Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8Скачати 364,81 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір364,81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Доброжанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

http://stat16.privet.ru/lr/0b0c4d7bb0408118783c38dddb53dd7a
http://stat16.privet.ru/lr/0b0c4d7bb0408118783c38dddb53dd7a


http://stat16.privet.ru/lr/0b0c4d7bb0408118783c38dddb53dd7a

Учитель

світової літератури

Шайтан Т.В.

ЛЮБЛЮ! ДОСЛІДЖУЮ! ТВОРЮ!

c:\users\admin\desktop\images (2).jpgУДОСКОНАЛЕННЮ НЕМАЄ МЕЖ,

ЦЕ Є ЖИТТЄЙСЬКА ІСТИНА


 1. Шахова К. О. Образотворче мистецтво і література.– К.: Дніпро,1987.–194 с.

 2. Ніколєнко О.М., Куцевол О.М. Сучасний урок зарубіжної літератури.- К., 2011.

 3. Слободянюк О.М. Урок світової літератури: культурологічний підхід.- Тернопіль: Мандрівець, 2012.

 4. Ісаєв О.О. Виразне читання.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України .- 2001.- № 4.

 5. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник /За заг. ред. С.П.Бондар. – Рівне: Теніс, 2010

 6. Ніколєнко О.М Специфіка викладання світової літератури в 5 класі // Зарубіжна літератури в школах України. – 2013.- № 7-8

 7. Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. – 2013.- № 7-8

63

ЗмістВступ

Розділ 1. Синтезування різних видів мистецтва. Теоретичні аспекти.

Розділ 2. Зв'язок художньої літератури з мистецтвом.

2.1. Твори світового живопису – урізноманітнюють учбовий матеріал.

2.2. Взаємодія художньої літератури та образотворчого мистецтва.

2.3. Методичні прийоми використання музики на уроках літератури.

Розділ 3. Зустріч у театрі поезії «Я щаслива, що пишу…»

Висновок

Список використаної літератури


c:\users\admin\desktop\ruchka-zagadki.jpg


ВСТУП

Розділ 1.Синтезування різних видів мистецтва. Теоретичні аспекти.

Проект доктрини розвитку освіти України в ХХI столітті головною метою проголошує створення умов "для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України", формування поколінь, які "здатні навчатись впродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства". Великі можливості для розв'язання поставлених завдань має курс зарубіжної літератури. Він має реалізовувати такі

1


 1. Блок А. Об искусстве // Из записных книжек / Сост., вступ. и примеч. Л. К. Долгополова.— М.: Искусство, 1980.

 2. Алексеев М. П. Взаимодействие литературы с другими видами искусства как предмет научного изучения.– М.: Наука, 1996.– 210 с.

 3. Альфонсов В. И. Слова и краски.– М.: Наука, 1996.– 560 с.

 4. Дмитриева Н. Изображение и слово.– М.: Наука, 1992.– 600 с.

 5. Дурылин С. Н. Об искусстве.– М.: Наука, 1989.– 700 с.

 6. Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 11-ти т.– М.: Худож. лит., 1976.– Т. 3.– 333 с.Манро Т. Мистецтво слова і пензля.– К.: Дніпро, 1992.– 300 с. Пигарев Г. В. Литература и изобразительное искусство (XVIII – первая половина XIX в.).– М.: Наука, 1990.– 640 с.

62

c:\users\admin\desktop\загруженное (12) - копия.jpg

Список використаної літератури

 1. Літ.: Вопросы синтеза искусств. Сборник. М., 1936; Громов Е. Современный кинематограф и проблема синтеза искусств. В кн.: Кинематограф сегодня. Сборник статей, [в. 1]. М., 1967; Синтез^ Культурология: / [под ред. Драча]. — Ростов-на-Дону, 1998.

 2. Искусство. Энциклопедия. — М., 2003.

 3. История философии и культура. — К., 1991.

 4. Шеллинг Ф.В. Сочинения: в 2 т. / Ф.В. Шеллинг.— М., 1989.– Т.2: Введение в философию мифологии. – 496 с.

 5. Флоренский П. Иконостас. — СПб. , 1993.

 6. Максимов Д. Критическая проза А. Блока. В кн.: Поэзия и проза А. Блока.— Л.: Сов. писатель, 1975.

 7. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика.— Л.: Сов. писатель, 1977. Блок А. Собрание соч. в 8 т. Т. 4.— М.-Л.: Худ. лит., 1963.

61
найважливіші завдання і функції, як залучення учнів до багатств світової культури, духовне і моральне зростання особистості, естетичне виховання, розвиток художнього смаку тощо. Тому головне завдання вчителя літератури - допомогти учням зрозуміти художній твір, глибинно осягнути його художню та естетичну сутність, виховати уважного вдумливого читача

«Зв'язок художньої літератури з мистецтвом» - це та проблема, яка мене цікавить і як учителя, і як особистість. На мою думку, плідна та творча робота на уроці літератури із поєднанням різних видів мистецтв дуже важлива для розширення кругозору учнів, діти простежують зв'язок літератури як шкільного предмета з іншими сторонами життя, це допомагає їм більш свідомо підійти до самого визначення літератури як словесного мистецтва. Та будь-яка праця в цьому напрямі й самого вчителя збагачує як інтелектуально, так і духовно. На жаль, я не маю ніякої спеціальної ні музичної, ні


2
образотворчої освіти, але маю від природи до сфери мистецтва зацікавленість.

Така робота пов'язана із серйозною самоосвітньою і пошуковою роботою, впливає на вибір методів і форм при підготовці до уроку. Намагаюсь творчо поєднати пасивні, напівактивні, активні методи (лекція, розповідь учителя, метод книжних завдань, метод-ілюстрацій та демонстрацій, евристичний…) Щоб активізувати учнів іноді використовую метод гри. Звичайно, методи обираю в залежності від мети уроку, віку, загального розвитку дітей та здатності сприймати. Сучасна світова культура починає все більше актуалізувати тенденцію та нагальну потребу в синтезуванні різних видів духовної діяльності людини, в тому числі різних видів мистецтва (від грец. Synthesis – поєднання, складання в єдине ціле). Філософія та культурологія єдині в твердженні, що XXI століття, прагнучи до гуманітарного ренесансу, повинно повернутися до органічного художнього синтезу. Спостерігається певна закономірність в тому, що

3

c:\users\admin\desktop\паспорт\новая папка (2)\pict1634.jpg

sl373741

60

засвоєння якого вимагає менше часу; опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності знань; залучати учнів до процесу здобуття знань; формувати творчу особистість учня, його здібності; дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів.


Отже, вивчення літератури через синтез інших видів мистецтва допомагає учням продуктивніше засвоїти матеріал, розвиває їх всебічно, вчить їх головному – жити на землі.  Бо, як сказав німецький письменник і драматург Б.Брехт:

 «Усі види мистецтва служать найвеличнішому з мистецтв – мистецтву жити на землі».


59
проблема синтезу мистецтв загострювалася в перехідні епохи, на перехресті епох (середньовіччя – Відродження; романтизм – к.XVIII – пер.пол. XIX; модерн – к.XIX – поч. XX; сучасний етап – межа XX та XXI століть – якісно нові, не вивчені та не осмислені технології мистецтва). Синтез мистецтв бере свої витоки в глибокій давнині (первісний синкретизм), органічно лунає в культурі античності та стає особливим творчим знаменням в культурі Нового часу. Проблема синтезу мистецтв носить як прикладний, так і світоглядний характер. Саме це явище, вперше обмірковане в працях філософів (І.Кант, Г.Гегель, Ф.Шлегель, Ф.Шеллінг, Новаліс, Л.Тік, В.Ваккенродер та ін; в Росії XX століття – це М.Бердяєв, П.Флоренський, О.Лосєв, В.Ванслов, Ю.Борев, М.Каган), все більше привертає увагу художників, письменників, вчених-літературознавців, дослідників.

В теорії мистецтвознавства синтез мистецтв – це органічна єдність, взаємозв’язок різних видів мистецтва в

4

межах цілісного художнього твору чи ансамблю із відносно самостійних творів. Справжній синтез і досягається тоді, коли елементи різних мистецтв гармонійно узгоджені спільністю ідейного змісту. Ця спільність також створює передумови для стилістичного поєднання. Історія культури виділяє дві основні взаємодіючі тенденції розвитку мистецтва кожної епохи, які складаються в систему: це тенденція синтезу, взаємозбагачення різних видів художньої практики, і тенденція самовизначення, розмежування. Однак конкретний характер їх співвідношення, роль кожної з них в створенні культурного цілого в кожну епоху проявляється по-різному. І якщо за періодом розпаду синкретизму первісної культури слідував період художнього синтезу, то, починаючи з епохи Відродження, тенденція синтезу вже тільки сприяє процесу диференціації єдиного раніше мистецтва на розгалужену систему видів та жанрів. Вже в епоху


5
незалежно від інших наук, що органічне поєднання відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності учителів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми освітянської системи. Інтегроване навчання як ніяке інше закладає нові умови діяльності учасників навчально-виховного процесу, є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.


Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що дає змогу: "спресувати" споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань; ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином,

58

пізнання дійсності, без чого, на мій погляд, опанування літературного тексту не може бути продуктивним. Елементи інтегрованого навчання використовуються в різному об'ємі залежно від рівня класу. Це можуть бути як індивідуальні, групові завдання інтегрованого характеру, так і цикли уроків, що періодично проводяться.


Специфіка інтегрованого уроку літератури зумовлена тим, що він побудований не тільки на основі взаємодії різних видів мистецтва, а й інших «немистецтвознавчих» наук. Структура уроку дуже динамічна, але практика свідчить про доцільність виокремлення таких компонентів:

 • поглиблювати уміння аналізувати поетичний текст;

 • розвивати навички компаративного аналізу, творчу уяву, вміння працювати з літературою;

 • виховувати любов до природи.

За багаторічну працю у школі я зрозуміла, що нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки

57

Відродження синтезу мистецтв надавали величезного значення, хоча не було ще такого терміну.


Синтез мистецтв — органічна єдність, взаємозв'язок різних видів мистецтв, що сприяє естетичній організації матеріального і духовного середовища людини (архітектурні або ландшафтно-монументальні ансамблі) або створенню якісно нового художнього явища в часі (театр. вистави, кіно-і телефільми, вокальні й вокально-інструментальні твори та ін.). Синтез мистецтва досягається гармонійним поєднанням окремих його складових на основі ідейно-художнього задуму, композиційної узгодженості стилів, жанрів, пропорцій, ритмів тощо. В історії художньої культури відомі різноманітні форми просторового синтезу мистецтва. Найчастіше це поняття застосовують до архітектури, образотворчого (монументальні живопис і скульптура) і декоративного мистецтв. Яскравими прикладами синтезу мистецтва є храми стародавнього Єгипту і Греції.

6

забудова античного Риму, Софійський і Михайлівський Золотоверхий собори у Києві, Успенські собори в Москві і Владимирі, готичні собори Реймса, Шартра, Вормса, архітектурні ансамблі часів Відродження (у Флоренції, Сієні, Римі, Венеції), 18 ст. — у Петербурзі. Відповідно до класового характеру суспільства і панівного світогляду змінювалися форми прояву синтезу мистецтва,які утверджували ті чи інші морально-естетичні ідеали.7

навчити школярів сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора, розглядати його в контексті розвитку світової художньої культури.Виховання особистості, здатної мислити творчо, самостійно орієнтуватись у сучасному ринковому середовищі – завдання школи. Література як навчальний предмет відіграє тут важливу роль. Уроки світової літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

На уроці, побудованому на основі взаємодій мистецтва, має здійснюватися синтез наукового і художнього типів

56

ВИСНОВКИc:\users\admin\desktop\banner_2.jpg

Використання суміжних видів мистецтва при роботі з художнім твором створює емоційний фон, сприяє поглибленому розумінню тексту, збагачує творчу уяву. Проте, необхідно пам'ятати, що головним об'єктом на уроці залишається текст. Особливо цікавими для мене є здійснення інтеграції навчання та власне проведення інтегрованих уроків літератури та музики, літератури та образотворчого мистецтва. При цьому я намагаюсь

55

Розділ 2.Зв'язок художньої літератури з мистецтвом.Предмет світової літератури – специфічний. Це і наука (літературознавство) і мистецтво (художній твір), тому досягнути належного результату лише завдяки традиційним формам роботи майже неможливо. При цьому значною мірою нехтується мистецька складова уроку, процесу навчання. Ось чому необхідно планувати свою роботу так, щоб залучити дітей до творчого пошуку, щоб кожен зміг перевтілитися в образ літературного героя, спробувати свої можливості у ролі художника, поета …

Учитель – скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує. Тому на своїх уроках я намагаюся розкрити глибинність літератури як мистецтва слова, навчити дітей мислити, висловлювати власні думки, доводити їх, аргументувати рядками з тексту; навчати розуміти світ і жити в ньому за законами Добра, Справедливості, Любові. Звичайно, щоб уроки були

8

ефективними, мали результат, потрібно, щоб вони відбувалися за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, тобто, має бути таким, де вчитель не є видавцем готової інформації, а виконує роль організатора процесу навчання, спрямовує учнів до сприйняття інформації, уміння її використати.Методика викладання літератури постійно вдосконалюється. Вже у першій половині ХХ педагоги використовували бригадно-лабораторний метод, роботу в парах, трудові екскурсії. І це давало певні результати. Розробки інтерактивного навчання можна знайти і в працях відомого українського педагога В.О.Сухомлинського, і вчителів новаторів 70-80рр. : Ш.Анімашвілі, Є.Ільїна та ін. значного розмаху використання інтерактивних технологій набуло наприкінці ХХ ст..

Сьогодні маємо нові розробки програм, нові форми та методи роботи.

9

(Ахматова – кремовий, ліловий, білий; лілія, канна, світла роза.Цвєтаєва – червоний, багряний; гвоздика, айстра, квітка реп’яха)

ЗВУЧИТЬ ПІСНЯ «МОНОЛОГ» НА ВІРШІ М.ЦВЄТАЄВОЇ В ВИКОНАННІ

АЛЛИ ПУГАЧОВОЇ.

ВЧИТЕЛЬ

Пройдуть століття,появляться нові генії,відійдуть в історію кумири, але вони ніколи не зникнуть повністю, вони просто передадуть факел духа іншим гідним, які стануть частиною їхнього подиху.МАРИНА ІВАНІВНА, АННА АНДРІЇВНА, ДЯКУЄМО ВАМ, ВИ ХОРОШО ГОРІЛИc:\users\admin\desktop\паспорт\новая папка (2)\pict3812.jpg

54

Иначе жить вы не могли.Пусть тьма всегда огня боится,

Пусть все прекрасное струится!

Да будут жить стихи вовек,

Пусть не умолкает строчек бег!

Пусть рифма слов не иссякает,

Пусть быт восторг не заедает,

Пусть радость душу теребит!

Поэта сердце не сгорит!

ВЧИТЕЛЬ

А тепер звернемося до живопису. На дошці картини видатних російських художників М.Врубеля і В.Борисова-Мусатова. Як ви гадаєте, хто із цих художників біль «цвєтаєвський», а хто більш «ахматівський»?

Світлий смуток, ліричність, м’якість відтінків і сама зовнішність персонажів Борисова-Мусатова можемо спів ставити з витонченою поезією Ахматової. Надрив, трагічність, могутність і напруга його палітри, викликають в пам’яті вірші Цвєтаєвої

А тепер давайте попробуємо намалювати їх образ в своїй уяві асоціативно.

Наприклад : якого кольору і з якою квіткою асоціюються вірші Ахматової і

Цвєтаєвої ?

53

Проблема, над якою я працюю –Урок світової літератури як синтез мистецтв. Синтез означає «поєднання», тому на своїх уроках я поєдную літературу як мистецтво слова з іншими видами мистецтва: музикою, живописом, скульптурою, архітектурою, театром тощо. Вибір теми обумовлений тим, що, по-перше, в усіх нормативних документах, що стосуються стратегії розвитку освіти, відзначається, що мета сучасної школи – виховати всебічну і гармонійно розвинену особистість. Один з принципів, який прописаний у Концепції літературної освітививчення літератури у контексті розвитку культури і мистецтва. По-друге, введення до інваріантної складової навчального плану шкільних програм курсу «Художня культура» дозволяє здійснювати такий синтез на уроках літератури.

10

Завдання, які я ставлю перед собою: • Збагачувати емоційно-естетичний досвід учнів;

 • Формувати здатність інтерпретувати художній твір, висловлювати власні думки;

 • Виховувати ціннісні орієнтації у сфері мистецтва;

 • Вчити учнів розумінню зв’язків життя з літературою та мистецтвом.11

Простирающиеся к тому –

Кто от века не был – и не будет,

Кто не может быть – и не должен быть…

И слеза ребенка по герою,

И слеза героя по ребенку,

И большие каменные горы

На груди того, кто должен – вниз…

Знаю все, что было, все, что будет,

Знаю всю глухонемую тайну,

Что на темном, на косноязычном

Языке людском зовется – Жизнь.

АХМАТОВА

Твой белый дом и тихий сад оставлю.

Да будет жизнь пустынна и светла.

Тебя, тебя в своїх стихах прославлю,

Как женщина прославить не могла.

И ты подругу помнишь дорогую.

В тобою созданном для глаз ее раю,

А я товаром редкостным торгую –

Твою любовь и нежность продаю.

ВЧИТЕЛЬ

О вы, служительницы Музы,

Связав с поэзией все узы,

Вы ей отдались до конца,

Крепив, порой, перо борца.

Любовь и верность воспевали,

В уныние вы не впадали,

Святое свято берегли –

52

ЦВЄТАЄВА • Что же! Коли кинут жребий –

Будь, любовь!

В грозовом – безумном! – небе –

Лед и кровь.

Жду тебя сегодня ночью

После двух,

В час, когда во мне рокочут

Кровь ы дух.

АХМАТОВА


Не будем пить из одного стакна

Ни воду мы, ни сладкое вино,

Не поцелуемся мы утром рано,

А ввечеру не поглядим в окно.

Ты дышишь солнцем, я дышу луною,

Но живы мы любовию одною.

Со мной всегда мой верный,нежный друг,

С тобой твоя веселая подруга,

Но мне понятен серых глаз испуг,

И ты виновник моего недуга.

ЦВЕТАЕВА

Ночи без любимого – и ночи

С любимым, и большие звезды

Над горячей головой, и руки,

51

Шляхи реалізації проблеми я вбачаю у використанні нарівні з традиційними, інноваційних технологій, а саме: • ІКТ

 • Методу проекті

 • Нестандартних уроків: урок- літературно-музична композиція, урок-змагання, урок-екскурсія, урок-подорож тощо.

 • Екскурсій.

Постановка та досягнення мети

Навчальна мета:

* показати зв'язок інших видів мистецтва з літературним твором, який вивчають;

* донести зміст літературного твору згідно з характером творів інших видів мистецтва;

* показати, як реалізується один і той самий прийом у різних видах мистецтва;

12

* формувати вміння переносити знання аналізу мистцьких творів з літератури в інші види мистецтва; *навчати осмислювати надбання національної та світової мистецької спадщини.Розвивальна мета:

* розвивати відчуття ритму, музичний смак і слух, акторські здібності, естетичні почуття, вміння працювати над ілюстрацією, портретом, пейзажем і т. ін.;

* розвивати вміння слухати та аналізувати музичний твір, твори образотворчого мистецтва, зіставляти, досліджувати, узагальнювати;

* розвивати навички роботи з музичними та літературними творами в їх ідейній та тематичній єдності;

* розвивати творчу фантазію, образне мислення, творчі здібності, естетичний смак.

13

ЛУНАЄ АУДІОЗАПИС РОМАНУ «Метель»

Звучить вірш «Две руки, легко опущенные»

ВЕДУЧА


1925рік – повернувся чоловік із в”язниці, родився довгоочікуваний син Георгій. І можна було спокійно жити, писати, бути щасливою… можна було би, але тільки не Марині Цвєтаєвій.

1939рік – арешт донечки, арешт чоловіка,її не чіпали,а тільки підштовхували…

1940рік – висвітлюється на екрані, лунає голос Марини «Никто не знает,что я год уже ищу глазами крюк»

АУДІОЗАПИС. ВІРШ « МОИМ СТИХАМ, НАПИСАННЫМ ТАК РАНО»

ВЧИТЕЛЬ


Вірші Марини Цвєтаєвої мелодійні,задушевні і чарівні. До них постійно звертаються композитори, і тоді вони перетворюються на прекрасні романси.

ЗВУЧИТЬ РОМАНС А.ПЕТРОВА «ПОД ЛАСКОЙ ПЛЮШЕВОГО ПЛЕДА»

ВЧИТЕЛЬ


Жінки…Розумні,красиві, талановиті. Вони горіли самі і освітлювали шлях іншим. Поезією, Коханням, красою.

50

Мучительно-великолепны бровиВ его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза – прекрасно –бесполезны! –

Под. крыльями раскинутых кровей –

Две бездны.

В его лице я рицарству верна,

Всем вам, кто жил и умирал без страху! –

Такие – в рокове времена –

Слагают стансы – и идут на плаху.

ВЕДУЧИЙ

1912рік – родилася донька Аріадна. 1917рік – родилася друга донька Ірина. Марина писала вірші, кохала, просто жила і була щаслива. Грудень 1920рік – «Вечір поетес» – Цвєтаєва читає вірші. Публіка обурена, не погоджується,але схиляє голову перед талантом поетеси.

ВЕДУЧА

Та наступають чорні смуги в житті Марини : чоловіка забирають на фронт, помирає донька Іринка, друзі виїжджають за кордон. 1922- 1925роки невизначеності, роки блукання – Берлін, а серце оставалось в Росії, Париж, Прага.Душа Цвєтаєвої розкололась навпіл :одна оставалась в Москві з дітьми, а інша – плутала за чоловіком,який служив в Білій гвардії.49

Виховна мета:
* виховувати через мистецьке слово та інші мистецькі засоби любов до національної та світової культурної спадщини;

* виховувати повагу до праці композиторів, художників, скульпторів, музейних працівників;

* прищеплювати інтерес до класичної та сучасної музики, образотворчого мистецтва;

* виховувати кращі людські якості, глибоку повагу до національних та світових культурних надбань.Послідовність завдань:

від виховання засад культури спілкування з різновидами мистецтв до розвитку творчого критичного ставлення до них.

У роботі керуємося науково-теоретичним досвідом з даної проблеми І.Г.Єрмакова, Д.О.Пузікова, Г.М. Несен,

14

І.В. Родигіної, Л.В.Сохань (компетентнісний підхід до навчання), О.І.Пометун, Л.І.Пироженко (інтерактивні технології), А.С.Бєлкіна (технологія «Створення ситуаціїуспіху»), В.В.Андрієвської, Г.О.Балла (діалогічний підхід в освіті), О.М.Пєхоти, Т.В.Гришиної (освітні технології), Ю.В.Васькова, В.Д.Шарко (педагогічні теорії, технології, досвід), В.І.Бондаря (педагогічна технологія).http://1.bp.blogspot.com/-nyhxd-2li04/uyat_hvkbri/aaaaaaaaala/l_sukvmdpou/s320/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0.jpg15

c:\users\admin\desktop\паспорт\новая папка (2)\pict3779.jpg

ВЕДУЧА

1906рік поетеса знайомиться в Криму з Сергієм Ефроном. Він на рік молодший за Марину,згодом стає її чоловіком. Саме йому, коханому чоловіку, другу, будуть присвячені найкращий цикл віршів «Георгий».ЗВУЧИТЬ ВАЛЬС Е.ДОГИ ІЗ К.ФІЛЬМА «МОЙ ЛАСКОВИЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

МАРИНА ЦВЄТАЄВАЯ с вызовом ношу его кольцо!

 • Да,в Вечности – жена, не на бумаге! –

Чрезмерно узкое его лицо

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

48

ДІВЧИНА

Хіба буває в світі щасливе кохання?

ХЛОПЕЦЬ

Буває, Марина, буває. Хіба ви в це не вірите?ДІВЧИНА

Мені здається, що щасливе кохання буває тільки в книгах, а в житті так не буває.

ВЧИТЕЛЬ

Перед нами непохитна,рішуча,нестримна, невгамовна бешкетниця, войовнича жінка з чоловічим характером – МАРИНА ЦВЄТАЄВА.На екрані висвітлюється портрет Марини і звучать слова

Кто создан из камня, кто создан из глины, -

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело - измена, мне имя – Марина ,

Я – бренная пена морская.

ВЧИТЕЛЬ


«Да здравствует пена – веселая пена – высокая пена морская!»

47

Розділ 2.1 Твори світового живопису – урізноманітнюють учбовий матеріал.

Література як навчальний предмет відіграє тут важливу роль. Уроки світової літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності; сприяє здобуванню знань самостійною роботою; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Законодавчою основою для реалізації досвіду є: Закон України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Національна доктрина розвитку освіти (затв. УПУ від 17.04.2002 р.), Державний стандарт зі світової літератури, Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес (2004 р.) тощо

16

Особистісний потенціал учнів активізую, застосовуючи такі методи.http://3.bp.blogspot.com/-y32klhh88kc/uyaufpyfd6i/aaaaaaaaali/0vc96kcu5yg/s320/%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%b9.jpgЄ твори літератури, у яких безпосередньо зустрічається той чи інший твір мистецтва, який не потрібно залишати поза увагою. Історичний, культурологічний та мистецтвознавчий коментар тут буде дуже доречним. Наприклад, у 6 класі при вивченні новели Рея Бредбері «Усмішка» ми зустрінемо шедевр високого Відродження– картину «Джоконда» Леонардо да Вінчі.

Або у 7 класі, знайомлячись з новелою О.Генрі «Останній листок», повинні згадати скульптуру

17

ВЕДУЧИЙ

Визнання і слава, нажаль, до Ахматової прийшла занадто пізно – тільки в 70 років, коли її чорна «челка» посивіла і відкинулась на затилок , коли її хода стала повільною.ВЕДУЧА

Ніхто не може сказати про поета більше, ніж він сам своєю поезією. І нікому не знати про нього більше, ніж він сам знає. Тільки нащадкам. Нам.

АННА АХМАТОВА

Я гашу те заветные свечи,

Мой окончен волшебный вечер…

(Гасить свічки)

ПЛІТКАРІ


 • Та що ви кричите Ахматова, Ахматова.

 • Єрунда ,нічого особливого.

 • Це все для сльозливих.

 • Та ким вона взагалі була-то, Ахматова?

 • Вона була ПОЕТОМ.

Під музику «AVE MARIA» звучить вірш

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне…

ЛУНАЄ ПІСНЯ «МНЕ НРАВИТСЯ…». НА ФОНІ МЕОДІЇ «ІСТОРІЯ КОХАННЯ

46

Зову тебя домой,Кидалась в ноги палачу,

Ты сын и ужас мой.

Все перепуталось навек,

И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто человек

И долго казни ждать.

c:\users\admin\desktop\паспорт\новая папка (2)\pict3778.jpg

ВЕДУЧА

Біг часу її долі, її життя, її поезії закінчився. І вона зуміла у цьому чоловічому світі довести, що Вона як Митець – неперевершена. Адже їй було значно важче не тільки тому, що вона була жінкою, а й тому, що доля з якоюсь божевільною заповзятливістю завдавала нових і нових ударів. Однак Анна Ахматова свій хрест несла до кінця.

45

Мікеланджело «Моісей», з якою порівнює свого героя Бермана автор.При вивченні роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» потрібно обов’язково згадати собор, навколо якого відбуваються усі події.

Але можна спланувати роботу так, щоб твори мистецтва були у центрі уваги ніби опосередковано. Наприклад, вивчаючи у 7 класі тему «Україна та її історія в літературі» і зокрема повість М.Гоголя «Тарас Бульба», на першому уроці, який називається «Великий Українець Микола Гоголь» демонструю семикласникам полотна А.Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі», «Вечір в Україні», «Українська ніч». Потім зачитую уривок з «Майської ночі»:http://1.bp.blogspot.com/-c0aa_w9u6og/uyav_4wztfi/aaaaaaaaalk/bxsd-cw02wm/s320/%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%8c+%d0%bd%d0%b0+%d0%b4.jpg

18

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»

Дивлячись на картини Куїнджі, слухаємо українську народну пісню «Ніч яка місячна…».За допомогою словесного малювання учні розкривають свої враження від почутого уривку і пісні, описують картини, які виникли в їхній уяві, і які вони можуть порівняти з полотнами А.Куїнджі. http://4.bp.blogspot.com/-0fqy63z3t3y/uyavqkernii/aaaaaaaaaly/1onjflamqac/s320/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80.jpg

Наприклад, вивчаючи у 7 класі тему «Україна та її історія в літературі», зокрема повість М.Гоголя «Тарас Бульба», доречно звернутися до

19

За одиночество вдвоем,И за тебя пью, -

За ложь меня предавших уст,

За мертвый голод глаз,

За то,что мир жесток и пуст,

За то,что Бог не спас…

НІ !!! ( категорично відставляє бокал)Я умею любить!..

Умею покорной и нежною быть.

Умею заглядывать в очи с улыбкой

Манящей, призывной и зыбкой…

 • А що було потім?

 • 17 місяців довгої черги біля в’язниці. Там у неї син.

 • Якось одна жінка з синіми губами запитала: «Кажуть, ви вірші пишете? А про це ви могли б написати?»

 • Змогла би.

Голос Ахматової

Семнадцать месяцев кричу,

44

ЗВУЧИТЬ РОМАНС «СЖАЛА РУКИ ПОД ТЕМНОЙ ВУАЛЬЮ»ПЛІТКАРІ.

- Ви чули Гумільова застрелили?

- А у Ахматової остався син Лев.

- Ось полюбуйтесь , що пишуть в газеті «Звезда» :

«А.Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. Что поучительного могут дать произведения Ахматовой молодежи? Ничего кроме вреда»

ЗВУЧИТЬ СИМФОНІЯ № 5 БЕТХОВЕНА

АННА АХМАТОВА.

Я нічого не знала, що відбувалось…хтось подзвонив, спитав, як я себе почуваю. Подзвонили ще і ще. Все хорошо, все в порядку, дякую вам…

Одного разу,коли вийшла на вулицю, прочитала в газеті…за мною слідкували. Але друзі мене не покидали. Приходили , приносили харчі, речі

(Піднімає бокал з отрутою)Я пью за разоренный дом,

За злую жизнь мою,

43

картини І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану».На уроках, присвячених вивченню повісті М.Гоголя «Тарас Бульба» організовую роботу з інтерпретаціями твору у кіномистецтві( фільм В.Бортка) та музиці (опера М.Лисенка «Тарас Бульба»). Працюємо з ілюстраціями Герасимова, Кібрика, Шмарінова, Дерегуса до твору, переглядаємо уривки з фільму Л.Парфьонова «Птица-Гоголь», знайомимось з телепроектом «Великі Українці», в якому письменник посів 18 місце. На заключному уроці, який називається «Нерозривний зв'язок Гоголя з мистецтвом» творчі групи представляють повідомлення про зв'язок письменника і його відношення до інших видів мистецтва Згадуємо статтю

«Скульптура, живопис і музика»(1834р.), де Гоголь називає ці види мистецтва Музами. Звертаємось і до повідомлення про самих Муз Давньої Греції. Цікавим для http://2.bp.blogspot.com/-cbn7mshiphw/uyawhm302si/aaaaaaaaals/_bahofrpmmg/s320/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0.jpg

20

учнів виявилося моє проблемне питання : «Які з перелічених Муз супроводжували Гоголя протягом його життя?»Необхідною проблема синтезу мистецтв на уроці літератури виявляється і при вивченні оглядових тем, http://3.bp.blogspot.com/-p4hcy0lumh8/uyawrkdnb2i/aaaaaaaaal0/kctcldkbela/s320/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82.jpg

таких як «Реалізм», «Античність», «Класицизм» тощо. Доцільним тут виявляється представлення літературних тем через зв'язок з світовим мистецьким процесом. Наприклад, на уроці, присвяченому розгляду теми «Романтизм», використовую музичні твори Ф.Шопена,полотна картин Делакруа та Т.Жеріко «Пліт

21

Скидає плащ, залишається в синій сукні, накидає на себе синій шарф.

ВЕДУЧИЙ

Анна Андріївна Ахматова… (Лунає музика Марріконе). Анна дуже рано зрозуміла, що писати потрібно тільки ті вірші, які якщо не напишеш, то помреш. Вона вміла не тільки сама щиро кохати, а й виразити ці почуття в своїх віршах.Звучать вірші: «Я и плакала, и каялась…», «Настоящую нежность не спутаешь…»

ВЕДУЧА

Перший чоловік Ахматової – Микола Гумільов – друг її юності,поет. Через півроку після весілля Гумільов відправляється в Абіссінію. Ахматова з нетерпінням чекає вісточки від милого.Вірш «Сегодня мне письма не принесли…» - читає Ахматова.

ВЕДУЧИЙ

В рік розлуки Ахматова подарувала Гумільову збірку віршів «Белая стая» з підписом «Моєму дорогому другу Миколі Гумільову з любов’ю. А.Ахматова. 10червня 1919р. Петербург».

42

И праздников считала не двенадцать,

А столько, сколько дней в году…

Презентація учнів про А.Ахматову

ПЛІТКАРІ.

-Характерний рот з різко вираженою верхньою губою.

- Тонка і гнучка як вербова гілочка.

- З дуже білою шкірою

- Вибачте. Все пліткуєте-пліткуєте про когось, а я так і незрозуміла, якою ж була Ахматова?

- А що вас цікавить зовнішність чи вірші?

- Все. Говорять, що Ахматова була дуже ефектною жінкою.

- Бачив якось: вся в чорному, туфлі столітньої давності, але тримається , я вам скажу…

Дівчина в плащі виходить на сцену. Оглядається. Вона немовби випадково сюди потрапила. Змахує пил зі стола, запалює свічку. Побачила аркуші на столі. Бере один із них.

Анна Ахматова «ЗАВЕЩАНИЕ»

41

Медузи», останнє з яких поклало початок романтизму у французькому живописі.При вивченні роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» потрібно обов’язково згадати собор, навколо якого відбуваються усі події.

Так, під час вивчення усної народної творчості у 5 класі доцільно звернутися до репродукцій полотен художника-казкаря В.Васнецова, більшість картин якого написані за сюжетами народних казок і билин. За картинами художника можна вивчати не тільки сюжети народних казок, а і побут, костюми, зброю, архітектуру Давньої Русі. До речі, В.Васнецов розписував побудований у 1882 році Володимирський собор в Києві

Після вивчення теми «Байки І.А.Крилова» провожу інтегрований урок «Невідомий Леонардо да Вінчі. Притчі великого художника». На цьому уроці показую специфіку жанру притчі, її відмінність від байки, а також

22

залучаю дітей до світової художньої культури: знайомлю з епохою Відродження в італійському мистецтві, особою і художньою творчістю Леонардо да Вінчі. Урок проходить у формі подорожі, припускає залучення до його підготовки учителів історії і образотворчого мистецтва, знайомить дітей з відомими полотнами художника «Мона Ліза», «Мадонна з квіткою»Мета: Поглиблювати уміння аналізувати поетичний текст. Учні завжди із задоволенням приєднуються до екскурсій у світ живопису, створюють власні презентації, слайд-шоу тощо.

Це дозволяє інтенсифікувати урок, дає змогу здійснювати індивідуалізацію і диференціацію навчання.

23

Саме це питання хвилювало мудрих, красивих, талановитих жінок-поетес. Долі їх були різні й вони були різні, але говорили, писали, думали про одне.Вони палали самі й осявали шлях іншим ПОЕЗІЄЮ, КОХАННЯМ, КРАСОЮ.

II. Літературно-художня частина

В залі сидять літературні пліткарі. Бесіда йде під музику Стравінського «Петрушка» • Ви чули? Ахматова і Зощенко виключені із Союзу письменників?

 • Правильно! Цікаво, цікаво. Ахматова, щось до болі знайоме прізвище

 • Якесь дивне прізвище.

 • Чому дивне? Це псевдонім Анни Горенко. Ахматова – прізвище прабабки Анни Андріївни, татарки.

ЗВУЧИТЬ АУДІОЗАПИС З ГОЛОСОМ АХМАТОВОЇ

В то время я гостила на земле.

Мне дали имя при крещенье – Анна,

Сладчайшее для губ людських и слуха

Так дивно знала я земную радость

40

Магия новых стихов…А может быть, просто мечта?

Класс затаился в тиши,

Слушать рифмы поэтов.

Муза, нет не спеши,

Дай рассказать об этом.

Пусть за окном дожди,

Слякоть, ветра, ненастье.

Наш огонек свечи -

Маяк желанного счастья.

ЗВУЧИТЬ АУДІОЗАПИС ФРАГМЕНТА ІЗ СЮЇТИ Е. ГРИГА «ПЕР ГЮНТ» «РАНОК»

Щастя. Яке воно? Хто і коли тримав у руках стовідсоткове щастя? І де воно, щастя? Може, тут, поруч? А можливо, на незнайомій стежинці? Та хіба щастя дається людині в якомусь одному визначеному місці? Та й ким дається щастя? Сім’єю? Друзями? Коханням? Достатком? Владою?

39

2.2 Взаємодія художньої літератури та образотворчого мистецтва.

Сьогодні я зупинюсь на взаємозв’язку літератури з образотворчим мистецтвом. Взаємодія художньої літератури та образотворчого мистецтва багатогранна. Саме цей вид мистецтва найкраще допомагає учням п’ятого класу зрозуміти саму природу поняття «художній образ», бо спочатку й до самого навчального предмету «Література» вони підходять як до читання у початкових класах.Я пропоную учням виконати таке завдання: вікна навчальних кабінетів виходять на шкільне повір’я, де ростуть берези. Прошу дітей підійти до вікна. добре роздивитися одну й ту саму березу, а потім за певний однаковий час намалювати прямо у робочих зошитах. Як час вийшов ми підходимо ще до вікна, знову роздивляємось. А далі я відразу даю інше завдання – коротко описати словами. Саме ці два завдання мені дуже допомагають підвести дітей до наукового визначення і розуміння терміну мистецтва як

24

зображення явищ життя у художніх образах. Їм легше простежити ланцюг переходу реального образу із життя, дерева, в художній - на папері намальований. Учні усвідомлюють сам процес переходу предмета із світу реального у світ художній. Але цей етап самий простий. Скільки працюю, в більшості випадків учні не завжди розуміють, що таке «художність». Це завдання допомагає мені і в цьому. Ми з дітьми роздивляємось ті малюнки, які вони зробили. Звичайно, як ви і здогадуєтесь, ми приходимо до висновку, що дерево малювали всі одне, а на малюнку воно виглядає у всі по-різному (у когось більше, у того гіллястіше, хтось більше старався, а хтось виконував роботу недбало). Це все тому, що всі ми різні, неповторні, кожен має свою уяву, фантазію, вкладає частинку душі, тому і малюнки у всіх різні. Що оця творча уява і є художність.j0341448

Наступний етап цих завдань полягає у тому, що дітей підводжу до думки, що література – це також вид мистецтва. Ми ж змогли реальне дерево вихопити із

25

лілії, червоні гвоздики), бокал з вином, буклети, музика: Бетховен соната «Патетична», Марріконе , «Ave Maria», Петров із кінофільма «Жестокий романс» «Мне нравится, что вы больны не мной», «Под ласкойплюшевого пледа», романси: «Сжала руки под. темной вуалью», «Я тебя отвоюю»

Тип уроку:комбінований, урок – літературний салон, вивчення нового матеріалу.

Епіграф: «Спасибо ВАМ , ВЫ хорошо горели»

ХІД УРОКУ

I. Вступне слово вчителя

Вот я зажгу свечу,

Гляну в притихший класс

Я так понять хочу,

Что собирает нас.

Может быть, сила слов,

Мудрость и красота,

38

c:\users\admin\documents\ахматова\марина цветаева.jpgc:\users\admin\documents\ахматова\ахматова1.jpg

Розділ 3. Зустріч в театрі поезії «Я щаслива, що живу…»

МЕТА: розглянути художні особливості жіночої лірики Анни Ахматової та Марини Цвєтаєвої, розвивати навички аналізу поетичних творів, виховувати почуття естетичної насолоди від читання та осмислення поезії.

ОБЛАДНЕННЯ : портрети Ахматової і Цвєтаєвої, видання творів, ілюстративні матеріали до біографії, аудіо записи, презентація учнів про поетес, свічки, ваза з квітами (білі

37

життя і перенести у світ мистецтва. Тільки ми це зробили не олівцями чи фарбами, а словами. Після того, як ми прочитаємо, ті коротенькі описи берези, повинні прийти до висновку, що і описи у всіх різні, кожен проявив свою індивідуальність, художність. Отже, діти приходять до висновку, що література - це словесний вид мистецтва. Поняття «художнього образу», мабуть, найважче для дитячого сприйняття із теорії літератури, учні ніби зрозуміли, але через деякий час швидко і забули. Саме цей образ «дерева» допомагає час від часу відтворювати цей ланцюжок ключових літературознавчих термінівХочу зупинитись ще на одному із видів завдань як виконання ілюстрацій до художніх творів. Такі завдання більше підходять для учнів середніх класів. Тут треба враховувати психологію старшокласників. Старшокласники вже не сприймають настанови вчителя, що уміння малювати не головне. Учні старших класів чітко вже усвідомлюють свої здібності, ті хто не вміє

26

малювати соромляться показувати свої не дуже вдалі малюнки, і ці завдання просто сприймають негативно. А ті хто вміє добре малювати, то вже й не хочуть, це забирає багато часу, якого при сучасних навантаженнях і так бракує. Як правило, дитина, яка до чогось здібна, вона завжди завантажена.Такі завдання-ілюстрації використовую двох видів: обов’язкові та необов’язкові. За такі завдання не ставлю поганих оцінок. Перед таким завданням даю обов’язкові настанови, що всі ми не художники, в тому числі і я. Що ми учимося бути уважними, уважно і вдумливо читати, творчо мислити. Що я оцінюю старанність. Прошу малюнок виконати так, щоб я, як учитель, побачила, що учні читали та добре знають текст. При цьому зауважую, що ми будемо малювати портрет чи пейзаж…Це у нас був літературний портрет чи пейзаж, а це буде образотворчий, бо ми його виконаємо засобами образотворчого мистецтва. Коли вже ілюстрації
27

В.Висоцький. Балада про вільних стрілків ;


Ф.Шуберт. Лісовий цар;
М. Глінка. Увертюра до опери "Руслан і Людмила".
До теми "Героїчне минуле в літературі":
В.Висоцький. Музика з к/ф "Айвенго".
До теми "Україна та її історія в літературі":
М.Лисенко. "Тарас Бульба" (фрагменти опери);
Українська народна пісня "Гей у лузі червона калина".
До теми "Пригоди та фантастика":
музика до радіовистави "Мандри Гуллівера";
музика з к/ф "Пригоди Шерлока Холмса".
До теми "Краса чистих людських взаємин":
Л.Бетховен. Симфонія №5 (І частина),
Л.Бетховен. Симфонія №3 (Героїчна).
До теми "Література проти війни":
пісні про Велику Вітчизняну війну.

До теми "Мистецтво бути людиною":


Л.Бетховен. Ода "До радості" з симфонії №9 (фрагмент)

36

До теми "Байки":


І. Крилов. Байка "Квартет";
О. Бородін. Квартет №2 (ч. 3 "Ноктюрн").
До теми "Фантастичні подорожі":
Р. Рейджер. Музика до мультфільму "Мандри Гуллівера" (фрагменти);
М. Римський-Корсаков. "Море" (симф.орк.).
До теми "Романтика морських пригод":
І. Дунаєвський. Музика до к/ф "Діти капітана Гранта".
До теми "Світ дитинства":
Е. Направник. Арія Дубровського із опери "Дубровський";
Анонім. Літній канон "Дитяча гра" (електронна інтерпретація).
На уроках зарубіжної літератури в 7 класі доцільним є використання наступних музичних творів:
до теми "Героїчні пісні й балади у світовій літературі":
О.Бородін. Богатирська симфонія (фрагменти );
А.Аренський. Фантазія на билинні теми;

35

виконані, то обов’язково прошу їх прокоментувати, задаю запитання:- Чому малюнок намальовано саме так?

- Чому вибрала дитина саме такі кольори7

- Які предмети зображені на малюнку?

- Яка пора року?

- Який настрій у головного героя?

- Які враження викликає малюнок у інших дітей

При вивченні теми «Фольклор» в 5 класі провожу урок інтегрованого типу «Ілюстратори казок. Художник І.Я.Білібін». Прагнучи показати різницю між картиною і ілюстрацією, в процесі бесіди з п'ятикласниками підкреслюю, що картина – це самостійний твір, а ілюстрація допомагає глибше прочитати текст, краще зрозуміти письменника, характеру твору. Справжній ілюстратор ніколи не прагне до простої прикраси книги. Він намагається створити такі ілюстрації, які зливалися б з текстом твору і передавали б сприйняття художником

28

того або іншого літературного образу. Учні працюють з ілюстраціями І.Білібіна, визначають, який епізод ілюстрував художник, яка з ілюстрацій найточніше передає чарівний світ казки, характери героїв, визначають, чим ілюстрації І.Білібіна відрізняються від картин з казковим сюжетом В.М.Васнецова. Таким чином, діти вчаться порівняльному аналізу ілюстрації і картини, отримують навички зіставлення образів літературних героїв з тими, що створюють картини.Після вивчення теми «Літературні казки» провожу в 5 класі урок у формі творчої майстерні «Наші казки». До цього уроку учні отримують творче завдання: написати казку і намалювати до неї ілюстрації. Кращі роботи діти читають і обговорюють в класі, об'єднуючи потім в рукописний літературно-художній журнал. Чималим стимулом в розвитку літературно-художньої творчості дітей є публікація кращих робіт в шкільній газеті, участь у фестивалях і конкурсах.

29

Ж. Колодуб. "Снігова королева" (фрагменти симфонічної поеми);М. Римський-Корсаков. "Казка про царя Салтана" (фрагменти опери);
М. Дунаевський. Музика до кінофільму "Мері Поппінс".
До теми "Твори про природу":
П. Чайковський. "Жовтень" (з циклу "Пори року");
А. Вівальді. "Пори року" (фрагменти);
Й. Гайдн. "Весна" (із ораторії "Пори року");
С. Рахманінов. "Весняні води" (хор).
На уроках зарубіжної літератури в 6 класі доцільним є використання наступних музичних творів:
до теми "Міфи і перекази":
Ф. Ліст. "Прометей"; К. Сен-Санс. "Юність Геракла".
До теми "Поетичні обробки давніх переказів і легенд":
М. Балакирєв. Симфонічна поема "Русь" (фрагмент);
Г. Свиридов-О. Пушкін. "Роняет лес багряный свой убор".

34

Так на уроках зарубіжної літератури в 5 класі доцільним є використання наступних музичних творів:


до теми "Фольклор. Народні казки":
М. Римський-Корсаков. "Шехерезада";
А. Хачатурян. "Танець з шаблями" (з балету "Гаяне");
до теми "Літературні казки":
М. Глінка. Увертюра до опери "Руслан і Людмила";
М. Глінка. "Марш Чорномора";
С.Прокоф'єв. Фрагменти балету "Попелюшка";
33

Отже, використання на уроках української літератури матеріалів, ілюстрацій, різних засобів, пов’язаних з іншими видами мистецтва, зокрема з образотворчим мистецтвом, урізноманітнюють учбовий матеріал, роблять урок більш цікавим, підштовхують учнів до самоосвітньої діяльності, чим розширюють кругозір, збагачують духовно.

30

2.3 Методичні прийоми використання музики на уроках літератури.

Роль музики в житті суспільства надзвичайно велика. Як всяке мистецтво, вона може з великою силою виражати те, чим живуть люди: горе, радість, заповітні сподівання, мрії про щастя. Музика - це мистецтво динамічне, виразне, слухове (за сприйняттям). Заслуговує на увагу проблема специфічності "матеріалу" музики, або мови музики. Коли мовою малярства є фарби, літератури - слово, хореографії - жест, то в музиці - це організований особливим чином звук. Звук - надзвичайно нестійкий матеріал, його неможливо зупинити, особливо якщо мати справу з "живою" музикою, а не з механічним записом. До звука неможливо повернутись, як, наприклад, до слова. Тут немає зорового1. Кожен словесник відчуває великі труднощі, коли звертається до питання про взаємозв'язки літератури і музики. Ці труднощі значною мірою пояснюються тим, що в літературі з естетики31

конкретизуються теоретичні поняття, як правило, з малими посиланнями на приклади з музики. Важлива особливість художньої літератури, що відрізняє її від інших видів мистецтв,-можливість перетворювати на словесні образи зміст, сенс, картини різних видів мистецтва. Звичайно, з повною точністю не можна передати їх словами, тому що кожен вид мистецтва має свої образотворчі засоби. Споріднена літературі, безсумнівно, і музика. У далекому минулому література і музика складали єдине ціле. .Гайдн.Ораторія"Створення світу(фрагменти); О. Скрябін. "Поема вогню" ;При вивченні поезій О.Пушкіна, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, С.Єсеніна звертаюсь до музичних творів, написаних на вірші поетів, щоб підкреслити музичність, особливу ритмомелодику віршів. Композитори так часто звертались до творчості цих поетів завдяки особливій ліричності, мелодійності поезій. Пояснюю учням, що лірика як рід літератури найбільше споріднена з музикою, а епос з живописом.

32
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови й літератури у 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8 iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівці у 2017/2018 навчальному році Шкільний курс «Зарубіжна література»
«свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших країн, народів, національностей; прилучення учнів до шедеврів вітчизняного та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка