. 4. Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. Я лишаю Вас слова. Я даю добро на виробництво цієї продукції. Тепер він повернувся до нас в якості керівника. Цей товар ми придбали більш дешевше. Трагедія скоїлася в одному із кінотеатрів Дніпропетровська. Він стояв у модерновому пальто за 20 баксів. Невдовзі Ольга отримала роботу не гіршу, де працювала. Болільники вітали Сабо з черговою поразкою команди на власному полі. Виконавці, не дивлячись на незамкнений простір, працювали „на живо”. Але хто не зробить тобі більшої капості як кращий товариш. Львівська збірна по футболу здобула три очка, але втратила далеко більше. Гарантії про те, що його свідчення залишуться конфіденційними, немає. 5. Поставте словосполучення в кличному відмінку, поясніть правопис. Пан полковник, пані Катерина, колега Роман, Орест Михайлович, добродій Павлюк, товариш полковник. 6. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.35

Обоюдный ущерб; отстранится от дел; оттиск печати; платить неустойку; по вине; приличная сумма; проектно-сметная документация; приходование груза; расторжение договора; спрос и предложение; удостоверяющая подпись. 7. Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів (на 10-15 слів), що зустрілися в ньому. 8. Укладіть зразок документа. КОНТРАКТ. 9. Поясніть вислів мудрої поради. Не забувайте, що співрозмовник − це теж учасник спілкування, який має що сказати і переважно хоче це зробити. Народна мудрість.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconТеми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання
Культура первісного суспільства на території України. Еволюція від часів архантропа до кроманьйонця
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка