Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська моваСторінка1/3
Дата конвертації07.05.2017
Розмір0,55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

3077 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи

з дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»
для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання


Суми


Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / укладач Н.О. Леміш. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 70 с.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін КІ СумДУ
Зміст


C.
4

6

824

43
45

61

63

66
Анотація. Загальні вимоги до знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни.................................................................

1 Теми практичних занять…….…………………………...…...

2 Опорні конспекти до проведення практичних занять……...


3 Завдання для самостійної роботи студентів ..........................

4 Контрольні запитання на модульний контроль……..……..…

5 Типові тестові завдання для проведення модульного контролю знань……………………………...……………..…....

6 Крилаті вислови…………………………..……………….…..

7 Короткий практичний словник економічної термінології..

Список рекомендованої літератури……………………………АНОТАЦІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" викладається упродовж одного семестру для студентів першого курсу. За час навчання студенти повинні отримати необхідні знання про особливості мови ділових паперів, структуру й способи укладання документів. Навчальною робочою програмою також передбачено оволодіння студентами нормами літературної мови: графічними, орфоепічними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними та пунктуаційними.

Практичний курс з української мови має на меті набуття студентами негуманітарних спеціальностей умінь і навичок, необхідних у професійній діяльності.

Завдання курсу:


  • дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх розділів ділової української мови;

  • сформувати уміння й навички складання, написання та оформлення організаційної, розпорядчої документації щодо особового складу, довідково-інформаційної, господарсько-договірної документації;

  • забезпечити оволодіння нормами української літературної мови, дотримання вимог культури усного й писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час створення документів з дотриманням етикету ділового спілкування;

  • виховувати повагу до української літературної мови, до її культури.

На практичних заняттях рекомендується письмово укладати документи, виконувати усні вправи до кожної теми, редагувати тексти документів, відтворювати їх на бланку. Корисно також практикувати виконання вправ з використанням різних типів словників, переклади з російської мови на українську типових мовних зворотів, кліше, найуживаніших у ділових документах; вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими – синонімічними; скорочення й поширення тексту.

Основна частина занять відведена мові спеціальності, граматичним структурам, які застосовуються в документах.

Для вивчення фахових термінів на заняттях передбачається робота з термінологічними словниками.

Під час вивчення курсу української мови планується повторення тем з орфографії та пунктуації. Збагачення лексичного запасу студентів здійснюється систематично в процесі засвоєння будь-якої теми (вправи на синонімію, багатозначність, робота зі словниками).

На заняттях здійснюється також робота, скерована на підвищення культури усного мовлення. Для досягнення цієї мети рекомендується проводити читання вголос, монологічні усні перекази та діалоги, виступи перед аудиторією з повідомленням чи доповіддю, проведення бесід.

Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової чи спеціальної літератури. Це і конспект тексту, план, тези, окремі документи.

З метою перевірки знань, умінь та навичок програмою заплановано проведення модульної роботи, яка містить комплексні завдання: тестування, редагування та оформлення документів, завдання лексико-граматичного характеру.

1 ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(обсяг практичних занять 20 год.)


Тема 1 Вступ. Поняття української мови, її державний статус. Стилістична диференціація мови. Заява.

Літ. основна: [2, с. 5-10], [3, с. 6-25].

Додаткова літ.: [18, с.55-78].
Тема 2 Мова, її графічне відтворення і культура мовлення. Мовленнєві норми у професійному спілкуванні. Автобіографія.

Літ. основна: [2, с. 15 -18], [3, с.25 - 27].
Тема 3 Документ як основний вид писемної форми офіційно-ділового стилю. Поняття про дискурс. Ситуація: ділові переговори. Ділове листування. Зразки оформлення листа-запиту, листа-пропозиції. Правопис складних слів.

Літ. основна: [2, с. 7-46], [3, с.47-56].

Додаткова літ.: [2, с.208-232].
Тема 4 Структурно-функціональна характеристика мовних стилів, їх диференціація й використання у професійній діяльності. Ситуація: обговорення контракту. Передача російських власних назв українською мовою. Зразки ділових документів: контракт, договір, довідка, доповідна записка, пояснювальна на ім'я декана.

Літ. основна: [1, с.5-36], [2, с.32 - 53], [3, с.55 -60].

Додаткова літ.: [15, с.72-98].
Тема 5 Відображення лінгвоментальності у мові й мовленні. Невербальні складники мовної поведінки. Ситуація: налаштування на національні особливості мовної поведінки співрозмовника. Іменник в офіційно-діловому стилі. Зразки ділових паперів: доручення на одержання грошей, стипендії.

Літ. основна: [3, с. 179-193].

Додаткова літ.: [15, с.72-98].
Тема 6 Публічний виступ як важливий засіб якісної комунікації й показник мовної та професійної компетенції. Мистецтво аргументації. Поняття про риторику. Ситуація: публічний виступ на професійну тему. Прикметник в офіційно-діловому стилі. Зразок розписки.

Літ. основна: [1, с. 7-14], [2, с. 67 - 69], [3, с. 76 - 86].

Додаткова літ.: [15, с.72-98].
Тема 7 Теорія й практика комунікації. Функції комунікації. Ситуація: телефонна розмова. Пислівник в офіційно-діловому стилі. Написання резюме.

Літ. основна: [1, с.92 - 96], [2, с.69 - 76], [3, с.87-95].
Тема 8 Синтаксичні особливості ділових паперів. Логічна послідовність документів. Складання трудової угоди.

Літ. основна: [2, стор. 118 -128], [3, с.104 - 110].
Тема 9 Особливості утворення синтаксичних конструкцій у діловому мовленні. Розділові знаки у простому та складному реченні. Складання договорів.

Літ. основна: [1, стор. 105-132], [2, с.128-131], [З.с.111- 124].

Додаткова літ.: [15, стор.72-98].
Тема 10 Професійна термінологія у складі лексики майбутнього інженера. Словникова робота. Тематична диференціація професійної термінології. Укладання словника професійних термінів.

Літ. основна: [ стор. 1457-178], [3, стор. 138 -167].

Каталог: library -> docs -> rio -> 2011
2011 -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
rio -> Методичні вказівки до практичних І самостійних робіт з дисципліни «Міжнародна журналістика»
rio -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
rio -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
rio -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
rio -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
rio -> Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
rio -> Cімейні конфлікти. Як запобігти сімейному конфлікту вязовченко Ю. І
2011 -> Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка