Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному роціСкачати 373,84 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір373,84 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо підготовки і проведення І-ІІІ етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.1998 за № 598/3038, Положення про проведення I-III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02.08.2011 №384 «Про проведення I-III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін» проводяться олімпіади з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

З метою чіткої координації всіх структур, розроблено і розміщено на сайті ОІППОЧО дорожні карти підготовки і проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, започатковано рубрику «На допомогу учаснику олімпіади», видано збірники завдань та підготовлено методичні рекомендації.


ІСТОРІЯ
Учням 8-11 класів ЗНЗ, І-ІІ курсів ПТНЗ

Визначившись з пріоритетними навчальними дисциплінами, налаштуйтесь на серйозну роботу і свідомо обмежте свою участь у олімпіадному русі 1-2 спорідненими дисциплінами.

Наступним етапом роботи має стати ознайомлення з нормативно-правовою базою. Це програми з історії України та всесвітньої історії для 6-11 класів, та для поглибленого вивчення історії України і всесвітньої історії, програма для зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Всі вони розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Важливе значення мають підручники. Важлива складова сучасного підручника з історії – письмові та візуальні джерела. Звертайте увагу і на них та виконуйте пропоновані у підручниках завдання до цих типів джерел.

Залучайте і посібники: хрестоматії, словники, довідники, енциклопедії, атласи, контурні карти, схеми, таблиці, електронні посібники, робочі зошити і збірники завдань. Найперш ми рекомендуємо ті з підручників та посібників, котрі мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і є в переліку, затвердженому МОНМС України на поточний навчальний рік.

Складайте конспекти. Пам’ятайте: будь-які події, явища і процеси можуть бути подані як сума простих частин. На рівні буденної свідомості вони мають відповідати на прості запитання: 1) Що відбувається? 2) Коли відбувається? 3) Де відбувається? 4) Яке значення має те, що відбувається?

Аналіз тексту параграфу або його фрагменту можна зробити і за такою схемою: 1) Дата/дати; 2) Історичні особи – учасники подій; 3) Історичні терміни.

Отримавши завдання на олімпіаді, уважно прочитайте його зміст. Якщо завдання сформульоване одним загальним реченням, наприклад «Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.», проаналізуйте проблему за такою схемою: 1) Політичне життя; 2) Економічне життя; 3) Соціальні відносини; 4) Духовна сфера (культура, релігія). Якщо у тексті завдання є кілька речень, тоді вони задають структуру відповіді. Відповідь повинна мати вступ, головну частину і висновки. Головна думка має бути викладена у перших двох-трьох реченнях.

Розпочинайте відповідь із завдання, яке добре знаєте. Це дозволить вам «розігрітись» і надасть впевненості у своїх силах. Крім того, ви виграєте час на продумування відповіді на складне для вас завдання.

Розраховуйте час. Найкраще робити це пропорційно до шкали оцінювання завдань.

Пам’ятайте, що краще дати невеликі за обсягом відповіді на всі завдання, аніж зосередитися на одному з них у надії на максимально можливу кількість балів.Учителям/викладачам історії
Керуйтесь у роботі нормативно-правою базою освітньої галузі «Суспільствознавство». Зробіть порівняльний аналіз шкільних програм з історії для школи різних профілів. Збільшена кількість годин на вивчення теми у непрямий спосіб вказує на її пріоритетність. Опрацюйте разом з учнями і програму для зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, адже вона є квінтесенцією шкільного курсу вітчизняної історії.

Інвестуйте у власний розвиток. Цікавтесь новинками наукової і навчально-методичної літератури і опрацьовуйте їх. Найпершими у цьому переліку стоять паралельні та альтернативні підручники з історії України та всесвітньої історії, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для 6-11 класів. Сьогодні достатньо і різноманітних збірників завдань для поточного, рубіжного та підсумкового контролю знань учнів, які теж варто використовувати. Орієнтиром у цьому інформаційному морі можуть бути збірники завдань для підсумкових контрольних робіт з історії у 5-8 класах та збірники завдань для державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класах минулих років. Підписуйте педагогічну пресу та фахові видання і читайте їх. Слідкуйте за історичним календарем, адже зв'язок із життям – один із базових принципів не тільки історичної освіти, але й педагогіки загалом. Більше спілкуйтеся з колегами – це відкриває приховані ресурси вашого розвитку.

Знайшовши обдаровану дитину, будьте готові вкласти у неї душу, не розраховуючи на вдячність.

Революцією у вашій роботі може стати перехід «на рейки» інформаційно-комунікаційних технологій: інакше нам за «цифровим поколінням» не встигнути. Відвідуйте сайти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, інституцій, які працюють на нашу освітню галузь.

І-ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії проводиться для учнів 8-11 класів за орієнтовними завданнями, підготовленими Інститутом післядипломної педагогічної освіти. Під час складання завдань І етапу олімпіади береться до уваги обсяг вивченого матеріалу за І чверть, ІІ етапу – за І семестр, а ІІІ етапу – за весь навчальний рік. Виходячи з усталеної практики, до змісту завдань на олімпіаду будуть включатися і завдання за 6-7 класи, однак їхня питома вага у загальній сумі балів під час оцінювання не буде визначальною.

Головні змістові лінії завдань відповідатимуть провідним наскрізним ідеям змісту шкільного курсу історії. Серед них виділимо наступні: • проблема української державності у історичній ретроспективі;

 • соборність українських земель;

 • український національно-визвольний рух, його витоки, періодизація, течії, організації, діячі, проблеми та здобутки;

 • становлення сучасної світової цивілізації на етапах аграрного, індустріального та постіндустріального суспільства;

 • буденна історія та її особливості у різні періоди;

 • врахування гендерної рівноваги;

 • полікультурність суспільного життя;

 • окремі сюжети з регіональної історії різних періодів.

Згідно з п.2.12.1 Положення про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, «Олімпіада з історії проводиться в один тур, який складається з двох форм виконання завдань:

а) тестової (завдання закритої форми – електронний варіант відповідей);

б) письмової (завдання з відкритою відповіддю)».

Завдання закритої форми різних форматів (електронний варіант відповідей), складені за зразком завдань на зовнішнє незалежне оцінювання: • з однією правильною відповіддю,

 • з двома або більше правильними відповідями,

 • на встановлення хронологічної послідовності,

 • на встановлення відповідності.

Відкриті питання будуть включати завдання таких типів:

 1. Підготовка короткої (5-7 речень) та поширеної відповіді на запропоноване завдання;

 2. Складання плану запропонованої теми;

 3. Характеристика історичної особи;

 4. Порівняльна характеристика подій, явищ, процесів;

 5. Характеристика історичного джерела, висловлювання власного ставлення до наведених фактів;

 6. Завдання з історії рідного краю.

Під час формування змісту завдань буде враховано принцип збалансованості вітчизняної та всесвітньої історії. Орієнтовний розподіл матеріалу: дві третини – матеріал з історії України, одна третина – всесвітня історія. Щодо принципу зв’язку з життям, то варто також враховувати події, відзначені у історичному календарі.
В.Ф.Федорак, методист історії

та політології ІППОЧО
правознавствО
Олімпіада з правознавства проводиться серед учнів 9,10,11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Олімпіада з правознавства проводиться в один тур, який складається з двох форм виконання завдань:

а) тестової (завдання з закритою відповіддю);

б) письмової (завдання з відкритою відповіддю).

Тривалість перерви між виконанням тестової та письмової частини завдань встановлюється оргкомітетом, але не може перевищувати однієї години.

Олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді, здатної продемонструвати глибокі теоретичні знання з різних галузей права, здатність до критичного мислення, уміння наводити переконливі аргументи і докази, висловлювати власну думку.

Надзвичайно важливу роль у системі підготовки школярів до подальших змагань відіграють шкільні олімпіади, що відбуваються в жовтні. Якщо вони підготовлені ретельно й творчо, проведені відповідно до Положення, то мають високі позитивні результати й допомагають якісно відібрати учасників районної й обласної олімпіад.

Готуючись до I етапу олімпіади треба враховувати те, що на цей час в 9-му класі буде закінчено вивчення I розділу «Правила і закони у суспільстві та твоєму житті».

Учні 10-го класу на час проведення I етапу олімпіади повністю вивчать частину першу «Основи теорії держави» і три теми з частини II «Основи теорії права та правовідносини», до теми «Правопорядок і правопорушення», та повторять матеріал, що вивчався у 9-му класі на уроках правознавства (практичний курс).

Завдання I етапу для 11-го класу складені за матеріалом усього курсу і передбачають знання учнями як загальнотеоретичних питань, так і питань з окремих галузей права.

Завдання I етапу складаються за схемою IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, але мають меншу кількість і понижену складність завдань. Час проведення I етапу олімпіади - 2 години.

Під час складання завдань для 9 класу враховано, що на час проведення ІІ етапу олімпіади учні, відповідно до вимог програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство» (практичний курс) 9 клас. Пометун О.І., Ремех Т.О., опанують навчальний матеріал у такому обсязі:

Розділ 1. Правила і закони у суспільстві та твоєму житті.

Розділ 2. Ти – людина, громадянин, значить маєш права.

Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини.

Зміст курсу для дев’ятикласників орієнтований переважно на життєві потреби та інтереси учнів 14-15 років, включає вивчення норм права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб, побудований на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань та їхнього соціального досвіду, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Особлива увага буде звертатись на перевірку вміння учнів застосовувати набуті теоретичні знання у розв’язанні юридичних задач і вирішенні правових ситуацій, які побудовані на нормах права, що стосуються неповнолітніх осіб.

Для учнів 10 класу буде враховано те, що на час проведення II етапу олімпіади учні, відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство (рівень стандарту, академічний рівень), Котюк І.І., Палійчук Н.Й. засвоять навчальний матеріал у такому обсязі:

Частина перша: Основи теорії держави.Тема 1. Історичний аспект виникнення держави та права

Тема 2. Загальна характеристика держави та державної влади

Тема 3. Державний лад

Тема 4. Особа, суспільство, держава

Тема 5. Поняття і загальна характеристика права

Тема 6. Поняття і структура правової системи

Тема 7. Правовідносини

Тема 8. Правопорядок і правопорушення

Тема 9. Юридична відповідальність

Частина друга: «Основи теорії права та правовідносин». Частина третя: «Основи публічного права України», до теми «Фінансове право».

Завдання II етапу для 11 класу складені за матеріалом усього курсу і передбачають знання учнями як загальнотеоретичних питань, так і питань з окремих галузей права.

Учні всіх трьох паралелей (9,10,11 класи) будуть виконувати по 6 завдань, складених за єдиною схемою.

У I турі учні виконують завдання закритої форми: з однією правильною відповіддю; з декількома правильними відповідями; на встановлення відповідності; на послідовність.

У II турі будуть виконуватись завдання з відкритою формою: знання юридичної термінології; аналіз правових ситуацій; визначення та порівняння понять; написання правових есе; розв’язування правових ситуативних задач.

У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати знання права на практиці.

Актуальними під час вивчення правознавства є проблеми, що мають практичне значення для учнів.

Під час виконання завдань олімпіади не дозволяється використання текстів Конституції України, кодексів, законів, текстів інших нормативно-правових актів, юридичних словників, підручників, навчальних посібників. Цією літературою потрібно користуватися під час підготовки до олімпіади.

На II етапі для виконання завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відводиться 3 астрономічні години.

Під час проведення III етапу олімпіади, учні 9-11 класів опрацьовують матеріал за весь навчальний рік. Завдання для учнів 10-го класу будуть підготовлені відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство (профільний рівень), супільно-гуманітарний напрям, правовий профіль (10-11 класи), Ратушняк С.П., Ремех Т.О.

Завдання III етапу для 11 класу складені за матеріалом усього курсу і передбачають знання учнями як загальнотеоретичних питань, так і питань з окремих галузей права.

На III етапі для виконання завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відводиться 4 астрономічні години.


Семенюк І.В., методист правознавства

та громадянської освіти ІППОЧО


УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
У І-ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів, у ІІІ етапі – 8-11класів. Усі ці етапи будуть проводитися у два тури ( І тур – мова, ІІ тур – література), який складатиметься з двох форм виконання завдань: тестової та письмової.

Час роботи над олімпіадними завданнями – 3 астрономічні години, з них: 45хв. відводиться на виконання завдань закритої форми (тестових – із електронним варіантом відповідей), решту часу – на виконання завдань із відкритою відповіддю (письмових). Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2011/2012 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, завдання І етапу будуть зорієнтовані на визначення змісту та глибини вивченого матеріалу учнями відповідних класів за І чверть, ІІ етапу – на рівень знань матеріалу школярами з відповідних предметів за І семестр, а ІІІ етапу, орієнтуючись на зміст, структуру, обсяг завдань ІV етапу олімпіади за попередні роки, – за весь навчальний рік.Українська мова

Клас

Тема

7

І етап

Повторення. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник.

Морфологія. Орфографія. Дієслово.

ІІ етап

Дієприкметник. Дієприслівник.8

І етап

Повторення.

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення. Просте речення. Двоскладне речення.

ІІ етап

Односкладні речення. Неповне речення.9

І етап

Повторення. Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог.

ІІ етап

Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення.10*

І-ІІ етапи

Повторення.

Практична стилістика і культура мовлення.


11*

І-ІІ етапи

Повторення.

Культура мовлення і комунікація. Основи риторики. Лінгвістика тексту.


Звертаємо увагу на те, що оскільки у 10-11 класах уже не вивчаються нові мовні теми й українська мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то відповідно і завдання І-ІІ етапів олімпіади будуть запропоновані на повторення матеріалу за курс 5-9 класів.

*Поряд із цим під час підготовки учнів 10-11 класів до ІІІ етапу олімпіади слід звернути увагу на теми, які вивчаються за програмою профільного рівня (Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – К.: Грамота, 2011) і обов’язково будуть включені, оскільки вони допоможуть виявити дійсно філологічно обдарованих учнів, що є метою проведення таких змагань. Окрім того, зазначені питання вводяться з огляду на якісну підготовку школярів до ІV етапу олімпіади.Українська література

Клас

Тема

7

І етап

Із пісенних скарбів: соціально-побутові пісні, коломийки.

Про далекі минулі часи : І.Франко. «Захар Беркут»; Т.Шевченко. «Мені тринадцятий минало», «Тополя», «Заповіт».

ІІ етап

А.Чайковський.«За сестрою»; М.Стельмах.«Гуси-лебеді летять»;

Гр.Тютюнник.«Климко».


8

І етап

Усна народна творчість: українські історичні пісні; пісні Марусі Чурай; українські народні думи.

З давньої української літератури: «Слово про похід Ігорів».

ІІ етап

Світ української поезії: Т.Шевченко.«Думи мої, думи мої…», «Ой три шляхи широкії», «Мені однаково, чи буду», «Минають дні, минають ночі»; І.Франко.«Іван Вишенський»; Леся Українка.«Ви щасливі, пречистії зорі», «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…», «Давня казка».

9

І етап

Усна народна творчість: родинно-побутові пісні; українське весілля; українські народні балади.

Давня українська література ( матеріал за програмою).

ІІ етап

Г.Сковорода. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк», «Всякому місту – звичай і права», «De libertate», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми.Нова українська література: І.Котляревський. «Енеїда»,«Наталка Полтавка»; Г.Квітка-Основ’яненко.«Конотопська відьма».

10*

І етап

Література 70-90-х років ХІХ ст.: І.Нечуй-Левицький.«Кайдашева сім’я»; П.Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Українська драматургія і театр 70-90-х рр. ХІХ ст.:

І.Карпенко-Карий. «Мартин Боруля».ІІ етап

М.Старицький.«Оборона Буші»; І.Франко (матеріал за програмою академічного рівня); Б.Грінченко.«Каторжна».
11*


І етап

Українська література 1920-1930 рр.

Поезія: П.Тичина, М.Семенко, М.Зеров, М.Рильський, Є.Плужник.

Проза: М.Хвильовий, Г.Косинка, Ю.Яновський.

ІІ етап

В.Підмогильний, Остап Вишня.Драматургія: М.Куліш.

Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 р.): Б.-І.Антонич, О.Турянський.

(увесь матеріал за програмою академічного рівня!)Підкреслюємо, що завдання І-ІІ етапів олімпіади з української літератури для учнів 5-9 класів будуть складені відповідно до чинної програми (Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.)

*Для учнів 10-11 класів завдання І-ІІ етапів складатимуться відповідно до програми академічного рівня ( Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011), а завдання ІІІ етапу – відповідно до програми профільного рівня ( Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011).

Це обумовлено орієнтацією на завдання ІV етапу олімпіади.


Загалом завдання будуть побудовані таким чином, щоб дати можливість школяреві не тільки продемонструвати знання засвоєного матеріалу, а й показати його розуміння (рівень розуміння), застосувати знання у новій ситуації (рівень застосування), виявити розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації (рівень аналізу), продемонструвати здатність креативно мислити, творчо синтезувати набуті знання (рівень синтезу), виявити вміння давати власну оцінку поведінці героїв, обставинам тощо (рівень оцінювання).

Зокрема, з української мови для учнів 7(8-ІІІ етап) – 11 класів ( І тур) на І – ІІІ етапах олімпіади пропонуватимуться:

1. Завдання закритої форми (електронний варіант відповідей) –

тести трьох рівнів складності:

– з однією правильною відповіддю,

– з двома або більше правильними відповідями,

– на встановлення відповідності.

2. Завдання з відкритою відповіддю: • написання твору-роздуму, створення власного висловлення тощо (враховується як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку);

 • фонетичний, морфемний, морфологічний та словотвірний аналізи слів;

 • синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням тощо);

 • редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок;

 • формулювання короткої відповіді на запропоновані завдання.

У цілому завдання з української мови будуть мати системний характер, тобто спрямовуватимуться на те, щоб з’ясувати рівень навченості учнів із фонетики, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, орфографії й пунктуації, культури мовлення тощо.З української літератури для учнів 7(8-ІІІ етап) – 11 класів (ІІ тур) включатимуться:

1. Завдання закритої форми (електронний варіант відповідей) –

тести трьох рівнів складності:

– з однією правильною відповіддю,

– з двома або більше правильними відповідями,

– на встановлення відповідності.

2. Завдання з відкритою відповіддю :

– написання твору на одну із запропонованих тем (перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до чинної програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів відповідних літератур, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення).Зауважуємо, що:

 • творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

 • запропоновані теми творів будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням обов’язково буде пропонуватися для написання одна тема для власного висловлювання (так звана вільна тема);

– чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу);

– ідейно-художній аналіз поезії за поданою схемою.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

Звертаємо увагу на те, що учням під час проведення олімпіади з української мови та літератури не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).


РЕКОМЕНДОВАНА для підготовки до олімпіади ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИКИ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.

В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.

 1. Головащук С. І. Складні випадки наголошення / Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.

 2. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.

 3. Головащук С. І. Українське слововживання / Словник-довідник. – К.: Нау­кова думка, 2004, 2005.

 4. Гринчишин Д. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа, 1986.

 5. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера?/ Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004.

 6. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998.

 7. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д. Г. Гринчишина. – К., 1988.

 8. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1997.

 9. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Громяк, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.

 10. Орфографічний словник української мови / Уклад: С. І. Головащук та ін. – К.: Довіра, 1994.

 11. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин та ін. – К.: Знання, 2004.

 12. Словник іншомовних слів / Укл. JI. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000.

 13. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А. А. Бурячок та ін. – К.: Наук. думка, 2001.

 14. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989.

 15. Паночко М. Словник-довідник вживання літери «ґ». – Львів, 1993.

 16. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Укл. В. М. Білоноженко. – К.: Наук. думка, 1993, 1998, 1999.ПОСІБНИКИ

 1. Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Укр. книга, 1997.

 3. Бернадська Н. Українська література ХХ століття. – К.: Знання-прес, 2006.

 4. Буяновер Г. Б. Вправи для попередження мовних та граматичних помилок. – Дніпропетровськ: Літера, 1994.

 5. Вихованець І. Р. Таїна слова. – К., 1990.

 6. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.

 7. Довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.

 8. Заболотний О. В. Українська мова: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – Біла Церква: Надтока, 2004.

 9. І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору. – К.,1990.

 10. Кисіль Г. Г., Дуфинський М. В. Культура сучасної української літературної мови. – К., 2005.

 11. Коваль А. П. Слово про слово. – К., 1986.

 12. Культура мови на щодень / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2000.

 13. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.

 14. Никанорова О. Поезії одвічна висота. – К., 1986.

 15. Нові імена в програмі з української літератури / Упор. В. Я. Неділько. – К.: Освіта, 1993.

 16. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000.

 17. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000.

 18. Українське слово.Хрестоматія української літератури та української критики / Упор. В. Яременко, Є. Федоренко: У 4 кн. – Кн. І – ІV. – 1993 – 1996.

 19. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

 20. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. – К., 1999.

 21. Українська мова. Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: УЦОЯО, 2007, 2008.

 22. Український правопис. – К.: Наук, думка, 1993, 1994, 2005.

 23. Чак С.Д. Складні випадки правопису та вживання слів. – К., 1989.

 24. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997, 2005.ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

(за відповідним переліком, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/2012 н.р.)


РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Назва Адреса


Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

Бібліотека української літератури

Лінгвістичний портал (тестування, підручник, перекладач)

Мова. Київ.УА (консультації, словники, переклад)

Нова мова (статті про мову, словники, консультації)

Освітній портал (новини, консультації)

Острів знань (тести, новини, афоризми інше)

Український лінгвістичний портал («Словники України»

on-line: словозміна, синонімія, фразеологія)

Російсько-український словник сталих виразів

Тлумачний словник української мови

Українська Вікіпедія (розділ « Мовознавство »)

Український правопис

Cучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів

Українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики

Твори репресованих українських письменників

Твори сучасних українських і зарубіжних авторів

Бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості

Зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ ст. та ін.

Класична українська література

www.mon.gov.ua

www.testportal.com.ua

www.ukrlib.com.uawww.mova.info

www.moba.kiev.ua

www.novamova.iatp.org.uawww.osvita.org.ua

www.ostriv.in.ua


www.ulif.gov.ua

www.rosukrdic.iatp.org.ua

www.slovnyk.net www.uk.wikipedia.org

www.pravopys.kiev.ua

www.poetryclub.com.ua


www.poetry.uazone.net

www.books.ms.km.ua

www.lib.proza.com.ua
www.litopys.narod.net
www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html

ww6w.pysar.tripod.com
Тодорюк С.С.,

методист української мови

та літератури ІППОЧОУКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

(для шкіл з мовою навчання національних меншин)

Різні типи сучасного уроку, забезпечення міжпредметних зв’язків, позаурочна робота (участь в конкурсах, тижнях: української мови, грамотності, перекладів) – це лише частина роботи щодо якісного та активного засвоєння української мови і набуття відповідних видів компетенції. Активне залучення учнів до участі в олімпіадах з української мови і літератури – це:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- розширення функціонування української мови;

- визначення дієвих заходів щодо поліпшення стану вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

- створення достатньої організаційної, кадрової, фінансової, науково-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею учнями;

- виявлення та підтримка творчої, обдарованої молоді.

Результати ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури учнів ЗНЗ з румунською мовою викладання у 2010/2011 н.р. показали, що в області ведеться недостатня робота з підготовки школярів до участі в предметних олімпіадах.

За виконання окремих видів завдань учні 8-11 класів одержали нуль балів, зокрема:

- редагування тексту;

- синтаксичний розбір речення;

- будова структурної схеми речення;

- цілісний аналіз літературного твору.

Низький рівень знань учасників олімпіади пояснюється ще тим, що в районах та в сільській місцевості відсутні профільні класи, класи з поглибленим вивченням української мови та літератури.

Тому, чітко дотримуючись вимог Положення про проведення I-III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02.08.2011 р. №384, необхідно серйозно попрацювати в процесі підготовки до олімпіади у 2011/2012 н.р.

Оволодіння мовою потребує активної допомоги з боку вчителя (роз’яснення, демонстрація зразків, виправлення помилок тощо), проте необхідно спрямовувати учнів і на самостійне виконання завдань. Самостійну роботу учнів варто регулярно поєднувати з роботою в парах і групах, оскільки така форма організації навчальної діяльності дає кожному учневі можливість висловитись і бути почутим. У цій роботі можуть застосовуватися такі прийоми:

- самостійний переклад уривка тексту кожним учнем і обговорення результату роботи в парах;

- переклад фрагмента тексту в парах і обговорення результатів роботи в групі з двох-трьох пар;

- відновлення деформованого тексту ;

- проведення технічного перекладу;

- читання кожним учнем частини тексту, пошук відповіді на поставлене учителем запитання, обговорення відповіді в парах;

- читання тексту частинами та складання короткого переказу (читають першу частину, один учень переказує її, інший ставить йому запитання щодо змісту, мовної форми переказу; далі читають наступний уривок і змінюють ролі у парі);

- читання з позначками (кожен учень читає матеріал і робить на полях позначки, які показують, наскільки цей матеріал зрозумілий для нього (+ мені зрозуміло це, мені зовсім не зрозуміло це, ± мені це зрозуміло частково); далі учні в парах обговорюють зроблені позначки, у разі потреби допомагають один одному краще зрозуміти прочитане);

- перегляд навчальних фільмів, прослуховування аудіоматеріалів українською мовою з подальшим їх обговоренням.

Підготовка учнів до олімпіади передбачає певні зміни у відборі змісту, методів, форм організації роботи як на уроках української мови, так і в позаурочний час. Зокрема, необхідно посилити увагу до тем, які засвоюються важче. Наприклад, учні постійно допускають помилки у завданнях з теми «Числівник», тому необхідно звертати увагу на правильне утворення різних форм числівників, їх вимову за орфоепічними нормами, правильну будову речень з числівниками. Доцільно застосовувати вправи на використання цієї частини мови на всіх уроках: пропонувати учням вимовляти слідом за вчителем сполучення слів, невеликі речення з числівниками, вжитими в непрямих відмінках; записувати числівники в окремих реченнях з математичного (природничого) тексту словами, а не цифрами; використовувати таблиці відмінювання кількісних і порядкових числівників тощо. Окрім числівників, необхідно приділяти більше уваги прикметникам вищого та найвищого ступенів, в утворенні яких учні припускаються помилок (коротший, важчий, більший, менший; найкоротший, найбільший, найдовший, найрізноманітніший, стиснутий, розтягнутий та ін.); прислівникам різних семантичних груп (більше, менше, повільно, ліворуч, праворуч, навколо, завдовжки, вдень, опівдні, потім, спочатку, самостійно тощо); дієприкметникам і (особливо) дієприслівникам і відповідним зворотам (розміщений, спрямований, додаючи, віднімаючи, спираючись, користуючись, не відриваючи, застосовуючи) тощо. Особливої уваги потребує також використання прийменників, сполучників, часток. Важливо розширювати тематику текстів для розвитку мовлення, застосовувати прийоми роботи над словом, словосполученням, реченням, текстом, особливостями застосування всіх видів мовленнєвої діяльності на уроках.

Для ефективного використання у процесі підготовки до олімпіади пропонуємо схвалені МОНМС України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до ЗНО, та нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів («Освіта Буковини», № 13 (61) від 16.07.2010 р., с. 4).

Доцільним для шкіл з навчанням мовами нацменшин стане використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

З метою підвищення грамотності учнів пропонуємо на уроках української мови практикувати написання комп’ютерних та аудіодиктантів, використовуючи схвалені Міністерством освіти і науки України електронні посібники:

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф, Л.Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007;

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008;

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010;

«Практикум з української мови: 10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006 та ін.;

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

• vesna.sammit.kiev.ua;

• ingresua.tripod.com/domivka.htm.

Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є:

«Українська література для 11 класу» (автор Бійчук Г.Л.), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро Техно»;

Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. - К.: Грамота, 2008;

навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп'ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

pysar.tripod.com – класична українська література;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття;

books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

www.lib.proza.com.ua

– твори сучасних українських і зарубіжних авторів та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур'єр»;ww.elitprofi.com.ua/gazeta - «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

Оцінювання результатів виконання завдань з мови здійснюється за критеріями, вказаними безпосередньо в завданнях.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).

Педагог має бути готовим, у разі потреби, підтримати школярів, допомогти їм подолати труднощі, які неминуче виникають в освоєнні нових підходів до навчання. Така праця дасть змогу досягти успіхів у розвиткові вмінь учнів користуватися українською мовою, та вдало виступити на предметній олімпіаді.Є.Д.Квітень, завідувач НМЦ

суспільно-гуманітарних

дисциплін ІППОЧО

РУМУНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (румунська і світова)

У І-ІІІ етапах учнівської олімпіади з румунської мови та літератури у 2011/2012 навчальному році беруть участь учні 7-11 класів.

Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями матеріал до терміну проведення олімпіади.

Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7-11 класів – 4 астрономічних години.


Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів.

Поряд із кожним завданням подано орієнтовну максимальну кількість балів, яку учень може одержати за їх виконання.

Учням усіх класів необхідно написати твір на одну із запропонованих тем, письмово дати відповіді на запитання та виконати творче завдання. Окрім того, семикласникам пропонується визначити у вірші всі відомі їм художні засоби, восьмикласникам – виконати завдання до віршового твору, а учням старшої школи – зробити ідейно-художній аналіз тексту.

Завдання які будуть включені до ІІ етапу олімпіади, допоможуть виявити дійсно філологічно обдарованих учнів, що є метою проведення таких змагань. Окрім того, зазначені питання вводяться з огляду на якісну підготовку школярів до ІII етапу олімпіади.

Звертаємо увагу, що завдання з мови та літератури для кожного класу мають спільну структуру та складаються з чотирьох рівнів .

І рівень складається з шести питань (тестів) з яких учень має вибрати один правильний варіант відповіді на запитання з чотирьох (A, B, C, D) запропонованих.

ІІ рівень складається з шести питань (тестів) з яких учень має вибрати дві правильні відповіді на запитання з п’ятьох (A, B, C, D,E) запропонованих.

В ІІІ рівні звертається увага на те , як учень може опрацювати даний текст та письмово дати відповідь на десять питань які стосуються як мови так і літератури.

В ІV рівні учаснику дається декілька тем для написання художнього твору. Творча письмова робота повинна відповідати орфографічним, лексичним, стилістичним і граматичним нормам румунської мови. При оцінюванні творчої письмової роботи враховуються зміст, оформлення, стиль, грамотність, адекватність вживання лексичних одиниць та граматичних структур тощо.
Говорнян Л. С., методист з румунської мови та літератури (румунської і світової) ІППОЧО
РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА,

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
Олімпіада з російської мови для учнів 8 – 11 класів проводиться у два тури (I тур – мова, II тур – література) і складається з двох форм виконання завдань:

I. Завдання закритої форми (електронний варіант відповідей) – тести різних рівнів складності.

II. Завдання з відкритою відповіддю:

-створення власного висловлення (враховується як орфографічна і пунктуаційна грамотність, так і вміння формулювати власну думку);

-синтаксичний розбір речення (розставляються пропущені розділові знаки, будується структурна схема, дається загальна характеристика всій конструкції і компонентам як простим реченням тощо);

-редагування словосполучень, речень, тексту з метою усунення стилістичних та граматичних помилок та ін.

Навчання російської мови в школах області здійснюється за різними програмами. Для класів з російською мовою навчання чинною є програма «Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання»/авт.Н.Г.Озерова, Г.О.Михайловська, Л.В.Давидюк, В.І.Стативка, К.І.Бикова; учні класів з українською мовою навчання (5клас – перший рік навчання) навчаються за «Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Російська мова. 5-12 класи» /авт. І.П.Гудзик, В.О.Корсаков; для тих учнів, які вивчають російську мову з 2 –го класу, чинною є програма «Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» /авт. Н.Ф.Баландіна та ін. Якщо викладання російської мови починається з 6, 7, 8 класу, ми користуємося програмою курсу за вибором (авт. Т.Я.Фролова). Крім того, російська мова в багатьох ЗНЗ області вивчається факультативно. Враховуючи різний рівень вивчення даного предмета, олімпіадні завдання будуть носити універсальний характер і складені так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками, сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок. Завдання охоплять різні розділи: «Фонетика», «Лексика», «Фразеологія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис» та ін.

Завдання з російської літератури, світової літератури для учнів 8 – 11 класів ( ІІ тур) включатимуть:

І. Завдання закритої форми (електронний варіант відповідей) –

тести різних рівнів складності.

ІІ. Завдання з відкритою відповіддю :


 • написання твору на одну із запропонованих тем (перевіряється сформованість знань учнів з російської, світової літератур відповідно до програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів відповідних літератур, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення);

 • творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

 • запропоновані теми творів будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням пропонуватимемо одну тему для написання власного висловлювання (так звану вільну тему);

- чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератур: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу);

- ідейно-художній аналіз поезії.

Враховуючи те, що у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс «Література» (російська і світова), а у школах із навчанням українською мовою викладається «Світова література», теми для письмових творчих робіт будуть готуватися за спільними у чинних програмах розділами (темами).

Завдання I етапу орієнтовані на рівень знань матеріалу школярами за I чверть, II етапу – за I семестр, а III етапу, орієнтуючись на зміст, структуру, обсяг завдань IV етапу олімпіади за попередні роки, - за весь навчальний рік.Орієнтовний перелік тем

Клас

Етап

Теми

8


I

Вступ. Людина та її світ у давніх літературах

II

Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури

9

I

Із літератури європейського бароко. Література класицизму. Література XVIII століття. Просвітництво (Вольтер)

II

Література XVIII століття. Просвітництво (Гете, Шіллер). Література романтизму ( Гофман, Гейне, Байрон)

10

I

Із літератури реалізму (Стендаль, Бальзак, Діккенс)

II

Із літератури реалізму ( Достоєвський, Л.Толстой)

11

I

Із драматургіі кінця XIX-початку XX століть (Ібсен). Із літератури першої половини XX століття (Кафка, Джойс, Булгаков)

II

Із літератури першої половини XX століття (Рільке, Г.Аполлінер, Г. Лорка, Блок, Ахматова, Пастернак.

Із літератури другої половини XX століття (Брехт, Камю)Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань забезпечать якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Школярі повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то передбачена їх різноплановість, що дасть можливість перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

Рекомендовані сайти:


 • http://www.mon.gov.ua – перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників (у т.ч. з російської мови, інтегрованого курсу «Литература», світової літератури);

 • http://peressa2009.narod2.ru/olimpiadi_po_russkomu_yaziku/ - матеріал для підготовки учнів до олімпіад з російської мови (завдання Всеросійської олімпіади, лінгвістичних олімпіад, презентації);

 • http://www.philologia.ru/ - навчальний філологічний ресурс;

 • http://www.wikipedia.org/wiki - про Всеукраїнську олімпіаду школярів;

 • http:/litbook.by.ru - літературна інтернет-бібліотека школяра;

 • http:// chl.kiev.ua – національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою;

 • http:// ae.lib.narod.ru – бібліотека світової літератури (оригінали та переклади).


Л.І.Іванова, методист світової літератури,

російської мови та літератури ІППОЧО

З метою однакового підходу до відбору учасників ІІ етапу олімпіади рекомендуємо комісіям ЗНЗ використати єдині завдання, запропоновані ІППОЧО, при проведенні І етапу.Критерії оцінювання олімпіадних робіт мають бути вироблені членами журі після оприлюднення завдань у день проведення олімпіади. Кількість балів за кожне завдання подано безпосередньо в текстах завдань.
Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та організації ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з історії для учнів 8-11 класів, які повинні стати основою для складання завдань на І (шкільний) етап олімпіад
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconНаказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Взяли участь 22 учнів школи 6-11 класів
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconУправління освіти Шосткинської міської ради методичний кабінет зміст : До уваги педагогів
Аналіз участі школярів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та рекомендації педагогам щодо роботи з обдарованими...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconДовідка про підсумки проведення міських предметних олімпіад у 2011/2012 навчальному році
Міські предметні олімпіади, до проведення яких були залучені працівники центру методичної та соціально-психологічної служби, науковці,...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2010-2011 навчальному році
Нструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка