Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»Сторінка1/7
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0,55 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ ДЕННОЇ ТА

ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»


Укладач викл. Ю. М. Шульженко


Рецензент старш. викл. Ж. Г. Мацак
Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцькогонаціонального університету

імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від _____ 2011 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»


Укладач викл. Ю.М. Шульженко
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………...5

1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи………6

2 Перелік практичних занять………………………………………………………7

Практичне заняття № 1 Антична література. Література Давньої Греції. Гомер та його поеми «Іліада» та «Одісея»………………………………………………..8Практичне заняття № 2 Антична література. Література Давньої Греції. Розвиток давньогрецької трагедії і театру……………………………………….. 9

Практичне заняття № 3 Антична література. Давній Рим. Література часів Принципату Августа. Творчість Вергілія і Овідія………………………………10

Практичне заняття № 4 Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос……………………………………………………………………. 12

Практичне заняття № 5 Середньовічна література. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – філософсько-художній синтез середньовічної культури…... 13

Практичне заняття № 6 Література Ренесансу. Італійське Відродження. Творчість Ф. Петрарки і Дж. Боккаччо………………………………………... 14

Практичне заняття № 7 Література Ренесансу. Відродження в Англії. В.Шекспір: трагедія «Гамлет» – моральні уроки життєвої долі……………….....................................................................................................15

Практичне заняття № 8 Література ХУІІ ст. Класицизм. Ж.-Б. Мольєр: «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії-балету………………………...17Практичне заняття № 9 Література ХУІІІ ст. Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст». …………………………………………………………………18

Практичне заняття № 10 «Робінзон Крузо» Д. Дефо – уславлення енергії і заповзятливості людини в умовах чужого екзотичного середовища………….19

Практичне заняття № 11 Романтизм. Особливості англійського романтизму. Роман В. Скотта «Айвенго» – обє’ктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин……………………………………………………………….20

Практичне заняття № 12 Романтизм у Франції. «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго: дух історії і вічна боротьба добра і зла………………………………..21

Практичне заняття № 13 «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» Е. Т. А. Гофмана – романтична казка-новела з глибоким психологічним змістом……………………………………………………………………………. 23

Практичне заняття № 14 Реалізм ХІХ ст. Творчість Оноре де Бальзака. Влада грошей та її філософія у повісті «Гобсек»……………………………………….24

Практичне заняття № 15 Показ трагедії сучасної людини у побутовому злочині за романом Ф. Стендаля «Червоне і чорне»……………………………………..25

Практичне заняття № 16 Конфлікт між мрією і реальністю у романі Г. Флобера «Пані Боварі»…………………………………………………………....................26

Практичне заняття № 17 Поєднання жахливого і комічного у новелах Е. А. По. ………………………………………………………………………………………27

Практичне заняття № 18 Реалізм ХІХ ст. Творчість Ч. Діккенса. Роман «Домбі і син»: ідея згубності людської пихи......................................................................28

Практичне заняття № 19 Розповідь про загибель таланту в американському суспільстві у романі Дж. Лондона «Мартін Іден»……………………………... 29

Практичне заняття № 20 Показ шляху становлення особистості жінки у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім»……...………………………………………………...30

Практичне заняття № 21 Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»…………………………. 31

3 Перелік художніх текстів для обов’язкового читання……………………….32

4 Перелік текстів для вивчення напам’ять………………………………………35

5 Питання до іспиту……………………………………………………………….36

Список літератури…………………………………………………………………44

Додатки………………………………………………………………………….....48ВСТУП
Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання:

  • навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу;

  • давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення;

  • розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисциплін («Українська література», «Всесвітня історія») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов’язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів, тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особистості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до найкращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

На практичних заняттях з історії зарубіжної літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні думки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досягнень студентів.

Під час підготовки до практичних занять і вивчення тем, винесених на самостійне опрацювання студенти використовують відповідні методичні вказівки.
1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПор.


Тема

Форма навчання

денна

заочна

Перший семестр

П/з

С/р

П/з

С/р
Перший модуль

1

Антична література. Література Давньої Греції. Гомер та його поеми «Іліада» та «Одісея».

2

3

0,5

5

2

Антична література. Література Давньої Греції. Розвиток давньогрецької трагедії і театру.

2

3

0,5

5

3

Антична література. Давній Рим. Література часів Принципату Августа. Творчість Вергілія і Овідія.

2

4

0,5

5

4

Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос.

2

4

0,5

5

5

Середньовічна література. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – філософсько-художній синтез середньовічної культури.


2

3

0,5

6
Другий модуль

6

Література Ренесансу. Італійське Відродження. Творчість Ф. Петрарки і Дж. Боккаччо.


2

4

0,5

6

7

Література Ренесансу. Відродження в Англії. В. Шекспір: трагедія «Гамлет» – моральні уроки життєвої долі.

2

4

0,5

6

8

Література ХУІІ ст. Класицизм. Ж.-Б. Мольєр: «Міщанин-шляхтич» – вершина жанру комедії-балету.

2

4

0,5

6

9

Література ХУІІІ ст. Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст».

2

3

1

5

10

«Робінзон Крузо» Д. Дефо – уславлення енергії і заповзятливості людини в умовах чужого екзотичного середовища.

2

4

0,5

5
Другий семестр
Перший модуль

11

Романтизм. Особливості англійського романтизму. Роман В. Скотта «Айвенго» –обє’ктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин.


2

4

0,5

6

1

2

3

4

5

6

12

Романтизм у Франції. «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго: дух історії і вічна боротьба добра і зла.


2

4

0,5

6

13

«Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» Е. Т. А. Гофмана – романтична казка-новела з глибоким психологічним змістом.

2

4

0,5

6

14

Реалізм ХІХ ст. Творчість Оноре де Бальзака. Влада грошей та її філософія у повісті «Гобсек».

2

4

0,5

6

15

Показ трагедії сучасної людини у побутовому злочині за романом Ф. Стендаля «Червоне і чорне».

2

4

1

6
Другий модуль

16

Конфлікт між мрією і реальністю у романі Г. Флобера «Пані Боварі».

2

4

0,5

6

17

Поєднання жахливого і комічного у новелах Е. А. По.

2

4

0,5

6

18


Реалізм ХІХ ст. Творчість Ч. Діккенса. Роман «Домбі і син»: ідея згубності людської пихи.

2

4

0,5

6

19

Розповідь про загибель таланту в американському суспільстві у романі Дж. Лондона «Мартін Іден».

2

4

1

6

20

Показ шляху становлення особистості жінки у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

2

4

1

6

21

Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення».


2

4

1

7
Усього за рік

42

80

14

1212 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Каталог: new -> doc kafedr
new -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
new -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
new -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
doc kafedr -> Курс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка